Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 195 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์จีน : SHCZKWL9 กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า) หยางซั่ว พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน (251018)


THS3-CZ-CN-16AUG-25OCT18

ID : 23397

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอร์รี่)
ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE-สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน
ร้านผ้าไหม-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ
หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
เขาเซียงกง-ร้านหยก-ประตูโบราณกูหนานเหมิน
อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-21 สิงหาคม  2561
ราคา 17,999.-
6-11 กันยายน 2561
25-30 ตุลาคม 2561
ราคา 18,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์จีน : KMG03 T-SUD KUNMING THE BIGGEST 5D3N BY SC (181018)


THZ1-SC-CN-10AUG-18OCT18

ID : 22966

คุนหมิง – เมืองผานโจว - หมู่บ้านโถว่เล่อ - เมืองกวนหลิง
อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ – เทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้า)
ถ้ำมังกร (รวมรถแบตเตอรี่)-สวนหิน - หมู่บ้านเผ่าอี้
เมืองซวนเวย – สะพานที่สูงที่สุดในโลกเป่ยผานเจียง
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก  – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 21 สิงหาคม 2561
24 – 29 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 04 ก.ย.61
06 – 11 กันยายน 2561
13 – 18 กันยายน 2561
ราคา 17,999.-
10 – 15 สิงหาคม 2561
11 – 16 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์จีน : PVG02 T-SUD SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ (301218)


THZ1-XJ-CN-12OCT-30DEC18

ID : 22734

เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง
ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน
ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 09 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 17,999.-
12 – 16 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
ราคา 19,999.-
30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 23,999.-
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 24,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD004 จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (311218)


THG1-FD-CN-2NOV-31DEC18

ID : 23751

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ฟ่งหวง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-11 พ.ย. 61
21-25 พ.ย. 61
23-27 พ.ย. 61
12-16 ธ.ค. 61
14-18 ธ.ค. 61
19-23 ธ.ค. 61
ราคา 18,888.-
02-06 พ.ย. 61
09-13 พ.ย. 61
14-18 พ.ย. 61
16-20 พ.ย. 61
28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61
21-25 ธ.ค. 61
ราคา 19,888.-
01-05 ธ.ค. 61
07-11 ธ.ค. 61
26-30 ธ.ค. 61
ราคา 21,888.-
05-09 ธ.ค. 61
ราคา 22,888.-
06-10 ธ.ค. 61
ราคา 24,888.-
28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
ราคา 28,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์จีน : GO1CSX-WE008 จางเจียเจี้ย 2 ขุนเขา สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (301218)


THG1-WE-CN-6SEP-30DEC18

ID : 23749

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 ก.ย. 61
07-11 ก.ย. 61
08-12 ก.ย. 61
13-17  ก.ย. 61
22-26 ก.ย. 61
ราคา 18,888.-
14-18 ก.ย. 61
15-19 ก.ย. 61
21-25 ก.ย. 61
09-13 พ.ย. 61
ราคา 19,888.-
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 61
16-20 พ.ย. 61
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61
ราคา 20,888.-
14-18 ธ.ค. 61
20-24 ธ.ค. 61
21-25 ธ.ค. 61
ราคา 21,888.-
05-09 ต.ค. 61
07-11 ธ.ค. 61
ราคา 25,888.-
30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
ราคา 27,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD005 จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (171018)


THG1-FD-CN-19SEP-17OCT18

ID : 23745

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 ก.ย. 61
ราคา 18,888.-
17-21 ต.ค. 61
ราคา 20,888.-
10-14 ต.ค. 61
12-16 ต.ค. 61
ราคา 22,888.-
03-07 ต.ค. 61
ราคา 23,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์จีน : CSX06 ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6D5N BY CZ (131018)


THZ1-CZ-CN-7APR-13OCT18

ID : 20767

ฉางซา-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน 
ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร
ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก 
จางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ 
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,888-24,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 12 เมษายน 2561
09 – 14 มิถุนายน 2561
23 – 28 มิถุนายน 2561
07 – 12 กรกฎาคม 2561
04 – 09 สิงหาคม 2561
01 – 06 กันยายน 2561
15 – 20 กันยายน 2561
ราคา 18,888.-
12 – 17 พฤษภาคม 2561
26 – 31 พฤษภาคม 2561
ราคา 19,888.-
28 เม.ย. – 03 พ.ค.61
ราคา 20,888.-
13 – 18 ตุลาคม 2561
ราคา 21,888.-
14 – 19 เมษายน 2561
ราคา 24,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18899.-

ทัวร์จีน : CSPVGTG03 เซี่ยงไฮ้ ไก่อบซอส (011218)


THS3-TG-CN-17OCT-1DEC18

ID : 24056

เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง
ร้านผ้าไหม-ร้านกาแฟ  Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-อูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น
อูเจิ้นเซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ย่านซินเทียนตี้
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,899-19,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-21 ตุลาคม 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
ราคา 18,899.-
01-05 ธันวาคม 2561
ราคา 19,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18899.-

ทัวร์จีน : CSPVGXJ01 เซี่ยงไฮ้ ไก่แดง ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (211018)


THC4-XJ-CN-21-25OCT18

ID : 22697

เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น
ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)
หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ร้านกาแฟ  Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-GLOBAL HARBOR-ร้านหยก
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 ตุลาคม 2561
ราคา 18,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18899.-

ทัวร์จีน : CSXIYXW03 ซีอาน เกี๊ยวซ่า กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน (221018)


THC4-XW-CN-30JUL-22OCT18

ID : 22695

ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-ร้านหมอนยางพารา-ลั่วหยาง
เติงเฟิง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-เมืองหลิงเป่า
เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ชมภายนอก)-ร้านผ้าไหม
ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม
โชว์ราชวงศ์ถัง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,899-22,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561
20-24 สิงหาคม 2561
10-14 กันยายน 2561
ราคา 18,899.-
22-26 ตุลาคม 2561
ราคา 22,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์จีน : PVG05 T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5D3N BY TG (051218)


THZ1-TG-CN-12OCT-5DEC18

ID : 23332

เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว (ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม
ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
หาดไหว่ทัน-ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านหยก – ถนนเทียนจื่อฝาง
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 – 30 ตุลาคม 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
ราคา 18,900.-
12 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
ราคา 19,900.-
19 – 23 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์จีน : GO1HKTCTU-3U001 บินตรงภูเก็ต เฉิงตู เขาง้อไบ๊ 5 วัน 3 คืน (281218)


THG1-3U-CN-12SEP-28DEC18

ID : 23164

ภูเก็ต-เฉิงตู-เมืองโบราณหวงซี-เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊
ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้า)-นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง
วัดเป้ากว๋อ-เขื่อนตูเจียงเยี่ยน-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
วังแพะเขียว-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซุนวีลู่
ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-18 พ.ย.61
ราคา 18,900.-
01-05 ธ.ค. 61
ราคา 19,900.-
12-16 ก.ย. 61
ราคา 20,900.-
11-15 ต.ค. 61
19-23 ต.ค. 61
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
ราคา 22,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์จีน : GO1PVG-CA001 เซี่ยงไฮ้ สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (311218)


THG1-CA-CN-20JUL-31DEC18

ID : 22570

เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ+ล่องเรือชมเมือง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
สวนใบชาหลงจิ่ง – ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ศูนย์ผ้าไหม
ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ-GLOBAL GARBOR
อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ศูนย์อัญมณีหยก – หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 23 ก.ค. 61
ราคา 18,900.-
25 – 28 ส.ค. 61
01 – 04 ก.ย. 61
14 – 17 ก.ย. 61
09 – 12 พ.ย. 61
16 – 19 พ.ย. 61
ราคา 19,900.-
11 – 14 ส.ค. 61
13 – 16 ต.ค. 61
19 – 22 ต.ค. 61
23 – 26 พ.ย. 61
ราคา 20,900.-
21 – 24 ต.ค. 61
01 – 04 ธ.ค. 61
ราคา 21,900.-
31 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 23,900.-
29 ธ.ค.61– 01 ม.ค. 62
ราคา 24,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18999.-

ทัวร์จีน : SHCZWUH4 อู่ฮั่น แกงเหลือง อาณาจักร กิงโกะทองคำพันปี 4 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว (091118)


THS3-CZ-CN-31OCT-9NOV18

ID : 23612

เมืองอู่ฮั่น-เมืองซุยโจว-อาณาจักรกิงโกะ-เมืองจงเสียง
หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง-สวนพื้นที่ชื้นทะเลสาบโม่โฉว
เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)
เมืองอู่ฮั่น-ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู(ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย-ถนนอาหารฮู่ปู้
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2561
6-9 พฤศจิกายน 2561
7-10 พฤศจิกายน 2561
ราคา 18,999.-
1-4 พฤศจิกายน 2561
2-5 พฤศจิกายน 2561
3-6 พฤศจิกายน 2561
8-11 พฤศจิกายน 2561
9-12 พฤศจิกายน 2561
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 19899.-

ทัวร์จีน : CSPEKPVGTG02 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ 6 วัน 4 คืน (051218)


THC4-TG-CN-16OCT-5DEC18

ID : 22699

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหมอนยางพารา
พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านผีเซี๊ยะ
ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง
มหานครเซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
เฉินหวังเมี่ยว-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,899-21,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
ราคา 19,899.-
16-21 ตุลาคม 2561
20-25 พฤศจิกายน 2561
ราคา 20,899.-
19-24 ตุลาคม 2561
23-28 ตุลาคม 2561
04-09 ธันวาคม 2561
05-10 ธันวาคม 2561
ราคา 21,899.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก