Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 169 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 53900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : ฮอกไกโด ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6 วัน 4 คืน (130219)


THS5-TG-JP-20DEC18-13FEB19

ID : 24214

โรงงานช็อกโกแล็ต – คลองโอตารุ – โรงงานแก้ว
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-หอนาฬิกาไอน้ำเมืองโอตารุ
โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก
หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ-เมืองซัปโปโร 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 53,900-61,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 25 ธันวาคม 2561
ราคา 53,900.-
29 ม.ค. – 03 ก.พ.62
ราคา 57,900.-
22 – 27 ธันวาคม 2561
13 - 18 กุมภาพันธ์ 62
ราคา 58,900.-
21 – 26 ธันวาคม 2561
ราคา 61,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 53900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : SNOW THEMEPARK-B Tokyo-Osaka (211218)


THM10-TG-JP-30NOV-21DEC18

ID : 21664

วัดนาริตะ – วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท
เมืองทาคายาม่า – ถนนสายโบราณซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เกียวโต
วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.61
07 – 12 ธันวาคม 2561
21 – 26 ธันวาคม 2561
ราคา 53,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 53900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : SNOW THEMEPARK-A Tokyo-Osaka (211218)


THM10-TG-JP-30NOV-21DEC18

ID : 21663

สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุสะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ (รถบัส)
ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ 
ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า-เกียวโต – วัดคินคาคุจิ
วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.61
07 – 12 ธันวาคม 2561
21 – 26 ธันวาคม 2561
ราคา 53,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 54900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GO2NGO-JL003 TAKAYAMA NAGOYA SKI WINTER 6D4N (140219)


THG1-JL-JP-17JAN-14FEB19

ID : 25152

เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองคานาซาว่า
ตลาดเช้าโอมิโจ-สวนเคนโระคุเอ็น-หน้าผาโทจินโบ
กิจกรรม ณ ลานสกี- MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
NABANA NO SATO  [ชมการแสดงไฟ]-วัดนิตไทยจิ
วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านโอสึ-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
สายการบิน : JAPAN AIRLINES (JL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 22 มกราคม 2562 
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 54,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 54900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : MJ-180306-1 SNOW THEME PARK-B (211218)


THM10-TG-JP-30NOV-21DEC18

ID : 25024

วัดนาริตะ – วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท
เมืองทาคายาม่า – ถนนสายโบราณซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เกียวโต
วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.61
07 – 12 ธันวาคม 2561
21 – 26 ธันวาคม 2561
ราคา 54,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 54900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : MJ-180306-1 SNOW THEME PARK-A (211218)


THM10-TG-JP-30NOV-21DEC18

ID : 25023

สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุสะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด
โอวาคุดานิ (รถบัส)-ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท
หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ-ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า
เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.61
07 – 12 ธันวาคม 2561
21 – 26 ธันวาคม 2561
ราคา 54,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 55900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : MYSTERIOUS KYUSHU (291218)


THF2-TG-JP-29DEC18-3JAN19

ID : 24493

ฟุคุโอกะ – มิยาซากิ 
มิยาซากิ – นิชินัน
ฮิวกะ – อะโสะ-ยานากาวะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 55,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 56900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GO2CTS-TG006 HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6D4N (311218)


THG1-TG-JP-2-31DEC18

ID : 24378

โดราเอม่อนสกายพาร์ค-ฮาโกดาเตะ
เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ-นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกะเรียวคะคุ-โกดังอิฐแดง
ชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ
ดื่มน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาโยเต-เมืองโอตารุ
คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี
เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 56,900-59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-07 ธันวาคม 61
ราคา 56,900.-
31 ธ.ค.61-05 ม.ค.62
ราคา 59,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 56900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GO2CTS-TG008 HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6D4N (300119)


THG1-TG-JP-7-30JAN19

ID : 24376

โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ
นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
ย่านโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง-กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง
ทะเลสาบโทยะ-กิจกรรม ณ ลานสกี -โอตารุ-คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 56,900-59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-13 มกราคม 2562
21-26 มกราคม 2562
30 ม.ค.-04 ก.พ.62
ราคา 56,900.-
07-12 มกราคม 2562
ราคา 59,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 57900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : MJ-181002 TAKAYAMA SNOW MONKEY 7D4N (130319)


THM10-TG-JP-24JAN-13MAR19

ID : 25012

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า
ถนนสายโบราณซันมาชิซูจิ-กิจกรรมลานสกี
ลิงแช่ออนเซ็น-ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-30 ม.ค.62
07-13 ก.พ.62
20-26 ก.พ.62
13-19 มี.ค.62
ราคา 57,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 58888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP11B-TG TOKYO FUJI OSAKA SHIRAKAWAGO (301218)


THJ6-TG-JP-30DEC18-4JAN19

ID : 23898

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม)
กระเช้าคาชิ คาชิ  โกเท็มบะ เอ้าต์เลต-ลานสกีฟูจิเท็น
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น
นาบานะโนะซาโตะ-ทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่า
ซันมาจิ ซูจิ – ชิราคาวาโกะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า
ริงกุเอ้าท์เลต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 58,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562
ราคา 58,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 58900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HOKKAIDO SNOW TOMAMU 5 DAYS 4 NIGHTS (301218)


THV3-TG-JP-30DEC18-3JAN19

ID : 25037

โทมาโคมัย-ทะเลสาบโทยะ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอูสุ
ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-โอตารุ-คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ซัปโปโร
ตลาดเช้า-ที่ทำการรัฐบาลเก่า-โทมามุ
สนุกกับกิจกรรมหน้าหนาวที่โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ
ยูบาริ-อิออน มอลล์-เรร่า เอาท์เล็ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธันวาคม 2561-3 มกราคม 2562
ราคา 58,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 58900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : COUNTDOWN KYUSHU (291218)


THF2-TG-JP-29DEC18-3JAN19

ID : 24511

ฟุคุโอกะ – คาราสึ-เฮ้าส์เทนบอช
นางาซากิ – ฟุคุโอกะ   
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 58,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 59888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP11D-TG HOKKAIDO OHHO NEW YEAR 5 DAYS 3 NIGHT (281218)


THJ6-TG-JP-28DEC18-1JAN19

ID : 24766

ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-โชวะชินซัน-ยอดเขาอุสุ- จิโกกุดานิ
ทะเลสาบโทยะ-โอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
สนุกสนานลานสกี-JTC DUTY FREE-ซัปโปโร
อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ ฟาร์ค
ตลาดปลาโจไก-ซัปโปโรโดม-มิตซุย เอ้าท์เลท
ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
ราคา 59,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GO2NRT-TG008 SPECIAL DIAMOND ROUTE FUKUSHIMA WINTER 6D3N (280219)


THG1-TG-JP-25JAN-28FEB19

ID : 25154

เมืองนิกโก้-EDO WONDERLAND-หมู่บ้านออนเซ็น ยูนิชิงาวะ
เทศกาลคามาคูระ [Kamakura Snow Festival ]-เมืองไอสุ
หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ-หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ
ปราสาทสึรุงะ-บุฟเฟ่ราเมนคิตะคาตะ
กิจกรรมลานสกี-ฟาร์มสตรอเบอรี่-โตเกียว
โอไดบะ-MAXELL AQUA PARK
TOKYO MEGA ILLUMINATION
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 30 มกราคม 2562
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2562
ราคา 59,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

มาทำความรู้จัก ทัวร์ญี่ปุ่น กันก่อนนะค่ะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดกลาง ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และยังเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียโดยสิ้นเชิง ทุกคนคงเคย กินซูชิ อ่านมังงะ หรือดูหนังพิเศษ กันมาบ้างแล้ว สำหรับประเทศที่ทรงเสน่ห์อย่างประเทศญี่ปุ่น ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมกับการไปทัวร์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เพราะคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เอาใจใสดูแลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะแบบนั้นจึงทำให้ปรเทศญี่ปุ่น พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และยังมีชื่อเสียงในด้านความสะอาด ธรรมชาติที่งดงาม แต่ในทางกลับกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างโรคร้าย ด้วยเหตุผลจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยเช่น แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ซึนามิ แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่คนทั่วโลกต่างก็ให้ความนิยมเข้าไปเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ญี่ปุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัดบริการรับจัดทัวร์ญี่ปุ่น แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางญี่ปุ่น ลองใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวญี่ปุ่นกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ...
เมืองหลวง: โตเกียว
ประชากร: 127.6 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 5.96 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: เยน
ระบบการปกครอง: รัฐเดี่ยว, ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, ระบบรัฐสภา


สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไปกับทัวร์ญี่ปุ่น

วันนี้เรามาแนะนำเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นคือ เกาะฮ็อกไกโด เป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยหรูหรานักแต่จะเน้นเรื่องของธรรมชาติ มีทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ ชายฝั่งทะเลและบ่อน้ำพุร้อน เกาะนี้จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่บรรดานักท่องเที่ยวมาทัวร์ญี่ปุ่นจะต้องมาเที่ยวชมยรรยากาศของฮ็อกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น มาหลายที่แล้ว คราวนี้เราดูสถานที่ที่เน้นเรื่องธรรมชาติล้วนๆกันดีกว่าคะ สถานที่นี้ทำให้มีนักท่องทั่วโลกส่วนหนึ่งมาทัวร์ญี่ปุ่น นั่นคือ เทือกเขาทาเทยาม่าหรือที่เรียกกันว่า เจแปนแอลป์ นั่นเองเทือกเขานี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู เป็นภาคกลางของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวบางส่วนจะรู้จักสถานที่แห่งนี้ในนามของ เจแปนแอลป์หรือเส้นทางธรรมชาติอัลไพน์นั่นเอง

ปราสาทฮิเมะจิ เป็นปราสาทที่ได้รับการโหวตจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นปราสาทที่หน้ามาเที่ยวชมเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของปราสาทในประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเที่ยวชมที่ปราสาทฮิเมะจิแห่งนี้ มีความสวยงามทั้งตัวปราสาทเองและทัศนียภาพรอบๆตัวปราสาท

ปราสาทฮิเมะจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกสหรัฐปล่อยระเบิดทำลายบ้านเมืองเสียหายมากมาย แต่ปราสาทแห่งนี้ก็รอดพ้นวิกฤตินั้นมาได้ เมื่อปี 1993 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านความสวยงามและเป็นต้นฉบับของปราสาทญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นโดยชาวนาในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เขาเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารจากเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นที่สถิตของพระแม่โพสพ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาวเป็นเทพเจ้าที่ประชาชนนับถือเป็นอย่างมากและมาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ จึงเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว มีสัญลักษณ์ที่โดนเด่นอย่างหนึ่งคือ อุโมงค์ทางเดินที่เกิดจากการเรียงของเสาโทริอิสึ สีแดงสดกว่าหนึ่งหมื่นซุ้มถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ทอดสู่ฟูชิมิอินาริไทชะหรือศาลเจ้าพ่อสุนัขจิ้งจอก เสาโทริอิสึทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางขนาดยาว นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องใช้ระยะเวลาการเดินขึ้นราวๆ 2 ชั่วโมงหรือเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ก็จะพบศาลเจ้าแห่งนี้  นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเสาโทริอิสึไปได้เรื่อยๆตลอดทาง

เมืองเกียวโต อยู่ในเขตคันไซ ชื่อเดิมคือ เฮอันเกียว หมายถึงเมืองแห่งความสงบสวยงาม เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมายาวนานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่นี่มีวัดมากกว่า 1,650 แห่ง

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา ทัวร์ญี่ปุ่น นิยมมาเที่ยวกันที่นี่เพื่อดูศิลปวัฒนธรรมของเมืองเกียวโต ที่นี่จะเน้นสถานที่ประวัติศาสตร์ วัด และศาลเจ้า ซึ่งในแต่ละที่มีความเป็นมาที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการมาที่นี่สัก 2-3 วัน เกียวโตมีการขนส่งระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน เพียง 2 สายและไม่ได้วิ่งเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายแห่ง ดังนั้นการนั่งรถบัสท่องเที่ยวจึงสะดวกกว่า คือการหาซื้อตั๋วเหมาจ่าย Kyoto City Buses One Day Pass ราคา 500 เยน สามารถใช้ขึ้นรถบัสในเมืองเกียวโตได้ทุกสายไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในเวลา 1 วัน (เด็ก 300 เยน)และ Kyoto Sightseeing Card ราคา 1,200 เยน สำหรับ 1 วัน และ 2,000 เยน สำหรับใช้ได้ 2 วันใช้โดยสารได้ทั้งรถบัสและรถไฟใต้ดินทั้ง 2 สาย มาเริ่มกันที่วัดคิโยมิซุเดระ (KiyomizuTemple)หรือวัดน้ำใส วัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่านครเกียวโต สร้างในปี ค.ศ. 788 ถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ประตูทางเข้าด้านหน้ามีทวารบาล ประจำสองข้าง สูงถึง 3.6 เมตร วัดนี้มีวิหารใหญ่มาก ตั้งอยู่บนไหล่เขารองรับน้ำหนักด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่มาก ระเบียงขนาดใหญ่เป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวยื่นชะโงกเงื้อมเหนือหุบเหว วัดนี้มีน้ำตกไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัดนับว่าเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ใต้อาคารหลักคือ น้ำตกโอตะวะ เป็นน้ำ3 สายที่ไหลลงมาสู่บ่อน้ำ นักท่องเที่ยวที่มาชมวัดนี้นิยมดื่มน้ำจากน้ำตกเพราะเชื่อกันว่าการดื่นน้ำจากน้ำตกทั้ง 3 นี้ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และประสบความสำเร็จในการศึกษา ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆอีกหลายแหล่ง แต่ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่น คือ ศาลเจ้าจิชู สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพโอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ เทพเจ้าแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้าจะมี ก้อนหินแห่งความรัก 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก

ภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมานานแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นไม่ลืมที่จะมาชม ภูเขาไฟฟูจิเพราะเป็นภูเขาไฟที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดในโลกไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ภูเขาไฟฟูจิอยู่ในจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ นักท่องเที่ยวที่อยู่โตเกียวกับโยโกฮามาสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เฉพาะวันที่อากาศดีท้องฟ้าโปร่ง

สถานที่ท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ คือวัด วัดที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นวัดดังที่อยู่ในโตเกียวเป็นวันที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งเลยก็ว่าได้ บรรดานักท่องเที่ยวนิยมมาวัดนี้กันมากมายเที่ยวชมวัดนี้ตลอดทั้งปี

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushii Inari Taisha Shirine)หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว
 
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนครเกียวโต นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาทัวร์ญี่ปุ่นต้องแวะมาชมเสาโทริอินับหมื่นและสักการะบูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้

 

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบไปกับการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น วันนี้บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ ได้พยายามนำเสนอแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ต้องขอบอกเลยว่าแพคเกจในรูปแบบนี้  บริษัททัวร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการปล่อยแพคเกจในรูปแบบนี้มากเท่าไหร่นัก มักจะมีการปล่อยและนำเสนอแพคเกจราคาถูกนี้ ให้กับนักท่องเที่ยวแค่บางช่วงเท่านั้น เนื่องจากการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ จำเป็นจะต้องมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน ตามระบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัททัวร์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก