Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 117 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : WONDERFUL TAIWAN เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิคไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (100318)

THM1-IT-TW-4NOV17-10MAR18

ID : 18213

เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - แวะชิมชาอู่หลง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
ไทจง  - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต-ไทเป-ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยข้อมือ - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -  ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-07 พฤศจิกายน 2560
25-28 พฤศจิกายน 2560
13-16 มกราคม 2561
27-30 มกราคม 2561
10-13 มีนาคม 2561
ราคา 16,900.-
23-26 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 17,900.-
09-12 ธันวาคม 2560
23-26 ธันวาคม 2560
ราคา 18,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST0.1 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์ 4 วัน 3 คืน (170318)

THS2-IT-TW-11NOV17-17MAR18

ID : 18420

เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่ – ร้านชา –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ไทเป–ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)-ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
GERMANIUM POWER-พิพิธภัณฑ์กู้กง
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-14 พ.ย.60
18-21 พ.ย.60
16-19 ธ.ค.60
3 - 6 ก.พ.61
24 – 27 ก.พ.61
3 – 6 มี.ค.61
17 – 20 มี.ค.61
ราคา 17,900.-
16-19 พ.ย.60
23-26 พ.ย.60
30 พ.ย.-3 ธ.ค.60
14-17 ธ.ค.60
25 – 28 ม.ค.61
1 – 4 ก.พ.61
8 – 11 ก.พ.61
8 – 11 มี.ค.61
15 – 18 มี.ค.61
ราคา 18,500.-
7-10 ธ.ค.60
ราคา 19,900.-
2-5 ธ.ค.60
1 – 4 มี.ค.61
ราคา 20,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL01 ไต้หวัน คริ คริ 5 วัน 4 คืน (170318)

THF5-CI-TW-2DEC17-17MAR18

ID : 18809

เถาหยวน – Gloria Outlet-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-COSMETIC SHOP-อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 06 DEC 17
09 – 13 DEC 17
06 – 10 JAN 18
13 – 17 JAN 18
20 – 24 JAN 18
03 – 07 FEB 18
24 – 28 FEB 18
ราคา 18,999.-
03 – 07 MAR 18
10 – 14 MAR 18
17 – 21 MAR 18
ราคา 19,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (190318)

THS3-XW-TW-3DEC17-19MAR18

ID : 18765

เถาหยวน-ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนจ้าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 18,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 มกราคม 2561
11-15 / 18-22 / 19-23 มีนาคม 2561
ราคา 18,999.-
03-07 / 24-28 ธันวาคม 2560
ราคา 19,999.-
27-31 ธันวาคม 2560
ราคา 22,999.-
28 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561
29 ธันวาคม 2560-02 มกราคม 2561
ราคา 26,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-02 TAIWAN BAO BAO 4D3N (140618)

THA16-CI-TW-27JAN-14JUN18

ID : 18917

ไต้หวัน - เถาหยวน  - MITSUI OUTLET 
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง–ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว - ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ร้านสร้อย GERMANIUM
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 - 30 ม.ค. 61
01 - 04 ก.พ. 61
22 - 25 ก.พ. 61
08 - 11 มี.ค. 61
15 - 18 มี.ค. 61
22 - 25 มี.ค. 61
ราคา 20,999.-
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 61
03 - 06 พ.ค. 61
10 – 13 พ.ค. 61
17 – 20 พ.ค. 61
24 – 27 พ.ค. 61
01 – 04 มิ.ย. 61
07 – 10 มิ.ย. 61
14 – 17 มิ.ย. 61
ราคา 21,999.-
05 – 08 เม.ย. 61
06 – 09 เม.ย. 61
26 – 29 พ.ค. 61
ราคา 22,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-02 TAIWAN BAO BAO 4D3N (140618)

THA7-CI-TW-27JAN-14JUN18

ID : 18891

ไต้หวัน - เถาหยวน  - MITSUI OUTLET 
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง–ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว - ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ร้านสร้อย GERMANIUM
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-ม.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 - 30 ม.ค. 61
01 - 04 ก.พ. 61
22 - 25 ก.พ. 61
08 - 11 มี.ค. 61
15 - 18 มี.ค. 61
22 - 25 มี.ค. 61
ราคา 20,999.-
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 61
03 - 06 พ.ค. 61
10 – 13 พ.ค. 61
17 – 20 พ.ค. 61
24 – 27 พ.ค. 61
01 – 04 มิ.ย. 61
07 – 10 มิ.ย. 61
14 – 17 มิ.ย. 61
ราคา 21,999.-
05 – 08 เม.ย. 61
06 – 09 เม.ย. 61
26 – 29 พ.ค. 61
ราคา 22,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL02 ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า 5D4N (170318)

THF5-CI-TW-2DEC17-17MAR18

ID : 18811

เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่
เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี้ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
COSMETIC SHOP-GLORIA OUTLET
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 06 DEC 17
09 – 13 DEC 17
16 – 20 DEC 17 
23 – 27 DEC 17
06 – 10 JAN 18
13 – 17 JAN 18
20 – 24 JAN 18
03 – 07 FEB 18
24 – 28 FEB 18
ราคา 20,999.-
03 – 07 MAR 18
10 – 14 MAR 18
17 – 21 MAR 18
ราคา 21,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL07 TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N (260318)

THF5-BR-TW-10DEC17-26MAR18

ID : 18812

เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ GERMANIUM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง-อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-COSMETIC SHOP-TAIPEI FISH MARKET
MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,555-23,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 DEC 17
11-15 DEC 17
ราคา 21,555.-
17 – 21 JAN 18
23 – 27 FEB 18
12 – 16 MAR 18
26 – 30 MAR 18
ราคา 22,555.-
03 – 07 JAN 18
16 – 20 MAR 18
ราคา 23,555.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SPECIAL DEAL 5D4N (170318)

THA7-CI-TW-21OCT17-17MAR18

ID : 17167

GLORIA OUTLET-ไทจง – วัดจงไถซานซื่อ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา–เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน
นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต–ไทเป - ร้านพายสัปปะรด
อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,555-23,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25  OCT 2017
4 – 8 NOV 2017
11 – 15 NOV 2017
25 – 29 NOV 2017
ราคา 21,555.-
2 – 6 DEC 2017
9 – 13 DEC 2017
16 – 20 DEC 2017
27 – 31 JAN 2018
10 – 14 FEB 2018
ราคา 22,555.-
3 – 7 MAR 2018
10 – 14 MAR 2018
17 – 21 MAR 2018
ราคา 23,555.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-05 TAIWAN PA CHILL 5D3N (060318)

THA16-BR-TW-9JAN-6MAR18

ID : 18920

หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินอู่–เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 10 มี.ค.61
ราคา 21,888.-
09 - 13 ม.ค.61
26 - 30 ม.ค.61
21 - 25 ก.พ.61
ราคา 22,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-05 TAIWAN PA CHILL 5D3N (060318)

THA7-BR-TW-9JAN-6MAR18

ID : 18894

หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินอู่–เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 10 มี.ค.61
ราคา 21,888.-
09 - 13 ม.ค.61
26 - 30 ม.ค.61
21 - 25 ก.พ.61
ราคา 22,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-08 TAIWAN GO GO (221217)

THA16-BR-TW-22-25DEC17

ID : 18916

หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินอู่-เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)
DUTY FREE-ซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-25 ธ.ค.60
ราคา 21,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-08 TAIWAN GO GO (221217)

THA7-BR-TW-22-25DEC17

ID : 18890

หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินอู่-เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)
DUTY FREE-ซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-25 ธ.ค.60
ราคา 21,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST17 เจาะลึกตอนใต้เกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (150318)

THS2-TG-TW-16NOV17-15MAR18

ID : 18419

เจียอี้ – หมู่บ้านหุบเขาดาน่า – ร้านชา – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
เกาสง – แม่น้ำแห่งความรัก (อ้ายเหอ) – ช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง
วัดฝ๋อกวงซัน (โซนอนุสรณ์พระพุทธเจ้า) – EDA SHOPPING OUTLET MALL 
ศูนย์ศิลปะท่าเรือ – ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ-ทะเลสาบดอกบัว
GERMANUIM – ร้านพายสัปปะรด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 พ.ย.60
21-24 ธ.ค.60
18-21 ม.ค.61
8-11 ก.พ.61
15-18 มี.ค.61
ราคา 21,900.-
2-5 ธ.ค.60 
8-11 ธ.ค.60
ราคา 22,900.-
30 ธ.ค.60-2 ม.ค.61
ราคา 24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL18 LION คุ้มจริง 7D5N (180318)

THF5-SL-TW-21DEC17-18MAR18

ID : 18823

เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์ Germanium – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว
ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) – เมืองยีหลานเจียวซี
นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต
COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-17 MAR 18
13-19 MAR 18
18-24 MAR 18
ราคา 21,999.-
21-27 DEC 17
ราคา 23,999.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก