Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

พบทั้งหมด 205 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซุปเปอร์ฮีโร่ (300518)

THT18-XJ-JP-17APR-30MAY18

ID : 20139

ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ สวนสวยใจกลางกรุงโตเกียว
สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 เมษายน 2561
18-21 เมษายน 2561
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
22-25 เมษายน 2561
23-26 เมษายน 2561
24-27 เมษายน 2561
25-28 เมษายน 2561
26-29 เมษายน 2561
ราคา 24,888.-
27-30 เมษายน 2561
28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561
01-04 พฤษภาคม 2561
02-05 พฤษภาคม 2561
03-06 พฤษภาคม 2561
04-07 พฤษภาคม 2561
ราคา 25,888.-
05-08 พฤษภาคม 2561
06-09 พฤษภาคม 2561
07-10 พฤษภาคม 2561
08-11 พฤษภาคม 2561
09-12 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
14-17 พฤษภาคม 2561
15-18 พฤษภาคม 2561
16-19 พฤษภาคม 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
19-22 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
21-24 พฤษภาคม 2561
22-25 พฤษภาคม 2561
ราคา 20,888.-
23-26 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
25-28 พฤษภาคม 2561
26-29 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
ราคา 19,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT01 TOKYO SAKURA STRONG 5D 3N (280418)

THZ1-XJ-JP-20MAR-28APR18

ID : 19544

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 27,900-45,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 24 มีนาคม 2561
ราคา 27,900.-
17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
ราคา 28,900.-
21 – 25 มีนาคม 2561
22 – 26 มีนาคม 2561
23 – 27 มีนาคม 2561
24 – 28 มีนาคม 2561
25 – 29 มีนาคม 2561
26 – 30 มีนาคม 2561
27 – 31 มีนาคม 2561
28 มี.ค. – 01 เม.ย.61
29 มี.ค. – 02 เม.ย.61
30 มี.ค. – 03 เม.ย.61
31 มี.ค. – 04 เม.ย.61
01 – 05 เมษายน 2561
ราคา 29,900.-
02 – 06 เมษายน 2561
03 – 07 เมษายน 2561
04 – 08 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61
28 เม.ย. – 02 พ.ค.61
ราคา 30,900.-
16 – 20 เมษายน 2561
ราคา 31,900.-
10 - 14 เมษายน 2561
ราคา 43,900.-
11 - 15 เมษายน 2561
12 - 16 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
14 - 18 เมษายน 2561
ราคา 45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT03 SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5D3N (090418)

THZ1-XJ-JP-23MAR-9APR18

ID : 19546

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ
เมืองคาวาโกเอะ–ถนนคุราซึคุระ-หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ
ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 32,900-39,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 27 มีนาคม 2561
24 – 28 มีนาคม 2561
25 – 29 มีนาคม 2561
26 – 30 มีนาคม 2561
27 – 31 มีนาคม 2561
28 มี.ค. – 01 เม.ย.61
29 มี.ค. – 02 เม.ย.61
30 มี.ค. – 03 เม.ย.61
31 มี.ค. – 04 เม.ย.61
01 – 05 เมษายน 2561
ราคา 32,900.-
02 – 06 เมษายน 2561
03 – 07 เมษายน 2561
ราคา 33,900.-
04 – 08 เมษายน 2561
ราคา 35,900.-
05 – 09 เมษายน 2561
06 – 10 เมษายน 2561
07 – 11 เมษายน 2561
08 – 12 เมษายน 2561
09 – 13 เมษายน 2561
ราคา 39,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT04 SAKURA SPARKLING TOKYO 5D3N (260418)

THZ1-XJ-JP-21MAR-26APR18

ID : 19545

นาริตะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-วนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
โตเกียว-วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – ฮาราจูกุ
วัดนาริตะ – อิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-45,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 มีนาคม 2561
17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
26 – 30 เมษายน 2561
ราคา 29,900.-
16 – 20 เมษายน 2561
ราคา 30,900.-
22 – 26 มีนาคม 2561
23 – 27 มีนาคม 2561
28 มี.ค. – 01 เม.ย.61
29 มี.ค. – 02 เม.ย.61
30 มี.ค. – 03 เม.ย.61
03 – 07 เมษายน 2561
04 - 08 เมษายน 2561
ราคา 31,900.-
05 – 09 เมษายน 2561
06 - 10 เมษายน 2561
ราคา 34,900.-
11 – 15 เมษายน 2561
12 – 16 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
14 – 18 เมษายน 2561
15 – 19 เมษายน 2561
ราคา 45,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX XJ05 BEAUTIFUL OSAKA TOKYO 6 DAY 4 NIGHT (310318)

THG12-XJ-JP-16FEB-31MAR18

ID : 18991

โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน
นาโงย่า-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ผ่านชมทะเลสาบอาชิ
นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ[ONEWAY]-ศาลเจ้าฮาโกเน่
กิจกรรม ณ ลานสกี หรือ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
ชินจูกุโคเอนหรือเฮวะโคเอน[ตามสภาพอากาศ]
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุซะ-ตลาดปลาซึกิจิ-โอไดบะ-กันดั้มยูนิคอร์น
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 34,991-37,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-21 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 34,991.-
01-06 มีนาคม 2561
ราคา 35,991.-
22-27 มีนาคม 2561
23-28 มีนาคม 2561
24-29 มีนาคม 2561
25-30 มีนาคม 2561
26-31 มีนาคม 2561
ราคา 36,991.-
27 มีนาคม-01 เมษายน 2561
28 มีนาคม-02 เมษายน 2561
29 มีนาคม-03 เมษายน 2561
30 มีนาคม-04 เมษายน 2561
31 มีนาคม-05 เมษายน 2561
ราคา 37,991.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-NRT XJ34 Tokyo Fuji Maxx 5 วัน 3 คืน (310318)

THG12-XJ-JP-4JAN-31MAR18

ID : 18808

วัดนาริตะซัง –  Aeon Mall ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ไร่สตอเบอร์รี่ – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โยโกฮาม่า
พิพิธภัณฑ์ราเมน – กันดั้มตัวใหม่ @ Diver City Plaza
Aqua City-โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี
ช้อปปิ้ง ชิบุย่า-ชินจุกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,991-30,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 26,991.-
04-08 มกราคม 2561
05-09 มกราคม 2561
06-10 มกราคม 2561
10-14 มกราคม 2561 
11-15 มกราคม 2561
12-16 มกราคม 2561
17-21 มกราคม 2561
18-22 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
24-28 มกราคม 2561
25-29 มกราคม 2561
26-30 มกราคม 2561
01-05 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
08-12 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
14-18 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
01-05 มีนาคม 2561
02-06 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
08-12 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
ราคา 27,991.-
21-25 มีนาคม 2561
22-26 มีนาคม 2561
23-27 มีนาคม 2561
24-28 มีนาคม 2561
25-29 มีนาคม 2561
26-30 มีนาคม 2561
27-31 มีนาคม 2561
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2561
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2561
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2561
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2561
ราคา 29,991.-
15-19 กุมภาพันธ์ 2561 (Bus 1)
15-19 กุมภาพันธ์ 2561 (Bus 2)
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2561 (Bus 1)
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2561 (Bus 2)
ราคา 30,991.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HOK12 SNOWY IN HOKKAIDO 5D4N (260318)

THZ1-TG-JP-29NOV17-26MAR18

ID : 18642

ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ -ทะเลสาบโทยะ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด–โรงงานช็อกโกแลต
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ- MITSUI OUTLET
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 45,900-49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.60
14 – 18 ธันวาคม 2560
ราคา 45,900.-
29 ม.ค.-02 ก.พ.61
31 ม.ค.-04 ก.พ.61
19 – 23 มีนาคม 2561
26 – 30 มีนาคม 2561
ราคา 46,900.-
01 – 05 ธันวาคม 2560
03 – 07 ธันวาคม 2560
ราคา 49,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HOK05 HOKKAIDO ROMANCE 6D4N (210418)

THZ1-XJ-JP-12-21APR18

ID : 20305

ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเม็ง – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ช้อปปิ้งอิออน-เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด
มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 36,999-51,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 26 เมษายน 2561
ราคา 36,999.-
19 – 24 เมษายน 2561
ราคา 38,999.-
12 – 17 เมษายน 2561
13 – 18 เมษายน 2561
ราคา 51,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน (030718)

THT18-XJ-JP-28MAY-3JUL18

ID : 20300

เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์
สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28-31 พฤษภาคม 2561
ราคา 22,888.-
29 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561
01-04 มิถุนายน 2561
02-05 มิถุนายน 2561
03-06 มิถุนายน 2561
06-09 มิถุนายน 2561
07-10 มิถุนายน 2561
08-11 มิถุนายน 2561
09-12 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
13-16 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
16-19 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
20-23 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
23-26 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
25-28 มิถุนายน 2561
26-29 มิถุนายน 2561
27-30 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
ราคา 28,888.-
04-07 มิถุนายน 2561
05-08 มิถุนายน 2561
11-14 มิถุนายน 2561
18-21 มิถุนายน 2561
ราคา 19,888.-
12-15 มิถุนายน 2561
19-22 มิถุนายน 2561
ราคา 21,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OKINAWA 5D3N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 7 (020618)

THT18-MM-JP-24MAR-2JUN18

ID : 20081

ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน-สวนสับปะรดนาโกะ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ-ปราสาทชูริ (ด้านนอก)
ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์-โอกินาว่าเวิลด์
ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด -  โรงงานแก้ว
ย่านถนนโคคุไซโดริ-อเมริกันวิลเลจ
อาชิบานา เอ้าเลท
สายการบิน : PEACH AIR (MM)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,888-30,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-28 มีนาคม 2561
25-29 มีนาคม 2561
26-30 มีนาคม 2561
27-31 มีนาคม 2561
30 มีนาคม-03 เมษายน 2561
01-05 เมษายน 2561
02-06 เมษายน 2561
20-24 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
13-17 พฤษภาคม 2561
14-18 พฤษภาคม 2561
15-19 พฤษภาคม 2561
18-22 พฤษภาคม 2561
19-23 พฤษภาคม 2561
20-24 พฤษภาคม 2561
21-25 พฤษภาคม 2561
22-26 พฤษภาคม 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
26-30 พฤษภาคม 2561
27-31 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2561
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
ราคา 22,888.-
03-07 เมษายน 2561
06-10 เมษายน 2561
07-11 เมษายน 2561
14-18 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
15-19 เมษายน 2561 
16-20 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
ราคา 23,888.-
08-12 เมษายน 2561
ราคา 24,888.-
11-15 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
13-17 เมษายน 2561 (สงกรานต์) 
ราคา 29,999.-
12-16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคา 30,888.-
12-16 พฤษภาคม 2561
ราคา 19,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT23 ALL STAR LAVENDER 4D3N (021018)

THZ1-XJ-JP-7JUN-2OCT18

ID : 20522

นาริตะ – เมืองเก่าซาวาระ - ศาลเจ้าคาโทริ
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ - เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  - ช้อปปิ้งชินจูกุ-ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ) 
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-10 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
09-12 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
14-17 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
16-19 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
21-24 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
23-26 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ราคา22,999
30 มิ.ย.-03 ก.ค. 2561 ราคา22,999
05-08 กรกฎาคม 2561 ราคา22,999
07-10 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
12-15 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
14-17 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
19-22 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
21-24 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
25-28 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
26-29 กรกฎาคม 2561 ราคา24,999
02-05 สิงหาคม 2561 ราคา22,999
04-07 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
16-19 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
18-21 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
23-26 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
25-28 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
30 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ราคา23,999
06-09 กันยายน 2561 ราคา22,999
08-11 กันยายน 2561 ราคา19,999
13-16 กันยายน 2561 ราคา22,999
15-18 กันยายน 2561 ราคา22,999
20-23 กันยายน 2561 ราคา22,999
22-25 กันยายน 2561 ราคา22,999
27-30 กันยายน 2561 ราคา22,999
29 ก.ย.-02 ต.ค. 2561 ราคา23,999

ทัวร์ญี่ปุ่น : JJP01 TOKYO FUJI DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน (230618)

THJ6-XJ-JP-5MAR-23JUN18

ID : 20501

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ มีรถ-ส่ง (ไม่รวมค่าบัตรเข้า)
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ทะเลสาบ
ยามานากะโกะ-วัดอาซากุซะ-ถนนนากามิเซะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านดังชินจูกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-45,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 มิ.ย.61
07-11 มิ.ย.61
08-12 มิ.ย.61
09-13 มิ.ย.61
14-18 มิ.ย.61
15-19 มิ.ย.61
16-20 มิ.ย.61
21-25 มิ.ย.61
22-26 มิ.ย.61
23-27 มิ.ย.61
ราคา 19,999.-
12-16 พ.ค.61
17-21 พ.ค.61
18-22 พ.ค.61
19-23 พ.ค.61
24-28 พ.ค.61
25-29พ.ค.61
26-30 พ.ค.61
31 พ.ค.-04 มิ.ย.61
ราคา 23,999.-
10-14 พ.ค.61
11-15 พ.ค.61
ราคา 24,999.-
20-24 เม.ย.61
21-25 เม.ย.61
23-27 เม.ย.61
25-28 เม.ย.61
26-30 เม.ย.61
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61
ราคา 25,999.-
05-09 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
ราคา 26,999.-
16-20 เม.ย.61
ราคา 27,999.-
28 เม.ย.-02 พ.ค.61
29 เม.ย.-03 พ.ค.61
30 เม.ย.-04 พ.ค.61
03-07 พ.ค.61
04-08 พ.ค.61
05-09 พ.ค.61
ราคา 29,999.-
07-11 เม.ย.61
ราคา 31,999.-
08-12 เม.ย.61
ราคา 34,999.-
13-17 เม.ย.61
ราคา 45,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ (280618)

THT18-XJ-JP-20APR-28JUN18

ID : 19861

วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป)
โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท-ภูเขาไฟฟูจิ
ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – อะเมโยโกะ
ช้อปปิ้งชินจุกุ-เมืองซาวาระ  - ช้อปปิ้งโอไดบะ
ไดเวอร์ซิตี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 มิถุนายน 2561
ราคา 21,888.-
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
ราคา 23,888.-
16-20 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561
07-11 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
14-18 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
21-25 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
ราคา 24,888.-
09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561
17-21 พฤษภาคม 2561
23-27 พฤษภาคม 2561
24-28 พฤษภาคม 2561
ราคา 25,888.-
20-24 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
23-27 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
26-30 เมษายน 2561
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561
02-06 พฤษภาคม 2561
03-07 พฤษภาคม 2561
ราคา 26,888.-
24-28 เมษายน 2561
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561
ราคา 27,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT22 ALL STAR PINKMOSS 4D3N (260518)

THZ1-XJ-JP-10-26MAY18

ID : 20524

นาริตะ- เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจ้าคาโทริ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-ทุ่งดอกพิงค์มอส
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-13 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
19-22 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
25-28 พฤษภาคม 2561
26-29 พฤษภาคม 2561
ราคา 21,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJT-XJ53-A02 TOKYO SAKURA จัดเต็ม (280418)

THH3-XJ-JP-27MAR-28APR18

ID : 20581

นาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU
AMI PREMIUM OUTLET-โตเกียวสกายทรี
วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ
ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ-วัดนาริตะซัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,777-37,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-21 เม.ย. 61
ราคา 22,777.-
18-22 เม.ย. 61
19-23 เม.ย. 61
20-24 เม.ย. 61
25-29 เม.ย. 61
26-30 เม.ย. 61
ราคา 24,999.-
27 -31 มี.ค.61
ราคา 26,999.-
27 เม.ย.-1 พ.ค. 61
28 เม.ย.-2 พ.ค. 61
ราคา 28,999.-
14-18 เม.ย. 61
ราคา 30,999.-
9-13 เม.ย. 61
13-17 เม.ย. 61
ราคา 32,999.-
10-14 เม.ย. 61
11-15 เม.ย. 61
12-16 เม.ย. 61
ราคา 37,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

มาทำความรู้จัก ทัวร์ญี่ปุ่น กันก่อนนะค่ะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดกลาง ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และยังเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียโดยสิ้นเชิง ทุกคนคงเคย กินซูชิ อ่านมังงะ หรือดูหนังพิเศษ กันมาบ้างแล้ว สำหรับประเทศที่ทรงเสน่ห์อย่างประเทศญี่ปุ่น ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมกับการไปทัวร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เพราะคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เอาใจใสดูแลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะแบบนั้นจึงทำให้ปรเทศญี่ปุ่น พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และยังมีชื่อเสียงในด้านความสะอาด ธรรมชาติที่งดงาม แต่ในทางกลับกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างโรคร้าย ด้วยเหตุผลจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยเช่น แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ซึนามิ แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมเข้าไปเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ญี่ปุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัดบริการรับจัดทัวร์ญี่ปุ่น แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางญี่ปุ่น ลองใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ...
เมืองหลวง: โตเกียว
ประชากร: 127.6 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 5.96 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: เยน
ระบบการปกครอง: รัฐเดี่ยว, ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, ระบบรัฐสภา


สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไปกับทัวร์ญี่ปุ่น

วันนี้เรามาแนะนำเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นคือ เกาะฮ็อกไกโด เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยหรูหรานักแต่จะเน้นเรื่องของธรรมชาติ มีทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ ชายฝั่งทะเลและบ่อน้ำพุร้อน เกาะนี้จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่บรรดานักท่องเที่ยวมาทัวร์ญี่ปุ่นจะต้องมาเที่ยวชมยรรยากาศของฮ็อกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น มาหลายที่แล้ว คราวนี้เราดูสถานที่ที่เน้นเรื่องธรรมชาติล้วนๆกันดีกว่าคะ สถานที่นี้ทำให้มีนักท่องทั่วโลกส่วนหนึ่งมาทัวร์ญี่ปุ่น นั่นคือ เทือกเขาทาเทยาม่าหรือที่เรียกกันว่า เจแปนแอลป์ นั่นเองเทือกเขานี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู เป็นภาคกลางของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวบางส่วนจะรู้จักสถานที่แห่งนี้ในนามของ เจแปนแอลป์หรือเส้นทางธรรมชาติอัลไพน์นั่นเอง

ปราสาทฮิเมะจิ เป็นปราสาทที่ได้รับการโหวตจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นปราสาทที่หน้ามาเที่ยวชมเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของปราสาทในประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเที่ยวชมที่ปราสาทฮิเมะจิแห่งนี้ มีความสวยงามทั้งตัวปราสาทเองและทัศนียภาพรอบๆตัวปราสาท

ปราสาทฮิเมะจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกสหรัฐปล่อยระเบิดทำลายบ้านเมืองเสียหายมากมาย แต่ปราสาทแห่งนี้ก็รอดพ้นวิกฤตินั้นมาได้ เมื่อปี 1993 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านความสวยงามและเป็นต้นฉบับของปราสาทญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นโดยชาวนาในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เขาเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารจากเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นที่สถิตของพระแม่โพสพ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาวเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนนับถือเป็นอย่างมากและมาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ จึงเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว มีสัญลักษณ์ที่โดนเด่นอย่างหนึ่งคือ อุโมงค์ทางเดินที่เกิดจากการเรียงของเสาโทริอิสึ สีแดงสดกว่าหนึ่งหมื่นซุ้มถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ทอดสู่ฟูชิมิอินาริไทชะหรือศาลเจ้าพ่อสุนัขจิ้งจอก เสาโทริอิสึทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางขนาดยาว นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องใช้ระยะเวลาการเดินขึ้นราวๆ 2 ชั่วโมงหรือเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ก็จะพบศาลเจ้าแห่งนี้  นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเสาโทริอิสึไปได้เรื่อยๆตลอดทาง

เมืองเกียวโต อยู่ในเขตคันไซ ชื่อเดิมคือ เฮอันเกียว หมายถึงเมืองแห่งความสงบสวยงาม เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมายาวนานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่นี่มีวัดมากกว่า 1,650 แห่ง

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา ทัวร์ญี่ปุ่น นิยมมาเที่ยวกันที่นี่เพื่อดูศิลปวัฒนธรรมของเมืองเกียวโต ที่นี่จะเน้นสถานที่ประวัติศาสตร์ วัด และศาลเจ้า ซึ่งในแต่ละที่มีความเป็นมาที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการมาที่นี่สัก 2-3 วัน เกียวโตมีการขนส่งระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน เพียง 2 สายและไม่ได้วิ่งเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายแห่ง ดังนั้นการนั่งรถบัสท่องเที่ยวจึงสะดวกกว่า คือการหาซื้อตั๋วเหมาจ่าย Kyoto City Buses One Day Pass ราคา 500 เยน สามารถใช้ขึ้นรถบัสในเมืองเกียวโตได้ทุกสายไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในเวลา 1 วัน (เด็ก 300 เยน)และ Kyoto Sightseeing Card ราคา 1,200 เยน สำหรับ 1 วัน และ 2,000 เยน สำหรับใช้ได้ 2 วันใช้โดยสารได้ทั้งรถบัสและรถไฟใต้ดินทั้ง 2 สาย มาเริ่มกันที่วัดคิโยมิซุเดระ (KiyomizuTemple)หรือวัดน้ำใส วัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่านครเกียวโต สร้างในปี ค.ศ. 788 ถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ประตูทางเข้าด้านหน้ามีทวารบาล ประจำสองข้าง สูงถึง 3.6 เมตร วัดนี้มีวิหารใหญ่มาก ตั้งอยู่บนไหล่เขารองรับน้ำหนักด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่มาก ระเบียงขนาดใหญ่เป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวยื่นชะโงกเงื้อมเหนือหุบเหว วัดนี้มีน้ำตกไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัดนับว่าเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ใต้อาคารหลักคือ น้ำตกโอตะวะ เป็นน้ำ3 สายที่ไหลลงมาสู่บ่อน้ำ นักท่องเที่ยวที่มาชมวัดนี้นิยมดื่มน้ำจากน้ำตกเพราะเชื่อกันว่าการดื่นน้ำจากน้ำตกทั้ง 3 นี้ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และประสบความสำเร็จในการศึกษา ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆอีกหลายแหล่ง แต่ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่น คือ ศาลเจ้าจิชู สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพโอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ เทพเจ้าแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้าจะมี ก้อนหินแห่งความรัก 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก

ภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมานานแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นไม่ลืมที่จะมาชม ภูเขาไฟฟูจิเพราะเป็นภูเขาไฟที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดในโลกไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ภูเขาไฟฟูจิอยู่ในจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ นักท่องเที่ยวที่อยู่โตเกียวกับโยโกฮามาสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เฉพาะวันที่อากาศดีท้องฟ้าโปร่ง

สถานที่ท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ คือวัด วัดที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นวัดดังที่อยู่ในโตเกียวเป็นวันที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งเลยก็ว่าได้ บรรดานักท่องเที่ยวนิยมมาวัดนี้กันมากมายเที่ยวชมวัดนี้ตลอดทั้งปี

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushii Inari Taisha Shirine)หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว
 
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนครเกียวโต นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องแวะมาชมเสาโทริอินับหมื่นและสักการะบูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้

 

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบไปกับการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น วันนี้บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ ได้พยายามนำเสนอแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ต้องขอบอกเลยว่าแพคเกจในรูปแบบนี้  บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการปล่อยแพคเกจในรูปแบบนี้มากเท่าไหร่นัก มักจะมีการปล่อยและนำเสนอแพคเกจราคาถูกนี้ ให้กับนักท่องเที่ยวแค่บางช่วงเท่านั้น เนื่องจากการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ จำเป็นจะต้องมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน ตามระบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัททัวร์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก