Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 73 รายการ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : VIE OS001 ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี 9วัน6คืน (121118)


THC1-OS-EU-2MAY-12NOV18

ID : 21254

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – OUTLET
บราติสลาว่า – ปราก – ปราสาทปราก - คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก - ฮัลสตัท
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-10 พ.ค. 61
16-24 พ.ค. 61
4-12 มิ.ย. 61
14-22 มิ.ย. 61
5-13 ก.ย. 61
10-18 ก.ย. 61
1-9 ต.ค. 61
16-24 ต.ค. 61
5-13 พ.ย. 61
12-20 พ.ย. 61
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : FRA TG003 เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน (280918)


THC1-TG-EU-17AUG-28SEP18

ID : 21251

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก
คาร์โลวี วารี – ปราก - คุทนา ฮอร่า
โบสถ์โครงกระดูก – ปราสาทปราก 
บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
Parndorf Outlet – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก - มิวนิค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-25 ส.ค. 61
7-15 ก.ย. 61
14-22 ก.ย. 61
21-29 ก.ย. ก.ย. 61
28 ก.ย.-6 ต.ค. 61
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (271218)


THB12-EY-EU-25JUN-27DEC18

ID : 21213

ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก
อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น
พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา
มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen
เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก
ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900 - 72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 Jun - 02 Jul 2018 
05 - 12 Jul 2018 
19 - 26 Jul 2018 
12 - 19 Sep 2018 
26 Sep - 03 Oct 2018 
10 - 17 Oct 2018 
07 - 14 Nov 2018 
21 - 28 Nov 2018 
07 - 14 Dec 2018 
ราคา 59,900.-
27 Dec 2018 - 03 Jan 2019 
ราคา 72,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG89 WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8 วัน 5 คืน (220618)


THB12-TG-EU-18MAY-22JUN18

ID : 20849

เมืองโฮเอินชวังเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองอินส์บรูค
ย่านเมืองเก่า-หลังคาทองคำ-ฮัลล์สตัทท์-ซาลซ์บูร์ก
สวนมิราเบล-เชสกี้ ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
ปราก-ศาลาเทศบาลเมืองเก่า-นาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-สะพานชาร์ลส์
เมืองคุทนา โฮรา-โบสถ์เซนต์บาร์บารา-เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
บูดาเปส-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 25 May 2018 
04 - 11 Jun 2018 
22 - 29 Jun 2018 
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT VIE-TG012 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (210718)


THC1-TG-EU-20APR-21JUL18

ID : 20838

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ– Outlet – บราติสลาวา
ปราก – ปราสาทปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท –มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น
น้ำตกไรน์-อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา
ลูเซิร์น – ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,900-79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-29 พ.ค. 61
ราคา 59,900.-
20-29 เม.ย. 61
ราคา 69,900.-
7-16, 21-30 ก.ค. 61
ราคา 79,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมัน สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (170618)


THC1-TG-EU-6MAY-17JUN18

ID : 20837

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ 
Outlet – บราติสลาวา-บราติสลาวา – ปราก
ปราสาทปราก– คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสเก้ บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท–มิวนิค – ทิทิตเซ่
โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู-ไฟร์เบิร์ก – ชาฟฟ์เฮาเซิน
น้ำตกไรน์ – ซูก – ลูเซิร์น – มิลาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-15, 16-25 พ.ค., 23 พ.ค.-1 มิ.ย.61
3-12, 6-15, 17-26 มิ.ย.61
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EUMUCVIETG01 เยอรมัน-ออสเตรีย–เชค 8 วัน 5 คืน (050618)


THM1-TG-EU-1MAY-5JUN18

ID : 20309

มิวนิค – โบสถ์พระแม่มาเรีย – จัตุรัสมาเรียน – ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์-การ์มิช-พาร์เท่นเคียเช่น
ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – เซนต์วูฟล์กัง
ฮัลล์ชตัทท์-เชสกี้ ครุมลอฟ-ปราก–ปราสาทแห่งกรุงปราก
โบสถ์มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล – เขตเมืองเก่าปราก 
เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุนน์–คาร์ทเนอร์สตรีท-หมู่บ้านกรินซิ่ง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 59,900-60,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-22 พฤษภาคม 2561
05-12 มิถุนายน 2561
ราคา 59,900.-
01-08 พฤษภาคม 2561
ราคา 60,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ยุโรป : เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (060518)


THW6-QR-EU-9APR-6MAY18

ID : 20187

มิวนิค – ALLIANZ ARENA–นิมเฟนบูร์ก 
BMW WORLD - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - โรเซนฮาม
ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ 
เวนิส เมสเตร้ - มิลาน – เวคกิส 
ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต –สะพานไม้คาเปล
ทิทิเซ่ - ล่องเรือชมทะเลสาบ – ซูริค
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
 

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-16 เม.ย. 2561 ราคา63,900.-
29 เม.ย. – 06 พ.ค. 2561 ราคา59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 60900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : VIE TG010 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (130718)


THC1-TG-EU-6MAY-13JUL18

ID : 21258

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – Outlet
บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ
เชสเก้ บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท – จุดชมวิวSKY WALK
ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 60,900 - 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-15 พ.ค. 61
16-25 พ.ค. 61
26 พ.ค.-4 มิ.ย. 61
27 พ.ค.-5 มิ.ย. 61
8-17 มิ.ย. 61
10-19 มิ.ย. 61
22 มิ.ย.-1 ก.ค. 61
ราคา 60,900.-
6-15 ก.ค. 61
13-22 ก.ค. 61
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 62800.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GG12 เยอรมนี เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน (100818)


THG10-EK-EU-25MAY-10AUG18

ID : 21384

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์   – การ์มิช
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – จัตุรัสมาเรียนพลาส
ซาลส์เบิร์ก – ฮัลล์ทัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์
หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์ - พระราชวังเชิร์นบรุน
บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ – จตุรัสฮีโร สแคว์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 62,800 - 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61
16 – 24 มิ.ย. 61
ราคา 62,800.-
30 มิ.ย. – 8 ก.ค. 61
14 – 22 ก.ค. 61
ราคา 65,555.-
26 ก.ค. – 3 ส.ค. 61 
10 – 18 ส.ค. 61 
ราคา 66,555.-
28 ก.ค. – 5 ส.ค. 61
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 62800.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GG12 เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน (140718)


THG10-QR-EU-26MAY-14JUL18

ID : 21383

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์
การ์มิช - พาร์เท่นเคียร์เช่น
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค
จัตุรัสมาเรียนพาซ - เชสกี้ครุมลอฟ
ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส
สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์
จัตุรัสเมืองเก่า – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท
เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราค – บราติสลาว่า
บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน
จตุรัสฮีโร สแคว์ – เวียนนา
พระราชวังเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 62,800 - 65,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
ราคา 62,800.-
14 – 22 ก.ค. 61
ราคา 65,555.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 62900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : VIE OS002 ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน (121118)


THC1-OS-EU-17MAY-12NOV18

ID : 21255

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – OUTLET
บราติสลาว่า – คุทนา ฮอร่า - ปราก - ปราสาทปราก - คาร์โลวี วารี 
เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ฟุสเซ่น
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรูก – ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-26 พ.ค. 61
21-30 พ.ค. 61
6-15 มิ.ย. 61
19-28 มิ.ย. 61
5-14 ก.ย. 61
10-19 ก.ย. 61
5-14 พ.ย. 61
12-21 พ.ย. 61
ราคา 62,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 62900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT VIE-TG014 7 ประเทศ บินตรง ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมัน สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (170618)


THC1-TG-EU-2MAY-17JUN18

ID : 19824

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ 
บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก-คาร์โลวี วารี
มิวนิค – วาดุซ – ลูเซิร์น – จุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน 
ลูกาโน่ – Outlet – มิลาน 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-11, 6-15, 16-25 พ.ค.61
23 พ.ค.-1 มิ.ย. 61
3-12, 6-15, 17-26 มิ.ย.61
ราคา 62,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 65900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : FRA TG008 เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 11 วัน 8 คืน (180918)


THC1-TG-EU-1SEP-18SEP18

ID : 21253

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก
คุทนา ฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก - ปราสาทปราก 
บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
Parndorf Outlet – เวียนนา 
พระราชวังเชินบรุนน์ - ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น 
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์  
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-11 ก.ย. 61 
18-28 ก.ย. 61 
ราคา 65,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 65900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT MUC-TG007 EAST EUROPE GOLDEN LANE เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 9 วัน 6 คืน (210718)


THC1-TG-EU-7-21JUL18

ID : 20827

มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์-ฮัลสตัด
จุดชมวิว Skywalk- เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูป-ป้อมชาวประมง
OUTLET-บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
ปราก – คาโลร์วีวารี – นูเรมเบิร์ก  
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-15, 21-29 ก.ค.61
ราคา 65,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก