Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 138 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15999.-

ทัวร์จีน : มหานครเซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 6 วัน 5 คืน (171218)


THP14-FM-CN-3SEP-17DEC18

ID : 23795

เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-อู๋ซี
ฟาร์มไข่มุก – สวนพุทธเหนี่ยนฮวาวาน
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือแจว)
ถนนซินเทียนตี้-หาดไหว้ธาน – ถนนนานกิง
ตึก STARBUCK – บัวหิมะ – อุโมงเลเซอร์   
พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี – ร้านหยก
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES (FM)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-8, 17-22 ก.ย.61
15-20, 26-31 ต.ค.61
5-10, 19-24 พ.ย.61
9-14, 17-22 ธ.ค.61
ราคา 15,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15999.-

ทัวร์จีน : พิชิต 9 แห่ง สถานที่ห้ามพลาดเมื่อเยือนปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (061218)


THM1-TG-CN-23AUG-6DEC18

ID : 22407

ปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านนวดฝ่าเท้า +บัวหิมะ
ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง
ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง     
ผีเซียะ - หยก -  กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ผ้าไหม
ตลาดรัสเซีย -ผ่านชมสนามกีฬารังนก 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 27 สิงหาคม 2561
ราคา 15,999.-
20 - 24 กันยายน 2561
18 - 22 ตุลาคม 2561
08 - 12 พฤศจิกายน 2561
ราคา 16,999.-
06 - 10 ธั นวาคม 2561
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16777.-

ทัวร์จีน : PEK02 T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N BY TG (051218)


THZ1-TG-CN-24AUG-5DEC18

ID : 23328

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง
ร้านปี่เซียะ-ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย
ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,777-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 สิงหาคม 2561
07 – 11 กันยายน 2561
21 – 25 กันยายน 2561
ราคา 16,777.-
26 – 30 ตุลาคม 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
ราคา 17,900.-
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
ราคา 18,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16888.-

ทัวร์จีน : GO1PEK-MU001 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า 5 วัน 3 คืน (301218)


THG1-MU-CN-2NOV-30DEC18

ID : 24542

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์นวดฝ่าเท้า
วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า-อุทยานเป่ยไห่ – ผลิตภัณฑ์ยางพารา
หอฟ้าเทียนถาน – ศูนย์ไข่มุก – THE PLACE
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ศูนย์หยก
กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า)
สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ
ถนนหวังฝู่จิ่ง-วัดลามะ – ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 ธ.ค. 61
ราคา 16,888.-
02 – 06 พ.ย.61
ราคา 17,888.-
09 – 13 พ.ย.61
16 – 20 พ.ย.61
23 – 27 พ.ย.61
13 – 17 ธ.ค. 61
ราคา 18,888.-
07 – 11 ธ.ค. 61
ราคา 19,888.-
21 – 25 ธ.ค. 61
ราคา 19,988.-
30 ธ.ค.61–03 ม.ค.62
ราคา 28,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16888.-

ทัวร์จีน : TG71 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (061218)


THB12-TG-CN-3OCT-6DEC18

ID : 24105

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ถนนหวังฟู่จิ่ง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 - 07 Oct 18
ราคา 15,888.-
09 - 13 Nov 18 
14 - 18 Nov 18 
28 Nov - 02 Dec 18 
ราคา 16,888.-
12 - 16 Oct 18 
26 - 30 Oct 18 
06 - 10 Dec 18 
ราคา 17,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16899.-

ทัวร์จีน : CSPVGTG04 เซี่ยงไฮ้ ไก่ตุ๋นเห็ดหอม 5 วัน 3 คืน (071218)


THC4-TG-CN-24OCT-7DEC18

ID : 24170

เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
ร้านใบชา-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก
ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,899-17,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-28 ตุลาคม 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
ราคา 16,899.-
07-11 ธันวาคม 2561
ราคา 17,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16900.-

ทัวร์จีน : GO1PVG-MU001 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มนต์เสน่ห์ตะวันออก 5 วัน 3 คืน (291218)


THG1-MU-CN-1AUG-29DEC18

ID : 23177

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ศาลาฝานกง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ซูโจว
จัตุรัสหยวนหยง (SUZHOU HARMONY TIME SQUARE)
หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน+บัวหิมะ – หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG
ถนนนานกิง – ชมกายกรรม ERA-วัดพระหยกขาว
ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU) / SHANGHAI AIRLINES (FM)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 -15 ส.ค.61
ราคา 16,900.-
01-05 ส.ค. 61
ราคา 18,900.-
02 – 06 ส.ค. 61
15 – 19 ส.ค. 61
02 – 06 พ.ย. 61
ราคา 19,900.-
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 
07 – 11 ก.ย. 61
31 ต.ค.-04 พ.ย.61
07-11 พ.ย.61
09 – 13 พ.ย. 61
16 – 20 พ.ย. 61
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
12 – 16 ธ.ค.61 
ราคา 20,900.-
08 – 12 ส.ค. 61
17 – 21 ส.ค. 61
22 – 26 ส.ค. 61
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61 
14 – 18 ก.ย. 61
21 – 25 ก.ย.61
07 – 11 ธ.ค. 61
21 – 25 ธ.ค.61
ราคา 21,900.-
18 – 22 ต.ค. 61 
25 – 29 ธ.ค. 61
ราคา 22,900.-
10 – 14 ต.ค. 61
ราคา 23,900.-
29 ธ.ค.61–02 ม.ค.62
ราคา 24,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์จีน : BZPEK07 T-SUD BEIJING FUNNY SNOW 5D3N (220219)


THZ1-TG-CN-28DEC18-22FEB19

ID : 25025

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน-สวนสาธารณะเป่ยไห่
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านไข่มุก-ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานโหล่วกู่เซี่ยง
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ร้านบัวหิมะ - SNOW WORLD SKI RESORT 
ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 มกราคม 2562
ราคา 16,999.-
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
22 – 26 กุมพาพันธ์ 2562
ราคา 17,999.-
30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 24,999.-
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62 
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์จีน : มหานครฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 6 วัน 5 คืน (191218)


THP14-FD-CN-6SEP-19DEC18

ID : 23821

ฉงชิ่ง – อู่หลง - ภูเขานางฟ้า – เมืองหิมะนางฟ้า
ชมน้ำแข็งแกะสลัก ( ไม่รวมค่าเล่นเสก็ต 120 หยวนต่อท่าน )
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ – สะพานแก้วสวรรค์)
สุ้ยหนิง – วัดกว่างเต๋อ – ผ้าไหม – วัดเหวินซู 
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – บัวหิมะ – ร้านหยก
วัดเจ้าเจี่ย-ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน – ศาลาประชาคม (ด้านนอก)  
หงหย้าต้ง – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-22, 21-26, 24-29 พ.ย. 61
 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 // 12-17, 19-24 ธ.ค. 61
ราคา 16,999.-
6-11, 8-13, 13-18, 15-20 ก.ย. 61
ราคา 17,999.-
14-19, 15-20, 16-21, 25-30 ต.ค.61
ราคา 19,999.-
11-16, 13-18 ต.ค. 61
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์จีน : ซัวเถา ไหว้เจ้าเสริมดวง สะเดาะเคราะห์ ค้าขายร่ำรวย พักหรู 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (121218)


THP14-FD-CN-10OCT-12DEC18

ID : 23803

ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล - จางโจว
ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน
สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า-ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-13, 12-15, 19-22, 21-24 ต.ค.61
22-25, 26-29, 27-30 ต.ค.61
01-04, 09-12, 10-13 พ.ย.61
16-19, 24-27 พ.ย.61
12-15 ธ.ค.61
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์จีน : So Cool ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 5 วัน 3 คืน (061218)


THW2-TG-CN-22AUG-6DEC18

ID : 23296

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้
ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ตงหัวเหมิน-ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 ส.ค.61
29 ส.ค.-2 ก.ย.61
6-10 ก.ย.61
ราคา 16,999.-
19-23 ก.ย.61
24-28 ต.ค.61
31 ต.ค.-4 พ.ย.61
7-11 พ.ย.61
21-25 พ.ย.61
ราคา 17,999.-
6-10 ธ.ค.61
ราคา 18,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์จีน : GO1KWL-CZ004 Autumn In Guilin พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน (141218)


THG1-CZ-CN-2NOV-14DEC18

ID : 24559

กุ้ยหลิน-สวนเจ็ดดาว-เมืองจำลองซ่ง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี
หยางซั่ว-ถ้ำเงิน- ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง
อุทยานกู่ตง - หมู่บ้านไห่หยาง –เมืองโบราณต้าหวี่
สวนจื่อโจว-เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอรี่)
ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,888-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-07 พ.ย. 61
09-14 พ.ย. 61
16-21 พ.ย. 61
23-28 พ.ย. 61
14-19 ธ.ค. 61
ราคา 17,888.-
30 พ.ย.-05 ธ.ค. 61
07-12 ธ.ค. 61
ราคา 19,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์จีน : GO1CSX-WE006 จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้าน 4 วัน 3 คืน (201218)


THG1-WE-CN-6SEP-20DEC18

ID : 23746

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,888-26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 ก.ย. 61
20-23 ก.ย. 61
27-30 ก.ย. 61
25-28 ต.ค. 61
22-25 พ.ย. 61
29 พ.ย.-02 ธ.ค. 61
13-16 ธ.ค. 61
20-23 ธ.ค. 61
ราคา 17,888.-
13-16 ต.ค. 61
21-24 ต.ค. 61
06-09 ธ.ค. 61
ราคา 23,888.-
04-07 ต.ค. 61
ราคา 26,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์จีน : 8L09 คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (220319)


THM1-8L-CN-12OCT18-22MAR19

ID : 24192

คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง-ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
เมืองโบราณฉู่ฉง-ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก
วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
02-06 , 09-13 พฤศจิกายน 2561
16-20,23-27 พฤศจิกายน 2561
14-18 , 21-25 ธันวาคม 2561
04-08, 11-15 มกราคม 2562
18-22, 25-29 มกราคม 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562 
01-05, 08-12 มีนาคม 2562
15-19, 22-26 มีนาคม 2562
ราคา 17,900.-
19-23 ตุลาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561 
ราคา 19,900.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562
ราคา 22,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์จีน : PEK03 T-SUD BEIJING CITY OF DRAGON 5D3N BY MU (271218)


THZ1-MU-CN-6SEP-27DEC18

ID : 22437

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดฝ่าเท้า
หอบูชาฟ้าเทียนถาน-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก – วัดหลิงกวง (วัดพระเขี้ยวแก้ว) – ร้านปี่เซียะ
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพาราโอโซน-วัดลามะหย่งเหอกง
นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง 
ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 กันยายน 2561
ราคา 17,900.-
17 – 21 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
ราคา 18,900.-
11 – 15 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 19,900.-
27 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 20,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก