Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

พบทั้งหมด 135 รายการ

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (260418)

THO6-FD-HK-5-26APR18

ID : 20718

มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian
The Venetian Casino – จูไห่-ร้านบัวหิมะ
ฮ่องกง – วัดฮองฮำ(เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน)
วัดแชกงหมิว – จิวเวอร์รี่ – ช้อปปิ้งนาธาน
วัดผู่ถอ – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก-ช้อปปิ้งก๋งเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 6,996-8,998 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 เม.ย.61 
10-12 เม.ย.61 
11-13 เม.ย.61 
15-17 เม.ย.61 
19-21 เม.ย.61 
20-22 เม.ย.61 
21-23 เม.ย.61 
26-28 เม.ย.61 
ราคา 6,996.-
06-08 เม.ย.61 
07-09 เม.ย.61 
12-14 เม.ย.61 
ราคา 7,997.-
13-15 เม.ย.61 
14-16 เม.ย.61 
ราคา 8,998.-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า...จูไห่ 3 วัน 2 คืน (280418)

THO6-FD-HK-29MAR-28APR18

ID : 20714

มาเก๊า – จูไห่-วัดผู่ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม
ร้านบัวหิมะ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
The Parisian – The Venetian Casino
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 3,993-4,554 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 – 31 มีนาคม 2561
26-28 เมษายน 2561 
ราคา 3,993.-
05 - 07 เมษายน 2561
19-21 เมษายน 2561
20-22 เมษายน 2561
27-29 เมษายน 2561 
28-30 เมษายน 2561 
ราคา 4,554.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG14 ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (120418)

THZ1-CX-HK-12-15APR18

ID : 20534

ฮ่องกง – เซินเจิ้น-หลอหวู่ - Splendid Of China
หมู่บ้านวัฒนธรรม + ชมโชว์การแสดง - ตลาดตงเหมิน
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 15 เมษายน 2561
ราคา 21,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : GT-HKG HX01 ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน (300318)

THG12-HX-HK-5JAN-30MAR18

ID : 18832

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิงคริสตัล(ขาขึ้น)
ซิตี้เกทเอาท์เลท-วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – สำนักนางชี
อิสระช้อปปิ้งตลา เลดี้มาร์เก็ต - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]  
วิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 มกราคม 2561         
12-14 มกราคม 2561         
19-21 มกราคม 2561         
26-28 มกราคม 2561         
02-04 กุมภาพันธ์ 2561         
09-11 กุมภาพันธ์ 2561         
23-25 กุมภาพันธ์ 2561         
02-04 มีนาคม 2561         
09-11 มีนาคม 2561         
16-18 มีนาคม 2561         
23-25 มีนาคม 2561         
ราคา 16,999.-
30มีนาคม-01เมษายน 2561         
ราคา 18,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม (280418)

THZ1-EK-HK-9MAR-28APR18

ID : 20532

ฮ่องกง-A Symphony of Lights-เกาะลันเตา
วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-11 มีนาคม 2561
04 - 06 เมษายน 2561
ราคา 17,900.-
16-18 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย.61
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
27-29 เมษายน 2561
28-30 เมษายน 2561
ราคา 18,900.-
06-08 เมษายน 2561
15-17 เมษายน 2561
ราคา 21,900.-
13-15 เมษายน 2561
14-16 เมษายน 2561
ราคา 25,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (191018)

THZ1-HX-HK-9MAR-19OCT18

ID : 20531

ฮ่องกง-เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่
สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 11 มีนาคม 2561
20 – 22 เมษายน 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย.61
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
ราคา 10,999.-
27 – 29 เมษายน 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561
11 – 13 พฤษภาคม 2561
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 1
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 2
25 – 27 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561 
29 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
ราคา 11,999.-
27 – 29 กรกฎาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
ราคา 13,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (290418)

THZ1-EK-HK-3MAR-29APR18

ID : 20530

ฮ่องกง-A Symphony Of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 - 05 มีนาคม 2561
04 - 06 มีนาคม 2561
ราคา 14,999.-
10 - 12 มีนาคม 2561
11 - 13 มีนาคม 2561
12 - 14 มีนาคม 2561
17 - 19 มีนาคม 2561
18 - 20 มีนาคม 2561
26 - 28 มีนาคม 2561
ราคา 15,999.-
16 – 18 เมษายน 2561
22 - 24 เมษายน 2561
ราคา 16,999.-
29 เม.ย. – 01 พ.ค.61
ราคา 19,999.-

ทัวร์มาเก๊า : HKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน (190518)

THZ1-FD-HK-3MAR-19MAY18

ID : 20529

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล
เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่-ถนนคู่รัก The Lover’s Road
ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China
ช้อปปิ้งหลอวู่-ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-06 มีนาคม 2561
08-11 มีนาคม 2561
10-13 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
16-19 มีนาคม 2561
17-20 มีนาคม 2561
ราคา 12,999.-
22-25 มีนาคม 2561
23-26 มีนาคม 2561
24-27 มีนาคม 2561
31 มี.ค. – 3 เม.ย. 61
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
03-06 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
19-22 พฤษภาคม 2561
ราคา 13,999.-
28 เม.ย. – 1 พ.ค.61
ราคา 14,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (261018)

THZ1-HX-HK-2MAR-26OCT18

ID : 20527

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่
มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล
ชมเดอะเวเนเชี่ยน-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-11 มีนาคม 2561
9-12 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
16-19 มีนาคม 2561
23-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 2 เม.ย.61
ราคา 14,999.-
20 – 23 เมษายน 2561 Bus 1
20 – 23 เมษายน 2561 Bus 2
04 – 07 พฤษภาคม 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
18 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
01 – 04 มิถุนายน 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
ราคา 15,999.-
27 – 30 เมษายน 2561
26 – 29 พฤษภาคม 2561
ราคา 16,999.-
06 – 09 เมษายน 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 19,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน (260518)

THZ1-FD-HK-3MAR-26MAY18

ID : 20526

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน
เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง-วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
CITYGATE OUTLET
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 มีนาคม 2561
10-12 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
ราคา 15,999.-
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
04-06 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
ราคา 16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG27 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า The Parician (270718)

THZ1-CX-HK-8MAR-27JUL18

ID : 20525

ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย
สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่
มาเก๊า-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง
วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 11 มีนาคม 2561
ราคา 13,999.-
07 – 10 เมษายน 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
ราคา 15,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG19 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (220918)

THZ1-EK-HK-2JUN-22SEP18

ID : 20500

ฮ่องกง –เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่
สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 04 มิถุนายน 2561
09 – 11 มิถุนายน 2561
16 – 18 มิถุนายน 2561
23 – 25 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 02 ก.ค.61
01 – 03 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
ราคา 9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (271018)

THZ1-CX-HK-2MAR-27OCT18

ID : 20231

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet
A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 13 มีนาคม 2561
25 - 27 มีนาคม 2561 Bus 1
25 - 27 มีนาคม 2561 Bus 2
ราคา 17,900.-
02 – 04 มีนาคม 2561 Bus 1
02 – 04 มีนาคม 2561 Bus 2
03 – 05 มีนาคม 2561
09 - 11 มีนาคม 2561 Bus 1
09 - 11 มีนาคม 2561 Bus 2
10 - 12 มีนาคม 2561
ราคา 18,900.-
16 - 18 มีนาคม 2561
17 - 19 มีนาคม 2561
23 - 25 มีนาคม 2561 Bus 1
23 - 25 มีนาคม 2561 Bus 2
30 มี.ค. – 01 เม.ย.61
31 มี.ค. – 02 เม.ย.61
21 – 23 เมษายน 2561 Bus 1
21 – 23 เมษายน 2561 Bus 2
04 – 06 พฤษภาคม 2561 Bus 1
04 – 06 พฤษภาคม 2561 Bus 2
05 – 07 พฤษภาคม 2561 Bus 1
05 – 07 พฤษภาคม 2561 Bus 2
11 – 13 พฤษภาคม 2561 Bus 1
11 – 13 พฤษภาคม 2561 Bus 2
12 – 14 พฤษภาคม 2561 Bus 1
12 – 14 พฤษภาคม 2561 Bus 2
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 1
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 2
19 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 27 พฤษภาคม 2561 Bus 1
25 – 27 พฤษภาคม 2561 Bus 2
26 – 28 พฤษภาคม 2561 Bus 1
26 – 28 พฤษภาคม 2561 Bus 2
27 – 29 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561 Bus 1
01 – 03 มิถุนายน 2561 Bus 2
09 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561 Bus 1
15 – 17 มิถุนายน 2561 Bus 2
16 – 18 มิถุนายน 2561 Bus 1
16 – 18 มิถุนายน 2561 Bus 2
22 – 24 มิถุนายน 2561 Bus 1
22 – 24 มิถุนายน 2561 Bus 2
23 - 25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
30 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 Bus 1
30 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 Bus 2
06 – 08 กรกฎาคม 2561 Bus 1
06 – 08 กรกฎาคม 2561 Bus 2
07 – 09 กรกฎาคม 2561 Bus 1
07 – 09 กรกฎาคม 2561 Bus 2
13 – 15 กรกฎาคม 2561 Bus 1
13 – 15 กรกฎาคม 2561 Bus 2
20 – 22 กรกฎาคม 2561 Bus 1
20 – 22 กรกฎาคม 2561 Bus 2
21 - 23 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561 Bus 1
03 – 05 สิงหาคม 2561 Bus 2
04 – 06 สิงหาคม 2561 Bus 1
04 – 06 สิงหาคม 2561 Bus 2
17 – 19 สิงหาคม 2561
18 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย.61
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
21 - 23 กันยายน 2561 Bus 1
21 - 23 กันยายน 2561 Bus 2
22 – 24 กันยายน 2561 Bus 1
22 – 24 กันยายน 2561 Bus 2
06 - 08 ตุลาคม 2561
19 - 21 ตุลาคม 2561 Bus 1
19 - 21 ตุลาคม 2561 Bus 2
26 - 28 ตุลาคม 2561
27 - 29 ตุลาคม 2561 Bus 1
27 - 29 ตุลาคม 2561 Bus 2
ราคา 19,900.-
27 – 29 เมษายน 2561 Bus 1
27 – 29 เมษายน 2561 Bus 2
27 – 29 เมษายน 2561 Bus 3
28 – 30 เมษายน 2561 Bus 1
28 – 30 เมษายน 2561 Bus 2
29 เม.ย. – 01 พ.ค.61
27 – 29 กรกฎาคม 2561 Bus 1
27 – 29 กรกฎาคม 2561 Bus 2
10 – 12 สิงหาคม 2561 Bus 1
10 – 12 สิงหาคม 2561 Bus 2
11 – 13 สิงหาคม 2561
12 - 14 ตุลาคม 2561 Bus 1
12 - 14 ตุลาคม 2561 Bus 2
13 - 15 ตุลาคม 2561 Bus 1
13 - 15 ตุลาคม 2561 Bus 2
ราคา 21,900.-
15 - 17 เมษายน 2561
ราคา 25,900.-
12 – 14 เมษายน 2561
13 – 15 เมษายน 2561
14 – 16 เมษายน 2561 Bus 1
14 – 16 เมษายน 2561 Bus 2
ราคา 26,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (271018)

THZ1-CX-HK-1MAR-27OCT18

ID : 20230

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 มีนาคม 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
09 – 12 มิถุนายน 2561
01 – 04 กันยายน 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
ราคา 14,999.-
15 - 18 มีนาคม 2561
16 - 19 มีนาคม 2561
17 - 20 มีนาคม 2561
21 - 24 เมษายน 2561 BUS 2
04 – 07 พฤษภาคม 2561
05 – 08 พฤษภาคม 2561
12 – 15 พฤษภาคม 2561 BUS 1
12 – 15 พฤษภาคม 2561 BUS 2
18 – 21 พฤษภาคม 2561 BUS 1
18 – 21 พฤษภาคม 2561 BUS 2
19 - 22 พฤษภาคม 2561 BUS 1
19 - 22 พฤษภาคม 2561 BUS 2
25 - 28 พฤษภาคม 2561 BUS 1
25 - 28 พฤษภาคม 2561 BUS 2
26 - 29 พฤษภาคม 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561 BUS 1
15 – 18 มิถุนายน 2561 BUS 2
16 - 19 มิถุนายน 2561
23 – 26 มิถุนายน 2561 BUS 1
23 – 26 มิถุนายน 2561 BUS 2
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 BUS 1
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 BUS 2
30 มิ.ย. – 03 ก.ค.61 BUS 1
30 มิ.ย. – 03 ก.ค.61 BUS 2
06 – 09 กรกฎาคม 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
21 – 24 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561 BUS 1
03 – 06 สิงหาคม 2561 BUS 2
04 - 07 สิงหาคม 2561
17 - 20 สิงหาคม 2561
18 – 21  สิงหาคม 2561
24 - 27 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561 BUS 1
25 – 28 สิงหาคม 2561 BUS 2
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
08 – 11 กันยายน 2561 BUS 1
08 – 11 กันยายน 2561 BUS 2
14 – 17 กันยายน 2561
15 – 18 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561 BUS 1
21 – 24 กันยายน 2561 BUS 2
22 – 25 กันยายน 2561 BUS 1
22 – 25 กันยายน 2561 BUS 2
29 ก.ย. – 02 ต.ค.61
ราคา 15,999.-
21 - 24 เมษายน 2561 BUS 1
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
ราคา 16,999.-
07 – 10 เมษายน 2561 BUS 1
07 – 10 เมษายน 2561 BUS 2
28 เม.ย. – 01 พ.ค.61
27 – 30 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561 BUS 1
10 – 13 สิงหาคม 2561 BUS 2
11 - 14 สิงหาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561 BUS 1
13 – 16 ตุลาคม 2561 BUS 2
ราคา 17,999.-
12 – 15 เมษายน 2561
13 - 16 เมษายน 2561
ราคา 21,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน (201018)

THZ1-CX-HK-10MAR-20OCT18

ID : 20229

ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน-กระเช้านองปิง
พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 - 12 มีนาคม 2561
ราคา 15,900.-
16 - 18 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
ราคา 16,900.-
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561
12 – 14 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
06 - 08 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
ราคา 17,900.-
10 – 12 สิงหาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
ราคา 19,900.-
06 – 08 เมษายน 2561
ราคา 20,900.-
12 – 14 เมษายน 2561
ราคา 23,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก