Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 88 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : อาลีซาน ไต้หวัน สุริยันจันทรา COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (281217)

THS3-CI-TW-28DEC17-1JAN18

ID : 17406

ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ไทเป
ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-เมืองเถาหยวน-ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชมวิวชั้น 89)
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต COUNTDOWN ปี 2018
DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อุทยานเย๋หลิ่ว
วัดหลงซันซื่อ-อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 37,799 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561
ราคา 37,799.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE-CI011 ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (061217)

THG1-CI-TW-18OCT-6DEC17

ID : 17756

ไทเป – อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-โรงงานหินอ่อน
ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋-ฮวาเหลียน–อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)
วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 23 ต.ค. 60
6 – 11 ธ.ค. 60
ราคา 37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN COUNT DOWN FU FU (301217)

THA16-CI-TW-30DEC17-3JAN18

ID : 16950

GLORIA OUTLETS-ไทเป – กระเช้าเมาคง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ร่วมนับถอยหลัง  COUNT - DOWN 2018
ไถจง  - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)
ร้านสร้อย-DUTY FREE – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
ราคา 38,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN NEW YEAR FUN FUN (301217)

THA16-CI-TW-30DEC17-3JAN18

ID : 16949

ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไถจง  - หนานโถว
วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต– ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)-ร้านสร้อย
DUTY FREE – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค.61
ราคา 38,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE-TG003 ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (301217)

THG1-TG-TW-6-30DEC17

ID : 17759

ไทเป – อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-โรงงานหินอ่อน
ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋-ฮวาเหลียน–อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)
วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 39,900-41,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6 – 11 ธ.ค. 60 ราคา 39,900.-
30 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 ราคา 41,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวันฟินฟินฟิน 5 วัน 4 คืน (301217)

THS2-TG-TW-30DEC17-3JAN18

ID : 17070

ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
วัดจงไถ่ซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ไทเป-อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
FARGLORY OCEAN PARK-ฮัวเหลียน-ไทเป-เหย่หลิ่ว
จิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101– ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61
ราคา 41,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN เฮงเฮง 5 วัน 4 คืน (301217)

THS2-TG-TW-30DEC17-3JAN18

ID : 17068

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง  – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินอู่
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+นั่งกระเช้า – เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน (สวนสนพันปี+นั่งรถไฟโบราณ)
เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง-วัดฝ๋อกวงซัน
หมู่บ้าน 10 กลอง+ชมโชว์ตีกลอง+ฝึกตีกลองแบบง่ายๆ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฉีเหม่ย-ไทเป  พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค.60–3 ม.ค. 61
ราคา 41,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวันฟินฟิน 5 วัน 4 คืน (291217)

THS2-TG-TW-29DEC17-2JAN18

ID : 17066

ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินอู่
ร้านชา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)-ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ไทเป-อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
FARGLORY OCEAN PARK-ฮัวเหลียน-ร้าน GERMANIUM
ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61
ราคา 42,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวันลั้ลลา 5 วัน 4 คืน (291217)

THS2-CI-TW-29DEC17-2JAN18

ID : 17077

ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่
เจียอี้-อุทยานเขาอารีซัน    เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
COUNT DOWN  ปี 2018 @E-DA WORLD-วัดฝอกวงซัน
เจดีย์มังกรเสือ – นั่งรถไฟหัวจรวด– ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61
ราคา 43,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN NEW YEAR SUPER SUPER (301217)

THA16-CI-TW-30DEC17-4JAN18

ID : 16952

ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไถจง-หนานโถว
วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ – เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด-ร้านสร้อย
ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)-วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 
DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-GLORIA  OUTLETS
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61
ราคา 43,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวันฮาเฮ 6 วัน 5 คืน (281217)

THS2-CI-TW-28DEC17-2JAN18

ID : 17076

ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 )-ฮัวเหลียน
อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK
ไทเป - เหย่หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ -  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (ชมโชว์ตัดขนแกะ)
ซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค. 60-2 ม.ค. 61
ราคา 45,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวันชิวชิว 8 วัน 7 คืน (261217)

THS2-TG-TW-26DEC17-2JAN18

ID : 17078

พิพิธภัณฑ์กู้กง-ไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+ นั่งกระเช้า
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่
เจียอี้-อุทยานเขาอารีซัน    เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)
E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น)-SHOPPING OUTLET MALL 
เกาสง-อุทยานเขิ่นติง-หมาวปี้โถว-ประภาคารเอ๋อหลวนปี้
ไถตง-ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว  - สายน้ำไหลย้อน – ซานเซียนไถ
Monument marking The Tropic of Cancer-สือทีผิง-ฮวาเหลียน   
อุทยานทาโรโกะ-ไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89)
เหย่หลิ่ว–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค.61
ราคา 49,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวันเลิฟเลิฟ 8 วัน 7 คืน (271217)

THS2-CI-TW-27DEC17-3JAN18

ID : 17075

พิพิธภัณฑ์กู้กง -  ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+ นั่งกระเช้า
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่
เจียอี้-อุทยานเขาอารีซัน    เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)
E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น)+SHOPPING OUTLET MALL 
เกาสง-อุทยานเขิ่นติง-หมาวปี้โถว-ประภาคารเอ๋อหลวนปี้-ไถตง
ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว-สายน้ำไหลย้อน-Monument marking the Tropic of Cancer
สือทีผิง-ฮวาเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-ไทเป-เหย่หลิ่ว–ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค.61
ราคา 49,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก