Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 54 รายการ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING (310519)


THT10-ZE-KR-1MAR-31MAY19

ID : 23724

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
ซอพจิโกจิ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike
ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,20-23 พ.ค.62
21-24,26-29,27-30,28-31 พ.ค.62
ราคา 10,900.-
21-24,22-25,23-26,24-27,27-30 เม.ย.62
28 เม.ย.-1 พ.ค.,29 เม.ย.-2 พ.ค.,30 เม.ย.-3 พ.ค.62
1-4,4-7,8-11,11-14,15-18 พ.ค.62
19-22,22-25,25-28,29 พ.ค.-1 มิ.ย.62
ราคา 11,300.-
20-23 เม.ย.62
ราคา 11,500.-
25-28,26-29 เม.ย.62
2-5,3-6,9-12,10-13,23-26,24-27 พ.ค.62
30 พ.ค.-2 มิ.ย,31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
ราคา 11,600.-
3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15 มี.ค.62
17-20,18-21,19-22,24-27 มี.ค.62
16-19,17-20,18-21,19-22 เม.ย.62
ราคา 11,800.-
2-5,6-9,9-12,13-16,16-19 มี.ค.62
20-23,23-26,25-28 มี.ค.62
15-18 เม.ย.62
ราคา 12,100.-
1-4,7-10,8-11,14-17,15-18 มี.ค.62
21-24,22-25,16-29 มี.ค.62
ราคา 12,400.-
27-30 มี.ค.62
8-11,9-12 เม.ย.62
ราคา 12,700.-
18-21 พ.ค.62
ราคา 12,900.-
28-31,29 มี.ค.-1 เม.ย.62
30 มี.ค.-2 เม.ย,31 มี.ค.-3 เม.ย.62
1-4,2-5,7-10 เม.ย.62
ราคา 13,000.-
3-6 เม.ย.62
ราคา 13,300.-
6-9,10-13 เม.ย.62
16-19 พ.ค.62
ราคา 13,900.-
4-7 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
11-14,14-17 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
17-20 พ.ค.62
ราคา 17,900.-
5-8 เม.ย.62
ราคา 18,900.-
13-16 เม.ย.62
ราคา 20,900.-
12-15 เม.ย.62
ราคา 21,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เกาหลี : XJ01 เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง (300319)


THT18-XJ-KR-1-30MAR19

ID : 26363

โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก
ไร่สตรอว์เบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ถนนซากุระแห่งกรุงโซล-ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังถ็อกซูกุง
โซลทาวเวอร์-ดิวตี้ฟรี-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง
ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร-พลอยอเมทิส
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 08 มีนาคม 2562
ราคา 12,888.-
11 – 15 มีนาคม 2562
ราคา 13,888.-
01 – 05 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
03 – 07 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
10 – 14 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
17 – 21 มีนาคม 2562
18 – 22 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 14,888.-
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2562
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์เกาหลี : ICN38 KOREA ก็ มาดิ ค๊าบบบ 5D3N (310519)


THG15-XJ-KR-1-31MAY19

ID : 26860

เมืองอินชอน-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – ย่านทงแดมุน
ชม LED ROSE GARDEN-ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ย่านอินซาดง – ตึกซัมจีกิล - พระราชวังชางด็อกกุง
ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
ย่านฮงแด-คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านอีแด - ภูเขานำซาน
หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
ราคา 12,999.-
05 – 09 พฤษภาคม 62
12 – 16 พฤษภาคม 62
13 – 17 พฤษภาคม 62
14 – 18 พฤษภาคม 62
15 – 19 พฤษภาคม 62
19 – 23 พฤษภาคม 62
20 – 24 พฤษภาคม 62
21 – 25 พฤษภาคม 62
22 – 26 พฤษภาคม 62
26 – 30 พฤษภาคม 62
27 – 31 พฤษภาคม 62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
ราคา 14,999.-
02 – 06 พฤษภาคม 62
03 – 07 พฤษภาคม 62
04 – 08 พฤษภาคม 62
10 – 14 พฤษภาคม 62
11 – 15 พฤษภาคม 62
23 – 27 พฤษภาคม 62
24 – 28 พฤษภาคม 62
25 – 29 พฤษภาคม 62
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
ราคา 15,999.-
08 – 12 พฤษภาคม 62
09 – 13 พฤษภาคม 62
17 – 21 พฤษภาคม 62
ราคา 16,999.-
01 – 05 พฤษภาคม 62
16 – 20 พฤษภาคม 62
18 – 22 พฤษภาคม 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์เกาหลี : ICN37 KOREA หนีรัก มาพักร้อน 5D3N (260919)


THG15-XJ-KR-3JUN-26SEP19

ID : 26859

เมืองอินชอน - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป
HYUNDAI PREMIUM OUTLET - เมืองยงอิน
วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล
ย่านทงแดมุน-ชม LED ROSE GARDEN
ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-ย่านอินซาดง-ตึกซัมจีกิล
พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน
หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
ย่านฮงแด –คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS
พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย– สวนฮานึล-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 มิถุนายน 2562
ราคา 12,999.-
03 – 07 มิถุนายน 2562
10 – 14 มิถุนายน 2562
17 – 21 มิถุนายน 2562
24 – 28 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
04 – 08 มิถุนายน 2562
05 – 09 มิถุนายน 2562
06 – 10 มิถุนายน 2562
07 – 11 มิถุนายน 2562
08 – 12 มิถุนายน 2562
09 – 13 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
15 – 19 มิถุนายน 2562
16 – 20 มิถุนายน 2562
18 – 22 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
22 – 26 มิถุนายน 2562
23 – 27 มิถุนายน 2562
25 – 29 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 62
30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 62
01 – 05 กรกฎาคม 2562
02 – 06 กรกฎาคม 2562
03 – 07 กรกฎาคม 2562
04 – 08 กรกฎาคม 2562
05 – 09 กรกฎาคม 2562
06 – 10 กรกฎาคม 2562
07 – 11 กรกฎาคม 2562
08 – 12 กรกฎาคม 2562
09 – 13 กรกฎาคม 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
11 – 15 กรกฎาคม 2562
18 – 22 กรกฎาคม 2562
19 – 23 กรกฎาคม 2562
20 – 24 กรกฎาคม 2562
21 – 25 กรกฎาคม 2562
22 – 26 กรกฎาคม 2562
23 – 27 กรกฎาคม 2562
24 – 28 กรกฎาคม 2562
01 – 05 กันยายน 2562
02 – 06 กันยายน 2562
03 – 07 กันยายน 2562
04 – 08 กันยายน 2562
05 – 09 กันยายน 2562
06 – 10 กันยายน 2562
07 – 11 กันยายน 2562
08 – 12 กันยายน 2562
09 – 13 กันยายน 2562
10 – 14 กันยายน 2562
11 – 15 กันยายน 2562
12 – 16 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
14 – 18 กันยายน 2562
15 – 19 กันยายน 2562
16 – 20 กันยายน 2562
17 – 21 กันยายน 2562
18 – 22 กันยายน 2562
19 – 23 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
21 – 25 กันยายน 2562
22 – 26 กันยายน 2562
23 – 27 กันยายน 2562
24 – 28 กันยายน 2562
25 – 29 กันยายน 2562
26 – 30 กันยายน 2562
ราคา 14,999.-
12 – 16 กรกฎาคม 2562
14 – 18 กรกฎาคม 2562
15 – 19 กรกฎาคม 2562
16 – 20 กรกฎาคม 2562
17 – 21 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
27 – 31 กรกฎาคม 2562
01 – 05 สิงหาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
03 – 07 สิงหาคม 2562
04 – 08 สิงหาคม 2562
05 – 09 สิงหาคม 2562
06 – 10 สิงหาคม 2562
07 – 11 สิงหาคม 2562
13 – 17 สิงหาคม 2562
14 – 18 สิงหาคม 2562
15 – 19 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
17 – 21 สิงหาคม 2562
18 – 22 สิงหาคม 2562
19 – 23 สิงหาคม 2562
20 – 24 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
24 – 28 สิงหาคม 2562
25 – 29 สิงหาคม 2562
26 – 30 สิงหาคม 2562
27 – 31 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 62
ราคา 15,999.-
13 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
10 – 14 สิงหาคม 2562
11 – 15 สิงหาคม 2562
12 – 16 สิงหาคม 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์เกาหลี : XJ02 เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง 2 (300519)


THT18-XJ-KR-31MAR-30MAY19

ID : 26364

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก
ไร่สตรอว์เบอร์รี่-ถนนแห่งซากุระ-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง
ดิวตี้ฟรี-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ช็อปปิ้งย่านฮงแด-โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์)
ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังถ็อกซูกุง
ศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส- ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
20 – 24 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,888.-
01 – 05 พฤษภาคม 2562
11 – 15 พฤษภาคม 2562
12 – 16 พฤษภาคม 2562
ราคา 14,888.-
02 – 06 พฤษภาคม 2562
03 – 07 พฤษภาคม 2562
04 – 08 พฤษภาคม 2562
05 – 09 พฤษภาคม 2562
06 – 10 พฤษภาคม 2562
07 – 11 พฤษภาคม 2562
08 – 12 พฤษภาคม 2562
09 – 13 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
13 – 17 พฤษภาคม 2562
14 – 18 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
18 – 22 พฤษภาคม 2562
21 – 25 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
25 – 29 พฤษภาคม 2562
26 – 30 พฤษภาคม 2562
27 – 31 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562
29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562
ราคา 15,888.-
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2562
01 – 05 เมษายน 2562
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
19 – 23 พฤษภาคม 2562
ราคา 16,888.-
02 – 06 เมษายน 2562
07 – 11 เมษายน 2562
08 – 12 เมษายน 2562
15 – 19 เมษายน 2562
16 – 20 เมษายน 2562
17 – 21 เมษายน 2562
18 – 22 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
20 – 24 เมษายน 2562
21 – 25 เมษายน 2562
22 – 26 เมษายน 2562
23 – 27 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
25 – 29 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
ราคา 17,888.-
03 – 07 เมษายน 2562
04 – 08 เมษายน 2562
05 – 09 เมษายน 2562
06 – 10 เมษายน 2562
09 – 13 เมษายน 2562
10 – 14 เมษายน 2562
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 18,888.-
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 23,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์เกาหลี : ICN39 KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก 6D3N (260919)


THG15-XJ-KR-1MAY-26SEP19

ID : 26858

เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET
คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป
ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง
FLYING SUWON-วัดวาวูจองซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – มหาวิทยาลัยอีฮวา
ย่านอีแด-ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
พระราชวังชางด็อกกุง – วัดโชเกชา
ย่านอินซาดง – ตึกซัมซีกิล - ดิวตี้ ฟรี
ย่านเมียงดง-โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด
คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์
ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 10 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
07 – 11 มิถุนายน 2562
12 – 17 มิถุนายน 2562
13 – 18 มิถุนายน 2562
19 – 24 มิถุนายน 2562
20 – 25 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
04 – 09 กันยายน 2562
05 – 10 กันยายน 2562
11 – 16 กันยายน 2562
12 – 17 กันยายน 2562
18 – 23 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
25 – 30 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 14,999.-
02 – 07 พฤษภาคม 2562
22 – 27 พฤษภาคม 2562
23 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
03 – 08 กรกฎาคม 2562
04 – 09 กรกฎาคม 2562
10 – 15 กรกฎาคม 2562
11 – 16 กรกฎาคม 2562
17 – 22 กรกฎาคม 2562
18 – 23 กรกฎาคม 2562
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 62
01 – 06 สิงหาคม 2562
06 – 11 สิงหาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
14 – 19 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
21 – 26 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
ราคา 15,999.-
08 – 13 พฤษภาคม 2562
16 – 21 พฤษภาคม 2562
17 – 22 พฤษภาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
26 – 31 กรกฎาคม 2562
ราคา 16,999.-
01 – 06 พฤษภาคม 2562
09 – 14 พฤษภาคม 2562
15 – 20 พฤษภาคม 2562
18 – 23 พฤษภาคม 2562
16 – 21 กรกฎาคม 2562
24 – 29 กรกฎาคม 2562
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 62
07 – 12 สิงหาคม 2562
09 – 14 สิงหาคม 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์เกาหลี : AZICN18 KOREA SPRING IN LOVE 5D3N (270419)


THZ1-XJ-KR-14MAR-27APR19

ID : 26565

พิพิทธภัณฑ์จาจังเมี่ยน - RAIL BIKE
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ศูนย์สมุนไพรโสม
คอสเมติค - พระราชวังชางด็อกกุง
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
EWHA WOMANS UNIVERSITY
DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส
เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด
ย่านซองซูดง-COMMON GROUND
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 มีนาคม 2562
ราคา 13,999.-
14 – 18 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
ราคา 15,999.-
25 – 29 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 17,999.-
05 – 09 เมษายน 2562 
06 – 10 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 24,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์เกาหลี : AZICN21 KOREA SPRING DAY 5D3N (300519)


THZ1-XJ-KR-6APR-30MAY19

ID : 26151

สะพานแขวนมาจังโฮซู – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์โซลทาวเวอร์
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส
ย่านยอนนัมดง - คาเฟ่ YEONNAM-DONG 239-20
คอสเมติค - ถนนฮงแด-เทศกาลดอกซากุระบาน ถนนยออีโด
ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
02 – 06 พฤษภาคม 2562
07 - 11 พฤษภาคม 2562
09 - 13 พฤษภาคม 2562
14 - 18 พฤษภาคม 2562
23 - 27 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
ราคา 15,999.-
06 – 10 เมษายน 2562
17 - 21 เมษายน 2562
18 - 22 เมษายน 2562
19 - 23 เมษายน 2562
16 - 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 17,999.-
10 - 14 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
11 - 15 เมษายน 2562
13 - 17 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
12 - 16 เมษายน 2562
ราคา 24,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14888.-

ทัวร์เกาหลี : KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N (290519)


THB12-XJ-KR-19APR-29MAY19

ID : 25653

อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม
Soyanggang Sky Walk-พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-วัดโชเกซา
คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 DUTY FREE
ช้อปปิ้งเมียงดง-ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET
SUPER MARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 May - 03 Jun 19 
ราคา 14,888.-
17 - 22 May 19 
22 - 27 May 19 
24 - 29 May 19 
ราคา 15,888.-
03 - 08 May 19 
07 - 12 May 19 
10 - 15 May 19 
15 - 20 May 19 
ราคา 16,888.-
19 - 24 Apr 19 
23 - 28 Apr 19 
24 - 29 Apr 19 
26 Apr - 01 May 19 
ราคา 18,888.-
28 Apr - 03 May 19 
30 Apr - 05 May 19 
ราคา 19,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14889.-

ทัวร์เกาหลี : TAE02 KOREA ซากุระ ฟินส์ จัง แก 5D3N (130419)


THG15-TW-KR-22MAR-13APR19

ID : 26447

วัดดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER
MAGIC ART – ถนน DONGSEONGNO
เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย –ถ้ำซอกกูรัม
หอดูดาวซอมซองแด – วัดพลูกุกซา – เมืองปูซาน
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-เมืองจินแฮ
ชม JINHAE GUNHANGIE FESTIVAL (เทศกาลชมดอกซากุระ)
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – SONGDO SKYWALK
ดิวตี้ฟรี – ปูซานทาวเวอร์ - ตลาดปลาจากัลชิ
ตลาดนัมโพดง-ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
SUPERMARKET-วัดแฮดงยงกุงซา
เมืองแทกู-ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,889-24,889 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 26 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
ราคา 14,889.-
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 3 เม.ย. 62
01 – 05 เมษายน 2562
02 – 06 เมษายน 2562
ราคา 15,889.-
06 – 10 เมษายน 2562
07 – 11 เมษายน 2562
08 – 12 เมษายน 2562
09 – 13 เมษายน 2562
ราคา 16,889.-
10 – 14 เมษายน 2562
ราคา 20,889.-
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 24,889.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์เกาหลี : P9 ยามเมื่อดอกไม้บาน (300419)


THH2-LJ-KR-8MAR-30APR19

ID : 26580

ไร่สตรอเบอรี่ – สวนแห่งความสงบงามเช้า
เกาะนามิ-วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ศูนย์เครื่องสำอาง –ตลาดฮงอิก-ศูนย์โสม
น้ำมันสนเข็มแดง – ย่านอินซาดง – SM Duty Free
โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพร  –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : JIN AIR (LJ) / T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 14 , 24 – 28 มี.ค.62
ราคา 14,900.-
08 – 12 , 12 – 16 , 16 – 20 มี.ค.62
22 – 26 , 26 – 30 , 30 มี.ค.– 03 เม.ย.62
01 – 05 , 08 – 12 , 22 – 26 เม.ย.62
28 เม.ย.62 – 02 พ.ค.62
ราคา 15,900.-
06 – 10 , 14 – 18 มี.ค.62
 20 – 24 , 28 มี.ค.62 – 01 เม.ย.62
02 – 06 , 03 – 07 เม.ย.62
16 – 20 , 20 – 24 เม.ย.62
26 – 30 , 30 เม.ย.62 – 04 พ.ค.62
ราคา 16,900.-
04 – 08 , 05 – 09 , 07 – 11 เม.ย.62
09 – 13, 10 – 14 , 14 – 18 เม.ย.62
15 – 19, 17 – 21, 18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 , 21 – 25 เม.ย.62
23 – 27 , 24 – 28, 25 – 29 เม.ย.62
27 – 01 , 29 เม.ย.62 – 03 พ.ค.62
ราคา 17,900.-
11 – 15 / 12 – 16 เม.ย.62
ราคา 22,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE39 Korea Blossom's Soul 5 Days 3 Nights (310519)


THW3-7C-KR-1MAR-31MAY19

ID : 25993

เกาะนามิ – RAIL BIKE – สะพานกระจก
JADE GARDEN-กิมจิ+ชุดฮันบก+TRICK ART
สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด)
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)-ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา
พระราชวังชางด็อกกุง – SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด
ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน – ศูนย์พลอยอเมทิส
DUTY FREE - ศูนย์โสม - SUPERMARKET
สายการบิน :
JEJU AIR (7C)
EASTAR JET (ZE)
JIN AIR (LJ)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 มีนาคม 2562
04 – 08 มีนาคม 2562
10 – 14 มีนาคม 2562
11 – 15 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
17 – 21 มีนาคม 2562
18 – 22 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2562
ราคา 14,900.-
01 – 05 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2562
01 – 05 เมษายน 2562
02 – 06 เมษายน 2562
06 – 10 เมษายน 2562
07 – 11 เมษายน 2562
08 – 12 เมษายน 2562
20 – 24 เมษายน 2562
21 – 25 เมษายน 2562
22 – 26 เมษายน 2562
23 – 27 เมษายน 2562
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
01 – 05 พฤษภาคม 2562
02 – 06 พฤษภาคม 2562
03 – 07 พฤษภาคม 2562
04 – 08 พฤษภาคม 2562
05 – 09 พฤษภาคม 2562
06 – 10 พฤษภาคม 2562
07 – 11 พฤษภาคม 2562
08 – 12 พฤษภาคม 2562
09 – 13 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
11 – 15 พฤษภาคม 2562
12 – 16 พฤษภาคม 2562
13 – 17 พฤษภาคม 2562
14 – 18 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
18 – 22 พฤษภาคม 2562
19 – 23 พฤษภาคม 2562
20 – 24 พฤษภาคม 2562
21 – 25 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
25 – 29 พฤษภาคม 2562
26 – 30 พฤษภาคม 2562
27 – 31 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562
ราคา 15,900.-
03 – 07 เมษายน 2562
04 – 08 เมษายน 2562
05 – 09 เมษายน 2562
09 – 13 เมษายน 2562
15 – 19 เมษายน 2562
16 – 20 เมษายน 2562
17 – 21 เมษายน 2562
18 – 22 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
25 – 29 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
ราคา 16,900.-
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 18,900.-
10 – 14 เมษายน 2562
ราคา 19,900.-
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 20,900.-
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 21,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE04 Korea Winter's Soul 5วัน 3คืน (310319)


THW3-ZE-KR-1DEC18-31MAR19

ID : 25145

เกาะนามิ-ปั่น RAIL BIKE-สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
อิสระเล่นสกี-ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า)
**กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน**
สตอร์วเบอรีฟาร์ม-วัดวาวูจองซา-ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
TRICK ART MUSEUM-สวนสนุก EVERLAND
สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017-ศูนย์น้ำมันสนแดง
ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์เวชสำอาง-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อก
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)-DUTY FREE
คลองชองเกซอน-ศูนย์โสม-SUPERMARKET
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 มีนาคม 2562
04 – 08 มีนาคม 2562
10 – 14 มีนาคม 2562
11 – 15 มีนาคม 2562
17 – 21 มีนาคม 2562
18 – 22 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
ราคา 14,900.-
02 – 06 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
30 – 03 เมษายน 2562
31 – 04 เมษายน 2562
ราคา 15,900.-
01 – 05 ธันวาคม 2561
02 – 06 ธันวาคม 2561
03 – 07 ธันวาคม 2561
09 – 13ธันวาคม 2561
10 – 14 ธันวาคม 2561
11 – 15 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
16 – 20 ธันวาคม 2561
17 – 21 ธันวาคม 2561
05 – 09 มกราคม 2562
06 – 10 มกราคม 2562
07 – 11 มกราคม 2562
08 – 12 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
13 – 17 มกราคม 2562
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
20 – 24 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
27 – 31 มกราคม 2562
28 – 01 กุมภาพันธ์ 2562
29 – 02 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2562
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2562
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2562
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
25 – 01 มีนาคม 2562
26 – 02 มีนาคม 2562
01 – 05 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
28 – 01 เมษายน 2562
29 – 02 เมษายน 2562
ราคา 16,900.-
04 – 08 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
01 – 05 มกราคม 2562
02 – 06 มกราคม 2562
03 – 07 มกราคม 2562
04 – 08 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
30 – 03 กุมภาพันธ์ 2562
31 – 04 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 – 03 มีนาคม 2562
28 – 04 มีนาคม 2562
ราคา 17,900.-
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
ราคา 18,900.-
25 – 29 ธันวาคม 2561
ราคา 19,900.-
26 – 30 ธันวาคม 2561
31 – 04มกราคม 2562
ราคา 20,900.-
27 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 21,900.-
28 – 01มกราคม 2562
29 – 02มกราคม 2562
30 – 03มกราคม 2562
ราคา 23,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์เกาหลี : ENJOY SUMMER IN KOREA 5D3N (290919)


THS5-LJ-KR-1MAY-29SEP19

ID : 26690

หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ
ปั่นจักรยานเรียลไบค์-สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน)
ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN)
น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)-COSMETIC OUTLET
โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี
ตลาดเมียงดงยอดฮิต-ศูนย์โสมเกาหลี
ฮ็อกเกตนามู-หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก)
พลอยอเมทิส-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 - 05 มิถุนายน 2562
02 - 06 มิถุนายน 2562
04 - 08 มิถุนายน 2562
05 - 09 มิถุนายน 2562
07 - 11 มิถุนายน 2562
08 - 12 มิถุนายน 2562
10 - 14 มิถุนายน 2562
12 - 16 มิถุนายน 2562
14 - 18 มิถุนายน 2562
15 - 19 มิถุนายน 2562
16 - 20 มิถุนายน 2562
19 - 23 มิถุนายน 2562
20 - 24 มิถุนายน 2562
22 - 24 มิถุนายน 2562
23 - 27 มิถุนายน 2562
25 - 29 มิถุนายน 2562
26 - 30 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 62
02 - 06 กรกฎาคม 2562
03 - 07 กรกฎาคม 2562
04 - 08 กรกฎาคม 2562
06 - 10 กรกฎาคม 2562
08 - 12 กรกฎาคม 2562
10 - 14 กรกฎาคม 2562
11 - 15 กรกฎาคม 2562
13 - 17 กรกฎาคม 2562
14 - 18 กรกฎาคม 2562
16 - 20 กรกฎาคม 2562
17 - 21 กรกฎาคม 2562
21 - 25 สิงหาคม 2562
22 - 26 สิงหาคม 2562
24 - 28 สิงหาคม 2562
25 - 29 สิงหาคม 2562
27 - 31 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
ราคา 14,999.-
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 62
01 - 05 กันยายน 2562
02 - 06 กันยายน 2562
03 - 07 กันยายน 2562
04 - 08 กันยายน 2562
05 - 09 กันยายน 2562
07 - 11 กันยายน 2562
08 - 12 กันยายน 2562
09 - 13 กันยายน 2562
10 - 14 กันยายน 2562
11 - 15 กันยายน 2562
13 - 17 กันยายน 2562
14 - 18 กันยายน 2562
15 - 19 กันยายน 2562
16 - 20 กันยายน 2562
17 - 21 กันยายน 2562
19 - 23 กันยายน 2562
20 - 24 กันยายน 2562
21 - 25 กันยายน 2562
22 - 26 กันยายน 2562
23 - 27 กันยายน 2562
25 - 29 กันยายน 2562
26 – 30 กันยายน 2562
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 62
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 62
ราคา 15,999.-
01 - 05 พฤษภาคม 2562
02 - 06 พฤษภาคม 2562
03 - 07 พฤษภาคม 2562
04 - 08 พฤษภาคม 2562
05 - 09 พฤษภาคม 2562
06 - 10 พฤษภาคม 2562
 07 - 11 พฤษภาคม 2562
08 - 12 พฤษภาคม 2562
09 - 13 พฤษภาคม 2562
10 - 14 พฤษภาคม 2562
11 - 15 พฤษภาคม 2562
12 - 16 พฤษภาคม 2562
13 - 17 พฤษภาคม 2562
14 - 18 พฤษภาคม 2562
15 - 19 พฤษภาคม 2562
16 - 20 พฤษภาคม 2562
19 - 23 พฤษภาคม 2562
20 - 24 พฤษภาคม 2562
21 - 25 พฤษภาคม 2562
22 - 26 พฤษภาคม 2562
23 - 27 พฤษภาคม 2562
25 - 29 พฤษภาคม 2562
26 - 30 พฤษภาคม 2562
27 - 31 พฤษภาคม 2562
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
ราคา 16,999.-
17 - 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์เกาหลี : AZICN16 KOREA SEOUL FREESTYLE 5D3N (140419)


THZ1-TW-KR-19MAR-14APR19

ID : 26149

เกาะนามิ - สวนสนุก EVERLAND - คอสเมติค 
โซลทาวเวอร์ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู
เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย    
พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก - วัดโชเกซา
ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรโสม
พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด
943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 23 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
26 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 15,999.-
04 – 08 เมษายน 2562
06 – 10 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 20,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์เกาหลี เกาหลีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ในเอเชียและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตที่นี่ถือว่าเร็วที่สุดในโลก และชาวเกาหลีมีหนึ่งในร้อยละที่สูงที่สุดของโลกที่มีการใช้ โทรศัพท์มือถือ ท่านแถบจะไม่ได้เคยเจอสัญญาณโทรศัพท์ล่ม แม้กระทั้งจะอยู่ในถ่ำหรือด้านบนของภูเขาสูงๆ ดินเกาหลีแดนกิมจิ โสม ขุนเขาและดอกไม้ ประเทศที่ทุกคนอยากจะไปสัมผัสความโรแมนติก อากาศหนาว และความสงบ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยต่างให้ความสนใจเดินทาง ทั้งไปเองหรือไปกับทัวร์เกาหลี ที่ซึ่งความฝันของท่านจะติดปีกโบยบิน ประเทศที่เปี่ยมด้วย ความภาคภูมิ และอารมณ์อันดื่มด่ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกให้มาทัวร์เกาหลี เชิญมาพักผ่อนที่เกาหลี  ทั้งธรรมชาติ และย่านช้อปปิ้ง กับแหล่งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย  ด้วยความทันสมัย ผสมผสานกับประวัติศาสตร์โบราณ ได้อย่างกลมกลืน พร้อมทั้งประสบการณ์กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ และอาหารเลิศรส ผ่อนคลายกับบริการประทินโฉมหลากชนิด และสนุกสุดแสนประหยัดกับแฟชั่นอันทันสมัย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เกาหลีทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เกาหลีให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
วันที่เดินทางและราคาทัวร์เกาหลีอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีอีกมากที่ยังไม่ได้นำลงเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามกับเจ้าหน้าอีกครั้งนะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เกาหลี แบบ ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเกาหลี ลองใช้บริการทัวร์เกาหลี ของบริษัทเอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เกาหลีดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเกาหลี
ประเทศเกาหลี เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้
พื้นที่: 219,140 ตร.กม.
ประชากร: 74 ล้าน (พ.ศ. 2553)

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก1 ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์เกาหลี เมื่อพูดถึงประเทศนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพราะในประเทศเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้กระแสเกาหลีนั้นมาแรงมาก ไม่ว่าจะมาจากภาพยนตร์ นักร้อง แม้กระทั่งแฟชั่นต่างๆ ที่ฮิตกันในหมู่วัยรุ่นไทย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า การแต่งหน้า การแต่งกาย และโดยเฉพาะซีรี่เกาหลี ที่ทำเอาคนไทยหลายคนอยากจะบินลัดฟ้าไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียว วันนี้เราเลยเอาใจท่านที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาฝากค่ะ ว่าถ้าเราจะเดินทางไปทัวร์ประเทศเกาหลี เราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมสิ่งของอะไรไปบ้าง

อันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราจะไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันในช่วงเดือนไหน เพราะเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าให้ถูกฤดูของประเทศเขากันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ประเทศเกาหลีเค้ามีถึง 4 ฤดูนะคะ คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวค่ะ ถ้าเราจะไปในช่วงเดือนธันวาคม ก็จะเป็นฤดูหนาวพอดี ฤดูหนาวบ้านเขาจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ อุณหภูมิก็จะอยู่ราวๆ -5°C ถึง 8°C องศา จัดว่าเป็นอากาศที่หนาวจัดเลยทีเดียว แต่ในฤดูนี้ถือว่าเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบอยู่ไม่น้อย เพราะหิมะที่ตกลงมาทำให้สามารถเล่นสกีได้ ซึ่งที่ประเทศเกาหลีจะมีสกีรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายที่ค่ะ 

 

แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก

สำหรับแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูกในตอนนี้  ถือได้ว่ามีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรและคัดสรรกันมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางด้านบริษัททัวร์ ต้องการนำเสนอสิ่งที่ดีที่มาในรูปแบบของแพคเกจทัวร์โดยตรง ยิ่งถ้าหากเป็นแพคเกจทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา ย่อมได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น การนำเสนอด้วยแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บริษัททัวร์ ได้ทำการหยิบยื่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่สนใจอยากจะเดินทางทัวร์เกาหลี และสามารถให้ความสนใจกับแพคเกจนี้โดยตรง ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองได้อย่างตรงจุดและโดนใจ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก