Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

พบทั้งหมด 13 รายการ

ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 1800.-

ทัวร์สุพรรณบุรี-ตลาดสามชุก 1วัน


THM9-BUS-THAI-08AUG-19DEC15

ID : 7547

บึงฉวาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-พระนอนหงาย 1 ใน Unseen-อุทยานวังมัจฉา
วัดป่าเลไลยก์-ตำนานพระผงสุพรรณ-หอคอยบรรหารแจ่มใส
เริ่มต้นเดือนเดินทาง ส.ค-ธ.ค 58 ราคาเริ่มต้น 1800 บาท
 

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08/15/22 สิงหาคม 2558 ราคา 1,800 บาท
12/19/26 กันยายน 2558 ราคา 1,800 บาท
10/17/24 ตุลาคม 2558 ราคา 1,800 บาท
14/21/28 พฤศจิกายน 2558 ราคา 1,800 บาท
05/12/19 ธันวาคม 2558 ราคา 1,800 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 3900.-

ทัวร์ภายในประเทศ : JR101 จังเกิล ราฟท์ 2 วัน 1 คืน (311018)


THW4-BUS-TH-1JUL-31OCT18

ID : 22678

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ช่องเขาขาด
หมู่บ้านมอญ – นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 3,900.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 4050.-

ทัวร์ภายในประเทศ : RS101 ริเวอร์แคว รีโซเทล 2 วัน 1 คืน (311018)


THW4-BUS-TH-1JUL-31OCT18

ID : 22676

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – หมู่บ้านมอญ 
พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด – ขึ้นรถไฟตามเส้นทางประวัติศาสตร์
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,050 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 4,050.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 4050.-

ทัวร์ภายในประเทศ : HP101 โฮมพุเตย 2 วัน 1 คืน (311018)


THW4-BUS-TH-1JUL-31OCT18

ID : 22669

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า
สุสานทหารฯ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว
หมู่บ้านมอญ-พิพิธภัณฑ์ เซอร์เวียรี่ ดันลอป
นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,050 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 4,050.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 4495.-

ทัวร์ภายในประเทศ : HT101 หินตก ริเวอร์ แคมป์ 2 วัน 1 คืน (311018)


THW4-BUS -TH-1JUL-31OCT18

ID : 22670

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
ทำบุญตักบาตร - หมู่บ้านมอญ – นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,495 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 4,495.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 5940.-

ทัวร์ภายในประเทศ : FH101 เดอะโฟลทเฮ้าส์ 2 วัน 1 คืน (311018)


THW4-BUS-TH-1JUL-31OCT18

ID : 22677

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – หมู่บ้านมอญ 
พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด – นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 5,940 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 5,940.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6000.-

ทัวร์ภายในประเทศ : JR102 จังเกิล ราฟท์ 3 วัน 2 คืน (311018)


THW4-BUS-TH-1JUL-31OCT18

ID : 22679

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ช่องเขาขาด
หมู่บ้านมอญ – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 6,000.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6150.-

ทัวร์ภายในประเทศ : RS102 ริเวอร์แคว รีโซเทล 3 วัน 2 คืน (311018)


THW4-BUS-TH-1JUL-31OCT18

ID : 22673

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – หมู่บ้านมอญ
พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,150 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 6,150.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6150.-

ทัวร์ภายในประเทศ : HP102 โฮมพุเตย 3 วัน 2 คืน (311018)


THW4-BUS-TH-1JUL-31OCT18

ID : 22672

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ช่องเขาขาด
หมู่บ้านมอญ – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
ชมพิพิธภัณฑ์ เซอร์เวียรี่ ดันลอป
นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,150 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 6,150.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6700.-

ทัวร์ภายในประเทศ : HT102 หินตก ริเวอร์ แคมป์ 3 วัน 2 คืน (311018)


THW4-BUS-TH-1JUL-31OCT18

ID : 22667

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
ทำบุญตักบาตร – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
หมู่บ้านมอญ – นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,700 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 6,700.-
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวในประเทศ
เริ่มต้น 7500.-

ทัวร์ในประเทศ : ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง 5วัน4คืน


THM9-BUS-THAI-8JAN-26JAN16

ID : 7521

ขุนช่างเคี่ยน-พระธาตุดอยสุเทพ-อุทยานราชพฤกษ์-ขุนแม่ยะ-ห้วยน้ำดัง
เที่ยวปาย-พระธาตุแม่เย็น-วัดน้ำฮู-บ้านสันติชน-ช้อปปิ้งของฝาก
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.59 ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท
 

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-12,15-19,22-26 มกราคม 2559 ราคา 7,500.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 9300.-

ทัวร์ภายในประเทศ : FH102 เดอะโฟลทเฮ้าส์ 3 วัน 2 คืน (311018)


THW4-BUS-TH-1JUL-31OCT18

ID : 22675

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า
สุสานทหารฯ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว
หมู่บ้านมอญ-พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
เล่นน้ำตามอัธยาศัย-นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 9,300.-
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์ภายในประเทศ : EZDTN107 Slow Life By Train ปลดปล่อยชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ สูงตระหง่านวัดเฉลิมพระเกียรติ (121018)


THW4-PKG-TH-12-16OCT18

ID : 22668

วัดเฉลิมพระเกียรติ-อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ลำปางหลวง-หลวงพ่อเกษม-นั่งรถม้าชมเมือง
บ้านเสานัก-วัดปงสนุก-เซรามิคอินทราเอาท์เลท
วัดพระธาตุหริภุญชัย-ถนนคนเดินท่าแพ
ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษาศาสตร์-ดอยสุเทพ
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ต.ค.61
ราคา 9,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก