Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

พบทั้งหมด 32 รายการ

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์อินเดีย : GO2JAI-WE001 อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน (141218)


THG1-WE-IN-31AUG-14DEC18

ID : 22491

ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์
ซิตี้พาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ส.ค. - 03 ก.ย. 61
07 - 10 ก.ย. 61
14 - 17 ก.ย. 61
20 - 23 ก.ย. 61
ราคา 13,888.-
21 - 24 ก.ย. 61
ราคา 13,900.-
15 - 18 พ.ย. 61
ราคา 15,888.-
27 - 30 ก.ย. 61
ราคา 15,900.-
04 - 07 ต.ค. 61
25 - 28 ต.ค. 61
01 - 04 พ.ย. 61
08 - 11 พ.ย. 61
13 - 16 ธ.ค. 61
ราคา 16,888.-
05 - 08 ต.ค. 61
26 - 29 ต.ค. 61
02 - 05 พ.ย. 61
09 - 12 พ.ย. 61
23 - 26 พ.ย. 61
14 - 17 ธ.ค. 61
ราคา 17,888.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์อินเดีย : GO2JAI-FD001 อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน (261018)


THG1-FD-IN-10AUG-26OCT18

ID : 22490

ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์
ซิตี้พาเลส-วัดพระพิฆเนศ-อักรา
ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด-บ่อน้ำจันเบารี
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 - 20 ส.ค. 61
24-27 ส.ค. 61
31 ส.ค.- 03 ก.ย. 61
07-10 ก.ย. 61
14-17 ก.ย. 61
21-24 ก.ย. 61
28 ก.ย.- 01 ต.ค. 61
05-08 ต.ค. 61
ราคา 13,900.-
26-29 ต.ค. 61
ราคา 14,900.-
10 -13 ส.ค. 61
12-15 ต.ค. 61
19-22 ค.ค. 61
ราคา 15,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 19900.-

ทัวร์อินเดีย : GO2SXR-SG001 SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน (231018)


THG1-SG-IN-3JUL-23OCT18

ID : 22488

เดลลี–ศรีนาคา-แคชเมียร์–ชมสวนชาลิมาร์
ชมสวนนิชาบากห์-กุลมาร์ค– เคเบิ้ลคาร์
โซนามาร์ค-ล่องเรือซิคาร่า-อักรา
ทัชมาฮาล– อักราฟอร์ด
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-09 ก.ค. 61
05-11 ก.ค. 61
ราคา 19,900.-
17-23 ก.ค. 61
19-25 ก.ค. 61
ราคา 20,900.-
02-08 ส.ค. 61
14-20 ส.ค. 61
20-26 ก.ย. 61
25 ก.ย.- 01 ต.ค. 61
27 ก.ย.- 03 ต.ค. 61
04-10 ต.ค. 61
ราคา 22,900.-
24-30 ก.ค. 61
25-31 ก.ค. 61
26 ก.ค.- 01 ส.ค. 61
07-13 ส.ค. 61
08-14 ส.ค. 61
09-15 ส.ค. 61
16-22 ส.ค. 61
21-27 ส.ค. 61
23-29 ส.ค. 61
28 ส.ค.- 03 ก.ย. 61
30 ส.ค.- 05 ก.ย. 61
04-10 ก.ย. 61
06-12 ก.ย. 61
11-17 ก.ย. 61
13-19 ก.ย. 61
18-24 ก.ย. 61
02-08 ต.ค. 61
17-23 ต.ค. 61
ราคา 23,900.-
09-15 ต.ค. 61
10-16 ต.ค. 61
11-17 ต.ค. 61
16-22 ต.ค. 61
18-24 ต.ค. 61
23-29 ต.ค. 61
ราคา 24,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์อินเดีย : ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน (150319)


THH9-WE-IN-11AUG18-15MAR19

ID : 23288

ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร
บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
สาวัตถี-ลุมพินี-วิหารมายาเทวี-กุสินารา
ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน
ชมมกุฎพันธเจดีย์-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์
ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา-นาลันทา
มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์
เขาคิชกูฏ-วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
พระพุทธเมตตา-พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู
สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ
พระปางปฐมเทศนาคยา
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 31 สิงหาคม 2561
04 – 12 กันยายน 2561
20 – 28 กันยายน 2561
25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561
ราคา 19,999.-
11 – 19 สิงหาคม 2561
ราคา 20,999.-
13 – 21 ตุลาคม 2561
9 – 17 พฤศจิกายน 2561
23 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
11 – 19 มกราคม 2562
20 – 28 มกราคม 2562
07 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
16-24 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 09 มีนาคม 2562
15 – 23 มีนาคม 2562
ราคา 26,999.-
20 – 28 ตุลาคม 2561
02 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 29,999.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 21900.-

ทัวร์อินเดีย : อนุสรณ์แห่งรักนิรันดร์ ทัชมาฮาล (291218)


THH1-SG-IN-20SEP-29DEC18

ID : 22317

เดลลี- อัครา-ทัชมาฮาล-เมืองชัยปุระ
ป้อมปราการแอมเบอร์-พระราชวังกลางน้ำ
พระราชวังแห่งสายลม-ช้อปปิ้งฮาวามาฮาล
ซิตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 ก.ย./ 8-11,22-25 พ.ย./ 13-16,20-23 ธ.ค.61
ราคา 21,900.-
11-14, 19-23 ต.ค./ 6-9,28-31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.-1 ม.ค.62
ราคา 24,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 24888.-

ทัวร์อินเดีย : GRAND INDIA มุมไบ-ปูเน่-ออรังกาบัด-อจันตา-เอลโลร่า 6 วัน 3 คืน (231018)


THA7-SL-IN-10JUL-23OCT18

ID : 22750

มุมไบ – วัดมหาลักษมี – วัดสิทธิวินายัก
เกาะช้าง-ปูเน่ - วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์
วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี – ออรังกาบัด
ถ้ำอะจันตา-ป้อมดาลาตาบัด – ถ้ำเอลโลล่า
บีบี กา มักบารา
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 15 JUL 18 
21 – 26 AUG 18
11 – 16 SEP 18
25 – 30 SEP 18
ราคา 24,888.-
24 – 29 JUL 18
07 – 12 AUG 18
09 – 14 OCT 18
23 – 28 OCT 18
ราคา 26,888.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 24900.-

ทัวร์อินเดีย : สมายล์ จัยปูร์ เมืองสีชมพู เพชรเม็ดงาม (291218)


THH1-WE-IN-11AUG-29DEC18

ID : 22314

เมืองชัยปุระ-เยือนป้อมปราการแอมเบอร์
ซิตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตามันตาร์
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-14 ส.ค.61
8-11 ก.ย.61
20-23 ต.ค.61
8-11 ธ.ค.61
ราคา 24,900.-
29 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
ราคา 28,800.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์อินเดีย : GO2LEH-SG001 อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน (191018)


THG1-SG-IN-13JUL-19OCT18

ID : 22489

เดลลี  - อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ต-เลห์
เจดีย์แห่งสันติภาพ – Hall of fame – Leh Market
พระราชวังเลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass
นูบร้าวัลเลย์-วัดดิสกิต – วัดทิกเซ่-ทะเลสาบแปงกอง
India gate – วัดอักชารดาห์ม
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-20 ก.ค. 61
20-27 ก.ค. 61
01-08 ส.ค. 61
ราคา 29,900.-
25 ก.ค.- 01 ส.ค. 61
27 ก.ค.- 03 ส.ค. 61
17-24 ส.ค. 61
24-31 ส.ค. 61
29 ส.ค.- 05 ก.ย. 61
05-12 ก.ย. 61
12-19 ก.ย. 61
19-26 ก.ย. 61
26 ก.ย.- 03 ต.ค. 61
05-12 ต.ค. 61
ราคา 31,900.-
10-17 ส.ค. 61
ราคา 32,900.-
12-19 ต.ค. 61
19-26 ต.ค. 61
ราคา 33,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์อินเดีย : Kashmir 6D4N (210918)


THH1-SG-IN-11MAY-21SEP18

ID : 21321

เดลลี - พาฮาแกม
หุบกุลมาร์ค - ศรีนาคา
โซนามาร์ค
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 29,900 - 30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 - 20 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61
26 - 31 ก.ค. 61
10-15 ส.ค. 61
24-29 ส.ค. 61
7-12 ก.ย. 61
21-26 ก.ย. 61
ราคา 29,900.-
11-16 พ.ค. 61
25-30 พ.ค. 61
ราคา 30,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์อินเดีย : Kashmir Lover 6 วัน 4 คืน (231118)


THH1-SG-IN-5OCT-23NOV18

ID : 22321

เดลลี-พาฮาแกม-หุบกุลมาร์ค
ศรีนาคา-โซนามาร์ค
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-11 ตุลาคม 2561
12-17 ตุลาคม 2561
19-24 ตุลาคม 2561
2-7 พฤศจิกายน 2561
9-14 พฤศจิกายน 2561
23-28 พฤศจิกายน 2561
ราคา 29,999.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 32900.-

ทัวร์อินเดีย : นมัสการ...อินเดีย ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า 4 วัน 3 คืน (311218)


THT20-9W-IN-16FEB-31DEC18

ID : 19698

มุมไบ-รัฐมหาราษฏร-เมืองออรังกาบัด
หมู่ถ้ำอชันตา (ถ้ำปิดวันจันทร์)
หมู่ถ้ำเอลโลร่า
สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,900-35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 
ราคา 32,900.-
1 -  4 มีนาคม 2561 
10 – 13 สิงหาคม 2561 
12 – 15 / 20 -23  ตุลาคม 2561 
1 – 4 / 8 – 11 ธันวาคม 2561
ราคา 33,900.-
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 
ราคา 34,900.-
29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
31 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
ราคา 35,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 32924.-

ทัวร์อินเดีย : In Love เดลลี อัครา ชัยปุระ 4 วัน 3 คืน (291218)


THT20-AI-IN-16FEB-29DEC18

ID : 19702

เมืองเดลลี-เมืองอัครา-เมืองชัยปุระ
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,924-35,924 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 19  กุมภาพันธ์ 2561 
28 กุมภาพันธ์ – 3  มีนาคม 2561  
9-12,16-19,23-26 มีนาคม 2561 
12-15,19-22 ตุลาคม 2561
1 – 4,7-10 ธันวาคม 2561
ราคา 32,924.-
28 – 31,29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
ราคา 35,924.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 34924.-

ทัวร์อินเดีย : มนต์เสน่ห์แคว้นราชาสถาน 7 วัน 5 คืน (271218)


THT20-WE-IN-10OCT-27DEC18

ID : 21794

เมืองชัยปุระ-เมืองจ๊อดปูร์
เมืองรานัคปูร์-เมืองอุไดร์ปูร์
เมืองพุชการ์
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 34,924-39,924 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 16 และ 18 – 24 ตุลาคม 2561
ราคา 34,924.-
4 – 10  ธันวาคม 2561
ราคา 36,924.-
26 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
ราคา 39,924.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 35900.-

ทัวร์อินเดีย : GO2GAY-WE001 อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ ตามรอยพระพุทธเจ้า 7 วัน 6 คืน (211118)


THG1-WE-IN-2-21NOV18

ID : 23743

พุทธคยา – ราชคฤห์
นาลันทา-เวสาลี
กุสินารา – ลุมพินี
สาวัตถี – พาราณสี
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-08 พ.ย. 61
21-27 พ.ย. 61
ราคา 35,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 35900.-

ทัวร์อินเดีย : นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ. ประเทศอินเดีย-เนปาล 9 วัน 6 คืน (220319)


THE11-6E-IN-5OCT18-22MAR19

ID : 22413

กัลกัตตา - ปัฎนา – กุสินารา-ลุมพินี
สาวัตถี – พาราณสี – พุทธคยา
ราชคฤห์- นาลันทา
สายการบิน : INDIGO AIRLINES (6E)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 35,900-38,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 – 17 พฤศจิกายน 2561
18 – 26 มกราคม 2562
22 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 35,900.-
5 – 13 ตุลาคม 2561
7 – 15 ธันวาคม 2561
15 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 38,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์อินเดีย ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวอินเดียกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์อินเดีย เราก็มักจะกล่าวว่าอินเดียไม่ได้เป็นประเทศที่มีแต่ทวีปยืดออกจากยอดแข็งของเทือกเขาหิมาลัย ที่พืชพรรณเขตร้อนของเส้นขอบขยายตัวครอบคลุม ช่วงที่เปรียบมิได้ ภูมิทัศน์ วัฒนธรรมและผู้คนเดินไปตามถนนของเมืองอินเดีย และคุณจะได้กระทบไหล่กับตัวแทนของคนทั้งโลก ดินแดนเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี ถิ่นกำเนิดศาสดาและศาสนาสำคัญของโลก เรื่องราวการดำเนินชีวิตในระบบวรรณะ ตามรอยพระพุทธเจ้า สถานที่ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุสินารา  สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สารนาถ  ป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน ลุมพินี  สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์อินเดียทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์อินเดียให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์อินเดียอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์อินเดียอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์อินเดีย แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางอินเดีย ลองใช้บริการทัวร์อินเดีย ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์อินเดียดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์อินเดีย ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวอินเดียกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน ..
เมืองหลวง: นิวเดลี
รหัสโทรศัพท์: +91
ประชากร: 1.237 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ทวีป: ทวีปเอเชีย
ภาษาราชการ: ภาษาฮินดี, ภาษาอังกฤษ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก