Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 233 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 26999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZNRT03 TOKYO SAKURA STRONG 5D3N (140419)


THZ1-XJ-JP-21MAR-14APR19

ID : 25083

นาริตะ -ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ
ชมซากุระ ณ อูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
กระเช้าคาจิ คาจิ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,999-35,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 มีนาคม 2562
ราคา 26,999.-
22 – 26 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย.62
29 มี.ค. – 02 เม.ย.62
30 มี.ค. – 03 เม.ย.62
31 มี.ค. – 04 เม.ย.62
01 – 05 เมษายน 2562
ราคา 28,999.-
10 – 14 เมษายน 2562
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 31,999.-
11 – 15 เมษายน 2562
ราคา 33,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 35,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 26999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZKIX01 FROZEN OSAKA TAKAYAMA NARA 5D3N (260319)


THZ1-XJ-JP-8JAN-26MAR19

ID : 24684

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
อิออน จัสโก้ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ลานกิจกรรมหิมะ-นารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 26,999.-
08 – 12 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค.62
27 ก.พ. – 03 มี.ค.62
28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
01 – 05 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 28,999.-
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 29,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 27888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW24 Wow! Snow Monkey Osaka Tokyo 5D4N (220319)


THB12-XW-JP-11JAN-22MAR19

ID : 25672

โอกากิ-เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู Hamonoyasan
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต
เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ - จิโกกุดานิ ลิงออนเซ็น
วัดเซ็นโซจิ – จุดชมวิวทะเลสาบสุวะ - โยโกยะ ออนเซ็น
กระเช้า Kita Yatsugatake Ropeway - ลานสกี
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
โตเกียว – ชินจูกุ -วัดนาริตะ – ร้านดองกี้และห้าง Aeon Mall
สายการบิน : NOKSCOOT (XW) / SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,888-31,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 15 Jan 19 
01 - 05 Feb 19 
22 - 26 Feb 19 
ราคา 27,888.-
18 - 22 Jan 19 
25 - 29 Jan 19 
08 - 12 Feb 19 
01 - 05 Mar 19 
08 - 12 Mar 19 
15 - 19 Mar 19 
22 - 26 Mar 19 
ราคา 29,888.-
15 - 19 Feb 19
ราคา 31,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 27999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZKIX04 SAKURA OSAKA TAKAYAMA 5D3N (190419)


THZ1-XJ-JP-19-23APR19

ID : 26220

โอซาก้า – เกียวโต – สะพานโทเกทสึเคียว
สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-นาโกย่า
ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
อิออน -  กิฟุ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 23 เมษายน 2562
ราคา 27,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 27999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : ZFUK01 WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA 5D3N (240419)


THZ1-SL-JP-24-29APR19

ID : 26106

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ
หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ
อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 เมษายน 2562
25 – 29 เมษายน 2562
ราคา 27,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 27999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZNGO06 UNSEEN JAPAN ALPS IN NAGOYA TAKAYAMA 5D3N (310519)


THZ1-XJ-JP-8-31MAY19

ID : 25877

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ปราสาทมัตซึโมโต้-เส้นทางสายโรแมนติค
กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
อิออน มอลล์ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ
ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
ราคา 29,999.-
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
ราคา 27,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 27999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZNGO01 SAKURA IN NAGOYA 5D3N (260319)


THZ1-XJ-JP-20-26MAR19

ID : 25656

นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
กิฟุ-ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก
ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
อิออน จัสโก้-ปราสาทคิโยสึ - ชมซากุระ ณ ปราสาทนาโกย่า
มิตซุย เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 - 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
ราคา 27,999.-
22 – 26 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
ราคา 28,999.-
24 - 28 มีนาคม 2562
25 - 29 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 29,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 27999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZNRT05 TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D3N (010419)


THZ1-XJ-JP-21MAR-1APR19

ID : 25655

นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ-สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  – ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ
ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ
ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช-โอไดบะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 27,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 มีนาคม 2562
ราคา 27,999.-
22 – 26 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 62
01 – 05 เมษายน 2562
ราคา 29,999.-
27 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 30,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28300.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : Club Med Sahoro, Japan (Booking By 280219)


THCM-PKG-JP-23MAR-6APR19

ID : 26128

กรุงเทพฯ-ฮอกไกโด-ซาโฮโระ
สายการบิน :
THAI AIRWAYS (V-Class) (TG)
JAPAN AIRLINES (JL)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,300-81,800 บาท บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 Mar-6 Apr 19
 
*รายละเอียดโปรแกรม รูปแบบห้องพักและราคา คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์*
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR26 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ วิสทีเรีย (300419)


THT18-TR-JP-20-30APR19

ID : 26331

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต 
ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา
หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 เมษายน 2562 
22-26 เมษายน 2562
23-27 เมษายน 2562 
24-28 เมษายน 2562
25-29 เมษายน 2562
26-30 เมษายน 2562
ราคา 28,888.-
20-24 เมษายน 2562
28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2562
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ114 Ice Breaker Hokkaido 5 วัน 3 คืน (260319)


THB12-XJ-JP-23JAN-26MAR19

ID : 24650

หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – โซอุนเคียว
เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ
มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise
หอคอยโอคอทสก์ - อาซาฮิคาวะ - ห้าง Aeon Mall 
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
ร้านDuty Free - ทานุกิโคจิ-ซัปโปโร
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,900-34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 26 มีนาคม 62
26 – 30 มีนาคม 62
ราคา 28,900.-
20 – 24 มีนาคม 62
ราคา 29,900.-
6 – 10 มีนาคม 62
13 – 17 มีนาคม 62
15 – 19 มีนาคม 62
ราคา 30,900.-
27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 62
ราคา 31,900.-
23 – 27 มกราคม 62 
25 – 29 มกราคม 62
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 62
20 – 24 กุมภาพันธ์ 62
ราคา 32,900.-
13 – 17 กุมภาพันธ์ 62
ราคา 33,900.-
15 – 19 กุมภาพันธ์ 62
ราคา 34,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : ZHOK04 MIX FLOWER IN HOKKAIDO 5D3N (260619)


THZ1-XJ-JP-8MAY-26JUN19

ID : 26214

ชิโตเสะ – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
หอนาฬิกาซัปโปโร  - สวนโอโดริ – บ่อน้ำสีฟ้า
โซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป
อิออน มอลล์-เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ
ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
ราคา 29,999.-
05 – 09 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-TR54-C03 HAPPY OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA ชีวิต ดี๊ดี 5D4N (270319)


THH3-TR-JP-23JAN-27MAR19

ID : 25870

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ
ลิตเติ้ล เกียวโต-นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต
วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา
DUTY FREE-ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 27 ม.ค. 62
30 ม.ค. – 3 ก.พ. 62
6 – 10 ก.พ. 62
13 – 17 ก.พ. 62
20 – 24 ก.พ. 62
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 62
ราคา 28,999.-
6– 10 มี.ค. 62
13– 17 มี.ค. 62
20– 24 มี.ค. 62
ราคา 29,999.-
27– 31 มี.ค. 62
ราคา 30,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NGO02 NAGOYA OSAKA SUGOII 6D3N (290319)


THG15-XJ-JP-20-29MAR19

ID : 25623

วัดโอสึคันนง - ปราสาทอินุยามะ-ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิ
ดูไฟหมู่บ้านบานาโนะ ซาโตะ-ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
อีออน มอลล์ – กิฟุ-ชมซากุระแม่น้ำซาไก– เกียวโต – วัดคิโยมิสึ
ฟูชิมิ อินาริ  -   สถานีรถไฟเกียวโต –  โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 25 มีนาคม 62
21 – 26 มีนาคม 62
22 – 27 มีนาคม 62
23 – 28 มีนาคม 62
ราคา 28,999.-
24 – 29 มีนาคม 62
25 – 30 มีนาคม 62
26 – 31 มีนาคม 62
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
ราคา 29,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : : HNJN2 REAL นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน (260319)


THH2-XJ-JP-20MAR-26MAR19

ID : 25293

เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)
โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ - นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน
ริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ – ย่านซาคาเอะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า – Aeon Mall
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-24 มีนาคม 2562
ราคา 28,999.-
26-30 มีนาคม 2562
ราคา 29,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

มาทำความรู้จัก ทัวร์ญี่ปุ่น กันก่อนนะค่ะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดกลาง ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และยังเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียโดยสิ้นเชิง ทุกคนคงเคย กินซูชิ อ่านมังงะ หรือดูหนังพิเศษ กันมาบ้างแล้ว สำหรับประเทศที่ทรงเสน่ห์อย่างประเทศญี่ปุ่น ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมกับการไปทัวร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เพราะคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เอาใจใสดูแลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะแบบนั้นจึงทำให้ปรเทศญี่ปุ่น พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และยังมีชื่อเสียงในด้านความสะอาด ธรรมชาติที่งดงาม แต่ในทางกลับกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างโรคร้าย ด้วยเหตุผลจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยเช่น แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ซึนามิ แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมเข้าไปเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ญี่ปุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัดบริการรับจัดทัวร์ญี่ปุ่น แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางญี่ปุ่น ลองใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ...
เมืองหลวง: โตเกียว
ประชากร: 127.6 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 5.96 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: เยน
ระบบการปกครอง: รัฐเดี่ยว, ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, ระบบรัฐสภา


สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไปกับทัวร์ญี่ปุ่น

วันนี้เรามาแนะนำเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นคือ เกาะฮ็อกไกโด เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยหรูหรานักแต่จะเน้นเรื่องของธรรมชาติ มีทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ ชายฝั่งทะเลและบ่อน้ำพุร้อน เกาะนี้จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่บรรดานักท่องเที่ยวมาทัวร์ญี่ปุ่นจะต้องมาเที่ยวชมยรรยากาศของฮ็อกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น มาหลายที่แล้ว คราวนี้เราดูสถานที่ที่เน้นเรื่องธรรมชาติล้วนๆกันดีกว่าคะ สถานที่นี้ทำให้มีนักท่องทั่วโลกส่วนหนึ่งมาทัวร์ญี่ปุ่น นั่นคือ เทือกเขาทาเทยาม่าหรือที่เรียกกันว่า เจแปนแอลป์ นั่นเองเทือกเขานี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู เป็นภาคกลางของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวบางส่วนจะรู้จักสถานที่แห่งนี้ในนามของ เจแปนแอลป์หรือเส้นทางธรรมชาติอัลไพน์นั่นเอง

ปราสาทฮิเมะจิ เป็นปราสาทที่ได้รับการโหวตจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นปราสาทที่หน้ามาเที่ยวชมเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของปราสาทในประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเที่ยวชมที่ปราสาทฮิเมะจิแห่งนี้ มีความสวยงามทั้งตัวปราสาทเองและทัศนียภาพรอบๆตัวปราสาท

ปราสาทฮิเมะจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกสหรัฐปล่อยระเบิดทำลายบ้านเมืองเสียหายมากมาย แต่ปราสาทแห่งนี้ก็รอดพ้นวิกฤตินั้นมาได้ เมื่อปี 1993 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านความสวยงามและเป็นต้นฉบับของปราสาทญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นโดยชาวนาในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เขาเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารจากเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นที่สถิตของพระแม่โพสพ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาวเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนนับถือเป็นอย่างมากและมาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ จึงเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว มีสัญลักษณ์ที่โดนเด่นอย่างหนึ่งคือ อุโมงค์ทางเดินที่เกิดจากการเรียงของเสาโทริอิสึ สีแดงสดกว่าหนึ่งหมื่นซุ้มถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ทอดสู่ฟูชิมิอินาริไทชะหรือศาลเจ้าพ่อสุนัขจิ้งจอก เสาโทริอิสึทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางขนาดยาว นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องใช้ระยะเวลาการเดินขึ้นราวๆ 2 ชั่วโมงหรือเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ก็จะพบศาลเจ้าแห่งนี้  นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเสาโทริอิสึไปได้เรื่อยๆตลอดทาง

เมืองเกียวโต อยู่ในเขตคันไซ ชื่อเดิมคือ เฮอันเกียว หมายถึงเมืองแห่งความสงบสวยงาม เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมายาวนานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่นี่มีวัดมากกว่า 1,650 แห่ง

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา ทัวร์ญี่ปุ่น นิยมมาเที่ยวกันที่นี่เพื่อดูศิลปวัฒนธรรมของเมืองเกียวโต ที่นี่จะเน้นสถานที่ประวัติศาสตร์ วัด และศาลเจ้า ซึ่งในแต่ละที่มีความเป็นมาที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการมาที่นี่สัก 2-3 วัน เกียวโตมีการขนส่งระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน เพียง 2 สายและไม่ได้วิ่งเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายแห่ง ดังนั้นการนั่งรถบัสท่องเที่ยวจึงสะดวกกว่า คือการหาซื้อตั๋วเหมาจ่าย Kyoto City Buses One Day Pass ราคา 500 เยน สามารถใช้ขึ้นรถบัสในเมืองเกียวโตได้ทุกสายไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในเวลา 1 วัน (เด็ก 300 เยน)และ Kyoto Sightseeing Card ราคา 1,200 เยน สำหรับ 1 วัน และ 2,000 เยน สำหรับใช้ได้ 2 วันใช้โดยสารได้ทั้งรถบัสและรถไฟใต้ดินทั้ง 2 สาย มาเริ่มกันที่วัดคิโยมิซุเดระ (KiyomizuTemple)หรือวัดน้ำใส วัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่านครเกียวโต สร้างในปี ค.ศ. 788 ถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ประตูทางเข้าด้านหน้ามีทวารบาล ประจำสองข้าง สูงถึง 3.6 เมตร วัดนี้มีวิหารใหญ่มาก ตั้งอยู่บนไหล่เขารองรับน้ำหนักด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่มาก ระเบียงขนาดใหญ่เป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวยื่นชะโงกเงื้อมเหนือหุบเหว วัดนี้มีน้ำตกไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัดนับว่าเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ใต้อาคารหลักคือ น้ำตกโอตะวะ เป็นน้ำ3 สายที่ไหลลงมาสู่บ่อน้ำ นักท่องเที่ยวที่มาชมวัดนี้นิยมดื่มน้ำจากน้ำตกเพราะเชื่อกันว่าการดื่นน้ำจากน้ำตกทั้ง 3 นี้ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และประสบความสำเร็จในการศึกษา ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆอีกหลายแหล่ง แต่ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่น คือ ศาลเจ้าจิชู สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพโอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ เทพเจ้าแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้าจะมี ก้อนหินแห่งความรัก 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก

ภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมานานแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นไม่ลืมที่จะมาชม ภูเขาไฟฟูจิเพราะเป็นภูเขาไฟที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดในโลกไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ภูเขาไฟฟูจิอยู่ในจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ นักท่องเที่ยวที่อยู่โตเกียวกับโยโกฮามาสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เฉพาะวันที่อากาศดีท้องฟ้าโปร่ง

สถานที่ท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ คือวัด วัดที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นวัดดังที่อยู่ในโตเกียวเป็นวันที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งเลยก็ว่าได้ บรรดานักท่องเที่ยวนิยมมาวัดนี้กันมากมายเที่ยวชมวัดนี้ตลอดทั้งปี

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushii Inari Taisha Shirine)หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว
 
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนครเกียวโต นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องแวะมาชมเสาโทริอินับหมื่นและสักการะบูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้

 

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบไปกับการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น วันนี้บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ ได้พยายามนำเสนอแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ต้องขอบอกเลยว่าแพคเกจในรูปแบบนี้  บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการปล่อยแพคเกจในรูปแบบนี้มากเท่าไหร่นัก มักจะมีการปล่อยและนำเสนอแพคเกจราคาถูกนี้ ให้กับนักท่องเที่ยวแค่บางช่วงเท่านั้น เนื่องจากการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ จำเป็นจะต้องมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน ตามระบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัททัวร์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก