Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 21 รายการ

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : GT-CKG WE01 ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN 6 วัน 5 คืน (100818)

THG12-WE-CN-27JUL-10AUG18

ID : 19776

ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ขึ้นเรือสำราญ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้
งานเลี้ยงต้อนรับ-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซวี-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)
อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสูง-สวนเอ๋อหลิง
ช้อปปิ้งย่าน Chaotianmen-นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ
หงหยาต้ง-ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม
ถนนเจียงฟ่างเปย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ก.ค.-01 ส.ค.61
10-15 ส.ค.61
ราคา 29,991.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA NEOROMANTICA 7 DAYS 6 NIGHTS (240618)

THK8-PKG-JP-13MAY-24JUN18

ID : 20133

กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น-เกาหลี
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-19 พฤษภาคม 2561
10-16 มิถุนายน 2561
24-30 มิถุนายน 2561
 
INSIDE  CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 8,900.-
INSIDE PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 10,900.-
OCEAN VIEW CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 12,900.-
OCEAN VIEW  PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 14,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA NEOROMANTICA 8 DAYS 7 NIGHTS (030618)

THK8-PKG-JP-21APR-3JUN18

ID : 20132

กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น-เกาหลี
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-28 เมษายน 2561
27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561
3 - 10 มิถุนายน 2561
 
INSIDE  CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 10,900.-
INSIDE PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 12,900.-
OCEAN VIEW CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 14,900.-
OCEAN VIEW  PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 16,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA NEOROMANTICA 9 DAYS 8 NIGHTS (160618)

THK8-PKG-JP-28APR-16JUN18

ID : 20131

กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 เมษายน 6 พฤษภาคม 2561
19-27 พฤษภาคม 2561
16 - 24 มิถุนายน 2561
 
INSIDE  CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 12,900.-
INSIDE PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 14,900.-
OCEAN VIEW CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 16,900.-
OCEAN VIEW  PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 18,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA FORTUNA THAI & CAMBODIA & VIETNAM (041118)

THK8-PKG-KH-4-8NOV18

ID : 21372

ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล 
สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
เกาะฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม
เกาะสมุย
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 - 08 พฤศจิกายน 2561
 
ประเภทห้องพัก
Inside Classic ราคา 15,999.-
Inside Premium ราคา 16,999.-
Oceanview Classic ราคา 18,999.-
Oceanview Premium ราคา 19,999.-
Balcony Classic ราคา 21,999.-
Balcony Premium ราคา 22,999.-
Mini Suite ราคา 25,999.-
Suite ราคา 27,999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA FORTUNA THAI & CAMBODIA & VIETNAM (311018)

THK8-PKG-KH-31OCT-4NOV18

ID : 21371

ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล 
สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
เกาะฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม
เกาะสมุย
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2561
 
ประเภทห้องพัก
Inside ราคา 15,999.-
Oceanview ราคา 18,999.-
Balcony ราคา 21,999.-
Mini Suite ราคา 23,999.-
Suite ราคา 26,999.-
Grand Suite ราคา 29,999.-
Hello Kitty Room Balcony ราคา 24,999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA FORTUNA THAILAND-SINGAPORE แหลมฉบัง–เกาะสมุย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน BY TG / SQ (111118)

THK8-SQ-SG-11-14NOV18

ID : 21370

ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล-เกาะสมุย
สิงคโปร์ – Merlion Signature – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
วัดพระเขี้ยวแก้ว – อิสระช้อปปิ้งถนนออชาร์ด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG) / SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-14 พฤศจิกายน 2561
 
ประเภทห้องพัก
ห้อง Inside ราคา 15,999.-
ห้อง Oceanview ราคา 18,999.-
ห้อง Balcony ราคา 21,999.-
ห้อง Mini Suite ราคา 24,999.-
ห้อง Suite ราคา 27,999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : HONGKONG 3 DAYS 2 NIGHTS BY TG ROYAL CARIBBEAN OVATION OF THE SEAS (250518)

THK8-TG-HK-25-27MAY18

ID : 21368

ฮ่องกง – เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Ovation Of The Seas
และสนุกกับกิจกรรมบนเรือ-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-27 พฤษภาคม 2561
ราคา 24,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : SHWECKG6 เรือสำราญระดับ 5 ดาว President Cruise เขื่อนสามผา 5 วัน 4 คืน (200618)

THS3-WE-CN-4APR-20JUN18

ID : 20245

ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ
PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้
งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่องแคบชวีถังเสีย
ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม-เสิ่นหนงซี
งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ประตูน้ำ 5 ชั้น ของเขื่อนซานเสียต้าป้า
ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)
ช่องแคบซีหลิงเสีย-ขึ้นเรือที่เมืองอี๋ฉาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับฉงชิ่ง
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 27,999-34,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-13 พฤษภาคม 2561
6-10 / 20-24 มิถุนายน 2561
ราคา 27,999.-
25-29 เมษายน 2561
ราคา 28,999.-
4-8 เมษายน 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
ราคา 32,999.-
11-15 เมษายน 2561
ราคา 34,999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย) (191018)

THE9-TK-EU-19-28OCT18

ID : 21292

อิสตันบูล - มิลาน – ปาเวีย - เจนัว
ซิวิคตาเวคเคีย - โรม 
ปาร์แลโม่
กาลยารี
ปัลมา เดอ มายอร์ก้า
บาเลนเซีย
มาร์กเซย์ - ซาลง เดอ โพรวองซ์
เจนัว - มิลาน
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-28 ต.ค. 2561
ราคา 79,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC LIRICA) (181018)

THE9-TK-EU-18-27OCT18

ID : 21291

อิสตันบูล – เวนิส - เมืองบารี
At Sea - เกาะมิโคนอส
ฮีราคลีออน  - คอร์ฟู
ดูบรอฟนิค 
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 27 ตุลาคม 2561
ราคา 79,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (201018)

THE9-TK-EU-9-20OCT18

ID : 20182

ลียง – ชาลง ซูร์ โซน – มากง – เทร์วู
แซ็ง เอเตียน – อาวีญง – อาร์ลส์ 
พอร์ต เซ็นต์หลุยส์ – ซาลง เดอ โพรวองซ์
ซีนองค์ – มาร์กเซย์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 – 17 ตุลาคม 2561
20-28 ตุลาคม 2561
ราคา 89,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : ล่องเรือแม่น้ำฌีรงด์ แม่น้ำดอร์ดอง แม่น้ำกาฮอง (181018)

THE9-TK-EU-12AUG-18OCT18

ID : 21294

อิสตันบูล – บอร์กโดซ์ – เมรินยัค
บอร์กโดซ์  - โปยัก – บูรฌ์ – บราเย
ลีบูร์น – แซ็งเตมีลียง - ลีบูร์น – บอร์กโดซ์
แคดิแลค - อาคาชอง – Dune du Pilat
แลงกง – ลาริโอลง - อาแฌ็ง – ตูลูส
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-22 สิงหาคม 2561
18-28 ตุลาคม 2561
ราคา 99,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 10 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์, ไมน์, โมเซล (201018)

THE9-TK-EU-20-29OCT18

ID : 21293

อิสตันบูล – โคโลญจน์
โฮร์น – ซานส์ สคันส์
อัมสเตอร์ดัม – ไลเดิน – ฮาร์เลม
รอตเทอร์ดาม – เดลฟท์ - เกนท์ 
เทอเนอเซน - แอนท์เวิร์ป – เลอเวิง
บรัสเซลส์ - ไนเมเคิน - แฟรงค์เฟิร์ต
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 29 ตุลาคม 2561
ราคา 99,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 10 วัน ล่องเรือแม่น้ำโรน (ฝรั่งเศส) เรือแม่น้ำระดับ Premium – Arosa Cruise (051018)

THE9-TK-EU-4MAY-5OCT18

ID : 18366

ลียง – มากง – ชาลง ซูร์ โซน – ตูร์นุส
ชาโตว์เนิฟ ดูว์ โปป - อาวีญง – อาร์ลส์
วีวีเย – ลาวูลเต
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 99,900-106,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-13 พ.ค.61
6-15 ก.ค.61
ราคา 106,900.-
5-14 ต.ค.61
ราคา 99,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก