Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 99 รายการ

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 6888.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-NX-HK-12OCT-31DEC18

ID : 24517

มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08 พ.ย.61
07-09 พ.ย.61
12-14 พ.ย.61
13-15 พ.ย.61
14-16 พ.ย.61
19-21 พ.ย.61
20-22 พ.ย.61
21-23 พ.ย.61
26-28 พ.ย.61
27-29 พ.ย.61
28-30 พ.ย.61
12-14 ธ.ค.61
ราคา 6,888.-
24-26 ต.ค.61
ราคา 6,900.-
04-06 พ.ย.61
11-13 พ.ย.61
15-17 พ.ย.61
18-20 พ.ย.61
22-24 พ.ย.61
29 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
02-04  ธ.ค.61
05-07 ธ.ค.61
13-15 ธ.ค.61
16-18 ธ.ค.61
ราคา 7,888.-
23-25 ต.ค.61
27-29 ต.ค.61
30 ต.ค.- 01 ธ.ค.61
ราคา 7,900.-
03-05 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
17-19 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
01-03 ธ.ค.61
03-05 ธ.ค.61
10-12 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
ราคา 8,888.-
26-28 ต.ค.61
28-30 ต.ค.61
ราคา 8,900.-
08-10 ธ.ค.61
09-11 ธ.ค.61
ราคา 10,888.-
12-14 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
13-15 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
ราคา 13,900.-
30 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62
ราคา 16,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 6900.-

ทัวร์มาเก๊า : EASY POPULAR IN MACAU (301218)


THZ2-FD-HK-12AUG-30DEC18

ID : 21473

มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์-วัดผุ่ถ่อ
ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์-The Venetian Resort
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-10 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
ราคา 6,900.-
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
27-29 ต.ค. 61
03-05 พ.ย. 61
10-12 พ.ย. 61
17-19 พ.ย. 61
24-26 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
ราคา 7,900.-
26-28 ส.ค. 61
26-28 ต.ค. 61
02-04 พ.ย. 61
09-11 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61
23-25 พ.ย. 61
01-03 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
22-24 ธ.ค. 61
ราคา 8,900.-
19-21 ส.ค. 61
07-09 ธ.ค. 61
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
ราคา 9,900.-
17-19 ส.ค. 61
ราคา 9,990.-
14-16 ต.ค. 61
20-22 ต.ค. 61
ราคา 10,900.-
05-07 ต.ค. 61
06-08 ต.ค. 61
09-11 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 61
ราคา 11,900.-
12-14 ส.ค. 61
12-14 ต.ค. 61
21-23 ต.ค. 61
29-31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค.61-01 ม.ค. 62
ราคา 12,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (280319)


THH13-HX-HK-15NOV-28MAR19

ID : 24573

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ     
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนนนาธาน  
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 พฤศจิกายน 2561
ราคา 6,999.-
15-18 พฤศจิกายน 2561
18-21 พฤศจิกายน 2561
19-22 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
25-28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
11-14 ธันวาคม 2561
12-15 ธันวาคม 2561
18-21 ธันวาคม 2561
15-18 มกราคม 2562
16-19 มกราคม 2562
22-25 มกราคม 2562
23-26 มกราคม 2562
13-16 กุมภาพันธ์  2562
14-17 กุมภาพันธ์  2562
20-23 กุมภาพันธ์  2562
21-24 กุมภาพันธ์  2562
13-16 มีนาคม  2562
14-17 มีนาคม  2562
20-23 มีนาคม  2562
21-24 มีนาคม  2562
ราคา 7,999.-
23-26 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
03-06 ธันวาคม 2561
04-07 ธันวาคม 2561
10-13 ธันวาคม 2561
13-16 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
17-20 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
03-06 มกราคม 2562
06-09 มกราคม 2562
08-11 มกราคม 2562
09-12 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
13-16 มกราคม 2562
17-20 มกราคม 2562
20-23 มกราคม 2562
24-27 มกราคม 2562
27-30 มกราคม 2562
29-31 มกราคม 2562
30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562
17-20 กุมภาพันธ์  2562
24-27 กุมภาพันธ์  2562
27 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2562
03 - 06 มีนาคม  2562
06-09 มีนาคม  2562
07 - 10 มีนาคม  2562
10-13 มีนาคม  2562
17-20 มีนาคม  2562
24-28 มีนาคม  2562
27-30 มีนาคม  2562
28-31 มีนาคม  2562
ราคา 8,999.-
02-05 ธันวาคม 2561
06-09 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 6999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (200119)


THH13-HX-HK-14OCT18-20JAN19

ID : 24571

ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณจำลองเมืองลี่เจียง
ที่เที่ยวแห่งใหม่  สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก
ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่
วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-8,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 พฤศจิกายน 2561
04-07 พฤศจิกายน 2561
08-11 พฤศจิกายน 2561
11-14 พฤศจิกายน 2561
15-18 พฤศจิกายน 2561
18-21 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
25-28 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
ราคา 6,999.-
14-17 ตุลาคม 2561
15-18 ตุลาคม 2561
22-25 ตุลาคม 2561
25-28 ตุลาคม 2561
28-31 ตุลาคม 2561
13-16 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
03-06 มกราคม 2562
06-09 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
13-16 มกราคม 2562
17-20 มกราคม 2562
20-23 มกราคม 2562
ราคา 7,999.-
02-05 ธันวาคม 2561
06-09 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
ราคา 8,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 7876.-

ทัวร์ฮ่องกง : HHZ-FD32-B04 HAPPY HONGKONG SHENZHEN แถมกระเช้านองปิง 3D2N (301218)


THH3-FD-HK-1NOV-30DEC18

ID : 24820

ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – Citygate Outlet – เซินเจิ้น 
วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้าน
ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ – ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ
ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วัดสามเซียน&วัดปักไต่ – ช้อปปิ้งนาธาน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,876-19,876 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 พฤศจิกายน -01 ธันวาคม 2561
ราคา 7,876.-
15-17 พฤศจิกายน 2561
22-24 พฤศจิกายน 2561
ราคา 8,876.-
01-03 พฤศจิกายน 2561
12-14 พฤศจิกายน 2561
06-08 ธันวาคม 2561
10-12 ธันวาคม 2561
13-15 ธันวาคม 2561
ราคา 9,876.-
07-09 ธันวาคม 2561
20-22 ธันวาคม 2561
ราคา 11,876.-
21-23 ธันวาคม 2561
27-29 ธันวาคม 2561
ราคา 12,876.-
28-30 ธันวาคม 2561
ราคา 13,876.-
29-31 ธันวาคม 2561
ราคา 16,876.-
30 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562
ราคา 19,876.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 7888.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD003 เหนย์ โหว มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-FD-HK-19OCT-31DEC18

ID : 24513

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่
ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,888-12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-09 ธันวาคม 2561
ราคา 7,888.-
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
02-04 พฤศจิกายน 2561
03-05 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
10-12 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
17-19 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
24-26 พฤศจิกายน 2561
01-03 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
15-17 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
22-24 ธันวาคม 2561
ราคา 8,888.-
08-10 ธันวาคม 2561
29-31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 12,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8765.-

ทัวร์ฮ่องกง : HHZ-FD32-B03 HAPPY HONGKONG Shenzhen จัดเต็ม 3D2N (301218)


THH3-FD-HK-13SEP-30DEC18

ID : 23467

ฮ่องกง – เซินเจิ้น-พิพิธภัณเซินเจิ้น-สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์
ร้านยาจีน – ร้านหยก – ร้านยางพาราหรือร้านเยื่อไผ่
ช้อปปิ้งหล่อวู่ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ –  ช็อปปิ้งถนนนาธาน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,765-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-15 กันยายน 61
20-22 กันยายน 61
ราคา 8,765.-
11-13 ตุลาคม 61
18-20 ตุลาคม 61
25-27 ตุลาคม 61
01-03 พฤศจิกายน 61
08-10 พฤศจิกายน 61
12-14 พฤศจิกายน 61
15-17 พฤศจิกายน 61
22-24 พฤศจิกายน 61
29 พฤศจิกายน -01 ธันวาคม 61
ราคา 10,999.-
06-08 ธันวาคม 61
13-15 ธันวาคม 61
ราคา 11,999.-
20-22 ธันวาคม 61
ราคา 12,999.-
28-30 ธันวาคม 61
ราคา 14,999.-
29-31 ธันวาคม 61
ราคา 17,999.-
30 ธันวาคม 61-01 มกราคม 62
ราคา 21,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX004 หนี่ห่าว มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-NX-HK-12OCT-31DEC18

ID : 24516

มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น -ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอู-ช้อปปิ้งหลอหวู่
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 ต.ค.61
24-26 ต.ค.61
31 ต.ค.- 02 พ.ย.61
04-06 พ.ย.61
06-08 พ.ย.61
07-09 พ.ย.61
11-13 พ.ย.61
12-14 พ.ย.61
13-15 พ.ย.61
14-16 พ.ย.61
15-17 พ.ย.61
18-20 พ.ย.61
19-21 พ.ย.61
20-22 พ.ย.61
21-23 พ.ย.61
22-24 พ.ย.61
26-28 พ.ย.61
27-29 พ.ย.61
28-30 พ.ย.61
29 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
02-04  ธ.ค.61
03-05 ธ.ค.61
05-07 ธ.ค.61
10-12 ธ.ค.61
12-14 ธ.ค.61
13-15 ธ.ค.61
16-18 ธ.ค.61
ราคา 8,888.-
12-14 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
27-29 ต.ค.61
03-05 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
17-19 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
01-03 ธ.ค.61
08-10 ธ.ค.61
09-11 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
ราคา 9,888.-
26-28 ต.ค.61
02-04 พ.ย.61
09-11 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
30 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
07-09 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
21-23 ธ.ค.61
ราคา 10,888.-
20-22 ต.ค.61
ราคา 11,888.-
30 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62
ราคา 14,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (170119)


THH13-HX-HK-15OCT18-17JAN19

ID : 24570

ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน
จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3D-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 พฤศจิกายน 2561
08-11 พฤศจิกายน 2561
15-18 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
ราคา 8,999.-
15-18 ตุลาคม 2561
22-25 ตุลาคม 2561
02-05 พฤศจิกายน 2561
09-12 พฤศจิกายน 2561
16-19 พฤศจิกายน 2561
23-26 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
13-16 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
03-06 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
17-20 มกราคม 2562
ราคา 9,999.-
27-30 ตุลาคม 2561
06-09 ธันวาคม 2561
ราคา 10,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG01 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (270319)


THS17-HX-HK-5DEC18-27MAR19

ID : 24722

ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ตลาดตงเหมิน
ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – วัดกวนอู
สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - โชว์ม่านน้ำ 3D
วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – กระเช้านองปิง
ช้อปปิ้ง Citygate Outlet
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 ธันวาคม 2561
12 – 15 ธันวาคม 2561
19 – 22 ธันวาคม 2561
09 – 12 มกราคม 2562
16 – 19 มกราคม 2562
23 – 26 มกราคม 2562
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562
06 – 09 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 9,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-FD005 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-FD-HK-12OCT-31DEC18

ID : 24536

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– เซินเจิ้น
หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 พฤศจิกายน 2561
24-26 พฤศจิกายน 2561
ราคา 9,888.-
02-04 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
10-12 พฤศจิกายน 2561
ราคา 10,888.-
16-18 พฤศจิกายน 2561
17-19 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย.-02 ธ.ค.61
01-03 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
15-17 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
ราคา 11,888.-
12-14 ตุลาคม 2561
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
ราคา 12,900.-
07-09 ธันวาคม 2561
ราคา 14,888.-
13-15 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
08-10 ธันวาคม 2561
29-31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 18,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1 MFM-FD02 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-FD-HK-5OCT-31DEC18

ID : 24257

มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน-จูไห่-เซินเจิ้น
หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งหลอวู่
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 ต.ค.61 
ราคา 9,888.-
02-04 พฤศจิกายน 2561
03-05 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
10-12 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
17-19 พฤศจิกายน 2561
ราคา 10,888.-
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
24-26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย.-02 ธ.ค.61
01-03 ธันวาคม 2561
07-09 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
15-17 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
22-24 ธันวาคม 2561
ราคา 11,888.-
12-14 ตุลาคม 2561
29-31 ธันวาคม 2561
ราคา 13,888.-
13-15 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
08-10 ธันวาคม 2561
ราคา 15,888.-
30 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 16,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์มาเก๊า : EASY STAR เที่ยวครบ 3 เมือง มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน (301218)


THZ2-FD-HK-3NOV-30DEC18

ID : 24800

มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-THE VENETIAN RESORT
จูไห่-เซินเจิ้น-ชมหยก Minerial Museum
ช็อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โรงละครน้ำ OCT BAY WATER THEATRE
ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์ร้านขนม 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 พฤศจิกายน 61
09-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
17-19 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
24-26 พฤศจิกายน 61
30 พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
01-03 ธันวาคม 61
ราคา 9,900.-
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม 61
ราคา 10,900.-
07-09 ธันวาคม 61
ราคา 11,900.-
09-11   ธันวาคม 61
ราคา 12,900.-
28-30   ธันวาคม 61
29-31   ธันวาคม 61
ราคา 13,900.-
30 ธันวาคม-1 มกราคม 62
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (300319)


THK8-HX-HK-5JAN-30MAR19

ID : 25175

ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – เซินเจิ้น
วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ
Lowu Center-วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 มกราคม 62
10-12 มกราคม 62
12-14 มกราคม 62
17-19 มกราคม 62
19-21 มกราคม 62
24-26 มกราคม 62
26-28 มกราคม 62
31 ม.ค.- 02 ก.พ.62
02-04 กุมภาพันธ์ 62
07-09 กุมภาพันธ์ 62
09-11 กุมภาพันธ์ 62
14-16 กุมภาพันธ์ 62
15-17 กุมภาพันธ์ 62 
16-18 กุมภาพันธ์ 62 
21-23 กุมภาพันธ์ 62
22-24 กุมภาพันธ์ 62 
23-25 กุมภาพันธ์ 62
28 ก.พ. - 02 มี.ค.62
01-03 มีนาคม 62 
02-04 มีนาคม 62
07-09 มีนาคม 62
08-10 มีนาคม 62 
09-11 มีนาคม 62
14-16 มีนาคม 62
15-17 มีนาคม 62 
16-18 มีนาคม 62
21-23 มีนาคม 62
22-24 มีนาคม 62 
23-25 มีนาคม 62
28-30 มีนาคม 62
29-31 มีนาคม 62 
30 มี.ค. - 01 เม.ย.62
ราคา 9,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์มาเก๊า : MFM01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (250419)


THG15-FD-HK-5JAN-25APR19

ID : 25102

มาเก๊า-จูไห่-สวนหยวนหมิงหยวน-ชมโชว์วัฒนธรรมจีน
ตลาดใต้ดินกงเป่ย-เมืองฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
โรงงานเครื่องประดับ-ร้านหยก-ถนนนาธาน-ย่านจิมซาจุ่ย
เซินเจิ้น-วัดกวนอู-ร้านหยก-ศูนย์สมุนไพรจีน-ร้านยางพารา
หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์-หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China
หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม เซินเจิ้น-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-วัดอาม่า-ซากโบสถ์เซนต์ปอล-จตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของฝาก-เดอะเวนีเชียน มาเก๊า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค. - เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 มกราคม 62
10 – 13 มกราคม 62
23 – 26 กุมภาพันธ์ 62
02 – 05 มีนาคม 62
09 – 12 มีนาคม 62
16 - 19 มีนาคม 62
23 – 26 มีนาคม 62
ราคา 9,999.-
17 – 20 มกราคม 62
ราคา 10,999.-
25 – 28 เมษายน 62
ราคา 11,999.-
11 – 14 เมษายน 62
ราคา 13,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก