Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 8 รายการ

ทัวร์ภูฏาน : GT-PBH B301 ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน (090518)

THG12-B3-BT-14APR-9MAY18

ID : 20336

พาโร - พาโรซอง -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
วัดคิชู ลาคัง-ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน-เมืองทิมพู
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - พูนาคา-โดชูลาพาส
วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง-พูนาคา - ทิมพู
พระศรีสัจจธรรม-จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ
ห้องสมุดแห่งชาติ - ตาซิโซซอง
พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง
พาโรสตรีท
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-18 เม.ย. 61
09-13 พ.ค. 61
ราคา 49,888.-

ทัวร์ภูฏาน : SERIES BHUTAN 4 DAYS 3 NIGHT (291218)

THP16-KB-BT-26MAY-29DEC18

ID : 21047

ทิมพู –ปูนาคา
วัดตั๊กซัง - พาโร
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 – 29 พ.ค 2561
7 – 10 มิ.ย 2561
5 – 8 ก.ค 2561
27 – 30 ก.ค 2561
10 – 13 ส.ค 2561
6 – 9 ก.ย 2561
12 – 15 ต.ค 2561
22 – 25 ต.ค 2561
23 – 26 ต.ค 2561
12 – 15 ธ.ค 2561 
29 ธ.ค 2561 – 1 ม.ค 2562
ราคา 45,999.-

ทัวร์ภูฏาน : SHOCK BHUTAN 5 DAY (260918)

THP3-B3-BT-15MAR-26SEP18

ID : 20669

พาโร – พาโรซอง – National Museum
ตาชิโชซอง-ทิมพู – National Memorial Chorten
โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร 
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 48,900-49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-19 / 22-26 / 29 มี.ค. – 02 เม.ย.61
06-09 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 เม.ย.61
19-23 / 26-30 เม.ย. / 27 เม.ย.-01 พ.ค.61
02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30 พ.ค.-03 มิ.ย.61
ราคา 49,900.-
01-05 / 06-10 / 13-17 / 20-24 / 27 มิ.ย.-01 ก.ค.61
04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-30 ก.ค.61
01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 ส.ค.-02 ก.ย.61
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 ก.ย.61
ราคา 48,900.-

ทัวร์ภูฏาน : Bhutan 5D4N (230818)

THH1-KB-BT-24MAY-23AUG18

ID : 21319

พาโร - ทิมพู
พูนาคา - วัดตั๊กซัง
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-28 พ.ค. 61
7-11 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
4-8 ก.ค. 61
26-30 ก.ค. 61
9-13 ส.ค. 61
23-27 ส.ค. 61
ราคา 49,900.-

ทัวร์ภูฏาน : ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา 5 วัน 4 คืน (260518)

THI6-KB-BT-26-30MAY18

ID : 21309

พาโร - พาโรซอง - ทิมพู
ทาชิโชซอง - โดซูล่า - ปูนาคม
ปูนาคาซอง - ชิมิลาคัง
สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติภูฏาน
Memorial Chorten – พระใหญ่เดนดอมา 
ซันกังคา - Weekend Market
วัดทักซัง - ดรุกเยลซอง - คิชูลาคัง
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 - 30 พฤษภาคม 2561
ราคา 49,900.-

ทัวร์ภูฏาน : SERIES BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS (250518)

THP16-KB-BT-25-29MAY18

ID : 21048

ทิมพู –ปูนาคา - พาโร
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 - 29 พ.ค 2561
ราคา 52,999.-

ทัวร์ภูฏาน : Bhutan 5D4N (201018)

THH1-B3-BT-20-24OCT18

ID : 21320

พาโร - ทิมพู
พูนาคา - วัดตั๊กซัง
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-24 ต.ค.2561
ราคา 53,900.-

ทัวร์ภูฏาน : BHU001 ภูฏาน พาโร - ทิมพู - พูคานา - ทักซัง 5 วัน 4คืน (160518)

THH5-B3-BT-14APR-16MAY18

ID : 21003

พาโร – พาโรริงปูซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
วัดคิชู ลาคัง- ทิมพู – ทิมพูซอง - ทิมพู
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten
พูนาคา - ป้อมชิมโตคาซอง – จุดชมวิวโดชูลาพาส – เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง
วัดชิมิลาคัง  - พูนาคาซอง - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวซังเกกัง
สวนสัตว์แห่งชาติ – หอสมุดแห่งชาติ - วัดทักซัง - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท 
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่ม 55,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-18 เมษายน 2561
9-13 พฤษภาคม 2561
16-20 พฤษภาคม 2561
ราคา 55,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ภูฎาน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวภูฎานกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ราชอาณาจักรหิมาลัย เปี่ยมไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานวัฒนธรรมดั้งเดิมอันยาวนาน การท่องเที่ยวในภูฏานเป็นเอกลักษณ์ และภูฏานมีความภูมิใจในการพัฒนาอย่างการท่องเที่ยวของเขาอย่างต่อเนื่อง ภูฏานเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายค่าคลองชีพแพงที่สุดในโลก รวมทุกอย่าง ที่พัก อาหาร โดยประมาณ 250 ดอลลาร์สหรัสต่อวัน ทัวร์ภูฏานดินแดนที่หลายๆคน ยกให้เป็นดัง"สวรรค์บนพื้นพิภพ" ภูฏาน เป็นประเทศที่มีเทือกเขาเป็นจำนวนมาก จนได้รับการขนานนามว่า "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย" มีสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะกับคนที่ชอบธรรมชาติที่งดงามและวัฒนธรรมดั้งเดิม ภูฏาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติของภูฏานก็ยังมีอยู่มาก นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินป่า ล่องเรือ เพื่อชื่นชมกับทัศนียภาพของภูฏานได้ เชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวภูฏาน ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ภูฏานทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ภูฏานให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ภูฏานอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ภูฏานอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ภูฏาน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางภูฏาน ลองใช้บริการทัวร์ภูฏาน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ภูฏานดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ภูฎาน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวภูฎานกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศภูฏาน
ภูฏาน หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน
เมืองหลวง: ทิมพู
กษัตริย์: สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
นายกรัฐมนตรี: เชอริ่ง ต๊อบเกย์
ประชากร: 741,822 (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: งุลตรัม, รูปีอินเดีย
ภาษาราชการ: ภาษาซองคา

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก