Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 126 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21900.-

ทัวร์จีน : GO1CSX-WE001 ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (301218)


THG1-WE-CN-25JUL-30DEC18

ID : 23154

ฉางซา-ฟ่งหวง- ล่องเรือถัวเจียง- บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน
สะพานสายรุ้ง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง)
ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก-โชว์จิ้งจอกขาว
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 ส.ค. 61
15-20 ส.ค. 61
22-27 ส.ค. 61
29 ส.ค.-03 ก.ย. 61
05-10 ก.ย. 61
12-17 ก.ย. 61
19-24 ก.ย. 61
17-22 ต.ค. 61
19-24 ต.ค. 61
24-29 ต.ค. 61
31 ต.ค.-05 พ.ย. 61
07-12 พ.ย. 61
14-19 พ.ย. 61
21-26 พ.ย. 61
28 พ.ย.-03 ธ.ค. 61
12-17 ธ.ค. 61
19-24 ธ.ค. 61
ราคา 21,900.-
18-23 ต.ค. 61
ราคา 23,900.-
08-13 ส.ค. 61
26 ก.ย.-01 ต.ค. 61
ราคา 25,900.-
10-15 ต.ค. 61
ราคา 26,900.-
25-30 ก.ค. 61
05-10 ธ.ค. 61
ราคา 27,900.-
26-31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
ราคา 29,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21900.-

ทัวร์จีน : GO1CNXPEK-CA001 บินตรง เชียงใหม่ ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (101118)


THG1-CA-CN-28JUL-10NOV18

ID : 22606

เชียงใหม่-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-วัดลามะ
ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟู่จิง-ผ่านชมและถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬารังนก
ศูนย์หยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ
อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 ก.ย. 61
20-24 ต.ค. 61
10-14 พ.ย. 61
ราคา 21,900.-
28 ก.ค.-01 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21900.-

ทัวร์จีน : GO1HGH-CA002 หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน (071218)


THG1-CA-CN-11OCT-7DEC18

ID : 22592

หังโจว – หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู้จี้ – วัดไผ่ม่วง
วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม
เกาะผู่โถวซาน – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ศูนย์ผ้าไหม – หาดไว่ทาน-ศูนย์สมุนไพรจีน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง
Starbucks Roastery – เซี่ยงไฮ้
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 13 พ.ย.61 ราคา 21,900.-
25 – 29 ต.ค.61 ราคา 22,900.-
11 – 15 ต.ค.61 ราคา 24,900.-
07 – 11 ธ.ค.61 ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21900.-

ทัวร์จีน : GO1PVG-XJ001 เซี่ยงไฮ้ หรรษา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (061218)


THG1-XJ-CN-24JUL-6DEC18

ID : 22571

เซี่ยงไฮ้ - หังโจว – ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
ถนนโบราณซ่งเหอฝั่งเจีย-ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง
ศูนย์เพาะเลี้ยงไข่มุก-อิสระ เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์ – ศูนย์อัญมณีหยก – ถนนนานกิง
Shanghai Starbucks Reserve Roastery 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 23 ต.ค. 61
ราคา 21,900.-
06 – 11 ธ.ค. 61
ราคา 22,900.-
24 – 29 ก.ค. 61
07 – 12 ส.ค. 61
ราคา 23,900.-
12 – 17 ต.ค.61
ราคา 24,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : SHWECKG7 ต้าจู๋ ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (291218)


THS3-WE-CN-24AUG-29DEC18

ID : 23408

ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
ระเบียงกระจก-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-28 สิงหาคม 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
22-26 ธันวาคม 2561
ราคา 21,999.-
7-11 / 21-25 กันยายน 2561
5-9 / 7-11 ธันวาคม 2561
ราคา 22,999.-
27-31 ตุลาคม 2561
ราคา 23,999.-
12-16 ตุลาคม 2561
ราคา 24,999.-
28 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562
29 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22900.-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE003 ฉงชิ่ง เฉิงตู มรดกโลกชื่อสุ่ย 6 วัน 5 คืน (191018)


THG1-WE-CN-14SEP-19OCT18

ID : 22597

ฉงชิ่ง-อู่หลง-ภุเขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก)
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงกระจก-อู่หลง-อุทยานมรดกโลกชื่อสุ่ย
ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถกอล์ฟ)-น้ำตกชื่อสุ่ย (รวมลิฟต์แก้ว+รอุทยาน)
เฉิงตู-ร้านหยก-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถราง)
ร้านผ้าไหม-ร้านบัวหิมะ-ถนนคนเดินซุนซีลุ่
ร้านหมอนยางพารา-หงหยาต้ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-19 ก.ย. 61
ราคา 22,900.-
09-14 ต.ค. 61
19-24 ต.ค. 61
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22900.-

ทัวร์จีน : GO1PEK-TG002 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน (131118)


THG1-TG-CN-22AUG-13NOV18

ID : 22575

ปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – พระราชวังฤดูร้อน
ร้านผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ศูนย์ชาจีน-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ศูนย์แพทย์แผนจีน+บัวหิมะ – ถนนนานกิง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 27 ส.ค. 61
23 – 28 ส.ค. 61
08 – 13 ก.ย. 61
11 – 16 ก.ย. 61
ราคา 22,900.-
24 – 29 ส.ค. 61
05 - 10 ก.ย. 61
06 – 11 ก.ย. 61
12 – 17 ก.ย. 61
13 – 18 ก.ย. 61
14 – 19 ก.ย. 61
20 – 25 ก.ย. 61
21 – 26 ก.ย. 61
17 – 22 ต.ค. 61
ราคา 23,900.-
31 ส.ค. – 5 ก.ย. 61
04 – 09 ก.ย. 61
07 – 12 ก.ย. 61 
15 – 20 ก.ย. 61
18 – 23 ก.ย. 61
19 – 24 ก.ย. 61
22 – 27 ก.ย. 61
25 – 30 ก.ย. 61
20 – 25 ต.ค. 61
23 – 28 ต.ค. 61
24 – 29 ต.ค. 61
25 – 30 ต.ค. 61
26 – 31 ต.ค. 61
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 61
06 – 11 พ.ย. 61
07 – 12 พ.ย. 61
08 – 13 พ.ย. 61
09 – 14 พ.ย. 61
10 – 15 พ.ย. 61 
13 – 18 พ.ย. 61
ราคา 24,900.-
18 – 23 ต.ค. 61
19 – 24 ต.ค. 61
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22900.-

ทัวร์จีน : GO1CAN-TG001 กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (161018)


THG1-TG-CN-16-19OCT18

ID : 22560

กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว-เข้างานแฟร์เต็มวัน
ล่องแม่น้ำจูเจียง-อนุสาวรีย์ 5 แพะ
ดร.ซุนยัดเซ็นต์-ถนนอีเต๋อลู่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 ตุลาคม 2561
ราคา 22,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22900.-

ทัวร์จีน : GO1HGH-CA003 หังโจว จิ่วหัวซาน แดนพุทธภูมิ 6 วัน 4 คืน (281218)


THG1-CA-CN-14SEP-28DEC18

ID : 22557

หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์เหลยเฟิง
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
จิ่วหัวซาน – สวนพุทธรรมจิ่วหัวซาน (รวมรถอุยาน)
พระพุทธรูปองค์พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์-จิ่วหัวซาน
อู่เจิ้น – เมืองโบราณอู่เจิ้น-ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมถงเซียง
เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว
อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง-ศูนย์อัญมณีหยก
วัดพระหยกขาว – HANGZHOU OUTLET
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 19 ก.ย.61
ราคา 22,900.-
01 – 06 พ.ย. 61
22 – 27 พ.ย. 61
ราคา 23,900.-
10 – 15 ต.ค. 61
ราคา 24,900.-
19 – 24 ต.ค. 61
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61
ราคา 25,900.-
06 – 11 ธ.ค. 61
ราคา 26,900.-
28 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
ราคา 28,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์จีน : SHWECGO5 เจิ้งโจว แกงป่า อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (281218)


THS3-WE-CN-21SEP-28DEC18

ID : 23409

เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)
ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟูเติงฟง-ลั่วหยาง
ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)
ศาลเจ้ากวนอู-เมืองเจียวจ้อ-อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน 
(รวมรถแบตเตอรี่)-ไคเฟิง-ศาลเปาบุ้นจิ้น
สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน เจิ้งโจว
ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 พฤศจิกายน 2561
5-9 ธันวาคม 2561
ราคา 22,999.-
21-25 กันยายน 2561
ราคา 23,999.-
19-23 ตุลาคม 2561
ราคา 24,999.-
28 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : GO1KMG-MU001 คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน IMPRESSION LIJIANG 6 วัน 5 คืน (170918)


THG1-MU-CN-11AUG-17SEP18

ID : 23171

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ผ่านชมทะเลสาบเอ่อไห่-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้าไป-กลับ)-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระมังกรดำ
ร้านใบชา-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านผ้าไหม-ประตูม้าทองไก่หยก
วัดหยวนทง-ร้านหยก-ร้านนวดฝ่าเท้า-ตำหนักทองจินเตี้ยน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-12 ก.ย. 61
17-22 ก.ย. 61
ราคา 23,900.-
11-16 ส.ค. 61
21-26 ส.ค. 61
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE002 ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน (311218)


THG1-WE-CN-1AUG-31DEC18

ID : 23167

ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
ถ้ำฝูหยงต้ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
ราคา 23,900.-
01-05 ส.ค. 61
12-16 ก.ย. 61
26-30 ก.ย. 61
02-06 ธ.ค. 61
27-31 ธ.ค. 61
ราคา 25,900.-
08-12 ส.ค. 61
19-23 ต.ค. 61
30 ธ.ค. 61 -03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 -04 ม.ค. 62
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : GO1XIY-FD003 GO GO ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี 4 วัน 3 คืน (221118)


THG1-FD-CN-22-25NOV18

ID : 23153

ซีอาน – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-วัดลามะ
พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถกอล์ฟ) + ชมหนัง 3 มิติ
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม-โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – เกี๊ยวซีอาน –โชว์ราชวงศ์ถัง
เจดีย์ห่านป่าเล็ก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – อิสระช้อปปิ้งจตุรัสหอระฆัง
ศาลเจ้าหลักเมือง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : TG02_CAN กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th 4 วัน 3 คืน (011118)


THM1-TG-CN-15OCT-1NOV18

ID : 22870

กวางเจา -ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
ร้านบัวหิมะ-งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th
ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง-ร้านหยก-ถนนอิเต๋อลู่ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 พฤศจิกายน 2561
ราคา 23,900.-
15-18 ตุลาคม 2561
16-19 ตุลาคม 2561
23-26 ตุลาคม 2561
24-27 ตุลาคม 2561
ราคา 29,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : GO1CSX-CZ001 มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน (121018)


THG1-CZ-CN-20JUL-12OCT18

ID : 22601

ฉางซา-ฟ่งหวง-ชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือถัวเจียง-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ศูนย์หยก
ล่องเรือเป่าเฟิงหู (รวมล่องเรือ+รถกอล์ฟ)
ศูนย์ผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ใบชาหรือยางพารา
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดทราย
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-25 ก.ค. 61
03-08 ส.ค. 61
24-29 ส.ค. 61
07-12 ก.ย. 61
21-26 ก.ย. 61
05-10 ต.ค. 61
12-17 ต.ค. 61
ราคา 23,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก