Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 86 รายการ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์เกาหลี : GO2ICN-TW006 Beautiful Autumn In Seoul 5 วัน 3 คืน (281118)


THG1-TW-KR-21-28NOV18

ID : 24956

อินชอน - สวนแอปเปิ้ล (หรีอสวนผลไม้ตามฤดูกาล)
สะพานมาจังเลค - เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สวนดอกหญ้าสวนสาธารณะฮานึล -ช้อปปิ้งทงแดมุน
พระราชวังถ๊อกซูคุง-ถนนเลียบกำแพงหิน– ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free
ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านนบุกชนฮันนก
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง -ช้อปปิ้งถนนฮงแด-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : T'WAYS (TW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
ราคา 9,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING (310519)


THT10-ZE-KR-1MAR-31MAY19

ID : 23724

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
ซอพจิโกจิ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike
ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,20-23 พ.ค.62
21-24,26-29,27-30,28-31 พ.ค.62
ราคา 10,900.-
21-24,22-25,23-26,24-27,27-30 เม.ย.62
28 เม.ย.-1 พ.ค.,29 เม.ย.-2 พ.ค.,30 เม.ย.-3 พ.ค.62
1-4,4-7,8-11,11-14,15-18 พ.ค.62
19-22,22-25,25-28,29 พ.ค.-1 มิ.ย.62
ราคา 11,300.-
20-23 เม.ย.62
ราคา 11,500.-
25-28,26-29 เม.ย.62
2-5,3-6,9-12,10-13,23-26,24-27 พ.ค.62
30 พ.ค.-2 มิ.ย,31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
ราคา 11,600.-
3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15 มี.ค.62
17-20,18-21,19-22,24-27 มี.ค.62
16-19,17-20,18-21,19-22 เม.ย.62
ราคา 11,800.-
2-5,6-9,9-12,13-16,16-19 มี.ค.62
20-23,23-26,25-28 มี.ค.62
15-18 เม.ย.62
ราคา 12,100.-
1-4,7-10,8-11,14-17,15-18 มี.ค.62
21-24,22-25,16-29 มี.ค.62
ราคา 12,400.-
27-30 มี.ค.62
8-11,9-12 เม.ย.62
ราคา 12,700.-
18-21 พ.ค.62
ราคา 12,900.-
28-31,29 มี.ค.-1 เม.ย.62
30 มี.ค.-2 เม.ย,31 มี.ค.-3 เม.ย.62
1-4,2-5,7-10 เม.ย.62
ราคา 13,000.-
3-6 เม.ย.62
ราคา 13,300.-
6-9,10-13 เม.ย.62
16-19 พ.ค.62
ราคา 13,900.-
4-7 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
11-14,14-17 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
17-20 พ.ค.62
ราคา 17,900.-
5-8 เม.ย.62
ราคา 18,900.-
13-16 เม.ย.62
ราคา 20,900.-
12-15 เม.ย.62
ราคา 21,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL AUTUMN (301118)


THT10-ZE-KR-31AUG-30NOV18

ID : 22349

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค  - น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา-ซอพจิโกจิ
ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  -- ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค-ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ส.ค.-3 ก.ย.61
1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 ก.ย.61
16-19 , 17-20 , 18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 30 ก.ย.-3 ต.ค.61
ราคา 10,900.-
5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29 ก.ย.-2 ต.ค.61
1-4 , 2-5 ต.ค.61
4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 พ.ย.61
20-23 , 25-28 , 26-29 , 27-30 พ.ย.61
ราคา 11,200.-
6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28 ก.ย.-1 ต.ค.61
3-6 , 6-9 ต.ค.61
3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 พ.ย.61
28 พ.ย.– 1 ธ.ค.61
ราคา 11,500.-
4-7 , 5-8 , 7-10 , 15-18 , 28-31 , 29 ต.ค.-1 พ.ย. ,30 ต.ค.-2 พ.ย.61
31 ต.ค.-3 พ.ย.61
1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 พ.ย.61
29 พ.ย.– 2 ธ.ค. , 30 พ.ย.– 3 ธ.ค.61
ราคา 11,800.-
8-11 , 14-17 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 27-30 ต.ค.61
ราคา 12,100.-
9-12 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 26-29 ต.ค.61
ราคา 12,400.-
10-13 , 25-28 ต.ค.61
ราคา 12,700.-
18-21 ต.ค.61
ราคา 13,000.-
11-14 , 13-16 ต.ค.61
ราคา 13,900.-
19-22 ต.ค.61
ราคา 15,500.-
20-23 ต.ค.61
ราคา 15,800.-
12-15 ต.ค.61
ราคา 18,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12100.-

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL WINTER (280219)


THT10-ZE-KR-1DEC18-28FEB19

ID : 22347

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค-ร้านน้ำมันสน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 12,100-22,700 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-5 , 3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21 ธ.ค.61
6-9 , 7-10 , 8-11 , 13-16, 14-17 , 15-18 , 20-23 , 21-24 ม.ค.62
22-25 , 27-30 , 28-31 , 29 ม.ค.-1 ก.พ.62
10-13 , 11-14 , 12-15 , 19-22 , 24-27 , 25-28 ,26 ก.พ.-1 มี.ค.62
ราคา 12,100.-
1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18 ธ.ค.61
5-8 , 9-12 , 12-15 , 16-19 , 19-22 , 23-26 , 26-29 ,30 ม.ค.-2 ก.พ.62
4-7 , 5-8 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 18-21 , 20-23 , 23-26, 27 ก.พ.-2 มี.ค.62
ราคา 12,400.-
13-16 , 14-17 ธ.ค.61
10-13 , 11-14 , 17-20 ,18-21 , 24-27 , 25-28 , 31 ม.ค.-3 ก.พ.62
3-7 , 7-10 , 8-11 ,14-17 , 17-20 , 21-24 , 22-25 , 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
ราคา 12,700.-
19-22 ธ.ค.61
1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 ม.ค.62
ราคา 13,400.-
20-23 , 21-24 ธ.ค.61
1-4 , 2-5 ก.พ.62
ราคา 13,700.-
22-25 , 23-26 , 24-27 ธ.ค.61
ราคา 14,100.-
8-11 , 25-28 ธ.ค.61
15-18 , 16-19 ก.พ.62
ราคา 14,700.-
6-9 , 26-29 , 31 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 16,700.-
7-10 , 27-30 , 30 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 19,700.-
29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 21,700.-
28-31 ธ.ค.61
ราคา 22,700.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12987.-

ทัวร์เกาหลี : HKB-7C42-A04 HAPPY KOREA ANN YEONG BUSAN 4D2N (291118)


THH3-7C-KR-26OCT-29NOV18

ID : 24752

โบสถ์จุกซอง – วัดแฮดงยงกุงซา – ผ่านชมสะพานกวางอัน
ปูซาน-หาดซองโด - อุทยานแห่งชาติแทจงแด (ไม่รวมรถไฟนำเที่ยว)
ศูนย์โสม - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง-ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาจากัลชิ
ถนนช็อปปิ้งนัมโพดง-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -  ออยุคโดสกายวอร์ค
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ดิวตี้ฟรี – ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,987-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-6 พฤศจิกายน 61
10-13 พฤศจิกายน 61
ราคา 12,987.-
1-4 พฤศจิกายน 61
9-12 พฤศจิกายน 61
15-18 พฤศจิกายน 61
16-19 พฤศจิกายน 61
17-20 พฤศจิกายน 61
22-25 พฤศจิกายน 61
23-26 พฤศจิกายน 61
24-27 พฤศจิกายน 61
29 พ.ย.-2 ธ.ค.61
ราคา 14,999.-
26-29 ตุลาคม 61
27-30 ตุลาคม 61
ราคา 15,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12987.-

ทัวร์เกาหลี : HKB-7C42-A04 HAPPY KOREA ANN YEONG BUSAN 4D2N (291118)


THH3-7C-KR-4OCT-29NOV18

ID : 23466

โบสถ์จุกซอง – วัดแฮดงยงกุงซา – ผ่านชมสะพานกวางอัน
ปูซาน-หาดซองโด - อุทยานแห่งชาติแทจงแด (ไม่รวมรถไฟนำเที่ยว)
ศูนย์โสม - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง-ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาจากัลชิ
ถนนช็อปปิ้งนัมโพดง-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -  ออยุคโดสกายวอร์ค
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ดิวตี้ฟรี – ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,987-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-6 พฤศจิกายน 61
10-13 พฤศจิกายน 61
ราคา 12,987.-
1-4 พฤศจิกายน 61
9-12 พฤศจิกายน 61
15-18 พฤศจิกายน 61
16-19 พฤศจิกายน 61
17-20 พฤศจิกายน 61
22-25 พฤศจิกายน 61
23-26 พฤศจิกายน 61
24-27 พฤศจิกายน 61
29 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
ราคา 14,999.-
4-7 ตุลาคม 61
5-8 ตุลาคม 61
6-9 ตุลาคม 61
11-14 ตุลาคม 61
13-16 ตุลาคม 61
20-23 ตุลาคม 61
25-28 ตุลาคม 61
26-29 ตุลาคม 61
27-30 ตุลาคม 61
ราคา 15,999.-
12-15 ตุลาคม 61
18-21 ตุลาคม 61
ราคา 18,999.-
19-22 ตุลาคม 61
ราคา 19,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์เกาหลี : AZICN42 KOREA FULL COLOR 4D3N (291118)


THZ1-XJ-KR-1-29NOV18

ID : 24567

RAIL BIKE-เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก
EVERLAND - NAKSEONGDAE PARK 
วัดโชเกซา - ย่านอินซาดง - น้ำมันสน
ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง
COSMETIC-DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส
โซลทาวเวอร์ – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 07 พฤศจิกายน 2561
05 – 08 พฤศจิกายน 2561
06 – 09 พฤศจิกายน 2561
07 – 10 พฤศจิกายน 2561
11 – 14 พฤศจิกายน 2561
12 – 15 พฤศจิกายน 2561
13 – 16 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 พฤศจิกายน 2561
18 – 21 พฤศจิกายน 2561
19 – 22 พฤศจิกายน 2561
20 – 23 พฤศจิกายน 2561
21 – 24 พฤศจิกายน 2561
25 – 28 พฤศจิกายน 2561
26 – 29 พฤศจิกายน 2561
27 – 30 พฤศจิกายน 2561
ราคา 12,999.-
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
ราคา 13,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : P3_HI Korea Time Machine (301118)


THH2-LJ-KR-1-30NOV18

ID : 24564

ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะวอลมิโด – ป้อมฮวาซอง
วัดวาวูจองซา – กิมจิ+ฮันบก – นัมฮันซันซ็อง – สวนสนุกโซลแลนด์
ตลาดดงแดมุน-ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอาง - น้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังชางด็อกกุง - SM Duty Free-โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พลอยสีม่วง – ชินเซเกดิวตี้ฟรี
ตลาดฮงอิก-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 08 , 11 – 15 , 12 – 16 พ.ย.61
18 – 22 , 25 – 29 , 26 – 30 พ.ย.61
ราคา 13,900 -
03 – 07 , 10 – 14 , 13 – 17 , 17 – 21 พ.ย.61
20 – 24 , 24 – 28 , 27 พ.ย.61 - 01 ธ.ค.61
ราคา 14,900 -
01 – 05 , 02 – 06 , 09 – 13 , 14 – 18 พ.ย.61
15 – 19 , 16 – 20 , 21 – 25 , 22 – 26 พ.ย.61
23 – 27 , 28 – 02 , 29 – 03 , 30 พ.ย.61– 04 ธ.ค.61
ราคา 15,900 -
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE31 KOREA AUTUMN VACATION 5 วัน 3 คืน (301118)


THW3-ZE-KR-21SEP-30NOV18

ID : 24183

ภูเขาบูกักซาน-N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
ศูนย์เวชสำอาง-ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก-ถนนช้อปปิ้งชินซาดง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพร-สวนฮานึล-พระราชวังชางด็อกกุง
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
DUTY FREE-ศูนย์พลอยอเมทิส-คลองชองเกชอน-ศูนย์โสม-SUPERMARKET
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
JIN AIR (LJ)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 26 กันยายน 2561
23 – 27 กันยายน 2561
24 – 28 กันยายน 2561
25 – 29 กันยายน 2561
ราคา 13,900.-
21 – 25 กันยายน 2561
26 – 30 กันยายน 2561
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
04 – 08 พฤศจิกายน 2561
05 – 09 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
11 – 15 พฤศจิกายน 2561
12 – 16 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
18 – 22 พฤศจิกายน 2561
19 – 23 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561
ราคา 14,900.-
01 – 05 ตุลาคม 2561
02 – 06 ตุลาคม 2561
03 – 07 ตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
07 – 11 ตุลาคม 2561
08 – 12 ตุลาคม 2561
09 – 13 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
15 – 19 ตุลาคม 2561
16 – 20 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
22 – 26 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2561
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2561
31ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561
ราคา 15,900.-
10 – 14 ตุลาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
ราคา 16,900.-
19 – 23 ตุลาคม 2561
ราคา 17,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13987.-

ทัวร์เกาหลี : HKS-LJ53-A01 HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D3N (280219)


THH3-LJ-KR-25NOV18-28FEB19

ID : 24751

เกาะนามิ – สกี-ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – วัดวาวูจองซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย
ทำข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - ศูนย์โสมเกาหลี
โรงงานพลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 13,987-25,987 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-29 พฤศจิกายน 2561
ราคา 13,987.-
27 พ.ย.-01 ธ.ค. 61
29 พ.ย.-03 ธ.ค. 61
ราคา 14,987.-
06-10 มกราคม 62
13-17 มกราคม 62
20-24 มกราคม 62
27-31 มกราคม 62
03-07 กุมภาพันธ์ 62
05-09 กุมภาพันธ์ 62
10-14 กุมภาพันธ์ 62
11-15 กุมภาพันธ์ 62
12-16 กุมภาพันธ์ 62
17-21 กุมภาพันธ์ 62
18-22 กุมภาพันธ์ 62
19-23 กุมภาพันธ์ 62
24-28 กุมภาพันธ์ 62
25 ก.พ.-01 มี.ค. 62
26 ก.พ.-02 มี.ค. 62
ราคา 16,987.-
16-20 ธันวาคม 61
23-27 ธันวาคม 61
07-11 มกราคม 62
08-12 มกราคม 62
14-18 มกราคม 62
15-19 มกราคม 62
21-25 มกราคม 62
22-26 มกราคม 62
28 ม.ค.-01 ก.พ. 62
29 ม.ค.-02 ก.พ. 62
01-05 กุมภาพันธ์ 62
02-06 กุมภาพันธ์ 62
06-10 กุมภาพันธ์ 62
07-11 กุมภาพันธ์ 62
08-12 กุมภาพันธ์ 62
09-13 กุมภาพันธ์ 62
13-17 กุมภาพันธ์ 62
14-18 กุมภาพันธ์ 62
15-19 กุมภาพันธ์ 62
16-20 กุมภาพันธ์ 62
20-24 กุมภาพันธ์ 62
21-25 กุมภาพันธ์ 62
22-26 กุมภาพันธ์ 62
23-27 กุมภาพันธ์ 62
27 ก.พ.-03 มี.ค. 62
28 ก.พ.-04 มี.ค. 62
ราคา 17,987.-
01-05 ธันวาคม 61
02-06 ธันวาคม 61
03-07 ธันวาคม 61
04-08 ธันวาคม 61
05-09 ธันวาคม 61
10-14 ธันวาคม 61
11-15 ธันวาคม 61
17-21 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม 61
24-28 ธันวาคม 61
25-29 ธันวาคม 61
01-05 มกราคม 62
02-06 มกราคม 62
03-07 มกราคม 62
04-08 มกราคม 62
05-09 มกราคม 62
10-14 มกราคม 62
12-16 มกราคม 62
17-21 มกราคม 62
18-22 มกราคม 62
19-23 มกราคม 62
23-27 มกราคม 62
24-28 มกราคม 62
25-29 มกราคม 62
26-30 มกราคม 62
30 ม.ค.-03 ก.พ. 62
31 ม.ค.-04 ก.พ. 62
ราคา 18,987.-
06-10 ธันวาคม 61
07-11 ธันวาคม 61
08-12 ธันวาคม 61
09-13 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15-19 ธันวาคม 61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
26-30 ธันวาคม 61
ราคา 19,987.-
27-31 ธันวาคม 61
ราคา 21,987.-
31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62
ราคา 22,987.-
28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
ราคา 24,987.-
29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62
ราคา 25,987.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13988.-

ทัวร์เกาหลี : TRENDY AUTUMN 5 วัน 3 คืน (301118)


THW5-LJ-KR-26OCT-30NOV18

ID : 24743

สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง  
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร) – ทำคิมบับพร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”
TONGIN MARKET – COSMETIC  SHOP -   ช้อปปิ้งทงแดมุน
SEOULLO 7017-ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - (ผ่าน)บลูเฮาส์
พระราชวังเคียงบก – SEOUL  TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์)
DUTY FREE – เทดดี้แบร์มิวเซี่ยม(ทงแดมุน) -  ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนย์พลอยอเมทิส  –  ช้อปปิ้งย่านฮงอิค
ไชน่าทาวน์ –  SUPER MARKET
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,988-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 - 05 Nov 18 
02 - 06 Nov 18 
03 - 07 Nov 18 
04 - 08 Nov 18 
05 - 09 Nov 18 
06 - 10 Nov 18 
07 - 11 Nov 18 
08 - 12 Nov 18 
09 - 13 Nov 18 
10 - 14 Nov 18 
11 - 15 Nov 18 
12 - 16 Nov 18 
13 - 17 Nov 18 
14 - 18 Nov 18 
15 - 19 Nov 18 
16 - 20 Nov 18 
17 - 21 Nov 18 
18 - 22 Nov 18 
19 - 23 Nov 18 
20 - 24 Nov 18 
21 - 25 Nov 18 
22 - 26 Nov 18 
23 - 27 Nov 18 
24 - 28 Nov 18 
25 - 29 Nov 18 
26 - 30 Nov 18 
27 Nov - 01 Dec 18 
ราคา 13,988.-
26 - 30 Oct 18 
28 Oct - 01 Nov 18 
29 Oct - 02 Nov 18 
30 Oct - 03 Nov 18 
31 Oct - 04 Nov 18 
ราคา 14,888.-
27 - 31 Oct 18 
ราคา 16,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์เกาหลี : AZICN41 KOREA WONDERFUL AUTUMN 5D3N (301118)


THZ1-XJ-KR-1-30NOV18

ID : 24817

N SEOUL TOWER -เทศกาลดอกหญ้าสวนฮานึลปาร์ค
โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก
สวนสนุก EVERLAND-ศูนย์สมุนไพรโสม
สมุนไพรฮอตเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง
COSMETIC OUTLET-น้ำมันสน - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง-พลอยอะเมทิส - สะพานแขวนมาจังโฮซู
HYUNDAI OUTLET - วัดเจิงดองซา
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 08 พฤศจิกายน 2561
05 – 09 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
11 – 15 พฤศจิกายน 2561
12 – 16 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
18 – 22 พฤศจิกายน 2561
19 – 23 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
ราคา 13,999.-
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.61
30 พ.ย. – 04 ธ.ค.61
ราคา 14,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์เกาหลี : HKS-XJ52-A04 KOREA CHECK IN @SEOUL 5D2N (301218)


THH3-XJ-KR-5SEP-30DEC18

ID : 21829

ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
สะพานกระจก - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท-โซล-ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู
หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี
ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า)
เมียงดง-ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER  
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-9 กันยายน 2561
ราคา 13,999.-
7-11 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
15-19 กันยายน 2561
ราคา 15,999.-
22-26 กันยายน 2561
3-7 ตุลาคม 2561
4-8 ตุลาคม 2561
5-9 ตุลาคม 2561
9-13 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
29 พ.ย.-3 ธ.ค.61
8-12 ธันวาคม 2561
9-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
ราคา 16,999.-
28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 19,999.-
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 25,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14300.-

ทัวร์เกาหลี : BUSAN PLUS + JOY AUTUMN (091218)


THT10-ZE-KR-31AUG-9DEC18

ID : 23726

หอดูดาวชมซงแด  - สุสานกษัตริย์แนมุล
พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู
โบสถ์ Jukseong  - ล็อตเต้ เอาท์เลท
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - วัดแฮดง ยงกุงซา
ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
สะพานเดินทะเล  - นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - ปูซานทาวเวอร์
ดาวทาวน์ -  เอเปค เฮ้าส์  - ดิวตี้ฟรี-จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด
ศูนย์โสม  - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,300-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 ก.ย.61
11-14 , 16-19 , 17-20 ,18-21 ก.ย.61
23-26 , 24-27 , 25-28 , 30 ก.ย.-3 ต.ค.61
ราคา 14,300.-
1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 ก.ย.61
22-25 , 26-29 , 29 ก.ย.-2 ต.ค.61
ราคา 14,600.-
31 ส.ค.-3 ก.ย.61
6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 ก.ย.61
21-24 , 27-30 , 28 ก.ย.61-1 ต.ค.61
ราคา 14,900.-
1-4 , 2-5 , 7-10 , 8-11 , 9-12 ต.ค.61
4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 พ.ย.61
18-21 , 19-22 , 20-23 พ.ย.61
25-28 , 26-29 , 27-30 พ.ย.61
ราคา 15,300.-
3-6 , 6-9 ต.ค.61
3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 พ.ย.61
21-24 , 24-27 , 28 พ.ย.-1 ธ.ค.61
ราคา 15,600.-
4-7 , 5-8 ต.ค.61
1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12  พ.ย.61
15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 พ.ย.61
29 พ.ย.-2 ธ.ค. , 30 พ.ย.-3 ธ.ค.61
ราคา 15,900.-
15-18 , 16-19 , 23-26 , 28-31 ต.ค.61
29 ต.ค.-1 พ.ย. ,30 ต.ค.-2 พ.ย.61
2-5 , 3-6 , 4-7 , 5-8 ,9-12 ธ.ค.61
ราคา 16,300.-
10-13 , 14-17 , 17-20 ต.ค.61
22-25 ,24-27 , 27-30,31 ต.ค.-3 พ.ย.61
1-4 ธ.ค.61
ราคา 16,600.-
18-21 ,25-28,26-29 ต.ค.61
ราคา 16,900.-
13-16 ต.ค.61
ราคา 17,600.-
11-14 , 21-24 ต.ค.61 
8-11 ธ.ค.61
ราคา 17,900.-
19-22 ต.ค.61
6-9 ธ.ค.61
ราคา 18,900.-
12-15 , 20-23 ต.ค.61
 7-10 ธ.ค.61
ราคา 20,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 14300.-

ทัวร์เกาหลี : KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN (301118)


THT10-ZE-KR-31AUG-30NOV18

ID : 22346

เกาะนามิ  - บลูเฮาส์  - พระราชวังถ็อกซูกุง
คลองชองเกชอน  - จตุรัสควางฮวามุน
โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท
ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
ศูนย์โสม  - ร้านสมุนไพร-หอคอยกรุงโซล
ดิวตี้ฟรี  - ตลาดเมียงดง  - ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,300-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 ,18-21 ก.ย.61
23-26 , 24-27 , 25-28 , 30 ก.ย.-3 ต.ค.61
ราคา 14,300.-
1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29 ก.ย.-2 ต.ค.61
ราคา 14,600.-
31 ส.ค.-3 ก.ย.61
6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28 ก.ย.-1 ต.ค.61
ราคา 14,900.-
1-4 , 2-5 , 7-10 , 8-11 , 9-12 ต.ค.61
4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 พ.ย.61
25-28 , 26-29 , 27-30 พ.ย.61
ราคา 15,300.-
3-6 , 6-9 ต.ค.61
3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 พ.ย.61
17-20 , 21-24 , 24-27 , 28 พ.ย.-1 ธ.ค.61
ราคา 15,600.-
4-7 , 5-8 ต.ค.61
1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 พ.ย.61
29 พ.ย.-2 ธ.ค. , 30 พ.ย.-3 ธ.ค.61
ราคา 15,900.-
15-18 , 16-19 , 23-26 , 28-31 ต.ค.61
29 ต.ค.-1 พ.ย. ,30 ต.ค.61-2 พ.ย.61
ราคา 16,300.-
10-13 , 14-17 , 17-20 , 22-25 ต.ค.61
24-27 , 27-30 ,31 ต.ค.61-3 พ.ย.61
ราคา 16,600.-
18-21 ,  25-28 , 26-29 ต.ค.61
ราคา 16,900.-
13-16 ต.ค.61
ราคา 17,600.-
11-14 , 21-24 ต.ค.61
ราคา 17,900.-
19-22 ต.ค.61
ราคา 18,900.-
12-15 , 20-23 ต.ค.61
ราคา 20,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์เกาหลี เกาหลีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ในเอเชียและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตที่นี่ถือว่าเร็วที่สุดในโลก และชาวเกาหลีมีหนึ่งในร้อยละที่สูงที่สุดของโลกที่มีการใช้ โทรศัพท์มือถือ ท่านแถบจะไม่ได้เคยเจอสัญญาณโทรศัพท์ล่ม แม้กระทั้งจะอยู่ในถ่ำหรือด้านบนของภูเขาสูงๆ ดินเกาหลีแดนกิมจิ โสม ขุนเขาและดอกไม้ ประเทศที่ทุกคนอยากจะไปสัมผัสความโรแมนติก อากาศหนาว และความสงบ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยต่างให้ความสนใจเดินทาง ทั้งไปเองหรือไปกับทัวร์เกาหลี ที่ซึ่งความฝันของท่านจะติดปีกโบยบิน ประเทศที่เปี่ยมด้วย ความภาคภูมิ และอารมณ์อันดื่มด่ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกให้มาทัวร์เกาหลี เชิญมาพักผ่อนที่เกาหลี  ทั้งธรรมชาติ และย่านช้อปปิ้ง กับแหล่งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย  ด้วยความทันสมัย ผสมผสานกับประวัติศาสตร์โบราณ ได้อย่างกลมกลืน พร้อมทั้งประสบการณ์กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ และอาหารเลิศรส ผ่อนคลายกับบริการประทินโฉมหลากชนิด และสนุกสุดแสนประหยัดกับแฟชั่นอันทันสมัย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เกาหลีทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เกาหลีให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
วันที่เดินทางและราคาทัวร์เกาหลีอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีอีกมากที่ยังไม่ได้นำลงเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามกับเจ้าหน้าอีกครั้งนะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เกาหลี แบบ ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเกาหลี ลองใช้บริการทัวร์เกาหลี ของบริษัทเอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เกาหลีดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเกาหลี
ประเทศเกาหลี เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้
พื้นที่: 219,140 ตร.กม.
ประชากร: 74 ล้าน (พ.ศ. 2553)

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก1 ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์เกาหลี เมื่อพูดถึงประเทศนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพราะในประเทศเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้กระแสเกาหลีนั้นมาแรงมาก ไม่ว่าจะมาจากภาพยนตร์ นักร้อง แม้กระทั่งแฟชั่นต่างๆ ที่ฮิตกันในหมู่วัยรุ่นไทย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า การแต่งหน้า การแต่งกาย และโดยเฉพาะซีรี่เกาหลี ที่ทำเอาคนไทยหลายคนอยากจะบินลัดฟ้าไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียว วันนี้เราเลยเอาใจท่านที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาฝากค่ะ ว่าถ้าเราจะเดินทางไปทัวร์ประเทศเกาหลี เราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมสิ่งของอะไรไปบ้าง

อันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราจะไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันในช่วงเดือนไหน เพราะเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าให้ถูกฤดูของประเทศเขากันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ประเทศเกาหลีเค้ามีถึง 4 ฤดูนะคะ คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวค่ะ ถ้าเราจะไปในช่วงเดือนธันวาคม ก็จะเป็นฤดูหนาวพอดี ฤดูหนาวบ้านเขาจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ อุณหภูมิก็จะอยู่ราวๆ -5°C ถึง 8°C องศา จัดว่าเป็นอากาศที่หนาวจัดเลยทีเดียว แต่ในฤดูนี้ถือว่าเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบอยู่ไม่น้อย เพราะหิมะที่ตกลงมาทำให้สามารถเล่นสกีได้ ซึ่งที่ประเทศเกาหลีจะมีสกีรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายที่ค่ะ 

 

แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก

สำหรับแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูกในตอนนี้  ถือได้ว่ามีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรและคัดสรรกันมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางด้านบริษัททัวร์ ต้องการนำเสนอสิ่งที่ดีที่มาในรูปแบบของแพคเกจทัวร์โดยตรง ยิ่งถ้าหากเป็นแพคเกจทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา ย่อมได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น การนำเสนอด้วยแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บริษัททัวร์ ได้ทำการหยิบยื่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่สนใจอยากจะเดินทางทัวร์เกาหลี และสามารถให้ความสนใจกับแพคเกจนี้โดยตรง ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองได้อย่างตรงจุดและโดนใจ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก