Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 169 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ86 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ SUPER SKI (311218)


THT18-XJ-JP-1-31DEC18

ID : 24664

โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
สวนสนุกฟูจิคิว ไฮท์แลนด์-ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาญี่ปุ่น
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ
ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – อิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,888-35,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
ราคา 27,888.-
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
ราคา 29,888.-
24-28 ธันวาคม 2561
ราคา 32,888.-
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562
ราคา 33,888.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562
ราคา 35,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR21 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ SNOW WHITE (130319)


THT18-TR-JP-2JAN-13MAR19

ID : 23837

เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า - ซาคาเอะ
อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ  – เอ็กซ์โปซิตี้ 
เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย  - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-06 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
13-17 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 28,888.-
06-10 มีนาคม 2562
13-17 มีนาคม 2562
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ114 Ice Breaker Hokkaido 5 วัน 3 คืน (260319)


THB12-XJ-JP-23JAN-26MAR19

ID : 24650

หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – โซอุนเคียว
เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ
มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise
หอคอยโอคอทสก์ - อาซาฮิคาวะ - ห้าง Aeon Mall 
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
ร้านDuty Free - ทานุกิโคจิ-ซัปโปโร
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,900-34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 26 มีนาคม 62
26 – 30 มีนาคม 62
ราคา 28,900.-
20 – 24 มีนาคม 62
ราคา 29,900.-
6 – 10 มีนาคม 62
13 – 17 มีนาคม 62
15 – 19 มีนาคม 62
ราคา 30,900.-
27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 62
ราคา 31,900.-
23 – 27 มกราคม 62 
25 – 29 มกราคม 62
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 62
20 – 24 กุมภาพันธ์ 62
ราคา 32,900.-
13 – 17 กุมภาพันธ์ 62
ราคา 33,900.-
15 – 19 กุมภาพันธ์ 62
ราคา 34,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HNJN1 REAL นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน (200219)


THH2-XJ-JP-6FEB-20FEB19

ID : 25294

เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)
โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ - นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน
โอเอซิส 21 ย่านซาคาเอะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า – Aeon Mall
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : : HNJN2 REAL นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน (260319)


THH2-XJ-JP-20MAR-26MAR19

ID : 25293

เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)
โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ - นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน
ริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ – ย่านซาคาเอะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า – Aeon Mall
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-24 มีนาคม 2562
ราคา 28,999.-
26-30 มีนาคม 2562
ราคา 29,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT06 TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี 6D 3N (301218)


THZ1-XJ-JP-8DEC-30DEC18

ID : 25273

นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ – อิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 28,999-39,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 - 14 ธันวาคม 2561
11 - 16 ธันวาคม 2561
15 - 20 ธันวาคม 2561
18 - 23 ธันวาคม 2561
19 - 24 ธันวาคม 2561
ราคา 28,999.-
08 - 13 ธันวาคม 2561
12 - 17 ธันวาคม 2561
13 - 18 ธันวาคม 2561
14 - 19 ธันวาคม 2561
20 - 25 ธันวาคม 2561
21 - 26 ธันวาคม 2561
22 - 27 ธันวาคม 2561
ราคา 29,999.-
27 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62
ราคา 37,999.-
28 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 - 03 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 04 ม.ค.62
ราคา 39,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZKIX07 WONDERFUL OSAKA TAKAYAMA NARA 5D 3N (090319)


THZ1-XJ-JP-16FEB-9MAR19

ID : 25074

โอซาก้า-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดคินคาคุจิ-นาโกย่า-เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
อิออน จัสโก้-นาโกย่า-ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ลานกิจกรรมหิมะ-นารา-วัดโทไดจิ-ปราสาทโอซาก้า
ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 20 กุมภาพันธุ์ 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
01 – 05 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ89 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ แฟนคลับ ตามกรี๊ด (250319)


THT18-XJ-JP-4JAN-25MAR19

ID : 24815

เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ
นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า)
สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท-เมืองฟุราโน่ – สุนัขลากเลื่อน
อิสระเล่นสกี ณ ชิคิไซโนะโอกะ – เมืองอาซาฮิคาว่า
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์-ศาลเจ้าฮอกไกโด
ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-09 มกราคม 2562
05-10 มกราคม 2562
06-11 มกราคม 2562
07-12 มกราคม 2562
08-13 มกราคม 2562
09-14 มกราคม 2562
10-15 มกราคม 2562
11-16 มกราคม 2562
12-17 มกราคม 2562
19-24 มีนาคม 2562
20-25 มีนาคม 2562
21-26 มีนาคม 2562
22-27 มีนาคม 2562
23-28 มีนาคม 2562
24-29 มีนาคม 2562
25-30 มีนาคม 2562
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR26 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ วิสทีเรีย (260418)


THT18-TR-JP-20-26APR19

ID : 23912

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา
หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-24 เมษายน 2562
ราคา 29,888.-
21-25 เมษายน 2562 
22-26 เมษายน 2562
23-27 เมษายน 2562 
24-28 เมษายน 2562
25-29 เมษายน 2562
26-30 เมษายน 2562
ราคา 28,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR25 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู (190419)


THT18-TR-JP-5-19APR19

ID : 23838

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา
ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,888-38,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-09 เมษายน 2562
06-10 เมษายน 2562 
07-11 เมษายน 2562
08-12 เมษายน 2562 
15-19 เมษายน 2562 
16-20 เมษายน 2562
17-21 เมษายน 2562
18-22 เมษายน 2562
19-23 เมษายน 2562
ราคา 29,888.-
09-13 เมษายน 2562
14-18 เมษายน 2562
ราคา 35,888.-
10-14 เมษายน 2562
11-15 เมษายน 2562
ราคา 36,888.-
13-17 เมษายน 2562
ราคา 37,888.-
12-16 เมษายน 2562
ราคา 38,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO SNOW SKI 5D3N (230119)


THS3-TG-JP-9-23JAN19

ID : 25193

วัดคามาคุระ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – ลานสกี – สวนผลไม้
ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว-วัดอาซากุสะ
ชิซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 – 13 ม.ค.62
16 – 20 ม.ค.62
23 – 27 ม.ค.62
ราคา 29,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 30888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR23 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู (240419)


THT18-TR-JP-20MAR-24APR19

ID : 23836

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า
ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้
เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ-พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย
พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ
ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 30,888-35,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-24 มีนาคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
17-21 เมษายน 2562
24-28 เมษายน 2562
ราคา 30,888.-
03-07 เมษายน 2562
ราคา 32,888.-
10-14 เมษายน 2562
ราคา 35,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 31888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HOK004 ฮอกไกโด HELLO WINTER 5 วัน 3 คืน (130319)


THS6-XJ-JP-6DEC18-13MAR19

ID : 24653

อาซาฮิคาวะ – หมู่บ้านราเมน-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
เพนกวินเดินพาเหรด-เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ลานสกี – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ซับโปโร – ตลาดปลานิโจ
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-สวนโอโดริ
ศาลเจ้าฮอกไกโด –มิตซุย เอ้าท์เล็ต 
เนินแห่งพระพุทธเจ้า – DUTY FREE-ซัปโปโร
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 31,888-41,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6 – 10 มีนาคม 2562
13 - 17 มีนาคม 2562
ราคา 31,888.-
16 - 20 มกราคม 2562
30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 33,888.-
6 – 10 ธันวาคม 2561
19 - 23 ธันวาคม 2561
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 34,888.-
28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 41,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 32888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA WAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ แมวเหมียว (SNOWY) (311218)


THT18-XJ-JP-1-31DEC18

ID : 21814

ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า
นาโกย่า-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า – Porto Europa
ตลาดปลาคุโรชิโอ - นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.)
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้
หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ - อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,888-39,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-16 ธันวาคม 2561
12-17 ธันวาคม 2561
13-18 ธันวาคม 2561
14-19 ธันวาคม 2561
15-20 ธันวาคม 2561
16-21 ธันวาคม 2561
17-22 ธันวาคม 2561
18-23 ธันวาคม 2561
19-24 ธันวาคม 2561
20-25 ธันวาคม 2561
21-26 ธันวาคม 2561
22-27 ธันวาคม 2561
23-28 ธันวาคม 2561
ราคา 32,888.-
01-06 ธันวาคม 2561
02-07 ธันวาคม 2561
03-08 ธันวาคม 2561
04-09 ธันวาคม 2561
07-12 ธันวาคม 2561
08-13 ธันวาคม 2561
09-14 ธันวาคม 2561
10-15 ธันวาคม 2561
24-29 ธันวาคม 2561
25-30 ธันวาคม 2561
26-31 ธันวาคม 2561
ราคา 34,888.-
27 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS 1
ราคา 35,888.-
05-10 ธันวาคม 2561
06-11 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2561-05 มกราคม 2562 BUS 1
31 ธันวาคม 2561-05 มกราคม 2562 BUS 2
ราคา 36,888.-
28 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS 1
28 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS 2
29 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS 1
29 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS 2
29 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS 3
30 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS 1
30 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS 2
30 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS 3
ราคา 39,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 33900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP28-XW PRO OSAKA STORY WINTER 6 DAYS 4 NIGHT (311218)


THJ6-XW-JP-21NOV-31DEC18

ID : 25004

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-JTC Duty Free
เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อุโมงค์ไฟ-นาบะนะโนะ ซาโตะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ
ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA
เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,900-39,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-26 พฤศจิกายน 2561
ราคา 27,900.-
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561
ราคา 29,900.-
12-17 ธันวาคม 2561
17-22 ธันวาคม 2561
19-24 ธันวาคม 2561
ราคา 31,900.-
03-08 ธันวาคม 2561
10-15 ธันวาคม 2561
ราคา 33,900.-
24-29 ธันวาคม 2561
ราคา 34,900.-
05-10 ธันวาคม 2561
ราคา 35,900.-
26-31 ธันวาคม 2561
ราคา 37,900.-
31 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562
ราคา 39,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

มาทำความรู้จัก ทัวร์ญี่ปุ่น กันก่อนนะค่ะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดกลาง ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และยังเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียโดยสิ้นเชิง ทุกคนคงเคย กินซูชิ อ่านมังงะ หรือดูหนังพิเศษ กันมาบ้างแล้ว สำหรับประเทศที่ทรงเสน่ห์อย่างประเทศญี่ปุ่น ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมกับการไปทัวร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เพราะคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เอาใจใสดูแลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะแบบนั้นจึงทำให้ปรเทศญี่ปุ่น พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และยังมีชื่อเสียงในด้านความสะอาด ธรรมชาติที่งดงาม แต่ในทางกลับกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างโรคร้าย ด้วยเหตุผลจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยเช่น แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ซึนามิ แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมเข้าไปเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ญี่ปุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัดบริการรับจัดทัวร์ญี่ปุ่น แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางญี่ปุ่น ลองใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ...
เมืองหลวง: โตเกียว
ประชากร: 127.6 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 5.96 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: เยน
ระบบการปกครอง: รัฐเดี่ยว, ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, ระบบรัฐสภา


สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไปกับทัวร์ญี่ปุ่น

วันนี้เรามาแนะนำเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นคือ เกาะฮ็อกไกโด เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยหรูหรานักแต่จะเน้นเรื่องของธรรมชาติ มีทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ ชายฝั่งทะเลและบ่อน้ำพุร้อน เกาะนี้จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่บรรดานักท่องเที่ยวมาทัวร์ญี่ปุ่นจะต้องมาเที่ยวชมยรรยากาศของฮ็อกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น มาหลายที่แล้ว คราวนี้เราดูสถานที่ที่เน้นเรื่องธรรมชาติล้วนๆกันดีกว่าคะ สถานที่นี้ทำให้มีนักท่องทั่วโลกส่วนหนึ่งมาทัวร์ญี่ปุ่น นั่นคือ เทือกเขาทาเทยาม่าหรือที่เรียกกันว่า เจแปนแอลป์ นั่นเองเทือกเขานี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู เป็นภาคกลางของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวบางส่วนจะรู้จักสถานที่แห่งนี้ในนามของ เจแปนแอลป์หรือเส้นทางธรรมชาติอัลไพน์นั่นเอง

ปราสาทฮิเมะจิ เป็นปราสาทที่ได้รับการโหวตจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นปราสาทที่หน้ามาเที่ยวชมเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของปราสาทในประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเที่ยวชมที่ปราสาทฮิเมะจิแห่งนี้ มีความสวยงามทั้งตัวปราสาทเองและทัศนียภาพรอบๆตัวปราสาท

ปราสาทฮิเมะจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกสหรัฐปล่อยระเบิดทำลายบ้านเมืองเสียหายมากมาย แต่ปราสาทแห่งนี้ก็รอดพ้นวิกฤตินั้นมาได้ เมื่อปี 1993 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านความสวยงามและเป็นต้นฉบับของปราสาทญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นโดยชาวนาในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เขาเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารจากเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นที่สถิตของพระแม่โพสพ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาวเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนนับถือเป็นอย่างมากและมาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ จึงเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว มีสัญลักษณ์ที่โดนเด่นอย่างหนึ่งคือ อุโมงค์ทางเดินที่เกิดจากการเรียงของเสาโทริอิสึ สีแดงสดกว่าหนึ่งหมื่นซุ้มถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ทอดสู่ฟูชิมิอินาริไทชะหรือศาลเจ้าพ่อสุนัขจิ้งจอก เสาโทริอิสึทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางขนาดยาว นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องใช้ระยะเวลาการเดินขึ้นราวๆ 2 ชั่วโมงหรือเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ก็จะพบศาลเจ้าแห่งนี้  นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเสาโทริอิสึไปได้เรื่อยๆตลอดทาง

เมืองเกียวโต อยู่ในเขตคันไซ ชื่อเดิมคือ เฮอันเกียว หมายถึงเมืองแห่งความสงบสวยงาม เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมายาวนานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่นี่มีวัดมากกว่า 1,650 แห่ง

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา ทัวร์ญี่ปุ่น นิยมมาเที่ยวกันที่นี่เพื่อดูศิลปวัฒนธรรมของเมืองเกียวโต ที่นี่จะเน้นสถานที่ประวัติศาสตร์ วัด และศาลเจ้า ซึ่งในแต่ละที่มีความเป็นมาที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการมาที่นี่สัก 2-3 วัน เกียวโตมีการขนส่งระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน เพียง 2 สายและไม่ได้วิ่งเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายแห่ง ดังนั้นการนั่งรถบัสท่องเที่ยวจึงสะดวกกว่า คือการหาซื้อตั๋วเหมาจ่าย Kyoto City Buses One Day Pass ราคา 500 เยน สามารถใช้ขึ้นรถบัสในเมืองเกียวโตได้ทุกสายไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในเวลา 1 วัน (เด็ก 300 เยน)และ Kyoto Sightseeing Card ราคา 1,200 เยน สำหรับ 1 วัน และ 2,000 เยน สำหรับใช้ได้ 2 วันใช้โดยสารได้ทั้งรถบัสและรถไฟใต้ดินทั้ง 2 สาย มาเริ่มกันที่วัดคิโยมิซุเดระ (KiyomizuTemple)หรือวัดน้ำใส วัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่านครเกียวโต สร้างในปี ค.ศ. 788 ถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ประตูทางเข้าด้านหน้ามีทวารบาล ประจำสองข้าง สูงถึง 3.6 เมตร วัดนี้มีวิหารใหญ่มาก ตั้งอยู่บนไหล่เขารองรับน้ำหนักด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่มาก ระเบียงขนาดใหญ่เป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวยื่นชะโงกเงื้อมเหนือหุบเหว วัดนี้มีน้ำตกไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัดนับว่าเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ใต้อาคารหลักคือ น้ำตกโอตะวะ เป็นน้ำ3 สายที่ไหลลงมาสู่บ่อน้ำ นักท่องเที่ยวที่มาชมวัดนี้นิยมดื่มน้ำจากน้ำตกเพราะเชื่อกันว่าการดื่นน้ำจากน้ำตกทั้ง 3 นี้ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และประสบความสำเร็จในการศึกษา ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆอีกหลายแหล่ง แต่ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่น คือ ศาลเจ้าจิชู สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพโอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ เทพเจ้าแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้าจะมี ก้อนหินแห่งความรัก 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก

ภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมานานแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นไม่ลืมที่จะมาชม ภูเขาไฟฟูจิเพราะเป็นภูเขาไฟที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดในโลกไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ภูเขาไฟฟูจิอยู่ในจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ นักท่องเที่ยวที่อยู่โตเกียวกับโยโกฮามาสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เฉพาะวันที่อากาศดีท้องฟ้าโปร่ง

สถานที่ท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ คือวัด วัดที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นวัดดังที่อยู่ในโตเกียวเป็นวันที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งเลยก็ว่าได้ บรรดานักท่องเที่ยวนิยมมาวัดนี้กันมากมายเที่ยวชมวัดนี้ตลอดทั้งปี

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushii Inari Taisha Shirine)หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว
 
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนครเกียวโต นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องแวะมาชมเสาโทริอินับหมื่นและสักการะบูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้

 

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบไปกับการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น วันนี้บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ ได้พยายามนำเสนอแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ต้องขอบอกเลยว่าแพคเกจในรูปแบบนี้  บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการปล่อยแพคเกจในรูปแบบนี้มากเท่าไหร่นัก มักจะมีการปล่อยและนำเสนอแพคเกจราคาถูกนี้ ให้กับนักท่องเที่ยวแค่บางช่วงเท่านั้น เนื่องจากการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ จำเป็นจะต้องมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน ตามระบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัททัวร์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก