Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน
พบทั้งหมด 116 รายการ

ทัวร์มาเก๊า : GT-MFM FD03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (300318)

THG12-FD-HK-19JAN-30MAR18

ID : 18973

มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์-ฮ่องกง
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,911-10,911 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05  มีนาคม 2561
09-11  มีนาคม 2561
17-19  มีนาคม 2561
23-25  มีนาคม 2561
24-26  มีนาคม 2561
30 มีนาคม – 01 เมษายน 2561
ราคา 9,911.-
19-21 มกราคม 2561
02-04 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 10,911.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (300318)

THZ1-HX-HK-9NOV17-30MAR18

ID : 18204

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่
มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล
ชมเดอะเวเนเชี่ยน-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-12 พฤศจิกายน 2560
10-13 พฤศจิกายน 2560
16-19 พฤศจิกายน 2560
17-20 พฤศจิกายน 2560
23-27 พฤศจิกายน 2560
24-27 พฤศจิกายน 2560
30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560
7-10 ธันวาคม 2560
15-18 ธันวาคม 2560
21-24 ธันวาคม 2560
12-15 มกราคม 2561
18-21 มกราคม 2561
19-22 มกราคม 2561
26-29 มกราคม 2561
1-4 กุมภาพันธ์ 2561
2-5 กุมภาพันธ์ 2561
9-12 กุมภาพันธ์ 2561
15-18 กุมภาพันธ์ 2561
16-19 กุมภาพันธ์ 2561
2-5 มีนาคม 2561
8-11 มีนาคม 2561
9-12 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
16-19 มีนาคม 2561
23-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 2 เม.ย.61
ราคา 14,999.-
8-11 ธันวาคม 2560
ราคา 16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : GT-HKG HX01 ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน (300318)

THG12-HX-HK-5JAN-30MAR18

ID : 18832

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิงคริสตัล(ขาขึ้น)
ซิตี้เกทเอาท์เลท-วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – สำนักนางชี
อิสระช้อปปิ้งตลา เลดี้มาร์เก็ต - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]  
วิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 มกราคม 2561         
12-14 มกราคม 2561         
19-21 มกราคม 2561         
26-28 มกราคม 2561         
02-04 กุมภาพันธ์ 2561         
09-11 กุมภาพันธ์ 2561         
23-25 กุมภาพันธ์ 2561         
02-04 มีนาคม 2561         
09-11 มีนาคม 2561         
16-18 มีนาคม 2561         
23-25 มีนาคม 2561         
ราคา 16,999.-
30มีนาคม-01เมษายน 2561         
ราคา 18,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน 2 คืน (280418)

THZ1-EK-HK-3NOV17-28APR18

ID : 18198

ฮ่องกง – A Symphony of Lights
เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน
CITYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 16,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 13 ธันวาคม 2560
ราคา 16,900.-
03 – 05 พฤศจิกายน 2560
04 – 06 พฤศจิกายน 2560
10 - 12 พฤศจิกายน 2560
11 - 13 พฤศจิกายน 2560
17 - 19 พฤศจิกายน 2560
18 - 20 พฤศจิกายน 2560
24 - 26 พฤศจิกายน 2560
25 - 27 พฤศจิกายน 2560
12-14 มกราคม 2561
19-21 มกราคม 2561
26-28 มกราคม 2561
09-11 มีนาคม 2561
ราคา 17,900.-
01 – 03 ธันวาคม 2560
02-04 กุมภาพันธ์ 2561
03-05 กุมภาพันธ์ 2561
09-11 กุมภาพันธ์ 2561
16-18 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย.61
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
27-29 เมษายน 2561
28-30 เมษายน 2561
ราคา 18,900.-
08 - 10 ธันวาคม 2560
10 - 12 ธันวาคม 2560
17-19 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 19,900.-
22 - 24 ธันวาคม 2560
ราคา 20,900.-
23 - 25 ธันวาคม 2560
16-18 กุมภาพันธ์ 2561
06-08 เมษายน 2561
15-17 เมษายน 2561
ราคา 21,900.-
29 - 31 ธันวาคม 2560
ราคา 23,900.-
30 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61
31 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61
13-15 เมษายน 2561
14-16 เมษายน 2561
ราคา 25,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน (260518)

THZ1-FD-HK-3NOV17-26MAY18

ID : 18185

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน
ฮ่องกง-วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
CITYGATE OUTLET 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 พฤศจิกายน 2560
11-13 พฤศจิกายน 2560
30 พ.ย. – 02 ธ.ค.60
03-05 มีนาคม 2561
10-12 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
ราคา 15,999.-
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
04-06 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
ราคา 16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : EASY WINTER HONGKONG 3D2N (230318)

THZ2-CX-HK-7DEC17-23MAR18

ID : 17697

ฮ่องกง– กระเช้านองปิง– อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET
รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอรี่
วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สิน– ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 18 ธ.ค. 60
ราคา 14,900.-
03 – 05 ก.พ. 61
ราคา 15,900.-
05 – 07 ม.ค. 61
12 – 14 ม.ค. 61
26 – 28 ม.ค. 61
02 – 04 มี.ค. 61
09 – 11 มี.ค. 61
16 – 18 มี.ค. 61
23 – 25 มี.ค. 61
ราคา 16,900.-
07 – 09 ธ.ค. 60
ราคา 17,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : PKG-HKG001 Package Free & Easy 3 วัน 2 คืน (280218)

THH5-PKG-HK-3JAN-28FEB18

ID : 19911

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.61 ราคาเริ่มต้น 3,500-5,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3 ม.ค.–28 ก.พ.61
 
Cruise Hotel @Kowloon City
ราคา 3,500.-
Panda Hotel (Free Wifi)
Hotel MK @ Mong Kok (Free Wifi)
West Hotel @Jordan (Free Wifi)
Goodrich Hotel * No Extra Bed (Free Wifi)
Silka Far East@Tsuen Wan (Free Wifi)
Silka West @Taikok Tsui (Free Wifi)
ราคา 3,900.-
Regal Riverside Hotel (Free Wifi)
Harbour Plaza 8 Degree (Free Wifi)
Silka Seaview @Yau Ma Tei (Free WIfi)
ราคา 4,500.-
City View Economy (Free Wifi)
Metropark Mong Kok (Free Wifi)
Rosedale Kowloon (Free Wifi)
ราคา 4,900.-
Prudential Hotel (Free Wifi)
Park Hotel (Free Wifi)
Kimberley Hotel (Free Wifi)
Cityview-Premier (Free Wifi)
Eaton Hotel (Free Wfi)
ราคา 5,500.-
 
*ราคาด้านบนยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

ทัวร์มาเก๊า : โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (030618)

THP14-FD-HK-2FEB-3JUN18

ID : 18704

มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”
วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน  – ชมหยก – ร้านผ้าไหม
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล-THE VENETIAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 5,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-04, 03-05, 04-06, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18 ก.พ.61
02-04, 03-05, 04-06, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18 มี.ค.61
05-07, 06-08, 11-13, 12-14, 13-15, 18-20, 19-21 พ.ค.61
20-22, 25-27, 26-28, 27-29 พ.ค.61
01-03, 02-04, 03-05 มิ.ย.61
ราคา 5,888.-

ทัวร์มาเก๊า : CSMFMNX02 Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน (310318)

THS3-NX-HK-14JAN-31MAR18

ID : 19456

มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-ผ่านชมถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์-วัดอาม่า
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมของฝาก
โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ยน
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,899-8,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-16 มกราคม 2561
23-25 มกราคม 2561
ราคา 6,899.-
01-03 มีนาคม 2561
08-10 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
25-27 มีนาคม 2561
31 มีนาคม-02 เมษายน 2561
ราคา 8,899.-

ทัวร์มาเก๊า : EASY LOVELY FLY TO MACAU (290618)

THZ2-FD-HK-5JAN-29JUN18

ID : 18835

มาเก๊า – จูไห่ – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย-ถนนคู่รัก
จูไห่ฟิชเชอร์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน
ร้านหยก – วัดผุ่ถ่อ – พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์หยวนหมิงหยวน-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-หอไอเฟล โรงแรม Parisian
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 07 ม.ค.61
18 – 20 พ.ค.61
08 – 10 มิ.ย.61
ราคา 6,900.-
19 – 21 ม.ค. 61
20 – 22 ม.ค. 61
27 – 29 ม.ค. 61
03 – 05 ก.พ. 61
10 – 12 มี.ค. 61
17 – 19 มี.ค. 61
24 – 26 มี.ค. 61
04 – 06 พ.ค. 61
25 – 27 พ.ค. 61
15 – 17 มิ.ย. 61
22 – 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
ราคา 7,900.-
12 – 14 ม.ค. 61
26 – 28 ม.ค. 61
02 – 04 ก.พ. 61
09 – 11 มี.ค. 61
16 – 18 มี.ค. 61
20 – 22 เม.ย. 61
21 – 23 เม.ย. 61
ราคา 8,900.-
09 – 11 ก.พ. 61
27 – 29 เม.ย. 61
28 – 30 เม.ย. 61 
ราคา 9,900.-
10 – 12 ก.พ. 61
ราคา 10,900.-
01 – 03 มี.ค. 61
06 – 08 เม.ย. 61
07 – 09 เม.ย. 61
ราคา 11,900.-
13 – 15 เม.ย. 61
14 – 16 เม.ย. 61
ราคา 13,900.-

ทัวร์มาเก๊า : GT-MFM NX02 มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน (290318)

THG12-NX-HK-23JAN-29MAR18

ID : 19748

มาเก๊า – จูไห่ -ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,991-8,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 มกราคม 2561
29-31 มกราคม 2561
ราคา 6,991.-
03-05 มีนาคม 2561
05-07 มีนาคม 2561
06-08 มีนาคม 2561
07-09 มีนาคม 2561
08-10 มีนาคม 2561
10-12 มีนาคม 2561
11-13 มีนาคม 2561
12-14 มีนาคม 2561
13-15 มีนาคม 2561
14-16 มีนาคม 2561
20-22 มีนาคม 2561
21-23 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
27-29 มีนาคม 2561
28-30 มีนาคม 2561
29-31 มีนาคม 2561
ราคา 8,991.-

ทัวร์มาเก๊า : GT-MFM FD09 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน (300318)

THG12-FD-HK-20JAN-30MAR18

ID : 19712

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,999-7,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 มกราคม 2561
ราคา 6,999.-
26-28 มกราคม 2561
27-29 มกราคม 2561
02-04 กุมภาพันธ์ 2561
03-05 กุมภาพันธ์ 2561
09-11 กุมภาพันธ์ 2561
10-12 กุมภาพันธ์ 2561
02-04 มีนาคม 2561
03-05 มีนาคม 2561
09-11 มีนาคม 2561
10-12 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
30 มีนาคม-01 เมษายน 2561
ราคา 7,999.-

ทัวร์มาเก๊า : โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (030618)

THP14-FD-HK-2FEB-3JUN18

ID : 18694

มาเก๊า-THE VENETIAN-จูไห่ – ฮ่องกง
วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่
อ่าวน้ำตื้น  –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-วัดผู่ถ่อ
หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-04, 03-05, 04-06, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18 ก.พ.61
02-04, 03-05, 04-06, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18 มี.ค.61
05-07, 06-08, 11-13, 12-14, 13-15, 18-20, 19-21 พ.ค.61
20-22, 25-27, 26-28, 27-29 พ.ค.61
01-03, 02-04, 03-05 มิ.ย.61
ราคา 7,888.-

ทัวร์มาเก๊า : บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (030618)

THP14-FD-HK-4FEB-3JUN18

ID : 18707

มาเก๊า –จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”
ถนนคู่รัก - วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ – พระราชวังหยวนหมิง 
บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซน – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-06 ,11-13 ก.พ. // 04-06 ,11-13 มี.ค.61
06-08 ,13-15 ,20-22,27-29 พ.ค.61
03-05 มิ.ย.61
ราคา 7,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG06 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (300318)

THS17-HX-HK-2-30MAR18

ID : 19882

ฮ่องกง –เซินเจิ้น–ตลาดหล่อวู-บัวหิมะ
หยก – ผ้าไหม – วัดกวนอู – โชว์น้ำพุเต้นระบำ
รีพลัสเบย์–จิวเวอรี่ – วัดแชกง –ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,888-10,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 04 มีนาคม 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
16 – 18 มีนาคม 2561
ราคา 8,888.-
30 มีนาคม – 01 เมษายน 2561
ราคา 10,888.-

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก