Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 124 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง Disneyland 3 วัน 2 คืน (260818)


THB3-EK-HK-29JUN-26AUG18

ID : 22266

ฮ่องกง-ตลาดเลดี้มาร์เก็ต-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วัดกังหัน-JewelryFactory-วัดหวังต้าเซียน
ศูนย์หยกและสมุนไพร-วัดโป่หลิน(Polin Monastery)
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)
ซิตี้เกท เอาท์เลต
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-28 ส.ค. 61
ราคา 14,900.-
15-17 ก.ค. 61
22-24 ก.ค. 61
05-07 ส.ค. 61
ราคา 15,900.-
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
26-28 ก.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
ราคา 16,900.-
12-14 ส.ค. 61
ราคา 17,900.-
27-29 ก.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
ราคา 18,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG04 GS HKG แก้ชงเปิดดวงเศรษฐี 3D2N (220718)


THG15-CX-HK-14MAY-22JUL18

ID : 21157

กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน
ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - วัดแชกงหมิว
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่
ร้านหยก - วัดหม่านโหมว
รีพลัส เบย์ – วัดเจ้าแม่ทับทิม
ถนนนาธาน – จิมชาจุ่ย 
สายการบิน : Cathay Packfic Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-16 พ.ค. 61
16-18 พ.ค. 61
21-23 พ.ค. 61
30 พ.ค. – 1 มิ.ย 61
6-8 มิ.ย. 61
18-20 มิ.ย. 61
25-27 มิ.ย. 61
1-3 ก.ค. 61
3-5 ก.ค. 61
22-24 ก.ค. 61
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14941.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง… ล้วนๆ... กระเช้านองปิง 360 3D2N (230718)


THS13-HX-HK-10JUN-23JUL18

ID : 21687

ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา
ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet - ชมโชว์ The Symphony Of Lights
สอง   จุดชมวิวฮ่องกง วิวพ้อยท์ – เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพลัสเบย์
ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX) / HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,941 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-12 มิ.ย.61
13-15 มิ.ย.61
18-20 มิ.ย.61
16-18 ก.ค.61
23-25 ก.ค.61
ราคา 14,941.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (251018)


THZ1-EK-HK-21JUN-25OCT18

ID : 22383

ฮ่องกง – A Symphony Of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 08 กันยายน 2561
ราคา 14,999.-
21 – 23 มิถุนายน 2561
28 – 30 มิถุนายน 2561
13 – 15 กันยายน 2561
20 – 22 กันยายน 2561
ราคา 15,999.-
04 – 06 ตุลาคม 2561
11 – 13 ตุลาคม 2561
18 – 20 ตุลาคม 2561
25 – 27 ตุลาคม 2561
ราคา 16,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (261018)


THZ1-HX-HK-2MAR-26OCT18

ID : 20527

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่
มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล
ชมเดอะเวเนเชี่ยน-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-11 มีนาคม 2561
9-12 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
16-19 มีนาคม 2561
23-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 2 เม.ย.61
ราคา 14,999.-
20 – 23 เมษายน 2561 Bus 1
20 – 23 เมษายน 2561 Bus 2
04 – 07 พฤษภาคม 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
18 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
01 – 04 มิถุนายน 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
ราคา 15,999.-
27 – 30 เมษายน 2561
26 – 29 พฤษภาคม 2561
ราคา 16,999.-
06 – 09 เมษายน 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 19,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (271018)


THZ1-CX-HK-1MAR-27OCT18

ID : 20230

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 มีนาคม 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
09 – 12 มิถุนายน 2561
01 – 04 กันยายน 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
ราคา 14,999.-
15 - 18 มีนาคม 2561
16 - 19 มีนาคม 2561
17 - 20 มีนาคม 2561
21 - 24 เมษายน 2561 BUS 2
04 – 07 พฤษภาคม 2561
05 – 08 พฤษภาคม 2561
12 – 15 พฤษภาคม 2561 BUS 1
12 – 15 พฤษภาคม 2561 BUS 2
18 – 21 พฤษภาคม 2561 BUS 1
18 – 21 พฤษภาคม 2561 BUS 2
19 - 22 พฤษภาคม 2561 BUS 1
19 - 22 พฤษภาคม 2561 BUS 2
25 - 28 พฤษภาคม 2561 BUS 1
25 - 28 พฤษภาคม 2561 BUS 2
26 - 29 พฤษภาคม 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561 BUS 1
15 – 18 มิถุนายน 2561 BUS 2
16 - 19 มิถุนายน 2561
23 – 26 มิถุนายน 2561 BUS 1
23 – 26 มิถุนายน 2561 BUS 2
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 BUS 1
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 BUS 2
30 มิ.ย. – 03 ก.ค.61 BUS 1
30 มิ.ย. – 03 ก.ค.61 BUS 2
06 – 09 กรกฎาคม 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
21 – 24 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561 BUS 1
03 – 06 สิงหาคม 2561 BUS 2
04 - 07 สิงหาคม 2561
17 - 20 สิงหาคม 2561
18 – 21  สิงหาคม 2561
24 - 27 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561 BUS 1
25 – 28 สิงหาคม 2561 BUS 2
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
08 – 11 กันยายน 2561 BUS 1
08 – 11 กันยายน 2561 BUS 2
14 – 17 กันยายน 2561
15 – 18 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561 BUS 1
21 – 24 กันยายน 2561 BUS 2
22 – 25 กันยายน 2561 BUS 1
22 – 25 กันยายน 2561 BUS 2
29 ก.ย. – 02 ต.ค.61
ราคา 15,999.-
21 - 24 เมษายน 2561 BUS 1
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
ราคา 16,999.-
07 – 10 เมษายน 2561 BUS 1
07 – 10 เมษายน 2561 BUS 2
28 เม.ย. – 01 พ.ค.61
27 – 30 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561 BUS 1
10 – 13 สิงหาคม 2561 BUS 2
11 - 14 สิงหาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561 BUS 1
13 – 16 ตุลาคม 2561 BUS 2
ราคา 17,999.-
12 – 15 เมษายน 2561
13 - 16 เมษายน 2561
ราคา 21,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTSEK88 HONGKONG GRAND SALE 2018 (040818)


THC2-EK-HK-22JUL-4AUG18

ID : 22969

ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก-เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์
วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ  – วิคตอเรียพีค
ดิสนีย์แลนด์ 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 - 22 Jul 2018 
21 - 23 Jul 2018 
03 - 05 Aug 2018 
04 - 06 Aug 2018 
ราคา 15,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFMCNX-FD001 เหนย์ โหว !! บินตรงเชียงใหม่ มาเก๊า จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน (081218)


THG1-FD-HK-8-10DEC18

ID : 22534

เชียงใหม่ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เซนาโด้สแควร์ – วัดอาม่า
เวเนเชี่ยน-จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 10 ธ.ค.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง บินคาเธ่ย์ 3 วัน 2 คืน (220918)


THB11-CX-HK-23JUN-22SEP18

ID : 22433

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
Avenue of Stare-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 15,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 มิ.ย. 61-25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61-01 ก.ค. 61
14 ก.ค. 61-16 ก.ค. 61
16 ส.ค. 61-18 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61-25 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61-27 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61-01 ก.ย. 61
08 ก.ย. 61-10 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61-24 ก.ย. 61
ราคา 15,900.-
09 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
ราคา 16,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG003B ฮ่องกง…สายแบ๊ว (261018)


THS6-CX-HK-8JUN-26OCT18

ID : 21726

ฮ่องกง – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน
ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – วิคตอเรียพีค
เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
SYMPHONY OF LIGHTS-ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 10 มิถุนายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
ราคา 17,900.-
20 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
ราคา 18,900.-
27 – 29 กรกฎาคม 2561
28 – 30 กรกฎาคม 2561
ราคา 20,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG003A ฮ่องกง...สายบุญ (261018)


THS6-CX-HK-8JUN-26OCT18

ID : 21725

ฮ่องกง – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน
ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – วิคตอเรียพีค
เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
SYMPHONY OF LIGHTS-นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง
พระใหญ่ลันเตา –  ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 10  มิถุนายน 2561
07 – 09  กันยายน 2561
14 – 16  กันยายน 2561
ราคา 15,900.-
20 – 22  ตุลาคม 2561
26 – 28  ตุลาคม 2561
ราคา 16,900.-
27 – 29  กรกฎาคม 2561
28 – 30  กรกฎาคม 2561
ราคา 18,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง นอนปิง 3วัน2คืน (261018)


THZ2-CX-HK-7APR-26OCT18

ID : 21136

ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – City Gate Outlet
รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – ตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต
วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่
ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - โอเชี่ยนเทอร์มินอล
สายการบิน : Cathay Packfic Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 15,900 - 20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 25 มิถุนายน 61
08 - 10 กันยายน 61
21 - 23 กันยายน 61
ราคา 15,900.-
18 - 20 พฤษภาคม 61
19 - 21 พฤษภาคม 61
25 - 27 พฤษภาคม 61
15 – 17 มิถุนายน 61
22 - 24 มิถุนายน 61
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 61
ราคา 16,900.-
06 - 08 กรกฎาคม 61
13 - 15 กรกฎาคม 61
14 - 16 กรกฎาคม 61
20 - 22 กรกฎาคม 61
03 - 05 สิงหาคม 61
17 - 19 สิงหาคม 61
18 - 20 สิงหาคม 61
24 - 26 สิงหาคม 61
25 - 27 สิงหาคม 61
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 61
ราคา 17,900.-
19 - 21 ตุลาคม 61
20 - 22 ตุลาคม 61
26 - 28 ตุลาคม 61
ราคา 19,900.-
07 - 09 เมษายน 61
27 – 29 เมษายน 61
10 - 12 สิงหาคม 61
12 – 14 ตุลาคม 61
13 - 15 ตุลาคม 61
ราคา 20,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ฮ่องกง : EASY HONGKONG - NGONGPING 3D2N (281018)


THZ2-CX-HK-7APR-28OCT18

ID : 20571

สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET  ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
ชม VICTORIA  PEAK  จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง
นั่ง รถรางพีคแทรม  ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ ใครที่อยากขอลูก ขอคู่รัก ต้องไม่พลาดที่นี้เลย
ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี
ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า “ทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ” 
ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ทั้งเสื้อผ้า น้ำหอม กระเป๋า และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย
พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ๋มซำ
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 - 09 เมษายน 61 ราคา20,900.-
27 – 29 เมษายน 61 ราคา20,900.-
18 - 20 พฤษภาคม 61 ราคา16,900.-
19 - 21 พฤษภาคม 61 ราคา16,900.-
25 - 27 พฤษภาคม 61 ราคา16,900.-
15 – 17 มิถุนายน 61 ราคา16,900.-
22 - 24 มิถุนายน 61 ราคา16,900.-
23 - 25 มิถุนายน 61 ราคา15,900.-
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 61 ราคา16,900.-
06 - 08 กรกฎาคม 61 ราคา17,900.-
13 - 15 กรกฎาคม 61 ราคา17,900.-
14 - 16 กรกฎาคม 61 ราคา17,900.-
20 - 22 กรกฎาคม 61 ราคา17,900.-
03 - 05 สิงหาคม 61 ราคา17,900.-
10 - 12 สิงหาคม 61 ราคา20,900.-
17 - 19 สิงหาคม 61 ราคา17,900.-
18 - 20 สิงหาคม 61 ราคา17,900.-
24 - 26 สิงหาคม 61 ราคา17,900.-
25 - 27 สิงหาคม 61 ราคา17,900.-
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 61 ราคา17,900.-
08 - 10 กันยายน 61 ราคา15,900.-
21 - 23 กันยายน 61 ราคา15,900.-
12 – 14 ตุลาคม 61 ราคา20,900.-
13 - 15 ตุลาคม 61 ราคา20,900.-
19 - 21 ตุลาคม 61 ราคา19,900.-
20 - 22 ตุลาคม 61 ราคา19,900.-
26 - 28 ตุลาคม 61 ราคา19,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 15999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG17 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (191018)


THZ1-CX-HK-25MAY-19OCT18

ID : 21421

ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 27 พฤษภาคม 2561
ราคา 15,999.-
06 – 08 กรกฎาคม 2561
30 ส.ค. – 02 ก.ย.61
ราคา 16,999.-
19 – 21 ตุลาคม 2561
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 16888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HCX12 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (240718)


THB12-CX-HK-8-24JUL18

ID : 22642

ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
วัดหวังต้าเซียน-วัดแซกงหมิว-ช้อปปิ้งนาธาน
Avenue of Stare & Symphony of light-วิคตอเรียพีค
หาดรีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-วัดหม่านโหมว
Causeway Bay
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-10 กรกฎาคม 61
ราคา 17,888.-
15-17 กรกฎาคม 61 
24-26 กรกฎาคม 61 
ราคา 16,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก