Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 106 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : QE1KMG-TG002 คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (260719)


THB15-TG-CN-20APR-26JUL19

ID : 27117

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า
ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 มิ.ย. 62
14-19 มิ.ย. 62
21-26 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-
20-25 เม.ย. 62
24-29 พ.ค. 62
ราคา 24,900.-
26 เม.ย.-01 พ.ค. 62
17-22 พ.ค. 62
16-21 ก.ค. 62
26-31 ก.ค. 62
ราคา 25,900.-
12-17 ก.ค. 62
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : QE1XIY-FD001 ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน 5 วัน 4 คืน (221019)


THB15-FD-CN-13JUN-22OCT19

ID : 27109

ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
เมืองหลิงเป่า – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 มิ.ย. 62
29 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคา 23,900.-
12-16 ก.ย. 62
ราคา 24,900.-
12-16 ก.ค. 62
ราคา 25,900.-
03-07 ต.ค. 62
ราคา 26,900.-
25-29 ก.ค. 62
ราคา 28,900.-
22-26 ต.ค. 62
ราคา 29,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : QE1CSX-WE001 เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้านช้อป 6 วัน 5 คืน (210619)


THB15-WE-CN-5APR-21JUN19

ID : 26829

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพวาดทราย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ฉางเต๋อ-เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ)
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-10 เม.ย. 62
ราคา 24,900.-
07-12 มิ.ย. 62
14-19 มิ.ย. 62
21-26 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : QE1TAO-SC004 ชิงเต่า เขาไท่ซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งจีน (เข้าชิงเต่า-ออกจี่หนาน) 5 วัน 3 คืน (060619)


THB15-SC-CN-16MAY-6JUN19

ID : 26827

ชิงเต่า-ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า
ผ่านชมจัตุรัส 54-ถนนปาต้ากวน
สะพานไม้ม่านปู้-ชมสะพานจ้านเฉียว
ชมวิวเสี่ยวหยี่ซาน-ตลาดสินค้าชิงเต่า
โรงเบียร์ชิงเต่า-เหวยฝาง-หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้
จือปือ-หมู่บ้านโบราณโจวชุน-พิพิธภัณฑ์ขนมปัง
ไท่อัน-เขาไท่ซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-จี่หนาน
ทะเลสาบต้าหมิงหู-น้ำพุเสือดำ-ถนนโบราณ
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 พ.ค. 62
06-10 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์จีน : QE1XIY-FD002 ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (171019)


THB15-FD-CN-27JUN-17OCT19

ID : 27121

ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู
ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว
อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่
วัดเส้าหลิน (รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
ร้านผ้าไหม– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
19-23 ก.ย. 62
ราคา 25,900.-
13-17 ก.ค. 62 
17-21 ต.ค. 62
ราคา 27,900.-
27-31 ก.ค. 62 
10-14 ต.ค. 62 
ราคา 30,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์จีน : KIKKY HENG HENG IN BEIJING 5 DAYS 4 NIGHTS (230919)


THW6-TG-CN-11APR-23SEP19

ID : 27082

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม
ร้านยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ชมโชว์กายกรรม
โรงงานไข่มุก-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝูจิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-สุสานราชวงศ์หมิง
ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค
พิพิธภัณฑ์ผิเซี๊ยะ-พระราชวังฤดูร้อน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 พฤษภาคม 2562
21-25 พฤษภาคม 2562
27-31 พฤษภาคม 2562
03-07 มิถุนายน 2562
17-21 มิถุนายน 2562
26-30 มิถุนายน 2562
ราคา 25,900.-
22-26 เมษายน 2562
01-05 กรกฎาคม 2562
11-15 กรกฎาคม 2562
18-22 กรกฎาคม 2562
01-05 สิงหาคม 2562
07-11 สิงหาคม 2562
13-17 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562
09-13 กันยายน 2562
16-20 กันยายน 2562
23-27 กันยายน 2562
ราคา 26,900.-
17-21 เมษายน 2562
26-30 เมษายน 2562
ราคา 27,900.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 37,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์จีน : TG02 กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125th 4 วัน 3 คืน (010519)


THM1-TG-CN-15APR-1MAY19

ID : 26023

กวางเจา-ร้านบัวหิมะ
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125th
ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
ถนนอิเต๋อลู่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-18 เมษายน 2562
16-19 เมษายน 2562
ราคา 29,900.-
23-26 เมษายน 2562
24-27 เมษายน 2562
01-04 พฤษภาคม 2562
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์จีน : GO1XIY-FD006 ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน วัดเส้าหลิน 5 วัน 4 คืน (160519)


THG1-FD-CN-5APR-16MAY19

ID : 26732

ซีอาน– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-ลั่วหยาง
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู
ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว 
อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่
ซินหมี่-วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง
จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,888-35,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 เม.ย. 62
ราคา 28,888.-
05-09 เม.ย. 62
16-20 พ.ค. 62
ราคา 29,888.-
11-15 เม.ย. 62
13-17 เม.ย. 62
ราคา 35,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 28992.-

ทัวร์จีน : FT-INC MU01A ท่องแดนอารยธรรม เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย 8 วัน 7 คืน (080619)


THF4-MU-CN-20APR-8JUN19

ID : 27240

คุนหมิง – หนิงเซี่ย – พิพิธภัณฑ์ชนชาติหุย
หยินชวน – สือจุยซาน – วัดอู่ตัง – หอจักรพรรดิหยก
ทะเลสาบซาหู (รวมเรือ)-สุสานจักรพรรดิซีเซี่ย
โรงถ่ายภาพยนต์ – รูปสลักหิน 3,000 ปี  
เจดีย์หมวกเขียว – เมืองจงเว่ย – วัดเกาเมี่ยว
อุทยานทะเลทรายซาปอโถว (รวมรถอุทยาน+สไลด์+ขี่อูฐ)
พระแกะสลักซูมี่ – เมืองเก่าหวงเต้าผู่-กู่หยวน
พิพิธภัณฑ์กู่หยวน – กำแพงเมือจีนสมัยราชวงศ์จิ๋น
มัสยิดถงซิ่น-หนิงสุ่ย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,992-30,992 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-27 เม.ย. 62 ราคา 29,992.-
17-24 พ.ค. 62 ราคา 30,992.-
08-15 มิ.ย. 62 ราคา 28,992.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 29888.-

ทัวร์จีน : GO1CNXCSX-FD006 บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง พิชิต 2 ภูเขา & สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (070619)


THG1-FD-CN-8MAR-7JUN19

ID : 25875

เชียงใหม่-ฉางซา-วัดไคฟู-เมืองฉางเต๋อ
ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-เมืองโบราณฟ่งหวง
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์
เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้นลงลิฟท์แก้วไป๋หลง)
ชมจุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนคนเดินซีฟูเจี้ย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 13 มี.ค.  62
07 - 12 มิ.ย.  62
ราคา 25,888.-
11 - 16 เม.ย. 62
ราคา 29,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 30900.-

ทัวร์จีน : WOW! Shandong 7 วัน 5 คืน (140519)


THM4-SC-CN-10APR-14MAY19

ID : 26138

ชิงเต่า-ปาต้ากวน-สวนจงซาน-จัตุรัส 54
พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า-ถนนไท่ตง
สะพานจ้านเฉียว-โบสถ์คาทอลิก
จวนผู้ว่า-เยี่ยนไถ-พิพิธภัณฑ์ไวท์จางหยู
พิพิธภัณฑ์นาฬิกา-เผิงไหล-เผิงไหลเก๋อ
จือป๋อ-พิพิธภัณฑ์ม้าศึก-ไท่อัน
ไท่ซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-ชวี่ฝู่
คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมี่ยว
จี่หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-จัตุรัสเฉวียนเฉิง
บ่อน้ำพุเสือดำ
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 30,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 16 เม.ย. 62 ราคา 32,900.-
14 – 20 พ.ค. 62 ราคา 30,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 36888.-

ทัวร์จีน : GO1DCY-3U001 เต้าเฉิง ย่าติง THE LAST SHANGRI-LA (บินภายใน) 6 วัน 5 คืน (260619)


THG1-3U-CN-5APR-26JUN19

ID : 25934

เฉิงตู-สะพานหลู่ติ้ง-ซิงตูเฉียว-เมืองหลี่ถัง
ผ่านชมภูเขากระต่าย-ผ่านชมภูเขาเยี่ยหว่า
ผ่านชมทุ่งหญ้าโปหว่า-อุทยานย่าติง (รวมรถประจำอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมขี่ม้า)
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-10 เม.ย. 62
08-13 พ.ค. 62
26 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
ราคา 36,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 36999.-

ทัวร์จีน : SH3UCTUDCY1 เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง 8 วัน 7 คืน (230619)


THS3-3U-CN-10APR-23JUN19

ID : 26881

เฉิงตู-อุทยานมู่เก๋อฉั้ว-คังติ้ง
เมืองตันปา-หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่
หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ)
ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว
หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง-เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)
ย่าติง-อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก)
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 36,999-38,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-17 เมษายน 2562
ราคา 38,999.-
28 เมษายน-5 พฤษภาคม 2562
19-26 พฤษภาคม 2562
23-30 มิถุนายน 2562
ราคา 36,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 38888.-

ทัวร์จีน : GO1DIG-MU001 ดินแดนสวรรค์ ย่าติง แชงกรีล่า (บินภายใน) 6 วัน 5 คืน (140519)


THG1-MU-CN-30APR-14MAY19

ID : 26876

คุนหมิง-แชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
ทะเลสาบนาพาไห่-เมืองโบราณแชงกรีล่า
ย่าติง-อุทยานย่าติง (รวมรถประจำอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมขี่ม้า)
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 62
14-19 พ.ค. 62
ราคา 38,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 39888.-

ทัวร์จีน : GO1URC-3U003 เจาะลึกเส้นทางสายไหม ระเบียงเหอซี 8 วัน 7 คืน (030519)


THG1-3U-CN-15MAR-3MAY19

ID : 25897

เฉิงตู – อุรุมชี - ทะเลสาบเทียนซาน + เทียนฉือ
ตลาดต้าปาจา-ทูรฟัน – เขาเปลวเพลิง
ระบบชลประทานข่านเอ่อจิง – เมืองโบราณเจียวเหอ 
ตุนหวง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถอุทยาน)
สระน้ำเสี้ยวพระจันทร์ -ถ้ำม่อเกา (รวมรถอุทยาน)
เจียยี่กวน – กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (รวมรถอุทยาน)
จิ่วฉวน – จางเย่ – เขาสายรุ้งจางเย่ (รวมรถอุทยาน)
วัดพระใหญ่จางเย่ – หลานโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง)
ถนนคนเดินจิงหลี
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 39,888-42,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 22 มี.ค. 62
ราคา 39,888.-
22 – 29 มี.ค. 62 
ราคา 40,888.-
03 – 10 พ.ค. 62
ราคา 42,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก