Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 110 รายการ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 55900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-BR003 ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (041218)


THG1-BR-EU-31JUL-4DEC18

ID : 22772

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ฮัลสตัท – อินส์บรูค-ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์-คาร์โลวี วารี
ปราก-ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า
OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 55,900-58,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-21 พ.ย.61
27 พ.ย.-5 ธ.ค.61
4-12 ธ.ค. 61
ราคา 55,900.-
 
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 56900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3FRA-TG003 เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) 9 วัน 6 คืน (161218)


THG1-TG-EU-17AUG-16DEC18

ID : 22787

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์-นูเรมเบิร์ก
คาร์โลวี วารี-ปราก – คุทนา ฮอร่า
โบสถ์โครงกระดูก-ปราสาทปราก
บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Parndorf Outlet – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก-มิวนิค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 56,900-62,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-10, 9-17, 16-24 พ.ย.61
20-28 พ.ย., 23 พ.ย.-1 ธ.ค.61 
4-12, 16-24 ธ.ค.61
ราคา 56,900.-
7-15, 14-22, 21-29 ก.ย.61
28 ก.ย.-6 ต.ค.61
ราคา 59,900.-
17-25 ส.ค.61
ราคา 62,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 56900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสฯ (จุงเฟรา) 7 วัน (201118)


THW6-TG-EU-15AUG-20NOV18

ID : 22136

มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์
ซอลส์เบิร์ก - ฮัลสตัดซ์-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เคมเทิน - ซุก – อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ 
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ไคลน์ไชเด็ค – ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-21 ส.ค.61
18-24 ก.ย.61
07-13 พ.ย.61
20-26 พ.ย.61
ราคา 56,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 57900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ยุโรปแอลป์ 8 วัน (จุงเฟรา) (131118)


THW6-QR-EU-11SEP-13NOV18

ID : 23210

มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์-ฟุสเซ่น-ฮัลสตัดซ์
ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น
ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ
ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น-กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 57,900-59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-12 พ.ย. // 13-20 พ.ย.61
ราคา 57,900.-
11-18 ก.ย. // 21-28 ก.ย.61
ราคา 58,900.-
12-19 ต.ค. // 19-26 ต.ค.61
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 57900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Charming East Europe Germany-Austria 7 วัน 4 คืน (221018)


THV3-TG-EU-25JUL-22OCT18

ID : 22090

มิวนิค-อิปซี่-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-โฮเฮนชวานเกา
พระราชวังนอยชวานสไตน์-เคมป์เท่น-อินน์สบรูค
เบิร์ชเทสกาเด้น-โคนิกซี่-ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท
เวียนนา-พาร์นดอร์ฟ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 57,900-58,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-31 ก.ค.61
10-16 ต.ค.61
ราคา 58,900.-
22-28 ต.ค.61
ราคา 57,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 58888.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : MUC10 DIRECT EAST EUROPE 8D5N BY TG (281218)


THZ1-TG-EU-14SEP-28DEC18

ID : 24046

เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ-เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก
บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส     
เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองเชสกี้ - ปราสาทครุมลอฟ
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองปราก - ปราสาทปราก
มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองปราก - เมืองเวียนนา
พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก-โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
ตึกรัฐสภา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 58,888-64,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 - 21 กันยายน 2561
03 - 10 ธันวาคม 2561
ราคา 58,888.-
09 - 16 ตุลาคม 2561
16 - 23 ตุลาคม 2561
ราคา 61,888.-
28 ธ.ค.61-4 ม.ค.62
ราคา 64,888.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 58900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG004 VIENNA THE SERIES BY TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (221218)


THG1-TG-EU-4AUG-22DEC18

ID : 22793

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-Outlet – บราติสลาวา
ปราก – ปราสาทปราก-คาร์โลวี วารี
เชสกี้ครุมลอฟ-มิวนิค – ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
ฮัลสตัท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 58,900-72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-20, 18-27 ส.ค. 61
29 ก.ย.-8 ต.ค. 61
ราคา 58,900.-
4-13 ส.ค. 61
1-10, 8-17, 15-24 ก.ย. 61
3-12, 10-19, 17-26 พ.ย., 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 61
1-10, 15-24, 19-28, 22-31 ธ.ค. 61
ราคา 61,900.-
13-22 ต.ค. 61
ราคา 69,900.-
20-29 ต.ค.61
27 ต.ค.-5 พ.ย. 61
ราคา 72,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 58900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-OS001 ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (121118)


THG1-OS-EU-5SEP-12NOV18

ID : 22776

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL
OUTLET-บราติสลาว่า-ปราก – ปราสาทปราก 
คาร์โลวี วารี-เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค
จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรูก – ฮัลสตัท
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-20 พ.ย. 61
ราคา 58,900-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 58900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-OS003 Hallstatt : Between Heaven And Earth ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (121118)


THG1-OS-EU-5SEP-12NOV18

ID : 22774

เวียนนา – เมลค์ – ถนนสายวงแหวน – กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-CASTLE HILL – ปราสาทบราติสลาว่า
บราติสลาว่า – ปราก – ปราสาทปราก-คาร์โลวี วารี
มาเรียนสเก้ ลาสเน่-เชสกี้ บูดาโจวิค – เชสกี้ ครุมลอฟ
ลินซ์ – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – SKY WALK
พระราชวังเชินบรุนน์ – Outlet
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-13 ก.ย.61
12-20 พ.ย.61
ราคา 58,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : 8 วัน คลาสสิคยุโรปตะวันออก (011218)


THE9-TK-EU-14SEP-1DEC18

ID : 23983

มิวนิค – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์
ช้อปปิ้งเอาท์เลท – สนามฟุตบอลสโมสร บาเยิร์นมิวนิค
พระราชวังชไลซ์เฮม – พิพิธภัณฑ์ BMW Welt
ซาลส์บวร์ก – เซ็นต์วูลฟ์กัง-ฮอลสตรัท - ลินซ์
เชสกี้ ครุมลอฟ – คาร์โลวีวารี – ปราก
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-21 ก.ย./21-28 ก.ย./ 12-19 ต.ค.61
13-20 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 23-30 พ.ย./ 1-8 ธ.ค.61
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EU005 ยุโรปเบเนลักซ์ 8 วัน 5 คืน เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส (101118)


THM3-TG-EU-21SEP-10NOV18

ID : 23340

แฟรงค์เฟิร์ท-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โคโลญจน์
อาเคิน-อัมสเตอร์ดัม-บรัสเซลล์-ปารีส
ล่องแม่น้ำแซนด์-พระราชวังแวร์ซายส์
ช้อปปิ้ง Galeries Lafayette
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-28 ก.ย.61
10-17 พ.ย.61
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK007A OKTOBERFEST 2018 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (270918)


THC9-EK-EU-27SEP-4OCT18

ID : 23225

มิวนิค - สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า - BMW WELT
จัตุรัสมาเรียน–พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - OKTOBERFEST 2018
ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet 
เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส
สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ก.ย.-4 ต.ค.61
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3FRA-TG009 เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (291218)


THG1-TG-EU-27OCT-29DEC18

ID : 23103

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – สตราสบูร์ก
ริโบวิลล์ – รีคเวียร์ – กอลมาร์ – ลูเซิร์น
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ
ดิจอง-OUTLET-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,900-75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย.-7 ธ.ค.61
1-8, 5-12 ธ.ค.61
ราคา 59,900.-
27 ต.ค.-3 พ.ย.61
ราคา 65,900.-
26 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-5 ม.ค.62
ราคา 75,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (301218)


THG1-TG-EU-7SEP-30DEC18

ID : 22801

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
Outlet – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ
ฮัลสตัท – มิวนิค – ทิทิตเซ่ – โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู
ไฟร์เบิร์ก – ชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์
ซูก – ลูเซิร์น – มิลา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,900-75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-16 ก.ย. 61
9-18, 16-25 ธ.ค. 61
ราคา 59,900.-
5-14,  19-28 ต.ค. 61
ราคา 68,900.-
30 ธ.ค.61-8 ม.ค. 62
ราคา 75,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : VIE OS LX001 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ (101118)


THC1-OS-EU-17MAY-10NOV18

ID : 21256

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์  - บูดาเปสท์
บราติสลาว่า – ปราก - ปราสาทปราก – คาร์โลวีวารี
OUTLET – มิวนิค - ฟุสเซ่น - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทิทิเซ่ – ล่องเรือที่ป่าดำ
รีคเวียร์ – กอลมาร์ - อองกีเชม - ไฟร์บูร์ก
ลูเซิร์น –ซุก – ซูริค
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900 - 65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-25 พ.ค. 61
24 พ.ค.-1 มิ.ย. 61
1-9 พ.ย. 61
10-18 พ.ย. 61
ราคา 59,900.-
2-10 ต.ค. 61
ราคา 61,900.-
12-20 ก.ค. 61
ราคา 65,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก