Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน


พบทั้งหมด 62 รายการ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : East Europe Classic ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน 7 วัน 4 คืน (200318)

THV3-BR-EU-20-26MAR18

ID : 19676

เวียนนา-บราติสลาวา-ปราก
อิงโกลสตัดท์-อูล์ม-ฟุสเซ่น
การ์มิชพาเท่นเคียร์เช่น
ซุกสปิตเซ่-ซาลสเบิร์ก
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-26 มี.ค.61
ราคา 42,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : East Europe Classic ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน 7 วัน 4 คืน (260618)

THV3-BR-EU-5APR-26JUN18

ID : 19677

เวียนนา-บราติสลาวา-ปราก
อิงโกลสตัดท์-อูล์ม-ฟุสเซ่น
การ์มิชพาเท่นเคียร์เช่น
ซุกสปิตเซ่-ซาลสเบิร์ก
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 44,900-53,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-11 เม.ย.61
ราคา 53,900.-
26 เม.ย. - 2 พ.ค.61
29 พ.ค. - 4 มิ.ย.61
26 มิ.ย. - 2 ก.ค.61
ราคา 44,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK007 เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค 8 วัน (250418)

THC9-EK-EU-22FEB-25APR18

ID : 19259

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
BMW WORLD - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก
ฮัลล์สตัทท์-สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์-พระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – ประตูเมืองเก่า
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส
สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 45,900-55,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 ก.พ. – 1 มี.ค. 61
20-27 มี.ค. 61
25 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
ราคา 45,900.-
11-18 เม.ย. 61
ราคา 55,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : QR87 EAST EUROPE เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน 4 คืน (160318)

THB12-QR-EU-16-22MAR18

ID : 19175

กรุงปราก - ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส
สะพานชาร์ลล์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ Old Town
ปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
ย่านเมืองเก่า – เมืองลินซ์ ออสเตรีย-ลินซ์
ฮัลล์สตัท – กรุงเวียนนา – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์-ล่องแม่น้ำดานูบ
Castle Hill – โบถส์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง
จัตุรัสวีรบุรุษ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 -22 มีนาคม 2561
ราคา 49,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT FRA-EK009 เยอรมนี [เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (150518)

THC1-EK-EU-16FEB-15MAY18

ID : 19111

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก
พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี-กรุงเบอร์ลิน
กำแพงเบอร์ลิน–เดรสเดน – กรุงปราก
สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์-บราติสลาว่า
Parndorf Outlet – บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
CASTLE HILL
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,900-55,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-24 ก.พ., 25 ก.พ.-5 มี.ค. 61
6-14, 20-28 มี.ค. 61
ราคา 49,900.-
2-10, 14-22 เม.ย. 61
4-12, 15-23 พ.ค. 61
ราคา 55,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : เยอรมนี-ออสเตรีย-เชก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน 6 คืน (310318)

THV1-EK-EU-20JAN-31MAR18

ID : 19329

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC
คาร์โลวี่วารี่-ปราสาทแห่งกรุงปราก–เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท-ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-28 ม.ค. / 17-25 ก.พ.61
24 กพ. – 4 มี.ค.61
28 ก.พ. – 8 มี.ค. / 3-11 มี.ค.61
17-25 มี.ค. / 30 มี.ค. – 7 เม.ย.61
31 มี.ค. – 8 เม.ย.61
ราคา 49,999.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Eastern Europe Popular ออสเตรีย-ฮังการี-สาธารณรัฐเช็ค-สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน (110418)

THV3-TG-EU-11-17APR18

ID : 19681

เวียนนา-พาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต-บูดาเปสต์
เอสเตอร์กอม-บราติสลาวา-ปราก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 55,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-17 เม.ย.61
ราคา 55,500.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ROMANTIC EASTERN EUROPE 8 วัน 5 คืน (080618)

THB2-TG-EU-13MAY-8JUN18

ID : 19399

เวียนนา  -  ฮอล์สตรัท – ซาลส์บวร์ก
แบด ไรเชนฮอลล์–มิวนิค –คาร์โลวี วารี
ปราก –  เมืองเก่า - สะพานชาร์ล-ปราสาทปราก
เชสกี้ คลุมลอฟ – เมืองเก่า – เชสกี้ บูเดอโจวิช
พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 20 พฤษภาคม 2561
08 – 15 มิถุนายน 2561
ราคา 55,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Eastern Europe Unseen ออสเตรีย-ฮังการี-สาธารณรัฐสโลเวเนีย-สโลวาเกีย 8 วัน 5 คืน (270418)

THV3-TG-EU-30MAR-27APR18

ID : 19682

เวียนนา-เอสเตอร์กอม-เซนเทนเดร้
บูดาเปสต์-บราติสลาวา-กราซ
ลุบเบลียน่า-เบลด-พาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 56,300-61,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 มี.ค.-6 เม.ย.61
ราคา 56,300.-
27 เม.ย. - 4 พ.ค.61
ราคา 57,900.-
6-13 เม.ย.61
ราคา 61,300.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Mono Austria 7 วัน 4 คืน (110418)

THV3-TG-EU-11-17APR18

ID : 19684

เวียนนา-ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต
กราซ-คลาเก็นเฟิร์ท-วิลลาค-ซาลสเบิร์ก
เซ้นต์วูล์ฟกัง-ฮอลสตัท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 58,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-17 เม.ย.61
ราคา 58,500.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (150218)

THV3-TG-EU-15-22FEB18

ID : 19679

มิวนิค-การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น-ฟุสเซ่น
ชาฟฮาวเซ่น-ลูเซิร์น-คัวร์-วาดูซ
อินน์สบรูค-ซาลสเบิร์ก-อิงกอลสตัดท์
ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.61 ราคาเริ่มต้น 59,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-22 ก.พ.61
ราคา 59,500.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT VNO-AY004 FOCUS ON BALTICS (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 7 วัน 5 คืน (210618)

THC1-AY-EU-8APR-21JUN18

ID : 19106

วิลนิอุส – ทราไค – เคานัส – ชัวเลย์-ฟิลส์รันดาเล
พระราชวังรุนดาเล – ริกา-เมืองเก่าริกา
ซิกุลด้า–พาร์นู – ทาลลินน์ – เรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งทะเลบอลติค
เฮลซิงกิ – Rock Church
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 59,900-65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-14, 24-30 เม.ย.61
25 เม.ย.-1 พ.ค.61
30 เม.ย.-6 พ.ค.61
ราคา 65,900.-
6-12, 20-26 พ.ค.61
3-9, 21-27 มิ.ย.61
ราคา 59,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT BRU-TG005 เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (120418)

THC1-TG-EU-5-12APR18

ID : 19114

บรัสเซลล์ – ลักเซมเบิร์ก-แฟรงค์เฟิร์ท
ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญ – อัมส์เตอร์ดัม
ล่องเรือหลังคากระจก-อัมส์เตอดัมส์
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 62,900-65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-11, 7-13 เม.ย. 61 ราคา 62,900.-
9-15 เม.ย.61 ราคา 63,900.-
12-18  เม.ย.61 ราคา 65,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Eastern Europe สุดคุ้ม A ออสเตรีย-เยอรมัน-สาธารณรัฐเช็ค-ฮังการี 9 วัน 6 คืน (070418)

THV3-TG-EU-7-16APR18

ID : 19683

เวียนนา-ฮอลสตัท-เซนต์วูล์ฟกัง-ซาลสเบิร์ก
ฮัลไลน์ เหมืองเกลือ-มิวนิค-อิงกอลสตัดท์
ปราก-เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)
บูดาเปสต์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 63,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-15 เม.ย.61
8-16 เม.ย.61
ราคา 63,500.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Eastern Europe สุดคุ้ม B ออสเตรีย-เยอรมัน-สาธารณรัฐเช็ค 9 วัน 6 คืน (070418)

THV3-TG-EU-7-16APR18

ID : 19680

เวียนนา-ฮอลสตัท-เซ้นต์วูล์ฟกัง-ซาลสเบิร์ก
ฮัลไลน์ เหมืองเกลือ-เบิร์ชเทชกาเด้น-โคนิกซี
มิวนิค-อิงกอลสตัดท์-ปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-15 เม.ย.61
8-16 เม.ย.61
ราคา 63,900.-

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก