Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 133 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12988.-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 4 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน (290319)


THG9-HX-HK-23NOV18-29MAR19

ID : 24861

ฮ่องกง-สะพานชิงหม่า-มาเก๊า-วัดอาม่า
เจ้าแม่กวนอิมสีทอง-โบสถ์เซนต์ปอล
เซนาโด้ สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
ตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก-อนุสาวรีย์หวีหนี่
โรงงานผ้าไหม-เซินเจิ้น-ศูนย์หยก-บัวหิมะ
3D Water Show-เซินเจิ้น-วัดเชอกุง
โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดปักไต่-ถนนนาธาน 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
14 – 16 ธ.ค. 61
21 – 23 ธ.ค. 61
4 – 6 ม.ค. 62
11 – 13 ม.ค. 62
18 – 20 ม.ค. 62
25 – 27 ม.ค. 62
1 – 3 ก.พ. 62
15 – 17 ก.พ. 62
22 – 24 ก.พ. 62
1 – 3 มี.ค. 62
8 – 10 มี.ค. 62
15 – 17 มี.ค. 62
22 –24 มี.ค. 62
29 – 31 มี.ค. 62
ราคา 12,988.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HC3-HX โปรป๋า ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (300319)


THW2-HX-HK-23-30MAR19

ID : 26652

ฮ่องกง-นั่งรถข้ามสะพาน-มาเก๊า
วัดอาม่า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์
เวเนเชี่ยน-ปาริเชี่ยน-จูไห่-หวีหนี่
ถนนคู่รัก-เซินเจิ้น-ตลาดตงเหมิน
สวนฮอลแลนด์-ชมโชว์น้ำพุ
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 มี.ค.62
30 มี.ค.-1 เม.ย.62
ราคา 12,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HC8-CX Summer ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน (251019)


THW2-CX-HK-8MAR-25OCT19

ID : 26647

ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ
Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
10-12 พ.ค.62
31 พ.ค.-2 มิ.ย.62
7-9 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
5-7 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
2-4 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
30 ส.ค.-1 ก.ย.62
6-8 ก.ย.62
13-15 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
27-29 ก.ย.62
ราคา 12,999.-
19-21 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
25-27 ต.ค.62
ราคา 14,999.-
3-5 พ.ค.62
26-28 ก.ค.62
9-11 ส.ค.62
4-6 ต.ค.62
11-13 ต.ค.62
18-20 ต.ค.62
ราคา 16,999.-
6-8 เม.ย.62
18-20 พ.ค.62
10-12 ส.ค.62
12-14 ต.ค.62
ราคา 17,999.-
14-16 เม.ย.62
ราคา 19,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (210319)


THZ1-HX-HK-1NOV18-21MAR19

ID : 24299

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่
มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล
ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่-วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ (ยืมเงินเจ้าแม่) - ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 13 มกราคม 2562
ราคา 12,999.-
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
17 – 20 มกราคม 2562
24 – 27 มกราคม 2562
31 ม.ค. – 03 ก.พ.62
ราคา 13,999.-
06 – 09 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 14,999.-
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค.62
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
ราคา 15,999.-
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG21 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (220319)


THZ1-CX-HK-15FEB-22MAR19

ID : 24295

ฮ่องกง – เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย
สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค
ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน 
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 12,999.-
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
ราคา 13,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HH1-CX Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน (290319)


THW2-CX-HK-27SEP18-29MAR19

ID : 24208

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
เลดี้ส์มาร์เก็ต-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย
Symphony of Lights
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ก.ย.61
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
ราคา 12,999.-
25-27 ต.ค.61
9-11 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
4-6 ม.ค. 62
25-27 ม.ค.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคา 13,999.-
5-7 ต.ค.61
11-13 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
ราคา 14,999.-
1-3 ธ.ค.61
7-9 ธ.ค.61
ราคา 15,999.-
29-31 ธ.ค.61
ราคา 21,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HC8-CX Summer ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน (290319)


THW2-CX-HK-27SEP18-29MAR19

ID : 24206

ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ
Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ก.ย.61
9-11 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคา 12,999.-
25-27 ต.ค.61
4-6 ม.ค.62
ราคา 13,999.-
11-13 ต.ค.61
1-3 ธ.ค.61
7-9 ธ.ค.61
ราคา 14,999.-
29-31 ธ.ค.61
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13333.-

ทัวร์ฮ่องกง : HH3-HX Chic ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน (150619)


THW2-HX-HK-23MAR-15JUN19

ID : 26650

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง
เลดี้ย์มาร์เก็ต-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย
Symphony of Lights-ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
ช้อปปิ้งซิดตี้เกท
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,333-14,444 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 มี.ค.62
ราคา 13,333.-
30 มี.ค.-1 เม.ย.62
1-3 มิ.ย.62
15-17 มิ.ย.62
ราคา 14,444.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13599.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (300319)


THA2-HX-HK-16-30MAR19

ID : 26623

ฮ่องกง-ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกต-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
วัดเจ้าพ่อกวนอู-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
วัดฮอยชาม หล่งโหม่ว - ร้านจิวเวอรี่
เจ้าพ่อแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
Symphony of Lights-เจ้าพ่อหวังต้าเซียน
วัดจี๋หลิน – เจ้าแม่ทับทิม-ร้านช็อคโกแล็ต เอ้าท์เล็ท
ช้อปปิ้งโอเชียนเทอร์มินอล
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,599-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-18, 23-25 มีนาคม 2562
ราคา 13,599.-
16-18, 23-25 มีนาคม 2562
30 มีนาคม-01 เมษายน 2562
ราคา 14,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HH11-CX Chill ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-บิ๊กบัส 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน (280319)


THW2-CX-HK-14-28MAR19

ID : 26649

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว
หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony Of Lights
ทัวร์บิ๊กบัส
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-16 มี.ค.62
21-23 มี.ค.62
28-30 มี.ค.62
ราคา 13,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-EK007 HONGKONG FEEL GOOD 3 วัน 2 คืน (280419)


THG1-EK-HK-1MAR-28APR19

ID : 26395

ฮ่องกง-Symphony Of Lights [ชมแสดงไฟ]
วัดแชกง– วัดหวังต้าเซียน -พระใหญ่ลันเตา
กระเช้านองปิง-City Gate Outlet
วัดเจ้าแม่กวนอิม- Jewelry Factory
ศูนย์หยกและสมุนไพร-อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-04 มีนาคม 2562
09-11 มีนาคม 2562
ราคา 13,888.-
01-03 มีนาคม 2562
03-05 มีนาคม 2562
07-09 มีนาคม 2562
08-10 มีนาคม 2562
14-16 มีนาคม 2562
15-17 มีนาคม 2562
16-18 มีนาคม 2562
21-23 มีนาคม 2562
22-24 มีนาคม 2562
23-25 มีนาคม 2562
28-30 มีนาคม 2562
29-31 มีนาคม 2562
30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
ราคา 14,888.-
04-06 เมษายน 2562
05-07 เมษายน 2562
ราคา 14,900.-
06-08 เมษายน 2562
18-20 เมษายน 2562
19-21 เมษายน 2562
26-28 เมษายน 2562
27-29 เมษายน 2562
28-30 เมษายน 2562
ราคา 15,900.-
12-14 เมษายน 2562
15-17 เมษายน 2562
ราคา 19,900.-
13-15 เมษายน 2562
14-16 เมษายน 2562
ราคา 20,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-CX005 เที่ยวเพลิน ฮ่องกง เซินเจิ้น หลี่หยุนหมุน 3 วัน 2 คืน (290319)


THG1-CX-HK-15FEB-29MAR19

ID : 26034

ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
หาดรีพัลส์เบย์ – เซินเจิ้น – ร้านสมุนไพร
ร้านหยก – หมู่บ้านวัฒนธรรม
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-เซินเจิ้น
ร้านจิวเวอร์รี่ – ร้านของฝาก
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 กุมภาพันธ์ 2562
22-24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 14,888.-
22-24 มีนาคม 2562
29-31 มีนาคม 2562
ราคา 13,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG05 ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน (300319)


THS17-CX-HK-19JAN-30MAR19

ID : 25798

ฮ่องกง –ตลาดมงก๊ก-รีพลัสเบย์
วัดหมั่นโหมว –วัดแชกง –จิวเวอรี่
วัดหวังต้าเซียน-จิมซ่าจุ่ย-กระเช้านองปิง
พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้ง City Gate Outlet
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 21 มกราคม 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
ราคา 13,888.-
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 15,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์ฮ่องกง : QE1HKG-EK001 ฮ่องกง แชร์โลมา..!! 3 วัน 2 คืน (010619)


THB15-EK-HK-18APR-1JUN19

ID : 26826

ฮ่องกง– Symphony Of Lights [ชม แสดงไฟ]  
วัดเจ้าแม่กวนอิม- Jewelry Factory
ศูนย์หยกและสมุนไพร-พระใหญ่ลันเตา
กระเช้านองปิง-City Gate Outlet
วัดแชกง– วัดหวังต้าเซียน
อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-20 เมษายน 2562
19-21 เมษายน 2562
26-28 เมษายน 2562
27-29 เมษายน 2562
28-30 เมษายน 2562
ราคา 15,900.-
03-05 พฤษภาคม 2562
04-06 พฤษภาคม 2562
ราคา 14,900.-
10-12 พฤษภาคม 2562
11-13  พฤษภาคม 2562
17-19  พฤษภาคม 2562
18-20  พฤษภาคม 2562
24-26 พฤษภาคม 2562
25-27 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม –  02 มิถุนายน 2562
01-03  มิถุนายน 2562
ราคา 13,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์มาเก๊า : QE1MFM-NX001 มาเก๊า ฮ่องกง สุดจัด..!! 3D2N (300419)


THB15-NX-HK-5-30APR19

ID : 26825

มาเก๊า-ฮ่องกง - ยอดเขาวิคตอเรียพีค (นั่งรถรางพีคแทรม)
วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่ –วัดแชกง
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 เม.ย. 62  
06-08 เม.ย. 62  
07-09 เม.ย. 62  
ราคา 16,900.-
11-13 เม.ย. 62
ราคา 17,900.-
13-15 เม.ย. 62  
14-16 เม.ย. 62  
15-17 เม.ย. 62  
ราคา 21,900.-
19-21 เม.ย. 62  
26-28 เม.ย. 62  
ราคา 14,900.-
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 62  
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 62  
ราคา 13,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก