Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน
พบทั้งหมด 139 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง : CTSEK8 HONGKONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน (280418)

THC2-EK-HK-2MAR-29APR18

ID : 20507

ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค
ชมความงามฮ่องกงยามราตรี-เกาะลันเตา
นั่งกระเช้า 360 องศา – ไหว้พระใหญ่
ช้อปปิ้ง City Gate-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์
อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-5 มี.ค.61
10-12 มี.ค.61
ราคา 17,900.-
2-4 มี.ค.61
9-11 มี.ค.61
16-18 มี.ค.61
17-19 มี.ค.61
24-26 มี.ค.61
30 มี.ค.-1 เม.ย.61
31 มี.ค.-2 เม.ย.61
ราคา 18,900.-
20-22 เม.ย.61
21-23 เม.ย.61
27-29 เม.ย.61
28-30 เม.ย.61
ราคา 19,900.-
5-7 เม.ย.61
7-9 เม.ย.61
ราคา 21,900.-
6-8 เม.ย.61
29 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 22,900.-
11-13 เม.ย.61
ราคา 23,900.-
12-14 เม.ย.61
15-17 เม.ย.61
ราคา 24,900.-
13-15 เม.ย.61
14-16 เม.ย.61
ราคา 26,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG04 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (310318)

THS17-HX-HK-31MAR-2APR18

ID : 20461

ฮ่องกง–วิคตอเรียพีค (Mid-Level)
เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งนาธานสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
วัดแชกง–จิวเวอรี่–กระเช้านองปิง
ซิตี้เกตุ เอ้าท์เลท 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 มีนาคม – 02 เมษายน 2561
ราคา 18,888.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3วัน2คืร (300418)

THP4-CX-HK-1MAR-30APR18

ID : 20103

เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ใจกลางแหล่งช๊อปปิ๊งจิมซาจุ่ย  ถนนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-3  มีนาคม  2561 ราคา18,900.-
2-4  มีนาคม  2561 ราคา18,900.-
9-11  มีนาคม  2561 ราคา18,900.-
16-18  มีนาคม  2561 ราคา18,900.-
23-25  มีนาคม  2561 ราคา18,900.-
24-26  มีนาคม  2561 ราคา18,900.-
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 ราคา18,900.-
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561 ราคา18,900.-
5-7  เมษายน 2561 ราคา22,900.-
6-8  เมษายน 2561 ราคา22,900.-
7-9  เมษายน 2561 ราคา22,900.-
9-11  เมษายน 2561 ราคา22,900.-
11-13  เมษายน 2561 ราคา22,900.-
13-15  เมษายน 2561 ราคา25,900.-
12-14  เมษายน 2561 ราคา23,900.-
14-16  เมษายน 2561 ราคา23,900.-
16-18  เมษายน 2561 ราคา19,900.-
20-22  เมษายน 2561 ราคา19,900.-
21-23  เมษายน 2561 ราคา19,900.-
27-29  เมษายน 2561 ราคา19,900.-
28-30  เมษายน 2561 ราคา 19,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 1 ฮ่องกง-พีคแทรม-พระใหญ่โป่หลิน-กระเช้านองปิง ไหว้พระ 9 วัด (230318)

THG9-HX-HK-12JAN-23MAR18

ID : 19423

ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์
วิคตอเรีย พีค-นั่งรถรางแทรม 1 เที่ยว -วัดเชอกุง
วัดหวังต้าเซียน - วัดชิหลิน - วัดกวนอู - วัดหยวนหยวน
ถนนนาธาน-วัดทินฮ่าว - ศาลเจ้าแม่กวนอิม ยืมเงิน
กระเช้านองปิง-วัดโป่หลิน-ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 14 ม.ค. 61
19 – 21 ม.ค. 61
26 – 28 ม.ค. 61
2 – 4 ก.พ. 61
9 – 11 ก.พ. 61
23 – 25 ก.พ. 61
9 – 11 มี.ค. 61
16 – 18 มี.ค. 61
23 – 25 มี.ค. 61
ราคา 18,900.-
2 – 4 มี.ค. 61
ราคา 19,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน (310318)

THP4-EK-HK-8DEC17-31MAR18

ID : 18554

ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT
อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน
ซิตี้เกท เอาท์เลต-(นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด)
รีพัสเบย์-ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว
เทพเจ้าหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK) / CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7  มกราคม  2561
12-14  มกราคม  2561
19-21  มกราคม  2561
26-28  มกราคม  2561
2-4  กุมภาพันธ์ 2561
9-11 กุมภาพันธ์ 2561
1-3  มีนาคม  2561
2-4  มีนาคม  2561
9-11  มีนาคม  2561
16-18  มีนาคม  2561
23-25  มีนาคม  2561
24-26  มีนาคม  2561
30 มี.ค. - 1 เม.ย.61
31 มี.ค. - 2 เม.ย.61
ราคา 18,900.-
8-10 ธันวาคม 2560
10-12 ธันวาคม 2560
15-17 ธันวาคม 2560
22-24 ธันวาคม 2560
23-25 ธันวาคม 2560
27-29 ธันวาคม 2560
28-30 ธันวาคม 2560
ราคา 19,900.-
1-3  มกราคม 2561
ราคา 22,900.-
29-31 ธันวาคม 2560 (CX)
29-31 ธันวาคม 2560 (CX)
31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค.61 (CX)
31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค.61 (EK)
ราคา 24,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน .. บินไฟล์เช้า (150418)

THW2-CX-HK-27JAN-15APR18

ID : 19770

ฮ่องกง-เกาะลันเตา-นั่งกระเช้านองปิง 360
จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
สวนสนุกฮ่องกงดิสน์แลนด์เต็มวัน
หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ม.ค. 61
3-5 มี.ค. 61
10-12 มี.ค. 61
ราคา 18,999.-
3-5 ก.พ. 61
17-19 มี.ค. 61
24-26 มี.ค. 61
ราคา 19,999.-
15-17 เม.ย. 61
ราคา 26,999.-
14-16 เม.ย. 61
ราคา 27,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 2 ฮ่องกง-พีคแทรม-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน (230318)

THG9-HX-HK-12JAN-23MAR18

ID : 19424

ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์
วิคตอเรีย พีค-นั่งรถรางแทรม 1 เที่ยว-มาเก๊า - วัดอาม่า
เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์
เวเนเชี่ยน-วัดเชอกุง -  วัดหวังต้าเซียน - วัดทินฮ่าว
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ยืมเงิน - ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,500-20,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 14 ม.ค. 61
19 – 21 ม.ค. 61
26 – 28 ม.ค. 61
2 – 4 ก.พ. 61
9 – 11 ก.พ. 61
23 – 25 ก.พ. 61
9 – 11 มี.ค. 61
16 – 18 มี.ค. 61
23 – 25 มี.ค. 61
ราคา 19,500.-
2 – 4 มี.ค. 61
ราคา 20,500.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG05 ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน (130418)

THS17-CX-HK-13-15APR18

ID : 20686

ฮ่องกง  –  ตลาดมงก๊ก-รีพลัสเบย์ – วัดแชกง
จิวเวอรี่ –  กระเช้านองปิง+ซิตี้เกตุ เอ้าท์เลท 
วัดหวังต้าเซียน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-15 เมษายน 2561
ราคา 19,888.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-พระใหญ่นองปิง-วัดซีซ้าน 3 วัน 2 คืน (250818)

THP5-CX-HK-5MAY-25AUG18

ID : 20852

ฮ่องกง –วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)
ช้อปปิ้งซิตี้เกท- A Symphony of lights
นั่งพีคแทรมสู่วิคตอเรียพีค-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม-โรงงานจิวเวอร์รี่
วัดหวังต้าเซียน-วัดซีซ้าน-วัดแชกงหมิว
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 7 พฤษภาคม 2561
26 – 28 พฤษภาคม 2561
2 – 4 มิถุนายน 2561
9 – 11 มิถุนายน 2561
16 – 19 มิถุนายน 2561
23 – 25 มิถุนายน 2561
14 -16 กรกฎาคม 2561
21 – 23 กรกฎาคม 2561
4 – 6 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
ราคา 19,900.-
7 – 9 กรกฎาคม 2561
ราคา 21,500.-
28 – 30 กรกฎาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 22,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTSEK7 HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน (290418)

THC2-EK-HK-2MAR-29APR18

ID : 20506

ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค
ชมความงามฮ่องกงยามราตรี
ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน)
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-5 มี.ค.61
10-12 มี.ค.61
ราคา 19,900.-
2-4 มี.ค.61
9-11 มี.ค.61
16-18 มี.ค.61
17-19 มี.ค.61
24-26 มี.ค.61
30 มี.ค.-1 เม.ย.61
31 มี.ค.-2 เม.ย.61
ราคา 20,900.-
20-22 เม.ย.61
21-23 เม.ย.61
27-29 เม.ย.61
28-30 เม.ย.61
ราคา 21,900.-
5-7 เม.ย.61
7-9 เม.ย.61
ราคา 23,900.-
6-8 เม.ย.61
29 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 24,900.-
11-13 เม.ย.61
ราคา 25,900.-
12-14 เม.ย.61
15-17 เม.ย.61
ราคา 26,900.-
13-15 เม.ย.61
14-16 เม.ย.61
ราคา 28,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน (300418)

THP4-EK-HK-1MAR-30APR18

ID : 20108

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ใจกลางแหล่งช๊อปปิ๊งจิมซาจุ่ย  ถนนนาธาน
สายการบิน : EMIRATES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-3  มีนาคม  2561 ราคา19,900.-
2-4  มีนาคม  2561 ราคา19,900 .-
9-11  มีนาคม  2561 ราคา19,900.-
16-18  มีนาคม  2561 ราคา19,900 .-
23-25  มีนาคม  2561 ราคา19,900.-
24-26  มีนาคม  2561 ราคา19,900 .-
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 ราคา19,900.-
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561 ราคา19,900 .-
5-7  เมษายน 2561 ราคา23,900.-
6-8  เมษายน 2561 ราคา23,900.-
7-9  เมษายน 2561 ราคา23,900.-
9-11  เมษายน 2561 ราคา23,900.-
11-13  เมษายน 2561 ราคา23,900.-
12-14  เมษายน 2561 ราคา25,900.-
13-15  เมษายน 2561 ราคา25,900.-
14-16  เมษายน 2561 ราคา25,900.-
16-18  เมษายน 2561 ราคา21,900.-
20-22  เมษายน 2561 ราคา21,900.-
21-23  เมษายน 2561 ราคา21,900.-
27-29  เมษายน 2561 ราคา21,900.-
28-30  เมษายน 2561 ราคา21,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 3 ฮ่องกง-พีคแทรม-ดิสนีย์แลนด์-ไหว้พระ 5 วัด (230318)

THG9-HX-HK-12JAN-23MAR18

ID : 19422

ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์
วิคตอเรีย พีค-นั่งรถรางแทรม 1 เที่ยว-ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) 
วัดเชอกุง -  วัดหวังต้าเซียน - วัดทินฮ่าว
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ยืมเงิน - ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 14 ม.ค. 61
19 – 21 ม.ค. 61
26 – 28 ม.ค. 61
2 – 4 ก.พ. 61
9 – 11 ก.พ. 61
23 – 25 ก.พ. 61
9 – 11 มี.ค. 61
16 – 18 มี.ค. 61
23 – 25 มี.ค. 61
ราคา 19,900.-
2 – 4 มี.ค. 61
ราคา 20,900.-

ทัวร์มาเก๊า : CTSCX2 HONGKONG MACAU 4 วัน 3 คืน (120418)

THC2-CX-HK-12JAN-14APR18

ID : 19088

ฮ่องกง – มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์
ความงามฮ่องกงยามราตรี-วัดแชกงหมิว
เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 14 ม.ค. 61
26 - 28 ม.ค. 61
3 – 5 ก.พ. 61
9 – 11 มี.ค. 61
23 – 25 มี.ค. 61
30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61
ราคา 19,900.-
14-16 เม.ย.61
ราคา 26,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (310318)

THP4-EK-HK-8DEC17-31MAR18

ID : 18553

ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT
อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-(นั่งรถรางพีคเทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด)
 รีพัสเบย์-ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว
เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK) / CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7  มกราคม  2561
12-14  มกราคม  2561
19-21  มกราคม  2561
26-28  มกราคม  2561
2-4  กุมภาพันธ์ 2561
9-11 กุมภาพันธ์ 2561
1-3  มีนาคม  2561
2-4  มีนาคม  2561
9-11  มีนาคม  2561
16-18  มีนาคม  2561
23-25  มีนาคม  2561
24-26  มีนาคม  2561
30 มี.ค. - 1 เม.ย.61
31 มี.ค. - 2 เม.ย.61
ราคา 19,900.-
8-10 ธันวาคม  2560
10-12 ธันวาคม  2560
15-17 ธันวาคม  2560
22-24 ธันวาคม  2560
23-25 ธันวาคม  2560
27-29 ธันวาคม  2560
28-30 ธันวาคม  2560
ราคา 20,900.-
1-3  มกราคม 2561
ราคา 23,900.-
29-31 ธันวาคม  2560 (CX)
29-31 ธันวาคม  2560 (CX)
31 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61 (CX)
31 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61 (EK)
ราคา 25,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (250818)

THP5-CX-HK-5MAY-25AUG18

ID : 20851

ฮ่องกง -  ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-วิคตอเรียพีค
เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม
โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 7 พฤษภาคม 2561
26 – 28 พฤษภาคม 2561
2 – 4 มิถุนายน 2561
9 – 11 มิถุนายน 2561
16 – 19 มิถุนายน 2561
23 – 25 มิถุนายน 2561
14 -16 กรกฎาคม 2561
21 – 23 กรกฎาคม 2561
4 – 6 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
ราคา 20,900.-
7 – 9 กรกฎาคม 2561
ราคา 22,900.-
28 – 30 กรกฎาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 23,900.-

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก