Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 101 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 16900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG008 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (300319)


THB11-CX-HK-4OCT18-30MAR19

ID : 24331

ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
City Gate Outlets-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป
เวเนเชี่ยน-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว
โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย 
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 06 ต.ค. 61
03 – 05 พ.ย. 61
17 – 19 พ.ย. 61
ราคา 16,900.-
10 – 12 พ.ย. 61
24 – 26 พ.ย. 61
15 – 17 ธ.ค. 61
05 – 07 ม.ค. 62
12 – 14 ม.ค. 62
19 – 21 ม.ค. 62
26 – 28 ม.ค. 62
23 – 25 มี.ค. 62
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 17,900.-
18 – 20 ต.ค. 61
ราคา 18,900.-
11 – 13 ต.ค. 61
01 – 03 ธ.ค. 61
09 – 11 ก.พ. 62
ราคา 19,900.-
28 – 30 ธ.ค. 61
29 – 31 ธ.ค. 61
ราคา 22,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 16900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG 5 TEMPLE 3 วัน 2 คืน (250119)


THK8-CX-HK-12OCT18-25JAN19

ID : 24141

กระเช้านองปิง 360 – ห้าง City Gate-วัดแซกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – งานฮวงจุ้ย – อ่าวรีพลัสเบย์
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุ่ย-Ladies Market 
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-25,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-21 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
04-06 มกราคม 2562
11-13 มกราคม 2562
18-20 มกราคม 2562
25-27 มกราคม 2562
ราคา 16,900.-
02-04 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.61
14-16 ธันวาคม 2561
ราคา 17,900.-
12-14 ตุลาคม 2561
ราคา 18,900.-
07-09 ธันวาคม 2561
08-10 ธันวาคม 2561
ราคา 20,900.-
30 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 25,500.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 16900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG03 RJ ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ บิน RJ 3 วัน 2 คืน (271218)


THB11-RJ-HK-20SEP-27DEC18

ID : 23450

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
A Symphony of Lights-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 ก.ย. 61-22 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61-29 ก.ย. 61
15 พ.ย. 61-17 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61-24 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61-01 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61-15 ธ.ค. 61
ราคา 16,900.-
04 ต.ค. 61-06 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61-20 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61-27 ต.ค. 61
ราคา 17,900.-
11 ต.ค. 61-13 ต.ค. 61
ราคา 18,900.-
27 ธ.ค. 61-29 ธ.ค. 61
ราคา 19,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG11 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (311218)


THZ1-EK-HK-9NOV-31DEC18

ID : 24675

ฮ่องกง – A Symphony Of Lights-เกาะลันเตา
วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 13 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
02 – 04 ธันวาคม 2561
03 – 05 ธันวาคม 2561
06 - 08 ธันวาคม 2561
ราคา 16,999.-
09 – 11 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
24 - 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
01 – 03 ธันวาคม 2561
09 – 11 ธันวาคม 2561
13 – 15 ธันวาคม 2561
16 – 18 ธันวาคม 2561
ราคา 17,999.-
07 – 09 ธันวาคม 2561
14 – 16 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 18,999.-
08 – 10 ธันวาคม 2561
27 – 29 ธันวาคม 2561
ราคา 19,999.-
28 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 20,999.-
30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
ราคา 25,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17488.-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 1 ฮ่องกง พีคแทรม กระเช้านองปิงไหว้พระ 5 วัด 3วัน2คืน (220219)


THG9-HX-HK-23NOV18-22FEB19

ID : 24853

ฮ่องกง-วิคตอเรีย พีค-เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์
เลดี้ส์ มาร์เก็ต-สะพานชิงหม่า-กระเช้านองปิง
วัดโป่หลิน-ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต-วัดเชอกุง
โรงงานจิวเวอร์รี่วัดหวังต้าเซีียน-ร้านหยก
ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 17,488-18,488 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
14 – 16 ธ.ค. 61
4 – 6 ม.ค. 62
11 – 13 ม.ค. 62
18 – 20 ม.ค. 62
25 – 27 ม.ค. 62
1 – 3 ก.พ. 62
15 – 17 ก.พ. 62
22 – 24 ก.พ. 62
ราคา 17,488.-
21 – 23 ธ.ค. 61
ราคา 18,488.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG05 ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน (081218)


THS17-CX-HK-8-10DEC18

ID : 24724

ฮ่องกง –ตลาดมงก๊ก-เจ้าแม่กวนอิม-วัดหมั่นโหมว
วัดแชกง –จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย 
กระเช้านองปิง– พระใหญ่เกาะลันเตา
ช้อปปิ้ง City Gate Outlet
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 17,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-CX003 ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (211218)


THG1-CX-HK-13OCT-21DEC18

ID : 24528

ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา นองปิง 360–เซินเจิ้น
ตลาดตงเหมิน–หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์
วัดแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน–ร้านจิวเวอร์รี่
ร้านหยก อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต
หาดรีพลัสเบย์–ยอดเขาวิคตอเรียพีค (นั่งรถรางพีคแทรม)
อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,888-21,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-12 พ.ย.61
23-26 พ.ย.61
ราคา 17,888.-
19-22 ต.ค.61
ราคา 18,888.-
25-28 ต.ค.61
02-05 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
ราคา 19,888.-
13-16 ต.ค.61
07-10 ธ.ค.61
ราคา 21,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG05 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา 3 วัน 2 คืน (311218)


THG15-HX-HK-14OCT-31DEC18

ID : 24489

กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง -  ซิตี้เกท เอาท์เลท
ชมโชว์ แสง สี เสียง-ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน-วิคตอเรียพีค
รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน
ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 16 ตุลาคม 2561
ราคา 17,999.-
02–04 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
05-07 ธันวาคม 2561
ราคา 18,900.-
19 – 21 ตุลาคม 2561
21 - 23 ตุลาคม 2561 (BUS 1)
21 – 23 ตุลาคม 2561 (BUS 2)
26 – 28 ตุลาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
ราคา 19,900.-
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
ราคา 26,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน (301218)


THZ1-CX-HK-7SEP-30DEC18

ID : 23864

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน
City gate Outlet -A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-นั่งรถรางพีคแทรม
ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์
วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 24 กันยายน 2561 (Bus 1)
ราคา 17,900.-
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
21 - 23 กันยายน 2561 (Bus 1)
21 - 23 กันยายน 2561 (Bus 2)
22 – 24 กันยายน 2561 (Bus 2)
ราคา 18,900.-
06 - 08 ตุลาคม 2561
19 - 21 ตุลาคม 2561 (Bus 1)
19 - 21 ตุลาคม 2561 (Bus 2)
26 - 28 ตุลาคม 2561
27 - 29 ตุลาคม 2561 (Bus 1)
27 - 29 ตุลาคม 2561 (Bus 2)
ราคา 19,900.-
12 - 14 ตุลาคม 2561 (Bus 1)
12 - 14 ตุลาคม 2561 (Bus 2)
13 - 15 ตุลาคม 2561 (Bus 1)
13 - 15 ตุลาคม 2561 (Bus 2)
08 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 21,900.-
30 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 26,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา เยี่ยมญาติ 6 วัน 5 คืน (151118)


THP14-FD-HK-20SEP-15NOV18

ID : 23779

มาเก๊า – เวเนเชี่ยน - จูไห่-ซัวเถา-เฮียงบู๋ซัว
ไต่ฮงกง-เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหงวน
เกาะมาหยู (ไฮตังม่า)-ซัวเถา-ร้านชาจงซา
โชว์หยวนหมิง ที่นั่ง  VIP-หวี่หนี่ – ร้านบัวหิมะ
วัดไป่หลิน – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-25 ก.ย. 61
15-20 พ.ย. 61
ราคา 17,999.-
23-28 ต.ค. 61
ราคา 18,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-HX006 ฮ่องกง ชมเมือง THE EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน (221218)


THG1-HX-HK-9NOV-22DEC18

ID : 24529

ฮ่องกง-วัดเจ้าแม่กวนอิม (ย่านฮองฮำ)
ร้านจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก-วัดแชกงหมิว
Old Town Central-นั่งรถชมเมือง Crystal Bus
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-12 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
ราคา 18,888.-
09-11 พ.ย.61
15-17 ธ.ค.61
ราคา 19,888.-
08-10 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
ราคา 22,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : โปร 2 ฮ่องกง Old Town ไหว้พระ 9 วัด กระเช้านองปิง พระใหญ่โป่หลิน 3วัน2คืน (231118)


THG9-CX-HK-9NOV-23NOV18

ID : 24864

ฮ่องกง-Old Town ย่านเมืองเก่าฝั่งเซ็นทรัล
วัดหมั่นโหมว-วิคตอเรีย พ้อยด์
เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์-วัดเชอกุง
วัดหยวนหยวน-โรงงานจิวเวอร์รี่
วัดหวังต้าเซียน-ร้านหยก-วัดชิหลิน
ถนนนาธาน-Symphony of Light
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ยืมเงิน-วัดทินฮ่าว
สะพานชิงหม่า-กระเช้านองปิง
วัดโป่หลิน-ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 - 11 พ.ย. 61
16 - 18 พ.ย. 61
23 - 25 พ.ย. 61
ราคา 18,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน (250119)


THK8-CX-HK-12OCT18-25JAN19

ID : 24138

อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย
ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) - Symphony of light
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-วัดแซกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – งานฮวงจุ้ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-28,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-21 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
ราคา 18,900.-
04-06 มกราคม 2562
11-13 มกราคม 2562
18-20 มกราคม 2562
25-27 มกราคม 2562
ราคา 19,500.-
02-04 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.61
14-16 ธันวาคม 2561
ราคา 19,900.-
12-14 ตุลาคม 2561
ราคา 20,900.-
07-09 ธันวาคม 2561
08-10 ธันวาคม 2561
ราคา 22,900.-
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
ราคา 28,500.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HK005 ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (221218)


THH5-CX-HK-5OCT-22DEC18

ID : 24055

ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา
ช้อปปิ้งซิตี้เกท-วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว
วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก
วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว
Symphony of Light-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)
วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
26-28 ต.ค.61
2-4 พ.ย.61
3-5 พ.ย.61
9-11 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
ราคา 18,900.-
20-22 ต.ค.61
ราคา 19,900.-
1-3 ธ.ค.61
ราคา 20,900.-
12-14 ต.ค.61
13-15 ต.ค.61
7-9 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
ราคา 21,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HK007 ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (221218)


THH5-CX-HK-5OCT-22DEC18

ID : 24054

พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกท-ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดอาม่า
เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์
ร้านของฝาก-เซนาโด้-เวเนเชี่ยน รีสอร์ท
รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level)
วัดแชกง-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
26-28 ต.ค.61
2-4 พ.ย.61
3-5 พ.ย.61
9-11 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
ราคา 18,900.-
1-3 ธ.ค.61
ราคา 20,900.-
12-14 ต.ค.61
13-15 ต.ค.61
7-9 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
ราคา 21,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก