Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 170 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : CSX13 T-SUD ZHANGJIAJIE DREAMS OF NATURE 6D5N BY WE (281218)


THZ1-WE-CN-11OCT-28DEC18

ID : 24086

ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ-เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง
บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน-ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านใบชา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 – 31 ตุลาคม 2561
02 - 07 พฤศจิกายน 2561
07 - 12 พฤศจิกายน 2561
21 – 26 พฤศจิกายน 2561
ราคา 19,999.-
17 – 22 ตุลาคม 2561
ราคา 20,999.-
11 - 16 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 24,999.-
28 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 28,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : CSX04 T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE 6D5N BY FD (311218)


THZ1-FD-CN-1NOV-31DEC18

ID : 24084

ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย-ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
ร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
สะพานสายรุ้ง - ฉางซา
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 06 พฤศจิกายน 2561
08 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 27 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 04 ธ.ค.61
13 – 18 ธันวาคม 2561
20 – 25 ธันวาคม 2561
26 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 19,999.-
01 – 06 ธันวาคม 2561
06 – 11 ธันวาคม 2561
ราคา 21,999.-
05 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 23,999.-
30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 – 05 ม.ค.62
ราคา 27,999.-
28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : PEK05 T-SUD BEIJING IS AWESOME 5D3N BY TG (301218)


THZ1-TG-CN-21SEP-30DEC18

ID : 23844

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านนวดเท้า-หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝูจิ่ง-ร้านหยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – สุสาน 13 กษัตริย์ราชวงศ์หมิง
798 Art Zone
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 กันยายน 2561
ราคา 19,999.-
12 – 16 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
ราคา 21,999.-
30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 24,999.-
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : บินตรงสู่ ซีอาน 5 วัน 3 คืน (221018)


THP14-XW-CN-3SEP-22OCT18

ID : 23817

ซีอาน – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์
การแสดงกังฟู – ถ้ำผาหลงเหมิน(รวมรถราง)
ถนนคนเดินหลี่จิงเหมิน - เมืองหลิงเป่า
สุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – ร้านพื้นเมือง
จัตรัสกลองหอระฆัง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีอาน 
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-7, 10-14, 17-21 , 24-28 ก.ย. 61
ราคา 19,999.-
8-12,15-19, 22-26 ต.ค. 61
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : เที่ยว 2 มณฑลกุ้ยโจว-ยูนนาน 6 วัน 4 คืน (221018)


THP14-FD-CN-11-22OCT18

ID : 23804

คุนหมิง – หวงกว่อซู่-อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่
สะพานเทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้า) – ถ้ำเทียนชิง
ป่าหินน้ำ – น้ำตกเต่าโพถาง – น้ำตกหวงกว่อซู่ (รวมบันไดเลื่อน)
ซิงยี่-หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมรถราง)
ป่าภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่)-ล่องทะเลสาบว่านฟง
หลัวผิง – น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า)-ร้านบัวหิมะ
ถนนคนเดิน-วัดหยวนทง – ร้านหยก – ตำหนักทองจินเตี้ยน
ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-16 , 21-26  22-27 ต.ค. 61
ราคา 20,999.- 
14-19 , 15-20 , 16-21 , 17-22 ต.ค. 61
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : หลูกูหู ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน (201218)


THP14-MU-CN-8NOV-20DEC18

ID : 23800

คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณซีโจว
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง
หลูกูหู – ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู – หมู่บ้านโมโซ
จุดชมวิวหมู่บ้านลีเกร์ – โชว์ความรักหนุ่มสาวชาวโม๋ซัว (อัวโหลเลี่ยนเกร์)
สระมังกรดำ – เมืองโบราณซู่เหอ-ศูนย์สมุนไพรจีน
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – ร้านใบชา-วัดหยวนทง
ร้านหยก – ยางพารา
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-20 พ.ย. // 29 พ.ย.-4 ธ.ค.61
13-18 , 20-25  ธ.ค. 61
ราคา 19,999.-
8-13 , 22-27 พ.ย. // 5-10 ธ.ค. 61
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : โปรโมชั่น เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี หังโจว 6 วัน 4 คืน (281218)


THP14-XJ-CN-28DEC18-3JAN19

ID : 23796

เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – วัดฉงหยวน - อู๋ซี
ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว-พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง (รถกอล์ฟ)
หังโจว – สวนใบชา-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
โรงงานผ้าไหม – หาดไหว่ธาน-ถนนนานกิง
ตึกสตาร์บัค-ศูนย์สมุนไพรบัวหิมะ
ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 6 วัน 5 คืน (291218)


THP14-MU-CN-6SEP-29DEC18

ID : 23791

คุนหมิง – เมืองต้าหลี่-เมืองโบราณซีโจว
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง
วัดลามะ – เมืองโบราณจงเตี้ยน-หุบเขาพระจันทร์สีเงิน
ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง 
ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า – โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน-สวนน้ำตก
ร้านใบชา-วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-11 , 8-13 , 13-18 ก.ย.61
15-20 , 20-25 ก.ย.61
11-16 , 25-30 พ.ย.61
9-14 , 23-28 ธ.ค. 61
ราคา 19,999.-
14-19 ต.ค.61
28 ต.ค. - 2 พ.ย.61
ราคา 20,999.-
29 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน (191218)


THP14-FD-CN-11OCT-19DEC18

ID : 23789

ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)
ฉวนจูซื่อ – เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถเหมา) 
จิ่วไจ้โกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี
เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ
ร้านผ้าไหม – ถนนซุนซีหลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก      
ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ-หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-16, 13-18 ต.ค. 61
ราคา 23,999.-
14-19, 15-20, 16-21 ต.ค. 61
ราคา 22,999.-
22-27, 25-30 ต.ค. 61
ราคา 25,999.-
18-23, 20-25 ต.ค. 61
ราคา 27,999.-
7-12, 10-15, 14-19, 17-22, 21-26, 24-29 พ.ย. 61
 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 // 12-17, 19-24 ธ.ค. 61
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : ใบไม้เปลี่ยนสี แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 6 วัน 4 คืน (221018)


THP14-FD-CN-11-22OCT18

ID : 23780

คุนหมิง – ต้าหลี่ – หมู่บ้านซีโจว-จงเตี้ยน
โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณจงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง
สระมังกรดำ – ร้านสาหร่าย – เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุยเหอ”-ร้านบัวหิมะ
วัดหยวนทง – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-20 , 16-21 ต.ค.61
ราคา 19,999.-
11-16 , 14-19 ต.ค.61
17-22 , 21-26  22-27 ต.ค.61
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์จีน : CTU03 T-SUD MILLION SHADES OF SONGPINGGOU 5D3N BY MU (011118)


THZ1-MU-CN-7SEP-1NOV18

ID : 23331

เฉินตู – เม้าเสี้ยน - อุทยานซงผิงโกว - เมืองชวนจู่ซื่อ
อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-ถนนคนเดินซุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศาลเจ้าสามก๊ก - ร้านผ้าไหม
ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 11 กันยายน 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
ราคา 19,999.-
21 – 25 กันยายน 2561
ราคา 20,999.-
26 – 30 ตุลาคม 2561
ราคา 22,999.-
14 – 18 ตุลาคม 2561
22 – 26 ตุลาคม 2561
ราคา 24,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 20888.-

ทัวร์จีน : GO1DYG-CZ001 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู 5 วัน 4 คืน (311218)


THG1-CZ-CN-29OCT-31DEC18

ID : 24555

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง
ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
ถนนคนเดินซีปู้-สวนวัฒนธรรมถู่เจีย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ภาพวาดทราย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,888-26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ต.ค.- 02 พ.ย. 61
ราคา 20,888.-
06-10 พ.ย. 61
12-16 พ.ย. 61
19-23 พ.ย. 61
26-30 พ.ย. 61
ราคา 21,888.-
31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62
ราคา 26,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 20888.-

ทัวร์จีน : GO1CSX-WE007 เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (301218)


THG1-WE-CN-26SEP-30DEC18

ID : 23747

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,888-30,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ต.ค.-05 พ.ย. 61
07-12 พ.ย. 61
ราคา 20,888.-
14-19 พ.ย. 61
28 พ.ย.-03 ธ.ค. 61
12-17 ธ.ค. 61
19-24 ธ.ค. 61
ราคา 22,888.-
17-22 ต.ค. 61
18-23 ต.ค. 61
ราคา 23,888.-
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 61
ราคา 24,888.-
10-15 ต.ค. 61
05-10 ธ.ค. 61
26-31 ธ.ค. 61
ราคา 28,888.-
29 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
ราคา 30,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์จีน : GO1CNXXIY-3U004 เที่ยวครบสูตร เชียงใหม่ ซีอาน 5 วัน 4 คืน (251218)


THG1-3U-CN-18SEP-25DEC18

ID : 23769

เชียงใหม่-ซีอาน-พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซี(รวมรถไฟฟ้า)
กำแพงเมืองซีอาน(ขึ้นกำแพง)-เจดีย์ห่านป่าใหญ่
จัตุรัสห่านป่าใหญ่-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง-ถนนมุสลิม-โชว์ราขวงศ์ถัง
สวนพระราชวังต้าหมิงกง-วัดลามะ-สุสานฮั่นหยางหลิง
ถนนศิลปะ
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-22 ก.ย. 61
23-27 ต.ค. 61
13-17 พ.ย.61
04-08 ธ.ค. 61
25-29 ธ.ค. 61
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์จีน : KMG003 คุนหมิง ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน (221218)


THS6-FD-CN-20OCT-22DEC18

ID : 23463

คุนหมิง  - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSION  - อุทยานน้ำหยก
ร้านใบชา-บัวหิมะ  - ตำหนักทอง
ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 ตุลาคม 2561
ราคา 20,900.-
10-13 พฤศจิกายน 2561
24-27  พฤศจิกายน 2561
12-15 ธันวาคม 2561
22-25 ธันวาคม 2561
ราคา 21,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก