Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 11 รายการ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 64900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PROKIWI09 PROMOTION NORTH ISLAND 6D4N (051218)


THG6-TG-NZ-7AUG-5DEC18

ID : 23300

แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง
อโกรโดม - เตาโป-หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า)
ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 64,900-69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 - 26 ส.ค.61
28 ส.ค.– 2 ก.ย.61
11 – 16 , 25 - 30 ก.ย.61
ราคา 64,900.-
7 - 12 , 8 – 13 ส.ค.61
ราคา 66,900.-
6 – 11 , 20 - 25 พ.ย.61
ราคา 67,900.-
9 – 14 , 17 – 22 , 18 - 23 ต.ค.61
5 – 10 ธ.ค.61
ราคา 69,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 74900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PROKIWI11 SOUTH ISLAND TSS 6 DAYS 4 NIGHTS (051218)


THG6-TG-NZ-7AUG-5DEC18

ID : 23304

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ-ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์
ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว
ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู
วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 74,900-82,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 - 26 ส.ค.61
28 – 2 , 11 – 16 , 25 - 30 ก.ย.61
ราคา 74,900.-
7 - 12 , 8 – 13 ส.ค.61
ราคา 76,900.-
6 – 11 , 20 - 25 พ.ย.61
ราคา 80,900.-
9 – 14 , 17 – 22 , 18 - 23 ต.ค.61
5 – 10 ธ.ค.61
ราคา 82,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 78900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI05 SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (041218)


THG6-TG-NZ-7AUG-4DEC18

ID : 23366

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ-ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู 
วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 78,900-87,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ส.ค. – 1 ก.ย.61
2 – 8 , 16 – 22 ก.ย.61
ราคา 78,900.-
7 – 13 ส.ค.61
ราคา 80,900.-
4 – 10 , 18 - 24 พ.ย.61
ราคา 85,900.-
7 – 13 , 9 – 15 , 21 – 27 ต.ค.61
4 – 10 ธ.ค.61
ราคา 87,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 81900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI08 SOUTH ISLAND MFM+FOX 7 DAYS 5 NIGHTS (041218)


THG6-TG-NZ-7AUG-4DEC18

ID : 23301

ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 81,900-93,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ส.ค.– 1 ก.ย.61
2 – 8 , 16 – 22 ก.ย.61
ราคา 81,900.-
7 – 13 ส.ค.61
ราคา 83,900.-
4 – 10 , 18 -24 พ.ย.61
ราคา 91,900.-
7 – 13 , 9 – 15 , 21 - 27 ต.ค.61
4 – 10 ธ.ค.61
ราคา 93,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 90900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI12 SOUTH ISLAND 8D6N MFM+FOX+KAI (021218)


THG6-TG-NZ-11AUG-2DEC18

ID : 23367

ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์
อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 90,900-96,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ส.ค. - 2 ก.ย.61
16 - 23 ก.ย.61
ราคา 90,900.-
11 – 18 ส.ค.61
ราคา 92,900.-
4 – 11 , 18 - 25 พ.ย.61
ราคา 94,900.-
7 – 14 , 16 – 23 ต.ค.61
21 - 28 ต.ค.61
2 – 9 ธ.ค.61
ราคา 96,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 100900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI03 SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 9D7N (011218)


THG6-TG-NZ-4AUG-1DEC18

ID : 23306

ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า
ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
โรโตรัว-อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - อ๊อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 100,900-109,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 ส.ค.– 2 ก.ย.61
15 – 23 ก.ย.61
ราคา 100,900.-
4 – 12 , 10 – 18 ส.ค.61
ราคา 102,900.-
3 – 11 , 17 - 25 พ.ย.61
ราคา 107,900.-
6 – 14 , 15 - 23, 20 – 28 ต.ค.61
1 – 9 ธ.ค.61
ราคา 109,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 107900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI01 GRAND NEW ZEALAND 10 DAYS 8 NIGHTS (011218)


THG6-TG-NZ-3AUG-1DEC18

ID : 23308

อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
ชมการตัดขนแกะ – เทาโป - เวลลิงตัน 
ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่เกาะใต้ – พิคตัน
ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า - ไคร้สเชิร์ช - เทคาโป  
ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟโบราณ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า+ลูท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 107,900-116,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 ส.ค.– 2 ก.ย.61
14 - 23 ก.ย.61
ราคา 107,900.-
3 – 12 , 10 – 19 ส.ค.61
ราคา 109,900.-
2 – 11 , 16 - 25 พ.ย.61
ราคา 114,900.-
5 – 14 , 14 – 23 , 19 – 28 ต.ค.61
1 – 10 ธ.ค.61
ราคา 116,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 110900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI3.1 SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 10D 8N (011218)


THG6-TG-NZ-10AUG-1DEC18

ID : 23368

ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า
ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์
ไคร้สท์เชิร์ช - โรโตรัว-อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เทาโป – ฟาร์มกุ้ง
ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ฮอบบิตัน
หมู่บ้านฮอบบิท -  อ๊อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 110,900-120,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 ส.ค.– 2 ก.ย.61
14 - 23 ก.ย.61
ราคา 110,900.-
10 – 19 ส.ค.61
ราคา 112,900.-
2 – 11 , 16 - 25 พ.ย.61
ราคา 118,900.-
5 – 14 , 14 - 23, 19 – 28 ต.ค.61
1 – 10 ธ.ค.61
ราคา 120,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 110900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI3.1 SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 10D 8N (011218)


THG6-TG-NZ-3AUG-1DEC18

ID : 23307

ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า
ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ 
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์-นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์
ไคร้สท์เชิร์ช - โรโตรัว-อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เทาโป – ฟาร์มกุ้ง
ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ฮอบบิตัน
หมู่บ้านฮอบบิท -  อ๊อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 110,900-120,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 ส.ค.– 2 ก.ย.61
14 - 23 ก.ย.61
ราคา 110,900.-
3 – 12 , 10 – 19 ส.ค.61
ราคา 112,900.-
2 – 11 , 16 - 25 พ.ย.61
ราคา 118,900.-
5 – 14 , 14 - 23, 19 – 28 ต.ค.61
1 – 10 ธ.ค.61
ราคา 120,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 125900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : 10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (281218)


THE9-SQ-NZ-13OCT-28DEC18

ID : 23978

เวลลิงตัน – ปาล์มเมอร์สตัน นอร์ท– เนเปียร์
เทาโป– เรนโบว์สปริง– ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
โรโตรัว– ถ้ำหนอนเรืองแสง – หมู่บ้านฮอบบิท
อ๊อคแลนด์ – ขึ้นสกาย ทาวเวอร์ – ควีนส์ทาวน์ (ค้าง 2 คืน)
แอร์โร่ทาวน์-ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท
ทะเลสาบวานาคา – ฟ็อกซ์กลาเซียร์ – นั่งรถไฟทรานส์อัลไพน์
ไคร์สท์เชิร์ช
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 125,900-129,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-22 ต.ค.61
ราคา 125,900.-
28 ธ.ค.61 – 6 ม.ค.62
ราคา 129,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 139900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : WTG6010A นิวซีแลนด์เกาะเหนือ-ใต้ 10 วัน (011218)


THW6-TG-NZ-16NOV-1DEC18

ID : 24647

โอ๊คแลนด์-หมู่บ้านฮอบบิท – โรตารัว-หมู่บ้านวัฒนธรรมเมารี
อะโกรโดม –ถ้ำหนอนเรืองแสง-ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค
พิพิพธภัณฑ์โอทาโก-นั่งรถไฟ TAIERI  RAILWAY
แอร์โร่ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์ – ยอดเขาบ๊อบพีค
เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์-บันจี้จัมพ์ – ทไวเซิล
อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ล่องเรือธารน้ำแข็งทัสมาน
เทคาโป-แอชเบอร์ตัน – ไคร์สเชิร์ช
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 139,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-25 พ.ย.61
01-10 ธ.ค.61
ราคา 139,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวนิวซีแลนด์กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์นิวซีแลนด์ ประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด  นิวซีแลนด์ หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” ทัวร์นิวซีแลนด์ แดนแห่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพและบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามชวนฝัน ด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา  ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์ทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์นิวซีแลนด์อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์อีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์นิวซีแลนด์ แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางนิวซีแลนด์ ลองใช้บริการทัวร์นิวซีแลนด์ ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวนิวซีแลนด์กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน
เมืองหลวง: เวลลิงตัน
รหัสโทรศัพท์: +64
ทวีป: โอเชียเนีย
ประชากร: 4.433 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ภาษาราชการ: ภาษาอังกฤษ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก