Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 167 รายการ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 75888.-

ทัวร์ยุโรป : GO3MXP-EK009 HELLO EUROPEAN [ยุโรป 7 ประเทศ] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (271218)


THG1-EK-EU-27DEC18-5JAN19

ID : 24465

มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น
วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค – คาร์โลวี วารี
ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา
บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 75,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62
ราคา 75,888.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 75900.-

ทัวร์ยุโรป : WQR1909A กรีซ มิโคนอส-ซานโตรินี 9 วัน (290419)


THW6-QR-EU-9-29APR19

ID : 24581

เอเธนส์-เกาะมิโครนอส-มิโครนอส
เกาะซานโตรินี่-นั่งกระเช้า-ฟิร่า
อะราโชวา-เดลฟี่-คอรินท์
อะโครโปลิส-ย่านพลาก้า สแควร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 75,900-77,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-17 เม.ย.62
ราคา 77,900.-
29 เม.ย.-07 พ.ค.62
ราคา 75,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 75900.-

ทัวร์ยุโรป : GO3ZRH-TG001 SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน (230319)


THG1-TG-EU-25OCT18-23MAR19

ID : 24468

ซูริค – น้ำตกไรน์ - เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
เซอร์แมท – เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น-มองเทรอซ์
เข้าชมปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์-อินเทอร์ลาเกน
ยอดเขาจุงเฟรา - ทานอาหารมื้อมื้อค่ำบนยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 75,900-89,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-24 พ.ย.61
23 พ.ย.-1 ธ.ค.61
ราคา 75,900.-
5-13 ก.พ. 62
2-10, 23-31 มี.ค. 62
ราคา 79,888.-
25 ต.ค.-2 พ.ย. 61
ราคา 85,900.-
25 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62
ราคา 89,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 76555.-

ทัวร์ยุโรป : GG02 (QR) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (300319)


THG10-QR-EU-23OCT18-30MAR19

ID : 24190

โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน
เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ
จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค-มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา-สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี-สวิสสฟิงซ์-เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล
อนุสาวรีย์สิงโต-ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่  – ประตูชัยปารีส
ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 76,555-89,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3 – 11 พ.ย.61
17 – 25  พ.ย.61
ราคา 76,555.-
1 – 9 ธ.ค.61
ราคา 77,777.-
5 – 13 ธ.ค.61
7 – 15 ก.พ.62
14 – 22 ก.พ. 62
2 – 10 มี.ค.62
13 – 21 มี.ค.62
16 – 24 มี.ค.62
23 – 31 มี.ค.62
28 มี.ค. – 5 เม.ย.62
29 มี.ค. – 6 เม.ย.62
30 มี.ค. – 7 เม.ย.62
ราคา 79,555.-
26 ม.ค. – 3 ก.พ.62
ราคา 79,900.-
23 – 31 ต.ค.61
ราคา 83,900.-
23 – 31 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61-4 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-7 ม.ค.62
ราคา 89,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 78900.-

ทัวร์ยุโรป : GO3ZRH-LX001 SWEET SWISS 9 วัน 7 คืน (251218)


THG1-LX-EU-8NOV-25DEC18

ID : 24412

ซูริค – น้ำตกไรน์  - เบิร์น – กรูแยร์ – เจนีวา – โลซานน์
ทะเลสาบเจนีวา-เข้าชมปราสาทชิลยอง-มองเทรอซ์
เลอแซง - กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท – เวเว่ย์
อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น-ซุก
สายการบิน : SWISS INTERNATIONAL AIRLINES (LX)
เริ่มต้นเดินทาง พย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 78,900-89,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-16, 21-29 พ.ย. 61
29 พ.ย.-7 ธ.ค. 61
ราคา 78,900.-
25 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62
ราคา 89,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 79900.-

ทัวร์ยุโรป : WTG0110J อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 10 วัน (271218)


THW6-TG-EU-21OCT-27DEC18

ID : 24621

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน
บันไดสเปน – ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส
สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค
ล่องเรือกอนโดล่า- เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต
สะพานไม้คาเปล-กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี-ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค
อินเทอร์ลาเค่น - ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2 
มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย
Duty Free  ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต  
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 79,900-94,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-15 พ.ย.61
20-29 พ.ย.61
27 พ.ย.-05 ธ.ค.61
ราคา 79,900.-
 21-30 ต.ค.61
04-13 ธ.ค.61
ราคา 89,900.-
27 ธ.ค.61-05 ม.ค.62
ราคา 94,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 79900.-

ทัวร์ยุโรป : WQR1909A กรีซ 9 วัน พักซานโตรินี 2 คืน (291218)


THW6-QR-EU-29DEC18-2JAN19

ID : 24578

ซานโตรินี่ - มหาวิหารเดลฟี่ - คลองคอรินท์
กรุงเอเธนส์ - อะโครโปลิส – ล่องเรือซานโตรินี่
ฉลองปีใหม่บนเกาะซานโตรินี่
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.61-06 ม.ค.62
ราคา 79,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 79900.-

ทัวร์ยุโรป : GO3ZRH-TG003 แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (150319)


THG1-TG-EU-11JAN-15MAR19

ID : 24435

ซูริค – น้ำตกไรน์ – เบิร์น – เจนีวา
โลซานน์ – เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน-ยอดเขาจุงเฟรา
ลูเซิร์น-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-ซูก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-20 ม.ค. 62
6-15 ก.พ.62
22 ก.พ.-3 มี.ค. 62
15-24 มี.ค. 62
ราคา 79,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 79900.-

ทัวร์ยุโรป : EURO 1 อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (แวะเที่ยวอียิปต์ 1 วัน) (271218)


THV1-MS-EU-27DEC18-5JAN19

ID : 24275

กรุงโรม-วาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
น้ำพุเทรวี่-โคลอสเซียม-บันไดสเปน
ปิซ่า-เวนิซ-ยอดเขาทิตลิต-ดีจอง-ปารีส
แวร์ซาย-ประตูชัย-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน
ไคโร-ปีรามิด-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร
สายการบิน : EGYPT AIR (MS)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ธ.ค.61-5 ม.ค.62
ราคา 79,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 80900.-

ทัวร์ยุโรป : WQR1910S แกรนด์กรีซ (พักซานโตรินี่) 10 วัน (160519)


THW6-QR-EU-6APR-16MAY19

ID : 24580

เทซาโลนิกี่ - แมทธีโอร่า (มหาวิหารบนยอดเขา)
คาลัมบากา - เดลฟี่ – วิหารอะพอลโล่
อะราโชวา  คอร์รินท์ – เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส
เรือเฟอร์รี่ – เกาะซานโตรินี่ – ฟิร่า – อะโครโปลิส
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 80,900-85,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-25 พ.ค.62
ราคา 80,900.-
06-15 เม.ย.62
28 เม.ย.-07 พ.ค.62
ราคา 83,900.-
10-19 เม.ย.62
ราคา 85,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 81000.-

ทัวร์ยุโรป : SIRI21 Germany-Netherland-Belgium And France 8 Days (Benelux) (291218)


THS15-TG-EU-12OCT-29DEC18

ID : 24080

แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์
อัมสเตอร์ดัม – ย่านโคมแดง-ล่องเรือหลังคากระจก
โรงงานเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านประมงโวเลนดัม-บรูกจ์ - บรัสเซลส์
พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 81,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 19 ต.ค.61
10 - 17 พ.ย.61
4 - 11 ธ.ค.61
21 - 28 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61-5 ม.ค.62
ราคา 81,000.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 81000.-

ทัวร์ยุโรป : แกรนด์อิตาลี 9 วัน (071218)


THD3-TG-EU-12OCT-7DEC18

ID : 24030

มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก
ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า 
เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์
จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี 
นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 81,000-92,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 20 ต.ค.61
19 - 27 ต.ค.61
ราคา 92,000.-
16 - 24 พ.ย.61
7 - 15 ธ.ค.61
ราคา 81,000.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 83900.-

ทัวร์ยุโรป : GG02 (D) ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน (301218)


THG10-EK-EU-13OCT-30DEC18

ID : 24188

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ล่องเรือแม่น้ำแซน-ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย
ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์-รถไฟด่วน TGV
ดิจอง –อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา Top Of Europe
ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต  
มิลาน-เวนิส–  ปีซ่า – หอเอนปีซ่า-โรม – วาติกัน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม
น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 83,900-93,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 21 ตุลาคม 2561
ราคา 83,900.-
8 – 16 ธ.ค.61
ราคา 89,900.-
22 – 30 ธ.ค.61
ราคา 92,900.-
25 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
27 ธ.ค.61-4 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-7 ม.ค.62
ราคา 93,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 84000.-

ทัวร์ยุโรป : SIRI04 Explore Spain-Portugal 9 Days (291218)


THS15-EK-EU-12OCT-29DEC18

ID : 24082

ลิสบอน – ซินทรา - พระราชวังเปนา
บาดาโฆช-โตเลโด้ - มาดริด
พระราชวังหลวง - จัตุรัสเอสปันญ่า
ปลาซา มายอร์-เกวนก้า
บาเลนเซีย-บาร์เซโลน่า
ชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 84,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 20 ต.ค.61 
9-17 พ.ย 61
5-13 ธ.ค.61
21 - 29 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61-6 ม.ค.62
ราคา 84,000.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 84555.-

ทัวร์ยุโรป : GG02 (TG) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (200419)


THG10-TG-EU-7FEB-20APR19

ID : 24306

โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน
เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ
จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค-มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี  –  สวิสสฟิงซ์-เมืองลูเซิร์น
สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต-ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV
พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่
ประตูชัยปารีส-ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 84,555-89,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7 – 16 ก.พ.62
9 – 18 ก.พ. 62
21 – 30 มี.ค. 62
ราคา 84,555.-
20 – 29 เม.ย. 62
ราคา 89,555.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ยุโรป ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวยุโรปกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

การเดินทางทัวร์ยุโรป เราจะนำคุณไปยังส่วนของเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทัวร์ยุโรป ภาพการทัวร์ที่คุณเข้าใจ ในทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณมีความสุขในการเดินทางครั้งนี้ ส่วนใหญ่เราจะให้คนอยู่ที่นั้นเป็นคนนำท่านเที่ยว และสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกวันในการเดินทาง และแน่นอนเรามีข้อมูลการท่องเที่ยวให้ท่านอีกมากมาย ยุโรปเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรม และอารยธรรมมากว่าศตวรรษ ยุโรปเป็นทวีปที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานสถานที่ๆ เก่าแก่และน่าสนใจมากมายซึ่งล้วนแต่มีกลิ่นอายของอารยธรรมในยุคโรมันและกรีกเป็นดินแดนที่ก่อเกิดวิทยาการสมัยใหม่ ยุโรปเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ยุโรปทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ยุโรปให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ยุโรปอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ยุโรปอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ยุโรป แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางยุโรป ลองใช้บริการทัวร์ยุโรป ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ยุโรปดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวยุโรปกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทวีปยุโรป
ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ
พื้นที่: 10,180,000 ตร.กม.
ประชากร: 742.5 ล้าน (พ.ศ. 2556)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ยุโรป

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เราได้พากันไปทัวร์ในหลายๆประเทศ ซึ่งก็ไม่ยากสำหรับการเดินทาง แต่ครั้งนี้เราจะพาไปไกลสักหน่อยค่ะ เราจะไปทัวร์ยุโรปกัน ประเทศในยุโรปก็มีด้วยกันหลายประเทศ วันนี้เราจะมาเริ่มที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเก็บกระเป๋ากัน เรามาทราบข้อมูลเบื้องต้นของประเทศฝรั่งเศสกันก่อนค่ะ

ประเทศฝรั่งเศสหรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีเนื้อที่ประมาณ 550,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในส่วนของยุโรปตะวันตกและเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกด้วย ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบ มีเทือกเขาที่สำคัญ เช่น เทือกเขาแอล์ป โดยเทือกเขานี้มียอดเขาที่เรียกว่า  ยอดเขามงต์บลองก์  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีเทือกเขาโวจช์ เทือกเขามาสซิฟ ซองทราล เทือกเขาปิเรเนส์ เทือกเขาอาร์แดนส์ และเทือกเขาจูรา และมีชายฝั่งทะเลอยู่ 4 ด้าน ประเทศฝรั่งเศสนี้มี ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศค่ะ
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก