Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 88 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : TPE11 FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG (271217)

THZ1-TG-TW-14SEP-27DEC17

ID : 16142

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–Mitsui Outlet Park
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 25,777-28,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 กันยายน 2560
08 – 12 พฤศจิกายน 2560
11 – 15 พฤศจิกายน 2560
18 – 22 พฤศจิกายน 2560
22 – 26 พฤศจิกายน 2560
25 – 29 พฤศจิกายน 2560
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560
16 – 20 ธันวาคม 2560
ราคา 25,777.-
20 – 24 ธันวาคม 2560
ราคา 26,777.-
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2560
ราคา 27,777.-
18 – 22 ตุลาคม 2560
05 – 09 ธันวาคม 2560
21 – 25 ธันวาคม 2560
23 – 27 ธันวาคม 2560
27 – 31 ธันวาคม 2560
ราคา 28,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน วันพ่อ 5 วัน 4 คืน (011217)

THF5-CI-TW-1-5DEC17

ID : 17345

ไทเป – ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) -ร้านพายสับปะรด
เมืองไถจง –นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่–หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกะเช้าชมวิว-เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์ Germanium
Cosmetic Shop-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 05 DEC 17
ราคา 29,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan Holiday New Year 2018 (281217)

THF5-BR-TW-28DEC17-1JAN18

ID : 17356

เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินอู่-นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิว-สวนสนุกเก้าชนเผ่า
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์ GERMANIUM-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว
COSMETIC SHOP-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)
Mitsui Outlet park
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 30,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 DEC 17 – 01 JAN 17
ราคา 30,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN สวัสดีปีใหม่ 2561 (301217)

THF5-CI-TW-30DEC17-3JAN18

ID : 17349

เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-เมืองไถจง–วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
เมืองเจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง–Mutsui Outlet
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 DEC 17 – 03 JAN 18
ราคา 32,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ปีใหม่ สุดเลิฟ 4D3N (291217)

THF5-CI-TW-29DEC17-1JAN18

ID : 17353

หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า
ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ช็อปปิ้งซีเหมินติง
นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิ่มวัดหลงซาน
อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 DEC 17 -01 JAN 18
ราคา 34,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ปีใหม่ ขั้นเทพ 5D4N (301217)

THF5-TW-TG-30DEC17-3JAN18

ID : 17354

ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินอู่-วัดจงไถซานซื่อ-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดซีเหมินติง
COSMETIC SHOP-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 DEC 17 - 03 JAN 18
ราคา 35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN XINNIAN HAO 2018 (301217)

THF5-CI-TW-30DEC17-3JAN18

ID : 17352

เมืองไทเป–ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-ร้านพายสับปะรด
เมืองไถจง-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่
นั่งกระเช้าชมวิว-หมุ่บ้านเก้าชนเผ่า-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง—เมืองไถจง
ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์ Germanium-COSMETIC SHOP
อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ช็อปปิ้งซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์กู้กง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 DEC 17-03 JAN 18
ราคา 35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ปีใหม่ COUNTDOWN (311217)

THF5-CI-TW-31DEC17-4JAN18

ID : 17348

เมืองไทเป–ตลาดซีเหมินติง-ร้านพายสับปะรด
นำท่านนั่งรถไฟฟ้าไป ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN เข้าสู่ปี 2561
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่
หมุ่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง
ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-ศูนย์ Germanium
COSMETIC SHOP-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 DEC 17-04 JAN 18
ราคา 35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ไฮโซ 5 วัน 4 คืน (311217)

THF5-TG-TW-31DEC17-4JAN18

ID : 17357

เมืองไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้านขนมพายสับปะรด
ตลาดซีเหมินติง-ไกด์พาลูกค้านั่งรถไฟไป COUNT DOWN
ศูนย์สร้อย germanium- อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป101  (รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ (โพรงนกนางแอ่น - น้ำตกฉางชุน - สะพานฉือมู่ )
COSMETIC SHOP-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-ฟ๋งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 DEC 17-04 JAN 18
ราคา 37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN NEW YEAR PREMIUM 5D4N (311217)

THF5-CI-TW-31DEC17-4JAN18

ID : 17355

ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้านพายสับปะรด-ซีเหมินติง
ไกด์พาลูกค้านั่งรถไฟไป ณ จุดชมพลุ  COUNT DOWN 2018
ศูนย์สร้อย germanium- อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-เมืองไถจง –เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-COSMETIC SHOP
อุทยานทาโรโกะ (โพรงนกนางแอ่น + น้ำตกฉางซุ้น + สะพานฉือมู่)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 DEC 17 -04 JAN 18
ราคา 37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN HOLIDAY COUNTDOWN 6D5N (281217)

THF5-CI-TW-28DEC17-2JAN18

ID : 17350

ไทเป – เมืองไถจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
ฟ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด
ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ตลาดซีเหมินติง
นำท่านนั่งรถไฟฟ้าไป ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN
ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-COSMETIC SHOP-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 DEC 17-02 JAN 18
ราคา 39,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN HOLIDAY ปีใหม่ 2561 6 วัน 5 คืน (271217)

THF5-CI-TW-27DEC17-1JAN18

ID : 17351

ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ศูนย์สร้อย germanium- อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ (โพรงนกนางแอ่น + น้ำตกฉางซุ้น + สะพานฉือมู่)
เมืองไถจง – COSMETIC SHOP-เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า + นั่งกระเช้าชมวิว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 DEC 17-1 JAN 18
ราคา 40,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN LOVE LOVE (311017)

THH3-XW-TW-15SEP-31OCT17

ID : 17456

วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่-ไท่จง
ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต-ไทเป - ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-28 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2560
ราคา 14,999.-
15-19 กันยายน 2560
22-26 กันยายน 2560
ราคา 15,999.-
6-10 ตุลาคม 2560
13-17 ตุลาคม 2560
ราคา 17,999.-
20-24 ตุลาคม 2560
ราคา 19,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : STD13 TAIWAN TIGER WINTER 4D3N (150318)

THA7-IT-TW-2NOV17-15MAR18

ID : 17173

เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2 – 5 NOV 2017
3 – 6 NOV 2017
9 – 12 NOV 2017
10 – 13 NOV 2017
17 – 20 NOV 2017
23 - 26 NOV 2017
30 NOV – 3 DEC 2017
21- 24 DEC 2017
22 – 25 DEC 2017
18 – 21 JAN 2018
02 – 05 FEB 2018
9 – 12 FEB 2018
1 – 4 MAR 2018
2 – 5 MAR 2018
9 – 12 MAR 2018
15 – 18 MAR 2018
ราคา 16,888.-
7 – 10 DEC 2017
15 – 18 DEC 2017
ราคา 17,888.-
8 – 11 DEC 2017
28 – 31 DEC 2017
ราคา 18,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN TIGER PRO ดีเฟ่อร์ 4 วัน 3 คืน (281017)

THS2-IT-TW-31AUG-16DEC17

ID : 15123

เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่ – ร้านชา –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด–เหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)–ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
GERMANIUM POWER-พิพิธภัณฑ์กู้กง
สายการบิน : TIGR AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 16,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ส.ค. – 3 ก.ย. 60
7 – 10 ก.ย. 60
14 – 17 ก.ย. 60
21 – 24 ก.ย. 60
28 ก.ย. –1 ต.ค. 60
11 – 14 ต.ค. 60
12 – 15 ต.ค. 60
13 – 16 ต.ค. 60
19 – 22 ต.ค. 60
25 – 28 ต.ค. 60
ราคา 16,900.-
5 – 8 ต.ค. 60
ราคา 17,500.-
20 – 23 ต.ค. 60
21 – 24 ต.ค. 60
11-14 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
16-19 ธ.ค. 60
ราคา 17,900.-
2-5 พ.ย. 60
9-12 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
30 พ.ย.-3 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
ราคา 18,500.-
7-10 ธ.ค. 60
ราคา 19,900.-
2-5 ธ.ค. 60
ราคา 20,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก