Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 133 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : 8L10 คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน พิชิต 2 ยอดเขา-ภูเขาหิมะมังกรหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน (200319)


THM1-8L-CN-17OCT18-20MAR19

ID : 24194

คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณจงเตี้ยน 
วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
ทะเลสาบนาพาไห่-เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา
สวนน้ำตกคุนหมิง
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-22, 24-29 ตุลาคม 2561
07-12, 21-26 พฤศจิกายน 2561
19-24 ธันวาคม 2561
09-14, 23-28  มกราคม 2562
20-25 กุมภาพันธ์ 2562
06-11, 13-18 ,20-25 มีนาคม 2562
ราคา 23,900.-
05 -10 ธันวาคม 2561
ราคา 25,900.-
27 ธันวาคม 2561- 01 มกราคม 2562
ราคา 27,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE002 ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน (311218)


THG1-WE-CN-1AUG-31DEC18

ID : 23167

ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
ถ้ำฝูหยงต้ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
ราคา 23,900.-
01-05 ส.ค. 61
12-16 ก.ย. 61
26-30 ก.ย. 61
02-06 ธ.ค. 61
27-31 ธ.ค. 61
ราคา 25,900.-
08-12 ส.ค. 61
19-23 ต.ค. 61
30 ธ.ค. 61 -03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 -04 ม.ค. 62
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : GO1TAO-SC001 ชิงเต่า เขาไท่ซาน ชิงช้าสวรรค์เว่ยฝ่าง พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน (191218)


THG1-SC-CN-12JUL-19DEC18

ID : 22569

ชิงเต่า – โรงเบียร์ชิงเต่า – สวนเสี่ยวหยี่ซาน – เมืองเว่ยฝ่าง
หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้ – หมู่บ้านโบราณโจวชุน
ชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก–ไท่อัน – ขึ้นเขาไท่ซาน (กระเช้า)
ประตูหนานเทียนเหมิน – เทียนเจีย – ยอดเขาหวงยู่
จี่หนาน – เขาเซียนฝอซาน –ต้าหมิงหู
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 16 ก.ค.61
ราคา 23,900.-
07 – 11 ก.ย. 61
ราคา 26,900.-
21 – 25 ก.ย. 61
12 – 16 พ.ย. 61
19 – 23 พ.ย. 61
ราคา 27,900.-
12 – 16 ต.ค. 61
19 – 23 ต.ค. 61
ราคา 28,900.-
12 – 16 ธ.ค. 61
19 – 23 ธ.ค. 61
ราคา 29,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์จีน : SHTGPVG4 เซี่ยงไฮ้ บัวลอยไข่หวาน ดิสนีย์แลนด์ (พัก 5 ดาว) 4 วัน 3 คืน (280319)


THS3-TG-CN-17JAN-28MAR19

ID : 25213

เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอหม่า
จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านหยก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 มกราคม 2562
ราคา 23,999.-
28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2562
21-24 มีนาคม 2562
28-31 มีนาคม 2562
ราคา 24,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์จีน : SHXWTAO6 ชิงเต่า ขนมตาล เวยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 5 วัน 4 คืน (270319)


THS3-XW-CN-5DEC18-27MAR19

ID : 25207

ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-เสี่ยวอี๋ซาน
พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน
เวยฝั่ง-หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง-จี่หนาน
ทะเลสาบต้าหมิงหู-ถนนโบราณควางโหวหลี
บ่อน้ำพุเสือดำ-จี่หนาน-ไท่อาน-ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง)
เวยฝั่ง-โรงงานเบียร์ชิงเต่า-ถนนคนเดินไถ่ตง-จัตุรัส 54
ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 ธันวาคม 2561
2-6  / 9-13 / 16-20 / 23-27 มกราคม 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2562
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 มีนาคม 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์จีน : SHCATSN4 เทียนสิน...หมึกยัดไส้ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน (291218)


THS3-CA-CN-29DEC18-2JAN19

ID : 25206

เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนหวังฟูจิ่ง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก-ร้านยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านหยก
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านยาบัวหิมะ
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower
ร้านผีชิว-เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธันวาคม 2561 -2 มกราคม 2562 
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์จีน : SHWECSX11 จางเจียเจี้ย หมูแดดเดียว ภูเขาฟ่านจิ้งซาน เขาอวตาร ฉางซา 6 วัน 5 คืน (281218)


THS3-WE-CN-12-28DEC18

ID : 25198

ฉางซา-ฉางเต๋อ-ถงเหริน-ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (กระเช้า+รถราง)
เมืองโบราณต้าหมิง-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-โชว์นางจิ้งจอกขาว
อุทยานจางเจียเจี้ย (ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-17 / 19-24 ธันวาคม 2561
ราคา 23,999.-
28 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์จีน : BZCTU02 T-SUD CHENGDU WORLD HERITAGE 6D 5N (301218)


THZ1-TG-CN-30NOV-30DEC18

ID : 25069

เฉินตู-ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว-เขาง้อไบ๊-ยอดเขาจิ่วติ่ง
นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์-เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เมืองชื่อสุ่ย
อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ-มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย-ร้านหยก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 25 ธันวาคม 2561
ราคา 23,999.-
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.61
ราคา 24,999.-
05 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 25,999.-
26 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 26,999.-
30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62
ราคา 27,999.-
29 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 28,999.-
28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์จีน : เที่ยว 2 เขาสวยแห่งมณฑลเสฉวน 5 วัน 4 คืน (281218)


THP14-FD-CN-28DEC18-2JAN19

ID : 23811

ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน-อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า)
หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเซียง – อุทยานซงผิงโกว (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
เมืองตูเจียงเอี้ยน-เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
หยก – ถนนซุนซีลู่-หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์จีน : เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (281218)


THP14-XJ-CN-28DEC18-3JAN19

ID : 23793

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน
ศาลาฝานกง (รถกอล์ฟ) – ตลาดถงอัน  
ซูโจว – วัดฉงหยวน – สวนเจ๋อเจิ้งหยวน
สวนสนุกดีสนีย์แลนด์-บัวหิมะ-ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว
ร้านหยก – หาดไหว่ธาน – ถนนนานกิง – ตึกสตาร์บัค
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์จีน : มหานครฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (281218)


THP14-FD-CN-28DEC18-2JAN19

ID : 23792

ฉงชิ่ง – ถ้ำฝูหยง (ขึ้น-ลงกระเช้า)
เมืองอู่หลง-อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) 
เมืองโบราณฉือชี่โข่ว – หงหย้าต้ง
ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง-ต้าจู๋
แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)
ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
ศาลาประชาคม (ด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์จีน : SH3UCTU17 จิ่วจ้ายโกว ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (211218)


THS3-3U-CN-9NOV-21DEC18

ID : 23611

เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่
ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
เม่าเสี้ยน-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 พฤศจิกายน 2561
14-19 ธันวาคม 2561
21-26 ธันวาคม 2561
ราคา 23,999.-
9-14 พฤศจิกายน 2561
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 24888.-

ทัวร์จีน : GO1KMG-TG004 คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองในฝันแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (311218)


THG1-TG-CN-26OCT-31DEC18

ID : 24171

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
โชว์ลี่สุ่ยจินซา-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง
ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก
ร้านบัวหิมะ-สวนน้ำตก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-30,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 พ.ย. 61
ราคา 24,888.-
14-19 ธ.ค. 61
21-26 ธ.ค. 61
ราคา 25,888.-
26-31 ต.ค. 61
ราคา 26,888.-
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.  61
01-06 ธ.ค. 61
05-10 ธ.ค. 61
ราคา 27,888.-
27 ธ.ค. 61 -01 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61- 04 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61- 05 ม.ค. 62
ราคา 30,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 24900.-

ทัวร์จีน : KMG002 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (291218)


THS6-FD-CN-19SEP-29DEC18

ID : 23492

คุนหมิง  - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว-ทะเลสาบเอ๋อไห่
วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSION  - อุทยานน้ำหยก-ร้านใบชา
บัวหิมะ-ตำหนักทอง-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 กันยายน 2561
27-31 ตุลาคม 2561
3-7 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
12-16 ธันวาคม 2561
ราคา 24,900.-
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 24900.-

ทัวร์จีน : GO1PVG-TG001 เซี่ยงไฮ้ 360 องศา ล่องเรือหวงผู่ 5 วัน 3 คืน (301218)


THG1-TG-CN-2AUG-30DEC18

ID : 23165

เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย – อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่)+ศาลาฝานกง
ล่องเรือหวงผู่-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนจีน-หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์ – บุฟเฟต์นานาชาติ – ขึ้นหอไข่มุก – Starbucks reserve 
ศูนย์หยก – ถนนนานกิง – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 06 ส.ค.61
ราคา 24,900.-
09 – 13 ส.ค.61
23 – 27 ส.ค.61
14 – 18 ก.ย.61
20 – 24 ก.ย.61
12 – 16 ต.ค.61
26 – 30 ต.ค.61
08 – 12 พ.ย.61
22 – 26 พ.ย.61
ราคา 25,900.-
20 – 24 ต.ค.61
27 พ.ย. – 01 ธ.ค 61
30 พ.ย. – 04 ธ.ค 61
21 – 25 ธ.ค. 61
ราคา 26,900.-
07 – 11 ธ.ค. 61
ราคา 27,900.-
27 – 31 ธ.ค. 61
ราคา 28,900.-
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
ราคา 30,900.-
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
ราคา 31,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก