Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 124 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11911.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง… ล้วนๆ...OPTION กระเช้านองปิง 360 (230718)


THS9-CX-HK-29JUN-23JUL18

ID : 22216

ฮ่องกง – จุดชมวิว วิคตอร์เรียพีค Mid Level
รีพลัสเบย์ –ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
ชมโชว์ The Symphony Of Lights
ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ร้านหยก
หวังต้าเซียน-วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮงฮำ(ยืมเงิน)
ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,911-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มิ.ย.-1 ก.ค.61
ราคา 12,900.-
16 – 18 ก.ค.61
23 - 25 ก.ค.61
ราคา 11,911.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11988.-

ทัวร์ฮ่องกง : EK77 ฮ่องกง หรู หรู (250718)


THS13-EK-HK-4JUN-25JUL18

ID : 21683

ฮ่องกง  - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต-รีพลัสเบย์
ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว–หวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กระเช้านองปิง 360
พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,988-12,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 – 6 มิ.ย.61
6 – 8 มิ.ย.61
11 – 13 มิ.ย.61
20 – 22 มิ.ย.61
25 – 27 มิ.ย.61
24 – 26 ก.ค.61
ราคา 11,988.-
16 – 18 ก.ค.61
23 – 25 ก.ค.61
25 – 27 ก.ค.61
ราคา 12,988.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1_HX ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน (160918)


THH13-HX-HK-5JUL-16SEP18

ID : 22651

ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  – เซิ่นเจิ้น
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่
โชว์ม่านน้ำ-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนน นาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
06-09 กันยนยน 2561
13-16 กันยนยน 2561
ราคา 11,999.-
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
30 ก.ค.-02 ส.ค.61
02-05 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
18-21 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
25-28 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
01-04 กันยนยน 2561
02-05 กันยนยน 2561
08-11 กันยนยน 2561
09-12 กันยนยน 2561
15-18 กันยนยน 2561
16-19 กันยนยน 2561
ราคา 12,999.-
06-09 กรกฎาคม 2561
13-16 กรกฎาคม 2561
20-23 กรกฎาคม 2561
03-06 สิงหาคม 2561
09-12 สิงหาคม 2561
13-16 สิงหาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG08 ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N (310818)


THG15-HX-HK-5JUL-31AUG18

ID : 22196

เมืองฮ่องกง – กระเช้านองปิง-พระใหญ่นองปิง
ซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง
รีพลัสเบย์ – วัดแชกง หมิว – โรงงานจิวเวอรี่
ร้านหยก – ถนนนาธาน –   ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 25 Aug 2018
ราคา 11,999.-
05 - 07 Jul 2018 
08 - 10 Jul 2018 
12 - 14 Jul 2018 
ราคา 12,999.-
06 - 08 Jul 2018 
13 - 15 Jul 2018 
19 - 21 Jul 2018 
26 - 28 Jul 2018 
02 - 04 Aug 2018 
24 - 26 Aug 2018 
30 Aug - 01 Sep 2018 
31 Aug - 02 Sep 2018 
ราคา 13,999.-
14 - 16 Jul 2018
ราคา 14,999.-
12 - 14 Aug 2018 
ราคา 15,999.-
28 - 30 Jul 2018 
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG03 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (290718)


THG15-CX-HK-10JUN-29JUL18

ID : 22194

เมืองฮ่องกง - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน
ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่
ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า- รีพลัส เบย์
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน
ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 22 Jun 2018 
ราคา 11,999.-
10 - 13 Jun 2018
ราคา 12,999.-
01 - 04 Jul 2018 
10 - 13 Jul 2018 
ราคา 13,999.-
28 Jun - 01 Jul 2018 
15 - 18 Jul 2018 
ราคา 14,999.-
19 - 22 Jul 2018 
29 Jul - 01 Aug 2018 
ราคา 15,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์ฮ่องกง : FINVER ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (280718)


THW2-RJ-HK-25JAN-28JUL18

ID : 19666

เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง
จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
ฮ่องกง–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse Bay-Victoria
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-4 มี.ค. 61
8-11 มี.ค. 61
15-18 มี.ค. 61
22-25 มี.ค. 61
ราคา 11,999.-
25-28 ม.ค. 61
8-11 ก.พ. 61
22-25 ก.พ. 61
12-15 พ.ค.61
26-29 พ.ค.61
9-12 มิ.ย.61
16-19 มิ.ย.61
23-26 มิ.ย.61
14-17 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
28-31 ก.ค.61
ราคา 12,999.-
5-8 เม.ย. 61
28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 13,999.-
12-15 เม.ย. 61
ราคา 15,999.-
14-17 เม.ย. 61
ราคา 16,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12800.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG05 ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน (261018)


THS17-CX-HK-22JUN-26OCT18

ID : 22397

ฮ่องกง –ตลาดมงก๊ก-รีพลัสเบย์ –วัดหมั่นโหมว
วัดแชกง –จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย 
กระเช้านองปิง– พระใหญ่เกาะลันเตา
ช้อปปิ้ง CityGateOutlet
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,800-16,800 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 24 มิถุนายน 2561
23 – 25 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561
ราคา 12,800.-
06 – 08 กรกฎาคม 2561
07 – 09 กรกฎาคม 2561
13 - 15 กรกฎาคม 2561
14 –16 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
04 – 06 สิงหาคม 2561
18 – 20 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม– 02 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
28 – 30 กันยายน 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 08 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
ราคา 13,800.-
10 – 12 สิงหาคม 2561
11 - 13 สิงหาคม 2561
13 – 15 ตุลาคม 2561
ราคา 15,800.-
27 – 29 กรกฎาคม 2561
28 – 30 กรกฎาคม 2561
ราคา 16,800.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP2E ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน (190818)


THH13-EK-HK-15JUL-19AUG18

ID : 22649

ฮ่องกงชมไฟ แสง สี เสียง The Symphony of Lights
ติ่มซำฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เซินเจิ้น - โชว์อลังการที่หมู่บ้านวัฒนธรรม
วัดกวนอู – ร้านยาบัวหิมะ – ร้านหยก-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-13,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 กรกฎาคม 2561
22-24 กรกฎาคม 2561
05-07 สิงหาคม 2561
12-14 สิงหาคม 2561
19-21 สิงหาคม 2561
ราคา 12,888.-
29-31 กรกฎาคม 2561
ราคา 13,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-EK001 ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน (281018)


THG1-EK-HK-22JUL-28OCT18

ID : 23050

ฮ่องกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]  
วัดแชกง– วัดหวังต้าเซียน -พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง
City Gate Outlet-วัดเจ้าแม่กวนอิม-อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 กรกฎาคม 2561
02-04 สิงหาคม 2561
04-06 สิงหาคม 2561
05-07 สิงหาคม 2561
09-11 สิงหาคม 2561
16-18 สิงหาคม 2561
19-21 สิงหาคม 2561
23-25 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม- 01 กันยายน 2561
01-03 กันยายน 2561
06-08 กันยายน 2561
08-10 กันยายน 2561
13-15 กันยายน 2561
15-17 กันยายน 2561
16-18 กันยายน 2561
22-24 กันยายน 2561
ราคา 12,900.-
03-05 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
18-20 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
25-27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม- 02 กันยายน 2561
07-09 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
06-08 ตุลาคม 2561
28-30 ตุลาคม 2561
ราคา 13,900.-
10-12 สิงหาคม 2561
04-06 ตุลาคม 2561
05-07 ตุลาคม 2561
07-09 ตุลาคม 2561
11-13 ตุลาคม 2561
18-20 ตุลาคม 2561
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
25-27 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
11-13 สิงหาคม 2561
12-14 ตุลาคม 2561
ราคา 15,900.-
13-15 ตุลาคม 2561
14-16 ตุลาคม 2561
ราคา 16,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG09 EK HONGKONG SHOPPING 3 วัน 2 คืน (300818)


THB11-EK-HK-12JUL-30AUG18

ID : 22885

ฮ่องกง-Mongkok Ladies Market-รีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue Of Star
กระเช้านองปิง-City gate Outlets 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 ส.ค. 61-04 ส.ค. 61
09 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61-18 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61-25 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61-01 ก.ย 61
ราคา 12,900.-
12 ก.ค. 61-14 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61-21 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61-31 ก.ค. 61
ราคา 13,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD004 สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (271018)


THG1-FD-HK-5JUL-27OCT18

ID : 22536

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน
จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
ฮ่องกง-วัดแชกง-วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
26-29 กรกฎาคม 2561
02-05 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
30 ส.ค.-02 ก.ย.61
06-09 กันยายน 2561
13-16 กันยายน 2561
20-23 กันยายน 2561
27-30 กันยายน 2561
04-07 ตุลาคม 2561
11-14 ตุลาคม 2561
25-28 ตุลาคม 2561
ราคา 12,900.-
09-12 สิงหาคม 2561
20-23 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHOPPING (310718)


THB11-EK-HK-9MAY-31JUL18

ID : 21527

ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market-รีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star
สายการบิน : Emirate Airline (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น12,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 พ.ค. 61-11 พ.ค. 61 ราคา12,900.-
10 พ.ค. 61-12 พ.ค. 61 ราคา12,900.-
14 พ.ค. 61-16 พ.ค. 61 ราคา12,900.-
17 พ.ค. 61-19 พ.ค. 61 ราคา12,900.-
24 พ.ค. 61-26 พ.ค. 61 ราคา12,900.-
25 พ.ค. 61-27 พ.ค. 61 ราคา13,900.-
31 พ.ค. 61-02 มิ.ย. 61 ราคา12,900.-
07 มิ.ย. 61-09 มิ.ย. 61 ราคา13,900.-
14 มิ.ย. 61-16 มิ.ย. 61 ราคา13,900.-
20 มิ.ย. 61-22 มิ.ย. 61 ราคา12,900.-
21 มิ.ย. 61-23 มิ.ย. 61 ราคา12,900.-
28 พ.ค. 61-30 พ.ค. 61 ราคา12,900.-
05 ก.ค. 61-07 ก.ค. 61 ราคา13,900.-
12 ก.ค. 61-14 ก.ค. 61 ราคา13,900.-
19 ก.ค. 61-21 ก.ค. 61 ราคา13,900.-
29 ก.ค. 61-31 ก.ค. 61 ราคา13,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN SPECIAL 3 DAYS 2 NIGHTS BY CX (280718)


THK8-CX-HK-11MAY-28JUL18

ID : 20616

ฮ่องกง – อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขา วิคตอเรีย
วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ-อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
ชมไฟ Symphony of light-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – งานฮวงจุ้ย-ตลาดหลอหวู่
เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู – ช้อปปิ้งร้านหยก
ผ้าไหม – ยาบัวหิมะ
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 / 12-14 / 18-20   19-21 / 25-27 พ.ค.61
01-03 / 02-04 / 09-11 15-17 / 16-18 / 22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.61
06-08 / 07-09 / 13-15 14-16 / 20-22 / 21-23 ก.ค.61
ราคา 12,900.-
19-21 / 21-23 / 28-30 เม.ย.61
27-29 / 28-30 ก.ค.61
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP6 FREE TIME ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (190818)


THH13-EK-HK-15JUL-19AUG18

ID : 22652

ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งถนนนาธาน-FREE TIME HONGKONG
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 กรกฎาคม 2561
22-24 กรกฎาคม 2561
05-07 สิงหาคม 2561
12-14 สิงหาคม 2561
19-21 สิงหาคม 2561
ราคา 12,999.-
29-31 กรกฎาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG14 HONGKONG SHOPPING 3D2N (220918)


THZ1-EK-HK-23JUN-22SEP18

ID : 22388

ฮ่องกง – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – เขา VICTORIA
A SYMPHONY OF LIGHTS-จิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 25 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 02 ก.ค.61
01 – 03 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
ราคา 12,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก