Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 51 รายการ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์เกาหลี : HOT PROMOTION JEJU SPRING (280518)


THT10-ZE-KR-1MAR-28MAY18

ID : 20295

ฮัลโหลคิตตี้เชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน
วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค-ปั่นจักรยาน Rail Bike
ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ  -– ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค
ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23,21-24,-22-25,23-26,26-29,27-30,28-31 พ.ค.61
ราคา 10,900.-
6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28 พ.ค.61
ราคา 11,300.-
5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21 พ.ค.61
ราคา 11,600.-
2-5,3-6,4-7,10-13,11-14 พ.ค.61
ราคา 11,900.-
4-7,5-8 มี.ค.61
21-24,22-25,23-26,24-27 เม.ย.61
1-4 พ.ค.61
ราคา 12,300.-
3-6,6-9 มี.ค.61
8-11,17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30 เม.ย.-3 พ.ค.61
ราคา 12,600.-
1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22 มี.ค.61
7-10,9-12 ,16-19,26-29 เม.ย.61
ราคา 12,900.-
10-13,14-17 ,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30 มี.ค.61
1-4,2-5,3-6,27-30,29 เม.ย.-2 พ.ค.61
ราคา 13,300.-
8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27,28-31,31 มี.ค.-3 เม.ย.61
6-9,10-13,15-18 เม.ย.61
ราคา 13,600.-
22-25,23-26 มี.ค.61
29 มี.ค.61-1 เม.ย.61
30 มี.ค.-2 เม.ย.61
4-7,28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 13,900.-
11-14,14-17 เม.ย.61
ราคา 16,900.-
5-8 เม.ย.61
ราคา 18,900.-
12-15,13-16 เม.ย.61
ราคา 20,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : SUMMER หนีร้อนไปหารัก 5 วัน 3 คืน (290918)


THZ2-LJ-KR-1JUN-29SEP18

ID : 21433

อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN
ONE MOUNT SNOW PARK-COSMETIC SHOP
ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์
สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน
โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 08 มิถุนายน 2561
10 – 14 มิถุนายน 2561
25 – 29 มิถุนายน 2561
01 – 05 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
16 – 20 กรกฎาคม 2561
27 – 31 สิงหาคม 2561 
ราคา 13,900.-
01 – 05 มิถุนายน 2561
07 - 11 มิถุนายน 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
16 – 20 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
04 – 08 กรกฎาคม 2561
07 – 11 กรกฎาคม 2561
10 – 14 กรกฎาคม 2561
19 – 23 กรกฎาคม 2561
21 – 25 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2561
ราคา 14,900.-
02 – 06 กันยายน 2561
08 – 12 กันยายน 2561
11 – 15 กันยายน 2561
17 – 21 กันยายน 2561
23 – 27 กันยายน 2561
ราคา 15,900.-
05 – 09 กันยายน 2561
14 – 18 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
26 – 30 กันยายน 2561
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561
ราคา 16,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : KOREA SHOCK PRICE 99 5D3N (200618)


THG15-XJ-KR-17APR-20JUL18

ID : 20319

เมืองอินชอน - เมืองอาซาน - ปั่นเรลไบท์ - สวนพฤษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน
หอคอย กรีน ทาวเวอร์ - เฟิร์ส วิลเลจ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี - เอ็น โซล ทาวเวอร์
ช๊อปปิ้งย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ศูนย์โสม-ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
ราคา 13,900.-
23 – 27 พฤษภาคม 2561
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.61
29 มิ.ย. – 03 ก.ค.61
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
19 – 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
ราคา 14,900.-
17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
22 – 26 เมษายน 2561
23 – 27 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
11 – 15 พฤษภาคม 2561
12 – 16 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
19 – 23 พฤษภาคม 2561
ราคา 15,900.-
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
26 – 30 เมษายน 2561
ราคา 16,900.-
29 เม.ย. – 03 พ.ค.61
ราคา 17,900.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61
28 เม.ย. – 02 พ.ค.61
ราคา 18,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์เกาหลี : ICN17 KOREA SUMMER IN MY HEART 5D3N (280618)


THZ1-XJ-KR-16MAY-28JUN18

ID : 21395

หมู่บ้านเทพนิยาย - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก
สวนสนุก EVERLANDหมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก
สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET 
N SEOUL TOWERน้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู
ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ - พลอยอะเมทิส 
พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 26 พฤษภาคม 2561
05 – 09 มิถุนายน 2561
ราคา 13,999.-
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561
06 – 10 มิถุนายน 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
12 – 16 มิถุนายน 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
26 – 30 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
ราคา 14,999.-
24 – 28 พฤษภาคม 2561
ราคา 15,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 16900.-

ทัวร์เกาหลี : ICN11 APRIL TULIP IN KOREA 5D3N (280518)


THZ1-XJ-KR-19APR-2MAY18

ID : 20891

เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL-โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -ศูนย์สมุนไพรโสม – สมุนไพรฮอตเกนามู 
พระราชวังชางด็อกกุง - COSMETIC OUTLET - โซลทาวเวอร์ 
DUTY FREE - ตลาดเมียงดง -น้ำมันสน – พลอยอะเมทิส
ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น16,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 เมษายน 2561
22 – 26 เมษายน 2561
23 – 27 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
ราคา 16,900.-
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
ราคา 17,900.-
26 – 30 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค.  2561
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561
ราคา 18,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 22111.-

ทัวร์เกาหลี : GT-ICN TG11 Shopping in Seoul 4 วัน 2 คืน (290618)


THG12-TG-KR-29JUN-2JUL18

ID : 19722

อินชอน - Mbc Dramia - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สะพานสายรุ้ง BanpoBridge-พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก
ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- Cosmetic - Duty Free
ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์- ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
พลอยอเมทิส-ช้อปปิ้งถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,111 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มิ.ย.-02 ก.ค.61
ราคา 22,111.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 11300.-

ทัวร์เกาหลี : BUSAN PLUS + JOY SPRING (280518)


THT10-ZE-KR-1MAR-28MAY18

ID : 20292

นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า
ตลาดปลาจุนกัง  - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
วัดแฮดง ยงกุงซา  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - เอเปค เฮ้าส์
จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  -ปูซานทาวเวอร์
ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์โสม  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  - ดิวตี้ฟรี
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,300-21,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23,21-24,22-25,23-26,26-29,27-30,28-31 พ.ค.61
ราคา 11,300.-
6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28 พ.ค.61
ราคา 11,600.-
5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21 พ.ค.61
ราคา 11,900.-
2-5,3-6,4-7,10-13,11-14 พ.ค.61
ราคา 12,300.-
4-7,5-8 มี.ค.61
21-24,22-25,23-26,24-27 เม.ย.61
1-4 พ.ค.61
ราคา 12,600.-
3-6,6-9 มี.ค.61
17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30 เม.ย.-3 พ.ค.61
ราคา 12,900.-
1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22 มี.ค.61
16-19,26-29 เม.ย.61
ราคา 13,300.-
10-13,14-17,17-20,20-23,25-28 มี.ค.61
27-30,29 เม.ย.-2 พ.ค.61
ราคา 13,600.-
8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27 มี.ค.61
15-18 เม.ย.61
ราคา 13,900.-
22-25,23-26 มี.ค.61
28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 14,300.-
11-14,14-17 เม.ย.61
ราคา 17,300.-
12-15,13-16 เม.ย.61
ราคา 21,300.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 11600.-

ทัวร์เกาหลี : KOREA PLUS + SPECIAL SPRING (280518)


THT10-ZE-KR-1MAR-28MAY18

ID : 20285

หมู่บ้านฝรั่งเศส  - เกาะนามิ  - โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์-ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท  - ล๊อตเต้ โซล สกาย
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - พระราชวังถ็อกซูกุง  - หอคอยกรุงโซล
ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี
ตลาดเมียงดง -  ชมซากุระบาน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,600-21,600 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23,21-24,22-25,23-26,26-29,27-30,28-31 พ.ค.61
ราคา 11,600.-
6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28 พ.ค.61
ราคา 11,900.-
5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21 พ.ค.61
ราคา 12,300.-
2-5,3-6,4-7,10-13,11-14 พ.ค.61
ราคา 12,600.-
4-7,5-8 มี.ค.61
21-24,22-25,23-26,24-27 เม.ย.61
1-4 พ.ค.61
ราคา 12,900.-
3-6,6-9 มี.ค.61
8-11,17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30-3 เม.ย.61
ราคา 13,300.-
1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22 มี.ค.61
7-10,9-12,16-19,26-29 เม.ย.61
ราคา 13,600.-
10-13,14-17,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30 มี.ค.61
1-4,2-5,3-6,27-30,29-2 เม.ย.61
ราคา 13,900.-
8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-28,28-31,31 มี.ค.61-3 เม.ย.61
6-9,10-13,15-18 เม.ย.61
ราคา 14,300.-
22-26,23-27,29-1 เม.ย. ,30 มี.ค.-2 เม.ย.61
4-7, 28 มี.ค.61-1 เม.ย.61
ราคา 14,600.-
11-14,14-17 เม.ย.61
ราคา 17,600.-
5-8 เม.ย.61
ราคา 19,600.-
12-15,13-16 เม.ย.61
ราคา 21,600.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE29 Summer's Vacation 5D3N (300618)


THW3-ZE-KR-20MAY-30JUN18

ID : 21721

LA PROVENCEIPAJU OUTLET - ONE MOUNT SNOW PARK
WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม)
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - FANTA STICK SHOW
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN - นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน
ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสำอาง - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์
พระราชวังเคียงบก - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE
วัดโชเกซา - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - DUSTY FREE - คลองชองเกชอน
ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET
สายการบิน : EASTAR JET (ZE) / JEJU AIR (7C) / JIN AIR (LJ) / T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900 - 12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01– 05 มิถุนายน 2561
02 – 06 มิถุนายน 2561
03 – 07 มิถุนายน 2561
04 – 08 มิถุนายน 2561
05 – 09 มิถุนายน 2561
09 – 13 มิถุนายน 2561
10 – 14 มิถุนายน 2561
11 – 15 มิถุนายน 2561
12 – 16 มิถุนายน 2561
16 – 20 มิถุนายน 2561
17 – 21 มิถุนายน 2561
18 – 22 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
24 – 28 มิถุนายน 2561
25 – 29 มิถุนายน 2561
26 – 30 มิถุนายน 2561
30 – 03 มิถุนายน 2561
ราคา 11,900.
20 – 24 พฤษภาคม 2561
21 – 25 พฤษภาคม 2561
22 – 26 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
26 – 30 พฤษภาคม 2561
27 – 31 พฤษภาคม 2561
28 – 01 มิถุนายน 2561
29 – 02 มิถุนายน 2561
30 – 03 มิถุนายน 2561
31 – 04 มิถุนายน 2561
06 – 10 มิถุนายน 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
13 - 17 มิถุนายน 2561
14 - 18 มิถุนายน 2561
15 - 19 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
27 – 31 มิถุนายน 2561
28 – 01 มิถุนายน 2561
29 – 02 มิถุนายน 2561
ราคา 12,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE29 SUMMER’S VACATION (300618)


THW3-ZE-KR-9MAY-30JUN18

ID : 21556

LA PROVENCEIPAJU OUTLET-ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม)
เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN-นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน
ศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์เวชสำอาง-นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ / อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์
พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท-TRICK EYE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
วัดโชเกซา-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน
ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนแดง-SUPERMARKET
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
T'WAY (TW)
JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01– 05 มิถุนายน 2561
02 – 06 มิถุนายน 2561
03 – 07 มิถุนายน 2561
04 – 08 มิถุนายน 2561
05 – 09 มิถุนายน 2561
09 – 13 มิถุนายน 2561
10 – 14 มิถุนายน 2561
11 – 15 มิถุนายน 2561
12 – 16 มิถุนายน 2561
16 – 20 มิถุนายน 2561
17 – 21 มิถุนายน 2561
18 – 22 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
24 – 28 มิถุนายน 2561
25 – 29 มิถุนายน 2561
26 – 30 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2561
ราคา 11,900.-
11 – 15 พฤษภาคม 2561
12 – 16 พฤษภาคม 2561
13 - 17 พฤษภาคม 2561
14 - 18 พฤษภาคม 2561
15 - 19 พฤษภาคม 2561
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
19 – 23 พฤษภาคม 2561
20 – 24 พฤษภาคม 2561
21 – 25 พฤษภาคม 2561
22 – 26 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
26 – 30 พฤษภาคม 2561
27 – 31 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561
06 – 10 มิถุนายน 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
13 - 17 มิถุนายน 2561
14 - 18 มิถุนายน 2561
15 - 19 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
27 – 31 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
ราคา 12,900.-
09 – 13 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
ราคา 13,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 11998.-

ทัวร์เกาหลี : KTW21 ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน (230618)


THB12-TW-KR-10MAY-23JUN18

ID : 21465

วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower – Magic Art
ถนน Dongseongno-Daegu Otgol Village – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู
เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย - หอดูดาวซอมซองแด
วัดพลูกุกซา –ปูซาน-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
Songdo Skywalk – Busan Tower ตลาดปลาจากัลชิ
ตลาดนัมโพดง-วัดแฮดงยงกุงซา – แทกู – หมู่บ้าน Daegu Otgol
ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,998-14,998 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 23 May 2018
ราคา 11,998.-
19 - 23 May 2018
27 - 31 May 2018
18 - 22 Jun 2018
ราคา 12,998.-
22 - 26 May 2018 
26 - 30 May 2018 
12 - 16 Jun 2018 
16 - 20 Jun 2018 
23 - 27 Jun 2018 
ราคา 13,998.-
10 - 14 May 2018 
06 - 10 Jun 2018 
ราคา 14,998.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เกาหลี : ICN02 เกาหลีส่งมาให้ฉัน ฉันรับไว้เอง (140718)


THG15-XJ-KR-6JUN-14JUL18

ID : 21774

เมืองโซล - หมู่บ้านเทพนิยาย - วันเมาท์ สโนพาร์ค -  เมืองซูวอน
ป้อมปราการฮวาซอง-เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์
ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี–พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส -  ย่านเมียงดง
ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-13,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 - 25 Jun 2018
ราคา 12,888.-
06 - 10 Jun 2018 
07 - 11 Jun 2018 
08 - 12 Jun 2018 
13 - 17 Jun 2018 
14 - 18 Jun 2018 
15 - 19 Jun 2018 
20 - 24 Jun 2018 
22 - 26 Jun 2018 
27 Jun - 01 Jul 2018 
28 Jun - 02 Jul 2018 
29 Jun - 03 Jul 2018 
30 Jun - 04 Jul 2018 
05 - 09 Jul 2018 
06 - 10 Jul 2018 
07 - 11 Jul 2018 
11 - 15 Jul 2018 
12 - 16 Jul 2018 
13 - 17 Jul 2018 
14 - 18 Jul 2018 
ราคา 13,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เกาหลี : ICN01 เการักที่เกาหลี เกาดีๆ ใครๆก็อยากไป (200718)


THG15-XJ-KR-7JUN-20JUL18

ID : 21772

เมืองโซล – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ตลาดทงแดมุน
LED Rose Garden-พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดฮันบก (Hanbok)
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี - ภูเขานำซาน
หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
Paju Lotte Premium Outlets - ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-13,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 - 11 Jun 2018 
14 - 18 Jun 2018 
21 - 25 Jun 2018 
23 - 27 Jun 2018 
ราคา 12,888.-
13 - 17 Jun 2018 
15 - 19 Jun 2018 
20 - 24 Jun 2018 
22 - 26 Jun 2018 
27 Jun - 01 Jul 2018 
29 Jun - 03 Jul 2018 
04 - 08 Jul 2018 
05 - 09 Jul 2018 
11 - 15 Jul 2018 
12 - 16 Jul 2018 
13 - 17 Jul 2018 
19 - 23 Jul 2018 
20 - 24 Jul 2018 
ราคา 13,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เกาหลี : ICN88 GS KOREA เพียงเธอ ที่คิดถึง 5D3N (140718)


THG15-XJ-KR-10MAY-14JUL18

ID : 21582

เมืองโซล - วันเมาท์ สโนพาร์ค
พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง - เมืองซูวอน 
เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังเกาหลี
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พระราชวังถ็อกซูกุง
ดิวตี้ ฟรี - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง -  ย่านเมียงดง
ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,888 - 15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 มิ.ย. 61
ราคา 12,888.-
7-11 มิ.ย. 61
14-18 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 61
ราคา 14,900.-
10-14 พ.ค. 61
11-15 พ.ค. 61
16-20 พ.ค. 61
17-21 พ.ค. 61 
18-22 พ.ค. 61
19-23 พ.ค. 61
22-26 พ.ค. 61
23-27 พ.ค. 61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
6-10 มิ.ย. 61
8-12 มิ.ย. 61
13-17 มิ.ย. 61
15-19 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
22-26 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61
31 มิ.ย. – 4 ก.ค. 61
4-8 ก.ค. 61
5-9 ก.ค. 61
6-10 ก.ค. 61
7-11 ก.ค. 61
11-15 ก.ค. 61
12-16 ก.ค. 61
13-17 ก.ค. 61
14-18  ก.ค. 61
ราคา 15,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เกาหลี : P11_HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (290618)


THH2-LJ-KR-25MAY-29JUN18

ID : 21844

นั่งกระเช้าลอยฟ้า – เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน
ตลาดปลาจุนกัง – สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
ปูซานทาวเวอร์ -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
สะพานเดินทะเล Sky Walkway-สวนริมทะเล แทจงแด
วัดแฮดอง ยงกุงซา - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว 
 ร้านน้ำมันสนเข็มแดง – คอสเมติก -หมู่เกาะออยุคโด
โบสถ์ Jukseong -ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร–ซุปเปอร์มาร์เก็ต
Lotte Premium Outlet-Duty Free – ดาวทาวน์  
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 29 พ.ค.61
ราคา 12,900.-
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.61
01 – 05  // 06 – 10 // 08 – 12 // 13 – 17 มิ.ย.61
15 – 19 // 20 – 24 // 22 – 26 มิ.ย.61
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. // 29 มิ.ย. – 03 ก.ค.61
ราคา 13,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์เกาหลี เกาหลีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ในเอเชียและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตที่นี่ถือว่าเร็วที่สุดในโลก และชาวเกาหลีมีหนึ่งในร้อยละที่สูงที่สุดของโลกที่มีการใช้ โทรศัพท์มือถือ ท่านแถบจะไม่ได้เคยเจอสัญญาณโทรศัพท์ล่ม แม้กระทั้งจะอยู่ในถ่ำหรือด้านบนของภูเขาสูงๆ ดินเกาหลีแดนกิมจิ โสม ขุนเขาและดอกไม้ ประเทศที่ทุกคนอยากจะไปสัมผัสความโรแมนติก อากาศหนาว และความสงบ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยต่างให้ความสนใจเดินทาง ทั้งไปเองหรือไปกับทัวร์เกาหลี ที่ซึ่งความฝันของท่านจะติดปีกโบยบิน ประเทศที่เปี่ยมด้วย ความภาคภูมิ และอารมณ์อันดื่มด่ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกให้มาทัวร์เกาหลี เชิญมาพักผ่อนที่เกาหลี  ทั้งธรรมชาติ และย่านช้อปปิ้ง กับแหล่งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย  ด้วยความทันสมัย ผสมผสานกับประวัติศาสตร์โบราณ ได้อย่างกลมกลืน พร้อมทั้งประสบการณ์กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ และอาหารเลิศรส ผ่อนคลายกับบริการประทินโฉมหลากชนิด และสนุกสุดแสนประหยัดกับแฟชั่นอันทันสมัย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เกาหลีทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เกาหลีให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
วันที่เดินทางและราคาทัวร์เกาหลีอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีอีกมากที่ยังไม่ได้นำลงเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามกับเจ้าหน้าอีกครั้งนะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เกาหลี แบบ ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเกาหลี ลองใช้บริการทัวร์เกาหลี ของบริษัทเอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เกาหลีดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเกาหลี
ประเทศเกาหลี เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้
พื้นที่: 219,140 ตร.กม.
ประชากร: 74 ล้าน (พ.ศ. 2553)

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก1 ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์เกาหลี เมื่อพูดถึงประเทศนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพราะในประเทศเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้กระแสเกาหลีนั้นมาแรงมาก ไม่ว่าจะมาจากภาพยนตร์ นักร้อง แม้กระทั่งแฟชั่นต่างๆ ที่ฮิตกันในหมู่วัยรุ่นไทย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า การแต่งหน้า การแต่งกาย และโดยเฉพาะซีรี่เกาหลี ที่ทำเอาคนไทยหลายคนอยากจะบินลัดฟ้าไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียว วันนี้เราเลยเอาใจท่านที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาฝากค่ะ ว่าถ้าเราจะเดินทางไปทัวร์ประเทศเกาหลี เราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมสิ่งของอะไรไปบ้าง

อันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราจะไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันในช่วงเดือนไหน เพราะเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าให้ถูกฤดูของประเทศเขากันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ประเทศเกาหลีเค้ามีถึง 4 ฤดูนะคะ คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวค่ะ ถ้าเราจะไปในช่วงเดือนธันวาคม ก็จะเป็นฤดูหนาวพอดี ฤดูหนาวบ้านเขาจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ อุณหภูมิก็จะอยู่ราวๆ -5°C ถึง 8°C องศา จัดว่าเป็นอากาศที่หนาวจัดเลยทีเดียว แต่ในฤดูนี้ถือว่าเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบอยู่ไม่น้อย เพราะหิมะที่ตกลงมาทำให้สามารถเล่นสกีได้ ซึ่งที่ประเทศเกาหลีจะมีสกีรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายที่ค่ะ 

 

แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก

สำหรับแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูกในตอนนี้  ถือได้ว่ามีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรและคัดสรรกันมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางด้านบริษัททัวร์ ต้องการนำเสนอสิ่งที่ดีที่มาในรูปแบบของแพคเกจทัวร์โดยตรง ยิ่งถ้าหากเป็นแพคเกจทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา ย่อมได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น การนำเสนอด้วยแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บริษัททัวร์ ได้ทำการหยิบยื่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่สนใจอยากจะเดินทางทัวร์เกาหลี และสามารถให้ความสนใจกับแพคเกจนี้โดยตรง ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองได้อย่างตรงจุดและโดนใจ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก