Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 117 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : FJL06 อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน (200418)

THF5-CI-TW-3DEC17-20APR18

ID : 18817

ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด
ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 23 JAN 18
26 – 29 JAN 18
01 – 04 FEB 18
08 – 11 FEB 18
24 – 27 FEB 18
ราคา 21,999.-
03 – 06 MAR 18
05 – 08 APR 18
20 – 23 APR 18
ราคา 22,999.-
05-08 DEC 17
07-10 DEC 17
13-16 DEC 17
25-28 DEC 17
ราคา 23,999.-
03-06 DEC 17
ราคา 24,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-04 TAIWAN แอ๊ก แอ๊ก 5D4N (170318)

THA16-CI-TW-23DEC17-17MAR18

ID : 18919

เถาหยวน  - GLORIA OUTLET 
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง
เจียอี้-นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )
ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,888-22,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 27 ธ.ค.60
ราคา 22,888.-
06 – 10 ม.ค. 61
13 – 17 ม.ค. 61
20 – 24 ม.ค. 61
03 – 07 ก.พ. 61
10 – 14 ก.พ. 61
17 – 21 ก.พ. 61
24 – 28 ก.พ. 61
03 – 07 มี.ค. 61
10 – 14 มี.ค. 61
17 – 21 มี.ค. 61
ราคา 22,899.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-04 TAIWAN แอ๊ก แอ๊ก 5D4N (170318)

THA7-CI-TW-23DEC17-17MAR18

ID : 18893

เถาหยวน  - GLORIA OUTLET 
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง
เจียอี้-นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )
ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,888-22,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 27 ธ.ค.60
ราคา 22,888.-
06 – 10 ม.ค. 61
13 – 17 ม.ค. 61
20 – 24 ม.ค. 61
03 – 07 ก.พ. 61
10 – 14 ก.พ. 61
17 – 21 ก.พ. 61
24 – 28 ก.พ. 61
03 – 07 มี.ค. 61
10 – 14 มี.ค. 61
17 – 21 มี.ค. 61
ราคา 22,899.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL15 ไต้หวัน ชิงจิง ลั่นเลย (040418)

THF5-CI-TW-28DEC17-4APR18

ID : 18819

ไถจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด
ศูนย์ Germanium-เย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตลาดซีเหมินติง-COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28-31 DEC 17
04 – 07 APR 18
ราคา 22,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL03 ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4 วัน 3 คืน (260418)

THF5-TG-TW-2DEC17-26APR18

ID : 18810

เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง
ชิมชาอู่หลง-ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium
พิพิธภัณฑ์กู้กง-COSMETIC SHOP
ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 10 DEC 17
09 – 12 DEC 17
16 -19 DEC 17
18 – 21 JAN 18
25 – 28 JAN 18
01 – 04 FEB 18
08 – 11 FEB 18
22 – 25 FEB 18
ราคา 22,999.-
21 – 24 DEC 17
23 – 26 DEC 17
22 – 25 MAR 18
29 MAR-01 APR 18
06 – 09 APR 18
26 – 29 APR 18
ราคา 23,999.-
02 – 05 DEC 17
ราคา 24,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN UNIQUE EDA (220318)

THA7-CI-TW-23NOV17-22MAR18

ID : 18613

เมืองเกาสง –ถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD
PIER 2 ART CENTER -  วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร
EDA WORLD-เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน
ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง-แวะชิมชา – เจียอี้ไนท์มาเก็ต
เมืองเกาสง –ร้านขนมพายสับปะรด
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 NOV 60
18-21 JAN 61
25-28 JAN 61
26-29 JAN 61
8-11 FEB 61
9-12 FEB 61
22-25 FEB 61
2-5 MAR 61
8-11 MAR 61
22-25 MAR 61
ราคา 23,888.-
2-5 DEC 60
8-11 DEC 60
ราคา 24,888.-
1-4 DEC 60
28-31 DEC 60
ราคา 25,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL13 เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (250418)

THF5-CI-TW-6DEC17-25APR18

ID : 18827

ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน-ขนมพายสับปะรด
หนิงเซียไนท์มาเก็ต-ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ร้านเครื่องสำอาง–อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 21 JAN 18
24 – 28 JAN 18
31 JAN-04 FEB 18
27 FEB–03 MAR 18
ราคา 23,999.-
17 – 21 MAR 18
28 MAR-01 APR 18
02 – 06 APR 18
04 – 08 APR 18
06 – 10 APR 18
25 – 29 APR 18
ราคา 24,999.-
6-10 DEC 17
13-17 DEC 17
20-24 DEC 17
ราคา 25,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL19 ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง 5 วัน 4 คืน (020318)

THF5-CI-TW-14DEC17-2MAR18

ID : 18814

เถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร ขึ้นตึกชั้น 89)
COSMETIC SHOP -ไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี – ชิมชาอู่หลง – ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต
เกาสง-ศูนย์ germanium-วัดฝ๋อกวงซาน-EDA OUTLET
ร้านขนมพายสับปะรด-อ่าวซือจือ-สถานีรถไฟ Formosa Boulevard
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-18 Dec 17
20-24 Dec 17
23-27 Feb 18
2-6 Mar 18
ราคา 23,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST16 มุ้งมิ้ง เกาสง 4 วัน 3 คืน (160318)

THS2-CI-TW-10NOV17-16MAR18

ID : 18412

เกาสง-เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน
EDA WORLD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL)
ไทจง – หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชา – ไทเป
พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด-แวะถ่ายรูปที่ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 - 13 พ.ย.60
24 – 27 พ.ย.60
15-18 ธ.ค.60
12-15 ม.ค.61
19 - 22 ม.ค.61
2 - 5 ก.พ.61
23 – 26 ก.พ.61
9 - 12 มี.ค.61
16 - 19 มี.ค.61
ราคา 24,500.-
22 -25 ธ.ค.60
ราคา 24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-01 TAIWAN SHAN SHAN 4D3N (210618)

THA16-CI-TW-19JAN-21JUN18

ID : 18922

เถาหยวน  - ไถจง  - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ร้านสร้อย GERMANIUM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 22 ม.ค. 61
27 – 30 ม.ค. 61 
16 – 19 ก.พ. 61
22 – 25 ก.พ. 61
02 – 05 มี.ค. 61
08 – 11 มี.ค. 61
15 – 18 มี.ค. 61
22 – 25 มี.ค. 61
28 – 31 มี.ค. 61
ราคา 24,888.-
07 – 10 เม.ย. 61
19 – 22 เม.ย. 61
26 – 29 เม.ย. 61
03 - 06 พ.ค. 61
10 – 13 พ.ค. 61
17 – 20 พ.ค. 61
24 – 27 พ.ค. 61
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 61
07 – 10 มิ.ย. 61
21 – 24 มิ.ย. 61
ราคา 26,888.-
05 – 08 เม.ย. 61
06 – 09 เม.ย. 61
ราคา 27,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-01 TAIWAN SHAN SHAN 4D3N (210618)

THA7-CI-TW-19JAN-21JUN18

ID : 18896

เถาหยวน  - ไถจง  - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ร้านสร้อย GERMANIUM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 22 ม.ค. 61
27 – 30 ม.ค. 61 
16 – 19 ก.พ. 61
22 – 25 ก.พ. 61
02 – 05 มี.ค. 61
08 – 11 มี.ค. 61
15 – 18 มี.ค. 61
22 – 25 มี.ค. 61
28 – 31 มี.ค. 61
ราคา 24,888.-
07 – 10 เม.ย. 61
19 – 22 เม.ย. 61
26 – 29 เม.ย. 61
03 - 06 พ.ค. 61
10 – 13 พ.ค. 61
17 – 20 พ.ค. 61
24 – 27 พ.ค. 61
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 61
07 – 10 มิ.ย. 61
21 – 24 มิ.ย. 61
ราคา 26,888.-
05 – 08 เม.ย. 61
06 – 09 เม.ย. 61
ราคา 27,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ไฮไฮ 5 วัน 4 คืน (211217)

THS2-BR-TW-5OCT-21DEC17

ID : 17069

กู้กง - ตึกไทเป 101 -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
หมู่บ้านเก้าชนเผ่า (สวนสนุก+ชมโชว์+นั่งกระเช้า)
วัดเหวินอู่-สวนสนพันปีอารีซัน - หมู่บ้าน 10 กลอง
เจดีย์มังกรเสือ - วัดฝอกวงซัน
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 24,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 27 พ.ย.60
ราคา 24,900.-
5 - 9 ต.ค.60
7 -11 ธ.ค.60
21 -25 ธ.ค.60
ราคา 26,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-03 TAIWAN HA HA 3 อุทยาน 5D4N (200618)

THA16-CI-TW-20DEC17-20JUN18

ID : 18923

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) - อี๋หลาน
นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ
นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต
ร้านสร้อย GERMANIUM - หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ - อุทยานอาลีซาน
นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ชิมชาอู่หลง-ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - DUTY FREE - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,888-29,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 - 14 ม.ค.61
ราคา 25,888.-
20 - 24 ธ.ค. 60
21 - 25 ธ.ค. 60
ราคา 26,333.-
18 - 22 ม.ค. 61
24 - 28 ม.ค. 61
01 - 05 ก.พ. 61
21 - 25 ก.พ. 61
07 - 11 มี.ค. 61
14 - 18 มี.ค. 61
21 - 25 มี.ค. 61
ราคา 26,777.-
25 - 29 ธ.ค. 60
ราคา 27,333.-
28 ก.พ. - 04 มี.ค.61
ราคา 27,777.-
25 – 29 เม.ย. 61
02 – 06 พ.ค. 61
09 – 13 พ.ค. 61
16 – 20 พ.ค. 61
23 – 27 พ.ค. 61
06 – 10 มิ.ย. 61
20 – 24 มิ.ย. 61
ราคา 28,777.-
04 – 08 เม.ย. 61
ราคา 29,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-03 TAIWAN HA HA 3 อุทยาน 5D4N (200618)

THA7-CI-TW-20DEC17-20JUN18

ID : 18897

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) - อี๋หลาน
นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ
นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต
ร้านสร้อย GERMANIUM - หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ - อุทยานอาลีซาน
นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ชิมชาอู่หลง-ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - DUTY FREE - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,888-29,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 - 14 ม.ค.61
ราคา 25,888.-
20 - 24 ธ.ค. 60
21 - 25 ธ.ค. 60
ราคา 26,333.-
18 - 22 ม.ค. 61
24 - 28 ม.ค. 61
01 - 05 ก.พ. 61
21 - 25 ก.พ. 61
07 - 11 มี.ค. 61
14 - 18 มี.ค. 61
21 - 25 มี.ค. 61
ราคา 26,777.-
25 - 29 ธ.ค. 60
ราคา 27,333.-
28 ก.พ. - 04 มี.ค.61
ราคา 27,777.-
25 – 29 เม.ย. 61
02 – 06 พ.ค. 61
09 – 13 พ.ค. 61
16 – 20 พ.ค. 61
23 – 27 พ.ค. 61
06 – 10 มิ.ย. 61
20 – 24 มิ.ย. 61
ราคา 28,777.-
04 – 08 เม.ย. 61
ราคา 29,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ALISHAN 4D3N (261217)

THA16-CI-TW-3JUL-26DEC17

ID : 15705

ไถจง  - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
ไทเป -  GERMANIUM POWER CENTER
ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
DUTY FREE - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
MITSUI OUTLET
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 25,899-26,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 - 06 ก.ค. 60
12 - 15 ก.ค. 60
16 - 19 ก.ค. 60
18 - 21 ก.ค. 60
24 - 27 ก.ค. 60
30 ก.ค. – 2 ส.ค. 60
01 – 04 ส.ค. 60
04 – 07 ส.ค. 60
07 – 10 ส.ค. 60
13 – 16 ส.ค. 60
15 – 18 ส.ค. 60
18 – 21 ส.ค. 60
21 – 24 ส.ค. 60
25 – 28 ส.ค. 60
28 – 31 ส.ค. 60
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 60
03 – 06 ก.ย. 60
10 – 13 ก.ย. 60
12 – 15 ก.ย. 60
15 – 18 ก.ย. 60
18 – 21 ก.ย. 60
20 – 23 ก.ย. 60
24 – 27 ก.ย. 60
26 – 29 ก.ย. 60
30 ก.ย. – 03 ต.ค. 60
02 – 05 ต.ค. 60
08 – 11 ต.ค. 60
10 – 13 ต.ค. 60
13 – 16 ต.ค. 60
15 – 18 ต.ค. 60
17 – 20 ต.ค. 60
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 60
02 – 05 พ.ย. 60
04 – 07 พ.ย. 60
11 – 14 พ.ย. 60
01 – 04 ธ.ค. 60
06 – 09 ธ.ค. 60
12 – 15 ธ.ค. 60
16 – 19 ธ.ค. 60
21 – 24 ธ.ค. 60
26 – 29 ธ.ค. 60
ราคา 25,899.-
20 – 23 ต.ค. 60
21 – 24 ต.ค. 60
04 – 07 ธ.ค. 60
10 – 13 ธ.ค. 60
24 – 27 ธ.ค. 60
ราคา 26,899.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก