Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 166 รายการ

ทัวร์ยุโรป : 8 วัน แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) (010518)

THE9-AF-EU-10APR-1MAY18

ID : 19306

ปารีส-แร็งส์ – แม็ส-ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์
เกนท์ - บรูจส์-รอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก
อัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ
สายการบิน : AIR FRANCE (AF) / KLM (KL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 64,900-69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-8 พ.ค.61
ราคา 64,900.-
10-17 เม.ย.61
12-19 เม.ย.61
ราคา 69,900.-

ทัวร์ยุโรป : 8 วัน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์ 2018 (030518)

THE9-TK-EU-10APR-3MAY18

ID : 19320

ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เลท-โคโม่
ลูเซิร์น-อินเตอร์ลาเก้น-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
เบิร์น – มงเทรอซ์ – โลซานน์ – เวเว่ย์
เจนีวา – บาเซิล – ซูริค
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-17 เม.ย. / 12-19 เม.ย.61
28 เม.ย.- 5 พ.ค./ 3-10 พ.ค.61
ราคา 65,900.-

ทัวร์ยุโรป : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน6คืน (171018)

THZ2-EY-EU-21JUL-17OCT18

ID : 21133

อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่
บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio
จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม – จัตุรัสซิญญอเรีย - เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้
เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค
ท่าเรือตรอนเคตโต้ – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน
แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล
อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้งลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก
กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง                       
สะพานแขวนทิตลิต – เอนเกลเบิร์ก – ดิจงดิจง – ชมเมือง – ประตูชัย
โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง - ย่านเมืองเก่า
ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์  วิลเลจ – ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์
จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ - มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส
พิพิธภัณฑ์ลูฟ – หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส
ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด
ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 67,900 - 74,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 20 กันยายน 2561
ราคา 67,900.-
21 - 29 กรกฎาคม 2561
ราคา 69,900.-
07 - 14 สิงหาคม 2561
ราคา 72,900.-
17 - 25 ตุลาคม  2561
ราคา 74,900.-

ทัวร์ยุโรป : Europe Classic อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน (260518)

THV3-TG-EU-24FEB-26MAY18

ID : 19689

โรม-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน-ลูกาโน่-อินเทอร์ลาเก้น
ยอดเขาจุงฟราว-ดิจอง-พระราชวังแวร์ซายส์
ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ล่องเรือแม่น้ำแซน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 68,900-79,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 ก.พ.-4 มี.ค.61
ราคา 68,900.-
1-9 พ.ค.61
26 พ.ค.-3 มิ.ย.61
ราคา 70,900.-
3-11 เม.ย.61
ราคา 79,300.-

ทัวร์ยุโรป : ZRH TG008 สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน5คืน (070718)

THC1-TG-EU-7-14JUL18

ID : 21247

ซูริค – ลูเซิร์น  – อินเทอร์ลาเกน
ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง
ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-14 ก.ค. 61
ราคา 69,900.-

ทัวร์ยุโรป : GOT ZRH-LX002 HILIGHT SWISS 7 วัน 5 คืน (081118)

THC1-LX-EU-9MAY-8NOV18

ID : 20821

ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์-แทซ
สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต – เซอร์แมท  
มองเทรอซ์ – เวเว่ย์-อินเทอร์ลาเกน
ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น
สายการบิน : SWISS INTERNATIONAL AIRLINES (LX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 69,900-72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-31 ต.ค. 61
2-8, 8-14 พ.ย. 61
ราคา 69,900.-
9-15, 24-30  พ.ค. 61
5-11, 15-21  มิ.ย. 61
11-17 ต.ค. 61
ราคา 72,900.-

ทัวร์ยุโรป : GG Pro 3 อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (280418)

THG10-QR-EU-7-28APR18

ID : 20752

โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน-เมืองปิซ่า
หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้
นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ
จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค
อินส์บรุค  –ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์–  ลูเซิร์น
แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส
ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี-มิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน
GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7 – 15 เม.ย.61
28 เม.ย. – 6 พ.ค.61
ราคา 69,900.-

ทัวร์ยุโรป : GOT FCO-EK011 EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน (260618)

THC1-EK-EU-25MAR-26JUN18

ID : 20497

โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม
ฟลอเรนซ์-ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน-ยอดเขาจุงเฟรา
สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส
มงมาร์ต-พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม
ล่องเรือแม่น้ำแซน-ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 69,991-82,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-17 พ.ค., 30 พ.ค.-8 มิ.ย.61
12-21 มิ.ย., 26 มิ.ย.-5 ก.ค.61
ราคา 69,900.-
25 มี.ค.-3 เม.ย.61
ราคา 69,991.-
16-25 เม.ย.61
26 เม.ย.-5 พ.ค. 61
ราคา 75,900.-
10-19, 12-21 เม.ย.61
ราคา 82,900.-

ทัวร์ยุโรป : EUFCOCDGTG01 ITALY–SWISS–FRANCE 8 DAYS 5 NIGHTS (060518)

THM1-TG-EU-6-13MAY18

ID : 20307

โรม – โคลอสเซี่ยม  – โรมันฟอรัม – น้ำพุเทรวี่
บันไดสเปน-นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส
จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้ – เวโรน่า 
ลูกาโน่ (สวิสเซอร์แลนด์) – แองเกลเบิร์ก
ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ดิจอง-ปารีส
พระราชวังแวร์ซายส์ – โบสถ์นอร์ทเธอดาม
ถนนชองป์เอลิเซ่ – จัตุรัสทรอคาเดโร
หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมูซ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-13 พฤษภาคม 2561
ราคา 69,900.-

ทัวร์ยุโรป : 8 วัน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 2018 (040518)

THE9-TK-EU-9APR-4MAY18

ID : 19310

ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เลท - โคโม่
เบลินโซน่า – แม่น้ำเวอร์ซาสก้า
เมืองน้ำแร่ลุคเคอร์แบด-ชาร์โมนิกซ์
ขึ้นเขามงบลังค์ -  มงเทรอซ์ – โลซานน์
กรูแยร์ – ชิมชีสฟองดู – ไฟร์บวร์ก
ลาโช เดอฟองส์ อาเรา – ลูเซิร์น
ขึ้นเขาริกิ – ซุค - ซูริค
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-16 เม.ย. / 11-18 เม.ย.61
27 เม.ย.- 4 พ.ค.61
29 เม.ย.- 6 พ.ค./ 4-11 พ.ค.61
ราคา 69,900.-

ทัวร์ยุโรป : 10 วัน แกรนด์โปแลนด์ (290418)

THE9-AY-EU-22FEB-29APR18

ID : 19300

กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน
วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา  
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน
วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 69,900-74,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 ก.พ. – 3 มี.ค.61
22-31 มี.ค.61
29 เม.ย.- 8 พ.ค.61
ราคา 69,900.-
12-21 เม.ย.61
ราคา 74,900.-

ทัวร์ยุโรป : EURO 4 ฝรั่งเศส-สวตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9วัน (110818)

THV1-EK-EU-26MAY-11AUG18

ID : 21336

ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ
รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น
ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET
มิลาน - เวนิส - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์
ปิซ่า - โรม - ดูไบ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 69,999 - 72,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
16 – 24 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. – 8 ก.ค. 61
ราคา 69,999.-
21-29 ก.ค. 61
22-30 ก.ค. 61
11-19 ส.ค. 61
ราคา 72,999.-

ทัวร์ยุโรป : 10 วัน นิว สเปน โปรตุเกส 2018 (300418)

THE9-TK-EU-2MAR-30APR18

ID : 19303

บาร์เซโลน่า-มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์-เพนิสโคล่า
ปราสาทเพนิสโคล่า-บาเลนเซีย-มาดริด-ช้อปปิ้งเอาท์เลต
โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-พระราชวังหลวง-คอร์โดบ้า
เซบีญ่า-หอคอยฆีรัลดา-ชมระบำฟลาเมนโก้-เมอริด้า
เอโวรา-มหาวิหารเจอโรนิโม-หอคอยเบเล็ง-ลิสบอน
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 71,900-75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-11 มี.ค.61
15-24 มี.ค.61
ราคา 71,900.-
8-17 เม.ย./ 10-19 เม.ย.61
28 เม.ย.- 7 พ.ค./ 30 เม.ย.-9 พ.ค.61
ราคา 75,900.-

ทัวร์ยุโรป : เยอรมัน-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน (050518)

THW6-QR-EU-9APR-5MAY18

ID : 20184

แฟรงค์เฟิร์ต –ไฮเดนเบิร์ก –เขตเมืองเก่า
บาเดน –ไฟล์บรูก - กอลม่าร์ –ทิทิเซ่ (ป่าดำ)
ล่องทะเลสาบทิทิเช่ - น้ำตกไรน์ –ลูเซิร์น –อนุสาวรีย์สิงโต
สะพานไม้คาเปล –ช้อปปิ้ง - แองเกลเบิร์กภูเขาหิมะทิตลิส
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี –ลานหิมะ –ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปล –ดีจอง - ปารีส
พระราชวังแวร์ซายย์–ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ –หอไอเฟล
City Tour-Duty Free-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม–ห้างลาฟาแยต     
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-16 เม.ย.61 ราคา75,900.-
27 เม.ย.-05 พ.ค. 2561 ราคา72,900.-

ทัวร์ยุโรป : อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน (040518)

THW6-QR-EU-5APR-4MAY18

ID : 20175

โรม–นครรัฐวาติกัน–มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม
น้ำพุเทรวี่-วิหารแพนธีออน–บันไดสเปน-ปราโต้
หอเอนเมืองปิซ่า–เมสเตร้-เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ
จัตุรัสซานมาโควิหารเซ็นต์มาร์ค-ล่องเรือกอนโดล่าาอินเทอร์ลาเค่น
เดินเที่ยวชมเมือง-กรินเดลวาลด์-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี-ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า–ไคลน์ไชเด็ค-ดีจอง
นั่งรถไฟ TGV–ปารีส–เข้าพระราชวังแวร์ซายย์-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
มองมาร์ต-มหาวิหารซาเคร-เกอร์-City Tour-Duty Free-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม-ห้างลาฟาแยต
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-13 เมษายน 2561 ราคา77,900.-
07-15 เมษายน 2561 ราคา79,900.-
09-17 เมษายน 2561 ราคา79,900.-
26เม.ย.-04พ.ค. 2561 ราคา72,900-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ยุโรป ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวยุโรปกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

การเดินทางทัวร์ยุโรป เราจะนำคุณไปยังส่วนของเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทัวร์ยุโรป ภาพการทัวร์ที่คุณเข้าใจ ในทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณมีความสุขในการเดินทางครั้งนี้ ส่วนใหญ่เราจะให้คนอยู่ที่นั้นเป็นคนนำท่านเที่ยว และสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกวันในการเดินทาง และแน่นอนเรามีข้อมูลการท่องเที่ยวให้ท่านอีกมากมาย ยุโรปเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรม และอารยธรรมมากว่าศตวรรษ ยุโรปเป็นทวีปที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานสถานที่ๆ เก่าแก่และน่าสนใจมากมายซึ่งล้วนแต่มีกลิ่นอายของอารยธรรมในยุคโรมันและกรีกเป็นดินแดนที่ก่อเกิดวิทยาการสมัยใหม่ ยุโรปเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ยุโรปทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ยุโรปให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ยุโรปอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ยุโรปอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ยุโรป แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางยุโรป ลองใช้บริการทัวร์ยุโรป ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ยุโรปดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวยุโรปกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทวีปยุโรป
ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ
พื้นที่: 10,180,000 ตร.กม.
ประชากร: 742.5 ล้าน (พ.ศ. 2556)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ยุโรป

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เราได้พากันไปทัวร์ในหลายๆประเทศ ซึ่งก็ไม่ยากสำหรับการเดินทาง แต่ครั้งนี้เราจะพาไปไกลสักหน่อยค่ะ เราจะไปทัวร์ยุโรปกัน ประเทศในยุโรปก็มีด้วยกันหลายประเทศ วันนี้เราจะมาเริ่มที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเก็บกระเป๋ากัน เรามาทราบข้อมูลเบื้องต้นของประเทศฝรั่งเศสกันก่อนค่ะ

ประเทศฝรั่งเศสหรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีเนื้อที่ประมาณ 550,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในส่วนของยุโรปตะวันตกและเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกด้วย ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบ มีเทือกเขาที่สำคัญ เช่น เทือกเขาแอล์ป โดยเทือกเขานี้มียอดเขาที่เรียกว่า  ยอดเขามงต์บลองก์  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีเทือกเขาโวจช์ เทือกเขามาสซิฟ ซองทราล เทือกเขาปิเรเนส์ เทือกเขาอาร์แดนส์ และเทือกเขาจูรา และมีชายฝั่งทะเลอยู่ 4 ด้าน ประเทศฝรั่งเศสนี้มี ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศค่ะ
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก