Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 102 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง : GT-HKG EK01 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (300618)

THG12-EK-HK-24MAR-30JUN18

ID : 20921

จู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว
เซินเจิ้น  -ช้อปปิ้งหลอหวู่(LOWU)
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
ฮ่องกง – รีพลัสเบย์ - วัดแชกง
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 9,991 - 13,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 เมษายน  2561
27-29 เมษายน  2561         
06-08 พฤษภาคม 2561      
11-13 พฤษภาคม 2561      
12-14 พฤษภาคม 2561      
18-20 พฤษภาคม 2561      
19-21 พฤษภาคม 2561      
20-22 พฤษภาคม 2561      
25-27 พฤษภาคม 2561      
27-29 พฤษภาคม 2561      
02-04 มิถุนายน 2561      
03-05 มิถุนายน 2561      
08-10 มิถุนายน 2561      
10-12 มิถุนายน 2561      
15-17 มิถุนายน 2561      
17-19 มิถุนายน 2561      
22-24 มิถุนายน 2561      
23-25 มิถุนายน 2561      
30มิถุนายน – 02กรกฎาคม 61      
ราคา 9,991.-
24-26 มีนาคม 2561       
30 มีนาคม–01เมษายน  2561           
24-26 พฤษภาคม 2561      
31พฤษภาคม – 02มิถุนายน61      
07–09 มิถุนายน 2561      
14-16 มิถุนายน 2561      
21-23 มิถุนายน 2561      
28-30 มิถุนายน 2561      
ราคา 10,991.-
06-08 เมษายน 2561         
14-16 เมษายน 2561         
15-17 เมษายน 2561         
ราคา 13,991.-

ทัวร์ฮ่องกง : HK059 ฮ่องกง ทุ่มไม่อั้น-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (290618)

THH5-CX-HK-22APR-29JUN18

ID : 21006

เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่
ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ
จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์ - ช้อปปิ้งตงเหมิน - โชว์น้ำแบบ 3 D
วัดแชกุง – ร้านจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่ม 9,999 - 12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
04-06 พฤษภาคม 2561
05-07 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
1-3 มิถุนายน 2561
15-17 มิถุนายน 2561
22-24 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
ราคา 9,999.-
27-29/28-30 เมษายน 2561
ราคา 12,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HHZ-FD32-B01 HONGKONG Zhuhai Shenzhen จัดเต็ม 3D2N (240518)

THH3-FD-HK-5APR-24MAY18

ID : 20990

ฮ่องกง – จูไห่ - ถนนคู่รัก
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – วัดผู่โถว
ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก
เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ซิตี้ 
โชว์ Mangrove Groove
วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน
โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช็อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่ม 9,999 - 19,999  บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-5 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
18-21 พ.ค.61
24-26 พ.ค.61
ราคา 9,999.-
19-21 เม.ย.61
26-28 เม.ย.61
ราคา 10,999.-
5-7 เม.ย.61
ราคา 13,999.-
11-13 เม.ย.61
15-17 เม.ย.61
ราคา 14,999.-
13-15 เม.ย.61
ราคา 19,999.-

ทัวร์มาเก๊า : MFM88 MACAU ZHUHAI SHENZHEN 4D3N (010718)

THG15-FD-HK-5MAY-1JUL18

ID : 20365

มาเก๊า - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – ด่านกงเป่ย – จูไห่- ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก - ร้านผ้าไหม 
สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ
พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม และ เมนูเป็ดปักกิ่ง
วัดผู่โถว - ร้านหยก - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม
หมู่บ้านวัฒนธรรม - เซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 
พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง       
เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน 
ร้านจิวเวอรี่ - จิมซาจุ่ย - ถนนนาธาน – มาเก๊า 
สายการบิน : Air Asia (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 พฤษภาคม 2561 ราคา10,999.-
17 - 20 พฤษภาคม 2561 ราคา10,999.-
19 - 22 พฤษภาคม 2561 ราคา9,999.-
24 – 27 พฤษภาคม 2561 ราคา10,999.-
07 – 10 มิถุนายน 2561 ราคา10,999.-
14 – 17 มิถุนายน 2561 ราคา10,999.-
21 – 24 มิถุนายน 2561 ราคา9,999.-
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561  ราคา10,999-

ทัวร์มาเก๊า : MFM03 GS MFM ZHU HKG มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 4D3N (230618)

THG15-FD-HK-3MAY-23JUN18

ID : 21159

มาเก๊า – เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว
วัดไป่เหลียน – ร้านผ้าไหม -ร้านยา
ร้านหยก - เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
ร้านจิวเวอรี่ – ย่านจิมซาจุ่ย - วัดอาม่า
วัดกวนไท - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของที่ระลึก – เดอะเวนีเชียน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 10,998 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-06 พ.ค. 61
17-20 พ.ค. 61
2-5 มิ.ย. 61
09-12 มิ.ย. 61
23-26 มิ.ย. 61
ราคา 10,998.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG15 ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน (230418)

THS17-EK-HK-5MAR-23APR18

ID : 19788

ตลาดมงก๊ก (Lady Market)-วิคตอเรียพีค (Mid-Level)
เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์-วัดแชกง – จิวเวอรี่
วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน กระเช้านองปิง
ซิตี้เกต เอ้าท์เลท 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,888-12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 07 มีนาคม 2561           
12 – 14 มีนาคม 2561           
18 – 20 มีนาคม 2561           
19 – 21 มีนาคม 2561           
ราคา 11,888.-
16 – 18 เมษายน 2561          
22 – 24 เมษายน 2561          
23 – 25 เมษายน 2561          
ราคา 12,888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG 3D2N (250718)

THW5-EK-HK-4MAY-25JUL18

ID : 21393

ฮ่องกง  – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน
JW HONGKONG JEWELRY
นั่ง PEAK TRAM - วิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์
ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์”
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900 - 13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 13 ก.ค.61
ราคา 11,900.-
4 - 6 พ.ค.61 
29 - 31 พ.ค.61 
30 พ.ค. - 1 มิ.ย.61
28 - 30 มิ.ย.61
ราคา 12,900.-
1 - 3 ก.ค.61
5 - 7 ก.ค.61
8 - 10 ก.ค.61
12 - 14 ก.ค.61
15 - 17 ก.ค.61
19 - 21 ก.ค.61
25 - 27 ก.ค.61
ราคา 13,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG 3วัน2คืน (250718)

THW5-EK-HK-4MAY-25JUL18

ID : 21161

ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน
JW HONGKONG JEWELRY
นั่ง PEAK TRAM - วิคตอเรียพีค 
อ่าวรีพัลส์เบย์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900 - 13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 ก.ค.61
ราคา 11,900.-
4-6 พ.ค.61 
29- 31 พ.ค.61 
30 พ.ค. - 1 มิ.ย.61
28-30 มิ.ย.61
ราคา 12,900.-
1-3 ก.ค.61
5-7 ก.ค.61
8-10 ก.ค.61
12-14 ก.ค.61
15-17 ก.ค.61
19-21 ก.ค.61
25-27 ก.ค.61
ราคา 13,900.-

ทัวร์มาเก๊า : HKG09 วัดแชกงมิว หวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม (310518)

THB11-EK-HK-5APR-31MAY18

ID : 21021

Mongkok Ladies Market
รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว
หวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
Avenue of Star
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900 - 16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 เม.ย. 61 - 24 เม.ย. 61
ราคา 11,900.-
19 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61
10 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 19 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61 - 02 มิ.ย. 61
ราคา 12,900.-
25 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
ราคา 13,900.-
05 เม.ย. 61 - 07 เม.ย. 61
07 เม.ย. 61 - 09 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61
ราคา 16,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHOPPPING (020618)

THB11-EK-HK-11MAR-2JUN18

ID : 20635

ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market-รีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star-อิสระช้อปปิ้ง  
สายการบิน : Emirate Airline (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 มี.ค. 61-13 มี.ค. 61 ราคา11,900.-
15 มี.ค. 61-17 มี.ค. 61 ราคา12,900.-
18 มี.ค. 61-20 มี.ค. 61 ราคา11,900.-
22 มี.ค. 61-24 มี.ค. 61 ราคา12,900.-
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61 ราคา16,900.-
07 เม.ย. 61-09 เม.ย. 61 ราคา16,900.-
12 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61 ราคา16,900.-
19 เม.ย. 61-21 เม.ย. 61 ราคา12,900.-
22 เม.ย. 61-24 เม.ย. 61 ราคา11,900.-
26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61 ราคา12,900.-
10 พ.ค. 61-12 พ.ค. 61 ราคา12,900.-
14 พ.ค. 61-16 พ.ค. 61 ราคา12,900.-
17 พ.ค. 61-19 พ.ค. 61 ราคา12,900.-
24 พ.ค. 61-26 พ.ค. 61 ราคา12,900.-
25 พ.ค. 61-27 พ.ค. 61 ราคา13,900.-
31 พ.ค. 61-02 มิ.ย. 61 ราคา12,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : FINVER ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (280718)

THW2-RJ-HK-25JAN-28JUL18

ID : 19666

เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง
จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
ฮ่องกง–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse Bay-Victoria
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-4 มี.ค. 61
8-11 มี.ค. 61
15-18 มี.ค. 61
22-25 มี.ค. 61
ราคา 11,999.-
25-28 ม.ค. 61
8-11 ก.พ. 61
22-25 ก.พ. 61
12-15 พ.ค.61
26-29 พ.ค.61
9-12 มิ.ย.61
16-19 มิ.ย.61
23-26 มิ.ย.61
14-17 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
28-31 ก.ค.61
ราคา 12,999.-
5-8 เม.ย. 61
28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 13,999.-
12-15 เม.ย. 61
ราคา 15,999.-
14-17 เม.ย. 61
ราคา 16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN SPECIAL 3 DAYS 2 NIGHTS BY CX (280718)

THK8-CX-HK-11MAY-28JUL18

ID : 20616

ฮ่องกง – อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขา วิคตอเรีย
วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ-อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
ชมไฟ Symphony of light-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – งานฮวงจุ้ย-ตลาดหลอหวู่
เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู – ช้อปปิ้งร้านหยก
ผ้าไหม – ยาบัวหิมะ
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 / 12-14 / 18-20   19-21 / 25-27 พ.ค.61
01-03 / 02-04 / 09-11 15-17 / 16-18 / 22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.61
06-08 / 07-09 / 13-15 14-16 / 20-22 / 21-23 ก.ค.61
ราคา 12,900.-
19-21 / 21-23 / 28-30 เม.ย.61
27-29 / 28-30 ก.ค.61
ราคา 14,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG01 GS ฮ่องกง เซินเจิ้น เต็มอิ่ม ดิสนีย์เเลนด์ (300418)

THG15-CX-HK-23APR-30APR18

ID : 21360

ดิสนีย์แลนด์ - เมืองเซินเจิ้น - เมืองเซินเจิ้น
วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม
หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม
หมู่บ้านวัฒนธรรม - เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน - รีพลัส เบย์ - โรงงานเครื่องประดับ
ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : Cathay Packfic Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,999 - 14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 เม.ย. 61
25-27 เม.ย. 61
ราคา 12,999.-
30 เม.ย.-02 พ.ค. 61
ราคา 14,888.-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง ไม่เข้าจีน 3 วัน (270418)

THO6-FD-HK-20-27APR18

ID : 20719

มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ร้านขนม-โบสถ์เซ็นปอล
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian
The Venetian Casino – ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์
วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว
ร้านหยก – ช้อปปิ้งถนนนาธาน - The Symphony Of Light
กระเช้านองปิง 360+พระใหญ่โป่วหลิน-ช้อปป้งซิตี้เกทเอาท์เลต
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,331 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 - 22 เม.ย.61
27 - 29 เม.ย.61
ราคา 13,331.-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง ไม่เข้าจีน 3 วัน (280418)

THO6-FD-HK-21-28APR18

ID : 20708

มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian
The Venetian Casino – ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์
วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว
ร้านหยก – ช้อปปิ้งถนนนาธาน - The Symphony Of Light
กระเช้านองปิง360+พระใหญ่โป่วหลิน-ช้อปป้งซิตี้เกทเอาท์เลต
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,331 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 - 23 เม.ย.61
28 - 30 เม.ย.61
ราคา 13,331.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก