Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 63 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์จีน : BZTSN01 AMAZING BEIJING TIANJIN 5D3N BY XW (220319)


THZ1-XW-CN-2NOV18-22MAR19

ID : 24576

เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ-ร้านนวดฝ่าเท้า
ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง     
หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ-ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – ถนนอิตาลี
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
ราคา 14,999.-
02 - 06 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 05 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
ราคา 15,999.-
01 – 05 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 16,999.-
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15888.-

ทัวร์จีน : GO1KWL-CZ003 Miracle Of Guilin 5 วัน 4 คืน (200319)


THG1-CZ-CN-5DEC18-20MAR19

ID : 25158

กุ้ยหลิน-เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน
ถนนโบราณตงซี-ถนนโบราณซิงผิง
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง-สวนชวนซาน
ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)
เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-06 ม.ค.62
ราคา 15,888.-
23-27 ม.ค. 62
27 ก.พ.- 03 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
ราคา 16,888.-
05-09 ธ.ค. 61
26-30 ธ.ค. 61
ราคา 17,888.-
06-10 ก.พ. 62
ราคา 23,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15999.-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (040519)


THP14-FD-CN-10JAN-4MAY19

ID : 25565

ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง
ถนน SHIBAN – ชมแสงสีเมืองหงส์-ฟ่งหวง – จางเจี้ยเจี้ย
สะพานอ่ายจ้าย – เทียนเหมินซาน - (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์-สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน
ศูนย์สมุนไพรจีน – ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน – ร้านใบชา
พิพิธภัณฑ์หวังหม่าตุย – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 , 17-21 ม.ค. 62
21-25 ก.พ., 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62
1-5 , 6-10 มี.ค. 62
ราคา 15,999.-
14-18 , 15-19 , 16-20 มี.ค.62
21-25 , 27-31 , 28 มี.ค.-1 เม.ย. 62
ราคา 16,999.-
4-8 พ.ค. 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15999.-

ทัวร์จีน : BZPVG08 T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND 5D3N (280619)


THZ1-XJ-CN-1MAR-28JUN19

ID : 25266

เซี่ยงไฮ้ - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว (ล่องเรือ)
ร้านผ้าไหม  ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - หาดไหว่ทัน
ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง-เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.62
14 – 18 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.62
ราคา 15,999.-
01 – 05 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย.62
03 – 07 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
ราคา 16,999.-
17 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 17,999.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค.62
30 เม.ย. – 04 พ.ค.62
ราคา 19,999.-
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15999.-

ทัวร์จีน : BZCSX21 T-SUD ZHANGJIAJIE LIMITLESS SCENERY 4 วัน 3 คืน (290119)


THZ1-CZ-CN-11DEC18-29JAN19

ID : 25105

จางเจียเจี้ย-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือแม่น่ำถัวเจียง
สะพานสายรุ้ง-ชมแสงสีเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน
ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
ร้านหยก-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-เทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์
ทางเดินกระจก-ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพร-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านใบชา-ถ้ำมังกรเหลือง
สายการบิน : China Southern Airlines (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค. 61-ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 14 ธันวาคม 2561
08 – 11 มกราคม 2562
29 ม.ค. – 01 ก.พ.2562
ราคา 15,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15999.-

ทัวร์จีน : BZKWL03 T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH 6D 5N (220319)


THZ1-CZ-CN-30NOV18-22MAR19

ID : 25071

เมืองกุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน-ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
สวนฉวนซาน-ถ้ำทะลุ-ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-หลงเซิน-นาขั้นบันไดหลงจี๋
หมู่บ้านชาวจ้วง-เขางวงช้าง-เขาเซียงกง-เมืองหยางซั่ว
ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง-ร้านผ้าไหม
หยางซั่ว-ศาลาเซียวเหยา-ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 - 19 ธันวาคม 2561
18 - 23 มกราคม 2562
25 – 30 มกราคม 2562
ราคา 15,999.-
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2561
01 - 06 มีนาคม 2562
08 – 13 มีนาคม 2562
22 – 27 มีนาคม 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16888.-

ทัวร์จีน : GO1PVG-CA003 เซี่ยงไฮ้ ไฉไล สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (270419)


THG1-CA-CN-16FEB-27APR19

ID : 25163

เซี่ยงไฮ้-หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ+ล่องเรือชมเมือง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
สวนใบชาหลงจิ่ง – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ศูนย์ผ้าไหม
ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ-อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์อัญมณีหยก
หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – Starbucks Reserve Roastery
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 12 มี.ค.62
23 – 26 มี.ค.62
ราคา 16,888.-
30 มี.ค. – 02 เม.ย.62
27 – 30 เม.ย.62
ราคา 17,888.-
16 – 19 ก.พ.62
ราคา 18,888.-
06 – 09 เม.ย.62
ราคา 19,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์จีน : ซัวเถา ไหว้เจ้าเสริมดวง สะเดาะเคราะห์ ค้าขายร่ำรวย พักหรู 5 ดาว ผ่อนคลายสปาหรู 4 วัน 3 คืน (260419)


THP14-FD-CN-11JAN-26APR19

ID : 25569

ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล-จางโจว
ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว
วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า
ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว – เมืองเท่งไฮ่
สุสานพระเจ้าตาก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-14 // 18-21 ม.ค.62
22-25 ก.พ.62 // 01-04 มี.ค. 62
29 มี.ค.-01 เม.ย.62
18-21, 24-27, 25-28, 26-29 เม.ย.62
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์จีน : SHCZKWL11 กุ้ยหลิน ขนมชั้น หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า) 5 วัน 4 คืน (270319)


THS3-CZ-CN-12DEC18-27MAR19

ID : 25199

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
เขางวงช้าง+ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND
ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-หยางซั่ว
ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)
อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-เขาเซียงกง-ร้านผ้าไหม
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปีอิสระช้อปปิ้ง
ตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ธันวาคม 2561
30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2562
27-31 มีนาคม 2562
ราคา 16,999.-
31 ธันวาคม 2561-4 มกราคม 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 16999.-

ทัวร์จีน : BZPEK07 T-SUD BEIJING FUNNY SNOW 5D3N (220219)


THZ1-TG-CN-28DEC18-22FEB19

ID : 25025

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน-สวนสาธารณะเป่ยไห่
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านไข่มุก-ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานโหล่วกู่เซี่ยง
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ร้านบัวหิมะ - SNOW WORLD SKI RESORT 
ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 มกราคม 2562
ราคา 16,999.-
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
22 – 26 กุมพาพันธ์ 2562
ราคา 17,999.-
30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 24,999.-
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62 
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์จีน : 8L09 คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (220319)


THM1-8L-CN-12OCT18-22MAR19

ID : 24192

คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง-ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
เมืองโบราณฉู่ฉง-ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก
วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
02-06 , 09-13 พฤศจิกายน 2561
16-20,23-27 พฤศจิกายน 2561
14-18 , 21-25 ธันวาคม 2561
04-08, 11-15 มกราคม 2562
18-22, 25-29 มกราคม 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562 
01-05, 08-12 มีนาคม 2562
15-19, 22-26 มีนาคม 2562
ราคา 17,900.-
19-23 ตุลาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561 
ราคา 19,900.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562
ราคา 22,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์จีน : GO1HAK-HU002 ไหโข่ว ซานย่า ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก 5 วัน 4 คืน (200319)


THG1-HU-CN-2JAN-20MAR19

ID : 25169

ไหโข่ว-โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง-โบ๋อ่าว
ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก
หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า (ปิงหลางกู่) (รวมรถกอล์ฟ)
ซานย่า-ร้านเยื่อไผ่-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง)
เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร.-วัดหนานซาน
อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)
ร้านอาหารทะเล-หาดต้าตงไห่-ร้านสินค้าพื้นเมือง
THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS
ถนนคนเดินฉีโหลว
สายการบิน : HAINAN AIRLINES (HU)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-06 ม.ค. 62
04-08 ม.ค. 62
ราคา 18,888.-
09-13 ม.ค. 62
11-15 ม.ค. 62
16-20 ม.ค. 62
18-22 ม.ค. 62
23-27 ม.ค. 62
25-29 ม.ค. 62
20-24 ก.พ. 62
22-26 ก.พ. 62
06-10 มี.ค. 62
08-12 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
ราคา 19,888.-
15-19 ก.พ. 62
ราคา 22,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์จีน : GO1KWL-CZ005 กุ้ยหลิน ซานเจียง หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (290319)


THG1-CZ-CN-28DEC18-29MAR19

ID : 25162

กุ้ยหลิน-ซานเจียง-หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย-เจดีย์เผ่าต้ง
สะพานลมฝนเฉิงหยาง-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง
ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)-สวนเจ็ดดาว
เมืองจำลองซ่ง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-09 ม.ค. 62
11-16 ม.ค. 62
ราคา 18,888.-
25-30 ม.ค. 62
15-20 ก.พ. 62
01-06 มี.ค. 62
15-20 มี.ค. 62
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
ราคา 19,888.-
28 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
01-06 ก.พ. 62
ราคา 23,888.-
08-13 ก.พ. 62
ราคา 25,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD004 จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (200319)


THG1-FD-CN-19DEC18-20MAR19

ID : 25160

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน-จางเจียเจี้ย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 ธ.ค. 61
ราคา 18,888.-
21-25 ธ.ค. 61
16-20 ม.ค. 62
23-27 ม.ค. 62
20-24 ก.พ. 62
06-10 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
ราคา 19,888.-
26-30 ธ.ค. 61
ราคา 21,888.-
30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62
ราคา 25,888.-
28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
ราคา 27,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 18999.-

ทัวร์จีน : ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน (200419)


THP14-FD-CN-9JAN-20APR19

ID : 25571

ซัวเถา - เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา
หูเหวินฮู่บ้านโบราณ-แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)
ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) 
เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-13 // 10-14 // 12-16 // 16-20 // 19-23 ม.ค.62
20-24 // 23-27 ก.พ. // 27 ก.พ.-03 มี.ค.62
02-06 // 03-07 // 06-10 // 07-11 // 08-12 // 09-13 มี.ค.62 
13-17 // 14-18 // 15-19 // 16-20 // 20-24 มี.ค.62
21-25 // 22-26 // 23-27 // 24-28 มี.ค.62
27-31 มี.ค. // 30 มี.ค.-03 เม.ย.62
03-07 // 04-08 // 05-09 // 06-10 // 19-23 // 20-24 เม.ย.62
ราคา 18,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก