Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 233 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZKIX07 WONDERFUL OSAKA TAKAYAMA NARA 5D 3N (090319)


THZ1-XJ-JP-16FEB-9MAR19

ID : 25074

โอซาก้า-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดคินคาคุจิ-นาโกย่า-เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
อิออน จัสโก้-นาโกย่า-ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ลานกิจกรรมหิมะ-นารา-วัดโทไดจิ-ปราสาทโอซาก้า
ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 20 กุมภาพันธุ์ 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
01 – 05 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ108 NAGOYA ALPEN ROUTE 6D4N ซุปตาร์ กำแพงน้ำแข็ง (080519)


THT18-XJ-JP-17APR-8MAY19

ID : 26351

นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ
เมืองทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ
ชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า
คานาซาว่า เฮียคคุบังไก-สวนเค็นโรคุเอ็น
ตลาดโอมิโช - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า
เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ
เมืองมัตสึโมโต้-ถนนนาคามาชิ
ปราสาทมัตสึโมโต้-ช้อปปิ้งซาคาเอะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,888-34,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-13 พฤษภาคม 2562
ราคา 29,888.-
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562
06-11 พฤษภาคม 2562
ราคา 31,888.-
17-22 เมษายน 2562
18-23 เมษายน 2562
19-24 เมษายน 2562
20-25 เมษายน 2562
21-26 เมษายน 2562
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562
ราคา 33,888.-
24-29 เมษายน 2562
25-30 เมษายน 2562
ราคา 34,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR25 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู (190419)


THT18-TR-JP-5-19APR19

ID : 26350

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา
ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,888-38,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-09 เมษายน 2562
06-10 เมษายน 2562 
07-11 เมษายน 2562
08-12 เมษายน 2562 
15-19 เมษายน 2562 
16-20 เมษายน 2562
17-21 เมษายน 2562
18-22 เมษายน 2562
19-23 เมษายน 2562
ราคา 29,888.-
09-13 เมษายน 2562
14-18 เมษายน 2562
ราคา 35,888.-
10-14 เมษายน 2562
11-15 เมษายน 2562
ราคา 36,888.-
13-17 เมษายน 2562
ราคา 37,888.-
12-16 เมษายน 2562
ราคา 38,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ102 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ ดาวชมพู (290519)


THT18-XJ-JP-31MAR-29MAY19

ID : 26335

เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ
นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ - โนโบริเบทสึ
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
ร้านค้ามือสอง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ
เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
อิออน ทาวน์-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า-มิตชุยเอาท์
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
ผ่านชม หอนาฬิกา  – ดิวตี้ฟรี - ถนนทานุกิโคจิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,888-39,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 เมษายน 2562
ราคา 29,888.-
31 มีนาคม-05 เมษายน 2562
02-07 เมษายน 2562
03-08 เมษายน 2562
04-09 เมษายน 2562
05-10 เมษายน 2562
07-12 เมษายน 2562
16-21 เมษายน 2562
17-22 เมษายน 2562
18-23 เมษายน 2562
19-24 เมษายน 2562
20-25 เมษายน 2562
21-26 เมษายน 2562
22-27 เมษายน 2562
23-28 เมษายน 2562
24-29 เมษายน 2562
25-30 เมษายน 2562
04-09 พฤษภาคม 2562
08-13 พฤษภาคม 2562
11-16 พฤษภาคม 2562
15-20 พฤษภาคม 2562
18-23 พฤษภาคม 2562
22-27 พฤษภาคม 2562
25-30 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562
ราคา 31,888.-
06-11 เมษายน 2562
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562
ราคา 32,888.-
08-13 เมษายน 2562
09-14 เมษายน 2562
10-15 เมษายน 2562
15-20 เมษายน 2562
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2562
01-06 พฤษภาคม 2562
ราคา 35,888.-
14-19 เมษายน 2562
ราคา 38,888.-
11-16 เมษายน 2562
13-18 เมษายน 2562
ราคา 39,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ98 JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น (100519)


THT18-XJ-JP-17APR-10MAY19

ID : 26329

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ
เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ
ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า
กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – คานาซาว่า
สวนเค็นโรคุเอ็น-เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน
พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,888-34,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-13 พฤษภาคม 2562
10-14 พฤษภาคม 2562
ราคา 29,888.-
06-10 พฤษภาคม 2562
07-11 พฤษภาคม 2562
08-12 พฤษภาคม 2562
ราคา 30,888.-
17-21 เมษายน 2562
18-22 เมษายน 2562
20-24 เมษายน 2562
21-25 เมษายน 2562
22-26 เมษายน 2562
23-27 เมษายน 2562
24-28 เมษายน 2562
25-29 เมษายน 2562
26-30 เมษายน 2562
ราคา 32,888.-
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2562
ราคา 34,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW26 Oh!!...Sakura โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 6D4N (110419)


THB12-XW-JP-27MAR-11APR19

ID : 26225

ปราสาทโอซาก้า-ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination
โอกากิ-เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ
ห้าง Aeon-นาโกย่า – เกียวโต – วัดคินคะคูจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
โอซาก้า – โดทงพลาซ่า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,888-36,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 Mar - 01 Apr 19 
ราคา 29,888.-
30 Mar - 04 Apr 19 
03 - 08 Apr 19 
ราคา 31,888.-
10 - 15 Apr 19
ราคา 34,888.-
11 - 16 Apr 19
ราคา 36,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : QE2NRT-XW002 TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน (190419)


THB15-XW-JP-27MAR-19APR19

ID : 25917

โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี
นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ – โกเทมบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
พิธีชงชาญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ-สวนอุเอโนะ
ตลาดอะเมโยโกะ-ห้างไดเวอร์ ซิตี้ (กันดั้มยักษ์)
พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ-อิออน มอลล์-นาริตะ
วัดนาริตะซัง-ถนนช้อปปิ้งนาริตะ โอโมเตะซังโดะ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มี.ค. – 31 มี.ค.62
28 มี.ค. – 01 เม.ย.62
29 มี.ค. – 02 เม.ย.62
ราคา 30,900.-
05 เม.ย. – 09 เม.ย. 62
10 เม.ย. – 14 เม.ย. 62
10 เม.ย. – 14 เม.ย. 62
11 เม.ย. – 15 เม.ย.62
11 เม.ย. – 15 เม.ย.62
12 เม.ย. – 16 เม.ย.62
12 เม.ย. – 16 เม.ย.62
13 เม.ย. – 17 เม.ย.62
ราคา 32,900.-
14 เม.ย. – 18 เม.ย.62
15 เม.ย. – 19 เม.ย.62
16 เม.ย. – 20 เม.ย.62
17 เม.ย. – 21 เม.ย.62
18 เม.ย. – 22 เม.ย.62
19 เม.ย. – 23 เม.ย.62
ราคา 29,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29987.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XW64-B01 HAPPY OSAKA NAGOYA SHIROKAWAGO SO GOOD 6D4N (200319)


THH3-XW-JP-23JAN-20MAR19

ID : 25855

โกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28-คิตะโนะ อิจินคัง
เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
นาโงย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ
ลิตเติ้ล เกียวโต-วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน
ปราสาทโอซาก้า- สาธิตการชงชา - DUTY FREE   
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,987-32,987 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 28 ม.ค. 62
30 ม.ค. – 4 ก.พ. 62
6 – 11 ก.พ. 62
13 – 18 ก.พ. 62
20 – 25 ก.พ. 62
ราคา 29,987.-
27 ก.พ. – 4 มี.ค. 62
ราคา 30,987.-
6  – 11 มี.ค. 62
ราคา 31,987.-
13  – 18 มี.ค. 62
ราคา 32,987.-
20  – 25 มี.ค. 62
ราคา 33,987.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP25-XW PRO OSAKA POPULAR WINTER 6 DAYS 4 NIGHTS (250319)


THJ6-XW-JP-25FEB-25MAR19

ID : 26418

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-Duty free
เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)
ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA
เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน
ชงชาแบบญี่ปุ่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,999-32,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2562
ราคา 29,999.-
04-09 มีนาคม 2562
06-11 มีนาคม 2562
11-16 มีนาคม 2562
ราคา 30,999.-
13-18 มีนาคม 2562
18-23 มีนาคม 2562
ราคา 31,999.-
20-25 มีนาคม 2562
25-30 มีนาคม 2562
ราคา 32,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : INFINITY FULLDAY 5D3N (130419)


THV4-XJ-JP-4-13APR19

ID : 26324

Nagoya Castle – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ- เมืองทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า)-เมืองนาโกย่า – เกียวโต
ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้ง  JTC  DUTY FREE
เทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination
ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet – วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้า ฟูจิมิ อินาริ
ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ALEXANDRA
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999-33,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-8 เม.ย.62
5-9 เม.ย.62
ราคา 29,999.-
11-15 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
ราคา 32,999.-
12-16 เม.ย.62
ราคา 33,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน (170419)


THS1-TR-JP-11-17APR19

ID : 26111

โตเกียว-ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ
โกเท็มบะ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ภูเขาไฟฟูจิ
โอชิโนะ ฮัคไค - วัดอาซากุสะ - อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999-31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
ราคา 31,999.-
13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
ราคา 29,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (170419)


THS1-SL-JP-11-17APR19

ID : 26110

อุโมงค์หิ่งห้อย - วัดคามาคุระ
โอวาคุดานิ - พิธีชงชา-ชิบะซากุระ
ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุสะ - อิออน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999-31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
ราคา 31,999.-
13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
ราคา 29,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : ZFUK02 SONGKRAN IN FUKUOKA NAGASAKI 5D3N (170419)


THZ1-SL-JP-10-17APR19

ID : 26107

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ
หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุ
ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ-ซากะ – นางาซากิ
สวนสันติภาพนางาซากิ-ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999-35,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 14 เมษายน 2562
ราคา 29,999.-
11 – 15 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 33,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 35,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZHOK02 SKI RELAX IN HOKKAIDO 5D3N (070419)


THZ1-XJ-JP-27MAR-7APR19

ID : 25876

โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ-สกีรีสอร์ท
ดิวตี้ฟรี - โอตารุ - คลองโอตารุ
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
มิตชุยเอาเล้ตท์ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999-31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 31 มีนาคม 2562
01 – 05 เมษายน 2562
02 – 06 เมษายน 2562
03 – 07 เมษายน 2562
04 – 08 เมษายน 2562
05 – 09 เมษายน 2562
07 – 11 เมษายน 2562
ราคา 29,999.-
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
29 มี.ค. – 02 เม.ย.62
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 62
ราคา 30,999.-
06 – 10 เมษายน 2562
ราคา 31,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJH-XW64-VIP01 HAPPY HOKKAIDO BEST OF SNOW 6D4N (020519)


THH3-XW-JP-21FEB-2MAY19

ID : 25864

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO)
อาซาฮิกาว่า-Shikisai no ("Snow Land")
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดโจไก อิจิบะ
ทานุกิโคจิ-  DUTY FREE -หุบเขาจิโกคุดานิ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล-คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,999-45,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21- 26 ก.พ. 62
28 ก.พ.-5 มี.ค. 62
ราคา 29,999.-
7-12 มี.ค. 62
14-19 มี.ค. 62
21-26 มี.ค. 62
ราคา 33,999.-
18 - 23 เม.ย. 62
ราคา 34,999.-
28 มี.ค.-  2 เม.ย. 62
25 - 30 เม.ย. 62
ราคา 36,999.-
2 - 7 พ.ค. 62
ราคา 37,999.-
4 - 9 เม.ย. 62
ราคา 38,999.-
11 - 16 เม.ย. 62
ราคา 45,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

มาทำความรู้จัก ทัวร์ญี่ปุ่น กันก่อนนะค่ะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดกลาง ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และยังเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียโดยสิ้นเชิง ทุกคนคงเคย กินซูชิ อ่านมังงะ หรือดูหนังพิเศษ กันมาบ้างแล้ว สำหรับประเทศที่ทรงเสน่ห์อย่างประเทศญี่ปุ่น ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมกับการไปทัวร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เพราะคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เอาใจใสดูแลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะแบบนั้นจึงทำให้ปรเทศญี่ปุ่น พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และยังมีชื่อเสียงในด้านความสะอาด ธรรมชาติที่งดงาม แต่ในทางกลับกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างโรคร้าย ด้วยเหตุผลจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยเช่น แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ซึนามิ แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมเข้าไปเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ญี่ปุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัดบริการรับจัดทัวร์ญี่ปุ่น แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางญี่ปุ่น ลองใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ...
เมืองหลวง: โตเกียว
ประชากร: 127.6 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 5.96 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: เยน
ระบบการปกครอง: รัฐเดี่ยว, ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, ระบบรัฐสภา


สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไปกับทัวร์ญี่ปุ่น

วันนี้เรามาแนะนำเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นคือ เกาะฮ็อกไกโด เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยหรูหรานักแต่จะเน้นเรื่องของธรรมชาติ มีทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ ชายฝั่งทะเลและบ่อน้ำพุร้อน เกาะนี้จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่บรรดานักท่องเที่ยวมาทัวร์ญี่ปุ่นจะต้องมาเที่ยวชมยรรยากาศของฮ็อกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น มาหลายที่แล้ว คราวนี้เราดูสถานที่ที่เน้นเรื่องธรรมชาติล้วนๆกันดีกว่าคะ สถานที่นี้ทำให้มีนักท่องทั่วโลกส่วนหนึ่งมาทัวร์ญี่ปุ่น นั่นคือ เทือกเขาทาเทยาม่าหรือที่เรียกกันว่า เจแปนแอลป์ นั่นเองเทือกเขานี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู เป็นภาคกลางของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวบางส่วนจะรู้จักสถานที่แห่งนี้ในนามของ เจแปนแอลป์หรือเส้นทางธรรมชาติอัลไพน์นั่นเอง

ปราสาทฮิเมะจิ เป็นปราสาทที่ได้รับการโหวตจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นปราสาทที่หน้ามาเที่ยวชมเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของปราสาทในประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเที่ยวชมที่ปราสาทฮิเมะจิแห่งนี้ มีความสวยงามทั้งตัวปราสาทเองและทัศนียภาพรอบๆตัวปราสาท

ปราสาทฮิเมะจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกสหรัฐปล่อยระเบิดทำลายบ้านเมืองเสียหายมากมาย แต่ปราสาทแห่งนี้ก็รอดพ้นวิกฤตินั้นมาได้ เมื่อปี 1993 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านความสวยงามและเป็นต้นฉบับของปราสาทญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นโดยชาวนาในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เขาเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารจากเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นที่สถิตของพระแม่โพสพ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาวเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนนับถือเป็นอย่างมากและมาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ จึงเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว มีสัญลักษณ์ที่โดนเด่นอย่างหนึ่งคือ อุโมงค์ทางเดินที่เกิดจากการเรียงของเสาโทริอิสึ สีแดงสดกว่าหนึ่งหมื่นซุ้มถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ทอดสู่ฟูชิมิอินาริไทชะหรือศาลเจ้าพ่อสุนัขจิ้งจอก เสาโทริอิสึทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางขนาดยาว นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องใช้ระยะเวลาการเดินขึ้นราวๆ 2 ชั่วโมงหรือเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ก็จะพบศาลเจ้าแห่งนี้  นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเสาโทริอิสึไปได้เรื่อยๆตลอดทาง

เมืองเกียวโต อยู่ในเขตคันไซ ชื่อเดิมคือ เฮอันเกียว หมายถึงเมืองแห่งความสงบสวยงาม เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมายาวนานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่นี่มีวัดมากกว่า 1,650 แห่ง

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา ทัวร์ญี่ปุ่น นิยมมาเที่ยวกันที่นี่เพื่อดูศิลปวัฒนธรรมของเมืองเกียวโต ที่นี่จะเน้นสถานที่ประวัติศาสตร์ วัด และศาลเจ้า ซึ่งในแต่ละที่มีความเป็นมาที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการมาที่นี่สัก 2-3 วัน เกียวโตมีการขนส่งระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน เพียง 2 สายและไม่ได้วิ่งเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายแห่ง ดังนั้นการนั่งรถบัสท่องเที่ยวจึงสะดวกกว่า คือการหาซื้อตั๋วเหมาจ่าย Kyoto City Buses One Day Pass ราคา 500 เยน สามารถใช้ขึ้นรถบัสในเมืองเกียวโตได้ทุกสายไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในเวลา 1 วัน (เด็ก 300 เยน)และ Kyoto Sightseeing Card ราคา 1,200 เยน สำหรับ 1 วัน และ 2,000 เยน สำหรับใช้ได้ 2 วันใช้โดยสารได้ทั้งรถบัสและรถไฟใต้ดินทั้ง 2 สาย มาเริ่มกันที่วัดคิโยมิซุเดระ (KiyomizuTemple)หรือวัดน้ำใส วัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่านครเกียวโต สร้างในปี ค.ศ. 788 ถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ประตูทางเข้าด้านหน้ามีทวารบาล ประจำสองข้าง สูงถึง 3.6 เมตร วัดนี้มีวิหารใหญ่มาก ตั้งอยู่บนไหล่เขารองรับน้ำหนักด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่มาก ระเบียงขนาดใหญ่เป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวยื่นชะโงกเงื้อมเหนือหุบเหว วัดนี้มีน้ำตกไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัดนับว่าเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ใต้อาคารหลักคือ น้ำตกโอตะวะ เป็นน้ำ3 สายที่ไหลลงมาสู่บ่อน้ำ นักท่องเที่ยวที่มาชมวัดนี้นิยมดื่มน้ำจากน้ำตกเพราะเชื่อกันว่าการดื่นน้ำจากน้ำตกทั้ง 3 นี้ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และประสบความสำเร็จในการศึกษา ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆอีกหลายแหล่ง แต่ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่น คือ ศาลเจ้าจิชู สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพโอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ เทพเจ้าแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้าจะมี ก้อนหินแห่งความรัก 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก

ภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมานานแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นไม่ลืมที่จะมาชม ภูเขาไฟฟูจิเพราะเป็นภูเขาไฟที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดในโลกไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ภูเขาไฟฟูจิอยู่ในจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ นักท่องเที่ยวที่อยู่โตเกียวกับโยโกฮามาสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เฉพาะวันที่อากาศดีท้องฟ้าโปร่ง

สถานที่ท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ คือวัด วัดที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นวัดดังที่อยู่ในโตเกียวเป็นวันที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งเลยก็ว่าได้ บรรดานักท่องเที่ยวนิยมมาวัดนี้กันมากมายเที่ยวชมวัดนี้ตลอดทั้งปี

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushii Inari Taisha Shirine)หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว
 
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนครเกียวโต นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องแวะมาชมเสาโทริอินับหมื่นและสักการะบูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้

 

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบไปกับการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น วันนี้บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ ได้พยายามนำเสนอแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ต้องขอบอกเลยว่าแพคเกจในรูปแบบนี้  บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการปล่อยแพคเกจในรูปแบบนี้มากเท่าไหร่นัก มักจะมีการปล่อยและนำเสนอแพคเกจราคาถูกนี้ ให้กับนักท่องเที่ยวแค่บางช่วงเท่านั้น เนื่องจากการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ จำเป็นจะต้องมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน ตามระบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัททัวร์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก