Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 175 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N (240918)

THT18-XJ-JP-2JUN-24SEP18

ID : 21155

โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
AMI PREMIUM OUTLET - เมืองซาวาระ
สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ
ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 20,888 - 29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-08 มิถุนายน 2561
ราคา 20,888.-
02-06 มิถุนายน 2561
ราคา 21,888.-
08-12 มิถุนายน 2561
10-14 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
16-20 มิถุนายน 2561
18-22 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
24-28 มิถุนายน 2561
26-30 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561
ราคา 22,888.-
02-06 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
12-16 กรกฎาคม 2561
14-18 กรกฎาคม 2561
16-20 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
20-24 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
02-06 กันยายน 2561
04-08 กันยายน 2561
06-10 กันยายน 2561
08-12 กันยายน 2561
10-14 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
16-20 กันยายน 2561
18-22 กันยายน 2561
20-24 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
24-28 กันยายน 2561
ราคา 23,888.-
24-28 กรกฎาคม 2561
14-18 สิงหาคม 2561
16-20 สิงหาคม 2561
18-22 สิงหาคม 2561
20-24 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
24-28 สิงหาคม 2561
26-30 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2561
02-06 สิงหาคม 2561
04-08 สิงหาคม 2561
06-10 สิงหาคม 2561
ราคา 25,888.-
26-30 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561
ราคา 26,888.-
08-12 สิงหาคม 2561
10-14 สิงหาคม 2561
12-16 สิงหาคม 2561
ราคา 29,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N (160918)

THT18-TR-JP-22APR-16SEP18

ID : 21150

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ
คามิโคจิ – สะพานคัปปา - นาโกย่า
ซาคาเอะ - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า – หุบเขามิโนะ
วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 20,888 - 25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 กันยายน 2561
ราคา 20,888.-
01-04 กรกฎาคม 2561
ราคา 22,888.-
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยายน 2561
09-12 กันยายน 2561
ราคา 23,888.-
12-15 สิงหาคม 2561
ราคา 24,888.-
22-25 เมษายน 2561
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
03-06 มิถุนายน 2561
ราคา 25,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR10 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N (160918)

THT18-TR-JP-22APR-16SEP18

ID : 21040

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ
คามิโคจิ – สะพานคัปปา - นาโกย่า – ซาคาเอะ
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า – หุบเขามิโนะ
วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 20,888 - 25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 กันยายน 2561
ราคา 20,888.-
01-04 กรกฎาคม 2561
ราคา 22,888.-
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยายน 2561
09-12 กันยายน 2561
ราคา 23,888.-
12-15 สิงหาคม 2561
ราคา 24,888.-
22-25 เมษายน 2561
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
03-06 มิถุนายน 2561
ราคา 25,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX05 โอซาก้า บุหงา ลั่นทุ่ง 5D3N (240518)

THZ1-XJ-JP-3MAY-24MAY18

ID : 21391

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าคิบูเนะ
วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ
เกียวโต สเตชั่น - กระเช้าคัทสึระงิ
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 21,999 - 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 พฤษภาคม 2561
ราคา 21,999.-
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
ราคา 24,999.-
24 - 28 พฤษภาคม 2561
ราคา 25,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ51 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N (290918)

THT18-XJ-JP-11MAY-29SEP18

ID : 21056

หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ
ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ
อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา
วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 22,888 - 26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 กันยายน 2561
ราคา 22,888.-
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
ราคา 23,888.-
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561
ราคา 25,888.-
11-15 พฤษภาคม 2561
12-16 พฤษภาคม 2561
23-27 พฤษภาคม 2561
24-28 พฤษภาคม 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2561
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2561
ราคา 26,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-NRT XJ39 สบาย พิ้งค์มอส TOKYO FUJI 5 DAY 3 NIGHT (010618)

THG12-XJ-JP-18APR-1JUN18

ID : 20917

โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
กันดั้มตัวใหม่ @ Diver City Plaza - โกเทมบะพรีเมียมเอ้าท์เล็ตส์
อาบน้ำแร่ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
ชมทุ่งพิ้งมอส - ชิบะซากุระ - ชมดอกไม้นานาชนิด
เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - พิพิธภัณฑ์ราเมน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 22,991 - 28,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 มิถุนายน 2561
ราคา 22,991.-
30พฤษภาคม-03มิถุนายน 2561
31พฤษภาคม-04มิถุนายน 2561
ราคา 25,991.-
16-20 พฤษภาคม 2561 
17-21 พฤษภาคม 2561 
18-22 พฤษภาคม 2561
22-26 พฤษภาคม 2561
23-27 พฤษภาคม 2561
24-28 พฤษภาคม 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
26-30 พฤษภาคม 2561 
ราคา 27,991.-
18-22 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
26-30 เมษายน 2561
04-08 พฤษภาคม 2561
09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561
11-15 พฤษภาคม 2561 
ราคา 28,991.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJH-XJ53-A02 HOKKAIDO โลกสวย 5D3N (211018)

THH3-XJ-JP-8MAY-21OCT18

ID : 20973

หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (ไม่รวมค่ากระเช้าและค่าเข้า)
คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ - โอตารุ - คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ชมซากุระตามฤดูกาล - JTC DUTY FREE – ถนนทานุกิโคจิ
Takino Suzuran Park - ตลาดโจไก อิจิบะ
โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบียร์ซัปโปโร
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 23,777 - 35,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 5-9 มิ.ย. 61
ราคา 23,777.-
วันที่ 12-16 มิ.ย. 61
ราคา 26,999.-
วันที่ 19-23 มิ.ย. 61
วันที่ 26-30 มิ.ย. 61
ราคา 27,999.-
วันที่ 8-12 พ.ค. 61
วันที่ 15-19 พ.ค. 61
วันที่ 22-26 พ.ค. 61
วันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 61
วันที่ 5-9 ส.ค. 61
วันที่ 14-18 ส.ค. 61
วันที่ 21-25 ส.ค. 61
วันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย. 61
วันที่ 4-9 ก.ย. 61
วันที่ 11-15 ก.ย. 61
วันที่ 16-20 ก.ย. 61
วันที่ 18-22 ก.ย. 61
วันที่ 23-27 ก.ย. 61
วันที่ 25-29 ก.ย. 61
ราคา 28,999.-
วันที่ 3-7 ก.ค. 61
ราคา 29,999.-
วันที่ 21-25 ต.ค. 61
ราคา 35,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N (290918)

THT18-XJ-JP-9MAY-29SEP18

ID : 21153

ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า
นาโกย่า - อาราซิยาม่า
สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้
เมืองนารา – วัดโทไดจิ
พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 23,888 - 27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
ราคา 23,888.-
28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561
27 กันยายน-02 ตุลาคม 2561
28 กันยายน-03 ตุลาคม 2561
29 กันยายน-04 ตุลาคม 2561
ราคา 26,888.-
09-14 พฤษภาคม 2561
16-21 พฤษภาคม 2561
23-28 พฤษภาคม 2561
ราคา 27,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ 5D4N (190918)

THT18-TR-JP-2MAY-19SEP18

ID : 20757

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า

ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ณ สะพานคัปปา แห่ง คามิโคจิ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว

ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้

สายการบิน : NOK SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง

19-23 กันยายน 2561

ราคา 23,888.-/ท่าน

 

18-22 กรกฎาคม 2561

ราคา 25,888.-/ท่าน

 

06-10 มิถุนายน 2561

20-24 มิถุนายน 2561

27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561

04-08 กรกฎาคม 2561

11-15 กรกฎาคม 2561

01-05 สิงหาคม 2561

08-12 สิงหาคม 2561

15-19 สิงหาคม 2561

22-26 สิงหาคม 2561

29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561

05-09 กันยายน 2561

12-16 กันยายน 2561

ราคา 26,888.-/ท่าน

 

02-06 พฤษภาคม 2561

30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561

13-17 มิถุนายน 2561

ราคา 27,888.-/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-TR54-C02 OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA พาเพลิน 5D4N (241018)

THH3-TR-JP-4JUL-24OCT18

ID : 20993

กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ
ลิตเติ้ล เกียวโต - โกเบย่าน KITANO
หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – นารา
วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : NOK SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 23,999 - 31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 – 8 ก.ค. 61
11 – 15 ก.ค. 61
ราคา 23,999.-
18 – 22 ก.ค. 61
ราคา 24,999.-
25 – 29 ก.ค. 61
ราคา 25,999.-
22 – 26 ส.ค. 61
ราคา 26,999.-
1 – 5 ส.ค. 61
15 – 19 ส.ค. 61
29 ส.ค. – 1 ก.ย. 61
5 – 9 ก.ย. 61
12 – 16 ก.ย. 61
19 – 23 ก.ย. 61
26 – 30 ก.ย. 61
3 – 7 ต.ค. 61
ราคา 27,999.-
8 – 12 ส.ค. 61
ราคา 28,999.-
10 – 14 ต.ค. 61
17 – 21 ต.ค. 61
ราคา 30,999.-
24 – 28 ต.ค. 61
ราคา 31,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JAPAN โตเกียว พิงค์มอส 5วัน3คืน (240518)

THZ2-XJ-JP-9MAY-24MAY18

ID : 21131

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี
โกเทมบะเอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
ทุ่งดอกพิงค์มอส – ชินจุกุ - กรุงโตเกียว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 24,900 - 26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 20 พฤษภาคม 61
ราคา 24,900.-
09 – 13 พฤษภาคม 61
11 – 15 พฤษภาคม 61
18 – 22 พฤษภาคม 61
ราคา 25,900.-
24 – 28 พฤษภาคม 61
ราคา 26,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JJP15 JAPAN TOKYO 5D3N (010518)

THJ6-XJ-JP-4APR-1MAY18

ID : 21113

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี
ล่องเรือโจรสลัด - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
ออนเซน - ภูเขาไฟฟูจิ
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ช้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 24,900 - 44,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 เม.ย.61
ราคา 24,900.-
17-21 เม.ย.61
18-22 เม.ย.61
19-23 เม.ย.61
20-24 เม.ย.61
21-25 เม.ย.61
23-27 เม.ย.61
24-28 เม.ย.61
ราคา 28,900.-
04-08 เม.ย.61
05-09 เม.ย.61
06-10 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
16-20 เม.ย.61
25-29 เม.ย.61
26-30 เม.ย.61
ราคา 29,900.-
08-12 เม.ย.61
ราคา 30,900.-
07-11 เม.ย.61
ราคา 32,900.-
09-13 เม.ย.61
ราคา 33,900.-
14-18 เม.ย.61
ราคา 34,900.-
10-14 เม.ย.61
11-15 เม.ย.61
ราคา 39,900.-
28 เม.ย.-02 พ.ค.61
29 เม.ย.-03 พ.ค.61
30 เม.ย.-04 พ.ค.61
01-05 พ.ค.61
ราคา 44,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JJP15 TOKYO ซากุระบ๊านบาน 5วัน3คืน (050518)

THJ6-XJ-JP-1MAR-5MAY18

ID : 20541

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) ล่องเรือโจรสลัด ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก 
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ-วัดนาริตะ ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 
ดินเนอร์สุดฟินน์กับเมนูขาปูยักษ์ 
FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 มี.ค.61 ราคา24,900.-
02-06 มี.ค.61 ราคา25,900.-
03-07 มี.ค.61 ราคา25,900.-
04-08 มี.ค.61 ราคา25,900.-
05-09 มี.ค.61 ราคา25,900.-
06-10 มี.ค.61 ราคา27,900.-
07-11 มี.ค.61 ราคา28,900.-
08-12 มี.ค.61 ราคา28,900.-
09-13 มี.ค.61 ราคา28,900.-
11-15 มี.ค.61 ราคา25,900.-
12-16 มี.ค.61 ราคา25,900.-
13-17 มี.ค.61 ราคา27,900.-
14-18 มี.ค.61 ราคา27,900.-
15-19 มี.ค.61 ราคา27,900.-
18-22 มี.ค.61 ราคา25,900.-
19-23 มี.ค.61 ราคา25,900.-
20-24 มี.ค.61 ราคา27,900.-
21-25 มี.ค.61 ราคา27,900.-
22-26 มี.ค.61 ราคา27,900.-
23-27 มี.ค.61 ราคา29,900.-
24-28 มี.ค.61 ราคา29,900.-
25-29 มี.ค.61 ราคา29,900.-
26-30 มี.ค.61 ราคา29,900.-
27-31 มี.ค.61 ราคา29,900.-
28 มี.ค. - 01 เม.ย.61 ราคา29,900.-
29 มี.ค.- 02 เม.ย.61 ราคา29,900.-
30 มี.ค.- 03 เม.ย.61 ราคา29,900.-
31 มี.ค.- 04 เม.ย.61 ราคา28,900.-
01-05 เม.ย.61 ราคา28,900.-
02-06 เม.ย.61 ราคา28,900.-
03-07 เม.ย.61 ราคา28,900.-
04-08 เม.ย.61 ราคา29,900.-
05-09 เม.ย.61 ราคา29,900.-
06-10 เม.ย.61 ราคา29,900.-
07-11 เม.ย.61 ราคา32,900.-
08-12 เม.ย.61 ราคา32,900.-
09-13 เม.ย.61 ราคา37,900.-
10-14 เม.ย.61 ราคา44,900.-
11-15 เม.ย.61 ราคา44,900.-
14-18 เม.ย.61 ราคา34,900.-
15-19 เม.ย.61 ราคา29,900.-
16-20 เม.ย.61 ราคา29,900.-
17-21 เม.ย.61 ราคา28,900.-
18-22 เม.ย.61 ราคา28,900.-
19-23 เม.ย.61 ราคา28,900.-
20-24 เม.ย.61 ราคา28,900.-
21-25 เม.ย.61 ราคา28,900.-
22-26 เม.ย.61 ราคา24,900.-
23-27 เม.ย.61 ราคา28,900.-
24-28 เม.ย.61 ราคา28,900.-
25-29 เม.ย.61 ราคา29,900.-
26-30 เม.ย.61 ราคา29,900.-
28เม.ย.-02 พ.ค.61 ราคา44,900.-
29เม.ย.-03พ.ค.61 ราคา44,900.-
30เม.ย.-04พ.ค.61 ราคา44,900.-
01-05พ.ค.61 ราคา44,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XJ53-CA02 OSAKA กำแพงหิมะ & ชิราคาวาโกะ (210618)

THH3-XJ-JP-15APR-21JUN18

ID : 20981

โอซาก้า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ
ลิตเติ้ล เกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้   
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ – กำแพงหิมะ
เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซ็น - ย่านชินไซบาชิ    
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 25,678 - 33,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 เม.ย.61
26-30 เม.ย.61
ราคา 25,678.-
19-23 เม.ย.61
1 – 5 มิ.ย. 61
7 -11 มิ.ย. 61
8 -12 มิ.ย. 61
14 -18 มิ.ย. 61
15 -19 มิ.ย. 61
21 -25 มิ.ย. 61
ราคา 28,999.-
31พ.ค. -4มิ.ย. 61
ราคา 29,999.-
27เม.ย. - 1 พ.ค. 61
10 - 14 พ.ค. 61
11 - 15 พ.ค. 61
17 - 21 พ.ค. 61
18 - 22 พ.ค. 61
24 - 28 พ.ค. 61
25 - 29 พ.ค. 61
26 - 30 พ.ค. 61
ราคา 30,999.-
15-19 เม.ย.61
ราคา 33,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR09 TOKYO ซุปตาร์ โลกอมชมพู 5D 3N (220418)

THT18-TR-JP-15APR-22APR18

ID : 21034

วัดอาซากุสะ-ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี-ทุ่งดอกพิงค์มอส-โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์-ออนเช็นธรรมชาติ-ภูเขาไฟฟูจิ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-โตเกียว-สวนอุเอโนะ-ตลาดอะเมโยโกะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
เมืองซาวาระ-ช้อปปิ้งโอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้-วัดนาริตะ-อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 25,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 เมษายน 2561
ราคา 25,888.-
17-21 เมษายน 2561
18-22 เมษายน 2561
19-23 เมษายน 2561
20-24 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
ราคา 26,888.-
15-19 เมษายน 2561
16-20 เมษายน 2561
ราคา 28,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

มาทำความรู้จัก ทัวร์ญี่ปุ่น กันก่อนนะค่ะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดกลาง ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และยังเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียโดยสิ้นเชิง ทุกคนคงเคย กินซูชิ อ่านมังงะ หรือดูหนังพิเศษ กันมาบ้างแล้ว สำหรับประเทศที่ทรงเสน่ห์อย่างประเทศญี่ปุ่น ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมกับการไปทัวร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เพราะคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เอาใจใสดูแลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะแบบนั้นจึงทำให้ปรเทศญี่ปุ่น พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และยังมีชื่อเสียงในด้านความสะอาด ธรรมชาติที่งดงาม แต่ในทางกลับกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างโรคร้าย ด้วยเหตุผลจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยเช่น แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ซึนามิ แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมเข้าไปเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ญี่ปุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัดบริการรับจัดทัวร์ญี่ปุ่น แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางญี่ปุ่น ลองใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ...
เมืองหลวง: โตเกียว
ประชากร: 127.6 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 5.96 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: เยน
ระบบการปกครอง: รัฐเดี่ยว, ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, ระบบรัฐสภา


สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไปกับทัวร์ญี่ปุ่น

วันนี้เรามาแนะนำเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นคือ เกาะฮ็อกไกโด เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยหรูหรานักแต่จะเน้นเรื่องของธรรมชาติ มีทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ ชายฝั่งทะเลและบ่อน้ำพุร้อน เกาะนี้จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่บรรดานักท่องเที่ยวมาทัวร์ญี่ปุ่นจะต้องมาเที่ยวชมยรรยากาศของฮ็อกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น มาหลายที่แล้ว คราวนี้เราดูสถานที่ที่เน้นเรื่องธรรมชาติล้วนๆกันดีกว่าคะ สถานที่นี้ทำให้มีนักท่องทั่วโลกส่วนหนึ่งมาทัวร์ญี่ปุ่น นั่นคือ เทือกเขาทาเทยาม่าหรือที่เรียกกันว่า เจแปนแอลป์ นั่นเองเทือกเขานี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู เป็นภาคกลางของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวบางส่วนจะรู้จักสถานที่แห่งนี้ในนามของ เจแปนแอลป์หรือเส้นทางธรรมชาติอัลไพน์นั่นเอง

ปราสาทฮิเมะจิ เป็นปราสาทที่ได้รับการโหวตจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นปราสาทที่หน้ามาเที่ยวชมเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของปราสาทในประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเที่ยวชมที่ปราสาทฮิเมะจิแห่งนี้ มีความสวยงามทั้งตัวปราสาทเองและทัศนียภาพรอบๆตัวปราสาท

ปราสาทฮิเมะจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกสหรัฐปล่อยระเบิดทำลายบ้านเมืองเสียหายมากมาย แต่ปราสาทแห่งนี้ก็รอดพ้นวิกฤตินั้นมาได้ เมื่อปี 1993 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านความสวยงามและเป็นต้นฉบับของปราสาทญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นโดยชาวนาในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เขาเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารจากเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นที่สถิตของพระแม่โพสพ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาวเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนนับถือเป็นอย่างมากและมาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ จึงเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว มีสัญลักษณ์ที่โดนเด่นอย่างหนึ่งคือ อุโมงค์ทางเดินที่เกิดจากการเรียงของเสาโทริอิสึ สีแดงสดกว่าหนึ่งหมื่นซุ้มถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ทอดสู่ฟูชิมิอินาริไทชะหรือศาลเจ้าพ่อสุนัขจิ้งจอก เสาโทริอิสึทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางขนาดยาว นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องใช้ระยะเวลาการเดินขึ้นราวๆ 2 ชั่วโมงหรือเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ก็จะพบศาลเจ้าแห่งนี้  นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเสาโทริอิสึไปได้เรื่อยๆตลอดทาง

เมืองเกียวโต อยู่ในเขตคันไซ ชื่อเดิมคือ เฮอันเกียว หมายถึงเมืองแห่งความสงบสวยงาม เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมายาวนานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่นี่มีวัดมากกว่า 1,650 แห่ง

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา ทัวร์ญี่ปุ่น นิยมมาเที่ยวกันที่นี่เพื่อดูศิลปวัฒนธรรมของเมืองเกียวโต ที่นี่จะเน้นสถานที่ประวัติศาสตร์ วัด และศาลเจ้า ซึ่งในแต่ละที่มีความเป็นมาที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการมาที่นี่สัก 2-3 วัน เกียวโตมีการขนส่งระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน เพียง 2 สายและไม่ได้วิ่งเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายแห่ง ดังนั้นการนั่งรถบัสท่องเที่ยวจึงสะดวกกว่า คือการหาซื้อตั๋วเหมาจ่าย Kyoto City Buses One Day Pass ราคา 500 เยน สามารถใช้ขึ้นรถบัสในเมืองเกียวโตได้ทุกสายไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในเวลา 1 วัน (เด็ก 300 เยน)และ Kyoto Sightseeing Card ราคา 1,200 เยน สำหรับ 1 วัน และ 2,000 เยน สำหรับใช้ได้ 2 วันใช้โดยสารได้ทั้งรถบัสและรถไฟใต้ดินทั้ง 2 สาย มาเริ่มกันที่วัดคิโยมิซุเดระ (KiyomizuTemple)หรือวัดน้ำใส วัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่านครเกียวโต สร้างในปี ค.ศ. 788 ถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ประตูทางเข้าด้านหน้ามีทวารบาล ประจำสองข้าง สูงถึง 3.6 เมตร วัดนี้มีวิหารใหญ่มาก ตั้งอยู่บนไหล่เขารองรับน้ำหนักด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่มาก ระเบียงขนาดใหญ่เป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวยื่นชะโงกเงื้อมเหนือหุบเหว วัดนี้มีน้ำตกไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัดนับว่าเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ใต้อาคารหลักคือ น้ำตกโอตะวะ เป็นน้ำ3 สายที่ไหลลงมาสู่บ่อน้ำ นักท่องเที่ยวที่มาชมวัดนี้นิยมดื่มน้ำจากน้ำตกเพราะเชื่อกันว่าการดื่นน้ำจากน้ำตกทั้ง 3 นี้ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และประสบความสำเร็จในการศึกษา ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆอีกหลายแหล่ง แต่ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่น คือ ศาลเจ้าจิชู สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพโอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ เทพเจ้าแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้าจะมี ก้อนหินแห่งความรัก 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก

ภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมานานแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นไม่ลืมที่จะมาชม ภูเขาไฟฟูจิเพราะเป็นภูเขาไฟที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดในโลกไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ภูเขาไฟฟูจิอยู่ในจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ นักท่องเที่ยวที่อยู่โตเกียวกับโยโกฮามาสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เฉพาะวันที่อากาศดีท้องฟ้าโปร่ง

สถานที่ท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ คือวัด วัดที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นวัดดังที่อยู่ในโตเกียวเป็นวันที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งเลยก็ว่าได้ บรรดานักท่องเที่ยวนิยมมาวัดนี้กันมากมายเที่ยวชมวัดนี้ตลอดทั้งปี

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushii Inari Taisha Shirine)หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว
 
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนครเกียวโต นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องแวะมาชมเสาโทริอินับหมื่นและสักการะบูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้

 

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบไปกับการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น วันนี้บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ ได้พยายามนำเสนอแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ต้องขอบอกเลยว่าแพคเกจในรูปแบบนี้  บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการปล่อยแพคเกจในรูปแบบนี้มากเท่าไหร่นัก มักจะมีการปล่อยและนำเสนอแพคเกจราคาถูกนี้ ให้กับนักท่องเที่ยวแค่บางช่วงเท่านั้น เนื่องจากการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ จำเป็นจะต้องมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน ตามระบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัททัวร์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก