Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 124 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (130918)


THH13-HX-HK-6MAY-13SEP18

ID : 21405

ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ 
สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ
ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D 
เซิ่นเจิ้น-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-11 พฤษภาคม 2561
9-12 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
14-17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค.61
23-26 สิงหาคม 2561
13-16 กันยนยน 2561
ราคา 9,999.-
6-9 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. –3 มิ.ย.61
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
02-05 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม - 02 กันยนยน 2561
06-09 กันยนยน 2561
ราคา 10,999.-
27-30 พฤษภาคม 2561
8-11 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค.61
ราคา 11,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG19 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (220918)


THZ1-EK-HK-2JUN-22SEP18

ID : 20500

ฮ่องกง –เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่
สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 04 มิถุนายน 2561
09 – 11 มิถุนายน 2561
16 – 18 มิถุนายน 2561
23 – 25 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 02 ก.ค.61
01 – 03 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
ราคา 9,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 10899.-

ทัวร์มาเก๊า : CSMFMNX07 มาเก๊า เกี๊ยวกุ้ง นอนฮ่องกง 2 คืน (230918)


THC4-NX-HK-12JUL-23SEP18

ID : 22687

มาเก๊า-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย์
วิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก
วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก- The Venetian
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14 กรกฎาคม 2561
30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2561
06-08 / 09-11 / 20-22 / 23-25 กันยายน 2561
ราคา 10,899.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (290918)


THG1-FD-HK-6JUL-29SEP18

ID : 22533

มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จูไห่-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์-ฮ่องกง
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-09 กรกฎาคม 2561
22-24 กันยายน 2561
ราคา 10,900.-
06-08 กรกฎาคม 2561
13-15 กรกฎาคม 2561
14-16 กรกฎาคม 2561
20-22 กรกฎาคม 2561
21-23 กรกฎาคม 2561
03-05 สิงหาคม 2561
04-06 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
18-20 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
25-27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
ราคา 11,900.-
26-28 กรกฎาคม 2561
10-12 สิงหาคม 2561
01-03 กันยายน 2561
07-09 กันยายน 2561
08-10 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
15-17 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
29 ก.ย.-01 ต.ค.61
ราคา 12,900.-
27-30 กรกฎาคม 2561
28-30 กรกฎาคม 2561
11-13 สิงหาคม 2561
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-FD005 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (271018)


THG1-FD-HK-6JUL-27OCT18

ID : 22530

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง
เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว– อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
31 ส.ค.-02 ก.ย. 61
ราคา 10,900.-
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29 ก.ย.- 01 ต.ค. 61
06-08 ต.ค. 61
12-14 ต.ค. 61
19-21 ต.ค. 61
20-22 ต.ค. 61
26-28 ต.ค. 61
27-29 ต.ค. 61
ราคา 12,900.-
05-07 ต.ค. 61
13-15 ต.ค. 61
21-23 ต.ค. 61
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG003 HONGKONG สุดชิค! บินเที่ยว ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (290718)


THB11-RJ-HK-1-29JUL18

ID : 22608

ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน
รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
Avenue of Stare-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 ก.ค. 61-03 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61-14 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61-17 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61-24 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61-31 ก.ค. 61
ราคา 10,999.-
26 ก.ค. 61-28 ก.ค. 61
ราคา 11,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG22 ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 2 วัน 1 คืน (120818)


THZ1-CX-HK-23JUN-12AUG18

ID : 22384

ฮ่องกง – ย่านจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 24 มิถุนายน 2561 *BUS A*
23 – 24 มิถุนายน 2561 *BUS B*
30 มิ.ย. – 01 ก.ค.61 *BUS A*
30 มิ.ย. – 01 ก.ค.61 *BUS B*
04 – 05 สิงหาคม 2561
ราคา 10,999.-
12 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (191018)


THZ1-HX-HK-9MAR-19OCT18

ID : 20531

ฮ่องกง-เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่
สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 11 มีนาคม 2561
20 – 22 เมษายน 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย.61
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
ราคา 10,999.-
27 – 29 เมษายน 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561
11 – 13 พฤษภาคม 2561
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 1
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 2
25 – 27 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561 
29 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
ราคา 11,999.-
27 – 29 กรกฎาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์ฮ่องกง : HCX13 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (280718)


THB12-CX-HK-6JUN-28JUL18

ID : 21461

ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-ช็อปปิ้งย่านนาธาน-จูไห่
ถนนคู่รัก-สวนดอกบัวขาว-วัดไป๋เหลียนตัง
มาเก๊า-วัดอาม่า-วิหารเซนด์พอล-เซนาโด้สแควร์
THEVENETIAN-พระราชวังหยวนหมิงหยวน
วัดผู่โถว-ตลาดก๋งเป่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 08 Jun 2018
ราคา 11,888.-
16 - 18 Jun 2018
23 - 25 Jun 2018
30 Jun - 02 Jul 2018
07 - 09 Jul 2018
14 - 16 Jul 2018
21 - 23 Jul 2018
ราคา 12,888.-
28 - 30 Jul 2018
ราคา 14,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง Grand Sale 3 วัน 2 คืน (260818)


THB3-EK-HK-22JUN-26AUG18

ID : 22265

ฮ่องกง-ตลาดเลดี้มาร์เก็ต-วัดกังหัน-JewelryFactory
วัดหวังต้าเซียน-ศูนย์หยกและสมุนไพร
วัดโป่หลิน (Polin Monastery)
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)
ซิตี้เกท เอาท์เลต
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-28 ส.ค. 61
ราคา 11,900.-
15-17 ก.ค. 61
22-24 ก.ค. 61
05-07 ส.ค. 61
ราคา 12,900.-
22-24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
26-28 ก.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
ราคา 13,900.-
28-30 มิ.ย. 61
12-14 ส.ค. 61
ราคา 14,900.-
27-29 ก.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
ราคา 15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (260818)


THB3-EK-HK-22JUN-26AUG18

ID : 22264

ฮ่องกง-ตลาดเลดี้มาเก็ต-นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพัลส์เบย์
วิคตอเรีย พีค (Mid Level)-วัดกังหัน-Jewelry Factory
ศูนย์หยกและสมุนไพร- ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ-กระเช้านองปิง-วัดโป่หลิน (PolinMonastery)
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)-ซิตี้เกตเอาท์เลต
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-28 ส.ค. 61
ราคา 11,900.-
15-17 ก.ค. 61
22-24 ก.ค. 61
05-07 ส.ค. 61
ราคา 12,900.-
22-24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
30 มิ.ย.-02 ก.ค.61
26-28 ก.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
ราคา 13,900.-
28-30 มิ.ย. 61
12-14 ส.ค. 61
ราคา 14,900.-
27-29 ก.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
ราคา 15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง บินคาเธ่ย์ 3 วัน 2 คืน (200918)


THB11-CX-HK-2JUN-20SEP18

ID : 21905

ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
City gate outlets-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่
โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove-รีพลัสเบย์
เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 04 มิ.ย. 61
09 – 11 มิ.ย. 61
16 – 18 มิ.ย. 61
23 – 25 มิ.ย. 61
ราคา 11,900.-
29 มิ.ย.– 01 ก.ค. 61
05 – 07 ก.ค. 61
14 – 16 ก.ค. 61
19 – 21 ก.ค. 61
04 – 06 ส.ค. 61
18 – 20 ส.ค. 61
25 – 27 ส.ค. 61
01 – 03 ก.ย. 61
08 – 10 ก.ย. 61
13 – 15 ก.ย. 61
20 – 22 ก.ย. 61
ราคา 12,900.-
26 – 28 ก.ค. 61
28 – 30 ก.ค. 61
11 – 13 ส.ค. 61
ราคา 15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG TOGETHER 3 วัน 2 คืน (250718)


THW5-EK-HK-4MAY-25JUL18

ID : 21393

ฮ่องกง  – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน
JW HONGKONG JEWELRY
นั่ง PEAK TRAM - วิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์
ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์”
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900 - 13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 13 ก.ค.61
ราคา 11,900.-
4 - 6 พ.ค.61 
29 - 31 พ.ค.61 
30 พ.ค. - 1 มิ.ย.61
28 - 30 มิ.ย.61
ราคา 12,900.-
1 - 3 ก.ค.61
5 - 7 ก.ค.61
8 - 10 ก.ค.61
12 - 14 ก.ค.61
15 - 17 ก.ค.61
19 - 21 ก.ค.61
25 - 27 ก.ค.61
ราคา 13,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG 3วัน2คืน (250718)


THW5-EK-HK-4MAY-25JUL18

ID : 21161

ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน
JW HONGKONG JEWELRY
นั่ง PEAK TRAM - วิคตอเรียพีค 
อ่าวรีพัลส์เบย์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900 - 13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-13 ก.ค.61
ราคา 11,900.-
4-6 พ.ค.61 
29- 31 พ.ค.61 
30 พ.ค. - 1 มิ.ย.61
28-30 มิ.ย.61
ราคา 12,900.-
1-3 ก.ค.61
5-7 ก.ค.61
8-10 ก.ค.61
12-14 ก.ค.61
15-17 ก.ค.61
19-21 ก.ค.61
25-27 ก.ค.61
ราคา 13,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 11911.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง… ล้วนๆ...OPTION กระเช้านองปิง 360 (230818)


THS9-HX-HK-5JUL-23AUG18

ID : 22217

ฮ่องกง – จุดชมวิว วิคตอร์เรียพีค Mid Level
รีพลัสเบย์ –ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
ชมโชว์ The Symphony Of Lights
ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ร้านหยก
หวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮงฮำ (ยืมเงิน)
ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,911-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 13 ก.ค.61
15 – 18 ก.ค.61
17 – 20 ก.ค.61
22 – 25 ก.ค.61
24 – 26 ก.ค.61
ราคา 11,911.-
5 – 8 ก.ค.61
5 – 8 ส.ค.61
14 – 17 ส.ค.61
19 - 22 ส.ค.61
ราคา 12,500.-
23 - 26 ส.ค.61
ราคา 12,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก