Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 108 รายการ

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์มาเก๊า : HKG07 มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง แก้ปีชง เปิดดวงเศรษฐี (270918)


THG15-HX-HK-9AUG-27SEP18

ID : 23147

เมืองมาเก๊า –วัดอาม่า- ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า
เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
ร้านผ้าไหม -สวนหยวนหมิงหยวน-เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู
ร้านหยก - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์-เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก
ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย-ดิวตี้ ฟรี
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 - 19 สิงหาคม 61
23-26 สิงหาคม 61
30 สิงหาคม-02 กันยายน 61
06 – 09 กันยายน 61
27 - 30 กันยายน  61
ราคา 9,999.-
09 – 12 สิงหาคม 61
ราคา 11,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HK001 ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3D2N (261018)


THH5-CX-HK-31MAY-26OCT18

ID : 21409

ฮ่องกง –เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่
ร้านผ้าไหม ร้านหยก -ร้านบัวหิมะ-จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์
ช้อปปิ้งตงเหมิน- โชว์น้ำแบบ 3D-วัดแชกงหมิว
ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค.-02 มิ.ย.61
1-3 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61
6-8 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
3-5 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค. – 2 ก.ย.61
7-9 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
ราคา 9,999.-
5-7 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
26-28 ต.ค.61
ราคา 10,999.-
27-29 ก.ค.61
10-12 ส.ค.61
12-14 ต.ค.61
ราคา 12,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (290918)


THG1-FD-HK-6JUL-29SEP18

ID : 22533

มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จูไห่-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์-ฮ่องกง
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-09 กรกฎาคม 2561
22-24 กันยายน 2561
ราคา 10,900.-
06-08 กรกฎาคม 2561
13-15 กรกฎาคม 2561
14-16 กรกฎาคม 2561
20-22 กรกฎาคม 2561
21-23 กรกฎาคม 2561
03-05 สิงหาคม 2561
04-06 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
18-20 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
25-27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
ราคา 11,900.-
26-28 กรกฎาคม 2561
10-12 สิงหาคม 2561
01-03 กันยายน 2561
07-09 กันยายน 2561
08-10 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
15-17 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
29 ก.ย.-01 ต.ค.61
ราคา 12,900.-
27-30 กรกฎาคม 2561
28-30 กรกฎาคม 2561
11-13 สิงหาคม 2561
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-FD005 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (271018)


THG1-FD-HK-6JUL-27OCT18

ID : 22530

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง
เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว– อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
31 ส.ค.-02 ก.ย. 61
ราคา 10,900.-
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29 ก.ย.- 01 ต.ค. 61
06-08 ต.ค. 61
12-14 ต.ค. 61
19-21 ต.ค. 61
20-22 ต.ค. 61
26-28 ต.ค. 61
27-29 ต.ค. 61
ราคา 12,900.-
05-07 ต.ค. 61
13-15 ต.ค. 61
21-23 ต.ค. 61
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (191018)


THZ1-HX-HK-9MAR-19OCT18

ID : 20531

ฮ่องกง-เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่
สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 11 มีนาคม 2561
20 – 22 เมษายน 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย.61
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
ราคา 10,999.-
27 – 29 เมษายน 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561
11 – 13 พฤษภาคม 2561
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 1
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 2
25 – 27 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561 
29 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
ราคา 11,999.-
27 – 29 กรกฎาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์มาเก๊า : MFM06 มาเก๊า ฮ่องกง 2 Night 3D2N (010119)


THG15-FD-HK-2SEP18-1JAN19

ID : 23194

มาเก๊า – ฮ่องกง – ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต
รีพลัส เบย์ – วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
ร้านจิวเวอรี่ –ร้านหยก - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย
วัดอาม่า – วัดกวนไท -  ซากโบสถ์เซนต์ปอล
จัตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนิเชียน-เดอะ ปาริเซียน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 11 กันยายน 2561
ราคา 11,888.-
02 – 04 กันยายน 2561 
16 – 18 กันยายน 2561
ราคา 13,888.-
04 – 06 พฤศจิกายน 2561
11 – 13 พฤศจิกายน 2561
18 – 20 พฤศจิกายน 2561
25 – 27 พฤศจิกายน 2561
ราคา 13,900.-
02 – 04 ธันวาคม 2561
16 - 18 ธันวาคม 2561
ราคา 14,900.-
19 - 21 ตุลาคม 2561
26 - 28 ตุลาคม 2561
28 - 30 ตุลาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
21 - 23 ธันวาคม 2561
ราคา 15,900.-
12 – 14 ตุลาคม 2561
21 - 23 ตุลาคม 2561
09 - 11 ธันวาคม 2561
23 - 25 ธันวาคม 2561
ราคา 16,900.-
01 – 03 มกราคม 2562
ราคา 19,900.-
30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62
31 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62
ราคา 22,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12800.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG05 ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน (261018)


THS17-CX-HK-22JUN-26OCT18

ID : 22397

ฮ่องกง –ตลาดมงก๊ก-รีพลัสเบย์ –วัดหมั่นโหมว
วัดแชกง –จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย 
กระเช้านองปิง– พระใหญ่เกาะลันเตา
ช้อปปิ้ง CityGateOutlet
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,800-16,800 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 24 มิถุนายน 2561
23 – 25 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561
ราคา 12,800.-
06 – 08 กรกฎาคม 2561
07 – 09 กรกฎาคม 2561
13 - 15 กรกฎาคม 2561
14 –16 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
04 – 06 สิงหาคม 2561
18 – 20 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม– 02 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
28 – 30 กันยายน 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 08 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
ราคา 13,800.-
10 – 12 สิงหาคม 2561
11 - 13 สิงหาคม 2561
13 – 15 ตุลาคม 2561
ราคา 15,800.-
27 – 29 กรกฎาคม 2561
28 – 30 กรกฎาคม 2561
ราคา 16,800.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG09 EK HONGKONG SHOPPING 3 วัน 2 คืน (281118)


THB11-EK-HK-3OCT-28NOV18

ID : 24099

ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน
โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
Avenue of Star
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 ต.ค. 61-05 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61-18 ต.ค. 61
01 พ.ย. 61-03 พ.ย. 61
07 พ.ย. 61-09 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61-17 พ.ย. 61
ราคา 12,900.-
18 พ.ย. 61-20 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61-30 พ.ย. 61
ราคา 13,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG01 CX ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง บินคาเธ่ย์ 3 วัน 2 คืน (300319)


THB11-CX-HK-20SEP18-30MAR19

ID : 24097

ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
City gate outlets-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่
โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove -วัดแชกงมิว
เจ้าแม่อวนอิม รีพลัสเบย์-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 22 ก.ย. 61
22 – 24 ก.ย. 61
29 – 01 ต.ค. 61
03 – 05 พ.ย. 61
10 – 12 พ.ย. 61
17 – 19 พ.ย. 61
24 – 26 พ.ย. 61
05 – 07 ม.ค. 62
12 – 14 ม.ค. 62
19 – 21 ม.ค. 62
26 – 28 ม.ค. 62
09 – 11 มี.ค. 62
23 – 25 มี.ค. 62
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 12,900.-
04 – 06 ต.ค. 61
06 – 08 ต.ค. 61
25 – 27 ต.ค. 61
15 – 17 ธ.ค. 61
ราคา 13,900.-
18 – 20 ต.ค. 61
01 – 03 ธ.ค. 61
09 – 11 ก.พ. 62
ราคา 14,900.-
11 – 13 ต.ค. 61
ราคา 16,900.-
28 – 30 ธ.ค. 61
29 – 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
ราคา 18,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-EK001 ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน (281018)


THG1-EK-HK-22JUL-28OCT18

ID : 23050

ฮ่องกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]  
วัดแชกง– วัดหวังต้าเซียน -พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง
City Gate Outlet-วัดเจ้าแม่กวนอิม-อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 กรกฎาคม 2561
02-04 สิงหาคม 2561
04-06 สิงหาคม 2561
05-07 สิงหาคม 2561
09-11 สิงหาคม 2561
16-18 สิงหาคม 2561
19-21 สิงหาคม 2561
23-25 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม- 01 กันยายน 2561
01-03 กันยายน 2561
06-08 กันยายน 2561
08-10 กันยายน 2561
13-15 กันยายน 2561
15-17 กันยายน 2561
16-18 กันยายน 2561
22-24 กันยายน 2561
ราคา 12,900.-
03-05 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
18-20 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
25-27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม- 02 กันยายน 2561
07-09 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
06-08 ตุลาคม 2561
28-30 ตุลาคม 2561
ราคา 13,900.-
10-12 สิงหาคม 2561
04-06 ตุลาคม 2561
05-07 ตุลาคม 2561
07-09 ตุลาคม 2561
11-13 ตุลาคม 2561
18-20 ตุลาคม 2561
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
25-27 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
11-13 สิงหาคม 2561
12-14 ตุลาคม 2561
ราคา 15,900.-
13-15 ตุลาคม 2561
14-16 ตุลาคม 2561
ราคา 16,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD004 สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (271018)


THG1-FD-HK-5JUL-27OCT18

ID : 22536

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน
จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
ฮ่องกง-วัดแชกง-วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
26-29 กรกฎาคม 2561
02-05 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
30 ส.ค.-02 ก.ย.61
06-09 กันยายน 2561
13-16 กันยายน 2561
20-23 กันยายน 2561
27-30 กันยายน 2561
04-07 ตุลาคม 2561
11-14 ตุลาคม 2561
25-28 ตุลาคม 2561
ราคา 12,900.-
09-12 สิงหาคม 2561
20-23 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (210319)


THW2-RJ-HK-13OCT18-21MAR19

ID : 24209

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่
สวนหยวนหมิง-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า
เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
Repulse bay-Victoria
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-25 พ.ย.61
24-27 ม.ค.62
21-24 ก.พ.62
7-10 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
ราคา 12,999.-
13-16 ต.ค.61
8-11 ธ.ค.61
ราคา 14,999.-
29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HH1-CX Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน (290319)


THW2-CX-HK-27SEP18-29MAR19

ID : 24208

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
เลดี้ส์มาร์เก็ต-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย
Symphony of Lights
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ก.ย.61
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
ราคา 12,999.-
25-27 ต.ค.61
9-11 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
4-6 ม.ค. 62
25-27 ม.ค.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคา 13,999.-
5-7 ต.ค.61
11-13 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
ราคา 14,999.-
1-3 ธ.ค.61
7-9 ธ.ค.61
ราคา 15,999.-
29-31 ธ.ค.61
ราคา 21,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HC8-CX Summer ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน (290319)


THW2-CX-HK-27SEP18-29MAR19

ID : 24206

ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ
Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ก.ย.61
9-11 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
23-25 พ.ย.61
30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
1-3 มี.ค.62
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
ราคา 12,999.-
25-27 ต.ค.61
4-6 ม.ค.62
ราคา 13,999.-
11-13 ต.ค.61
1-3 ธ.ค.61
7-9 ธ.ค.61
ราคา 14,999.-
29-31 ธ.ค.61
ราคา 17,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์มาเก๊า : SHNXMFM7 มาเก๊า ทอดมันกุ้ง เวเนเชี่ยน จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน (161218)


THS3-NX-HK-2SEP-16DEC18

ID : 23400

มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
ร้านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN-จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม-CHIMELONG OCEAN KINGDOM 
ร้านหยก-ล่องเรือชมสะพานข้ามทะเล
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-4 /13-15/16-18 กันยายน 2561
28-30 ตุลาคม 2561
4-6 / 8-10 / 18-20 / 22-24 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
6-8 / 16-18 ธันวาคม 2561
ราคา 12,999.-
21-23 ตุลาคม 2561
ราคา 13,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก