Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 129 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21991.-

ทัวร์จีน : GT-CTU TG03 เฉิงตู สี่ดรุณีซื่อกู่เหนียงซาน 6 วัน 5 คืน (080618)


THG12-TG-CN-20APR-8JUN18

ID : 20941

เฉิงตู - สวนสาธารณะว่านเจียงโลว
อุทยานภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน)
ฉางผิงโกว(รวมรถอุทยาน) - สี่ดรุณี - ตูเจียงเยี่ยน
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าอั๊วหลง - เขาชิงเฉินซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
เขื่อนตูเจียงเยี่ยน - ตูเจียงเยี่ยน - วังแพะเขียว - ร้านบัวหิมะ
ร้านยางพารา - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 21,991 - 22,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 13 มิถุนายน 61
ราคา 21,991.-
20 - 25 เมษายน 61
05 - 10 พฤษภาคม 61
18 - 23 พฤษภาคม 61
ราคา 22,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21991.-

ทัวร์จีน : GT-PEKCNX CA01 บินตรงเชียงใหม่!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน (230618)


THG12-CA-CN-14APR-23JUN18

ID : 20934

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - วัดลามะ
ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก - ถนนหวังฟู่จิง
ผ่านชมและถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬารังนก
ศูนย์หยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ - อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
สายการบิน :  AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 21,991 - 27,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 26-30 พ.ค. 61
วันที่ 23-27 มิ.ย. 61
ราคา 21,991.-
วันที่ 14-18 เม.ย. 61
ราคา 27,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21991.-

ทัวร์จีน : GT-PEK TG08 ปักกิ่ง NO SHOP วันน้อยเที่ยวครบ 4 วัน 2 คืน (040618)


THG12-TG-CN-25MAY-4JUN18

ID : 20428

ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมพระราชวังกู้กง ตำหนักจักรพรรดิต้องห้าม
ชมพระราชวังฤดูร้อนสถานที่โปรดปรานของพระนางซูสีไทเฮา
No Shop ไม่เสียเวลาลงร้านรัฐบาล
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 28 พฤษภาคม 2561 ราคา22,991.-
01 – 04 มิถุนายน 2561 ราคา21,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (230618)


THS3-WE-CN-17MAY-23JUN18

ID : 21548

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย
โชว์นางจิ้งจอกขาว-อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 / 26-29 พฤษภาคม 2561
9-12 / 23-26 มิถุนายน 2561
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (200618)


THS3-WE-CN-9MAY-20JUN18

ID : 21547

ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
ระเบียงกระจก-อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-13 พฤษภาคม 2561
06-10 / 20-24 มิถุนายน 2561
ราคา 21,999.-
25-29 พฤษภาคม 2561
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : GT-CSX CZ01 มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว 6วัน 5คืน (200718


THG12-CZ-CN-6APR-20JUL18

ID : 20957

ฉางซา - ฟ่งหวง - ชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียง - ฟ่งหวง
จางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ศูนย์หยก
ล่องเรือเป่าเฟิงหู (รวมล่องเรือ+รถกอล์ฟ) - ศูนย์ผ้าไหม
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ศูนย์ใบชาหรือยางพารา
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ภาพวาดทราย
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 21,999 - 26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-25 เม.ย. 61
11-16 พ.ค. 61
18-23 พ.ค. 61
25-30 พ.ค. 61
01-06 มิ.ย. 61
08-13 มิ.ย. 61
15-20 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.-04 ก.ค. 61
13-18 ก.ค. 61
20-25 ก.ค. 61
ราคา 21,999.-
27 เม.ย.-02 พ.ค. 61
ราคา 22,999.-
06-11 เม.ย. 61
ราคา 24,999.-
13-18 เม.ย. 61
ราคา 26,999.-
 
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22777.-

ทัวร์จีน : KMG02 T-SUD KUNMING SHANGRI-LA 6D5N BY MU (280618)


THZ1-MU-CN-26APR-28JUN18

ID : 20769

นครคุนหมิง – เมืองฉู่ฉง-เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่
เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย)
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
ลี่เจียง-สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)
IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว)
อุทยานน้ำหยก-ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหม
เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก-ร้านใบชา
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,777-23,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 12 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 03 ก.ค.61
ราคา 22,777.-
26 เม.ย. -01 พ.ค.61
10 – 15 พฤษภาคม 2561
24 – 29 พฤษภาคม 2561
ราคา 23,777.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22991.-

ทัวร์จีน : GT-CKG WE03 ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง 5 วัน 4 คืน (191018)


THG12-WE-CN-16MAY-19OCT18

ID : 21526

ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
ถ้ำฝูหยงต้ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,991-24,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 พ.ค. 61
23-27 พ.ค. 61
13-17 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
ราคา 22,991.-
11-15 ก.ค. 61
01-05 ส.ค. 61
22-26 ส.ค. 61
ราคา 23,991.-
25-29 ก.ค. 61
08-12 ส.ค. 61
12-16 ก.ย. 61
26-30 ก.ย. 61
19-23 ต.ค. 61
ราคา 24,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22991.-

ทัวร์จีน : GT-XIYCNX 3U03 บินตรงเชียงใหม่ เที่ยวครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5 วัน 4 คืน (190618)


THG12-3U-CN-10APR-19JUN18

ID : 20953

ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – สุสานทหารม้าจิ๋นซี
ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า)
ชมแสดงกังฟู – ป่าเจดีย์ – ศาลเจ้ากวนอู  
วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถไฟฟ้า) - จัตุรัสหอกลอง หอระฆัง
ถนนมุสลิม - โชว์ราชวงศ์ถัง - วัดชิงหลง - สวนพระราชวังต้าหมิงกง
สายการบิน :  SICHUAN AIRLINES ( 3U )
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 22,991 - 26,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 5-9 มิ.ย. 2561
ราคา 22,991.-
วันที่ 29 พ.ค.– 2 มิ.ย. 2561
วันที่ 19-23 มิ.ย. 2561
ราคา 23,991.-
วันที่ 24-28 เม.ย. 2561
ราคา 24,991.-
วันที่ 1-5 พ.ค. 2561
ราคา 25,991.-
วันที่ 10 – 14 เม. ย. 2561 
ราคา 26,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22991.-

ทัวร์จีน : GT-CTU TG04 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (230618)


THG12-TG-CN-5MAY-23JUN18

ID : 20947

เฉิงตู - เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว - เมืองชวนจู่ - ผ่านชมกำแพงเมืองดบราณซงพาน
ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี - ร้านยางพารา - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ถนนซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 22,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-10 พฤษภาคม 61
25-30 พฤษภาคม 61
23-28 มิถุนายน 61
ราคา 22,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : ปักกิ่ง ตามรอยฮ่องเต้...ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้แมนจูเลีย พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน (200618)


THS3-TG-CN-6-20JUN18

ID : 21541

ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น
กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านบัวหิมะ
พระราชวังฤดูร้อน  (ฟรีค่าชุดถ่ายรูป 1 ใบ)-ร้านหยก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-10 / 20-24 มิถุนายน 2561
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : MU2804-2803 ภูถ่อซาน เซี่ยงไฮ้ 5D3N (270618)


THP14-MU-CN-13APR-27JUN18

ID : 21298

นานกิง – อู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซาน – ฟาร์มไข่มุก
สวนพุทธเหนี่ยนฮวาวาน - ผูถ่อซาน – วัดผู่จี้
วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม   
ภูถ่อซาน – หนิงปอ – เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม
หาดไหว่ธาน – อุโมงค์เลเซอร์
ตลาดร้อยปี – ร้านหยก – เซี่ยงไฮ้
สายการบิน : CHINA EASTERN (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 22,999 - 28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-22 เม.ย. 61
25-29 เม.ย. 61
9-13 พ.ค. 61
16-20 พ.ค. 61
23-27 พ.ค. 61
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 61
6-10 มิ.ย. 61
13-17 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
ราคา 22,999.-
13-17 เมษายน 2561
ราคา 28,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : KMG002 คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 5วัน4คืน (291218)


THS6-FD-CN-26MAY-29DEC18

ID : 21740

คุนหมิง  - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว
ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม
ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง
เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก  - ร้านใบชา
บัวหิมะ  - ตำหนักทอง -  ร้านหยก - ร้านผ้าไหม 
สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 23,900 - 25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 พ.ค. – 30 พ.ค. 2561
26 ก.ค. – 30 ก.ค. 2561
ราคา 23,900.-
9 ส.ค. – 13 ส.ค. 2561 
ราคา 24,900.-
29 ธ.ค. – 2 ม.ค.  2562
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : SHMUNKG1 หวงซาน...เสน่ห์มรดกโลก อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 5 วัน 3 คืน (250718)


THS3-MU-CN-28FEB-25JUL18

ID : 20281

นานกิง-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย
เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุนซุ้มประตูถังเยว่
ถนนโบราณเหล่าเจีย-หวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ)
ไท่ผิง-จิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน-นานกิงตลาดฟูจือเมี่ยว
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-34,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 กุมภาพันธ์–4 มีนาคม 2561
ราคา 23,900.-
7-11 มีนาคม 2561
ราคา 23,999.-
14-18 / 21-25 มีนาคม 2561
ราคา 24,900.-
25-29 เมษายน 2561
16-20 / 23-27 พฤษภาคม 2561
20-24 มิถุนายน 2561
25-29 กรกฎาคม 2561
ราคา 27,999.-
11-15 เมษายน 2561
ราคา 34,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23991.-

ทัวร์จีน : GT-FOC MU02 ฝูโจว อู๋อี้ซาน ขุนเขาแห่งมนต์ขลัง 5วัน 3คืน (270618)


THG12-MU-CN-9MAY-27JUN18

ID : 21184

สวนซีหู – ถนน 3 ตรอก 7 - อู๋อี้ซาน
เขาอู๋อี้ซาน – ยอดเขาเทียนโหยวฟง
เขาเทพธิดา –ไร่ต้าหงเผา – ถ่ำม่านน้ำตก 
เมืองไท่หนิง – เมืองโบราณไท่หนิง
บ้านเก่านายพล - ล่องเรือทะเลสาบต้าจิ่นหู
วัดลอยฟ้ากานลู่ – ตรอกสวรรค์ - ล่องแพแม่น้ำชิงซี
เมืองไท่หนิง – ฝูโจว
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 23,991 - 25,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 09 – 13  พ.ค. 61
วันที่ 11 – 15  มิ.ย. 61
ราคา 23,991.-
วันที่ 16 – 20  พ.ค. 61
วันที่ 13 – 17  มิ.ย. 61
วันที่ 20 – 24  มิ.ย. 61
วันที่ 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
ราคา 24,991.-
วันที่ 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 61
ราคา 25,991.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก