Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 12 รายการ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 47999.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6 DAYS 3 NIGHTS (210919)


THJ6-MH-NZ-17MAY-21SEP19

ID : 26315

อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์
หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป
น้ำตกฮูก้า-ถ้าไวโตโม่-ถนนควีนสตรีทมอลล์
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 47,999-49,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-22 พฤษภาคม 2562
22-27 พฤษภาคม 2562
19-24 มิถุนายน 2562
22-27 มิถุนายน 2562
20-25 สิงหาคม 2562
21-26 กันยายน 2562
ราคา 47,999.-
12-17 กรกฎาคม 2562
25-30 กรกฎาคม 2562
10-15 สิงหาคม 2562
11-16 สิงหาคม 2562
ราคา 49,999.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 79900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI09 NORTH ISLAND 7 DAYS 5 NIGHTS (110419)


THG6-TG-NZ-11-18APR19

ID : 26173

อ๊อคแลนด์-เมืองแฮมิลตัน-หมู่บ้านฮอบบิท
โรโตรัว - การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี
รับประทานอาหารค่ำ ที่ปรุงแบบชาวเมารี
ชมการแสดง เมารีคอนเสิร์ต – อโกรโดม
ชมการตัดขนแกะ –  เรนโบว์ สปริง - เทาโป
น้ำตกฮูก้า-ถ้ำหนอนเรืองแสง – เขาอีเดน
ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว
สกายทาวเวอร์ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 17 , 12 - 18 เม.ย.62
ราคา 79,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 92900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI08 SOUTH ISLAND 7D5N MFM+FOX (110419)


THG6-TG-NZ-11-18APR19

ID : 26169

ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ 
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 17 / 12 – 18 เม.ย.62
ราคา 92,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 92900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI05 SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (110419)


THG6-TG-NZ-11-18APR19

ID : 26167

ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ
ชมทะเลสาบวาคาทีปู-วอลเตอร์พีคฟาร์ม
ชมการตัดขนแกะ-นั่งกระเช้ากอนโดล่า
บุฟเฟต์บนยอดเขาบ็อบส์พีค-ครอมเวลล์
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
แอชเบอร์ตัน-ไคร้สท์เชิร์ช
ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว
แซลม่อน ฟาร์ม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 17 เมษายน 2562
12 - 18 เมษายน 2562
ราคา 92,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 92900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI06 SOUTH ISLAND MFM+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (110419)


THG6-TG-NZ-11-18APR19

ID : 26165

ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ - ครอมเวลล์
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ-แอชเบอร์ตัน
ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว
แซลม่อน ฟาร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 17 เมษายน 2562
12 - 18 เมษายน 2562
ราคา 92,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 92900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI07 SOUTH ISLAND MFM+KAI 7 DAYS 5 NIGHTS (110419)


THG6-TG-NZ-11-18APR19

ID : 26164

ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
ครอมเวลล์ - แอชเบอร์ตัน
ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 17 เมษายน 2562
12 - 18 เมษายน 2562
ราคา 92,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 92900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Holiday New Zealand Tour 7 Days (110419)


THB2-SQ-NZ-11-17APR19

ID : 25851

ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ดะนีดิน
ปราสาทลาร์นัค-ควีนส์ทาวน์
ชมกระโดดบันจี้และเรือเร็วเจ็ตโบ๊ต
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาชมเมืองพร้อมทานอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์
เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์-แวะแซลม่อนฟาร์ม-เทคาโป
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 17 เมษายน 2562
ราคา 92,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 119900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Highlight New Zealand North & South เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน (110419)


THB2-TG-NZ-11-18APR19

ID : 25853

อ็อคแลนด์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์
ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น
ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือชมมิลฟอร์ด ซาวด์
ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณวอคเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-18 เมษายน 2562
ราคา 119,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 124900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand Tour New Zealand North & South เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (090419)


THB2-TG-NZ-9-17APR19

ID : 25854

อ็อคแลนด์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์
ชมหมู่บ้านฮอบบิท-โรโตรัว-อะโกรโดม
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ไคร้สท์เชิร์ช
แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า
ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้
เรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ทะเลสาบวานาก้า
ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ-รถไฟทรานซ์อัลไพน์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 124,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 -17  เมษายน 2562
ราคา 124,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 125900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand Tour New Zealand North & South เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (230319)


THB2-TG-NZ-19JAN-23MAR19

ID : 25852

อ็อคแลนด์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์-ชมหมู่บ้านฮอบบิท
โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ไคร้สท์เชิร์ช
แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
โอมาราม่า-ครอมเวล-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 125,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 27 มกราคม 2562
20 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 125,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 127000.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน (180519)


THD3-TG-NZ-19JAN-18MAY19

ID : 25505

โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว-อะโกรโดมฟาร์ม
เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง-ไครส์เชิร์ช
รถไฟสายทรานส์อัลไพน์-อาเธอร์พาสส์
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ-ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู
ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 127,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-27 ม.ค. 62
16-24 ก.พ. 62
16-24 มี.ค. 62
13-21 เม.ย. 62
27 เม.ย. 5 พ.ค. 62
4-12 พ.ค. 62
11-19 พ.ค. 62
18-26 พ.ค. 62
ราคา 127,000.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 139900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : 10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้) (240419)


THE9-TG-NZ-11-24APR19

ID : 25219

อ๊อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม
ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค-นั่งรถไฟ Taieri Railway
ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท
แอร์โร่ทาวน์ – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก
ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน – เทคาโป
แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 139,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 20 เม.ย.62
24 เม.ย. – 3 พ.ค.62
ราคา 139,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวนิวซีแลนด์กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์นิวซีแลนด์ ประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด  นิวซีแลนด์ หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” ทัวร์นิวซีแลนด์ แดนแห่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพและบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามชวนฝัน ด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา  ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์ทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์นิวซีแลนด์อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์อีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์นิวซีแลนด์ แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางนิวซีแลนด์ ลองใช้บริการทัวร์นิวซีแลนด์ ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวนิวซีแลนด์กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน
เมืองหลวง: เวลลิงตัน
รหัสโทรศัพท์: +64
ทวีป: โอเชียเนีย
ประชากร: 4.433 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ภาษาราชการ: ภาษาอังกฤษ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก