Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 63 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : TG01_PEKPVG เยือน 2 มหานคร แดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (270319)


THM1-TG-CN-16JAN-27MAR19

ID : 25545

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง
ผลิตภัณฑ์ไข่มุก - ตลาดรัสเซีย - ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง-ผีเซี๊ยะ - พระราชวังฤดูร้อน
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - หยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก
เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - จินเม่าทาวเวอร์ (รวมชมวิวชั้น 87)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 มกราคม 2562
27 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : BZPEK06 T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES 6D4N (160519)


THZ1-TG-CN-14FEB-16MAY19

ID : 25269

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก
กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - ช้อปปิ้ง THE PLACE 
ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย  - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ถนนเทียนจื่อฝาง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ก.พ. – 05 มี.ค.62
07 – 12 มีนาคม 2562
14 – 19 มีนาคม 2562
21 – 26 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 02 เม.ย.62
25 – 30 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
04 – 09 เมษายน 2562
01 – 06 พฤษภาคม 2562
16 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : BZKMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N (130619)


THZ1-TG-CN-5DEC18-13JUN19

ID : 25268

ต้าหลี่-เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน
วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – ลี่เจียง
สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)
IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก
ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก 
ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-35,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 24 มกราคม 2562
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 21,999.-
13 – 18 มิถุนายน 2562
ราคา 22,999.-
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 06 มีนาคม 2562
07 – 12 มีนาคม 2562
14 – 19 มีนาคม 2562
21 – 26 มีนาคม 2562
28 มี.ค. - 02 เม.ย.62
25 – 30 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
14 – 19 ธันวาคม 2561
04 – 09 เมษายน 2562
ราคา 24,999.-
21 – 26 ธันวาคม 2561
01 – 06 พฤษภาคม 2562
ราคา 25,999.-
05 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 27,999.-
27 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 29,999.-
13 – 18 เมษายน 2562
ราคา 33,999.-
11 – 16 เมษายน 2562
12 – 17 เมษายน 2562
ราคา 35,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : SHCZDYG1 บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน (140319)


THS3-CZ-CN-20DEC18-14MAR19

ID : 25210

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนซีปู้เจีย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 ธันวาคม 2561
ราคา 21,999.-
10-13 / 24-27 มกราคม 2562
14-17 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2562
ราคา 24,999.-
14-17 มีนาคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 21999.-

ทัวร์จีน : SHWECSX6 เสินหนงเจี้ย ยำสาหร่าย เมืองเล่าปี่ (เกงจิ๋ว) ฉางซา 6 วัน 5 คืน (230119)


THS3-WE-CN-12DEC18-23JAN19

ID : 25202

ฉางซา-อี้หยาง-วัดไป๋หลู่-กำแพงเมืองโบราณอี้หยาง
อี๋ชาง-ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองอี๋ชาง-เสินหนงเจี้ย
ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด-อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว)
อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี-อุทยานเทียนเยี่ยน
ผ่านชมที่ราบสีแดง “หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง
อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขาเสินหนงกู่
สันเขาลิงทอง-เสี่ยวหลงถัง-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน
กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอกฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
ฉางเต๋อ-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-17 / 19-24 ธันวาคม 2561
16-21 / 23-28 มกราคม 2562
ราคา 21,999.-
28 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 30,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22888.-

ทัวร์จีน : TG75 ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (270319)


THB12-TG-CN-12DEC18-27MAR19

ID : 25296

คุนหมิง – ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์
หมู่บ้านซีโจว-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง-สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 17 Dec 18 
02 - 07 Jan 19 
09 - 14 Jan 19 
16 - 21 Jan 19 
23 - 28 Jan 19 
20 - 25 Feb 19 
27 Feb - 04 Mar 19
06 - 11 Mar 19 
13 - 18 Mar 19 
20 - 25 Mar 19 
27 Mar - 01 Apr 19 
ราคา 22,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22888.-

ทัวร์จีน : GO1KMG-TG007 คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน (260419)


THG1-TG-CN-1JAN-26APR19

ID : 25168

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก
สาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน
ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-35,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 มี.ค. 62
ราคา 22,888.-
22-27 ก.พ. 62
08-13 มี.ค. 62
15-20 มี.ค. 62
22-27 มี.ค. 62
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
ราคา 23,888.-
01-06 ม.ค. 62
11-16 ม.ค. 62
19-24 ม.ค. 62
ราคา 25,888.-
19-24 เม.ย. 62
20-25 เม.ย. 62
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 27,888.-
05-10 เม.ย. 62
06-11 เม.ย. 62
ราคา 28,888.-
10-15 เม.ย. 62
ราคา 35,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22888.-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE010 ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ว่านเซิ่น สะพานกระจก 5 วัน 4 คืน (120619)


THG1-WE-CN-23JAN-12JUN19

ID : 25166

ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง-เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้ว
ว่านเซิ่น-สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด (รวมรถแบตเตอรี่)
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง(รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำ
ช้อปปิ้งย่าเฉ่าเทียนเหมิน-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 ม.ค. 62
12-16 มี.ค. 62
ราคา 22,888.-
02-06 เม.ย. 62
08-12 พ.ค. 62
17-21 พ.ค. 62
12-16 มิ.ย. 62 
ราคา 23,888.-
13-17 เม.ย. 62
ราคา 32,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22888.-

ทัวร์จีน : GO1PVG-TG003 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เมืองโบราณอู่เจิ้น เวนิชแห่งเจ้อเจียง 5 วัน 4 คืน (290319)


THG1-TG-CN-27DEC18-29MAR19

ID : 25161

เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เซอร์ – SHANGHAI TOWER ชั้น 118
เมืองโบราณอู่เจิ้น+ล่องเรือ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถกอล์ฟ) – ศาลาฝานกง
พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย-ศูนย์อัญมณีหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY 
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนจีน – THAMES TOWN
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-31,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 ก.พ.62
27 ก.พ.-03 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
ราคา 22,888.-
29 มี.ค.-02 เม.ย.62
ราคา 23,888.-
27-31 ธ.ค. 61
ราคา 25,888.-
30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
ราคา 30,888.-
28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 31,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23888.-

ทัวร์จีน : XW-H24 ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6 วัน 4 คืน (200319)


THB12-XW-CN-21DEC18-20MAR19

ID : 24920

เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-เมืองฮาร์บิ้น
เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย
อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน-พระราชวังจอมปลอม
กระทรวงทั้งแปดของแมนจู-จัตุรัสเหวินฮั่ว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-26 ธ.ค.61
ราคา 23,888.-
9 -14 ม.ค. 62
16-21 ม.ค. 62
6-11 มี.ค.62
13-18 มี.ค.62
20-25 มี.ค.62
ราคา 24,888.-
23-28 ม.ค. 62
30 ม.ค.-4ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
15-20 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
27 ก.พ.-4 มี.ค.62
ราคา 25,888.-
28 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 29,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์จีน : 8L10 คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน พิชิต 2 ยอดเขา-ภูเขาหิมะมังกรหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน (200319)


THM1-8L-CN-17OCT18-20MAR19

ID : 24194

คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณจงเตี้ยน 
วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
ทะเลสาบนาพาไห่-เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา
สวนน้ำตกคุนหมิง
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-22, 24-29 ตุลาคม 2561
07-12, 21-26 พฤศจิกายน 2561
19-24 ธันวาคม 2561
09-14, 23-28  มกราคม 2562
20-25 กุมภาพันธ์ 2562
06-11, 13-18 ,20-25 มีนาคม 2562
ราคา 23,900.-
05 -10 ธันวาคม 2561
ราคา 25,900.-
27 ธันวาคม 2561- 01 มกราคม 2562
ราคา 27,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์จีน : SHTGPVG4 เซี่ยงไฮ้ บัวลอยไข่หวาน ดิสนีย์แลนด์ (พัก 5 ดาว) 4 วัน 3 คืน (280319)


THS3-TG-CN-17JAN-28MAR19

ID : 25213

เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอหม่า
จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านหยก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 มกราคม 2562
ราคา 23,999.-
28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2562
21-24 มีนาคม 2562
28-31 มีนาคม 2562
ราคา 24,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์จีน : SHXWTAO6 ชิงเต่า ขนมตาล เวยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 5 วัน 4 คืน (270319)


THS3-XW-CN-5DEC18-27MAR19

ID : 25207

ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-เสี่ยวอี๋ซาน
พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน
เวยฝั่ง-หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง-จี่หนาน
ทะเลสาบต้าหมิงหู-ถนนโบราณควางโหวหลี
บ่อน้ำพุเสือดำ-จี่หนาน-ไท่อาน-ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง)
เวยฝั่ง-โรงงานเบียร์ชิงเต่า-ถนนคนเดินไถ่ตง-จัตุรัส 54
ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 ธันวาคม 2561
2-6  / 9-13 / 16-20 / 23-27 มกราคม 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2562
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 มีนาคม 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 24999.-

ทัวร์จีน : SHCZWUH5 อู่ฮั่น...ทองเอก เขาบู๊ตึ้ง เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) 6 วัน 5 คืน (290319)


THS3-CZ-CN-8-29MAR19

ID : 25200

อู่ฮั่น-เมืองเกงจิ๋ว-สวนกวนอูอี้หยวนกำแพงเมืองเกงจิ๋ว
เมืองจงเสียง-หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง
เขาบู๊ตึ้ง-ตำหนักจื่อเซียว-ตำหนักหนานเหยียน
ตำหนักไท่จื่อ-เขาบู๊ตึ้ง-อารามอวี้ชวีกง-เมืองจ่าวหยาง
โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง-เมืองเซียงหยาง-กำแพงเมืองโบราณ
ถนนโบราณเซียงหยาง-เมืองอู่ฮั่น-ถนนคนเดินเจียงฮั่น
วัดกุยหยวน-นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยง
ซีเกียง-ถนนอาหารฮู่ปู้
สายการบิน : CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-13 มีนาคม 2562
29 มีนาคม-3 เมษายน 2562
ราคา 24,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์จีน : BZSHE01 HARBIN ICY SNOWY 6D4N BY XW (200219)


THZ1-XW-CN-19DEC18-20FEB19

ID : 24543

เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง
ร้านขายเสื้อกันหนาว-ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)
ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก - สวนเสือไซบีเรีย
ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART
ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง
อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ - สวนสตาลิน-ถนนโบราณกวนตง
รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง
ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 24 ธันวาคม 2561
02 – 07 มกราคม 2562
09 – 14 มกราคม 2562
16 – 21 มกราคม 2562
23 – 28 มกราคม 2562
30 ม.ค. – 04 ก.พ.62
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 28,999.-
26 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 29,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก