Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 108 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 16900.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-HX001 ตะลุย ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (191018)


THG1-HX-HK-29JUN-19OCT18

ID : 22527

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิงคริสตัล (ขาขึ้น)
ซิตี้เกทเอาท์เลท-วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – สำนักนางชี
อิสระช้อปปิ้งตลา เลดี้มาร์เก็ต - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]  
วิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
07-09, 14-16, 21-23 ก.ย.61
ราคา 16,900.-
06-08, 13-15, 20-22 ก.ค.61
03-05, 17-19, 24-26 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
19-21 ต.ค.61
ราคา 17,900.-
10-12 ส.ค61
ราคา 20,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG03 CX ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ บินคาเธ่ย์ 3 วัน 2 คืน (271018)


THB11-CX-HK-22SEP-27OCT18

ID : 24100

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
Avenue of Stare-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 ก.ย. 61-24 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61-01 ต.ค. 61
ราคา 17,900.-
20 ต.ค. 61-22 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61-27 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61-29 ต.ค. 61
ราคา 18,900.-
18 ต.ค. 61-20 ต.ค. 61
ราคา 19,900.-
11 ต.ค. 61-13 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61-15 ต.ค. 61
ราคา 20,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน (301218)


THZ1-CX-HK-7SEP-30DEC18

ID : 23864

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน
City gate Outlet -A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-นั่งรถรางพีคแทรม
ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์
วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 24 กันยายน 2561 (Bus 1)
ราคา 17,900.-
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
21 - 23 กันยายน 2561 (Bus 1)
21 - 23 กันยายน 2561 (Bus 2)
22 – 24 กันยายน 2561 (Bus 2)
ราคา 18,900.-
06 - 08 ตุลาคม 2561
19 - 21 ตุลาคม 2561 (Bus 1)
19 - 21 ตุลาคม 2561 (Bus 2)
26 - 28 ตุลาคม 2561
27 - 29 ตุลาคม 2561 (Bus 1)
27 - 29 ตุลาคม 2561 (Bus 2)
ราคา 19,900.-
12 - 14 ตุลาคม 2561 (Bus 1)
12 - 14 ตุลาคม 2561 (Bus 2)
13 - 15 ตุลาคม 2561 (Bus 1)
13 - 15 ตุลาคม 2561 (Bus 2)
08 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 21,900.-
30 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 26,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG003B ฮ่องกง สายแบ๊ว 3 วัน 2 คืน (261018)


THS6-CX-HK-7SEP-26OCT18

ID : 23490

ฮ่องกง – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก
วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
SYMPHONY OF LIGHTS-ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-9 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
ราคา 17,900.-
20-22 ตุลาคม 2561 
26-28 ตุลาคม 2561 
ราคา 18,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน (201018)


THZ1-CX-HK-4MAY-20OCT18

ID : 21420

ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน-กระเช้านองปิง
พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 06 พฤษภาคม 2561
12 – 14 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
06 - 08 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
ราคา 17,900.-
10 – 12 สิงหาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
ราคา 19,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา เยี่ยมญาติ 6 วัน 5 คืน (151118)


THP14-FD-HK-20SEP-15NOV18

ID : 23779

มาเก๊า – เวเนเชี่ยน - จูไห่-ซัวเถา-เฮียงบู๋ซัว
ไต่ฮงกง-เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหงวน
เกาะมาหยู (ไฮตังม่า)-ซัวเถา-ร้านชาจงซา
โชว์หยวนหมิง ที่นั่ง  VIP-หวี่หนี่ – ร้านบัวหิมะ
วัดไป่หลิน – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-25 ก.ย. 61
15-20 พ.ย. 61
ราคา 17,999.-
23-28 ต.ค. 61
ราคา 18,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์ฮ่องกง : SHHXHKG4 ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์!!! 3 วัน 2 คืน (261018)


THS3-HX-HK-17AUG-26OCT18

ID : 23401

ฮ่องกง-วิคทอเรีย พอยท์-ชายหาดรีพัลส์เบย์
ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 สิงหาคม-2 กันยายน 2561
7-9 / 14-16 / 21-23 กันยายน 2561
ราคา 17,999.-
17-19 / 24-26 สิงหาคม 2561
12-14 / 19-21 / 26-28 ตุลาคม 2561
ราคา 18,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน (271018)


THZ1-EK-HK-27APR-27OCT18

ID : 21424

ฮ่องกง – A Symphony of Lights-เกาะลันเตา
วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 13 พฤษภาคม 2561
12 – 14 พฤษภาคม 2561
18 – 20 พฤษภาคม 2561
19 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 27 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
ราคา 17,999.-
27 - 29 เมษายน 2561
28 - 30 เมษายน 2561
ราคา 18,900.-
05 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 08 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 29 ตุลาคม 2561
ราคา 18,999.-
12 – 14 ตุลาคม 2561
ราคา 19,999.-
13 – 15 ตุลาคม 2561
ราคา 20,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HC10-CZ Winner เซินเจิ้น-ฮ่องกง-ลันเตา 4 วัน (201018)


THW2-CZ-HK-20-23OCT18

ID : 23317

เซินเจิ้น-ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม
วิคตอเรีย-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-วัดแชกงหมิว
เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360-ช้อปปิ้งซิตี้เกท
หลอหวู่-วัดกวนอู
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 ต.ค.61
ราคา 18,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน (250119)


THK8-CX-HK-12OCT18-25JAN19

ID : 24138

อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย
ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) - Symphony of light
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-วัดแซกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – งานฮวงจุ้ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-28,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-21 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
ราคา 18,900.-
04-06 มกราคม 2562
11-13 มกราคม 2562
18-20 มกราคม 2562
25-27 มกราคม 2562
ราคา 19,500.-
02-04 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.61
14-16 ธันวาคม 2561
ราคา 19,900.-
12-14 ตุลาคม 2561
ราคา 20,900.-
07-09 ธันวาคม 2561
08-10 ธันวาคม 2561
ราคา 22,900.-
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
ราคา 28,500.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HK005 ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (221218)


THH5-CX-HK-5OCT-22DEC18

ID : 24055

ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา
ช้อปปิ้งซิตี้เกท-วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว
วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก
วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว
Symphony of Light-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)
วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
26-28 ต.ค.61
2-4 พ.ย.61
3-5 พ.ย.61
9-11 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
ราคา 18,900.-
20-22 ต.ค.61
ราคา 19,900.-
1-3 ธ.ค.61
ราคา 20,900.-
12-14 ต.ค.61
13-15 ต.ค.61
7-9 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
ราคา 21,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HK007 ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (221218)


THH5-CX-HK-5OCT-22DEC18

ID : 24054

พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกท-ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดอาม่า
เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์
ร้านของฝาก-เซนาโด้-เวเนเชี่ยน รีสอร์ท
รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level)
วัดแชกง-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
26-28 ต.ค.61
2-4 พ.ย.61
3-5 พ.ย.61
9-11 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
ราคา 18,900.-
1-3 ธ.ค.61
ราคา 20,900.-
12-14 ต.ค.61
13-15 ต.ค.61
7-9 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
ราคา 21,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HK006 HONGKONG DISNEYLAND กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (221218)


THH5-CX-HK-5OCT-22DEC18

ID : 24051

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา
ช้อปปิ้งซิตี้เกท-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
รีพัลเบย์-วิคตอเรียพีค (Mid Level)
โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก - วัดแชกง
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
26-28 ต.ค.61
2-4 พ.ย.61
3-5 พ.ย.61
9-11 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
ราคา 18,900.-
20-22 ต.ค.61
ราคา 19,900.-
1-3 ธ.ค.61
ราคา 20,900.-
12-14 ต.ค.61
13-15 ต.ค.61
7-9 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
ราคา 21,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-HX005 สุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน (191018)


THG1-HX-HK-24AUG-19OCT18

ID : 23543

ฮ่องกง – หาดรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) (รวมค่าเข้าแล้ว)
ศูนย์หยกและสมุนไพร – Jewelry Factory
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-26 สิงหาคม 2561             
31 ส.ค.-02 ก.ย.61             
07-09 กันยายน 2561             
14-16 กันยายน 2561             
21-23 กันยายน 2561             
ราคา 18,900.-
19-21 ตุลาคม 2561
ราคา 19,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKGCNX-FD002 บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (291218)


THG1-FD-HK-17NOV-29DEC18

ID : 22538

เชียงใหม่– ฮ่องกง – กระเช้านองปิง
City Gate Outlet-Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
ร้านหยก – ร้านจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 - 19 พ.ย.61
ราคา 18,900.-
29 – 31 ธ.ค.61
ราคา 21,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก