Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน
พบทั้งหมด 78 รายการ

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING (010518)

THT10-ZE-KR-1MAR-1MAY18

ID : 20296

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค
ซอพจิโกจิ   - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง-ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช-ชายหาดวอลจองรี
ยงดูอัมร็อค-ร้านค้าสมุนไพร-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-12,600 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-7,5-8 มี.ค.61
21-24,22-25,23-26,24-27 เม.ย.61
1-4 พ.ค.61
ราคา 10,900.-
3-6,6-9 มี.ค.61
8-11,17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30 เม.ย.-3 พ.ค.61
ราคา 11,300.-
1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22 มี.ค.61
7-10,9-12 ,16-19,26-29 เม.ย.61
ราคา 11,600.-
10-13,14-17 ,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30 มี.ค.61
1-4,2-5,3-6,27-30,29 เม.ย.-2 พ.ค.61
ราคา 11,900.-
8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27,28-31,31 มี.ค.-3 เม.ย.61
10-13,15-18 เม.ย.61
ราคา 12,300.-
22-25,23-26 มี.ค.61
29 มี.ค.-1 เม.ย.61
30 มี.ค.-2 เม.ย.61
28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 12,600.-

ทัวร์เกาหลี : HOT PROMOTION JEJU SPRING (280518)

THT10-ZE-KR-1MAR-28MAY18

ID : 20295

ฮัลโหลคิตตี้เชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน
วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค-ปั่นจักรยาน Rail Bike
ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ  -– ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค
ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23,21-24,-22-25,23-26,26-29,27-30,28-31 พ.ค.61
ราคา 10,900.-
6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28 พ.ค.61
ราคา 11,300.-
5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21 พ.ค.61
ราคา 11,600.-
2-5,3-6,4-7,10-13,11-14 พ.ค.61
ราคา 11,900.-
4-7,5-8 มี.ค.61
21-24,22-25,23-26,24-27 เม.ย.61
1-4 พ.ค.61
ราคา 12,300.-
3-6,6-9 มี.ค.61
8-11,17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30 เม.ย.-3 พ.ค.61
ราคา 12,600.-
1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22 มี.ค.61
7-10,9-12 ,16-19,26-29 เม.ย.61
ราคา 12,900.-
10-13,14-17 ,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30 มี.ค.61
1-4,2-5,3-6,27-30,29 เม.ย.-2 พ.ค.61
ราคา 13,300.-
8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27,28-31,31 มี.ค.-3 เม.ย.61
6-9,10-13,15-18 เม.ย.61
ราคา 13,600.-
22-25,23-26 มี.ค.61
29 มี.ค.61-1 เม.ย.61
30 มี.ค.-2 เม.ย.61
4-7,28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 13,900.-
11-14,14-17 เม.ย.61
ราคา 16,900.-
5-8 เม.ย.61
ราคา 18,900.-
12-15,13-16 เม.ย.61
ราคา 20,900.-

ทัวร์เกาหลี : ICN22 KOREA SWEETS PINK 6D3N (180418)

THG15-XJ-KR-28MAR-18APR18

ID : 20429

เมืองชุนชอน - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ศูนย์เครื่องสำอางค์เกาหลี - ย่านทงแดมุน
(พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีชุดฮันบก)
พระราชวังเคียงบกกุง - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ –พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - เอ็น โซลทาวเวอร์ 
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ย่านเมียงดง
ย่านฮงแด หรือ ฮงอิก - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ละลายเงินวอน
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 61 ราคา13,777.-
30 มี.ค. – 04 เม.ย. 61 ราคา14,777.-
01 – 06 เมษายน 2561 ราคา15,777.-
02 – 07 เมษายน 2561 ราคา15,777.-
05 – 10 เมษายน 2561 ราคา16,777.-
07 – 12 เมษายน 2561 ราคา16,777.-
08 – 13 เมษายน 2561 ราคา16,777.-
09 – 14 เมษายน 2561 ราคา17,777.-
10 – 15 เมษายน 2561 ราคา18,777-.
11 – 16 เมษายน 2561 ราคา23,777.-
12 – 17 เมษายน 2561 ราคา25,777.-
13 – 18 เมษายน 2561 ราคา23,777.-

ทัวร์เกาหลี : KOREA SHOCK PRICE 99 5D3N (200618)

THG15-XJ-KR-17APR-20JUL18

ID : 20319

เมืองอินชอน - เมืองอาซาน - ปั่นเรลไบท์ - สวนพฤษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน
หอคอย กรีน ทาวเวอร์ - เฟิร์ส วิลเลจ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี - เอ็น โซล ทาวเวอร์
ช๊อปปิ้งย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ศูนย์โสม-ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
ราคา 13,900.-
23 – 27 พฤษภาคม 2561
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.61
29 มิ.ย. – 03 ก.ค.61
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
19 – 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
ราคา 14,900.-
17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
22 – 26 เมษายน 2561
23 – 27 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
11 – 15 พฤษภาคม 2561
12 – 16 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
19 – 23 พฤษภาคม 2561
ราคา 15,900.-
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
26 – 30 เมษายน 2561
ราคา 16,900.-
29 เม.ย. – 03 พ.ค.61
ราคา 17,900.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61
28 เม.ย. – 02 พ.ค.61
ราคา 18,900.-

ทัวร์เกาหลี : KOREA มาหานะเธอ ภาค 2 (100418)

THG15-XJ-KR-2-10APR18

ID : 20797

เมืองชุนชอน - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โรงเรียนสอนทำกิมจิ-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ถนนยออิโด - พระราชวังถ็อกซูกุง
ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี - ดิวตี้ ฟรี
เอ็น โซล ทาวเวอร์ - ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-6 เม.ย. 61
3-7 เม.ย. 61
ราคา 14,888.-
4-8 เม.ย. 61
5-9 เม.ย. 61
6-10 เม.ย. 61
8-12 เม.ย. 61
ราคา 15,888.-
9-13 เม.ย. 61
ราคา 16,888.-
10-14 เม.ย. 61
ราคา 17,888.-

ทัวร์เกาหลี : GT-ICN XJ25 Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน (250518)

THG12-XJ-KR-28FEB-25MAY18

ID : 20376

อินชอน - เกาะนามิ - ปั่นRail Bike – ซูวอน
โรงเรียนกิมจิ+สวมชุดฮันบก- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
น้ำมันสนเข็มแดง -พลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก 
ชมเทศกาลดอกซากุระ-พระราชวังชางด๊อกคุง
ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-COSMETIC
DUTY FREE-โซลทาวเวอร์-ตลาดเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,511-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-07 พฤษภาคม 2561
03-07 พฤษภาคม 2561 (BUS 2)
04-08 พฤษภาคม 2561
04-08 พฤษภาคม 2561 (BUS 2)
ราคา 15,511.-
09-13 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561 (BUS 2)
16-20 มีนาคม 2561
21-25 มีนาคม 2561
22-26 มีนาคม 2561
22-26 มีนาคม 2561 (BUS 2)
23-27 มีนาคม 2561
23-27 มีนาคม 2561 (BUS 2)
ราคา 16,999.-
25-29 พฤษภาคม 2561
25-29 พฤษภาคม 2561 (BUS 2)
ราคา 17,711.-
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2561
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2561
03-07 เมษายน 2561
18-22 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
ราคา 17,999.-
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2561
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2561 (BUS 2)
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561
ราคา 19,999.-
10-14 เมษายน 2561
11-15 เมษายน 2561 
11-15 เมษายน 2561 (BUS 2)
13-17 เมษายน 2561
13-17 เมษายน 2561 (BUS 2)
ราคา 24,999.-
12-16 เมษายน 2561
12-16 เมษายน 2561 (BUS 2)
ราคา 26,999.-

ทัวร์เกาหลี : EASY KOREA LIKE SPRING (220318)

THZ2-LJ-KR-1-22MAR18

ID : 19894

อินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France – เกาะนามิ
ปั่นจักรยานเรียลไบต์-วัดวาวูจองซา – ไร่สตรอเบอร์รี่
เอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ตลาดทงแดมุน-ศูนย์โสม
บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง DUTY FREE
คลองชองเกชอน-โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก ถ่ายภาพ3 มิติ
ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 10 มีนาคม 2561
11 - 15 มีนาคม 2561
12 - 16 มีนาคม 2561
19 - 23 มีนาคม 2561
20 - 24 มีนาคม 2561
ราคา 15,900.-
10 - 14 มีนาคม 2561
22 - 26 มีนาคม 2561
ราคา 16,900.-
01 - 05 มีนาคม 2561
ราคา 17,900.-

ทัวร์เกาหลี : KLJ14 โซรัคซาน 5 วัน 3 คืน (250518)

THB12-LJ-KR-10APR-25MAY18

ID : 20841

อินชอน-เกาะนามิ TEDDY BEAR MUSEUM
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน-วัดชินฮึงซา-ซอรัคซาน
กิมจิ+สวนชุดฮันบก-EVERLAND-COSMETIC SHOP
ช้อปปิ้งทงแดมุน-ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด
ศูนย์โสมรัฐบาล-RED PINE-บลูเฮาส์-พระราชวังเคียงบ็อค
พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง-โซลทาวน์เวอร์-DUTY FREE
ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู
TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
ช้อปปิ้งย่านฮงอิค
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,988-24,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 - 29 May 2018
ราคา 15,988.-
26 - 30 Apr 2018 
02 - 06 May 2018 
10 - 14 May 2018 
18 - 22 May 2018 
ราคา 16,988.-
14 - 18 Apr 2018 
20 - 24 Apr 2018 
ราคา 17,988.-
10 - 14 Apr 2018
ราคา 18,988.-
11 - 15 Apr 2018
ราคา 24,988.-

ทัวร์เกาหลี : GT-ICN XJ23 Romantic Lighting Festival 4 วัน 3 คืน (210318)

THG12-XJ-KR-1FEB-21MAR18

ID : 18978

The Garden of  Morning Calm-อิสระเล่นสกี
ไร่สตอเบอรี่  – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล
พระราชวังถ๊อกซูกุง – โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพร - Cosmetic Shop - Duty Free
ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส
ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-10 มีนาคม 2561
14-17 มีนาคม 2561
21-24 มีนาคม 2561
ราคา 15,999.-
07-10 กุมภาพันธ์ 2561         
08-11 กุมภาพันธ์ 2561                 
08-11 กุมภาพันธ์ 2561  (BUS2)             
16-19 กุมภาพันธ์ 2561  
16-19 กุมภาพันธ์ 2561  (BUS2)                  
22-25 กุมภาพันธ์ 2561  
22-25 กุมภาพันธ์ 2561  (BUS2)                  
23-26 กุมภาพันธ์ 2561         
15-18 มีนาคม 2561                   
15-18 มีนาคม 2561  (BUS2)
ราคา 16,999.-
01-04 กุมภาพันธ์ 2561
01-04 กุมภาพันธ์ 2561  (BUS2)
01-04 มีนาคม 2561
01-04 มีนาคม 2561 (BUS2)
ราคา 17,999.-

ทัวร์เกาหลี : ICN12 KOREA ใครไม่รัก...ซอรัค 5D3N (250418)

THZ1-XJ-KR-1-25APR18

ID : 20868

วัดชินฮึงซา – อุทยานซอรัคซาน
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก
สวนสนุก EVERAND – ฮอตเกนามู
COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – ถนนยออีโด
พระราชวังชางด็อกกุง-พลอยอะเมทิส
DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 16,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 05 เมษายน 2561
02 – 06 เมษายน 2561
ราคา 16,900.-
22 – 26 เมษายน 2561
ราคา 17,900.-
16 – 20 เมษายน 2561
17 – 21 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
ราคา 18,900.-
18 – 22 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
ราคา 19,900.-
13 – 17 เมษายน 2561
14 – 18 เมษายน 2561
ราคา 25,900.-

ทัวร์เกาหลี : KOREA BLOSSOM 77 5D3N (300418)

THG15-LJ-KR-1-30APR18

ID : 20318

เมืองอินชอน - เมืองอาซาน - ปั่นเรลไบท์ - สวนพฤษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน
หอคอย กรีน ทาวเวอร์ - เฟิร์ส วิลเลจ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี
พิพิธภัณฑ์ เท็ดดี้ แบร์ - ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 16,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 - 06 เมษายน 2561
23 - 27 เมษายน 2561
ราคา 16,900.-
01 - 05 เมษายน 2561
03 - 07 เมษายน 2561
06 - 10 เมษายน 2561
07 - 11 เมษายน 2561
08 - 12 เมษายน 2561
20 - 24 เมษายน 2561
21 - 25 เมษายน 2561
22 - 26 เมษายน 2561
24 - 28 เมษายน 2561
25 - 29 เมษายน 2561
26 - 30 เมษายน 2561
29 เม.ย. – 03 พ.ค.61
30 เม.ย. – 04 พ.ค.61
ราคา 17,900.-
04 - 08 เมษายน 2561
05 - 09 เมษายน 2561
09 - 13 เมษายน 2561
15 - 19 เมษายน 2561
28 เม.ย. – 02 พ.ค.61
ราคา 18,900.-
10 - 14 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61
ราคา 19,900.-
14 - 18 เมษายน 2561
ราคา 21,900.-
11 - 15 เมษายน 2561
12 - 16 เมษายน 2561
13 - 17 เมษายน 2561
ราคา 25,900.-

ทัวร์เกาหลี : EASY LANLA SPRING IN KOREA BY 7C (190318)

THZ2-7C-KR-8-19MAR18

ID : 19632

อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN
ONE MOUNT SNOW PARK-COSMETIC SHOP
ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์
ทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)+ชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบ็อค – DUTY FREE – คลองชองเกชอน
ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด
ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 มีนาคม 2561
11 – 15 มีนาคม 2561
12 – 16 มีนาคม 2561
13 – 17 มีนาคม 2561
18 – 22 มีนาคม 2561
19 – 23 มีนาคม 2561
ราคา 16,900.-

ทัวร์เกาหลี : ICN02 LIGHT SHINE IN KOREA 4D3N (210418)

THZ1-XJ-KR-1-21MAR18

ID : 19880

ANSAN STARLIGHT VILLAGE-วัดวาวูจองซา
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกลอตเต้เวิร์ล
SEOUL SKY TOWER - น้ำมันสน – โซลทาวเวอร์ศูนย์สมุนไพรโสม
พระราชวังชางด็อกกุง – COSMETIC  OUTLET - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง-สมุนไพรออตเกนามู - พลอยอะเมทิส
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 07 มีนาคม 2561
05 – 08 มีนาคม 2561
06 – 09 มีนาคม 2561
11 – 14 มีนาคม 2561
12 – 15 มีนาคม 2561
13 – 16 มีนาคม 2561
18 – 21 มีนาคม 2561
19 – 22 มีนาคม 2561
20 – 23 มีนาคม 2561
ราคา 16,999.-
03 – 06 มีนาคม 2561
07 – 10 มีนาคม 2561
08 – 11 มีนาคม 2561
09 – 12 มีนาคม 2561
10 – 13 มีนาคม 2561
14 – 17 มีนาคม 2561
15 – 18 มีนาคม 2561
16 – 19 มีนาคม 2561
17 – 20 มีนาคม 2561
21 – 24 มีนาคม 2561
ราคา 17,999.-
01 – 04 มีนาคม 2561
02 – 05 มีนาคม 2561
ราคา 18,999.-

ทัวร์เกาหลี : EASY LANLA SPRING 5D3N (SEOUL 3 NIGHT) (040518)

THZ2-LJ-KR-1APR-4MAY18

ID : 20117

หมู่บ้านเทพนิยาย–Hyundai Premium Outlet-Seoullo 7017
COSMETIC SHOP–ลอตเต้ อควาเรียม–ลอตเต้ ทาวเวอร์
สวนสนุกลอตเต้เวิลด์–ทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)+ชุดฮันบก
พระราชวังชางเคียงกุง–DUTY FREE
คลองชองเกชอน–โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง
เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด”
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-ช้อปปิ้งย่านฮงแด
ถ่ายภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-5 เมษายน 2561
16-20 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
ราคา 17,900.-
2-6 เมษายน 2561
8-12 เมษายน 2561
9-13 เมษายน 2561
20-24 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
24-28 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
ราคา 18,900.-
5-9 เมษายน 2561
29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561
ราคา 19,900.-
12-16 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)
13-17 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)
ราคา 26,900.-

ทัวร์เกาหลี : ICN03 CHERRY SWEET IN KOREA 5D3N (280418)

THZ1-XJ-KR-1-28APR18

ID : 19879

RAILBIKE - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET
โซลทาวเวอร์น้ำมันสน – ถนนยออีโด-พระราชวังชางด็อกกุง
หมู่บ้านนัมซานฮันอก - DUTY FREE-ตลาดเมียงดง
สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส
TRICK EYE & ICE MUSEUM
ศูนย์สมุนไพรโสม-PAJU OUTLET
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 - 25 เมษายน 2561
22 - 26 เมษายน 2561
23 - 27 เมษายน 2561
24 - 28 เมษายน 2561
ราคา 17,999.-
01 – 05 เมษายน 2561
02 – 06 เมษายน 2561
03 – 07 เมษายน 2561
18 - 22 เมษายน 2561
19 - 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561
26 - 30 เมษายน 2561
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2561
ราคา 18,999.-
04 – 08 เมษายน 2561
05 – 09 เมษายน 2561
06 – 10 เมษายน 2561
07 - 11 เมษายน 2561
ราคา 20,999.-
08 - 12 เมษายน 2561
09 - 13 เมษายน 2561
15 – 19 เมษายน 2561
16 – 20 เมษายน 2561
17 – 21 เมษายน 2561
ราคา 21,999.-
10 – 14 เมษายน 2561
11 – 15 เมษายน 2561
ราคา 24,999.-
12 - 16 เมษายน 2561
13 - 17 เมษายน 2561
14 - 18 เมษายน 2561
ราคา 28,999.-

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์เกาหลี เกาหลีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ในเอเชียและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตที่นี่ถือว่าเร็วที่สุดในโลก และชาวเกาหลีมีหนึ่งในร้อยละที่สูงที่สุดของโลกที่มีการใช้ โทรศัพท์มือถือ ท่านแถบจะไม่ได้เคยเจอสัญญาณโทรศัพท์ล่ม แม้กระทั้งจะอยู่ในถ่ำหรือด้านบนของภูเขาสูงๆ ดินเกาหลีแดนกิมจิ โสม ขุนเขาและดอกไม้ ประเทศที่ทุกคนอยากจะไปสัมผัสความโรแมนติก อากาศหนาว และความสงบ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยต่างให้ความสนใจเดินทาง ทั้งไปเองหรือไปกับทัวร์เกาหลี ที่ซึ่งความฝันของท่านจะติดปีกโบยบิน ประเทศที่เปี่ยมด้วย ความภาคภูมิ และอารมณ์อันดื่มด่ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกให้มาทัวร์เกาหลี เชิญมาพักผ่อนที่เกาหลี  ทั้งธรรมชาติ และย่านช้อปปิ้ง กับแหล่งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย  ด้วยความทันสมัย ผสมผสานกับประวัติศาสตร์โบราณ ได้อย่างกลมกลืน พร้อมทั้งประสบการณ์กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ และอาหารเลิศรส ผ่อนคลายกับบริการประทินโฉมหลากชนิด และสนุกสุดแสนประหยัดกับแฟชั่นอันทันสมัย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เกาหลีทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เกาหลีให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
วันที่เดินทางและราคาทัวร์เกาหลีอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีอีกมากที่ยังไม่ได้นำลงเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามกับเจ้าหน้าอีกครั้งนะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เกาหลี แบบ ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเกาหลี ลองใช้บริการทัวร์เกาหลี ของบริษัทเอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เกาหลีดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเกาหลี
ประเทศเกาหลี เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้
พื้นที่: 219,140 ตร.กม.
ประชากร: 74 ล้าน (พ.ศ. 2553)

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก1 ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์เกาหลี เมื่อพูดถึงประเทศนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพราะในประเทศเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้กระแสเกาหลีนั้นมาแรงมาก ไม่ว่าจะมาจากภาพยนตร์ นักร้อง แม้กระทั่งแฟชั่นต่างๆ ที่ฮิตกันในหมู่วัยรุ่นไทย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า การแต่งหน้า การแต่งกาย และโดยเฉพาะซีรี่เกาหลี ที่ทำเอาคนไทยหลายคนอยากจะบินลัดฟ้าไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียว วันนี้เราเลยเอาใจท่านที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาฝากค่ะ ว่าถ้าเราจะเดินทางไปทัวร์ประเทศเกาหลี เราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมสิ่งของอะไรไปบ้าง

อันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราจะไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันในช่วงเดือนไหน เพราะเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าให้ถูกฤดูของประเทศเขากันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ประเทศเกาหลีเค้ามีถึง 4 ฤดูนะคะ คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวค่ะ ถ้าเราจะไปในช่วงเดือนธันวาคม ก็จะเป็นฤดูหนาวพอดี ฤดูหนาวบ้านเขาจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ อุณหภูมิก็จะอยู่ราวๆ -5°C ถึง 8°C องศา จัดว่าเป็นอากาศที่หนาวจัดเลยทีเดียว แต่ในฤดูนี้ถือว่าเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบอยู่ไม่น้อย เพราะหิมะที่ตกลงมาทำให้สามารถเล่นสกีได้ ซึ่งที่ประเทศเกาหลีจะมีสกีรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายที่ค่ะ 

 

แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก

สำหรับแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูกในตอนนี้  ถือได้ว่ามีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรและคัดสรรกันมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางด้านบริษัททัวร์ ต้องการนำเสนอสิ่งที่ดีที่มาในรูปแบบของแพคเกจทัวร์โดยตรง ยิ่งถ้าหากเป็นแพคเกจทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา ย่อมได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น การนำเสนอด้วยแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บริษัททัวร์ ได้ทำการหยิบยื่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่สนใจอยากจะเดินทางทัวร์เกาหลี และสามารถให้ความสนใจกับแพคเกจนี้โดยตรง ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองได้อย่างตรงจุดและโดนใจ

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก