Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 133 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : SHWECSX6 เสินหนงเจี้ย ยำสาหร่าย เมืองเล่าปี่ (เกงจิ๋ว) ฉางซา 6 วัน 5 คืน (230119)


THS3-WE-CN-12DEC18-23JAN19

ID : 25202

ฉางซา-อี้หยาง-วัดไป๋หลู่-กำแพงเมืองโบราณอี้หยาง
อี๋ชาง-ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองอี๋ชาง-เสินหนงเจี้ย
ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด-อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว)
อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี-อุทยานเทียนเยี่ยน
ผ่านชมที่ราบสีแดง “หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง
อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขาเสินหนงกู่
สันเขาลิงทอง-เสี่ยวหลงถัง-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน
กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอกฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
ฉางเต๋อ-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-17 / 19-24 ธันวาคม 2561
16-21 / 23-28 มกราคม 2562
ราคา 21,999.-
28 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 30,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22888.-

ทัวร์จีน : TG75 ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (270319)


THB12-TG-CN-12DEC18-27MAR19

ID : 25296

คุนหมิง – ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์
หมู่บ้านซีโจว-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง-สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 17 Dec 18 
02 - 07 Jan 19 
09 - 14 Jan 19 
16 - 21 Jan 19 
23 - 28 Jan 19 
20 - 25 Feb 19 
27 Feb - 04 Mar 19
06 - 11 Mar 19 
13 - 18 Mar 19 
20 - 25 Mar 19 
27 Mar - 01 Apr 19 
ราคา 22,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22888.-

ทัวร์จีน : GO1KMG-TG007 คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน (260419)


THG1-TG-CN-1JAN-26APR19

ID : 25168

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก
สาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน
ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-35,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 มี.ค. 62
ราคา 22,888.-
22-27 ก.พ. 62
08-13 มี.ค. 62
15-20 มี.ค. 62
22-27 มี.ค. 62
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
ราคา 23,888.-
01-06 ม.ค. 62
11-16 ม.ค. 62
19-24 ม.ค. 62
ราคา 25,888.-
19-24 เม.ย. 62
20-25 เม.ย. 62
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 27,888.-
05-10 เม.ย. 62
06-11 เม.ย. 62
ราคา 28,888.-
10-15 เม.ย. 62
ราคา 35,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22888.-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE010 ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ว่านเซิ่น สะพานกระจก 5 วัน 4 คืน (230119)


THG1-WE-CN-21DEC18-23JAN19

ID : 25166

ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง-เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก)
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้ว-ว่านเซิ่น
สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด(รวมรถแบตเตอรี่)-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว-ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง(รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำ-ช้อปปิ้งย่าเฉ่าเทียนเหมิน
หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 ธ.ค.61
ราคา 23,888.-
09-13 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
ราคา 22,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22888.-

ทัวร์จีน : GO1PVG-TG003 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เมืองโบราณอู่เจิ้น เวนิชแห่งเจ้อเจียง 5 วัน 4 คืน (290319)


THG1-TG-CN-27DEC18-29MAR19

ID : 25161

เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เซอร์ – SHANGHAI TOWER ชั้น 118
เมืองโบราณอู่เจิ้น+ล่องเรือ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถกอล์ฟ) – ศาลาฝานกง
พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย-ศูนย์อัญมณีหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY 
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนจีน – THAMES TOWN
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-31,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 ก.พ.62
27 ก.พ.-03 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
ราคา 22,888.-
29 มี.ค.-02 เม.ย.62
ราคา 23,888.-
27-31 ธ.ค. 61
ราคา 25,888.-
30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
ราคา 30,888.-
28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 31,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22888.-

ทัวร์จีน : GO1TAO-SC002 ชิงเต่า พิชิตเขาไท่ซาน 5 วัน 3 คืน (191218)


THG1-SC-CN-21SEP-19DEC18

ID : 23759

ชิงเต่า – พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า – สะพานจ้านเฉียว
ถนนพีฉ่าย-สวนเสี่ยวหยีซาน – ตลาดสินค้าท้องถิ่น
เมืองเว่ยฝ่าง – หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้ (ชมกรรมวิธีการผลิตว่าว-กิจกรรมทดลองทำว่าวแบบ DIY) 
เว่ยฝั่ง – ไท่อัน – ขึ้นเขาไท่ซาน (กระเช้า)
ประตูหนานเทียนเหมิน – เทียนเจีย – ยอดเขาหวงยู่
จี่หนาน – เขาเซียนฝอซาน –ต้าหมิงหู –ถนนโบราณฝูหรง
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 ก.ย. 61
ราคา 22,888.-
12 – 16 พ.ย. 61
19 – 23 พ.ย. 61
ราคา 23,888.-
12 – 16 ธ.ค. 61
19 – 23 ธ.ค. 61
ราคา 24,888.-
12 – 16 ต.ค. 61
19 – 23 ต.ค. 61
ราคา 25,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : SHWECSX10 จางเจียเจี้ย หมูหวาน สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา 4 วัน 3 คืน (211218)


THS3-WE-CN-7-21DEC18

ID : 25211

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย
โชว์นางจิ้งจอกขาว-อุทยานจางเจียเจี้ย (ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-10 ธันวาคม 2561
ราคา 26,999.-
21-24 ธันวาคม 2561
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : SHWECGO5 เจิ้งโจว แกงป่า อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (281218)


THS3-WE-CN-5-28DEC18

ID : 25100

เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟูเติงฟง
ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)
ศาลเจ้ากวนอู-เมืองเจียวจ้อ-อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน 
ไคเฟิง-ศาลเปาบุ้นจิ้น-สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน
ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
สายการบิน : Thai Smile (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 22,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-9 ธันวาคม 2561
ราคา 22,999.-
28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : ธาราแห่งสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ต้ากู่ ปิงชวน 6 วัน 4 คืน (201218)


THP14-MU-CN-10OCT-20DEC18

ID : 23805

เฉิงตู – เม้าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว
อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า)
ฉวนจู่ซื่อ – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา)
จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ช้อปปิ้งถนนชวนซีลู่
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-15 , 17-22 , 24-29 ต.ค. 61
ราคา 27,999.-
9-14, 16-21, 22-27 พ.ย. 61
6-11, 13-18, 20-25 ธ.ค. 61
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : SHMUNKG2 หวงซาน ซุปหน่อไม้ เมืองโบราณหงชุน นานกิง 5 วัน 3 คืน (191218)


THS3-MU-CN-22AUG-19DEC18

ID : 23610

นานกิง-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี
ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย-หวงซาน
อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไปกลับ)
เมืองอีเซียน-โชว์หงชุนอาจวี๋-เมืองโบราณหงชุน
หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน-ถนนโบราณเหล่าเจีย
พิพิธภัณฑ์ฮุยไฉ่-ซุ้มประตูถังเยว่-ตลาดฟูจือเมี่ยว
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 กันยายน 2561
ราคา 22,999.-
22-26 สิงหาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561 
7-11 พฤศจิกายน 2561
5-9 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
ราคา 25,999.-
19-23 ตุลาคม 2561
ราคา 28,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : SHCATSN3 เฉิงเต๋อ พะแนงหมู เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (291218)


THS3-CA-CN-5SEP-29DEC18

ID : 23608

เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง
ถนนหวังฟูจิ่ง-ร้านหยก-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ร้านยางพารา-กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่-ร้านผีชิว
เฉิงเต๋อ-วัดผู่หนิง-พระราชวังโปตาลาน้อย
ถนนวัฒนธรรมโบราณ
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-9 กันยายน 2561
10-14 ตุลาคม 2561
7-11 / 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
ราคา 22,999.-
29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : SH3UCTU18 เฉิงตู ยำหอยแครง ภูเขาหิมะซีหลิง ง้อไบ๊ เล่อซาน 6 วัน 5 คืน (281218)


THS3-3U-CN-21-28DEC18

ID : 23594

เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)-ง้อไบ๊
ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง
วัดเป้ากั๋ว-พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
เมืองโบราณหวงหลงซี-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา
ร้านหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านใยไผ่ไหม
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-26 / 26-31 ธันวาคม 2561
ราคา 22,999.-
28 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : SHFMPVG5 เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า หังโจว เกาะผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน (291218)


THS3-FM-CN-22AUG-29DEC18

ID : 23589

เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-หนิงปอ
เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้
ร้านผ้าไหม-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES (FM) / CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 สิงหาคม 2561
5-9 กันยายน 2561
21-25 / 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561
ราคา 22,999.-
24-28 ตุลาคม 2561
ราคา 23,999.-
19-23 กันยายน 2561
5-9 ธันวาคม 2561
ราคา 24,999.-
17-21 ตุลาคม 2561
ราคา 25,999.-
28 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562
29 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 26,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23888.-

ทัวร์จีน : XW-H24 ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6 วัน 4 คืน (200319)


THB12-XW-CN-21DEC18-20MAR19

ID : 24920

เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-เมืองฮาร์บิ้น
เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย
อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน-พระราชวังจอมปลอม
กระทรวงทั้งแปดของแมนจู-จัตุรัสเหวินฮั่ว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-26 ธ.ค.61
ราคา 23,888.-
9 -14 ม.ค. 62
16-21 ม.ค. 62
6-11 มี.ค.62
13-18 มี.ค.62
20-25 มี.ค.62
ราคา 24,888.-
23-28 ม.ค. 62
30 ม.ค.-4ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
15-20 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
27 ก.พ.-4 มี.ค.62
ราคา 25,888.-
28 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 29,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23888.-

ทัวร์จีน : GO1PEK-CA003 BEIJING FUNNY SNOW 5 วัน 3 คืน (281218)


THG1-CA-CN-28DEC18-1JAN19

ID : 24554

ปักกิ่ง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู่กง-ร้านไข่มุก-ถนนหวังฝูจิ่ง-ร้านบัวหิมะ
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-เล่นสกีหิมะที่ SnowWorld (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์)
ร้านหยก-ผ่านชมและถ่ายรูปสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
พระราชวังฤดูร้อน-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
798 ART ZONE –ตลาดหงเฉียว
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 23,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก