Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 101 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (210319)


THW2-RJ-HK-13OCT18-21MAR19

ID : 24209

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่
สวนหยวนหมิง-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า
เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
Repulse bay-Victoria
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-25 พ.ย.61
24-27 ม.ค.62
21-24 ก.พ.62
7-10 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
ราคา 12,999.-
13-16 ต.ค.61
8-11 ธ.ค.61
ราคา 14,999.-
29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HH1-CX Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน (290319)


THW2-CX-HK-27SEP18-29MAR19

ID : 24208

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
เลดี้ส์มาร์เก็ต-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย
Symphony of Lights
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ก.ย.61
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
ราคา 12,999.-
25-27 ต.ค.61
9-11 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
4-6 ม.ค. 62
25-27 ม.ค.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคา 13,999.-
5-7 ต.ค.61
11-13 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
ราคา 14,999.-
1-3 ธ.ค.61
7-9 ธ.ค.61
ราคา 15,999.-
29-31 ธ.ค.61
ราคา 21,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HC8-CX Summer ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน (290319)


THW2-CX-HK-27SEP18-29MAR19

ID : 24206

ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ
Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ก.ย.61
9-11 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคา 12,999.-
25-27 ต.ค.61
4-6 ม.ค.62
ราคา 13,999.-
11-13 ต.ค.61
1-3 ธ.ค.61
7-9 ธ.ค.61
ราคา 14,999.-
29-31 ธ.ค.61
ราคา 17,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์มาเก๊า : SHNXMFM7 มาเก๊า ทอดมันกุ้ง เวเนเชี่ยน จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน (161218)


THS3-NX-HK-2SEP-16DEC18

ID : 23400

มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
ร้านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN-จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม-CHIMELONG OCEAN KINGDOM 
ร้านหยก-ล่องเรือชมสะพานข้ามทะเล
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-4 /13-15/16-18 กันยายน 2561
28-30 ตุลาคม 2561
4-6 / 8-10 / 18-20 / 22-24 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
6-8 / 16-18 ธันวาคม 2561
ราคา 12,999.-
21-23 ตุลาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG05 ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน (300319)


THS17-CX-HK-3NOV18-30MAR19

ID : 24723

ฮ่องกง –ตลาดมงก๊ก-รีพลัสเบย์ –วัดหมั่นโหมว
วัดแชกง –จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย 
กระเช้านองปิง– พระใหญ่เกาะลันเตา
ช้อปปิ้ง CityGateOutlet
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 - 05 พฤศจิกายน 2561
10 – 12  พฤศจิกายน 2561
16 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 – 19  พฤศจิกายน 2561
24 – 26  พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561
16 – 18 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
05 – 07 มกราคม 2562
12 – 14 มกราคม 2562
19 – 21 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
ราคา 13,888.-
09 – 11 ธันวาคม 2561
ราคา 15,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์ฮ่องกง : Chill ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-บิ๊กบัส 3 วัน (280319)


THW2-CX-HK-1NOV18-28MAR19

ID : 24204

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว
หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
ทัวร์บิ๊กบัส
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-3 พ.ย.61
8-10 พ.ย.61
15-17 พ.ย.61
22-24 พ.ย.61
29 พ.ย.-1 ธ.ค.61
13-15 ธ.ค.61
10-12 ม.ค.62
17-19 ม.ค.62
14-16 ก.พ.62
21-23 ก.พ.62
28 ก.พ.-2 มี.ค.62
7-9 มี.ค.62
14-16 มี.ค.62
21-23 มี.ค.62
28-30 มี.ค.62
ราคา 13,888.-
20-22 ธ.ค.61
3-5 ม.ค.62
ราคา 14,888.-
6-8 ธ.ค.61
ราคา 15,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG002 RJ มหัศจรรย์ HONGKONG NGONG PING (140319)


THB11-RJ-HK-3JAN-14MAR19

ID : 24326

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดแชกงมิว
วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 ม.ค.62-05 ม.ค.62
10 ม.ค.62-12 ม.ค.62
24 ม.ค.62-26 ม.ค.62
14 ก.พ.62-16 ก.พ.62
21 ก.พ.62-23 ก.พ.62
28 ก.พ.62-02 มี.ค.62
07 มี.ค.62-09 มี.ค.62
14 มี.ค.62-16 มี.ค.62
ราคา 13,900.-
07 ก.พ.62-09 ก.พ.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน (250119)


THK8-CX-HK-19OCT18-25JAN19

ID : 24139

อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย
ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) - Symphony of light
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – งานฮวงจุ้ย
วัดแชกงหมิว - Ladies Market
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-19,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-21 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
04-06 มกราคม 2562
11-13 มกราคม 2562
18-20 มกราคม 2562
25-27 มกราคม 2562
ราคา 15,900.-
02-04 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.61
14-16 ธันวาคม 2561
ราคา 16,900.-
07-09 ธันวาคม 2561
08-10 ธันวาคม 2561
ราคา 19,500.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13988.-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 5 ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง วัดโป่หลิน Splendid of China Show 3วัน2คืน (290319)


THG9-HX-HK-23NOV18-29MAR19

ID : 24863

ฮ่องกง-หลอหวู่ เซ็นเตอร์-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
ศูนย์หยก-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-บัวหิมะ
โรงงานผ้าไหม-เมืองจำลองจีน Splendid of China
เซินเจิ้น-วัดเชอกุง-โรงงานจิวเวอร์รี่-ถนนนาธาน
กระเช้านองปิง-วัดโป่หลิน-ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
14 – 16 ธ.ค. 61
21 – 23 ธ.ค. 61
4 – 6 ม.ค. 62
11 – 13 ม.ค. 62
18 – 20 ม.ค. 62
25 – 27 ม.ค. 62
1 – 3 ก.พ. 62
15 – 17 ก.พ. 62
22 – 24 ก.พ. 62
1 – 3 มี.ค. 62
8 – 10 มี.ค. 62
15 – 17 มี.ค. 62
22 –24 มี.ค. 62
29 – 31 มี.ค. 62
ราคา 13,988.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG03 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (310519)


THZ1-FD-HK-4JAN-31MAY19

ID : 24300

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet
วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights-มาเก๊า
วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน-เวเนเชี่ยน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 06 มกราคม 2562
05 – 07 มกราคม 2562
ราคา 13,999.-
11 – 13 มกราคม 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
25 – 27 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
ราคา 14,999.-
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 01 เม.ย.62
19 – 21 เมษายน 2562
20 – 22 เมษายน 2562
04 – 06 พฤษภาคม 2562
10 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG31 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4 วัน 2 คืน (230319)


THZ1-HX-HK-3NOV18-23MAR19

ID : 24292

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น
ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D
หลอหวู่ – วัดกวนอู – จู่ไห่-สวนหยวนหมิงหยวน
ตลาดใต้ดินกงเป่ย-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
12 – 15 มกราคม 2562
ราคา 13,999.-
01 – 04 ธันวาคม 2561
15 – 18 ธันวาคม 2561
19 – 22 มกราคม 2562
09 – 12 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
08 – 11 ธันวาคม 2561
22 – 25 ธันวาคม 2561
26 – 29 มกราคม 2562
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 05 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
ราคา 15,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์มาเก๊า : HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน (171118)


THZ1-FD-HK-7SEP-17NOV18

ID : 23146

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วิหารเซนต์ปอล-เดอะปาริเซียน-เวเนเชี่ยน
ฮ่องกง-วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-กระเช้านองปิง
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
CITYGATE OUTLET
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
ราคา 13,999.-
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
03 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
ราคา 14,999.-
12 – 14 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 29 ตุลาคม 2561
ราคา 15,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14444.-

ทัวร์ฮ่องกง : Chic ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน (081218)


THW2-HX-HK-13OCT-8DEC18

ID : 24172

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง
เลดี้ย์มาร์เก็ต-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิดตี้เกท
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,444-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 พ.ย.61
ราคา 14,444.-
13-15 ต.ค.61
8-10 ธ.ค.61
ราคา 18,888.-
20-22 ต.ค.61
ราคา 19,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC 3 วัน 2 คืน (300319)


THZ2-CX-HK-2NOV18-30MAR19

ID : 24678

ฮ่องกง – หมู่บ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet          
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่
ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์-จุดชมวิววิคตอเรียพีค
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 04 พฤศจิกายน 61
11 – 13 มกราคม 62
08 – 10 มีนาคม 62
ราคา 14,900.-
09 – 11 พฤศจิกายน 61
16 – 18 พฤศจิกายน 61
14 – 16 ธันวาคม 61
15 – 17 ธันวาคม 61
18 – 20 มกราคม 62
25 – 27 มกราคม 62
22 – 24 กุมภาพันธ์ 62
23 – 25 กุมภาพันธ์ 62
15 – 17 มีนาคม 62
22 – 24 มีนาคม 62
30  มีนาคม – 01 เมษายน 62
ราคา 15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG002 CX มหัศจรรย์ HONGKONG NGONG PING (230319)


THB11-CX-HK-11OCT18-23MAR19

ID : 24328

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดแชกงมิว
วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 ต.ค. 61-22 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61-27 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61-29 ต.ค. 61
03 พ.ย. 61-05 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61-12 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61-19 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61-26 พ.ย. 61
15 ธ.ค. 61-17 ธ.ค. 61
05 ม.ค. 62-07 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62-13 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62-21 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62-28 ม.ค. 62
23 ก.พ. 62-25 ก.พ. 62
02 มี.ค. 62-04 มี.ค. 62
09 มี.ค. 62-11 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62-18 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62-25 มี.ค. 62
ราคา 14,900.-
18 ต.ค. 61-20 ต.ค. 61
ราคา 15,900.-
11 ต.ค. 61-13 ต.ค. 61
01 ธ.ค. 61-03 ธ.ค. 61
08 ธ.ค. 61-10 ธ.ค. 61
ราคา 16,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก