Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน
พบทั้งหมด 223 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT01 TOKYO SAKURA STRONG 5D 3N (280418)

THZ1-XJ-JP-20MAR-28APR18

ID : 19544

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 27,900-45,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 24 มีนาคม 2561
ราคา 27,900.-
17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
ราคา 28,900.-
21 – 25 มีนาคม 2561
22 – 26 มีนาคม 2561
23 – 27 มีนาคม 2561
24 – 28 มีนาคม 2561
25 – 29 มีนาคม 2561
26 – 30 มีนาคม 2561
27 – 31 มีนาคม 2561
28 มี.ค. – 01 เม.ย.61
29 มี.ค. – 02 เม.ย.61
30 มี.ค. – 03 เม.ย.61
31 มี.ค. – 04 เม.ย.61
01 – 05 เมษายน 2561
ราคา 29,900.-
02 – 06 เมษายน 2561
03 – 07 เมษายน 2561
04 – 08 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61
28 เม.ย. – 02 พ.ค.61
ราคา 30,900.-
16 – 20 เมษายน 2561
ราคา 31,900.-
10 - 14 เมษายน 2561
ราคา 43,900.-
11 - 15 เมษายน 2561
12 - 16 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
14 - 18 เมษายน 2561
ราคา 45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJT-TR53 B02 TOKYO LOVE LOVE SPRING (200318)

THH3-TR-JP-1-20MAR18

ID : 19538

นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี
วัดอาซากุสะ-ตะลุยโตเกียว
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-9 มี.ค. 61
12-16 มี.ค. 61
ราคา 25,999.-
2-6 มี.ค. 61
3-7 มี.ค. 61
4-8 มี.ค. 61
6-10 มี.ค. 61
8-12 มี.ค. 61
9-13 มี.ค. 61
10-14 มี.ค. 61
11-15 มี.ค. 61
13-17 มี.ค. 61
18-22 มี.ค. 61
ราคา 26,999.-
1-5 มี.ค. 61
7-11 มี.ค. 61
14-18 มี.ค. 61
15-19 มี.ค. 61
16-20 มี.ค. 61
17-21 มี.ค. 61
19-23 มี.ค. 61
20-24 มี.ค. 61
ราคา 27,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT15 SEASON SNOW IN TOKYO 5D3N (130318)

THZ1-XJ-JP-11JAN-13MAR18

ID : 19191

นาริตะ-วัดอาซากุสะ-วนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ
ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 15 มกราคม 2561
12 - 16 มกราคม 2561
13 - 17 มกราคม 2561
17 - 21 มกราคม 2561
19 - 23 มกราคม 2561
20 - 24 มกราคม 2561
23 - 27 มกราคม 2561
24 - 28 มกราคม 2561
25 - 29 มกราคม 2561
26 - 30 มกราคม 2561
27 - 31 มกราคม 2561
30 ม.ค. - 03 ก.พ.61
ราคา 22,999.-
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
06 - 10 มีนาคม 2561
07 - 11 มีนาคม 2561
10 - 14 มีนาคม 2561
13 - 17 มีนาคม 2561
ราคา 23,999.-
27 ก.พ. - 03 มี.ค.61
28 ก.พ. - 04 มี.ค.61
02 - 06 มีนาคม 2561
ราคา 25,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX06 SHAKE IN OSAKA TAKAYAMA 6D4N (070318)

THZ1-XJ-JP-9JAN-7MAR18

ID : 19177

โอซาก้า – เกียวโต –ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ
นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะโนะ ซาโตะ
อิออน จัสโก้-ลานสกี – ทาคายาม่า
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,999-31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 - 14 มกราคม 2561
30 ม.ค. – 04 ก.พ.61
ราคา 29,999.-
16 – 21 มกราคม 2561
17 – 22 มกราคม 2561
23 – 28 มกราคม 2561
31 ม.ค. – 05 ก.พ.61
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
28 ก.พ. – 05 มี.ค.61
06 – 11 มีนาคม 2561
07 – 12 มีนาคม 2561
ราคา 30,999.-
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 31,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT10 TOKYO STRONG STRONG 5D3N (170318)

THZ1-XJ-JP-9JAN-17MAR18

ID : 18484

นาริตะ-วัดอาซากุสะ-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท-ลานสกี ฟูจิเท็น
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
กระเช้าคาจิคาจิ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-13 มกราคม 2561
13-17 มกราคม 2561
16-20 มกราคม 2561
20-24 มกราคม 2561
23-27 มกราคม 2561
27-31 มกราคม 2561
30 ม.ค.-03 ก.พ. 2561
03-07 กุมภาพันธ์ 2561
06-10 กุมภาพันธ์ 2561
10-14 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561
20-24 กุมภาพันธ์ 2561
03-07 มีนาคม 2561
06-10 มีนาคม 2561
10-14 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
ราคา 26,900.-
10-14 มกราคม 2561
11-15 มกราคม 2561
12-16 มกราคม 2561
17-21 มกราคม 2561
18-22 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
24-28 มกราคม 2561
25-29 มกราคม 2561
26-30 มกราคม 2561
31 ม.ค.-04 ก.พ. 2561
01-05 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
08-12 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
08-12 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
ราคา 27,900.-
16-20 กุมภาพันธ์ 2561
17-21 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 28,900.-
27 ก.พ.-03 มี.ค.61
28 ก.พ.-04 มี.ค.61
01-05 มีนาคม 2561
ราคา 29,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HOK10 CHARMED SNOW IN HOKKAIDO BY HX (230318)

THZ1-HX-JP-23NOV17-23MAR18

ID : 18489

ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ
ทะเลสาบโทยะ-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
สวนหมีโชวะชินซัง-เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร  
ศาลเจ้าฮอกไกโด– เรร่า เอ้าท์เล็ต 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 35,999-37,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 พฤศจิกายน 2560
05 - 09 มกราคม 2561
12 - 16 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
26-30 มกราคม 2561
2-6 กุมภาพันธ์ 2561
02 - 06 มีนาคม 2561
08 - 12 มีนาคม 2561
09 - 13 มีนาคม 2561
15 - 19 มีนาคม 2561
16 - 20 มีนาคม 2561
22 - 26 มีนาคม 2561
23 - 27 มีนาคม 2561
ราคา 35,999.-
01 - 05 มีนาคม 2561
ราคา 37,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT08 SAKURA SURPRISE TOKYO OSAKA 6D4N (220318)

THZ1-TG-JP-22-27MAR18

ID : 18485

นาริตะ-วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี
ชมซากุระ สวนอูเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ –ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ
นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน-เกียวโต-ปราสาททอง
ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ-วัดโทไดจิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 - 27 มีนาคม 2561
ราคา 49,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO 5D3N (160318)

THZ1-XJ-JP-10JAN-16MAR18

ID : 18483

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-โตเกียว
วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดนาริตะ-โอไดบะ
ไร่สตรอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้งอิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 28,900-30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 มกราคม 2561
11-15 มกราคม 2561
12-16 มกราคม 2561
17-21 มกราคม 2561
18-22 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
24-28 มกราคม 2561
25-29 มกราคม 2561
26-30 มกราคม 2561
31 ม.ค.-04 ก.พ. 2561
01-05 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
08-12 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
16-20 กุมภาพันธ์ 2561
17-21 กุมภาพันธ์ 2561
18-22 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
08-12 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
ราคา 28,900.-
28 ก.พ.-04 มี.ค.61
01-05 มีนาคม 2561
ราคา 30,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT12 FANTASY WINTER SAKURA 5D 3N (090318)

THZ1-XJ-JP-10FEB-9MAR18

ID : 18480

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ-ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
โอไดบะ-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจูกุ-อิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2561
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
06 – 10 มีนาคม 2561
ราคา 29,900.-
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 06 มีนาคม 2561
03 – 07 มีนาคม 2561
07 – 11 มีนาคม 2561
08 – 12 มีนาคม 2561
09 – 13 มีนาคม 2561
ราคา 30,900.-
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
01 – 05 มีนาคม 2561
ราคา 32,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT03 SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5D3N (090418)

THZ1-XJ-JP-23MAR-9APR18

ID : 19546

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ
เมืองคาวาโกเอะ–ถนนคุราซึคุระ-หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ
ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 32,900-39,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 27 มีนาคม 2561
24 – 28 มีนาคม 2561
25 – 29 มีนาคม 2561
26 – 30 มีนาคม 2561
27 – 31 มีนาคม 2561
28 มี.ค. – 01 เม.ย.61
29 มี.ค. – 02 เม.ย.61
30 มี.ค. – 03 เม.ย.61
31 มี.ค. – 04 เม.ย.61
01 – 05 เมษายน 2561
ราคา 32,900.-
02 – 06 เมษายน 2561
03 – 07 เมษายน 2561
ราคา 33,900.-
04 – 08 เมษายน 2561
ราคา 35,900.-
05 – 09 เมษายน 2561
06 – 10 เมษายน 2561
07 – 11 เมษายน 2561
08 – 12 เมษายน 2561
09 – 13 เมษายน 2561
ราคา 39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT04 SAKURA SPARKLING TOKYO 5D3N (260418)

THZ1-XJ-JP-21MAR-26APR18

ID : 19545

นาริตะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-วนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
โตเกียว-วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – ฮาราจูกุ
วัดนาริตะ – อิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-45,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 มีนาคม 2561
17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
26 – 30 เมษายน 2561
ราคา 29,900.-
16 – 20 เมษายน 2561
ราคา 30,900.-
22 – 26 มีนาคม 2561
23 – 27 มีนาคม 2561
28 มี.ค. – 01 เม.ย.61
29 มี.ค. – 02 เม.ย.61
30 มี.ค. – 03 เม.ย.61
03 – 07 เมษายน 2561
04 - 08 เมษายน 2561
ราคา 31,900.-
05 – 09 เมษายน 2561
06 - 10 เมษายน 2561
ราคา 34,900.-
11 – 15 เมษายน 2561
12 – 16 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
14 – 18 เมษายน 2561
15 – 19 เมษายน 2561
ราคา 45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX XJ05 BEAUTIFUL OSAKA TOKYO 6 DAY 4 NIGHT (310318)

THG12-XJ-JP-16FEB-31MAR18

ID : 18991

โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน
นาโงย่า-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ผ่านชมทะเลสาบอาชิ
นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ[ONEWAY]-ศาลเจ้าฮาโกเน่
กิจกรรม ณ ลานสกี หรือ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
ชินจูกุโคเอนหรือเฮวะโคเอน[ตามสภาพอากาศ]
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุซะ-ตลาดปลาซึกิจิ-โอไดบะ-กันดั้มยูนิคอร์น
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 34,991-37,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-21 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 34,991.-
01-06 มีนาคม 2561
ราคา 35,991.-
22-27 มีนาคม 2561
23-28 มีนาคม 2561
24-29 มีนาคม 2561
25-30 มีนาคม 2561
26-31 มีนาคม 2561
ราคา 36,991.-
27 มีนาคม-01 เมษายน 2561
28 มีนาคม-02 เมษายน 2561
29 มีนาคม-03 เมษายน 2561
30 มีนาคม-04 เมษายน 2561
31 มีนาคม-05 เมษายน 2561
ราคา 37,991.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-NRT XJ34 Tokyo Fuji Maxx 5 วัน 3 คืน (310318)

THG12-XJ-JP-4JAN-31MAR18

ID : 18808

วัดนาริตะซัง –  Aeon Mall ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ไร่สตอเบอร์รี่ – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โยโกฮาม่า
พิพิธภัณฑ์ราเมน – กันดั้มตัวใหม่ @ Diver City Plaza
Aqua City-โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี
ช้อปปิ้ง ชิบุย่า-ชินจุกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,991-30,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 26,991.-
04-08 มกราคม 2561
05-09 มกราคม 2561
06-10 มกราคม 2561
10-14 มกราคม 2561 
11-15 มกราคม 2561
12-16 มกราคม 2561
17-21 มกราคม 2561
18-22 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
24-28 มกราคม 2561
25-29 มกราคม 2561
26-30 มกราคม 2561
01-05 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
08-12 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
14-18 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
01-05 มีนาคม 2561
02-06 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
08-12 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
ราคา 27,991.-
21-25 มีนาคม 2561
22-26 มีนาคม 2561
23-27 มีนาคม 2561
24-28 มีนาคม 2561
25-29 มีนาคม 2561
26-30 มีนาคม 2561
27-31 มีนาคม 2561
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2561
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2561
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2561
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2561
ราคา 29,991.-
15-19 กุมภาพันธ์ 2561 (Bus 1)
15-19 กุมภาพันธ์ 2561 (Bus 2)
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2561 (Bus 1)
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2561 (Bus 2)
ราคา 30,991.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HOK12 SNOWY IN HOKKAIDO 5D4N (260318)

THZ1-TG-JP-29NOV17-26MAR18

ID : 18642

ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ -ทะเลสาบโทยะ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด–โรงงานช็อกโกแลต
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ- MITSUI OUTLET
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 45,900-49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.60
14 – 18 ธันวาคม 2560
ราคา 45,900.-
29 ม.ค.-02 ก.พ.61
31 ม.ค.-04 ก.พ.61
19 – 23 มีนาคม 2561
26 – 30 มีนาคม 2561
ราคา 46,900.-
01 – 05 ธันวาคม 2560
03 – 07 ธันวาคม 2560
ราคา 49,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HOK11 SNOW GRACE IN HOKKAIDO 6D4N (280218)

THZ1-TG-JP-14JAN-28FEB18

ID : 18641

ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด–โรงงานช็อกโกแลต
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ- MITSUI OUTLET
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.61 ราคาเริ่มต้น 48,900-50,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 19 มกราคม 2561
15 – 20 มกราคม 2561
16 – 21 มกราคม 2561
24 – 29 มกราคม 2561
28 ก.พ. – 05 มี.ค.61
ราคา 48,900.-
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2561
16 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 50,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

มาทำความรู้จัก ทัวร์ญี่ปุ่น กันก่อนนะค่ะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดกลาง ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และยังเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียโดยสิ้นเชิง ทุกคนคงเคย กินซูชิ อ่านมังงะ หรือดูหนังพิเศษ กันมาบ้างแล้ว สำหรับประเทศที่ทรงเสน่ห์อย่างประเทศญี่ปุ่น ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมกับการไปทัวร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เพราะคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เอาใจใสดูแลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะแบบนั้นจึงทำให้ปรเทศญี่ปุ่น พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และยังมีชื่อเสียงในด้านความสะอาด ธรรมชาติที่งดงาม แต่ในทางกลับกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างโรคร้าย ด้วยเหตุผลจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยเช่น แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ซึนามิ แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมเข้าไปเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ญี่ปุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัดบริการรับจัดทัวร์ญี่ปุ่น แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางญี่ปุ่น ลองใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ...
เมืองหลวง: โตเกียว
ประชากร: 127.6 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 5.96 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: เยน
ระบบการปกครอง: รัฐเดี่ยว, ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, ระบบรัฐสภา


สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไปกับทัวร์ญี่ปุ่น

วันนี้เรามาแนะนำเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นคือ เกาะฮ็อกไกโด เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยหรูหรานักแต่จะเน้นเรื่องของธรรมชาติ มีทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ ชายฝั่งทะเลและบ่อน้ำพุร้อน เกาะนี้จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่บรรดานักท่องเที่ยวมาทัวร์ญี่ปุ่นจะต้องมาเที่ยวชมยรรยากาศของฮ็อกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น มาหลายที่แล้ว คราวนี้เราดูสถานที่ที่เน้นเรื่องธรรมชาติล้วนๆกันดีกว่าคะ สถานที่นี้ทำให้มีนักท่องทั่วโลกส่วนหนึ่งมาทัวร์ญี่ปุ่น นั่นคือ เทือกเขาทาเทยาม่าหรือที่เรียกกันว่า เจแปนแอลป์ นั่นเองเทือกเขานี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู เป็นภาคกลางของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวบางส่วนจะรู้จักสถานที่แห่งนี้ในนามของ เจแปนแอลป์หรือเส้นทางธรรมชาติอัลไพน์นั่นเอง

ปราสาทฮิเมะจิ เป็นปราสาทที่ได้รับการโหวตจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นปราสาทที่หน้ามาเที่ยวชมเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของปราสาทในประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเที่ยวชมที่ปราสาทฮิเมะจิแห่งนี้ มีความสวยงามทั้งตัวปราสาทเองและทัศนียภาพรอบๆตัวปราสาท

ปราสาทฮิเมะจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกสหรัฐปล่อยระเบิดทำลายบ้านเมืองเสียหายมากมาย แต่ปราสาทแห่งนี้ก็รอดพ้นวิกฤตินั้นมาได้ เมื่อปี 1993 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านความสวยงามและเป็นต้นฉบับของปราสาทญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นโดยชาวนาในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เขาเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารจากเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นที่สถิตของพระแม่โพสพ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาวเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนนับถือเป็นอย่างมากและมาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ จึงเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว มีสัญลักษณ์ที่โดนเด่นอย่างหนึ่งคือ อุโมงค์ทางเดินที่เกิดจากการเรียงของเสาโทริอิสึ สีแดงสดกว่าหนึ่งหมื่นซุ้มถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ทอดสู่ฟูชิมิอินาริไทชะหรือศาลเจ้าพ่อสุนัขจิ้งจอก เสาโทริอิสึทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางขนาดยาว นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องใช้ระยะเวลาการเดินขึ้นราวๆ 2 ชั่วโมงหรือเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ก็จะพบศาลเจ้าแห่งนี้  นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเสาโทริอิสึไปได้เรื่อยๆตลอดทาง

เมืองเกียวโต อยู่ในเขตคันไซ ชื่อเดิมคือ เฮอันเกียว หมายถึงเมืองแห่งความสงบสวยงาม เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมายาวนานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่นี่มีวัดมากกว่า 1,650 แห่ง

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา ทัวร์ญี่ปุ่น นิยมมาเที่ยวกันที่นี่เพื่อดูศิลปวัฒนธรรมของเมืองเกียวโต ที่นี่จะเน้นสถานที่ประวัติศาสตร์ วัด และศาลเจ้า ซึ่งในแต่ละที่มีความเป็นมาที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการมาที่นี่สัก 2-3 วัน เกียวโตมีการขนส่งระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน เพียง 2 สายและไม่ได้วิ่งเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายแห่ง ดังนั้นการนั่งรถบัสท่องเที่ยวจึงสะดวกกว่า คือการหาซื้อตั๋วเหมาจ่าย Kyoto City Buses One Day Pass ราคา 500 เยน สามารถใช้ขึ้นรถบัสในเมืองเกียวโตได้ทุกสายไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในเวลา 1 วัน (เด็ก 300 เยน)และ Kyoto Sightseeing Card ราคา 1,200 เยน สำหรับ 1 วัน และ 2,000 เยน สำหรับใช้ได้ 2 วันใช้โดยสารได้ทั้งรถบัสและรถไฟใต้ดินทั้ง 2 สาย มาเริ่มกันที่วัดคิโยมิซุเดระ (KiyomizuTemple)หรือวัดน้ำใส วัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่านครเกียวโต สร้างในปี ค.ศ. 788 ถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ประตูทางเข้าด้านหน้ามีทวารบาล ประจำสองข้าง สูงถึง 3.6 เมตร วัดนี้มีวิหารใหญ่มาก ตั้งอยู่บนไหล่เขารองรับน้ำหนักด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่มาก ระเบียงขนาดใหญ่เป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวยื่นชะโงกเงื้อมเหนือหุบเหว วัดนี้มีน้ำตกไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัดนับว่าเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ใต้อาคารหลักคือ น้ำตกโอตะวะ เป็นน้ำ3 สายที่ไหลลงมาสู่บ่อน้ำ นักท่องเที่ยวที่มาชมวัดนี้นิยมดื่มน้ำจากน้ำตกเพราะเชื่อกันว่าการดื่นน้ำจากน้ำตกทั้ง 3 นี้ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และประสบความสำเร็จในการศึกษา ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆอีกหลายแหล่ง แต่ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่น คือ ศาลเจ้าจิชู สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพโอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ เทพเจ้าแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้าจะมี ก้อนหินแห่งความรัก 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก

ภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมานานแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นไม่ลืมที่จะมาชม ภูเขาไฟฟูจิเพราะเป็นภูเขาไฟที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดในโลกไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ภูเขาไฟฟูจิอยู่ในจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ นักท่องเที่ยวที่อยู่โตเกียวกับโยโกฮามาสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เฉพาะวันที่อากาศดีท้องฟ้าโปร่ง

สถานที่ท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ คือวัด วัดที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นวัดดังที่อยู่ในโตเกียวเป็นวันที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งเลยก็ว่าได้ บรรดานักท่องเที่ยวนิยมมาวัดนี้กันมากมายเที่ยวชมวัดนี้ตลอดทั้งปี

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushii Inari Taisha Shirine)หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว
 
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนครเกียวโต นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องแวะมาชมเสาโทริอินับหมื่นและสักการะบูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้

 

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบไปกับการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น วันนี้บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ ได้พยายามนำเสนอแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ต้องขอบอกเลยว่าแพคเกจในรูปแบบนี้  บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการปล่อยแพคเกจในรูปแบบนี้มากเท่าไหร่นัก มักจะมีการปล่อยและนำเสนอแพคเกจราคาถูกนี้ ให้กับนักท่องเที่ยวแค่บางช่วงเท่านั้น เนื่องจากการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ จำเป็นจะต้องมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน ตามระบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัททัวร์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก