Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,รับจัดทัวร์ไต้หวัน,โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาประหยัด,เที่ยวไต้หวันราคาถูก

วิธีการจองและชำระเงิน

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 61 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BY TG (190417)

THZ1-TG-TW-7JAN17-19APR17

ID : 13358

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง
อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว - ไทจง - โรงงานพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ศูนย์ COSMETIC - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) - ตลาดซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น ราคา 21,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-10 มกราคม 2560
12-15 มกราคม 2560
14-17 มกราคม 2560
10-13 มีนาคม 2560
24-27 มีนาคม 2560
25-28 มีนาคม 2560
ราคา 21,900.-
16–19 เมษายน 2560
ราคา 22,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ฟู่ฟ่า วันหยุดสงกรานต์ 2560 (170417)

THF5-CI-TW-13-17APR17

ID : 13900

เมืองไถจง-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านวัฒนธรรมและสวนสนุกเก้าชนเผ่า
นั่งกระเช้าชมวิว-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์ GERMANIUM-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
ตลาดซีเหมินติง-ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 APR 2017 ราคา 35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ล้นใจ สงกรานต์ EVA 5D3N (170417)

THF5-BR-TW-13-17APR17

ID : 13898

เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา- วัดเหวินหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กระเช้าชมวิว
เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์GERMANIUM-ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก)
TAIPEI FISH MARKET-ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย๋หลิ่ว-พิพิธภัณฑ์กู้กง -MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 APR 2017 ราคา 34,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ฮิฮ้า 5D4N (170417)

THF5-CI-TW-13-17APR17

ID : 13896

ไทเป-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า+กระเช้าชมวิว
เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ชิมชาอู่หลง
ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง
DUTY FREE –ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89 )
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – อุทยานเหย๋หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 APR 2017 ราคา 36,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน สงกรานต์ ทะลุมิติ (160417)

THF5-CI-TW-12-16APR17

ID : 13895

ไทเป-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า+กระเช้าชมวิว-ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์GERMANIUM -อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซีเหมินติง-ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 APR 2017 ราคา 34,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : เฮ้ย...ไต้หวันสงกรานต์ 2560 (150417)

THF5-BR-TW-11-15APR17

ID : 13892

เมืองเถาหยวน-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านวัฒนธรรมและสวนสนุกเก้าชนเผ่า
นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ-เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์GERMANIUM
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง-DUTY FREE
ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช็อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-15 APR 2017 ราคา 33,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SHOCK PRICE 4D2N (030417)

THZ1-XW-TW-17FEB17-3APR17

ID : 13421

ถนนโบราณ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านชาอู่หลง – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซีเหมินติง
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น ราคา 13,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2560
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2560
03 – 06 มีนาคม 2560
10 – 13 มีนาคม 2560
17 – 20 มีนาคม 2560
24 – 27 มีนาคม 2560
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560
ราคา 13,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (270317)

THP14-IT-TW-20JAN-27MAR17

ID : 13218

ผู่หลี่ - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-แวะชิมชาอูหลง – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) –– ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว – DUTY FREE
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 ม.ค.60, 16-19, 17-20, 24-27 ก.พ.60 
2-5, 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 60
ราคา 14,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (260317)

THA7-IT-TW-1FEB-26MAR17

ID : 13392

วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – แวะชิมชาอูหลง
ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
D.I.Y โรงงานขนมพายสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )
ช้อปปิ้งร้านสินค้าพื้นเมืองและศูนย์เครื่องประดับ
ตลาดซีเหมินติง-บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว 
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 15,555-16,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 – 4 FEB 17
2 - 5 FEB 17 
15 - 18 FEB 17
16 - 19 FEB 17 
22- 25 FEB 17
23 - 26 FEB 17
1 – 4 MAR 17 
2 – 5 MAR 17
8 – 11 MAR 17
9 – 12 MAR 17
15 – 18 MAR 17
16 – 19 MAR 17
22 - 25 MAR 17
23 – 26 MAR 17
ราคา 15,555.-
9 – 12 FEB 17
ราคา 16,555.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน แซ่บ แซ่บ (260317)

THA16-IT-TW-11FEB-26MAR17

ID : 13128

เถาหยวน - ผูหลี่ - วัดจงไถชานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่-แวะชิมชาอูหลง
ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต-ไถจง -ไทเป
D.I.Y. ขนมพายสับปะรด - ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
GERMAIUM POWER CENTER-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)
ตลาดซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว  -หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 15,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 ก.พ. 60 
9-12 มี.ค. 60 
16-19 มี.ค. 60 
23-26 มี.ค. 60 
ราคา 15,888.-
11-14 ก.พ. 60
ราคา 16,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T13 TAIWAN LOVER 5 วัน 3 คืน (300717)

THB12-XW-TW-28MAR-30JUL17

ID : 14194

ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง
ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด-อุทยานหลิ่ว-หมู่บ้านจิ๋วเฟิน
เมืองเจียวซี-ตึกไทเป 101-วัดหลงซาน - ดิวตี้ฟรี
ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ค.60 ราคาเริ่มต้น 15,988-25,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 เม.ย. 60
15-19 พ.ค. 60
21-25 พ.ค. 60
11-15 มิ.ย. 60
26-30 มิ.ย. 60
02-06 ก.ค. 60
16-20 ก.ค. 60
23-27 ก.ค. 60
ราคา 15,988.-
03-07 มิ.ย. 60
06-10 มิ.ย. 60
ราคา 16,988.-
28 มี.ค.-01 เม.ย.60
02-06 เม.ย. 60
04-08 เม.ย. 60
09-13 เม.ย. 60
19-23 เม.ย. 60
06-10 พ.ค. 60
10-14 พ.ค. 60
17-21 พ.ค. 60
23-27 พ.ค. 60
02-06 มิ.ย. 60
09-13 มิ.ย. 60
14-18 มิ.ย. 60
16-20 มิ.ย. 60
21-25 มิ.ย. 60
23-27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย.-04 ก.ค. 60
05-09 ก.ค. 60
10-14 ก.ค. 60
14-18 ก.ค. 60
19-23 ก.ค. 60
26-30 ก.ค. 60
ราคา 17,988.-
29 มี.ค.-02 เม.ย. 60
05-09 เม.ย. 60
07-11 เม.ย. 60
26-30 เม.ย. 60
03-07 พ.ค. 60
09-13 พ.ค. 60
26-30 พ.ค. 60
06-10 ก.ค. 60
09-13 ก.ค. 60
ราคา 18,988.-
10-14 เม.ย. 60
ราคา 19,988.-
07-11 ก.ค. 60
ราคา 20,988.-
28 เม.ย.–02 พ.ค.60
29 เม.ย.–03 พ.ค.60
ราคา 21,988.-
14-18 เม.ย. 60
ราคา 23,988.-
11-15 เม.ย. 60
ราคา 24,988.-
12-16 เม.ย. 60
13-17 เม.ย. 60
ราคา 25,988.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N (010417)

THZ1-XW-TW-5FEB-1APR17

ID : 13559

วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ไถจง–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต
ไทจง-ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 16,777-17,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2560
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2560  
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2560  
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2560  
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2560
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2560
07-11 มีนาคม 2560
14-18 มีนาคม 2560
21-25 มีนาคม 2560
28 มี.ค. – 01 เม.ย.2560
ราคา 16,777.-
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2560
ราคา 17,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T SPECIAL ทัวร์ไต้หวัน SPECIAL 5 วัน 3 คืน (310317)

THB12-XW-TW-27-31MAR17H

ID : 14492

ไทจง - ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด
อุทยานหลิ่ว - หมู่บ้านจิ๋วเฟิน  - เมืองเจียวซี
ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - ดิวตี้ฟรี
ศูนย์GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-31 มีนาคม 60 ราคา 16,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SUPER SAVE (221017)

THH2-TW-XW-3MAY-22OCT17

ID : 13949

สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดกวนอู –ไถจง –เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป –อุทยานเย่หลิว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชั้น 89) –ตลาดปลาไทเป
ร้านปะการังแดง –ร้านพายสับปะรด 
อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ซีเหมิงติง–มิตซุย เอ้าท์เล็ท
สายการบิน : Nok Scoot  (XW)
เริ่มต้นเดือนทาง พ.ค.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น16,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง : 
3-7 พฤษภาคม 2560 ราคา18,900
6-10 พฤษภาคม 2560 ราคา17,900
20-24 พฤษภาคม 2560 ราคา17,900
7-11 มิถุนายน 2560 ราคา17,900
21-25 มิถุนายน 2560 ราคา18,900
5-9 กรกฎาคม 2560 ราคา18,900
8-12 กรกฎาคม 2560 ราคา17,900
19-23 กรกฎาคม 2560 ราคา17,900
2-6 สิงหาคม 2560 ราคา17,900
9-13 สิงหาคม 2560 ราคา18,900
19-23 สิงหาคม 2560 ราคา16,900
6-10 กันยายน 2560 ราคา17,900
9-13 กันยายน 2560 ราคา16,900
20-24 กันยายน 2560 ราคา17,900
4-8 ตุลาคม 2560 ราคา18,900
14-18 ตุลาคม 2560 ราคา17,900
18-22 ตุลาคม 2560 ราคา21,900

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T09 ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เหย๋หลิ่ว กระเช้าเมาคง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

THB12-XW-TW-2NOV16-22MAR17

ID : 11983

ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด
อุทยานหลิ่ว - หมู่บ้านจิ๋วเฟิน  - เมืองเจียวซี-ตึกไทเป 101
กระเช้าเมาคง-ดิวตี้ฟรี-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.59-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 16,988-19,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 พ.ย. 59
07-11 ม.ค. 60
04-08 ก.พ. 60
ราคา 16,988.-
05-09 พ.ย. 59
12-16 พ.ย. 59
19-23 พ.ย. 59 
26-30 พ.ย. 59
10-14 ธ.ค. 59
17-21 ธ.ค. 59
25-29 ธ.ค. 59
14-18 ม.ค. 60
21-25 ม.ค. 60
18-22 ก.พ. 60
25 ก.พ.-01 มี.ค. 60
ราคา 17,988.-
02-06 พ.ย. 59
09-13 พ.ย. 59
16-20 พ.ย. 59
23-27 พ.ย.59
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 59
14-18 ธ.ค. 59
04-08 ม.ค. 60
11-15 ม.ค. 60
18-22 ม.ค. 60
08-12 ก.พ. 60
15-19 ก.พ. 60 
22-26 ก.พ. 60
01-05 มี.ค. 60
04-08 มี.ค. 60
08-12 มี.ค. 60
11-15 มี.ค. 60
15-19 มี.ค. 60
18-22 มี.ค. 60
ราคา 18,988.-
02-06 พ.ย. 59
09-13 พ.ย. 59
16-20 พ.ย. 59
23-27 พ.ย.59
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 59
14-18 ธ.ค. 59
04-08 ม.ค. 60
11-15 ม.ค. 60
18-22 ม.ค. 60
08-12 ก.พ. 60
15-19 ก.พ. 60 
22-26 ก.พ. 60
01-05 มี.ค. 60
04-08 มี.ค. 60
08-12 มี.ค. 60
11-15 มี.ค. 60
15-19 มี.ค. 60
18-22 มี.ค. 60
ราคา 19,988.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN JEED JEED 5 วัน 4 คืน (251017)

THA16-CI-TW-6MAY-25OCT17

ID : 14480

เถาหยวน  - GLORIA OUTLET-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง– ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
GERMANIUM POWER CENTER-ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )
DUTY FREE – วัดหลงซาน -  ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 17,333-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-10 พ.ค. 60
ราคา 17,333.-
8-12 ก.ค. 60
12-16 ส.ค. 60
23-27 ก.ย. 60
14-18 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
ราคา 19,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SUPER SAVE (030517)

THH2-TW-XW-6APR-3MAY17

ID : 13951

ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดกวนอู 
ไถจง –เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป 
อุทยานเย่หลิว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชั้น 89) –ตลาดปลาไทเป
ร้านปะการังแดง – ร้านพายสับปะรด  
อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ซีเหมิงติง–มิตซุย เอ้าท์เล็ท
สายการบิน : Nok Scoot  (XW)
เริ่มต้นเดือนทาง เม.ย.-พ.ค.60 ราคาเริ่มต้น17,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง : 
6-10 เมษายน 2560 ราคา18,900.-
10-13 เมษายน 2560 ราคา20,900.-
14-17 เมษายน 2560 ราคา22,900.-
29 เมษายน–3 พฤษภาคม 2560 ราคา17,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : EASY สุดจิ้น IN TAIWAN (311017)

THZ2-XW-TW-11FEB-31OCT17

ID : 13764

วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”-ไถจง-ไทเป
แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ
DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 17,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-22 ก.พ. 2560 
25 ก.พ.-01 มี.ค. 2560
04-08 มี.ค. 2560
11-15 มี.ค. 2560
19-23 พ.ค. 2560
26-30 พ.ค. 2560
02-06 มิ.ย. 2560
09-13 มิ.ย. 2560
23-27 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย.-04 ก.ค. 2560
12-16 ก.ค. 2560
19-23 ก.ค. 2560
28ก.ค.-01ส.ค. 2560
02-06 ส.ค. 2560
16-20 ส.ค. 2560
23-27 ส.ค. 2560
30 ส.ค.-03 ก.ย. 2560
01-05 ก.ย. 2560
06-10 ก.ย. 2560
ราคา 17,999.-
11–15 ก.พ. 2560
01-05 มี.ค. 2560
18-22 มี.ค. 2560
11-15 พ.ค. 2560
14-18 มิ.ย. 2560
06-10 ก.ค. 2560 
15-19 ก.ย. 2560
20-24 ก.ย. 2560
04-08 ต.ค. 2560
13-17 ต.ค. 2560
ราคา 18,999.-
05-09 เม.ย. 2560
07-11 เม.ย. 2560
21-25 เม.ย. 2560
27-31 ต.ค. 2560
ราคา 19,999.-
28 เม.ย.-02 พ.ค. 2560 
29 เม.ย.-03 พ.ค. 2560 
03-07 พ.ค. 2560
10-14 ส.ค. 2560 
11-15 ส.ค. 2560 
19-23 ต.ค. 2560
20-24 ต.ค. 2560
ราคา 22,999.-
11-15 เม.ย. 2560
12-16 เม.ย. 2560
13-17 เม.ย. 2560
ราคา 25,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ONE MORE TIME (170417)

THA7-IT-TW-23MAR-17APR17

ID : 13582

วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป –ชิมขนมพายสัปปะรด –ร้านศูนย์เครื่องประดับ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ตลาดซีเหมินติง-อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 18,555-23,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 26 MAR 60
ราคา 18,555.-
06 - 09 APR 60
07 - 10 APR 60
ราคา 19,555.-
12 - 15 APR 60
13 - 16 APR 60
14 - 17 APR 60
ราคา 23,555.-

ทัวร์ไต้หวัน : BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N (040617)

THZ1-XW-TW-30MAR-4JUN17

ID : 14337

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
เริ่มต้นเดือนทาง เม.ย.-มิ.ย.60 ราคาเริ่มต้น18,7777บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง : 
เพิ่มบัส B
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560 ราคา18,777.-
เพิ่มบัส B
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2560 ราคา18,777.-
เปิดเพิ่ม
01 – 05 เมษายน 2560 ราคา18,777.-
เปิดเพิ่ม
02 - 06 เมษายน 2560 ราคา20,777.-
05 – 09 เมษายน 2560 ราคา20,777.-
เพิ่มบัส B
06 – 10 เมษายน 2560 ราคา20,777.-
07 – 11 เมษายน 2560 ราคา18,777.-
10 – 14 เมษายน 2560 ราคา24,777.-
13 – 17 เมษายน 2560 ราคา24,777.-
14 – 18 เมษายน 2560 ราคา24,777.-
เปิดเพิ่ม
17 – 21 เมษายน 2560 ราคา18,777.-
19 – 23 เมษายน 2560 ราคา18,777.-
20 – 24 เมษายน 2560 ราคา18,777.-
21 – 25 เมษายน 2560 ราคา18,777.-
เปิดเพิ่ม
24 – 28 เมษายน 2560 ราคา18,777.-
เปิดเพิ่ม
25 - 29 เมษายน 2560 ราคา18,777.-
26 – 30 เมษายน 2560 ราคา18,777.-
เพิ่มบัส B
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560 ราคา20,777.-
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2560 ราคา20,777.-
03–07 พฤษภาคม 2560 ราคา20,777.-
04–08 พฤษภาคม 2560 ราคา20,777.-
05–09 พฤษภาคม 2560 ราคา20,777.-
10–14 พฤษภาคม 2560 ราคา20,777.-
11–15 พฤษภาคม 2560 ราคา19,777.-
12–16 พฤษภาคม 2560 ราคา19,777.-
17–21 พฤษภาคม 2560 ราคา17,777.-
18–22 พฤษภาคม 2560 ราคา17,777.-
19–23 พฤษภาคม 2560 ราคา17,777.-
24–28 พฤษภาคม 2560 ราคา17,777.-
25–29 พฤษภาคม 2560 ราคา17,777.-
26–30 พฤษภาคม 2560 ราคา17,777.-
31 พ.ค.–04 มิ.ย. 2560 ราคา17,777.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

รับจัดกรุ๊ปทัวร์