Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 80 รายการ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์เกาหลี : GO2ICN-TW003 Funny Korea In Autumn 5 วัน 3 คืน (111018)


THG1-TW-KR-12SEP-11OCT18

ID : 23910

อินชอน – เกาะนามิ – ป้อมฮวาซอง – วัดวาวูจองซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Yongin MBC Dramia
ตลาดกวางจัง-พระราชวังเคียงบ็อคคุง+สวมชุดฮันบก
ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop
Duty Free – ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 กันยายน 61
13-17 กันยายน 61
14-18 กันยายน 61
ราคา 9,888.-
04-08 ตุลาคม 61
05-09 ตุลาคม 61
06-10 ตุลาคม 61
09-13 ตุลาคม 61
ราคา 17,888.-
11-15 ตุลาคม 61
ราคา 18,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING (310519)


THT10-ZE-KR-1MAR-31MAY19

ID : 23724

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
ซอพจิโกจิ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike
ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,20-23 พ.ค.62
21-24,26-29,27-30,28-31 พ.ค.62
ราคา 10,900.-
21-24,22-25,23-26,24-27,27-30 เม.ย.62
28 เม.ย.-1 พ.ค.,29 เม.ย.-2 พ.ค.,30 เม.ย.-3 พ.ค.62
1-4,4-7,8-11,11-14,15-18 พ.ค.62
19-22,22-25,25-28,29 พ.ค.-1 มิ.ย.62
ราคา 11,300.-
20-23 เม.ย.62
ราคา 11,500.-
25-28,26-29 เม.ย.62
2-5,3-6,9-12,10-13,23-26,24-27 พ.ค.62
30 พ.ค.-2 มิ.ย,31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
ราคา 11,600.-
3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15 มี.ค.62
17-20,18-21,19-22,24-27 มี.ค.62
16-19,17-20,18-21,19-22 เม.ย.62
ราคา 11,800.-
2-5,6-9,9-12,13-16,16-19 มี.ค.62
20-23,23-26,25-28 มี.ค.62
15-18 เม.ย.62
ราคา 12,100.-
1-4,7-10,8-11,14-17,15-18 มี.ค.62
21-24,22-25,16-29 มี.ค.62
ราคา 12,400.-
27-30 มี.ค.62
8-11,9-12 เม.ย.62
ราคา 12,700.-
18-21 พ.ค.62
ราคา 12,900.-
28-31,29 มี.ค.-1 เม.ย.62
30 มี.ค.-2 เม.ย,31 มี.ค.-3 เม.ย.62
1-4,2-5,7-10 เม.ย.62
ราคา 13,000.-
3-6 เม.ย.62
ราคา 13,300.-
6-9,10-13 เม.ย.62
16-19 พ.ค.62
ราคา 13,900.-
4-7 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
11-14,14-17 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
17-20 พ.ค.62
ราคา 17,900.-
5-8 เม.ย.62
ราคา 18,900.-
13-16 เม.ย.62
ราคา 20,900.-
12-15 เม.ย.62
ราคา 21,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL AUTUMN (301118)


THT10-ZE-KR-31AUG-30NOV18

ID : 22349

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค  - น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา-ซอพจิโกจิ
ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  -- ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค-ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ส.ค.-3 ก.ย.61
1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 ก.ย.61
16-19 , 17-20 , 18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 30 ก.ย.-3 ต.ค.61
ราคา 10,900.-
5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29 ก.ย.-2 ต.ค.61
1-4 , 2-5 ต.ค.61
4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 พ.ย.61
20-23 , 25-28 , 26-29 , 27-30 พ.ย.61
ราคา 11,200.-
6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28 ก.ย.-1 ต.ค.61
3-6 , 6-9 ต.ค.61
3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 พ.ย.61
28 พ.ย.– 1 ธ.ค.61
ราคา 11,500.-
4-7 , 5-8 , 7-10 , 15-18 , 28-31 , 29 ต.ค.-1 พ.ย. ,30 ต.ค.-2 พ.ย.61
31 ต.ค.-3 พ.ย.61
1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 พ.ย.61
29 พ.ย.– 2 ธ.ค. , 30 พ.ย.– 3 ธ.ค.61
ราคา 11,800.-
8-11 , 14-17 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 27-30 ต.ค.61
ราคา 12,100.-
9-12 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 26-29 ต.ค.61
ราคา 12,400.-
10-13 , 25-28 ต.ค.61
ราคา 12,700.-
18-21 ต.ค.61
ราคา 13,000.-
11-14 , 13-16 ต.ค.61
ราคา 13,900.-
19-22 ต.ค.61
ราคา 15,500.-
20-23 ต.ค.61
ราคา 15,800.-
12-15 ต.ค.61
ราคา 18,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์เกาหลี : 3X-ICNXJ01 KOREA VALUE PLUS สายไหม 6 วัน 3 คืน (281118)


THH9-XJ-KR-2OCT-28NOV18

ID : 24142

หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่า ทาวน์ – เกาะนามิ
วัดวาวูจองซา-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล
ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ช้อปปิ้งดงแดมุน-ศูนย์โสม
บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบกคุง –หมู่บ้านบุกชนฮันนก
โซล ทาวน์เวอร์ - ตลาดเมียงดง –ดิวตี้ฟรี
ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์น้ำมันสนแดง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก
ถนนฮงอิก – พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 - 07 Oct 18 
04 - 09 Oct 18 
ราคา 10,999.-
02 - 07 Nov 18 
08 - 13 Nov 18 
15 - 20 Nov 18 
22 - 27 Nov 18 
ราคา 14,999.-
08 - 13 Oct 18 
14 - 19 Oct 18 
06 - 11 Nov 18 
20 - 25 Nov 18 
28 Nov - 03 Dec 18 
ราคา 15,999.-
30 Oct - 04 Nov 18 
ราคา 16,999.-
13 - 18 Oct 18 
16 - 21 Oct 18 
ราคา 17,999.-
10 - 15 Oct 18 
11 - 16 Oct 18 
12 - 17 Oct 18 
24 - 29 Oct 18 
ราคา 18,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12100.-

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL WINTER (280219)


THT10-ZE-KR-1DEC18-28FEB19

ID : 22347

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค-ร้านน้ำมันสน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 12,100-22,700 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-5 , 3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21 ธ.ค.61
6-9 , 7-10 , 8-11 , 13-16, 14-17 , 15-18 , 20-23 , 21-24 ม.ค.62
22-25 , 27-30 , 28-31 , 29 ม.ค.-1 ก.พ.62
10-13 , 11-14 , 12-15 , 19-22 , 24-27 , 25-28 ,26 ก.พ.-1 มี.ค.62
ราคา 12,100.-
1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18 ธ.ค.61
5-8 , 9-12 , 12-15 , 16-19 , 19-22 , 23-26 , 26-29 ,30 ม.ค.-2 ก.พ.62
4-7 , 5-8 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 18-21 , 20-23 , 23-26, 27 ก.พ.-2 มี.ค.62
ราคา 12,400.-
13-16 , 14-17 ธ.ค.61
10-13 , 11-14 , 17-20 ,18-21 , 24-27 , 25-28 , 31 ม.ค.-3 ก.พ.62
3-7 , 7-10 , 8-11 ,14-17 , 17-20 , 21-24 , 22-25 , 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
ราคา 12,700.-
19-22 ธ.ค.61
1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 ม.ค.62
ราคา 13,400.-
20-23 , 21-24 ธ.ค.61
1-4 , 2-5 ก.พ.62
ราคา 13,700.-
22-25 , 23-26 , 24-27 ธ.ค.61
ราคา 14,100.-
8-11 , 25-28 ธ.ค.61
15-18 , 16-19 ก.พ.62
ราคา 14,700.-
6-9 , 26-29 , 31 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 16,700.-
7-10 , 27-30 , 30 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 19,700.-
29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 21,700.-
28-31 ธ.ค.61
ราคา 22,700.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เกาหลี : TAE01 KOREA แทกู เคียงจู ปูซาน (231018)


THG15-TW-KR-2SEP-23OCT18

ID : 23378

วัดดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 Tower
Magic Art – ถนน Dongseongno-Daegu Otgol Village
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู – เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย
ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด –ทุ่งดอกมูห์ลีย์
วัดพลูกุกซา – โรงงานพลอยสีม่วง – ปูซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Songdo Skywalk
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย- ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
Busan Tower – ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง- ดิ้วตี้ฟรี
ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง
Super Market– วัดแฮดงยงกุงซา
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู- แทกู
หมู่บ้าน Daegu Otgol – ตลาดซอมุน
ถนนสตรีทฟู้ด
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 06 กันยายน 61
ราคา 12,888.-
03 – 07 กันยายน 61
ราคา 13,888.-
07 – 11 กันยายน 61
14 – 18 กันยายน 61
ราคา 14,888.-
07 – 11 ตุลาคม 61
14 – 18 ตุลาคม 61
17 – 21 ตุลาคม 61
21 – 25 ตุลาคม 61
23 – 27 ตุลาคม 61
ราคา 16,888.-
10 – 14 ตุลาคม 61
12 – 16 ตุลาคม 61
19 – 23 ตุลาคม 61
ราคา 17,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เกาหลี : KTW15 Korea Peak ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน (221018)


THB12-TW-KR-1SEP-22OCT18

ID : 22711

วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower -Magic Art
ถนน Dongseongno-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู
Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond (DONGKUNG MOT)
เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย – ถ้ำซอกกูรัม
หอดูดาวซอมซองแด – วัดพลูกุกซา ปูซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Songdo Skywalk
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – Busan Tower - ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์
ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง - Duty Free  - ตลาดปลาจากัลชิ
ตลาดนัมโพดง-วัดแฮดงยงกุงซา – ฮอกเกตนามู – แทกู
หมู่บ้าน Daegu Otgol – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด  Super Market
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-5 กันยายน 61
8-12 กันยายน 61
10-14 กันยายน 61
ราคา 12,888.-
6-10 กันยายน 61
ราคา 13,888.-
12-16 กันยายน 61
13-17 กันยายน 61
15-19 กันยายน 61
ราคา 14,888.-
15-19 ตุลาคม 61
ราคา 15,888.-
4-8 ตุลาคม 61
13-17 ตุลาคม 61
22-26 ตุลาคม 61
ราคา 16,888.-
11-15 ตุลาคม 61
18-22 ตุลาคม 61
20-24 ตุลาคม 61
ราคา 17,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เกาหลี : TRENDY SUMMER (300918)


THW5-LJ-KR-4-30SEP18

ID : 23902

หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง  
วัดวาวูจองซา - ทำคิมบับพร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร) – COSMETIC  SHOP
ช้อปปิ้งทงแดมุน - SEOULLO 7017-ศูนย์โสมรัฐบาล
RED PINE - (ผ่าน)บลูเฮาส์ –พระราชวังเคียงบก
SEOUL  TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์)  – DUTY FREE
วัดโชเกชา - เทดดี้แบร์มิวเซี่ยม(ทงแดมุน) -  ช้อปปิ้งเมียงดง 
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนย์พลอยอเมทิส
TRICK   EYE  MUSEUM + ICE MUSEUM
ช้อปปิ้งย่านฮงอิค –SUPER MARKET
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-08 / 05-09 ก.ย.61
ราคา 12,900.-
07-11 / 10-14 / 11-15 ก.ย.61
13- 17 / 14-18 / 20-24 ก.ย.61
30 ก.ย.-04 ต.ค.61
ราคา 13,900.-
08-12 / 09-13 / 15-19 ก.ย.61
ราคา 14,900.-
06-10 / 12-16 ก.ย.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12987.-

ทัวร์เกาหลี : HKB-7C42-A04 HAPPY KOREA ANN YEONG BUSAN 4D2N (291118)


THH3-7C-KR-4OCT-29NOV18

ID : 23466

โบสถ์จุกซอง – วัดแฮดงยงกุงซา – ผ่านชมสะพานกวางอัน
ปูซาน-หาดซองโด - อุทยานแห่งชาติแทจงแด (ไม่รวมรถไฟนำเที่ยว)
ศูนย์โสม - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง-ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาจากัลชิ
ถนนช็อปปิ้งนัมโพดง-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -  ออยุคโดสกายวอร์ค
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ดิวตี้ฟรี – ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,987-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-6 พฤศจิกายน 61
10-13 พฤศจิกายน 61
ราคา 12,987.-
1-4 พฤศจิกายน 61
9-12 พฤศจิกายน 61
15-18 พฤศจิกายน 61
16-19 พฤศจิกายน 61
17-20 พฤศจิกายน 61
22-25 พฤศจิกายน 61
23-26 พฤศจิกายน 61
24-27 พฤศจิกายน 61
29 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
ราคา 14,999.-
4-7 ตุลาคม 61
5-8 ตุลาคม 61
6-9 ตุลาคม 61
11-14 ตุลาคม 61
13-16 ตุลาคม 61
20-23 ตุลาคม 61
25-28 ตุลาคม 61
26-29 ตุลาคม 61
27-30 ตุลาคม 61
ราคา 15,999.-
12-15 ตุลาคม 61
18-21 ตุลาคม 61
ราคา 18,999.-
19-22 ตุลาคม 61
ราคา 19,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE34 KOREA AUTUMN SPECIAL 4 วัน 3 คืน (311018)


THW3-7C-KR-1SEP-31OCT18

ID : 23415

กิมจิ+ฮันบก-สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
ศูนย์เวชสำอาง-N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)-ศูนย์โสม
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพร-วัดโชเกซา-พระราชวังชางด็อกกุง
DUTY FREE-ศูนย์รวมแหล่งวัยรุ่นช้อปปิ้ง
ตลาดเมียงดง-SUPERMARKET
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 05 กันยายน 2561
02 – 06 กันยายน 2561
03 – 07 กันยายน 2561
04 – 08 กันยายน 2561
08 – 12 กันยายน 2561
09 – 13 กันยายน 2561
10 – 14 กันยายน 2561
11 – 15 กันยายน 2561
15 – 19 กันยายน 2561
16 – 20 กันยายน 2561
22 – 26 กันยายน 2561
23 – 27 กันยายน 2561
24 – 28 กันยายน 2561
25 – 29 กันยายน 2561
ราคา 13,900.-
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
12 – 16 กันยายน 2561
13 – 17 กันยายน 2561
14 – 18 กันยายน 2561
19 – 23 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
21 – 25 กันยายน 2561
26 – 30 กันยายน 2561
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
01 – 05 ตุลาคม 2561
02 – 06 ตุลาคม 2561
03 – 07 ตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
07 – 11 ตุลาคม 2561
08 – 12 ตุลาคม 2561
09 – 13 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
15 – 19 ตุลาคม 2561
16 – 20 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
22 – 26 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2561
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2561
ราคา 15,900.-
10 – 14 ตุลาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
ราคา 16,900.-
19 – 23 ตุลาคม 2561
ราคา 17,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : P5_HI KOREA INCHEON INDY (261018)


THH2-TW-KR-21AUG-26OCT18

ID : 23184

หมู่บ้านเทพนิยาย –ไชน่าทาวน์ – วัดชอนดึงซา
INCHEON COMPACT SMART CITY –ซองโดพาร์ค
สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก
คอสเมติก-คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม
น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อก –หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
SM DUTY FREEE- RUNNINGMAN THEME PARK
ซินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร
ตลาดฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน :
T'WAY (TW)
JIN AIR (LJ)
JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
 
(บิน LJ)
26 – 30 / 27 – 31 ส.ค.61
ราคา 13,900.-
21 – 25 ส.ค.61
28 ส.ค. – 01 ก.ย.61
10 – 14 ก.ย.61
ราคา 14,900.-
22 – 26 / 23 – 27 ส.ค.61
29 ส.ค. – 02 ก.ย. / 30 ส.ค. – 03 ก.ย.61
04 – 08 / 06 – 10 / 08 – 12 ก.ย.61
12 – 16 / 14 – 18 ก.ย.61
ราคา 15,900.-
 
(บิน 7C/TW)
13 – 17  / 17 – 21  ต.ค.61
26 – 30 ต.ค.61
ราคา 17,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : P4.1_HI KOREA ALOHA SUMMER (280918)


THH2-LJ-KR-1JUL-28SEP18

ID : 22658

หอสังเกตการณ์โอดูซาน – ไร่องุ่น ซันมอรู
สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk
จุดชมวิวภูเขากูบองซาน-ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก
คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ - ตลาดมังวอน
ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– RUNNINGMAN THEME PARK
ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก
Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 06 // 08 – 12 ก.ค.61
09 – 13 // 15 – 19 // 16 – 20 ก.ค.61
26 – 30 // 27 – 31 ส.ค.61
ราคา 13,900.-
03 – 07 // 10 – 14 // 17 – 21 ก.ค.61
21 – 25 ส.ค.  // 28 – 01 ก.ย.61
10 – 14 ก.ย // 16 – 20 ก.ย.61
ราคา 14,900.-
04 – 08 // 05 – 09 // 11 – 15 ก.ค.61
12 – 16 // 18 – 22 // 19 – 23 ก.ค.61
22 – 26 // 23 – 27 ส.ค. // 29 – 02 // 30 ส.ค.– 03 ก.ย.61
04 – 08 ก.ย // 06 – 10 ก.ย // 08 – 12 ก.ย 61
12 – 16 ก.ย // 14 – 18 ก.ย // 20 – 24 ก.ย.61
22 – 26 ก.ย // 26 – 30 ก.ย // 28 ก.ย – 02 ต.ค.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : ICN18 KOREA SUMMER BLAH BLAH 5D3N (290918)


THZ1-XJ-KR-4JUL-29SEP18

ID : 21901

โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND
COSMETIC OUTLET AMSA-DONG PREHISTORIC
วัดโชเกซา - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง
DUTY FREE-ตลาดเมียงดงตลาดปลานอร์ยางจิน
สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ซองโด
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
ราคา 13,900.-
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
18 – 22 กรกฎาคม 2561
19 – 23 กรกฎาคม 2561
15 -19 สิงหาคม 2561
16 -20 สิงหาคม 2561
17 -21 สิงหาคม 2561
18 -22 สิงหาคม 2561
23 -27 สิงหาคม 2561
25 -29 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 03 ก.ย.61
31 ส.ค. – 04 ก.ย.61
01 – 05 กันยายน 2561
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
13 – 17 กันยายน 2561
14 – 18 กันยายน 2561
15 – 19 กันยายน 2561
ราคา 14,900.-
20 – 24 กันยายน 2561
21 – 25 กันยายน 2561
22 – 26 กันยายน 2561
27 ก.ย. – 01 ต.ค.61
28 ก.ย. – 02 ต.ค.61
29 ก.ย. – 03 ต.ค.61
ราคา 15,900.-
25 – 29 กรกฎาคม 2561 
26 – 30 กรกฎาคม 2561 
27 – 31 กรกฎาคม 2561 
28 ก.ค. – 01 ส.ค.61 
09 -13 สิงหาคม 2561 
10 -14 สิงหาคม 2561 
ราคา 16,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE17 KOREA SHOPPING’S SOUL (300918)


THW3-ZE-KR-25JUN-30SEP18

ID : 21555

LA PROVENCE-PAJU OUTLET
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม)
เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN-นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน
ศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์เวชสำอาง-นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์
พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท-TRICK EYE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
วัดโชเกซา-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน
ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนแดง-SUPERMARKET
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
T'WAY (TW)
JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 29 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2561
01 – 05 กันยายน 2561
02 – 06 กันยายน 2561
03 – 07 กันยายน 2561
04 – 08 กันยายน 2561
08 – 12 กันยายน 2561
09 – 13 กันยายน 2561
10 – 14 กันยายน 2561
11 – 15 กันยายน 2561
15 – 19 กันยายน 2561
16 – 20 กันยายน 2561
17 – 21 กันยายน 2561
18 – 22 กันยายน 2561
22 – 26 กันยายน 2561
23 – 27 กันยายน 2561
24 – 28 กันยายน 2561
25 – 29 กันยายน 2561
ราคา 13,900.-
01 – 05 กรกฎาคม 2561
02 – 06 กรกฎาคม 2561
03 – 07 กรกฎาคม 2561
07 – 11 กรกฎาคม 2561
08 – 12 กรกฎาคม 2561
09 – 13 กรกฎาคม 2561
10 – 14 กรกฎาคม 2561
14 – 18 กรกฎาคม 2561
15 – 19 กรกฎาคม 2561
16 – 20 กรกฎาคม 2561
17 – 21 กรกฎาคม 2561
21 – 25 กรกฎาคม 2561
22 – 26 กรกฎาคม 2561
23 – 27 กรกฎาคม 2561
24 – 28 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2561
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2561
31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2561
04 – 08 สิงหาคม 2561
05 – 09 สิงหาคม 2561
06 – 10 สิงหาคม 2561
07 – 11 สิงหาคม 2561
11 – 15 สิงหาคม 2561
12 – 16 สิงหาคม 2561
13 – 17 สิงหาคม 2561
14 – 18 สิงหาคม 2561
18 – 22 สิงหาคม 2561
19 – 23 สิงหาคม 2561
20 – 24 สิงหาคม 2561
21 – 25 สิงหาคม 2561
25 – 29 สิงหาคม 2561
26 – 30 สิงหาคม 2561
27 – 31 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2561
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2561
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2561
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
12 – 16 กันยายน 2561
13 – 17 กันยายน 2561
14 – 18 กันยายน 2561
19 – 23 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
21 – 25 กันยายน 2561
26 – 30 กันยายน 2561
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
18 – 22 กรกฎาคม 2561
19 – 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
25 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
01 – 05 สิงหาคม 2561
02 – 06 สิงหาคม 2561
03 – 07 สิงหาคม 2561
08 – 12 สิงหาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
15 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 20 สิงหาคม 2561
17 – 21 สิงหาคม 2561
22 – 26 สิงหาคม 2561
23 – 27 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
ราคา 15,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : KOREA SUMMER หนีร้อนไปหารัก 5 วัน 3 คืน (290918)


THZ2-LJ-KR-5JUL-29SEP18

ID : 21433

อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN
ONE MOUNT SNOW PARK-COSMETIC SHOP
ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์
สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน
โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 31 สิงหาคม 2561
ราคา 13,900.-
19 – 23 กรกฎาคม 2561
21 – 25 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2561
ราคา 14,900.-
05 – 09 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561 
02 – 06 กันยายน 2561
08 – 12 กันยายน 2561
11 – 15 กันยายน 2561
17 – 21 กันยายน 2561
23 – 27 กันยายน 2561
ราคา 15,900.-
05 – 09 กันยายน 2561
14 – 18 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
26 – 30 กันยายน 2561
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561
ราคา 16,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์เกาหลี เกาหลีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ในเอเชียและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตที่นี่ถือว่าเร็วที่สุดในโลก และชาวเกาหลีมีหนึ่งในร้อยละที่สูงที่สุดของโลกที่มีการใช้ โทรศัพท์มือถือ ท่านแถบจะไม่ได้เคยเจอสัญญาณโทรศัพท์ล่ม แม้กระทั้งจะอยู่ในถ่ำหรือด้านบนของภูเขาสูงๆ ดินเกาหลีแดนกิมจิ โสม ขุนเขาและดอกไม้ ประเทศที่ทุกคนอยากจะไปสัมผัสความโรแมนติก อากาศหนาว และความสงบ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยต่างให้ความสนใจเดินทาง ทั้งไปเองหรือไปกับทัวร์เกาหลี ที่ซึ่งความฝันของท่านจะติดปีกโบยบิน ประเทศที่เปี่ยมด้วย ความภาคภูมิ และอารมณ์อันดื่มด่ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกให้มาทัวร์เกาหลี เชิญมาพักผ่อนที่เกาหลี  ทั้งธรรมชาติ และย่านช้อปปิ้ง กับแหล่งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย  ด้วยความทันสมัย ผสมผสานกับประวัติศาสตร์โบราณ ได้อย่างกลมกลืน พร้อมทั้งประสบการณ์กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ และอาหารเลิศรส ผ่อนคลายกับบริการประทินโฉมหลากชนิด และสนุกสุดแสนประหยัดกับแฟชั่นอันทันสมัย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เกาหลีทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เกาหลีให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
วันที่เดินทางและราคาทัวร์เกาหลีอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีอีกมากที่ยังไม่ได้นำลงเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามกับเจ้าหน้าอีกครั้งนะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เกาหลี แบบ ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเกาหลี ลองใช้บริการทัวร์เกาหลี ของบริษัทเอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เกาหลีดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเกาหลี
ประเทศเกาหลี เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้
พื้นที่: 219,140 ตร.กม.
ประชากร: 74 ล้าน (พ.ศ. 2553)

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก1 ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์เกาหลี เมื่อพูดถึงประเทศนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพราะในประเทศเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้กระแสเกาหลีนั้นมาแรงมาก ไม่ว่าจะมาจากภาพยนตร์ นักร้อง แม้กระทั่งแฟชั่นต่างๆ ที่ฮิตกันในหมู่วัยรุ่นไทย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า การแต่งหน้า การแต่งกาย และโดยเฉพาะซีรี่เกาหลี ที่ทำเอาคนไทยหลายคนอยากจะบินลัดฟ้าไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียว วันนี้เราเลยเอาใจท่านที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาฝากค่ะ ว่าถ้าเราจะเดินทางไปทัวร์ประเทศเกาหลี เราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมสิ่งของอะไรไปบ้าง

อันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราจะไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันในช่วงเดือนไหน เพราะเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าให้ถูกฤดูของประเทศเขากันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ประเทศเกาหลีเค้ามีถึง 4 ฤดูนะคะ คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวค่ะ ถ้าเราจะไปในช่วงเดือนธันวาคม ก็จะเป็นฤดูหนาวพอดี ฤดูหนาวบ้านเขาจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ อุณหภูมิก็จะอยู่ราวๆ -5°C ถึง 8°C องศา จัดว่าเป็นอากาศที่หนาวจัดเลยทีเดียว แต่ในฤดูนี้ถือว่าเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบอยู่ไม่น้อย เพราะหิมะที่ตกลงมาทำให้สามารถเล่นสกีได้ ซึ่งที่ประเทศเกาหลีจะมีสกีรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายที่ค่ะ 

 

แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก

สำหรับแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูกในตอนนี้  ถือได้ว่ามีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรและคัดสรรกันมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางด้านบริษัททัวร์ ต้องการนำเสนอสิ่งที่ดีที่มาในรูปแบบของแพคเกจทัวร์โดยตรง ยิ่งถ้าหากเป็นแพคเกจทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา ย่อมได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น การนำเสนอด้วยแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บริษัททัวร์ ได้ทำการหยิบยื่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่สนใจอยากจะเดินทางทัวร์เกาหลี และสามารถให้ความสนใจกับแพคเกจนี้โดยตรง ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองได้อย่างตรงจุดและโดนใจ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก