Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 57 รายการ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING (310519)


THT10-ZE-KR-1MAR-31MAY19

ID : 23724

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
ซอพจิโกจิ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike
ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,20-23 พ.ค.62
21-24,26-29,27-30,28-31 พ.ค.62
ราคา 10,900.-
21-24,22-25,23-26,24-27,27-30 เม.ย.62
28 เม.ย.-1 พ.ค.,29 เม.ย.-2 พ.ค.,30 เม.ย.-3 พ.ค.62
1-4,4-7,8-11,11-14,15-18 พ.ค.62
19-22,22-25,25-28,29 พ.ค.-1 มิ.ย.62
ราคา 11,300.-
20-23 เม.ย.62
ราคา 11,500.-
25-28,26-29 เม.ย.62
2-5,3-6,9-12,10-13,23-26,24-27 พ.ค.62
30 พ.ค.-2 มิ.ย,31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
ราคา 11,600.-
3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15 มี.ค.62
17-20,18-21,19-22,24-27 มี.ค.62
16-19,17-20,18-21,19-22 เม.ย.62
ราคา 11,800.-
2-5,6-9,9-12,13-16,16-19 มี.ค.62
20-23,23-26,25-28 มี.ค.62
15-18 เม.ย.62
ราคา 12,100.-
1-4,7-10,8-11,14-17,15-18 มี.ค.62
21-24,22-25,16-29 มี.ค.62
ราคา 12,400.-
27-30 มี.ค.62
8-11,9-12 เม.ย.62
ราคา 12,700.-
18-21 พ.ค.62
ราคา 12,900.-
28-31,29 มี.ค.-1 เม.ย.62
30 มี.ค.-2 เม.ย,31 มี.ค.-3 เม.ย.62
1-4,2-5,7-10 เม.ย.62
ราคา 13,000.-
3-6 เม.ย.62
ราคา 13,300.-
6-9,10-13 เม.ย.62
16-19 พ.ค.62
ราคา 13,900.-
4-7 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
11-14,14-17 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
17-20 พ.ค.62
ราคา 17,900.-
5-8 เม.ย.62
ราคา 18,900.-
13-16 เม.ย.62
ราคา 20,900.-
12-15 เม.ย.62
ราคา 21,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12100.-

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL WINTER (280219)


THT10-ZE-KR-1DEC18-28FEB19

ID : 22347

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค-ร้านน้ำมันสน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 12,100-22,700 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-5 , 3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21 ธ.ค.61
6-9 , 7-10 , 8-11 , 13-16, 14-17 , 15-18 , 20-23 , 21-24 ม.ค.62
22-25 , 27-30 , 28-31 , 29 ม.ค.-1 ก.พ.62
10-13 , 11-14 , 12-15 , 19-22 , 24-27 , 25-28 ,26 ก.พ.-1 มี.ค.62
ราคา 12,100.-
1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18 ธ.ค.61
5-8 , 9-12 , 12-15 , 16-19 , 19-22 , 23-26 , 26-29 ,30 ม.ค.-2 ก.พ.62
4-7 , 5-8 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 18-21 , 20-23 , 23-26, 27 ก.พ.-2 มี.ค.62
ราคา 12,400.-
13-16 , 14-17 ธ.ค.61
10-13 , 11-14 , 17-20 ,18-21 , 24-27 , 25-28 , 31 ม.ค.-3 ก.พ.62
3-7 , 7-10 , 8-11 ,14-17 , 17-20 , 21-24 , 22-25 , 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
ราคา 12,700.-
19-22 ธ.ค.61
1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 ม.ค.62
ราคา 13,400.-
20-23 , 21-24 ธ.ค.61
1-4 , 2-5 ก.พ.62
ราคา 13,700.-
22-25 , 23-26 , 24-27 ธ.ค.61
ราคา 14,100.-
8-11 , 25-28 ธ.ค.61
15-18 , 16-19 ก.พ.62
ราคา 14,700.-
6-9 , 26-29 , 31 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 16,700.-
7-10 , 27-30 , 30 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 19,700.-
29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 21,700.-
28-31 ธ.ค.61
ราคา 22,700.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13987.-

ทัวร์เกาหลี : HKS-LJ53-A01 HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D3N (280219)


THH3-LJ-KR-25NOV18-28FEB19

ID : 24751

เกาะนามิ – สกี-ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – วัดวาวูจองซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย
ทำข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - ศูนย์โสมเกาหลี
โรงงานพลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 13,987-25,987 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-29 พฤศจิกายน 2561
ราคา 13,987.-
27 พ.ย.-01 ธ.ค. 61
29 พ.ย.-03 ธ.ค. 61
ราคา 14,987.-
06-10 มกราคม 62
13-17 มกราคม 62
20-24 มกราคม 62
27-31 มกราคม 62
03-07 กุมภาพันธ์ 62
05-09 กุมภาพันธ์ 62
10-14 กุมภาพันธ์ 62
11-15 กุมภาพันธ์ 62
12-16 กุมภาพันธ์ 62
17-21 กุมภาพันธ์ 62
18-22 กุมภาพันธ์ 62
19-23 กุมภาพันธ์ 62
24-28 กุมภาพันธ์ 62
25 ก.พ.-01 มี.ค. 62
26 ก.พ.-02 มี.ค. 62
ราคา 16,987.-
16-20 ธันวาคม 61
23-27 ธันวาคม 61
07-11 มกราคม 62
08-12 มกราคม 62
14-18 มกราคม 62
15-19 มกราคม 62
21-25 มกราคม 62
22-26 มกราคม 62
28 ม.ค.-01 ก.พ. 62
29 ม.ค.-02 ก.พ. 62
01-05 กุมภาพันธ์ 62
02-06 กุมภาพันธ์ 62
06-10 กุมภาพันธ์ 62
07-11 กุมภาพันธ์ 62
08-12 กุมภาพันธ์ 62
09-13 กุมภาพันธ์ 62
13-17 กุมภาพันธ์ 62
14-18 กุมภาพันธ์ 62
15-19 กุมภาพันธ์ 62
16-20 กุมภาพันธ์ 62
20-24 กุมภาพันธ์ 62
21-25 กุมภาพันธ์ 62
22-26 กุมภาพันธ์ 62
23-27 กุมภาพันธ์ 62
27 ก.พ.-03 มี.ค. 62
28 ก.พ.-04 มี.ค. 62
ราคา 17,987.-
01-05 ธันวาคม 61
02-06 ธันวาคม 61
03-07 ธันวาคม 61
04-08 ธันวาคม 61
05-09 ธันวาคม 61
10-14 ธันวาคม 61
11-15 ธันวาคม 61
17-21 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม 61
24-28 ธันวาคม 61
25-29 ธันวาคม 61
01-05 มกราคม 62
02-06 มกราคม 62
03-07 มกราคม 62
04-08 มกราคม 62
05-09 มกราคม 62
10-14 มกราคม 62
12-16 มกราคม 62
17-21 มกราคม 62
18-22 มกราคม 62
19-23 มกราคม 62
23-27 มกราคม 62
24-28 มกราคม 62
25-29 มกราคม 62
26-30 มกราคม 62
30 ม.ค.-03 ก.พ. 62
31 ม.ค.-04 ก.พ. 62
ราคา 18,987.-
06-10 ธันวาคม 61
07-11 ธันวาคม 61
08-12 ธันวาคม 61
09-13 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15-19 ธันวาคม 61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
ราคา 19,987.-
27-31 ธันวาคม 61
ราคา 21,987.-
31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62
ราคา 22,987.-
28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
ราคา 24,987.-
29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62
ราคา 25,987.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14888.-

ทัวร์เกาหลี : KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N (290519)


THB12-XJ-KR-19APR-29MAY19

ID : 25653

อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม
Soyanggang Sky Walk-พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-วัดโชเกซา
คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 DUTY FREE
ช้อปปิ้งเมียงดง-ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET
SUPER MARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 May - 03 Jun 19 
ราคา 14,888.-
17 - 22 May 19 
22 - 27 May 19 
24 - 29 May 19 
ราคา 15,888.-
03 - 08 May 19 
07 - 12 May 19 
10 - 15 May 19 
15 - 20 May 19 
ราคา 16,888.-
19 - 24 Apr 19 
23 - 28 Apr 19 
24 - 29 Apr 19 
26 Apr - 01 May 19 
ราคา 18,888.-
28 Apr - 03 May 19 
30 Apr - 05 May 19 
ราคา 19,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE04 Korea Winter's Soul 5วัน 3คืน (310319)


THW3-ZE-KR-1DEC18-31MAR19

ID : 25145

เกาะนามิ-ปั่น RAIL BIKE-สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
อิสระเล่นสกี-ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า)
**กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน**
สตอร์วเบอรีฟาร์ม-วัดวาวูจองซา-ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
TRICK ART MUSEUM-สวนสนุก EVERLAND
สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017-ศูนย์น้ำมันสนแดง
ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์เวชสำอาง-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อก
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)-DUTY FREE
คลองชองเกซอน-ศูนย์โสม-SUPERMARKET
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 มีนาคม 2562
04 – 08 มีนาคม 2562
10 – 14 มีนาคม 2562
11 – 15 มีนาคม 2562
17 – 21 มีนาคม 2562
18 – 22 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
ราคา 14,900.-
02 – 06 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
30 – 03 เมษายน 2562
31 – 04 เมษายน 2562
ราคา 15,900.-
01 – 05 ธันวาคม 2561
02 – 06 ธันวาคม 2561
03 – 07 ธันวาคม 2561
09 – 13ธันวาคม 2561
10 – 14 ธันวาคม 2561
11 – 15 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
16 – 20 ธันวาคม 2561
17 – 21 ธันวาคม 2561
05 – 09 มกราคม 2562
06 – 10 มกราคม 2562
07 – 11 มกราคม 2562
08 – 12 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
13 – 17 มกราคม 2562
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
20 – 24 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
27 – 31 มกราคม 2562
28 – 01 กุมภาพันธ์ 2562
29 – 02 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2562
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2562
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2562
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
25 – 01 มีนาคม 2562
26 – 02 มีนาคม 2562
01 – 05 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
28 – 01 เมษายน 2562
29 – 02 เมษายน 2562
ราคา 16,900.-
04 – 08 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
01 – 05 มกราคม 2562
02 – 06 มกราคม 2562
03 – 07 มกราคม 2562
04 – 08 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
30 – 03 กุมภาพันธ์ 2562
31 – 04 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 – 03 มีนาคม 2562
28 – 04 มีนาคม 2562
ราคา 17,900.-
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
ราคา 18,900.-
25 – 29 ธันวาคม 2561
ราคา 19,900.-
26 – 30 ธันวาคม 2561
31 – 04มกราคม 2562
ราคา 20,900.-
27 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 21,900.-
28 – 01มกราคม 2562
29 – 02มกราคม 2562
30 – 03มกราคม 2562
ราคา 23,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์เกาหลี : ICN19 KOREA ICE FISHING 2019 5D3N (280219)


THG15-XJ-KR-3JAN-28FEB19

ID : 24506

เมืองอินชอน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ-สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
ไร่สตอเบอร์รี่ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังถ็อกซูกุง –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ดิวตี้ ฟรี -  ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 11 มกราคม 2562
ราคา 14,900.-
06 – 10 มกราคม 2562
08 – 12 มกราคม 2562
13 – 17 มกราคม 2562
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
20 – 24 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
27 – 31 มกราคม 2562
28 ม.ค. – 01 ก.พ.62
29 ม.ค. – 02 ก.พ.62
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
25 ก.พ. – 01 มี.ค.62
26 ก.พ. – 02 มี.ค.62
ราคา 16,900.-
03 – 07 มกราคม 2562
04 – 08 มกราคม 2562
05 – 09 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
30 ม.ค. - 03 ก.พ.62
31 ม.ค. – 04 ก.พ.62
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2562
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2562 
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 -13 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค.62
28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
ราคา 17,900.-
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 18,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์เกาหลี : ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ้น 5 วัน 3 คืน (290319)


THS5-LJ-KR-1-29MAR19

ID : 25806

หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ
ปั่นจักรยานเรียลไบค์-ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี
สวนสนุก EVERLAND-น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)
COSMETIC OUTLET-โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดงยอดฮิต-ศูนย์โสมเกาหลี
ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก)
พลอยอเมทิส-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04  -  08  มีนาคม 62
ราคา 14,999.-
01  -  05  มีนาคม 62
02  -  06  มีนาคม 62
03  -  07  มีนาคม 62
05  -  09  มีนาคม 62
09  -  13  มีนาคม 62
10  -  14  มีนาคม 62
11  -  15  มีนาคม 62
12  -  16  มีนาคม 62
16  -  20  มีนาคม 62
17  -  21  มีนาคม 62
18  -  22  มีนาคม 62
19  -  23  มีนาคม 62
ราคา 15,999.-
06  -  10  มีนาคม 62
07  -  11  มีนาคม 62
08  -  12  มีนาคม 62
13  -  17  มีนาคม 62
14  -  18  มีนาคม 62
15  -  19  มีนาคม 62
20  -  24  มีนาคม 62
21  -  25  มีนาคม 62
22  -  26  มีนาคม 62
23  -  27  มีนาคม 62
24  -  28  มีนาคม 62
25  -  29  มีนาคม 62
26  -  30  มีนาคม 62
27  -  31  มีนาคม 62
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
ราคา 16,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์เกาหลี : ICN29 KOREA CHERRY BLOSSOM 2019 6D3N (270419)


THG15-XJ-KR-1MAR-27APR19

ID : 25626

เมืองโซล – สะพานมาจังโฮจู – เกาะนามิ-ไร่สตรอเบอร์รี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ... ชมเทศกาลดอกทิวลิป
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – บุกชนฮันอก
วัดพงอึนซา–ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด
คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์สามมิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง– พิเศษชมดอกซากุระ ที่สวนสาธารณะยออิโด
หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ - ร้านละลายเงินวอน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 12 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
01 – 06 มีนาคม 2562
02 – 07 มีนาคม 2562
08 – 13 มีนาคม 2562
09 – 14 มีนาคม 2562
14 – 19 มีนาคม 2562
15 – 20 มีนาคม 2562
16 – 21 มีนาคม 2562
21 – 26 มีนาคม 2562
22 – 27 มีนาคม 2562
23 – 28 มีนาคม 2562
28 มี .ค. – 02 เม.ย. 62
29 มี .ค. – 03 เม.ย. 62
ราคา 15,999.-
05 – 10 มีนาคม 2562
06 – 11 มีนาคม 2562
12 – 17 มีนาคม 2562
13 – 18 มีนาคม 2562
19 – 24 มีนาคม 2562
20 – 25 มีนาคม 2562
26 – 31 มีนาคม 2562
27 มี .ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 16,999.-
06 – 11 เมษายน 2562
07 – 12 เมษายน 2562
15 – 20 เมษายน 2562
18 – 23 เมษายน 2562
19 – 24 เมษายน 2562
23 – 28 เมษายน 2562
24 – 29 เมษายน 2562
25 – 30 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
02 – 07 เมษายน 2562
03 – 08 เมษายน 2562
04 – 09 เมษายน 2562
27 เม.ย. – 2 พ.ค. 62
ราคา 19,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์เกาหลี : AZICN14 KOREA SNOW WINTER 5D3N (280219)


THZ1-XJ-KR-14JAN-28FEB19

ID : 25607

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND
ลานสกี-ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC - น้ำมันสน
พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง ฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
TRICK EYES+ICE MUSEUM - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 62
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 62
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 62
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 62
ราคา 14,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์เกาหลี : AZICN09 KOREA FIN & FUN 5D3N (270319)


THZ1-XJ-KR-1-27MAR19

ID : 25599

สวนสนุก EVERLAND-ป้อมฮวาซอง
ริมทะเลสาบซอกซน - คอสเมติก
เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์
ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู
พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง
ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 05 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์เกาหลี : AZICN02 KOREA ICE FISHING 5D3N (270219)


THZ1-XJ-KR-9JAN-27FEB19

ID : 24545

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกี-ไร่สตรอเบอรี่
โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก
ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC-สวนสนุก LOTTE WORLD
โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
TRICK EYE & ICE MUSEUM-พลอยอเมทิส
พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ม.ค. – 04 ก.พ.62
ราคา 14,999.-
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
30 ม.ค. – 03 ก.พ.62
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 02 มี.ค.62
ราคา 16,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 15888.-

ทัวร์เกาหลี : KXJ16 ทัวร์เกาหลี สีชมพู 6D3N (290519)


THB12-XJ-KR-12MAR-29MAY19

ID : 25609

อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม
Soyanggang Sky Walk-พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island
ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ใส่ชุดฮันบก – วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน
DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ
ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 17 Mar 19 
15 - 20 May 19 
17 - 22 May 19 
22 - 27 May 19 
24 - 29 May 19 
29 May - 03 Jun 19 
ราคา 15,888.-
26 - 31 Mar 19 
ราคา 16,388.-
13 - 18 Mar 19 
15 - 20 Mar 19 
20 - 25 Mar 19 
22 - 27 Mar 19 
27 Mar - 01 Apr 19 
29 Mar - 03 Apr 19 
03 - 08 May 19 
07 - 12 May 19 
10 - 15 May 19 
ราคา 16,888.-
16 - 21 Apr 19 
19 - 24 Apr 19 
ราคา 17,888.-
17 - 22 Apr 19 
23 - 28 Apr 19 
24 - 29 Apr 19 
26 Apr - 01 May 19 
ราคา 18,888.-
28 Apr - 03 May 19 
30 Apr - 05 May 19 
ราคา 19,888.-
03 - 08 Apr 19 
05 - 10 Apr 19 
ราคา 21,888.-
09 - 14 Apr 19 
10 - 15 Apr 19 
12 - 17 Apr 19 
ราคา 25,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 15888.-

ทัวร์เกาหลี : KXJ15 KOREA SKI WINTER ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6 วัน 3 คืน (080319)


THB12-XJ-KR-30NOV18-8MAR19

ID : 24759

เกาะนามิ  - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท-ลานสกีรีสอร์ท
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) – ไร่สตอบอรี่ COSMETIC SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) Teddy Bear Museum – ทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค
เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก –DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY
ช้อปปิ้งย่านฮงแด - หมู่บ้านอังกฤษ - Paju Premium Outlet
SUPER MARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 13 Mar 19
ราคา 15,888.-
04 - 09 Jan 19 
06 - 11 Mar 19 
ราคา 16,888.-
09 - 14 Jan 19 
ราคา 17,000.-
16 - 21 Jan 19 
18 - 23 Jan 19 
23 - 28 Jan 19 
25 - 30 Jan 19 
30 Jan - 04 Feb 19 
01 - 06 Feb 19 
06 - 11 Feb 19 
08 - 13 Feb 19 
20 - 25 Feb 19 
22 - 27 Feb 19 
01 - 06 Mar 19 
03 - 08 Mar 19 
ราคา 17,888.-
30 Nov - 05 Dec 18 
12 - 17 Dec 18 
14 - 19 Dec 18 
19 - 24 Dec 18 
13 - 18 Feb 19 
ราคา 18,888.-
04 - 09 Dec 18 
05 - 10 Dec 18 
21 - 26 Dec 18 
ราคา 19,888.-
07 - 12 Dec 18
ราคา 20,888.-
23 - 28 Dec 18
ราคา 21,888.-
25 - 30 Dec 18 
26 - 31 Dec 18 
15 - 20 Feb 19 
ราคา 22,888.-
28 Dec 18 - 02 Jan 19 
ราคา 25,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์เกาหลี : EASY KOREA LANLA SPRING 6 วัน 3 คืน (260319)


THZ2-XJ-KR-3-26MAR19

ID : 25376

Wolmi Theme park – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ - ทงแดมุน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)-ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค (สวมชุดฮันบกเข้าวัง)
ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์ - เมียงดง-ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด-มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 08 มีนาคม 62
05 – 10 มีนาคม 62
ราคา 15,900.-
06 – 11 มีนาคม 62
09 – 14 มีนาคม 62
13 – 18 มีนาคม 62
14 – 19 มีนาคม 62
15 – 20 มีนาคม 62
20 – 25 มีนาคม 62
22 – 27 มีนาคม 62
23 – 28 มีนาคม 62
24 – 29 มีนาคม 62
26 – 31 มีนาคม 62
ราคา 16,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์เกาหลี : EASY KOREA WINTER SEOUL GOOD 6 วัน 3 คืน (280219)


THZ2-XJ-KR-1DEC18-28FEB19

ID : 24972

ไร่สตรอเบอร์รี่ - เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี) – โซลทาวเวอร์
เต็มอิ่มสวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (เต็มวัน)-ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังชางด๊อกกุง (สวมชุดฮันบกข้าวัง)
ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – เมียงดง-ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 กุมภาพันธ์ - 05 มีนาคม 2562
ราคา 15,900.-
09 - 14 มกราคม 2562
16 - 21 มกราคม 2562
23 - 28 มกราคม 2562
30 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2562
02 - 07 กุมภาพันธ์ 2562
03 - 08 กุมภาพันธ์ 2562
06 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
10 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
24 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2562
ราคา 16,900.-
06 – 11 ธันวาคม 2561
12 - 17 ธันวาคม 2561
13 – 18 ธันวาคม 2561
18 – 23 ธันวาคม 2561
19 - 24 ธันวาคม 2561
ราคา 17,900.-
01 - 06 ธันวาคม 2561
05 - 10 ธันวาคม 2561
ราคา 18,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์เกาหลี เกาหลีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ในเอเชียและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตที่นี่ถือว่าเร็วที่สุดในโลก และชาวเกาหลีมีหนึ่งในร้อยละที่สูงที่สุดของโลกที่มีการใช้ โทรศัพท์มือถือ ท่านแถบจะไม่ได้เคยเจอสัญญาณโทรศัพท์ล่ม แม้กระทั้งจะอยู่ในถ่ำหรือด้านบนของภูเขาสูงๆ ดินเกาหลีแดนกิมจิ โสม ขุนเขาและดอกไม้ ประเทศที่ทุกคนอยากจะไปสัมผัสความโรแมนติก อากาศหนาว และความสงบ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยต่างให้ความสนใจเดินทาง ทั้งไปเองหรือไปกับทัวร์เกาหลี ที่ซึ่งความฝันของท่านจะติดปีกโบยบิน ประเทศที่เปี่ยมด้วย ความภาคภูมิ และอารมณ์อันดื่มด่ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกให้มาทัวร์เกาหลี เชิญมาพักผ่อนที่เกาหลี  ทั้งธรรมชาติ และย่านช้อปปิ้ง กับแหล่งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย  ด้วยความทันสมัย ผสมผสานกับประวัติศาสตร์โบราณ ได้อย่างกลมกลืน พร้อมทั้งประสบการณ์กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ และอาหารเลิศรส ผ่อนคลายกับบริการประทินโฉมหลากชนิด และสนุกสุดแสนประหยัดกับแฟชั่นอันทันสมัย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เกาหลีทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เกาหลีให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
วันที่เดินทางและราคาทัวร์เกาหลีอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีอีกมากที่ยังไม่ได้นำลงเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามกับเจ้าหน้าอีกครั้งนะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เกาหลี แบบ ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเกาหลี ลองใช้บริการทัวร์เกาหลี ของบริษัทเอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เกาหลีดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเกาหลี
ประเทศเกาหลี เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้
พื้นที่: 219,140 ตร.กม.
ประชากร: 74 ล้าน (พ.ศ. 2553)

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก1 ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์เกาหลี เมื่อพูดถึงประเทศนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพราะในประเทศเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้กระแสเกาหลีนั้นมาแรงมาก ไม่ว่าจะมาจากภาพยนตร์ นักร้อง แม้กระทั่งแฟชั่นต่างๆ ที่ฮิตกันในหมู่วัยรุ่นไทย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า การแต่งหน้า การแต่งกาย และโดยเฉพาะซีรี่เกาหลี ที่ทำเอาคนไทยหลายคนอยากจะบินลัดฟ้าไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียว วันนี้เราเลยเอาใจท่านที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาฝากค่ะ ว่าถ้าเราจะเดินทางไปทัวร์ประเทศเกาหลี เราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมสิ่งของอะไรไปบ้าง

อันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราจะไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันในช่วงเดือนไหน เพราะเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าให้ถูกฤดูของประเทศเขากันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ประเทศเกาหลีเค้ามีถึง 4 ฤดูนะคะ คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวค่ะ ถ้าเราจะไปในช่วงเดือนธันวาคม ก็จะเป็นฤดูหนาวพอดี ฤดูหนาวบ้านเขาจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ อุณหภูมิก็จะอยู่ราวๆ -5°C ถึง 8°C องศา จัดว่าเป็นอากาศที่หนาวจัดเลยทีเดียว แต่ในฤดูนี้ถือว่าเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบอยู่ไม่น้อย เพราะหิมะที่ตกลงมาทำให้สามารถเล่นสกีได้ ซึ่งที่ประเทศเกาหลีจะมีสกีรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายที่ค่ะ 

 

แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก

สำหรับแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูกในตอนนี้  ถือได้ว่ามีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรและคัดสรรกันมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางด้านบริษัททัวร์ ต้องการนำเสนอสิ่งที่ดีที่มาในรูปแบบของแพคเกจทัวร์โดยตรง ยิ่งถ้าหากเป็นแพคเกจทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา ย่อมได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น การนำเสนอด้วยแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บริษัททัวร์ ได้ทำการหยิบยื่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่สนใจอยากจะเดินทางทัวร์เกาหลี และสามารถให้ความสนใจกับแพคเกจนี้โดยตรง ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองได้อย่างตรงจุดและโดนใจ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก