Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 122 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 19900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-พระใหญ่นองปิง-วัดซีซ้าน 3 วัน 2 คืน (250818)


THP5-CX-HK-5MAY-25AUG18

ID : 20852

ฮ่องกง –วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)
ช้อปปิ้งซิตี้เกท- A Symphony of lights
นั่งพีคแทรมสู่วิคตอเรียพีค-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม-โรงงานจิวเวอร์รี่
วัดหวังต้าเซียน-วัดซีซ้าน-วัดแชกงหมิว
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 7 พฤษภาคม 2561
26 – 28 พฤษภาคม 2561
2 – 4 มิถุนายน 2561
9 – 11 มิถุนายน 2561
16 – 19 มิถุนายน 2561
23 – 25 มิถุนายน 2561
14 -16 กรกฎาคม 2561
21 – 23 กรกฎาคม 2561
4 – 6 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
ราคา 19,900.-
7 – 9 กรกฎาคม 2561
ราคา 21,500.-
28 – 30 กรกฎาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 22,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (271018)


THP4-EK-HK-22JUN-27OCT18

ID : 22369

ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT
อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-ยอดเขาวิคทรอเรียพีค
รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว
เทพเจ้าหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. - 1 ก.ค.61
6-8 กรกฎาคม 2561
7-9 กรกฎาคม 2561
13-15 กรกฎาคม 2561
14-16 กรกฎาคม 2561
20-22 กรกฎาคม 2561
21-23 กรกฎาคม 2561
3-5  สิงหาคม 2561
4-6 สิงหาคม 2561
10-12 สิงหาคม 2561
12-14 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. - 2 ก.ย.61
7-9 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
5-7 ตุลาคม 2561
11-13 ตุลาคม 2561
12-14 ตุลาคม 2561
14-16 ตุลาคม 2561
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
22-24 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
ราคา 20,900.-
28-30 กรกฎาคม 2561
ราคา 21,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG KOREA 5D3N (011118)


THS9-CX-HK-21OCT-1NOV18

ID : 22218

ร้านจิวเวอรี่ –วัดแชกงหมิว –กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา
อินชอนหมู่บ้าน โพรวองซ์ – เกาะนามิ –  วัดวาวูจองซา
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก– สวนสนุก EVERLAND
ศูนย์ครื่องสำอางค์ – โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนพไรฮอกเกนามู – น้ำมันสนเข็มแดง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พระราชวังถ๊อกซูกุง
ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งเมียงดง-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 -26 ต.ค.61
ราคา 21,900.-
28 ต.ค.-01 พ.ย.61
01-05 พ.ย.61
ราคา 20,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (250818)


THD9-CX-HK-9JUN-25AUG18

ID : 22213

ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์-วิคตอเรียพีค
เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม
โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดหวังต้าเซียน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 – 11 มิถุนายน 2561
16 – 19 มิถุนายน 2561
23 – 25 มิถุนายน 2561
7 – 9 กรกฎาคม 2561
14 -16 กรกฎาคม 2561
21 – 23 กรกฎาคม 2561
4 – 6 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
ราคา 20,900.-
27 – 29 กรกฎาคม 2561
28 – 30 กรกฎาคม 2561
10-12 สิงหาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 23,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์ฮ่องกง : DFIVE88 HKG-DIS ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน (250818)


THD9-CX-HK-2JUN-25AUG18

ID : 21097

ดิสนีย์แลนด์ - วิคตอเรียพีค
เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ 
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม
โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดหวังต้าเซียน
สายการบิน : Cathay Packfic Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 20,900 - 23,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2 – 4 มิถุนายน 2561
9 – 11 มิถุนายน 2561
16 – 19 มิถุนายน 2561
23 – 25 มิถุนายน 2561
14 -16 กรกฎาคม 2561
21 – 23 กรกฎาคม 2561
4 – 6 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
ราคา 20,900.-
7 – 9 กรกฎาคม 2561
ราคา 22,900.-
27 – 29 กรกฎาคม 2561
28 – 30 กรกฎาคม 2561
10-12 สิงหาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 23,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (250818)


THP5-CX-HK-5MAY-25AUG18

ID : 20851

ฮ่องกง -  ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-วิคตอเรียพีค
เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม
โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 7 พฤษภาคม 2561
26 – 28 พฤษภาคม 2561
2 – 4 มิถุนายน 2561
9 – 11 มิถุนายน 2561
16 – 19 มิถุนายน 2561
23 – 25 มิถุนายน 2561
14 -16 กรกฎาคม 2561
21 – 23 กรกฎาคม 2561
4 – 6 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
ราคา 20,900.-
7 – 9 กรกฎาคม 2561
ราคา 22,900.-
28 – 30 กรกฎาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 23,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์ฮ่องกง : PKGECO-CX-EP1 HONGKONG EMPIRE HOTEL


THC2-CX-HK-12APR-16APR18

ID : 20839

ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – วัดแชกงหมิว – รีพลัสเบย์ 
วิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย 
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14 เม.ย. 61
ราคา 20,900.- 
14-16 เม.ย. 61 
ราคา 21,900.- 
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-พระใหญ่นองปิง- วัดซีซ้าน- 3วัน2คืน (270818)


THD9-CX-HK-5MAY-27AUG18(1)

ID : 20598

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์และองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ โชคลาภเงินทอง
ขอพรองค์แชกงหมิวหรือวัดกังหัน หมุนกังหันนำโชค
ขอพรหวังต้าเซียน เรื่องสุขภาพและขอเนื้อคู่
สายการบิน : Cathay Pacific Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 7 พฤษภาคม 2561 ราคา20,900.-
26 – 28 พฤษภาคม 2561 ราคา20,900.-
2 – 4 มิถุนายน 2561 ราคา20,900.-
9 – 11 มิถุนายน 2561 ราคา20,900.-
16 – 19 มิถุนายน 2561 ราคา20,900.-
23 – 25 มิถุนายน 2561 ราคา20,900.-
7 – 9 กรกฎาคม 2561 ราคา22,900.-
14 -16 กรกฎาคม 2561 ราคา20,900.-
21 – 23 กรกฎาคม 2561 ราคา20,900.-
28 – 30 กรกฎาคม 2561(อาสาฬหบูชา ) ราคา23,900.-
4 – 6 สิงหาคม 2561 ราคา20,900.-
11 – 13 สิงหาคม 2561(วันแม่ ) ราคา23,900.-
25 – 27 สิงหาคม 2561 ราคา20,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน (270818)


THD9-CX-HK-5MAY-27AUG18

ID : 20596

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์และองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ โชคลาภเงินทอง
ขอพรองค์แชกงหมิวหรือวัดกังหัน หมุนกังหันนำโชค
ขอพรหวังต้าเซียน เรื่องสุขภาพและขอเนื้อคู่
สายการบิน : Cathay Pacific Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 7 พฤษภาคม 2561 ราคา20,900.-
26 – 28 พฤษภาคม 2561 ราคา20,900.-
2 – 4 มิถุนายน 2561 ราคา20,900.-
9 – 11 มิถุนายน 2561 ราคา20,900.-
16 – 19 มิถุนายน 2561 ราคา20,900.-
23 – 25 มิถุนายน 2561 ราคา20,900.-
7 – 9 กรกฎาคม 2561 ราคา22,900.-
14 -16 กรกฎาคม 2561 ราคา20,900.-
21 – 23 กรกฎาคม 2561 ราคา20,900.-
28 – 30 กรกฎาคม 2561(อาสาฬหบูชา ) ราคา23,900.-
4 – 6 สิงหาคม 2561 ราคา20,900.-
11 – 13 สิงหาคม 2561(วันแม่ ) ราคา23,900.-
25 – 27 สิงหาคม 2561 ราคา20,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 21900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง ไหว้พระ กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน (270718)


THM1-HX-HK-27-30JUL18

ID : 22405

ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - Symphony of Lights 
วัดเทียนโห่ว - วัดหยู่น หยู่น - วัดหวังต้าเซียน
วัดชีฉีหลิน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่
วัดแชกงหมิว-วัดหมั่นโหม่  - เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพลัสเบย์
วิคตอเรียพีค  -กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโป่วหลิน
ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 30 กรกฎาคม 2561
ราคา 21,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 21900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-วัดซีซ้าน-พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน (270718)


THP5-CX-HK-27-29JUL18

ID : 22241

ฮ่องกง –วัดซีซ้าน(TSZ Shan Monastery)
วัดแชกงหมิว-A Symphony Of Lights
วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)-ช้อปปิ้งซิตี้เกท
นั่งพีคแทรมสู่วิคตอเรียพีค-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม-โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดหวังต้าเซียน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 29 กรกฎาคม 2561
ราคา 21,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 21900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-วัดซีซ้าน-พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน (270718)


THD9-CX-HK-27-29JUL18

ID : 22215

ฮ่องกง –วัดซีซ้าน (TSZ Shan Monastery)
วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้ง-A Symphony Of lights
วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)-ช้อปปิ้งซิตี้เกท
นั่งพีคแทรมสู่วิคตอเรียพีค-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม-โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดหวังต้าเซียน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 29 กรกฎาคม 2561
ราคา 21,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 22900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี NHONGPING 4 วัน 3 คืน (271018)


THP4-EK-HK-23JUN-27OCT18

ID : 22371

ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT
อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
ยอดเขาวิคทรอเรียพีค – รีพัสเบย์
ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ –  วัดแชกงหมิว
กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน
ซิตี้เกท เอาท์เลต-มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นพอลล์-เซนาโดสแควร์
THE VENETIAN-ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 3 ก.ค.61
5-8 กรกฏาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
4-7 สิงหาคม 2561
18-21 สิงหาคม 2561
25-28 สิงหาคม 2561
1-4 กันยายน 2561
8-11 กันยายน 2561
15-18 กันยายน 2561
22-25 กันยายน 2561
4-7 ตุลาคม 2561
12-15 ตุลาคม 2561
18-21 ตุลาคม 2561
27-30 ตุลาคม 2561
ราคา 22,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 22900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SEOUL SUMMER 5D3N (270618)


THS13-CX-HK-27JUN-1JUL18

ID : 21686

ร้านจิวเวอรี่ –วัดแชกงหมิว –กระเช้านองปิง360 + พระใหญ่เกาะลันเตา
อินชอน – หมู่บ้าน โพรวองซ์ – เกาะนามิ –  วัดวาวูจองซา
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก– สวนสนุก EVERLAND
ศูนย์เครื่องสำอางค์– โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนพไรฮอกเกนามู
น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-พระราชวังถ๊อกซูกุง
ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งเมียงดง-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มิ.ย. – 1 ก.ค.61
ราคา 22,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (271018)


THP5-CX-HK-20-27OCT18

ID : 22239

ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์-วิคตอเรียพีค–เจ้าแม่กวนอิม
โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว
วิคตอเรียพีค–เจ้าแม่กวนอิม-โรงงานจิวเวอร์รี่
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว 
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
ราคา 25,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก