Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 101 รายการ

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1CNXMFM-FD001 บินตรง !!เชียงใหม่ มาเก๊า จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน (140619)


THG1-FD-HK-14-16JUN19

ID : 26032

เชียงใหม่ – มาเก๊า-รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ –เวเนเชี่ยน
จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว
พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์-ตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 16 มิถุนายน 2562
ราคา 17,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG08 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (เลสโก ส้มจี๊ด) (271019)


THZ1-CX-HK-5JUL-27OCT19

ID : 27159

ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน
City gate Outlet - A Symphony Of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 08 กันยายน 2562
07 - 09 กันยายน 2562
ราคา 17,900.-
05 - 07 กรกฎาคม 2562
06 - 08 กรกฎาคม 2562
12 - 14 กรกฎาคม 2562
13 - 15 กรกฎาคม 2562
19 - 21 กรกฎาคม 2562
20 - 22 กรกฎาคม 2562
02 - 04 สิงหาคม 2562
03 - 05 สิงหาคม 2562
16 - 18 สิงหาคม 2562
17 - 19 สิงหาคม 2562
23 - 25 สิงหาคม 2562
24 - 26 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
31 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
13 - 15 กันยายน 2562
14 - 16 กันยายน 2562
20 - 22 กันยายน 2562
21 - 23 กันยายน 2562
05 - 07 ตุลาคม 2562 BUS 1
05 - 07 ตุลาคม 2562 BUS 2
24 - 26 ตุลาคม 2562
27 - 29 ตุลาคม 2562
ราคา 18,900.-
26 - 28 กรกฎาคม 2562
09 - 11 สิงหาคม 2562
25 - 27 ตุลาคม 2562 BUS 1
25 - 27 ตุลาคม 2562 BUS 2
26 - 28 ตุลาคม 2562
ราคา 19,900.-
27 - 29 กรกฎาคม 2562
10 - 12 สิงหาคม 2562
12 - 14 ตุลาคม 2562
ราคา 21,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG08 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (280619)


THZ1-CX-HK-9MAR-28JUN19

ID : 26601

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน
City Gate Outlet-A Symphony Of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รี พัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 - 12 มีนาคม 2562
ราคา 17,900.-
09 - 11 มีนาคม 2562
15 - 17 มีนาคม 2562
17 - 19 มีนาคม 2562
24 - 26 มีนาคม 2562
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
21 - 23 เมษายน 2562
25 – 27 เมษายน 2562 (BUS B)
28 - 30 เมษายน 2562
02 - 04 พฤษภาคม 2562
05 - 07 พฤษภาคม 2562
24 - 26 พฤษภาคม 2562 (BUS A)
24 - 26 พฤษภาคม 2562 (BUS B)
25 - 27 พฤษภาคม 2562
01 - 03 มิถุนายน 2562
07 - 09 มิถุนายน 2562
08 – 10 มิถุนายน 2562
14 – 16 มิถุนายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 2562
22 – 24 มิถุนายน 2562
28 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 18,900.-
16 - 18 มีนาคม 2562
22 - 24 มีนาคม 2562 (BUS A)
22 - 24 มีนาคม 2562 (BUS B)
23 - 25 มีนาคม 2562
29 - 31 มีนาคม 2562 (BUS A)
29 - 31 มีนาคม 2562 (BUS B)
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
04 – 06 เมษายน 2562 (BUS A)
04 – 06 เมษายน 2562 (BUS B)
19 – 21 เมษายน 2562 (BUS A)
19 – 21 เมษายน 2562 (BUS B)
20 – 22 เมษายน 2562
25 – 27 เมษายน 2562 (BUS A)
26 – 28 เมษายน 2562
27 – 29 เมษายน 2562
03 - 05 พฤษภาคม 2562
04 - 06 พฤษภาคม 2562
10 - 12 พฤษภาคม 2562 (BUS A)
10 - 12 พฤษภาคม 2562 (BUS B)
11 - 13 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,900.-
05 – 07 เมษายน 2562
ราคา 20,900.-
06 – 08 เมษายน 2562 (BUS A)
06 – 08 เมษายน 2562 (BUS B)
18 - 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 21,900.-
15 – 17 เมษายน 2562
ราคา 25,900.-
12 – 14 เมษายน 2562
13 – 15 เมษายน 2562 (BUS A)
13 – 15 เมษายน 2562 (BUS B)
14 – 16 เมษายน 2562
ราคา 26,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG05 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา 3 วัน 2 คืน (310519)


THG15-HX-HK-15MAR-31MAY19

ID : 26570

เมืองฮ่องกง - กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง
ซิตี้เกท เอาท์เลท –   ชมโชว์ แสง สี เสียง 
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์
วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน
ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 มีนาคม 62
21-23 มีนาคม 62
28-30 มีนาคม 62
ราคา 17,900.-
4-6 พ.ค. 62
23-25 พ.ค. 62
24-26 พ.ค. 62
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
ราคา 17,999.-
10-12 เม.ย. 62
ราคา 19,999.-
11-13 เม.ย. 62
18-20 เม.ย. 62
ราคา 20,999.-
15-17 เม.ย. 62
ราคา 23,999.-
12-14 เม.ย. 62
ราคา 24,999.-
14-16 เม.ย. 62
ราคา 25,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG008 CX ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (290619)


THB11-CX-HK-5APR-29JUN19

ID : 26196

ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
City Gate Outlets-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป
เวเนเชี่ยน-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว
โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย 
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 21 เม.ย.62
20 – 22 เม.ย.62
26 – 28 เม.ย.62
27 – 29 เม.ย.62
23 – 25 พ.ค.62
24 – 26 พ.ค.62
25 – 27 พ.ค.62
30 พ.ค. – 01 มิ.ย.62
31 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
01 – 03 มิ.ย.62
06 – 08 มิ.ย.62
07 – 09 มิ.ย.62
08 – 10 มิ.ย.62
13 – 15 มิ.ย.62
14 – 16 มิ.ย.62
20 – 22 มิ.ย.62
21 – 23 มิ.ย.62
22 – 24 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.- 01 ก.ค.62
ราคา 17,900.-
03 – 05 พ.ค.62
04 – 06 พ.ค.62
ราคา 18,900.-
05 – 07 เม.ย.62
18 – 20 พ.ค.62
ราคา 19,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17988.-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 2 ฮ่องกง-พีคแทรม-ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) 3 วัน 2 คืน (240519)


THG9-HX-HK-26APR-24MAY19

ID : 27091

ฮ่องกง – วิคตอเรีย พีค (นั่งรถรางแทรม 1 เที่ยว)
เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ – เลดี้ส์ มาร์เก็ต 
สะพานชิงหม่า - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง (เต็มวัน)  
วัดเชอกุง – โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดหวังต้าเซียน
ร้านหยก – ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,988-20,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 12 พ.ค. 62
24 – 26 พ.ค. 62
ราคา 17,988.-
3 – 5 พ.ค. 62
ราคา 18,588.-
26 – 28 เม.ย. 62
17 – 19 พ.ค. 62
ราคา 20,988.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG09 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 4D3N (เลสโก ส้มเปรี้ยว) (251019)


THZ1-HX-HK-3MAY-25OCT19

ID : 27157

ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน
City gate Outlets - A Symphony Of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
จุดชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 05 พฤษภาคม 2562
17 – 19 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
07 – 09 มิถุนายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 2562
05 – 07 กรกฎาคม 2562
14 – 16 กรกฎาคม 2562
26 – 28 กรกฎาคม 2562
02 – 04 สิงหาคม 2562
16 – 18 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
06 – 08 กันยายน 2562
20 – 22 กันยายน 2562
ราคา 17,999.-
18 – 20 ตุลาคม 2562
25 – 27 ตุลาคม 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG05 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 4D2N (เลสโก ส้มวาเลนเซีย) (251019)


THZ1-HX-HK-3MAY-25OCT19

ID : 26877

ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน
CITY GATE OUTLET - A Symphony Of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 17 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
ราคา 17,999.-
03 – 06 พฤษภาคม 2562
04 – 07 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
05 – 08 กรกฎาคม 2562
12 – 15 กรกฎาคม 2562
13 – 16 กรกฎาคม 2562
25 – 28 กรกฎาคม 2562
ราคา 18,999.-
02 – 05 สิงหาคม 2562
16 – 19 สิงหาคม 2562
23 – 26 สิงหาคม 2562
06 – 09 กันยายน 2562
20 – 23 กันยายน 2562
27 – 30 กันยายน 2562
23 – 26 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
ราคา 19,999.-
10 – 13 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
ราคา 21,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG09 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (260419)


THZ1-HX-HK-11-26APR19

ID : 26692

ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน
City gate Outlets - A Symphony Of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-เขาวิคตรอเรีย พีค
รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 13 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
26 – 28 เมษายน 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18588.-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 3 ฮ่องกง-มาเก๊า-พีคแทรม-ไหว้พระ 5 วัด (240519)


THG9-HX-HK-26APR-24MAY19

ID : 27094

ฮ่องกง – วิคตอเรีย พีค (นั่งรถรางแทรม 1 เที่ยว) 
เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ – เลดี้ส์ มาร์เก็ต
มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิม สีทอง
ร้านขนม – โบถส์เซนต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์
เวเนเชี่ยน – วัดเชอกุง – โรงงานจิวเวอร์รี่
วัดหวังต้าเซียน – ร้านหยก – ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,588-21,588 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 12 พ.ค. 62
24 – 26 พ.ค. 62
ราคา 18,588.-
3 – 5 พ.ค. 62
ราคา 18,988.-
26 – 28 เม.ย. 62
17 – 19 พ.ค. 62
ราคา 21,588.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์ฮ่องกง : QE1HKG-HX003 ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด แก้ปีชง เสริมดวง 3 วัน 2 คืน (270419)


THB15-HX-HK-27-29APR19

ID : 27075

ฮ่องกง – หาดรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
วัดหมั่นโหว-วัดชีหลิน – วัดหวังต้าเซียน
ศูนย์หยกและสมุนไพร – Jewelry Factory
วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮุงฮออม
วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว Yau Ma Tei
วัดนาจา – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
วัดแชกงหมิว – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง
อิสระช้อปปิ้งซิตี้ เกท
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 เม.ย. 62
ราคา 18,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1CNXHKG-FD005 บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ขอพรไหว้พระ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3วัน 2คืน (121019)


THG1-FD-HK-22FEB-12OCT19

ID : 25283

ฮ่องกง-พระใหญ่ ลันเตา+กระเช้านองปิง-City Gate Outlet
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
วิคทอเรีย พีค(จุดชมวิวกึ่งกลางเขา)-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์  2562
วันที่ 06 - 08 เมษายน 2562
ราคา 18,888.-
วันที่ 29 - 31 มีนาคม  2562
วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2562
ราคา 19,888.-
วันที่ 10 - 12 สิงหาคม  2562
ราคา 19,888.-
วันที่ 13 - 15 เมษายน 2562
ราคา 21,888.-
วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562
ราคา 22,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : โปร 3 ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด-หมู่บ้านชาวประมง 3 วัน 2 คืน (270719)


THG9-CX-HK-26APR-27JUL19

ID : 27088

ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – วัดโป่หลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต-หมู่บ้านชาวประมง
เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน – วัดเชอกุง
โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก
วัดหวังต้าเซียน-ห้องลับใต้ดิน
วัดชิหลิน – เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์
เลดี้ส์ มาร์เก็ต-วัดทินฮ่าว – วัดปักไต่
วัดกวนอู – ถนนนาธาน 
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-21,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 12 พ.ค. 62
17 – 19 พ.ค. 62
31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62
14 – 16 มิ.ย. 62
28 – 30 มิ.ย. 62
12 – 14 ก.ค. 62
ราคา 18,900.-
21 – 23 มิ.ย. 62
5 – 7 ก.ค. 62
19 – 21 ก.ค. 62
ราคา 19,500.-
26 – 28 เม.ย. 62
ราคา 19,900.-
27 – 29 ก.ค. 62
ราคา 21,500.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : GTSHKGCX004 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (280619)


THB3-CX-HK-1MAR-28JUN19

ID : 26498

ฮ่องกง-วัดโป่หลิน (Polin Monastery)
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)
ซิตี้เกท เอาท์เลต-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วัดกังหัน-JewelryFactory-วัดหวังต้าเซียน
ศูนย์หยกและสมุนไพร
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-03 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
24-26 พ.ค. 62
07-09 มิ.ย. 62
21-23 มิ.ย. 62
28-30 มิ.ย. 62
ราคา 18,900.-
25-27 เม.ย. 62
03-05 พ.ค. 62
04-06 พ.ค. 62
ราคา 20,900.-
05-07 เม.ย. 62
ราคา 21,900.-
12-14 เม.ย. 62
ราคา 29,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 19888.-

ทัวร์ฮ่องกง : QE1HKG-HX001 ตะลุย ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (250519)


THB15-HX-HK-27APR-25MAY19

ID : 26823

ฮ่องกง – หาดรีพัลส์เบย์
วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าแล้ว)
ศูนย์หยกและสมุนไพร – Jewelry Factory
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 เมษายน 2562
11-13 พฤษภาคม 2562
25-27 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก