Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

พบทั้งหมด 51 รายการ

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ตุรกี : KC005-HH HOT HOT TURKEY (281218)


THP3-KC-TR-14SEP-28DEC18

ID : 23925

อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองไอยวาริค-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
วิหารเทพีอาร์เทมิส-ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delight
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน
เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 28,999-38,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-28 ก.ย.61
ราคา 28,999.-
14-21 ก.ย.61
05-12 ต.ค.61
09-16 ต.ค.61
26 ต.ค.-02 พ.ย.61
23-30 พ.ย.61
ราคา 29,888.-
19-26 ต.ค.61
ราคา 30,888.-
04-11 ธ.ค.61
ราคา 33,999.-
07-14 ธ.ค.61
11-18 ธ.ค.61
14-21 ธ.ค.61
ราคา 34,999.-
25 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 36,999.-
28 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
ราคา 38,999.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 29555.-

ทัวร์ตุรกี : W5009-SP Switch Popular Turkey (031218)


THP3-W5-TR-3-11DEC18

ID : 23404

เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองชานัคคาเล่-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-11 ธ.ค.61
ราคา 29,555.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 29555.-

ทัวร์ตุรกี : W5008-PP Popular Turkey (271218)


THP3-W5-TR-6SEP-27DEC18

ID : 23403

อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก
ANKA SHOPPING MALL
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,555-31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-14 ก.ย.61
14-22 ก.ย.61
20-28 ก.ย.61
27 ก.ย.-05 ต.ค.61
05-13 ต.ค.61
09-17 ต.ค.61
11-19 ต.ค.61
16-24 ต.ค.61
19-27 ต.ค.61
09-17 พ.ย.61
16-24 พ.ย.61
23 พ.ย.-01 ธ.ค.61
29 พ.ย.-07 ธ.ค.61
13-21 ธ.ค.61
20-28 ธ.ค.61
ราคา 29,555.-
25 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
27 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
ราคา 31,999.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 29777.-

ทัวร์ตุรกี : WY010-TVT Travel Turkey (291218)


THP3-WY-TR-6OCT-29DEC18

ID : 23930

อิสตันบูล-สุล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองคูซาดาซึ
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน-TAKSIM SQUARE
สายการบิน : OMAN AIR (WY)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,777-35,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-14 ต.ค. 61
10-18 พ.ย. 61
17-25 พ.ย. 61
24 พ.ย.-02 ธ.ค.61
ราคา 29,777.-
19-27 ต.ค. 61
ราคา 30,999.-
20-28 ต.ค. 61
ราคา 31,999.-
01-09 ธ.ค.61
05-13 ธ.ค.61
ราคา 32,999.-
08-16 ธ.ค.61
ราคา 33,999.-
22-30 ธ.ค.61
ราคา 34,999.-
15-23 ธ.ค.61
ราคา 35,555.-
27 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
28 ธ.ค.61-05 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-06 ม.ค.62
ราคา 35,999.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ตุรกี : HG14B Turkey Saver 10 วัน 7 คืน (061218)


THF6-EK-TR-13SEP-6DEC18

ID : 23841

อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ฮิปโปโดรม
สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย
อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่ 
เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย
ชมระบำหน้าท้อง-เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค
เมืองอังคาร่า – พระราชวังโดลมาบาเช่ -สไปซ์มาร์เก็ต
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-22 ก.ย.61
27 ก.ย. – 6 ต.ค.61
25 ต.ค. – 3 พ.ย.61
2-11, 16-25 พ.ย.61
23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
2-11, 6-15 ธ.ค. 61
ราคา 29,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ตุรกี : TURKEY AWESOME 9D7N (221118)


THG15-WY-TR-4OCT-22NOV18

ID : 23738

อิสตันบูล – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี
ร้านเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง 
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์
โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
สุสานอตาเติร์ก – พระราชวังโดลมาบาห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-Blue Mosque
วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
สไปซ์ มาเก็ต-ทักซิม สแควร์
สายการบิน : OMAN AIR (WY)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 12 ตุลาคม 61
05 – 13 ตุลาคม 61
01 – 09 พฤศจิกายน 61
15 – 23 พฤศจิกายน 61
22 – 30 พฤศจิกายน 61
ราคา 29,900.-
18 – 26 ตุลาคม 61
ราคา 31,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ตุรกี : UNSEEN TURKEY 10 DAYS (181018)


THP6-KU-TR-29SEP-18OCT18

ID : 23476

กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
สายการบิน : KUWAIT AIRWAYS (KU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ก.ย. - 08 ต.ค. 61
06-15 ต.ค. / 11-20 ต.ค.61
13-22 ต.ค. / 18-27 ต.ค.61
ราคา 29,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ตุรกี : GO3BJV-QR002 Welcome To Turkey 10 วัน 7 คืน (200918)


THG1-QR-TR-10-20SEP18

ID : 22505

โบดรัม – ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย
ชมระบำหน้าท้อง -เกอเรเม่ – อังการ่า – อิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – สุเหร่าสีน้ำเงิน – แกรนด์บาซาร์ 
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย-ชานัคคาเล – เพอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ 
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-19, 13-22 , 17-26, 20-29 ก.ย. 61
ราคา 29,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ตุรกี : แกรนด์ตุรกี 10 วัน 7 คืน (260918)


THW6-QR-TR-10JUN-26SEP18

ID : 22133

อาดานา – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
นครใต้ดิน – อุชิซาร์-อังการา – อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน
พระราชวังทอปคาปี – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – แกรนด์บาซ่าร์
ไอวาริค – เอเฟซุส – ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส
ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-19 มิ.ย.61
ราคา 29,900.-
14-23 ก.ย. / 16-25 ก.ย.61
19-28 ก.ย. / 21-30 ก.ย.61
23 ก.ย.-2 ต.ค.61
26 ก.ย.-05 ต.ค.61 
ราคา 32,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ตุรกี : IST05 REPLAY TURKEY 9D6N BY TK (300918)


THZ1-TK-TR-2-30SEP18

ID : 23508

เมืองอิสตันบูล-เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก-เมืองคัปปาโดเจีย
เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ
ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง-เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า
ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
วิหารเอสเคลปิออน-เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์
พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย
สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ 
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 10 กันยายน 2561
03 – 11 กันยายน 2561
04 – 12 กันยายน 2561
05 – 13 กันยายน 2561
06 – 14 กันยายน 2561
08 – 16 กันยายน 2561
11 – 19 กันยายน 2561
12 – 20 กันยายน 2561
13 – 21 กันยายน 2561
14 – 22 กันยายน 2561
15 – 23 กันยายน 2561
16 – 24 กันยายน 2561
17 – 25 กันยายน 2561
19 – 27 กันยายน 2561
21 – 29 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 07 ต.ค.61
30 ก.ย. – 08 ต.ค.61
ราคา 29,999.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 30999.-

ทัวร์ตุรกี : EK007-HL Hello Turkey (071218)


THP3-EK-TR-21SEP-7DEC18

ID : 23932

เมืองอิสตันบลู-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 30,999-31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-29 ก.ย. 61
28 ก.ย.-06 ต.ค. 61
05-13 ต.ค. 61
11-19 ต.ค. 61
12-20 ต.ค. 61
17-25 ต.ค. 61
18-26 ต.ค. 61
26 ต.ค.-03 พ.ย. 61
02-10 พ.ย. 61
09-17 พ.ย. 61
16-24 พ.ย. 61
24 พ.ย.-01 ธ.ค. 61
ราคา 30,999.-
19-27 ต.ค. 61
07-15 ธ.ค. 61
ราคา 31,999.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 30999.-

ทัวร์ตุรกี : TK004-SCP Special Pro Turkey (101118)


THP3-TK-TR-24AUG-10NOV18

ID : 23406

เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 30,999-31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-31 ส.ค. 61
27 ส.ค.-03 ก.ย. 61
11-18 ก.ย. 61
18-25 ก.ย. 61
24 ก.ย.-01 ต.ค. 61
03-10 ต.ค. 61
05-12 ต.ค. 61
ราคา 30,999.-
05-12 พ.ย. 61
10-17 พ.ย. 61
ราคา 31,999.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 31900.-

ทัวร์ตุรกี : GO3SAW-EK001 Discover Turkey 10 วัน 7 คืน (051218)


THG1-EK-TR-24JUL-5DEC18

ID : 22510

อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก-คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-ปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี – เพอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย  
ชานัคคาเล – อิสตัลบูล - พระราชวังโดลมาบาเช
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปึ
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-14, 12-21,19-28 ก.ย., 25 ก.ย.-4 ต.ค.61
2-11, 7-16, 10-19, 14-23, 21-30 ต.ค., 24 ต.ค.-2 พ.ย.61
31 ต.ค.-9 พ.ย. 61 
5-14 ธ.ค.61
ราคา 31,900.-
24 ก.ค.-2 ส.ค., 25 ก.ค.-3 ส.ค.61
12-21 ส.ค. 61
9-18 พ.ย., 29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค.61
ราคา 32,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 32888.-

ทัวร์ตุรกี : TK001-SP Surprise Turkey (301218)


THP3-TK-TR-25AUG-30DEC18

ID : 23645

เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,888-39,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 ส.ค.-01 ก.ย.61
08-15 ก.ย.61
22-29 ก.ย.61
28 ก.ย.-05 ต.ค.61
02-09 ต.ค.61
07-14 ต.ค.61
25 ต.ค.-01 พ.ย.61
ราคา 32,888.-
10-17 ต.ค.61
12-19 ต.ค.61
14-21 ต.ค.61
15-22 ต.ค.61
16-23 ต.ค.61
17-24 ต.ค.61
18-25 ต.ค.61
19-26 ต.ค.61
21-28 ต.ค.61
08-15 พ.ย.61
12-19 พ.ย.61
17-24 พ.ย.61
18-25 พ.ย.61
21-28 พ.ย.61
ราคา 33,888.-
04-11 ธ.ค.61
08-15 ธ.ค.61
ราคา 33,999.-
22-29 ธ.ค.61
23-30 ธ.ค.61
24-31 ธ.ค.61
ราคา 36,999.-
25 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 38,999.-
26 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
27 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
28 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-05 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-06 ม.ค.62
ราคา 39,999.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 32900.-

ทัวร์ตุรกี : GO3IST-SQ001 เทศกาลปีใหม่ DELIGHT TURKEY 10 วัน 7 คืน (181118)


THG1-SQ-TR-28OCT-18NOV18

ID : 23537

อิสตัลบูล - อังการ่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย - คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
คูซาดาสึ-เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
ชานัคคาเล - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์
พระราชวังโดลมาบาเช – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
แกรนด์บาซาร์-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ต.ค.-6 พ.ย. 61
6-15, 13-22, 18-27 พ.ย. 61
ราคา 32,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ตุรกี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวตุรกีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ตุรกี ประเทศที่เชื่อมระหว่างตะวันออกและตะวันตก เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านโบราณคดี และยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นมรดกของโลกอีกด้วย ตุรกีมีอาณาเขตพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียว  ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก ก่อนคริสตกาล ตุรกีเป็นนครที่อุดมไปด้วยเรื่องราวแห่งตำนานและประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นสงครามเมืองทรอย และม้าไม้อันลือลั่น อิสตันบูล อดีตเมืองหล่วงแห่ง 3 อาณาจักร ชื่นชมทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์แห่งหุบเขาเกอเรเม ปามุกคาเล หรือ ปราสาทปุยฝ้ายที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมืองเอเฟซุส นครโบราณที่พรั่งพร้อมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมแห่งกรีก-โรมัน เป็นเมืองเดียวของตุรกีที่มีพื้นที่อยู่ใน 2 ทวีปคือทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลียน) และทวีปยุโรป (ฝั่ง Trace ของบอกฟอรัส) โดยทั้ง 2 ทวีป ถูกแบ่งออกจากกันโดยช่องแคบบอสฟอรัส ทะเลามาร์มารา และช่องแคบ ดาร์ดาแนลส์ ซี่งน่าไปสัมผัสซักครั้งในชีวิต ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ตุรกีทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ตุรกีให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ตุรกีอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ตุรกีอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ
 
***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***
 เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ตุรกี แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางตุรกี ลองใช้บริการทัวร์ตุรกี ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ตุรกีดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ตุรกี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวตุรกีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศตุรกี
ตุรกี หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี เป็นประเทศที่มีดินแดนทั้งในบริเวณเทรซบนคาบสมุทรบอลข่านในทวีปยุโรปใต้ และคาบสมุทรอานาโตเลียในยุโรปใต้เช่นกัน ตุรกีมีพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์มีเนีย อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน ..
เมืองหลวง: อังการา
รหัสโทรศัพท์: +90
สกุลเงิน: ลีราใหม่ตุรกี
ประชากร: 74 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: อับดุลลา กูล

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก