Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 102 รายการ

ทัวร์มาเก๊า : GT-MFMCNX-FD01 บินตรง..เชียงใหม่!! มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 5 วัน 3 คืน (290418)

THG12-FD-HK-2MAR-29APR18

ID : 19746

เชียงใหม่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-04 มี.ค.61
ราคา 13,999.-
13-15 เม.ย.61
29 เม.ย. – 01 พ.ค.61
ราคา 14,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5วัด (180818)

THB11-RJ-HK-15MAR-18AUG18

ID : 20700

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน
รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-Avenue of Stare
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
สายการบิน : Royal Jordan Airways (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น14,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 มี.ค. 61-17 มี.ค. 61 ราคา14,900 .-
22 มี.ค. 61-24 มี.ค. 61 ราคา14,900 .-
29 มี.ค. 61-31 มี.ค. 61 ราคา15,900 .-
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61 ราคา15,900 .-
26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61 ราคา14,900 .-
29 เม.ย. 61-01 พ.ค. 61 ราคา14,900 .-
03 พ.ค. 61-05 พ.ค. 61 ราคา15,900 .-
24 พ.ค. 61-26 พ.ค. 61 ราคา14,900 .-
28 มิ.ย. 61-30 มิ.ย. 61 ราคา14,900 .-
26 ก.ค. 61-28 ก.ค. 61 ราคา14,900 .-
02 ส.ค. 61-04 ส.ค. 61 ราคา14,900 .-
09 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61 ราคา15,900 .-
16 ส.ค. 61-18 ส.ค. 61 ราคา14,900 .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (290418)

THZ1-EK-HK-3MAR-29APR18

ID : 20530

ฮ่องกง-A Symphony Of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 - 05 มีนาคม 2561
04 - 06 มีนาคม 2561
ราคา 14,999.-
10 - 12 มีนาคม 2561
11 - 13 มีนาคม 2561
12 - 14 มีนาคม 2561
17 - 19 มีนาคม 2561
18 - 20 มีนาคม 2561
26 - 28 มีนาคม 2561
ราคา 15,999.-
16 – 18 เมษายน 2561
22 - 24 เมษายน 2561
ราคา 16,999.-
29 เม.ย. – 01 พ.ค.61
ราคา 19,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (261018)

THZ1-HX-HK-2MAR-26OCT18

ID : 20527

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่
มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล
ชมเดอะเวเนเชี่ยน-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-11 มีนาคม 2561
9-12 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
16-19 มีนาคม 2561
23-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 2 เม.ย.61
ราคา 14,999.-
20 – 23 เมษายน 2561 Bus 1
20 – 23 เมษายน 2561 Bus 2
04 – 07 พฤษภาคม 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
18 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
01 – 04 มิถุนายน 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
ราคา 15,999.-
27 – 30 เมษายน 2561
26 – 29 พฤษภาคม 2561
ราคา 16,999.-
06 – 09 เมษายน 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 19,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (271018)

THZ1-CX-HK-1MAR-27OCT18

ID : 20230

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 มีนาคม 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
09 – 12 มิถุนายน 2561
01 – 04 กันยายน 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
ราคา 14,999.-
15 - 18 มีนาคม 2561
16 - 19 มีนาคม 2561
17 - 20 มีนาคม 2561
21 - 24 เมษายน 2561 BUS 2
04 – 07 พฤษภาคม 2561
05 – 08 พฤษภาคม 2561
12 – 15 พฤษภาคม 2561 BUS 1
12 – 15 พฤษภาคม 2561 BUS 2
18 – 21 พฤษภาคม 2561 BUS 1
18 – 21 พฤษภาคม 2561 BUS 2
19 - 22 พฤษภาคม 2561 BUS 1
19 - 22 พฤษภาคม 2561 BUS 2
25 - 28 พฤษภาคม 2561 BUS 1
25 - 28 พฤษภาคม 2561 BUS 2
26 - 29 พฤษภาคม 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561 BUS 1
15 – 18 มิถุนายน 2561 BUS 2
16 - 19 มิถุนายน 2561
23 – 26 มิถุนายน 2561 BUS 1
23 – 26 มิถุนายน 2561 BUS 2
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 BUS 1
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 BUS 2
30 มิ.ย. – 03 ก.ค.61 BUS 1
30 มิ.ย. – 03 ก.ค.61 BUS 2
06 – 09 กรกฎาคม 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
21 – 24 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561 BUS 1
03 – 06 สิงหาคม 2561 BUS 2
04 - 07 สิงหาคม 2561
17 - 20 สิงหาคม 2561
18 – 21  สิงหาคม 2561
24 - 27 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561 BUS 1
25 – 28 สิงหาคม 2561 BUS 2
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
08 – 11 กันยายน 2561 BUS 1
08 – 11 กันยายน 2561 BUS 2
14 – 17 กันยายน 2561
15 – 18 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561 BUS 1
21 – 24 กันยายน 2561 BUS 2
22 – 25 กันยายน 2561 BUS 1
22 – 25 กันยายน 2561 BUS 2
29 ก.ย. – 02 ต.ค.61
ราคา 15,999.-
21 - 24 เมษายน 2561 BUS 1
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
ราคา 16,999.-
07 – 10 เมษายน 2561 BUS 1
07 – 10 เมษายน 2561 BUS 2
28 เม.ย. – 01 พ.ค.61
27 – 30 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561 BUS 1
10 – 13 สิงหาคม 2561 BUS 2
11 - 14 สิงหาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561 BUS 1
13 – 16 ตุลาคม 2561 BUS 2
ราคา 17,999.-
12 – 15 เมษายน 2561
13 - 16 เมษายน 2561
ราคา 21,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5วัดดัง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน 3วัน2คืน (010818)

THB11-CX-HK-10MAR-1JUL18(1)

ID : 20629

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน
รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-Avenue of Stare
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
สายการบิน : Cathay Packfic Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 มี.ค.61-12 มี.ค.61 ราคา15,900.-
17 มี.ค.61-19 มี.ค.61 ราคา15,900.-
22 มี.ค.61-24 มี.ค.61 ราคา16,900.-
26 มี.ค.61-26 มี.ค.61 ราคา15,900.-
27 เม.ย. 61-29 เม.ย. 61 ราคา16,900.-
28 เม.ย. 61-30 เม.ย. 61 ราคา16,900.-
25 พ.ค. 61-27 พ.ค. 61 ราคา15,900.-
02 มิ.ย. 61-04 มิ.ย. 61 ราคา15,900.-
23 มิ.ย. 61-25 มิ.ย. 61 ราคา15,900.-
29 มิ.ย. 61-01 ก.ค. 61 ราคา15,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน (201018)

THZ1-CX-HK-10MAR-20OCT18

ID : 20229

ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน-กระเช้านองปิง
พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 - 12 มีนาคม 2561
ราคา 15,900.-
16 - 18 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
ราคา 16,900.-
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561
12 – 14 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
06 - 08 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
ราคา 17,900.-
10 – 12 สิงหาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
ราคา 19,900.-
06 – 08 เมษายน 2561
ราคา 20,900.-
12 – 14 เมษายน 2561
ราคา 23,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน (260518)

THZ1-FD-HK-3MAR-26MAY18

ID : 20526

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน
เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง-วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
CITYGATE OUTLET
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 มีนาคม 2561
10-12 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
ราคา 15,999.-
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
04-06 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
ราคา 16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : GT-CNXHKG-FD01 บินตรง เชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (110518)

THG12-FD-HK-23FEB-11MAY18

ID : 20410

เชียงใหม่ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น + อิสระช็อปปิ้งหลอหวู่มอลล์
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)-วัดแชกงหมิว
เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-11 มี.ค.61
11-13 พ.ค.61
ราคา 15,999.-
23 – 25 ก.พ.61
13 – 15 เม.ย.61
ราคา 17,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKH03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน (180818)

THB11-RJ-HK-15MAR-18AUG18(1)

ID : 20701

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-A Symphony of Lights 
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : Royal Jordan Airways (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น16,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 มี.ค. 61-17 มี.ค. 61 ราคา16,900 .-
22 มี.ค. 61-24 มี.ค. 61 ราคา16,900 .-
29 มี.ค. 61-31 มี.ค. 61 ราคา17,900 .-
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61 ราคา17,900 .-
26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61 ราคา16,900 .-
29 เม.ย. 61-01 พ.ค. 61 ราคา16,900 .-
03 พ.ค. 61-05 พ.ค. 61 ราคา17,900 .-
24 พ.ค. 61-26 พ.ค. 61 ราคา16,900 .-
28 มิ.ย. 61-30 มิ.ย. 61 ราคา16,900 .-
26 ก.ค. 61-28 ก.ค. 61 ราคา16,900 .-
02 ส.ค. 61-04 ส.ค. 61 ราคา16,900 .-
09 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61 ราคา17,900 .-
16 ส.ค. 61-18 ส.ค. 61 ราคา16,900 .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน 3วัน2คืน (010818)

THB11-CX-HK-10MAR-1JUL18

ID : 20628

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน 
จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : Cathay Packfic Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 มี.ค.61-12 มี.ค.61 ราคา17,900.-
17 มี.ค.61-19 มี.ค.61 ราคา17,900.-
22 มี.ค.61-24 มี.ค.61 ราคา18,900.-
24 มี.ค.61-26 มี.ค.61 ราคา17,900.-
27 เม.ย. 61-29 เม.ย. 61 ราคา18,900.-
28 เม.ย. 61-30 เม.ย. 61 ราคา18,900.-
25 พ.ค. 61-27 พ.ค. 61 ราคา17,900.-
02 มิ.ย. 61-04 มิ.ย. 61 ราคา17,900.-
23 มิ.ย. 61-25 มิ.ย. 61 ราคา17,900.-
29 มิ.ย. 61-01 ก.ค. 61 ราคา17,900-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม (280418)

THZ1-EK-HK-9MAR-28APR18

ID : 20532

ฮ่องกง-A Symphony of Lights-เกาะลันเตา
วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-11 มีนาคม 2561
04 - 06 เมษายน 2561
ราคา 17,900.-
16-18 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย.61
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
27-29 เมษายน 2561
28-30 เมษายน 2561
ราคา 18,900.-
06-08 เมษายน 2561
15-17 เมษายน 2561
ราคา 21,900.-
13-15 เมษายน 2561
14-16 เมษายน 2561
ราคา 25,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (271018)

THZ1-CX-HK-2MAR-27OCT18

ID : 20231

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet
A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 13 มีนาคม 2561
25 - 27 มีนาคม 2561 Bus 1
25 - 27 มีนาคม 2561 Bus 2
ราคา 17,900.-
02 – 04 มีนาคม 2561 Bus 1
02 – 04 มีนาคม 2561 Bus 2
03 – 05 มีนาคม 2561
09 - 11 มีนาคม 2561 Bus 1
09 - 11 มีนาคม 2561 Bus 2
10 - 12 มีนาคม 2561
ราคา 18,900.-
16 - 18 มีนาคม 2561
17 - 19 มีนาคม 2561
23 - 25 มีนาคม 2561 Bus 1
23 - 25 มีนาคม 2561 Bus 2
30 มี.ค. – 01 เม.ย.61
31 มี.ค. – 02 เม.ย.61
21 – 23 เมษายน 2561 Bus 1
21 – 23 เมษายน 2561 Bus 2
04 – 06 พฤษภาคม 2561 Bus 1
04 – 06 พฤษภาคม 2561 Bus 2
05 – 07 พฤษภาคม 2561 Bus 1
05 – 07 พฤษภาคม 2561 Bus 2
11 – 13 พฤษภาคม 2561 Bus 1
11 – 13 พฤษภาคม 2561 Bus 2
12 – 14 พฤษภาคม 2561 Bus 1
12 – 14 พฤษภาคม 2561 Bus 2
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 1
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 2
19 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 27 พฤษภาคม 2561 Bus 1
25 – 27 พฤษภาคม 2561 Bus 2
26 – 28 พฤษภาคม 2561 Bus 1
26 – 28 พฤษภาคม 2561 Bus 2
27 – 29 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561 Bus 1
01 – 03 มิถุนายน 2561 Bus 2
09 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561 Bus 1
15 – 17 มิถุนายน 2561 Bus 2
16 – 18 มิถุนายน 2561 Bus 1
16 – 18 มิถุนายน 2561 Bus 2
22 – 24 มิถุนายน 2561 Bus 1
22 – 24 มิถุนายน 2561 Bus 2
23 - 25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
30 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 Bus 1
30 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 Bus 2
06 – 08 กรกฎาคม 2561 Bus 1
06 – 08 กรกฎาคม 2561 Bus 2
07 – 09 กรกฎาคม 2561 Bus 1
07 – 09 กรกฎาคม 2561 Bus 2
13 – 15 กรกฎาคม 2561 Bus 1
13 – 15 กรกฎาคม 2561 Bus 2
20 – 22 กรกฎาคม 2561 Bus 1
20 – 22 กรกฎาคม 2561 Bus 2
21 - 23 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561 Bus 1
03 – 05 สิงหาคม 2561 Bus 2
04 – 06 สิงหาคม 2561 Bus 1
04 – 06 สิงหาคม 2561 Bus 2
17 – 19 สิงหาคม 2561
18 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย.61
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
21 - 23 กันยายน 2561 Bus 1
21 - 23 กันยายน 2561 Bus 2
22 – 24 กันยายน 2561 Bus 1
22 – 24 กันยายน 2561 Bus 2
06 - 08 ตุลาคม 2561
19 - 21 ตุลาคม 2561 Bus 1
19 - 21 ตุลาคม 2561 Bus 2
26 - 28 ตุลาคม 2561
27 - 29 ตุลาคม 2561 Bus 1
27 - 29 ตุลาคม 2561 Bus 2
ราคา 19,900.-
27 – 29 เมษายน 2561 Bus 1
27 – 29 เมษายน 2561 Bus 2
27 – 29 เมษายน 2561 Bus 3
28 – 30 เมษายน 2561 Bus 1
28 – 30 เมษายน 2561 Bus 2
29 เม.ย. – 01 พ.ค.61
27 – 29 กรกฎาคม 2561 Bus 1
27 – 29 กรกฎาคม 2561 Bus 2
10 – 12 สิงหาคม 2561 Bus 1
10 – 12 สิงหาคม 2561 Bus 2
11 – 13 สิงหาคม 2561
12 - 14 ตุลาคม 2561 Bus 1
12 - 14 ตุลาคม 2561 Bus 2
13 - 15 ตุลาคม 2561 Bus 1
13 - 15 ตุลาคม 2561 Bus 2
ราคา 21,900.-
15 - 17 เมษายน 2561
ราคา 25,900.-
12 – 14 เมษายน 2561
13 – 15 เมษายน 2561
14 – 16 เมษายน 2561 Bus 1
14 – 16 เมษายน 2561 Bus 2
ราคา 26,900.-

ทัวร์ฮ่องกง : GT-HKG EK03 HONGKONG LANTAU DISNEY 3 วัน 2 คืน (280418)

THG12-EK-HK-1MAR-28APR18

ID : 20379

ฮ่องกง – Symphony Of Lights [ชมแสดงไฟ]  
พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  
ยอดเขาวิคตอเรียพีค (นั่งรถรางพีคแทรม)
หาดรีพัสเบย์ –   อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-11 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
21-23,28-30 เมษายน 2561
ราคา 17,999.-
01-03 มีนาคม 2561         
02-04 มีนาคม 2561         
03-05 มีนาคม 2561         
10-12 มีนาคม 2561         
17-19 มีนาคม 2561         
24-26 มีนาคม 2561         
30 มีนาคม-01 เมษายน 2561
20-22,27-29 เมษายน 2561
ราคา 18,999.-
06-08,15-17 เมษายน 2561
ราคา 22,999.-
13-15,14-16 เมษายน 2561
ราคา 24,999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม (121018)

THZ1-HX-HK-7MAR-12OCT18

ID : 20533

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน
CITY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-นั่งรถรางพีคแทรม
ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 10 มีนาคม 2561
14 - 17 มีนาคม 2561
ราคา 18,900.-
20 – 23 เมษายน 2561
04 – 07 พฤษภาคม 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
18 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
01 – 04 มิถุนายน 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
ราคา 19,900.-
26 -29 เมษายน 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
ราคา 21,900.-
27 – 30 เมษายน 2561
26 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561 Bus 1
10 – 13 สิงหาคม 2561 Bus 2
ราคา 22,900.-
13 – 16 เมษายน 2561
ราคา 26,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ฮ่องกง หนึ่งในผู้นำทางด้านการเงิน การธนาคารและการค้า ศูนย์กลางของประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีบริเวณพื้นที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร มันไม่ง่ายสักเท่าไรที่จะหาเมืองที่น่าตื่นเต้นได้มากกว่าฮ่องกง ฮ่องกงตั้งอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่สวยงาม และก็มีศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวา ที่นี่คุณจะพบกับความสุขของชีวิตที่ทันสมัย​​ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวติ ไฮไลท์ที่คนรู้จักกันดีก็คงจะเป็น "โอเชี้ยนปาร์ค" และวิวที่สวยงามของยอดเขาวิคตอเรีย ทัวร์ฮ่องกงจะเป็นอะไรที่เกิดคาดสำหรับคุณแน่นอน นักช้อปทั้งหลาย อยากจะไปเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกที่หนึ่งของนักช้อปตัวยง เลยทีเดียว ฮ่องกงศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ที่สำคัญยังมีอาหารจีนอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกด้วย ฮ่องกงมีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชากร จากความหลากหลายนี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีเสน่ห์ดึงดูดนักช้อปปิ้งและนักท่องเที่ยว ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ฮ่องกงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ฮ่องกง แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางฮ่องกง ลองใช้บริการทัวร์ฮ่องกง ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวฮ่องกงกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก
สภาพอากาศ: 30°C ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความเร็ว 3 กม./ชม. ความชื้น 79%
เวลาท้องถิ่น: วันเสาร์ 18:07
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง
ประชากร: 7.155 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ภาษาราชการ: กลุ่มภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 21 ลานไควฟง

ทัวร์ฮ่องกงตามสถานที่สำคัญต่างๆกันมาเยอะแล้ว วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของฮ่องกงมาฝากกันคะ ที่นี่คือ ลานไควฟง Lan Kwai Fong ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ไนส์คลับ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่คึกคักไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยคะ จึงอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะออกมาเปิดหูเปิดตาในยามกลางคืน

ลานไควฟง เป็นสถานที่กลางคืนสุดฮิตของเกาะฮ่องกงมายาวนานคะ ตั้งแต่สมัยในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนส์คลับ บาร์ เยอะมากจริงๆ มากกว่า 90 แห่ง เยอะมากพอที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเข้าไปนั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในแต่ละร้าน ลานไควฟงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮ่องกงจำนวนมากไม่พลาดที่จะมานั่งชิว

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศตัวยง มักจะต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยวมักจะได้พบปะกับสีสันแห่งการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่าง เพราะดิสนีย์แลนด์เป็นโลกที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังคงชื่นชอบ หากใครได้เดินทางไปต้องหลงใหลไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งสีสันและโลกใบใหม่แห่งจินตนาการ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก