Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 95 รายการ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 67900.-

ทัวร์ยุโรป : EASY CLASSIC EUROPE 9D6N (171018)


THZ2-EY-EU-21JUL-17OCT18

ID : 21471

กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2
สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน
ฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม
จัตุรัสซิญญอเรีย-เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส
สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ-จัตุรัสซานมาร์โค
ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน
แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2-ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล
อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลักลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก
กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง
สะพานแขวนทิตลิต – สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะบนยอดเขา
เอนเกลเบิร์ก – ดิจง-ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง
จัตุรัสกลางเมือง-ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์  วิลเลจ
ปารีสพระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด
ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย-มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส
พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส
ล่องเรือแม่น้ำแซน-พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด
ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต 
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 67,900-74,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 20 กันยายน 2561
ราคา 67,900.-
21 - 29 กรกฎาคม 2561
ราคา 69,900.-
07 - 14 สิงหาคม 2561
ราคา 72,900 .-
17 - 25 ตุลาคม 2561
ราคา 74,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 67900.-

ทัวร์ยุโรป : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน6คืน (171018)


THZ2-EY-EU-21JUL-17OCT18

ID : 21133

อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่
บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio
จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม – จัตุรัสซิญญอเรีย - เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้
เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค
ท่าเรือตรอนเคตโต้ – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน
แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล
อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้งลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก
กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง                       
สะพานแขวนทิตลิต – เอนเกลเบิร์ก – ดิจงดิจง – ชมเมือง – ประตูชัย
โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง - ย่านเมืองเก่า
ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์  วิลเลจ – ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์
จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ - มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส
พิพิธภัณฑ์ลูฟ – หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส
ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด
ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 67,900 - 74,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 20 กันยายน 2561
ราคา 67,900.-
21 - 29 กรกฎาคม 2561
ราคา 69,900.-
07 - 14 สิงหาคม 2561
ราคา 72,900.-
17 - 25 ตุลาคม  2561
ราคา 74,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 68900.-

ทัวร์ยุโรป : แกรนด์อิตาลี 9 วัน (191018)


THW6-TG-EU-16SEP-19OCT18

ID : 22142

มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – สฟอร์เซสโก้
เวโรน่า – เวนิส – จตุรัสซานมาโค-ล่องเรือกอนโดล่า
ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท
หอเอนปิซ่า-เซียน่า – นาโปลี - เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร๊อตโต้
เมืองปอมเปอี – กรุงโรม – กรุงวาติกัน-เข้าชมโคลอสเซียม
วิหารแพนธีออน – น้ำพุเทรวี – บันไดสเปน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 68,900-73,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-24 ก.ย.61
ราคา 68,900.-
19-27 ต.ค.61
ราคา 73,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 68900.-

ทัวร์ยุโรป : Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน (221018)


THV3-TG-EU-22-30OCT18

ID : 22100

ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน
แรงส์-กอลมาร์-จุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น 
มิลาน-เวนิส มาสเทร่-ปิซ่า-โรม 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 68,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 - 30 ต.ค.61
ราคา 68,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 69900.-

ทัวร์ยุโรป : GO3ATH-EK001 GREECE SANTORINI’S SUNSET 8 วัน 5 คืน (161018)


THG1-EK-EU-10SEP-16OCT18

ID : 22453

เอเธนส์ – จตุรัสซินตักมา – ประตูชัยเฮเดรียน-อโครโปลิส
วิหารพาร์เธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน
เกาะซานโตรินี่ – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตย์ตก ณ หมู่บ้านเอีย
ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ถนนโกลด์สตรีท-ย่านปลาก้า
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-17 ก.ย.61
8-1 5, 16-23 ต.ค.61
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 69900.-

ทัวร์ยุโรป : เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-สวิสฯ (จุงเฟรา)-เยอรมัน 9 วัน (121118)


THW6-TG-EU-8SEP-12NOV18

ID : 22144

กรุงบรัสเซลส์ – แร็งส์ – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์
ช้อปปิ้ง Duty Free-Galerie Lafayette – ปารีส - ดีจอง
ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล-กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ซาฟเฮาส์เซ่น
น้ำตกไรน์-คอนสแตนซ์ – เคมพ์เทิน - โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-16 ก.ย.61
12-20 พ.ย.61
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 69900.-

ทัวร์ยุโรป : กรีซ มิโคนอส-ซานโตรินี 8 วัน (191018)


THW6-QR-EU-24JUL-19OCT18

ID : 22132

เกาะมิโครนอส - เรือเฟอร์รี่ – เกาะซานโตรินี่
นั่งกระเช้า – ฟิร่า – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เอเธนส์
อะราโชวา – เดลฟี่ - คอรินท์ – เอเธนส์
อะโครโปลิส
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 69,900-73,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-31 ก.ค.61
ราคา 73,900.-
14-21 ก.ย.61
28 ก.ย.-05 ต.ค.61
19-26 ต.ค. 61
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 69999.-

ทัวร์ยุโรป : EURO 4 ฝรั่งเศส-สวตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9วัน (110818)


THV1-EK-EU-26MAY-11AUG18

ID : 21336

ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ
รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น
ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET
มิลาน - เวนิส - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์
ปิซ่า - โรม - ดูไบ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 69,999 - 72,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
16 – 24 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. – 8 ก.ค. 61
ราคา 69,999.-
21-29 ก.ค. 61
22-30 ก.ค. 61
11-19 ส.ค. 61
ราคา 72,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 74000.-

ทัวร์ยุโรป : IBERIA 8 DAYS (France-Spain) (231018)


THD3-LH-EU-23-30OCT18

ID : 21823

นีซ - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
เมืองคานส์ - กราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด
มองเตกาโล (รัฐโมนาโก)-หมู่บ้านเลโบเดอโพร วองซ์
หมู่บ้านกอร์ด-อาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์
มงต์เปลลิเย่ร์ - การ์กาสซอน - บาร์เซโลน่า
LA ROCA VILLAGE OUTLET-ซากราด้าแฟมิเลีย
สวนสาธารณะเกวล - ถนนลารัมบร้า
สายการบิน : LUFTHUNSA (LH)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 74,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-30 ตุลาคม 2561
ราคา 74,000.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 75900.-

ทัวร์ยุโรป : ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา) (041518)


THW6-TG-EU-8APR-4MAY18

ID : 20248

มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น -  ฟุสเซ่น
ฮัลสตัดซ์  ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
Designer Outlet Salzburg-เบิร์ชเทสกาเด้น
ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ - อินสบรูกซ์
ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค -ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ –ชมทะเลสาบทิทิเซ่
ไฟร์บรูก -  แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้ง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-15 เมษายน // 27เม.ย.-04พ.ค. 2561 ราคา75,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 76000.-

ทัวร์ยุโรป : SIRI21 Germany-Netherland-Belgium And France 8 Days (Benelux) (211218)


THS15-TG-EU-27JUL-21DEC18

ID : 21621

แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์
อัมสเตอร์ดัม – ย่านโคมแดง-ล่องเรือหลังคากระจก
โรงงานเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านประมงโวเลนดัม-บรูกจ์ - บรัสเซลส์
พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 76,000-81,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 18 ส.ค. 61
14 – 21 ก.ย. 61
ราคา 76,000.-
27 ก.ค.- 3 ส.ค. 61
12 – 19  ต.ค. 61 
10 - 17 พ.ย 61
4 - 11 ธ.ค. 61
21 - 28 ธ.ค. 61
ราคา 81,000.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 78900.-

ทัวร์ยุโรป : BEST OF BAVARIA TIROL (261018)


THD8-TG-EU-11MAY-26OCT18

ID : 21572

เมืองมิวนิค-ปราสาทนอยชวาสไตน์-การ์มิส
ขึ้นยอดเขาซุกสปิกเซ่-อินส์บรูค
เมืองซาลส์บวร์ก-เหมืองเกลือเก่า
เมืองฮัลสแตท-ช้อปปิ้งจตุรัสมาเรียนพลาตซ์
สนามอลิอันซ์ อารีน่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 78,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 17 พ.ค. 61
18 – 24 พ.ค. 61
25 – 31 พ.ค. 61
01 – 07 มิ.ย. 61
08 – 14 มิ.ย. 61
15 – 21 มิ.ย. 61
22 – 28 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. – 05 ก.ค. 61
06 – 12 ก.ค. 61
13 – 19 ก.ค. 61
20 – 26 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 – 02 ส.ค. 61
04 – 10 ส.ค. 61
10 – 16 ส.ค. 61
17 – 23 ส.ค. 61
24 – 29 ส.ค. 61  
07 – 13 ก.ย. 61
14 – 20 ก.ย. 61
21 – 27 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 – 04 ต.ค. 61
05 – 11  ต.ค. 61
12 – 18  ต.ค. 61
19 – 25 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 – 01 พ.ย.61
ราคา 78,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 79000.-

ทัวร์ยุโรป : SIRI04 Explore Spain-Portugal 9 Days (291218)


THS15-EK-EU-22JUN-29DEC18

ID : 21596

ลิสบอน – ซินทรา - พระราชวังเปนา - บาดาโฆช
โตเลโด้ - มาดริด-พระราชวังหลวง - จัตุรัสเอสปันญ่า
ปลาซา มายอร์- เกวนก้า -บาเลนเซีย-บาร์เซโลน่า
ชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 79,000-84,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 - 30 มิ.ย. 61
14 – 22 ก.ย. 61
ราคา 79,000.-
27 ก.ค.- 4 ส.ค.61
10 -18 ส.ค. 61
ราคา 82,000.-
12 – 20 ต.ค.61 
9-17 พ.ย 61
5-13 ธ.ค. 61
21 - 29 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 – 6 ม.ค. 62
ราคา 84,000.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 79900.-

ทัวร์ยุโรป : 10 วัน ไอบีเรีย – อันดอร์รา – ริเวียร่า – โพรวองซ์ (100818)


THE9-TK-EU-20JAN-10AUG18

ID : 19302

บาร์เซโลนา – วิก – อันดอร์รา – แปร์ปิยอง
การ์กาสซอนน์ – นาร์บอนน์ – มองต์เปอลิเยร์
นีมส์-เรอมูแล็ง – ซาลง เดอ โพรวองซ์
วาลองโซล – มาร์กเซย์ – ตูลง – แอนธีปส์
นีซ
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK) / LUFTHUNSA (LH)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-ม.ค.61 ราคาเริ่มต้น 79,900-83,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-29 ม.ค.  / 17-26 ก.พ.2018 / 17-26 มี.ค.61
24 มี.ค.-2 เม.ย. / 27 เม.ย.-  6 พ.ค.61
8-17 มิ.ย. / 10-19 ก.ค. / 10-19 ส.ค.61
ราคา 79,900.-
10-19 เม.ย.61 (บิน LH)
12-21 เม.ย.61 (บิน LH)
ราคา 83,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น 80000.-

ทัวร์ยุโรป : แกรนด์ อิตาลี 9 วัน (080319)


THD3-TG-EU-12OCT18-8MAR19

ID : 22182

มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้-เกาะเวนิส
ล่องเรือกอนโดล่า-หอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์
จัตุรัสซินญอเรีย-นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี
ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)-ซอเรนโต้
พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม-พิพิธภัณฑ์วาติกัน
โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 80,000-91,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 - 24 พ.ย.61
7 - 15 ธ.ค.61
ราคา 80,000.-
4 - 12 ม.ค.62
11 - 19 ม.ค.62
18 - 26 ม.ค.62
25 ม.ค. - 2 ก.พ.62
1 - 9 ก.พ.62
8 - 16 ก.พ.62
15 - 23 ก.พ.62
22 ก.พ. - 2 มี.ค.62
1 - 9 มี.ค.62
8 - 16 มี.ค.62
ราคา 88,000.-
12 - 20 ต.ค.61
19 - 27 ต.ค.61
ราคา 91,000.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ยุโรป ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวยุโรปกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

การเดินทางทัวร์ยุโรป เราจะนำคุณไปยังส่วนของเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทัวร์ยุโรป ภาพการทัวร์ที่คุณเข้าใจ ในทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณมีความสุขในการเดินทางครั้งนี้ ส่วนใหญ่เราจะให้คนอยู่ที่นั้นเป็นคนนำท่านเที่ยว และสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกวันในการเดินทาง และแน่นอนเรามีข้อมูลการท่องเที่ยวให้ท่านอีกมากมาย ยุโรปเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรม และอารยธรรมมากว่าศตวรรษ ยุโรปเป็นทวีปที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานสถานที่ๆ เก่าแก่และน่าสนใจมากมายซึ่งล้วนแต่มีกลิ่นอายของอารยธรรมในยุคโรมันและกรีกเป็นดินแดนที่ก่อเกิดวิทยาการสมัยใหม่ ยุโรปเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ยุโรปทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ยุโรปให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ยุโรปอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ยุโรปอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ยุโรป แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางยุโรป ลองใช้บริการทัวร์ยุโรป ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ยุโรปดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวยุโรปกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทวีปยุโรป
ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ
พื้นที่: 10,180,000 ตร.กม.
ประชากร: 742.5 ล้าน (พ.ศ. 2556)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ยุโรป

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เราได้พากันไปทัวร์ในหลายๆประเทศ ซึ่งก็ไม่ยากสำหรับการเดินทาง แต่ครั้งนี้เราจะพาไปไกลสักหน่อยค่ะ เราจะไปทัวร์ยุโรปกัน ประเทศในยุโรปก็มีด้วยกันหลายประเทศ วันนี้เราจะมาเริ่มที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเก็บกระเป๋ากัน เรามาทราบข้อมูลเบื้องต้นของประเทศฝรั่งเศสกันก่อนค่ะ

ประเทศฝรั่งเศสหรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีเนื้อที่ประมาณ 550,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในส่วนของยุโรปตะวันตกและเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกด้วย ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบ มีเทือกเขาที่สำคัญ เช่น เทือกเขาแอล์ป โดยเทือกเขานี้มียอดเขาที่เรียกว่า  ยอดเขามงต์บลองก์  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีเทือกเขาโวจช์ เทือกเขามาสซิฟ ซองทราล เทือกเขาปิเรเนส์ เทือกเขาอาร์แดนส์ และเทือกเขาจูรา และมีชายฝั่งทะเลอยู่ 4 ด้าน ประเทศฝรั่งเศสนี้มี ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศค่ะ
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก