Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 80 รายการ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 16900.-

ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC AUTUMN IN SEOUL 5D3N (311018)


THS5-LJ-KR-30SEP-31OCT18

ID : 22757

ชมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนซองโด
เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง  (Winter Love Song)
ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) 
สวนสนุก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER
สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
เครื่องสำอางคอสเมติก – ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN)
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง
ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา ) พระราชวังด็อกซูกุง
ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี
ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง
พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ก.ย. – 04 ต.ค.61
02  -  06 ตุลาคม 2561
06  -  10 ตุลาคม 2561
07  -  11  ตุลาคม 2561
08  -  12  ตุลาคม 2561
14  -  18  ตุลาคม 2561
15  -  19  ตุลาคม 2561
28 ต.ค. - 01 พ.ย. 61
29 ต.ค. - 02 พ.ย. 61
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 61
31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61
ราคา 16,900.-
03  -  07 ตุลาคม 2561
04  -  08 ตุลาคม 2561
05  -  09 ตุลาคม 2561
09  -  13 ตุลาคม 2561
13  -  17 ตุลาคม 2561
16  -  20 ตุลาคม 2561
21  -  25 ตุลาคม 2561
22  -  26 ตุลาคม 2561
23  -  27 ตุลาคม 2561
27  -  31 ตุลาคม 2561
ราคา 17,900.-
10  -  14 ตุลาคม 2561
11  -  15 ตุลาคม 2561
17  -  21 ตุลาคม 2561
18  -  22 ตุลาคม 2561
20  -  24 ตุลาคม 2561
24  -  28 ตุลาคม 2561
25  -  29 ตุลาคม 2561
26  -  30 ตุลาคม 2561
ราคา 18,900.-
19  -  23 ตุลาคม 2561
ราคา 19,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 16988.-

ทัวร์เกาหลี : ICN17 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (301018)


THG15-7C-KR-15-30OCT18

ID : 24507

เมืองอินชอน – อันซอง ฟาร์มแลนด์ -  เมืองอาซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน – เฟิร์ส วิลเลจ 
ปั่นเรลไบท์ชมธรรมชาติ และ ความสวยงามของเมืองอาซาน
ถนนสายโรแมนติก เคียวกีชอน – เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– เมืองโซล-ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังถ็อกซูกุง
ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง- ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ดิวตี้ฟรี  - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- มหาวิทยาลัยอีฮวา
ย่านช้อปปิ้งอีแด- ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,988-19,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 19 ตุลาคม 2561
ราคา 16,988.-
16 – 20 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
22 – 26 ตุลาคม 2561
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 61
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 61
ราคา 17,988.-
17 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
ราคา 18,988.-
18 – 22 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
ราคา 19,988.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 16988.-

ทัวร์เกาหลี : ICN10 KOREA อุ่นไอรัก ใบไม้เปลี่ยนสี (301018)


THG15-XJ-KR-10-30OCT18

ID : 23381

เมืองโซล – นาริปาร์ค - เกาะนามิ-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน –สวนผลไม้ตามฤดูกาล
โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
พระราชวังถ็อกซูกุง-ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง
หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ –ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
สะพานแขวน PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE
พาจูพรีเมียมเอ้าเลท- ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,988-19,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ต.ค. – 02 พ.ย. 61
29 ต.ค. – 03 พ.ย. 61
ราคา 16,988.-
15 – 20 ตุลาคม 61
16 – 21 ตุลาคม 61
24 – 29 ตุลาคม 61
25 – 30 ตุลาคม 61
26 – 31 ตุลาคม 61
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 61
ราคา 17,988.-
13 – 18 ตุลาคม 61
14 – 19 ตุลาคม 61
17 – 22 ตุลาคม 61
23 – 28 ตุลาคม 61
ราคา 18,988.-
10 – 15 ตุลาคม 61
11 – 16 ตุลาคม 61
12 – 17 ตุลาคม 61
18 – 23 ตุลาคม 61
19 – 24 ตุลาคม 61
ราคา 19,988.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 16990.-

ทัวร์เกาหลี : COLORFUL BUSAN 5 DAYS 3 NIGHTS (201018)


THT17-ZE-KR-12-20OCT18

ID : 24527

ปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Songdo Sky Walk
เมืองอุลซาน-สวนแดวังกัม - Taehwagang Grand Park
Ganjeolgot Cape – เมืองปูซาน - Oryukdo Sunrise Park
Cosmetic Shop-วัดแฮดง ยงกุงซา - Red Pine-อุทยานแทจองแด
สมุนไพรโสมเกาหลี - DUTY FREE - สวนยงดูซาน
หอคอยปูซาน - Busan  International  Film Festival
ตลาดนัมโพดง - ตลาดปลาชาลกาชิ-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - Lotte Dong Busan - สะพานแขวนควังอัน
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,990-18,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-24 ตุลาคม 2561
ราคา 16,990.-
12-16 ตุลาคม 2561
ราคา 17,590.-
19-23 ตุลาคม 2561
ราคา 18,990.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์เกาหลี : AZICN03 KOREA SNOW FISHING 5D3N (230219)


THZ1-XJ-KR-4JAN-23FEB19

ID : 24544

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND
ลานสกี-ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC - น้ำมันสน
พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง-ฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
TRICK EYES+ICE MUSEUM - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 16,999.-
04 – 08 มกราคม 2562
05 – 09 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ.62
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 17,999.-
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์เกาหลี : AZICN34 KOREA ROMANTIC SEORAK 5D3N (031118)


THZ1-XJ-KR-6OCT-3NOV18

ID : 23938

อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก
สวนสนุก EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหลี
COSMETIC OUTLET - ย่านอีแดเทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค
น้ำมันสน - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนเลียบกำแพงหินถ็อกซูกุง
สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 ตุลาคม 2561
03 – 07 พ.ย.61
ราคา 16,999.-
10 – 14 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
28 ต.ค. – 01 พ.ย.61
29 ต.ค. – 02 พ.ย.61
30 ต.ค. – 03 พ.ย.61
31 ต.ค. – 04 พ.ย.61
01 – 05 พ.ย.61
02 – 06 พ.ย.61
ราคา 17,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์เกาหลี : ICN26 KOREA SKI WINTER 5D3N (301218)


THZ1-XJ-KR-1-30DEC18

ID : 22724

เกาะนามิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท
ไร่สตรอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก
สวนสนุก EVERLAND-ศูนย์สมุนไพรโสม
COSMETIC OUTLET โซลทาวเวอร์ – น้ำมันสน
ฮอกเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส
DUTY FREE-ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 14 ธันวาคม 2561
ราคา 16,999.-
11 – 15 ธันวาคม 2561
ราคา 18,999.-
01 – 05 ธันวาคม 2561
02 – 06 ธันวาคม 2561
03 – 07 ธันวาคม 2561
04 – 08 ธันวาคม 2561
09 – 13 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
16 – 20 ธันวาคม 2561
17 – 21 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
ราคา 19,999.-
05 – 09 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561 
08 – 12 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
ราคา 20,999.-
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
25 – 29 ธันวาคม 2561
ราคา 22,999.-
26 – 30 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 24,999.-
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 27,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์เกาหลี : ICN22 KOREA THREE COLOUR LEAVES 5D3N (291118)


THZ1-XJ-KR-4OCT-29NOV18

ID : 22072

เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย-หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ นายพล ลีซุนซิน-หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก
สวนสนุก EVERLAND-สมุนไพรโสมเกาหลี
COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
น้ำมันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน ถ็อกซูกุง
สมุนไพรฮอตเกนามู-พลอยอะเมทิส - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
09 – 13 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
15 – 19 ตุลาคม 2561
16 – 20 ตุลาคม 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
04 – 08 พฤศจิกายน 2561
05 – 09 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
11 – 15 พฤศจิกายน 2561
12 – 16 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
18 – 22 พฤศจิกายน 2561
19 – 23 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
ราคา 16,999.-
10 – 14 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
22 – 26 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
28 ต.ค. – 01 พ.ย.61
29 ต.ค. – 02 พ.ย.61
30 ต.ค. – 03 พ.ย.61
31 ต.ค. – 04 พ.ย.61
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.61
ราคา 17,999.-
12 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
ราคา 18,999.-
11 – 15 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
ราคา 19,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์เกาหลี : WELCOME ICE FISHING FESTIVAL 2019 5 วัน 3 คืน (310119)


THS5-LJ-KR-3-31JAN19

ID : 24218

เกาะนามิ-เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING FESTIVAL 2019
เล่นสกีสุดมันส์ ณ สกีรีสอร์ท - ไร่สตรอเบอร์รี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด)-COSMETICS OUTLET
คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ 
น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง
ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู 
Duty free-ตลาดเมียงดงศูนย์โสมเกาหลี
พลอยอเมทิส-HYUNDAI PREMIUM OUTLET
ละลายเงินวอน 
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 – 30 มกราคม 2562
ราคา 17,900.-
07 – 11 มกราคม 2562
13 – 17 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
27 – 31 มกราคม 2562
ราคา 18,900.-
05 – 09 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
29 ม.ค. – 01 ก.พ.62
ราคา 19,900.-
03 – 07 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ.62
ราคา 20,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 18600.-

ทัวร์เกาหลี : ASIANA PLUS + JOY AUTUMN (281118)


THT10-OZ-KR-1SEP-28NOV18

ID : 23721

เกาะนามิ  - วัดนักซานซา  - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  - วัดชินฮันซา-ล๊อตเต้ โซล สกาย  
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด
หอคอยกรุงโซล -ตลาดเมียงดง  - โซลโล 7017
ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์โสม
พระราชวังถ็อกซูกุง-บลูเฮาส์  - จตุรัสควางฮวามุน
คลองชองเกชอน  - ดิวตี้ฟรี
สายการบิน : ASIANA AIRLINES (OZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,600-22,800 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-5 , 9-12 , 17-21 ก.ย.61
ราคา 18,600.-
29 ก.ย.-3 ต.ค.61
4-8 พ.ย.61
ราคา 18,900.-
5-9 , 13-17 , 21-25 ก.ย.61
12-16 , 20-24 , 24-28 , 28 พ.ย.-2 ธ.ค.61
ราคา 19,200.-
7-11 , 15-19 ต.ค.61
ราคา 19,300.-
3-7 , 23-27 , 27-30 ,31 ต.ค.-4 พ.ย.61
8-12 , 16-20 พ.ย.61
ราคา 19,500.-
11-15 , 12-16 , 19-23 ต.ค.61
ราคา 22,800.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์เกาหลี : P2.1 KOREA WINTER พักสกีรีสอร์ท (251218)


THH2-7C-KR-9-25DEC18

ID : 23507

หมู่บ้านเทพนิยาย – สะพานกระจกแก้ว – เล่นสกี 
ไร่สตรอเบอร์รี่  - ไร่องุ่น ซันมอรู - สวนสนุก EVERLAND
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก –  คอสเมติก-ศูนย์โสม
น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อก – ย่านอิกซอนดง
SM DUTY FREEE-RUNNINGMAN THEME PARK
ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017
ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน :
JIN AIR (LJ)
JEJU AIR (7C)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 13 ธ.ค.61 ราคา 18,900.-
01 – 05 ธ.ค.61 ราคา 19,900.-
16 – 20 , 25 – 29 ธ.ค.61 ราคา 20,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์เกาหลี : P6_HI KOREA INCHEON INDY PREMIUM (251018)


THH2-KE-KR-2AUG-25OCT18

ID : 23182

หมู่บ้านเทพนิยาย –ไชน่าทาวน์ – วัดชอนดึงซา
INCHEON COMPACT SMART CITY –ซองโดพาร์ค
สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก
คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อก
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – SM DUTY FREEE 
 RUNNINGMAN THEME PARK – ซินเซเกดิวตี้ฟรี
ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน :
KOREAN AIR (KE)
THAI AIRWAYS (TG)
ASIANA AIRLINES (OZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 20 // 30 ส.ค.– 03 ก.ย.61 OZ
13 – 17 ก.ย. // 27 – 21 ต.ค.61 OZ
ราคา 18,900.-
22 – 26 ส.ค.61 TG
ราคา 19,900.-
15 - 19 ส.ค.61 TG
ราคา 20,900.-
02 – 06 //  08 – 12 ส.ค.61 KE
09 – 13 // 23 – 27 ส.ค.61 KE
06 – 10 // 12 – 16 // 20 – 24 ก.ย.61 KE
ราคา 21,900.-
04 – 08 // 11 – 15 // 18 – 22 ต.ค.61 KE
24 – 28 / 25 – 29 ต.ค.61 KE
ราคา 22,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์เกาหลี : GO2ICN-TW002 The Lighting Festival In Winter 5 วัน 3 คืน (301218)


THG1-TW-KR-30NOV-30DEC18

ID : 23044

อิสระเล่นสกี – เกาะนามิ -  The Garden of the Morning Calm
ไร่สตอเบอรี่ –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งถนนฮงแด
พระราชวังชางด๊อกกุง –ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก –  Cosmetic Shop
Duty Free -ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาเก๊ต
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61
04-08 ธันวาคม 61
05-09 ธันวาคม 61
11-15 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
13-17 ธันวาคม 61
14-18 ธันวาคม 61
15-19 ธันวาคม 61
18-22 ธันวาคม 61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
ราคา 18,900.-
06-10 ธันวาคม 61
07-11 ธันวาคม 61
21-25 ธันวาคม 61
22-26 ธันวาคม 61
ราคา 19,900.-
26-30 ธันวาคม 61
27-30 ธันวาคม 61
ราคา 25,900.-
30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
ราคา 26,900.-
28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62 
29 ธ.ค.61-02 ม.ค.62 
ราคา 27,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์เกาหลี : GO2ICN-TW001 Funny Seoraksan In Autumn 5 วัน 3 คืน (291118)


THG1-TW-KR-5SEP-29NOV18

ID : 22499

อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา
ฟาร์มแกะ Daegwallyeong - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล
พระราชวังเคียงบ็อคคุง+สวมชุดฮันบก – ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free
ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ช้อปปิ้งถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-09 กันยายน  61
06-10 กันยายน  61
12-16 กันยายน  61
13-17 กันยายน  61
14-18 กันยายน  61
03-07 ตุลาคม 61
31 ตุลาคม -04 พฤศจิกายน 61
01-05 พฤศจิกายน 61
02-06 พฤศจิกายน 61
07-11 พฤศจิกายน 61
08-12 พฤศจิกายน 61
09-13 พฤศจิกายน 61
14-18 พฤศจิกายน 61
15-19 พฤศจิกายน 61
21-25 พฤศจิกายน 61
22-26 พฤศจิกายน 61
23-27 พฤศจิกายน 61
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 61
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 61
ราคา 18,900.-
04-08 ตุลาคม 61
05-09 ตุลาคม 61
06-10 ตุลาคม 61
09-13 ตุลาคม 61
10-14 ตุลาคม 61
16-20 ตุลาคม 61
18-22 ตุลาคม 61
20-24 ตุลาคม 61
21-25 ตุลาคม 61
22-26 ตุลาคม 61
24-28 ตุลาคม 61
25-29 ตุลาคม 61
26-30 ตุลาคม 61
30 ตุลาคม -03 พฤศจิกายน 61
ราคา 19,900.-
11-15 ตุลาคม 61
12-16 ตุลาคม 61
19-23 ตุลาคม 61
ราคา 20,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 18999.-

ทัวร์เกาหลี : KOREA WINTER SNOW 5D3N (311218)


THZ1-XJ-KR-5-31DEC18

ID : 23395

POCHEON HERB ISLAND-เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
วัดวาวูจองซา - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก
EVERLAND น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม
พระราชวังชางด็อกกุง – COSMETIC - โซลทาวเวอร์
DUTY FREE - ตลาดเมียงดง ถนนฮงแด
สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส
HYUNDAI OUTLET-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 13 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
ราคา 18,999.-
05 – 09 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
ราคา 19,999.-
06 – 10 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
25 – 29 ธันวาคม 2561
ราคา 20,999.-
26 – 30 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 21,999.-
28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 04 ม.ค.62
ราคา 25,999.-
29 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 03 ม.ค.62
ราคา 26,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์เกาหลี เกาหลีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ในเอเชียและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตที่นี่ถือว่าเร็วที่สุดในโลก และชาวเกาหลีมีหนึ่งในร้อยละที่สูงที่สุดของโลกที่มีการใช้ โทรศัพท์มือถือ ท่านแถบจะไม่ได้เคยเจอสัญญาณโทรศัพท์ล่ม แม้กระทั้งจะอยู่ในถ่ำหรือด้านบนของภูเขาสูงๆ ดินเกาหลีแดนกิมจิ โสม ขุนเขาและดอกไม้ ประเทศที่ทุกคนอยากจะไปสัมผัสความโรแมนติก อากาศหนาว และความสงบ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยต่างให้ความสนใจเดินทาง ทั้งไปเองหรือไปกับทัวร์เกาหลี ที่ซึ่งความฝันของท่านจะติดปีกโบยบิน ประเทศที่เปี่ยมด้วย ความภาคภูมิ และอารมณ์อันดื่มด่ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกให้มาทัวร์เกาหลี เชิญมาพักผ่อนที่เกาหลี  ทั้งธรรมชาติ และย่านช้อปปิ้ง กับแหล่งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย  ด้วยความทันสมัย ผสมผสานกับประวัติศาสตร์โบราณ ได้อย่างกลมกลืน พร้อมทั้งประสบการณ์กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ และอาหารเลิศรส ผ่อนคลายกับบริการประทินโฉมหลากชนิด และสนุกสุดแสนประหยัดกับแฟชั่นอันทันสมัย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เกาหลีทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เกาหลีให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
วันที่เดินทางและราคาทัวร์เกาหลีอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีอีกมากที่ยังไม่ได้นำลงเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามกับเจ้าหน้าอีกครั้งนะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เกาหลี แบบ ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเกาหลี ลองใช้บริการทัวร์เกาหลี ของบริษัทเอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เกาหลีดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเกาหลี
ประเทศเกาหลี เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้
พื้นที่: 219,140 ตร.กม.
ประชากร: 74 ล้าน (พ.ศ. 2553)

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก1 ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์เกาหลี เมื่อพูดถึงประเทศนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพราะในประเทศเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้กระแสเกาหลีนั้นมาแรงมาก ไม่ว่าจะมาจากภาพยนตร์ นักร้อง แม้กระทั่งแฟชั่นต่างๆ ที่ฮิตกันในหมู่วัยรุ่นไทย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า การแต่งหน้า การแต่งกาย และโดยเฉพาะซีรี่เกาหลี ที่ทำเอาคนไทยหลายคนอยากจะบินลัดฟ้าไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียว วันนี้เราเลยเอาใจท่านที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาฝากค่ะ ว่าถ้าเราจะเดินทางไปทัวร์ประเทศเกาหลี เราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมสิ่งของอะไรไปบ้าง

อันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราจะไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันในช่วงเดือนไหน เพราะเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าให้ถูกฤดูของประเทศเขากันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ประเทศเกาหลีเค้ามีถึง 4 ฤดูนะคะ คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวค่ะ ถ้าเราจะไปในช่วงเดือนธันวาคม ก็จะเป็นฤดูหนาวพอดี ฤดูหนาวบ้านเขาจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ อุณหภูมิก็จะอยู่ราวๆ -5°C ถึง 8°C องศา จัดว่าเป็นอากาศที่หนาวจัดเลยทีเดียว แต่ในฤดูนี้ถือว่าเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบอยู่ไม่น้อย เพราะหิมะที่ตกลงมาทำให้สามารถเล่นสกีได้ ซึ่งที่ประเทศเกาหลีจะมีสกีรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายที่ค่ะ 

 

แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก

สำหรับแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูกในตอนนี้  ถือได้ว่ามีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรและคัดสรรกันมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางด้านบริษัททัวร์ ต้องการนำเสนอสิ่งที่ดีที่มาในรูปแบบของแพคเกจทัวร์โดยตรง ยิ่งถ้าหากเป็นแพคเกจทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา ย่อมได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น การนำเสนอด้วยแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บริษัททัวร์ ได้ทำการหยิบยื่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่สนใจอยากจะเดินทางทัวร์เกาหลี และสามารถให้ความสนใจกับแพคเกจนี้โดยตรง ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองได้อย่างตรงจุดและโดนใจ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก