Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน
พบทั้งหมด 153 รายการ

ทัวร์จีน : SHWECSX6 เสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) ฉางซา 6 วัน 5 คืน (200318)

THS3-WE-CN-23JAN-20MAR18

ID : 19507

ฉางซา-อี้หยาง-วัดไป๋หลู่-กำแพงเมืองโบราณอี้หยาง
อี๋ชาง-ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองอี๋ชาง-เสินหนงเจี้ย
ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)
อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี-อุทยานเทียนเยี่ยน-ผ่านชมที่ราบสีแดง
“หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง-อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)
หุบเขาเสินหนงกู่-สันเขาลิงทอง-เสี่ยวหลงถัง-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)
สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอกฉางเต๋อ
ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย-ฉางเต๋อ-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28  มกราคม 2561  
6-11 / 20-25  มีนาคม 2561
ราคา 22,999.-

ทัวร์จีน : SHMUNKG1 หวงซาน...เสน่ห์มรดกโลก อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 5 วัน 3 คืน (250718)

THS3-MU-CN-28FEB-25JUL18

ID : 20281

นานกิง-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย
เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุนซุ้มประตูถังเยว่
ถนนโบราณเหล่าเจีย-หวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ)
ไท่ผิง-จิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน-นานกิงตลาดฟูจือเมี่ยว
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-34,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 กุมภาพันธ์–4 มีนาคม 2561
ราคา 23,900.-
7-11 มีนาคม 2561
ราคา 23,999.-
14-18 / 21-25 มีนาคม 2561
ราคา 24,900.-
25-29 เมษายน 2561
16-20 / 23-27 พฤษภาคม 2561
20-24 มิถุนายน 2561
25-29 กรกฎาคม 2561
ราคา 27,999.-
11-15 เมษายน 2561
ราคา 34,999.-

ทัวร์จีน : KMG002 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (090818)

THS6-FD-CN-28FEB-9AUG18

ID : 19239

คุนหมิง  - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม
ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSION  - อุทยานน้ำหยก  -ร้านใบชา
บัวหิมะ  - ตำหนักทอง -  ร้านหยก-ร้านผ้าไหม 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ก.พ.-  4 มีนาคม 2561
26 พ.ค. – 30 พ.ค.61
26 ก.ค. – 30 ก.ค.61
ราคา 23,900.-
9 ส.ค. – 13 ส.ค.61
ราคา 25,900.-

ทัวร์จีน : GT-PVG XJ05 เที่ยวสงกรานต์ เซี่ยงไฮ้ สุขสม ชมซากุระ ดิสนีย์แลนด์ 6วัน 4คืน (160418)

THG12-XJ-CN-11APR-16APR18

ID : 20435

ไฮไลท์ทัวร์ …. เซี่ยงไฮ้ สุขสม ชมซากุระ ดิสนีย์แลนด์
สนุกกับเครื่องเล่น...สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
ล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบซีหู...ล้อมรอบด้วยภูเขา
นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ พระพุทธรูปปางห้ามญาติใหญ่ที่สุดในจีน
เข้าชมสวนซากุระ สวนย่วนโถวจู บนทะเลสาบไท่หู
เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ซีโครงหมูอู๋ซี หมูตงโพ ไก่เศรษฐี และอาหารกวางตุ้ง
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 16 เมษายน 2561 ราคา23,991.-

ทัวร์จีน : GT- KMGCNX MU01 บินตรงเชียงใหม่!! เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขา 6วัน 5คืน (030718)

THG12-MU-CN-27MAR-3JUN18

ID : 20403

ชมความงดงาม ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกะเช้า)
ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ …IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
ชมความงดงามของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (นั่งกระเช้า)
ชมความงดงามของ วัดลามะจงซ้านหลิน
ชมเมืองโบราณลี่เจี่ยง
 เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด /สุกี้ปลาแซลมอล  / อาหารจีนกวางตุ้ง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่าเดียว) เรียบร้อยแล้วจ้า
สายการบิน : CHINA EASTERN (MU)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มี.ค. –01เม.ย. 61 ราคา23,999.-
11-16เม.ย. 61 ราคา27,999.-
29 พ.ค. –03มิ.ย.  61 ราคา24,999.-

ทัวร์จีน : SHTGPVG3 NEW LOOK !!! SHANGHAI พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน (200618)

THS3-TG-CN-7MAR-20JUN18

ID : 20254

เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ร้านหยก-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอหม่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-11 / 14-18 มีนาคม 2561
28 มีนาคม-01 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
9-13 / 23-27 พฤษภาคม 2561
6-10 / 20-24 มิถุนายน 2561
ราคา 23,999.-
04-08 เมษายน 2561
ราคา 25,999.-
14-18 เมษายน 2561
ราคา 27,999.-

ทัวร์จีน : นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ผู่โถวซาน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน (210318)

THS3-FM-CN-17JAN-21MAR18

ID : 18780

เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน
วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้
เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้
ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES (FM) / CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-21/ 24-28 มกราคม 2561
7-11 / 21-25 มีนาคม 2561
ราคา 23,999.-

ทัวร์จีน : KMG01 THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG (190918)

THZ1-TG-CN-14MAR-19SEP18

ID : 20770

เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน
วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง
สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)
IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก 
คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก 
ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,777-33,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 18 มิถุนายน 2561
19 – 24 กันยายน 2561
ราคา 24,777.-
14 - 19 มีนาคม 2561
21 - 26 มีนาคม 2561
22 – 27 มีนาคม 2561
25 – 30 พฤษภาคม 2561
ราคา 25,777.-
27 เม.ย. – 02 พ.ค.61
25 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 15 สิงหาคม 2561
ราคา 27,777.-
11 – 16 เมษายน 2561
12 – 17 เมษายน 2561
13 – 18 เมษายน 2561
ราคา 33,777.-

ทัวร์จีน : CSCGOWE01 Zhengzhou พริ้ง เชิ๊บ เชิ๊บ 5D3N (120418)

THS3-WE-CN-12-16APR18

ID : 19629

เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)
เทศกาลดอกโบตั๋น-ลั่วหยางซีอาน-กำแพงเมืองซีอาน
ร้านหยก-กองทัพทหาร-ดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหมอนยางพารา-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลองตลาดมุสลิม
โชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-ร้านกระเบื้องสามสี
ร้านผ้าไหม-ซีอาน-เจิ้งโจว-จัตุรัส 27 อิสระช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 เมษายน 2561
ราคา 24,899.-

ทัวร์จีน : CSCSXWE04 Zhangjiajie ก่ะ หล่ง ก๊ง 6D5N (130418)

THS3-WE-CN-13-19APR18

ID : 19625

ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-ร้านหมอนยางพารา
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นกระเช้า-ลงลิฟท์แก้ว)
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่งเขาอวตาร
ลำธารแส้ม้าทอง-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
ภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ร้านใบชา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-18  เมษายน 2561
14-19  เมษายน 2561
ราคา 24,899.-

ทัวร์จีน : KMG-TG001 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (270318)

THG1-TG-CN-10JAN-27MAR18

ID : 19378

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-กำแพงโบราณ
ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง
สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
ร้านบัวหิมะ-ร้านไข่มุก-ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก
SHOPPING-ร้านชา-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 , 26-30 ม.ค 61
01-05 ก.พ. 61
07-11, 15-19, 20-24, 21-25, 27-31 มี.ค. 61
ราคา 24,900.-

ทัวร์จีน : GT-CTU CA02 เที่ยวสงกรานต์ เฉิงตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งการ์เซีย 5วัน 4คืน (160418)

THG12-CA-CN-12APR-16APR18

ID : 20355

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
คังติ้ง....อุทยานมู่เก่อโช่ว 
ไห่โหลวโกว....ชมธารน้ำแข็งการ์เซีย ที่สะสมตัวมาเป็นพันๆปี 
เฉิงตู ...โชว์เปลี่ยนหน้ากาก..โชว์ที่มีชื่อเสียงของมลฑลเสฉวน
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,991 บาท
 

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 เมษายน 61 ราคา24,991.-

ทัวร์จีน : EASY SHANGHAI 6D3N (210318)

THB2-MU-CN-21FEB-21MAR18

ID : 20071

เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจียว + ล่องเรือ
ศูนย์วิจัย-ทางการแพทย์แผนโบราณเป่าฟู่หลิง
โชว์กายกรรมอีร่า-ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว
ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้
ตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียล ชั้นที่ 100
เขตไว่ทาน-วัดพระหยกขาว-ร้านหยก
ตลาดเถาเป่า-รถไฟแม่เหล็ก
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 06 มีนาคม 2561
21 – 25 มีนาคม 2561
ราคา 25,900.-

ทัวร์จีน : GT-PEK TG06 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW SKI DOME 5วัน 4คืน (290418)

THG12-TG-CN-7MAR-29APR18

ID : 20421

ไฮไลท์ทัวร์ 
เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง
เยี่ยมชมคฤหาสน์ไวน์แดง ฟรีบรั่นดีท่านละ 1 ขวด
อิสระกิจกรรมบนลานสกี+ฟรีอุปกรณ์ 1 ชั่วโมงเต็ม
พัก สกีรีสอร์ท Qiaobo Ski Resort–Shunyi Beijing
เมนูพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง /สุกี้หม้อไฟ /อาหารกวางตุ้ง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 11 มี.ค. 61 ราคา26,991.-
17 – 21 มี.ค. 61 ราคา25,991.-
22 – 26 มี.ค. 61 ราคา27,991.-
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 61 ราคา28,991.-
04 – 08 เม.ย. 61 ราคา29,991.-
10 – 14 เม.ย. 61 ราคา33,991.-
13 – 17 เม.ย. 61 ราคา35,991.-
21 – 25 เม.ย. 61 ราคา30,991.-
25 – 29 เม.ย. 61 ราคา29,991.-

ทัวร์จีน : GT-KMG TG02 เที่ยวสงกรานต์ คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6วัน 5คืน (180418)

THG12-TG-CN-2MAR-18APR18

ID : 20411

ไฮไลท์ทัวร์ ….คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง เชียงกรีล่า
 พิชิต 2 ภูเขาหิมะ  หุบเขาสีน้ำเงิน
ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต 
เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน
ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว ..IMPRESSION LIJIANG
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-07 มีนาคม 61 ราคา25,991.-
09-14 มีนาคม 61 ราคา25,991.-
12-17 มีนาคม 61 ราคา25,991.-
16-21 มีนาคม 61 ราคา25,991.-
23-28 มีนาคม 61 ราคา25,991.-
29 มีนาคม  - 03 เมษายน 61 ราคา25,991.-
06-11 เมษายน 61 (วันจักรี) ราคา28,991.-
07-12 เมษายน 61 วันจักรี) ราคา28,991.-
10-15 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) ราคา32,991.-
12-17 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) ราคา32,991.-
13-18 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) ราคา32,991.-

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก