Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 195 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์จีน : PVG07 T-SUD SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N BY HO (301218)


THZ1-HO-CN-11OCT-30DEC18

ID : 23845

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชา
ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย-ร้านผ้าไหม –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ถนนนานกิง-หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100
ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ตลาดเถ่าเปา 
สายการบิน : JUNEYAO AIRLINES (HO)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค.61
14 – 18 ธันวาคม 2561
ราคา 14,999.-
18 – 22 ตุลาคม 2561
ราคา 15,999.-
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 16,999.-
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14888.-

ทัวร์จีน : TG73 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (241118)


THB12-TG-CN-22SEP-24NOV18

ID : 23386

เซี่ยงไฮ้-เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย”-วัดหลิงซาน(รวมรถราง)
เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน”-ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องทะเลสาบซีหู - เมืองเซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”
ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-หอไข่มุก – อุโมงเลเซอร์ –หาดไว่ทาน
ถนนนานจิงลู่-ตลาดเถาเป่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-25 ก.ย.61
ราคา 14,888.-
8-11 พ.ย.61
10-13 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
ราคา 15,888.-
4-7 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
27-30 ต.ค.61
3-6 พ.ย.61
22-25 พ.ย.61
24-27 พ.ย.61
ราคา 16,888.-
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
ราคา 17,888.-
13-16 ต.ค.61
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14899.-

ทัวร์จีน : CSTSNXW04 เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า 4 วัน 3 คืน (181018)


THC4-XW-CN-10AUG-18OCT18

ID : 22693

เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,899-17,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 สิงหาคม 2561
ราคา 14,899.-
13-16 กันยายน 2561 
27-30 กันยายน 2561 
ราคา 15,899.-
10-13 สิงหาคม 2561
ราคา 16,899.-
18-21 ตุลาคม 2561
ราคา 17,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์จีน : GO1KMG-MU004 คุนหมิง ถ่อวเล่อ หมู่บ้านแปะก๊วยพันปี 4 วัน 3 คืน (171118)


THG1-MU-CN-29OCT-17NOV18

ID : 23772

คุนหมิง-ผานโจว-อุทยานบึงแห่งชาติที่ภูเขาเหนียงเหนียงซาน
แกรนด์แคนยอนแม่น้ำ ลิ่วเชอเหอ-ถ้ำกวนอิม
ล่องเรือเจียงหยวนเจียงหยวน-สวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหยินหู
เขาวงกต-หมู่บ้านถ่อวเล่อแปะก๊วยพันปี-ถ่อวเล่อ
สวนน้ำตก-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม-เมืองโบรารกวนตู้-ร้านยางพารา
ประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ต.ค.-01 พ.ย.61
03-06 พ.ย.61
17-20 พ.ย.61
ราคา 14,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์จีน : CSX12 T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY WE (301218)


THZ1-WE-CN-12OCT-30DEC18

ID : 24088

ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม
แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก -  เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านใบชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
ราคา 14,999.-
14 – 17 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
ราคา 15,999.-
19 – 22 ตุลาคม 2561
ราคา 16,999.-
12 - 15 ตุลาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 19,999.-
30 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์จีน : CSX01 BREATH OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD (231018)


THZ1-FD-CN-12-23OCT18

ID : 24085

เมืองฉางซา-จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก
เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 18 ตุลาคม 2561
23 – 26 ตุลาคม 2561
ราคา 14,999.-
12 – 15 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์จีน : เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (091118)


THP14-XJ-CN-7SEP-9NOV18

ID : 23798

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – วัดหลิงซาน (รวมรถกอล์ฟ)
ฟาร์มไข่มุก – ซูโจว -DISNEY LAND ( รวมนั่งรถไฟเข้า-ออกสวนสนุก )  
หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า
ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor  
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-11 , 13-17 , 14-18 ก.ย.61
20-24 , 21-25  ก.ย.61
15-19 , 16-20 พ.ย. 61
ราคา 14,999.-
25-29 , 26-30 ต.ค.61
1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 พ.ย. 61
ราคา 15,999.-
11-15 , 12-16 , 18-22 ต.ค.61
19-23 , 20-24 ต.ค. 61
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (161018)


THP14-FD-CN-12-16OCT18

ID : 23787

ฉางซา – จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ร้านหม้อ
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า – ศูนย์สุขภาพแอนไอออน
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านชา - ร้านหยก – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-15 , 13-16 ตุลาคม 2561
ราคา 15,999.-
14-17 , 15-18 , 16-19 ตุลาคม 2561
ราคา 14,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์จีน : เยือนถิ่นแดนมังกร เที่ยว 2 มหานคร ปักกิ่ง เทียนสิน 4 วัน 3 คืน (290918)


THP14-XW-CN-9-29SEP18

ID : 23784

เทียนสิน – ปักกิ่ง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
ร้านไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน)
ร้านยางพารา – กายกรรมปักกิ่ง-บัวหิมะ
กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน)
ร้านหยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ผีเซี่ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-12, 14-17, 15-18 ก.ย.61
23-26,29 ก.ย.-2 ต.ค.61
ราคา 14,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์จีน : TG78_PEK กำแพงเมืองจีน-ล่องเรือมังกรชมพระราชวังฤดูร้อน ชมวิวพระราชวังต้องห้าม ในมุมที่สวยที่สุดในโลก 5 วัน 3 คืน (061218)


THM1-TG-CN-23AUG-6DEC18

ID : 22869

จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง
ชมวิวพระราชวังต้องห้าม-ร้านชา
หอฟ้าเทียนถาน - ร้านยางพารา
ล่องเรือมังกรชมพระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก - วัดลามะ - ร้านผีเซี๊ยะ
ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง-หยก - บัวหิมะ
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
ผ้าไหม - ถนนหนานโหลวกู่เซียง  
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 สิงหาคม 2561
20-24 กันยายน 2561
18-22 ตุลาคม 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
ราคา 14,999.-
06-10 ธันวาคม 2561
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์จีน : PVG04 T-SUD HAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ (281218)


THZ1-XJ-CN-13OCT-28DEC18

ID : 22732

เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100
ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 17 ธันวาคม 2561
ราคา 14,999.-
22 - 26 ธันวาคม 2561
ราคา 15,999.-
13 - 17 ตุลาคม 2561
20 - 24 ตุลาคม 2561
06 - 10 ธันวาคม 2561
27 - 31 ธันวาคม 2561
ราคา 16,999.-
28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15899.-

ทัวร์จีน : CSKWLCZ04 กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์ 6 วัน 5 คืน (261018)


THC4-CZ-CN-26JUL-26OCT18

ID : 22705

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
สวนผลไม้ตามฤดูกาล-หยางซั่ว-ถ้ำเขาทะลุ-ถนนฝรั่ง 
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยางพารา
เขาเซียงกง-โชว์มิราจ-ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน
ต้นไทรพันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT 
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,899-16,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 -07 สิงหาคม 2561
26 - 31 ตุลาคม 2561
ราคา 15,899.-
26 - 31 กรกฎาคม 2561
11 - 16 ตุลาคม 2561
ราคา 16,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15899.-

ทัวร์จีน : CSCTU3U03 เฉิงตู ซุป 2 สี น้ำตกฉื่อสุ่ย เล่อซาน (พัก 5 ดาว) 5 วัน 4 คืน (261218)


THC4-3U-CN-28NOV-26DEC18

ID : 22702

เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-น้ำตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ
เมืองโบราณปิ่งอาน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต
ร้านหยก-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนโบราณจินหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทางพ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
ราคา 15,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15899.-

ทัวร์จีน : CSPEKTG02 ปักกิ่ง เป็ดย่าง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (271218)


THC4-TG-CN-29AUG-27DEC18

ID : 22696

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
ร้านนวดเท้า-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา
กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก
ตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม-ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ-วัดลามะ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,899-18,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-21 พฤศจิกายน 2561
ราคา 15,899.-
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
15-19 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
17-21 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
ราคา 16,899.-
05-09 ธันวาคม 2561
ราคา 17,899.-
20-24 ตุลาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
ราคา 18,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD001 สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (171018)


THG1-FD-CN-5SEP-17OCT18

ID : 23750

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย-ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย
ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยางพารา-ศูนย์ใบชาหรือผ้าไหม
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-09 ก.ย. 61
ราคา 15,900.-
19-23 ก.ย. 61
ราคา 16,900.-
12-16 ก.ย. 61
ราคา 17,900.-
17-21 ต.ค. 61
ราคา 18,900.-
03-07 ต.ค. 61
10-14 ต.ค. 61
11-15 ต.ค. 61
12-16 ต.ค. 61
ราคา 20,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

สิ่งแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะไป ทัวร์จีน คือตำนานที่บอกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน เป็นตำนานที่ดังไปทั่วโลก และด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และประชาการที่หนาแน่น ทำให้สนามบินที่กรุงปักกิ่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคน เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย นครปักกิ่งเป็นศุนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมชนทางการคมราคมทั่วประเทศจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและนักทัวร์จีนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน บัวหิมะ และ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทัวร์จีนเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์จีนราคาถูก  เที่ยวจีนราคาถูก เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเราซิค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์จีนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***


 

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์จีน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางจีน ลองใช้บริการทัวร์จีน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์จีนดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ราคาพิเศษ!  เที่ยวจีนกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่รู้จักในชื่อ จีน หรืออ่านว่า โจวงกว๋อ เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4
เมืองหลวง: ปักกิ่ง
ประชากร: 1.351 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 8.227 ล้านล้าน USD (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: สี จิ้นผิง
สกุลเงิน: เหรินหมินปี้
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์จีนราคาถูก พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน ไปเที่ยวพระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1406 ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีนแปลตามตัวแล้วแปลว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ซิง โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาทัวร์จีนจะรู้จักพระราชวังแห่งนี้ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งมีพื้นที่ถึง 720,000 ตรม. อาคาร 800 หลัง มีห้อง 9,999 ห้องและพระที่นั่ง 75 องค์ ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1949 – พ.ศ. 1963

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม (Gu Gong or Imperial Palace or Forbidden City) นั้นตั้งอยู่ด้านหลังของพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือถึงใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบกว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้ง 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง ผู้ที่มาทัวร์จีนจะเห็นได้ว่าพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน วังหน้าและวังใน วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้นั้นจะออกว่าราชการ หรือจัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า วังในเป็นเขตหวงห้ามซึ่งไม่ให้ผู้ชายเข้านอกจากขันทีเท่านั้น ในส่วนวังหน้านั้นมี 3 ตำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบนแกนกลางเส้นตรงได้แก่ 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก