Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 220 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ (301218)


THT18-TR-JP-25NOV-30DEC18

ID : 21660

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า
เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
ช้อปปิ้งซาคาเอะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,888-39,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 พฤศจิกายน 2561
ราคา 23,888.-
16-19 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
ราคา 26,888.-
02-05 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
ราคา 28,888.-
30 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
ราคา 39,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR13 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5D3N (281118)


THT18-TR-JP-27SEP-28NOV18

ID : 21593

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี
กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้งโอไดบะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา
พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า – เมืองคามาคุระ
วัดโตคุอิน - ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ – อิออนมอลล์
สายการบิน : NOK SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 23,888 - 29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
ราคา 23,888.-
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
ราคา 25,888.-
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
ราคา 26,888.-
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
ราคา 27,888.-
19-23 ตุลาคม 2561
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT04 TOKYO SEASON CHANGE 5D3N (311018)


THG15-XW-JP-24-31OCT18

ID : 24258

โตเกียว – คาวาโกเอะ – ศาลเจ้าความรัก
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ถ้ำน้ำแข็งนารุซาว่า– หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ
อิออนมอลล์ - นาริตะ-วัดนาริตะ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 - 28 ตุลาคม 61
26 - 30 ตุลาคม 61
27 - 31 ตุลาคม 61
28 ต.ค.- 01 พ.ย.61
29 ต.ค.- 02 พ.ย.61
30 ต.ค.- 03 พ.ย.61
31 ต.ค.- 04 พ.ย.61
ราคา 23,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT02 TOKYO รักสุดจี๊ด แซ่บสุดใจ 5D3N (291118)


THG15-XW-JP-1-29NOV18

ID : 24681

โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (โอชิโนะ ฮัคไค ในกรณีที่ไม่มีใบเมเปิ้ลแล้ว)
ช้อปปิ้งชินจุกุ-นาริตะ – นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ
น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ
อิออน นาริตะมอลล์ – นาริตะ-วัดนาริตะซัน
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 23 พฤศจิกายน 61
ราคา 23,999.-
05 – 09 พฤศจิกายน 61
11 – 15 พฤศจิกายน 61
13 – 17 พฤศจิกายน 61
25 – 29 พฤศจิกายน 61
27 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
ราคา 25,999.-
01 – 05 พฤศจิกายน 61
03 – 07 พฤศจิกายน 61
07 – 11 พฤศจิกายน 61
09 – 13 พฤศจิกายน 61
15 – 19 พฤศจิกายน 61
17 – 21 พฤศจิกายน 61
21 – 25 พฤศจิกายน 61
23 – 27 พฤศจิกายน 61
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.61
ราคา 26,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZNRT12 TOKYO KAWAZU SAKURA 5D3N (090319)


THZ1-XJ-JP-8FEB-9MAR19

ID : 24303

นาริตะ- หุบเขาโอวาคุดานิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน
เมืองเก่าคาวาโกเอะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี- ชินจูกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 23,999.-
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค.62
05 - 09 มีนาคม 2562
ราคา 26,999.-
27 ก.พ. – 03 มี.ค.62
28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
01 - 05 มีนาคม 2562
02 - 06 มีนาคม 2562
06 - 10 มีนาคม 2562
07 - 11 มีนาคม 2562
08 - 12 มีนาคม 2562
09 - 13 มีนาคม 2562
ราคา 27,999.-
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZNRT11 TOKYO SPARKLING SNOW 5D3N (160319)


THZ1-XJ-JP-9JAN-16MAR19

ID : 24302

นาริตะ- นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – โตเกียว – วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี - ชินจูกุ – ดูไฟ Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน 
วัดนาริตะ – โอไดบะ– ช้อปปิ้งอิออน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 - 13 มกราคม 2562
ราคา 23,999.-
16 - 20 มกราคม 2562
23 - 27 มกราคม 2562
30 ม.ค. - 03 ก.พ.62
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค.62
ราคา 25,999.-
10 - 14 มกราคม 2562
11 - 15 มกราคม 2562
12 - 16 มกราคม 2562
17 - 21 มกราคม 2562
18 - 22 มกราคม 2562
19 - 23 มกราคม 2562
24 - 28 มกราคม 2562
25 - 29 มกราคม 2562
26 - 30 มกราคม 2562
31 ม.ค. - 04 ก.พ.62
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2562
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
06 – 10 มีนาคม 2562
13 - 17 มีนาคม 2562
ราคา 26,999.-
01 - 05 มีนาคม 2562
02 - 06 มีนาคม 2562
07 - 11 มีนาคม 2562
08 - 12 มีนาคม 2562
09 - 13 มีนาคม 2562
14 - 18 มีนาคม 2562
15 - 19 มีนาคม 2562
16 - 20 มีนาคม 2562
ราคา 27,999.-
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT02 TOKYO SPARKLING ปิ๊งรัก ณ ทุ่งไม้แดง 5D3N (041118)


THZ1-XJ-JP-29SEP-4NOV18

ID : 22326

นาริตะ-วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเช้าคาจิคาจิ 
ช้อปปิ้งโกเทมบะ   เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค
ช้อปปิ้งชินจูกุ-สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ
เยือนเมืองเก่าซาวาระ – อิออน
สายการบิน :AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น23,999บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561 ราคา23,999.-
04 – 08 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
05 – 09 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
06 – 10 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
10 – 14 ตุลาคม 2561 ราคา28,999.-
17 – 21 ตุลาคม 2561 ราคา26,999.-
18 - 22 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
19 - 23 ตุลาคม 2561 ราคา28,999.-
24 – 28 ตุลาคม 2561 ราคา26,999.-
25 – 29 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
26 – 30 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
27 – 31 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 ราคา26,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT05 TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง 6D3N (041218)


THZ1-XJ-JP-27SEP-4DEC18

ID : 22324

วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท 
แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โอชิโนะฮัคไค –ชินจูกุ
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ –สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค 
ชมความงดงามของดอกโคชิอะ –วัดนาริตะ – อิออน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น23,999บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561 ราคา23,999.-
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561 ราคา23,999.-
03 - 08 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
04 - 09 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
05 - 10 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
06 - 11 ตุลาคม 2561 ราคา26,999.-
16 - 21 ตุลาคม 2561 ราคา26,999.-
17 - 22 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
18 - 23 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
24 - 29 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
25 - 30 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
26 - 31 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561 ราคา26,999.-
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 ราคา26,999.-
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2561 ราคา27,999.-
01 - 06 พฤศจิกายน 2561 ราคา26,999.-
02 - 07 พฤศจิกายน 2561 ราคา26,999.-
03 - 08 พฤศจิกายน 2561 ราคา25,999.-
06 - 11 พฤศจิกายน 2561 ราคา25,999.-
07 - 12 พฤศจิกายน 2561 ราคา26,999.-
08 - 13 พฤศจิกายน 2561 ราคา26,999.-
09 - 14 พฤศจิกายน 2561 ราคา26,999.-
10 - 15 พฤศจิกายน 2561 ราคา25,999.-
13 - 18 พฤศจิกายน 2561 ราคา25,999.-
14 - 19 พฤศจิกายน 2561 ราคา26,999.-
15 - 20 พฤศจิกายน 2561 ราคา26,999.-
16 - 21 พฤศจิกายน 2561 ราคา26,999.-
17 - 22 พฤศจิกายน 2561 ราคา25,999.-
20 - 25 พฤศจิกายน 2561 ราคา25,999.-
21 - 26 พฤศจิกายน 2561 ราคา26,999.-
22 - 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา26,999.-
23 - 28 พฤศจิกายน 2561 ราคา26,999.-
24 - 29 พฤศจิกายน 2561 ราคา25,999.-
27 พ.ย.- 02 ธ.ค. 2561 ราคา25,999.-
28 พ.ย.- 03 ธ.ค. 2561 ราคา26,999.-
29 พ.ย.- 04 ธ.ค. 2561 ราคา26,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT01 ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง 4D3N (271018)


THZ1-XJ-JP-4OCT-27OCT18

ID : 22323

นาริตะ – ชิซุย เอ้าท์เล็ต -พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ
สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ
โอชิโนะฮัคไค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ช้อปปิ้งชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น23,999บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 07 ตุลาคม 2561 ราคา23,999.-
05 – 08 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
06 – 09 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
12 – 15 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
13 – 16 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
15 – 18 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
16 – 19 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
17 – 20 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
18 – 21 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
19 – 22 ตุลาคม 2561 ราคา27,999.-
20 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา28,999.-
24 – 27 ตุลาคม 2561 ราคา25,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-TR54-C02 OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA พาเพลิน 5D4N (241018)


THH3-TR-JP-4JUL-24OCT18

ID : 20993

กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ
ลิตเติ้ล เกียวโต - โกเบย่าน KITANO
หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – นารา
วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : NOK SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 23,999 - 31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 – 8 ก.ค. 61
11 – 15 ก.ค. 61
ราคา 23,999.-
18 – 22 ก.ค. 61
ราคา 24,999.-
25 – 29 ก.ค. 61
ราคา 25,999.-
22 – 26 ส.ค. 61
ราคา 26,999.-
1 – 5 ส.ค. 61
15 – 19 ส.ค. 61
29 ส.ค. – 1 ก.ย. 61
5 – 9 ก.ย. 61
12 – 16 ก.ย. 61
19 – 23 ก.ย. 61
26 – 30 ก.ย. 61
3 – 7 ต.ค. 61
ราคา 27,999.-
8 – 12 ส.ค. 61
ราคา 28,999.-
10 – 14 ต.ค. 61
17 – 21 ต.ค. 61
ราคา 30,999.-
24 – 28 ต.ค. 61
ราคา 31,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 24567.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJH-XJ53-B03 HOKKAIDO SLOW LIFE 5D3N (311018)


THH3-XJ-JP-1-31OCT18

ID : 23460

เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION-โอตารุ
คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลเจ้าฮอกไกโด – DUTY FREE- ทานุกิโคจิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,567-33,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-5 ต.ค. 61
8-12 ต.ค. 61
15-19 ต.ค. 61
ราคา 24,567.-
2-6 ต.ค. 61
7-11 ต.ค. 61
14-18 ต.ค. 61
16-20 ต.ค. 61
29 ต.ค. – 2 พ.ย. 61
30 ต.ค. – 3 พ.ย. 61
ราคา 25,999.-
4-8 ต.ค. 61
5-9 ต.ค. 61
6-10 ต.ค. 61
17-21 ต.ค. 61
18-22 ต.ค. 61
28 ต.ค. – 1 พ.ย. 61
31 ต.ค. – 4 พ.ย. 61
ราคา 26,999.-
27-31 ต.ค. 61
ราคา 27,999.-
24-28 ต.ค. 61
25-29 ต.ค. 61
26-30 ต.ค. 61
ราคา 28,999.-
9-13 ต.ค. 61
13-17 ต.ค. 61
ราคา 29,999.-
10-14 ต.ค. 61
12-16 ต.ค. 61
ราคา 30,999.-
11-15 ต.ค. 61
22-26 ต.ค. 61
23-27 ต.ค. 61
ราคา 31,999.-
20-24 ต.ค. 61
ราคา 33,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 24567.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJT-XW53-A04 HAPPY TOKYO ใบไม้แดง (271118)


THH3-XW-JP-24OCT-27NOV18

ID : 22741

นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะ ฮัคไค-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ-หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี
วัดอาซากุสะ -  ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ 
อิออน
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,567-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
ราคา 24,567.-
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561
ราคา 25,999.-
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561
ราคา 26,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 24888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX22 JAPAN OSAKA รักใสๆใบไม้หลากสี 5D3N (221118)


THG15-XJ-JP-27OCT-22NOV18

ID : 24501

โอซาก้า – เกียวโต – ป่าไผ่อราชิยาม่า
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-นาโกย่า-อิออน จัสโก้
ทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ-ปราสาทโอซาก้า
ดิ้วตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 พฤศจิกายน 61
ราคา 24,888.-
08 – 12 พฤศจิกายน 61
22 – 26 พฤศจิกายน 61
ราคา 27,888.-
27 – 31 ตุลาคม 61 
03 – 07 พฤศจิกายน 61 
09 – 13 พฤศจิกายน 61
10 – 14 พฤศจิกายน 61
15 – 19 พฤศจิกายน 61
ราคา 28,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 24888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ICY SNOWY (281218)


THT18-TR-JP-28NOV-28DEC18

ID : 21657

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ
โกเท็มบะ เอ้าต์เลต-ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ
เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า
เมืองคามาคุระ – วัดโตคุอิน - ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ
อิออนมอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-39,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
ราคา 24,888.-
07-11 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
ราคา 26,888.-
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
ราคา 28,888.-
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
ราคา 35,888.-
28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
ราคา 39,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 24900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP25-XW PRO OSAKA KYOTO KOBE 5 DAYS 3 NIGHT (251118)


THJ6-XW-JP-28OCT-25NOV18

ID : 24178

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เกียวโต-อาราชิยามะ
ป่าไผ่-เมืองโกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28
เดินเล่นอ่าวโกเบ-ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เมืองนารา-วัดโทไดจิ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 61
02-06 พฤศจิกายน 61
ราคา 24,900.-
04-08 พฤศจิกายน 61
11-15 พฤศจิกายน 61
18-22 พฤศจิกายน 61
ราคา 25,900.-
09-13 พฤศจิกายน 61
16-20 พฤศจิกายน 61
23-27 พฤศจิกายน 61
25-29 พฤศจิกายน 61
ราคา 26,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

มาทำความรู้จัก ทัวร์ญี่ปุ่น กันก่อนนะค่ะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดกลาง ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และยังเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียโดยสิ้นเชิง ทุกคนคงเคย กินซูชิ อ่านมังงะ หรือดูหนังพิเศษ กันมาบ้างแล้ว สำหรับประเทศที่ทรงเสน่ห์อย่างประเทศญี่ปุ่น ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมกับการไปทัวร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เพราะคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เอาใจใสดูแลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะแบบนั้นจึงทำให้ปรเทศญี่ปุ่น พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และยังมีชื่อเสียงในด้านความสะอาด ธรรมชาติที่งดงาม แต่ในทางกลับกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างโรคร้าย ด้วยเหตุผลจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยเช่น แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ซึนามิ แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมเข้าไปเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ญี่ปุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัดบริการรับจัดทัวร์ญี่ปุ่น แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางญี่ปุ่น ลองใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ...
เมืองหลวง: โตเกียว
ประชากร: 127.6 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 5.96 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: เยน
ระบบการปกครอง: รัฐเดี่ยว, ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, ระบบรัฐสภา


สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไปกับทัวร์ญี่ปุ่น

วันนี้เรามาแนะนำเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นคือ เกาะฮ็อกไกโด เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยหรูหรานักแต่จะเน้นเรื่องของธรรมชาติ มีทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ ชายฝั่งทะเลและบ่อน้ำพุร้อน เกาะนี้จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่บรรดานักท่องเที่ยวมาทัวร์ญี่ปุ่นจะต้องมาเที่ยวชมยรรยากาศของฮ็อกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น มาหลายที่แล้ว คราวนี้เราดูสถานที่ที่เน้นเรื่องธรรมชาติล้วนๆกันดีกว่าคะ สถานที่นี้ทำให้มีนักท่องทั่วโลกส่วนหนึ่งมาทัวร์ญี่ปุ่น นั่นคือ เทือกเขาทาเทยาม่าหรือที่เรียกกันว่า เจแปนแอลป์ นั่นเองเทือกเขานี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู เป็นภาคกลางของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวบางส่วนจะรู้จักสถานที่แห่งนี้ในนามของ เจแปนแอลป์หรือเส้นทางธรรมชาติอัลไพน์นั่นเอง

ปราสาทฮิเมะจิ เป็นปราสาทที่ได้รับการโหวตจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นปราสาทที่หน้ามาเที่ยวชมเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของปราสาทในประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเที่ยวชมที่ปราสาทฮิเมะจิแห่งนี้ มีความสวยงามทั้งตัวปราสาทเองและทัศนียภาพรอบๆตัวปราสาท

ปราสาทฮิเมะจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกสหรัฐปล่อยระเบิดทำลายบ้านเมืองเสียหายมากมาย แต่ปราสาทแห่งนี้ก็รอดพ้นวิกฤตินั้นมาได้ เมื่อปี 1993 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านความสวยงามและเป็นต้นฉบับของปราสาทญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นโดยชาวนาในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เขาเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารจากเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นที่สถิตของพระแม่โพสพ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาวเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนนับถือเป็นอย่างมากและมาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ จึงเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว มีสัญลักษณ์ที่โดนเด่นอย่างหนึ่งคือ อุโมงค์ทางเดินที่เกิดจากการเรียงของเสาโทริอิสึ สีแดงสดกว่าหนึ่งหมื่นซุ้มถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ทอดสู่ฟูชิมิอินาริไทชะหรือศาลเจ้าพ่อสุนัขจิ้งจอก เสาโทริอิสึทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางขนาดยาว นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องใช้ระยะเวลาการเดินขึ้นราวๆ 2 ชั่วโมงหรือเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ก็จะพบศาลเจ้าแห่งนี้  นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเสาโทริอิสึไปได้เรื่อยๆตลอดทาง

เมืองเกียวโต อยู่ในเขตคันไซ ชื่อเดิมคือ เฮอันเกียว หมายถึงเมืองแห่งความสงบสวยงาม เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมายาวนานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่นี่มีวัดมากกว่า 1,650 แห่ง

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา ทัวร์ญี่ปุ่น นิยมมาเที่ยวกันที่นี่เพื่อดูศิลปวัฒนธรรมของเมืองเกียวโต ที่นี่จะเน้นสถานที่ประวัติศาสตร์ วัด และศาลเจ้า ซึ่งในแต่ละที่มีความเป็นมาที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการมาที่นี่สัก 2-3 วัน เกียวโตมีการขนส่งระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน เพียง 2 สายและไม่ได้วิ่งเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายแห่ง ดังนั้นการนั่งรถบัสท่องเที่ยวจึงสะดวกกว่า คือการหาซื้อตั๋วเหมาจ่าย Kyoto City Buses One Day Pass ราคา 500 เยน สามารถใช้ขึ้นรถบัสในเมืองเกียวโตได้ทุกสายไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในเวลา 1 วัน (เด็ก 300 เยน)และ Kyoto Sightseeing Card ราคา 1,200 เยน สำหรับ 1 วัน และ 2,000 เยน สำหรับใช้ได้ 2 วันใช้โดยสารได้ทั้งรถบัสและรถไฟใต้ดินทั้ง 2 สาย มาเริ่มกันที่วัดคิโยมิซุเดระ (KiyomizuTemple)หรือวัดน้ำใส วัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่านครเกียวโต สร้างในปี ค.ศ. 788 ถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ประตูทางเข้าด้านหน้ามีทวารบาล ประจำสองข้าง สูงถึง 3.6 เมตร วัดนี้มีวิหารใหญ่มาก ตั้งอยู่บนไหล่เขารองรับน้ำหนักด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่มาก ระเบียงขนาดใหญ่เป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวยื่นชะโงกเงื้อมเหนือหุบเหว วัดนี้มีน้ำตกไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัดนับว่าเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ใต้อาคารหลักคือ น้ำตกโอตะวะ เป็นน้ำ3 สายที่ไหลลงมาสู่บ่อน้ำ นักท่องเที่ยวที่มาชมวัดนี้นิยมดื่มน้ำจากน้ำตกเพราะเชื่อกันว่าการดื่นน้ำจากน้ำตกทั้ง 3 นี้ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และประสบความสำเร็จในการศึกษา ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆอีกหลายแหล่ง แต่ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่น คือ ศาลเจ้าจิชู สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพโอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ เทพเจ้าแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้าจะมี ก้อนหินแห่งความรัก 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก

ภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมานานแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นไม่ลืมที่จะมาชม ภูเขาไฟฟูจิเพราะเป็นภูเขาไฟที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดในโลกไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ภูเขาไฟฟูจิอยู่ในจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ นักท่องเที่ยวที่อยู่โตเกียวกับโยโกฮามาสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เฉพาะวันที่อากาศดีท้องฟ้าโปร่ง

สถานที่ท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ คือวัด วัดที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นวัดดังที่อยู่ในโตเกียวเป็นวันที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งเลยก็ว่าได้ บรรดานักท่องเที่ยวนิยมมาวัดนี้กันมากมายเที่ยวชมวัดนี้ตลอดทั้งปี

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushii Inari Taisha Shirine)หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว
 
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนครเกียวโต นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องแวะมาชมเสาโทริอินับหมื่นและสักการะบูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้

 

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบไปกับการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น วันนี้บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ ได้พยายามนำเสนอแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ต้องขอบอกเลยว่าแพคเกจในรูปแบบนี้  บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการปล่อยแพคเกจในรูปแบบนี้มากเท่าไหร่นัก มักจะมีการปล่อยและนำเสนอแพคเกจราคาถูกนี้ ให้กับนักท่องเที่ยวแค่บางช่วงเท่านั้น เนื่องจากการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ จำเป็นจะต้องมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน ตามระบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัททัวร์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก