Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 106 รายการ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 62900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-OS002 ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน (121118)


THG1-OS-EU-5SEP-12NOV18

ID : 22788

เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL
OUTLET-บราติสลาว่า-คุทนา ฮอร่า - ปราก
ปราสาทปราก - คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
มิวนิค - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฟุสเซ่น – ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท-ซาลส์บวร์ก
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-14 ก.ย.61
12-21 พ.ย.61
ราคา 62,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 62900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG008 FEEL GOOD HOLIDAY ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (231218)


THG1-TG-EU-4OCT-23DEC18

ID : 22784

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ฮัลสตัท - SKY WALK – ฟุสเซ่น – ป่าดำ
ล่องเรือป่าดำ - ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส
มิลาน – เวนิส – เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์
ปิซ่า – หอเอนปิซ่า-โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
วาติกัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 62,900-72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-24 พ.ย.61
22 พ.ย.-1 ธ.ค.61
6-15 ธ.ค.61
ราคา 62,900.-
23 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 66,900.-
4-13, 11-20, 18-27 ต.ค.61
ราคา 72,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 63555.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GG12 เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน (231018)


THG10-QR-EU-29SEP-23OCT18

ID : 23474

มิวนิค-ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ 
ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์
จัตุรัสเมืองเก่า-บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน
จัตุรัสฮีโร สแควร์-เวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์
ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ 
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 63,555-64,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ก.ย. – 7 ต.ค.61
ราคา 63,555.-
23 – 31 ต.ค.61
ราคา 64,555.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 63555.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GG12 เยอรมนี เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน (201018)


THG10-EK-EU-30JUN-20OCT18

ID : 22270

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์-การ์มิช
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ –– จัตุรัสมาเรียนพลาส
ซาลส์เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ –  เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์
หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์-พระราชวังเชิร์นบรุน
บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ-จัตุรัสฮีโร่ สแควร์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 63,555-69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 23 ก.ย.61
29 ก.ย. – 7 ต.ค.61
ราคา 63,555.-
30 มิ.ย. – 8 ก.ค. 61
14 – 22ก.ค. 61
13 – 21 ต.ค.61
20 – 28 ต.ค.61
ราคา 65,555.-
26 ก.ค. – 3 ส.ค.61
10 – 18 ส.ค. 61
ราคา 66,555.-
28 ก.ค. – 5 ส.ค.61
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 63900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG021 AUSTRIA AND ITALY 10 วัน 7 คืน (301218)


THG1-TG-EU-5OCT-30DEC18

ID : 23100

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์-ฮัลสตัท
ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท-ซาลส์บวร์ก
อินส์บรูก-เวโรน่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
ฟลอเรนซ์-ปิซ่า – ลา สปาเซีย – หมู่บ้านชิงเคว เตรเร่
เจนัว – Outlet – มิลาน 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 63,900-76,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-25 ธ.ค. 61
ราคา 63,900.-
5-14, 19-28 ต.ค.61
ราคา 69,900.-
30 ธ.ค. 61-8 ม.ค. 62
ราคา 76,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 63900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG007 BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (231218)


THG1-TG-EU-6SEP-23DEC18

ID : 23092

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ฮัลสตัท-ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงฟราวด์-มิลาน – เวนิส
เมสเตร้-ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
โรม – วาติกัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 63,900-79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-24 พ.ย.61
22 พ.ย.-1 ธ.ค. 61
6-15 ธ.ค. 61
ราคา 63,900.-
6-15 ก.ย. 61
ราคา 65,900.-
4-13, 11-20 ต.ค. 61
ราคา 75,900.-
23 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62
ราคา 79,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 63900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG009 ออสเตรีย เชก อิตาลี 10 วัน 7 คืน (231218)


THG1-TG-EU-4OCT-23DEC18

ID : 22806

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – เชสกี้ครุมลอฟ
คาร์โลวีวารี – ปราก – สะพานชาร์ล
ปราสาทปราก-ลินซ์ – ฮัลสตัท – อินส์บรูค
เวนิส-เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
หอเอนปิซ่า-โรม 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 63,900-75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-24 พ.ย.61
22 พ.ย.-1 ธ.ค. 61
6-15 ธ.ค.61
ราคา 63,900.-
23 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 69,900.-
4-13, 11-20, 18-27 ต.ค.61
ราคา 75,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 63900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3FRA-TG008 เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) 11 วัน 8 คืน (191218)


THG1-TG-EU-1SEP-19DEC18

ID : 22794

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก
คาร์โลวี วารี-ปราก – คุทนา ฮอร่า
โบสถ์โครงกระดูก-ปราสาทปราก
บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Parndorf Outlet – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์  
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 63,900-66,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-16 พ.ย.61
27 พ.ย.-7 ธ.ค.61
1-11, 7-17 ธ.ค.61
11-21, 19-29 ธ.ค.61
ราคา 63,900.-
1-11, 18-28 ก.ย.61
ราคา 66,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 63900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG018 East And West Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (161218)


THG1-TG-EU-7SEP-16DEC18

ID : 22790

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
Outlet –บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
คาร์โลวี วารี – มิวนิค – ล่องเรือชมวิวที่ป่าดำ
ลูเซิร์น – จุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
ลูกาโน่ – Outlet
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 63,900-76,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-18, 16-25 ธ.ค.61
ราคา 63,900.-
7-16 ก.ย.61
ราคา 68,900.-
5-14, 19-28 ต.ค.61
ราคา 76,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 64900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG011 CLASSIC EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (231118)


THG1-TG-EU-31AUG-23NOV18

ID : 22803

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-Outlet – บราติสลาวา
บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
เชสกี้ครุมลอฟ-ซาลบวร์ก– ฮัลสตัท
มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฟุสเซ่น-นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก
แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – จัตุรัสโรเมอร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 64,900-65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ส.ค.-9 ก.ย.61
ราคา 65,900.-
2-11 พ.ย.61
23 พ.ย.-2 ธ.ค.61
ราคา 64,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 65900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ยุโรปตะวันออก 9 วัน OS (201018)


THW6-OS-EU-20-28OCT18

ID : 23208

มิวนิค - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ซาลซ์บูร์ก – บ้านโมซาร์ท ถนนเกรไทเดร้ – ฮัลสตัทท์
โรเซนฮาล์ม - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)
ปราสาทคลุมลอฟ-คาร์โลวี วารี-ปราก – ปราสาทปราก
เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์
บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา - บูดาเปสต์
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์-คาสเซิ่ล ฮิลล์
ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
Outlet Parndorf – เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-28 ตุลาคม 2561
ราคา 65,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 65900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3FRA-TG010 ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA 9 วัน 6 คืน (161218)


THG1-TG-JP-7SEP-16DEC18

ID : 23091

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท-ทิทิเซ่
ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูก
เขาซุกสปิตเซ่-ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
เบิร์ชเต็ทกาเด้น –  ทะเลสาบโคนิก
พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์
มิวนิค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 65,900-68,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-10, 9-17, 16-24 พ.ย.61
20-28 พ.ย.,23 พ.ย.-1 ธ.ค. 61
4-12, 16-24 ธ.ค. 61
ราคา 65,900.-
7-15, 14-22, 21-29 ก.ย. 61
ราคา 68,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 65900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG012 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (291218)


THG1-TG-EU-7JUL-29DEC18

ID : 22791

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ–Outlet – บราติสลาวา
ปราก – ปราสาทปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – อินเทอลาเกน
เขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น – ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 65,900-89,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-16, 21-30 พ.ย.61
30 พ.ย.-9 ธ.ค. 61
20-29 ธ.ค. 61
ราคา 65,900.-
9-18 ก.ย.61
ราคา 67,900.-
7-16 ก.ค. 61
26 ต.ค.-4 พ.ย. 61 
ราคา 75,900.-
27 ธ.ค.61-5 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-7 ม.ค. 62
ราคา 89,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 68991.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : HASHTAG GERMANY-SWITZERLAND (201218)


THW5-TG-EU-18SEP-20DEC18

ID : 22398

มิวนิค-ปราสาทโฮเฮนชวานเกา-ฟุสเซ่น
ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ– เอททัล-ลูเซิร์น
อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก- สะพานไม้ชาเปล
ช้อปปิ้งย่าน CHAPEL BRIDGE-กรินเดอวาลด์
เลาเทอร์บรุนเนิน - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
ทะเลสาบเบรียนซ์ - แกรนด์โฮเต็ลกีสบาค-เมืองอินเทอร์ลาเคน
ฮาร์เดอร์คูลม์-เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ฟาลล์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 68,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-25 ก.ย.61
13-20 พ.ย.61
4-11 , 18-25 ธ.ค.61
20-27 ธ.ค.61
ราคา 68,991.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 69555.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GG15 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน (041218)


THG10-QR-EU-9OCT-4DEC18

ID : 22909

แฟรงค์เฟิร์ต  – ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรุค  – วังหลังคาทองคำ-ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล
อนุสาวรีย์สิงโต – อินเทอร์ลาเค่น-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี
ดิจอง-แวร์ซายส์  –  ล่องเรือบาโตมุช-ประตูชัย
หอไอเฟล-พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์   
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 69,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 – 16 ตุลาคม 2561
4 – 11 ธันวาคม 2561
ราคา 69,555.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก