Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 77 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 16900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG008 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (300319)


THB11-CX-HK-4OCT18-30MAR19

ID : 24331

ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
City Gate Outlets-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป
เวเนเชี่ยน-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว
โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย 
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 06 ต.ค. 61
03 – 05 พ.ย. 61
17 – 19 พ.ย. 61
ราคา 16,900.-
10 – 12 พ.ย. 61
24 – 26 พ.ย. 61
15 – 17 ธ.ค. 61
05 – 07 ม.ค. 62
12 – 14 ม.ค. 62
19 – 21 ม.ค. 62
26 – 28 ม.ค. 62
23 – 25 มี.ค. 62
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 17,900.-
18 – 20 ต.ค. 61
ราคา 18,900.-
11 – 13 ต.ค. 61
01 – 03 ธ.ค. 61
09 – 11 ก.พ. 62
ราคา 19,900.-
28 – 30 ธ.ค. 61
29 – 31 ธ.ค. 61
ราคา 22,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG11 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (280219)


THZ1-EK-HK-6DEC18-28FEB19

ID : 25264

ฮ่องกง-A Symphony Of Lights-เกาะลันเตา
วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 08 ธันวาคม 2561
05 – 07 มกราคม 2562
11 – 13 มกราคม 2562
12 – 14 มกราคม 2562
07 – 09 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 62
ราคา 16,999.-
09 – 11 ธันวาคม 2561
13 – 15 ธันวาคม 2561
16 – 18 ธันวาคม 2561
18 – 20 มกราคม 2562
19 – 21 มกราคม 2562
25 – 27 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 17,999.-
07 – 09 ธันวาคม 2561
14 – 16 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 18,999.-
08 – 10 ธันวาคม 2561
27 – 29 ธันวาคม 2561
ราคา 19,999.-
28 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 20,999.-
30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
ราคา 25,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17488.-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 1 ฮ่องกง พีคแทรม กระเช้านองปิงไหว้พระ 5 วัด 3วัน2คืน (220219)


THG9-HX-HK-23NOV18-22FEB19

ID : 24853

ฮ่องกง-วิคตอเรีย พีค-เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์
เลดี้ส์ มาร์เก็ต-สะพานชิงหม่า-กระเช้านองปิง
วัดโป่หลิน-ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต-วัดเชอกุง
โรงงานจิวเวอร์รี่วัดหวังต้าเซีียน-ร้านหยก
ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 17,488-18,488 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
14 – 16 ธ.ค. 61
4 – 6 ม.ค. 62
11 – 13 ม.ค. 62
18 – 20 ม.ค. 62
25 – 27 ม.ค. 62
1 – 3 ก.พ. 62
15 – 17 ก.พ. 62
22 – 24 ก.พ. 62
ราคา 17,488.-
21 – 23 ธ.ค. 61
ราคา 18,488.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD013 มาเก๊า ฮ่องกง ข้ามสะพานมังกร อิ่มบุญไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (290319)


THG1-FD-HK-11JAN-29MAR19

ID : 25387

มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม  -  เวเนเชี่ยน
ฮ่องกง –วัดแชกง –วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน
วันเจ้าแม่กวนอิม – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก
อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน- วัดหมั่นโหมว
รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว-พระใหญ่ลันเตา
กระเช้านองปิง-City Gate Outlet
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 มกราคม 2562
18-20 มกราคม 2562
22-24 กุมภาพันธ์ 2562
01-03 มีนาคม 2562
22-24 มีนาคม 2562
29-31 มีนาคม 2562
ราคา 17,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1CNXMFM-FD001 บินตรง!! เชียงใหม่ มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (140619)


THG1-FD-HK-14-16JUN19

ID : 25385

เชียงใหม่-มาเก๊า-รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ –เวเนเชี่ยน
จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว
พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์-ตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 16 มิถุนายน 2562
ราคา 17,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG08 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (310319)


THZ1-CX-HK-8DEC18-31MAR19

ID : 25263

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City Gate Outlet
A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รี พัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 13 มกราคม 2562
12 - 14 มกราคม 2562 (BUS A)
12 - 14 มกราคม 2562 (BUS B)
03 – 05 มีนาคม 2562
10 - 12 มีนาคม 2562
ราคา 17,900.-
09 - 11 ธันวาคม 2561 (BUS B)
18 - 20 มกราคม 2562
19 - 21 มกราคม 2562
25 - 27 มกราคม 2562
26 - 28 มกราคม 2562
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 (BUS A)
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 (BUS B)
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
09 - 11 มีนาคม 2562
15 - 17 มีนาคม 2562
17 - 19 มีนาคม 2562
24 - 26 มีนาคม 2562
31 มี.ค. – 02 เม.ย.62
ราคา 18,900.-
09 - 11 ธันวาคม 2561 (BUS A)
14 - 16 ธันวาคม 2561
15 - 17 ธันวาคม 2561
21 - 23 ธันวาคม 2561 (BUS A)
21 - 23 ธันวาคม 2561 (BUS B)
16 - 18 มีนาคม 2562
22 - 24 มีนาคม 2562 (BUS A)
22 - 24 มีนาคม 2562 (BUS B)
23 - 25 มีนาคม 2562
29 - 31 มีนาคม 2562 (BUS A)
29 - 31 มีนาคม 2562 (BUS B)
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 19,900.-
08 – 10 ธันวาคม 2561
22 - 24 ธันวาคม 2561
23 - 25 ธันวาคม 2561
ราคา 21,900.-
29 – 31 ธันวาคม 2561 (BUS A)
29 – 31 ธันวาคม 2561 (BUS B)
30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 (BUS A)
30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 (BUS B)
ราคา 26,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG06 ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน (290319)


THZ1-CX-HK-14DEC18-29MAR19

ID : 25261

ฮ่องกง – A Symphony of Lights-วิคตอเรียพีค
รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งนาธาน-กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน
ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 16 ธันวาคม 2561
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 (BUS A)
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 (BUS B)
08 – 10 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 17,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1CNXHKG-FD005 บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ขอพรไหว้พระ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3วัน 2คืน (121019)


THG1-FD-HK-22FEB-12OCT19

ID : 25283

ฮ่องกง-พระใหญ่ ลันเตา+กระเช้านองปิง-City Gate Outlet
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
วิคทอเรีย พีค(จุดชมวิวกึ่งกลางเขา)-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์  2562
วันที่ 06 - 08 เมษายน 2562
ราคา 18,888.-
วันที่ 29 - 31 มีนาคม  2562
วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2562
ราคา 19,888.-
วันที่ 10 - 12 สิงหาคม  2562
ราคา 19,888.-
วันที่ 13 - 15 เมษายน 2562
ราคา 21,888.-
วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562
ราคา 22,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-HX005 สุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3วัน 2คืน (230319)


THG1-HX-HK-8DEC18-23MAR19

ID : 25278

ฮ่องกง – หาดรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)  รวมค่าเข้าแล้ว
ศูนย์หยกและสมุนไพร – Jewelry Factory
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 05-07 ม.ค. 2562
วันที่ 12-14 ม.ค. 2562
วันที่ 19-21 ม.ค. 2562
วันที่ 26-28 ม.ค. 2562
วันที่ 16-18 ก.พ. 2562
วันที่ 23-25 ก.พ. 2562
ราคา 18,888.-
วันที่ 15-17 ธ.ค. 2561
วันที่ 02-04 มี.ค. 2562
วันที่ 09-11 มี.ค. 2562
วันที่ 16-18 มี.ค. 2562
วันที่ 23-25 มี.ค. 2562
ราคา 19,888.-
วันที่ 22-24 ธ.ค. 2561
ราคา 20,888.-
วันที่ 08-10 ธ.ค. 2561
ราคา 23,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HK005 ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (300319)


THH5-CX-HK-11JAN-30MAR19

ID : 25499

ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา
ช้อปปิ้งซิตี้เกท-วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว
วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก
วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว
Symphony of Light -รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)
วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
2-4 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
9-11 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24  มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
30 มี.ค.-1 เม.ย.62
ราคา 18,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HK006 HONGKONG DISNEYLAND กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (300319)


THH5-CX-HK-11JAN-30MAR19

ID : 25496

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกท
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level)
โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก - วัดแชกง-อิสระช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
2-4 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
9-11 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24  มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
30 มี.ค.-1 เม.ย.62
ราคา 18,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 18988.-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 2 ฮ่องกง พีคแทรม ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน (220219)


THG9-HX-HK-23NOV18-22FEB19

ID : 24850

ฮ่องกง-วิคตอเรีย พีค-เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์
เลดี้ส์ มาร์เก็ต-สะพานชิงหม่า
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง-วัดเชอกุง
โรงงานจิวเวอร์รี่วัดหวังต้าเซีียน
ร้านหยก-ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 18,988-19,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 พ.ย. 61
30 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
14-16 ธ.ค. 61
4-6 ม.ค. 62
11-13 ม.ค. 62
18-20 ม.ค. 62
25-27 ม.ค. 62
1-3 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
ราคา 18,988.-
21-23 ธ.ค. 61
ราคา 19,988.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 19488.-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 3 ฮ่องกง มาเก๊า พีคแทรม ไหว้พระ 5 วัด 3วัน2คืน (220219)


THG9-HX-HK-23NOV18-22FEB19

ID : 24860

ฮ่องกง-วิคตอเรีย พีค-เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์
เลดี้ส์ มาร์เก็ต-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิม สีทอง
โบถส์เซนต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์-เวเนเชี่ยน
วัดเชอกุง-โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดหวังต้าเซียน
ร้านหยก-ถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 19,488-20,488 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
14 – 16 ธ.ค. 61
4 – 6 ม.ค. 62
11 – 13 ม.ค. 62
18 – 20 ม.ค. 62
25 – 27 ม.ค. 62
1 – 3 ก.พ. 62
15 – 17 ก.พ. 62
22 – 24 ก.พ. 62
ราคา 19,488.-
21 – 23 ธ.ค. 61
ราคา 20,488.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์ฮ่องกง : PKGECO-CX-EP1 HONGKONG EMPIRE HOTEL


THC2-CX-HK-12APR-16APR18

ID : 20839

ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – วัดแชกงหมิว – รีพลัสเบย์ 
วิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย 
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14 เม.ย. 61
ราคา 20,900.- 
14-16 เม.ย. 61 
ราคา 21,900.- 
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 21888.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1CNXHKG-FD006 บินตรงเชียงใหม่ ตะลุย 2 เมือง สุดคุ้ม ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน (010519)


THG1-FD-HK-11JAN-1MAY19

ID : 25282

ฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ - วิคทอเรีย พีค(จุดกึ่งกลางเขา)
ร้านจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เลดี้ มาร์เก็ต - พระใหญ่(กระเช้านองปิง)
ช้อปปิ้งถนนนาธาน - มาเก๊า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,888-24,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 11 - 13  มกราคม  2562
ราคา  21,888.-
วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 22,888.-
วันที่ 14 - 16 เมษายน 2562
วันที่ 01 - 03 พฤษภาคม 2562 
ราคา 24,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก