Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 61 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN JEED JEED 5 วัน 4 คืน (251017)

THA16-CI-TW-6MAY-25OCT17

ID : 14480

เถาหยวน  - GLORIA OUTLET-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง– ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
GERMANIUM POWER CENTER-ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )
DUTY FREE – วัดหลงซาน -  ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 17,333-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-10 พ.ค. 60
ราคา 17,333.-
8-12 ก.ค. 60
12-16 ส.ค. 60
23-27 ก.ย. 60
14-18 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
ราคา 19,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FAST FAST (211017)

THA16-IT-TW-28JUL-21OCT17

ID : 15556

เถาหยวน -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่-แวะชิมชาอูหลง
ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต-ไถจง -ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
GERMAIUM POWER CENTER - ตลาดซีเหมินติง
ดิวตี้ฟรี - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 17,890 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 - 31 ก.ค. 60
09 - 12 ส.ค. 60
26 - 29 ส.ค. 60
07 - 10 ก.ย. 60
21 - 24 ก.ย. 60
05 - 08 ต.ค. 60
19 - 22 ต.ค. 60
20 - 23 ต.ค. 60
21 - 24 ต.ค. 60
ราคา 17,890.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (251017)

THS3-XW-TW-21JUN-25OCT17

ID : 15290

ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-DUTY FREE
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)พิพิธภัณฑ์กู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง  
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 17,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 กรกฎาคม 2560
23-27 สิงหาคม 2560
06-10 กันยายน 2560
ราคา 17,999.-
21-25 มิถุนายน 2560
05-09 กรกฎาคม 2560
09-13 / 12-16 สิงหาคม 2560
20-24 กันยายน 2560
ราคา 18,999.-
18-22 ตุลาคม 2560 
21-25 ตุลาคม 2560
ราคา 22,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อาบน้ำแร่ สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน (020817)

THG12-XW-TW-21APR-2AUG17

ID : 14684

วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
Germanium – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย๋หลิ่ว – ตีกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ส.ค.60 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25/ 22-26/ 24-28 เม.ย.60
01-05/ 13-17/ 14-18/ 15-19/ 16-20/ 21-25/ 22-26 พ.ค.60
23-27 พ.ค./ 28 พ.ค.-01 มิ.ย./ 29 พ.ค.-02 มิ.ย.60
03-07/ 04-08/ 05-09/ 06-10/ 10-14/ 11-15/ 12-16 มิ.ย.60
13-17/ 17-21/ 18-22/ 19-23/ 20-24/ 24-28/ 25-29/ 26-30 มิ.ย./ 27 มิ.ย.-01 ก.ค.60
02-06/ 03-07/ 04-08/ 09-13/ 10-14/ 11-15/ 16-20 ก.ค.60
17-21/ 18-22/ 22-26/ 23-27/ 24-28/ 25-29/ 26-30 ก.ค./ 29ก.ค.-02ส.ค.60
ราคา 17,999.-
27 เม.ย.-01 พ.ค./ 28 เม.ย.-02 พ.ค./ 05-09 พ.ค. 60
ราคา 18,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : EASY สุดจิ้น IN TAIWAN (311017)

THZ2-XW-TW-11FEB-31OCT17

ID : 13764

วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”-ไถจง-ไทเป
แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ
DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 17,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-22 ก.พ. 2560 
25 ก.พ.-01 มี.ค. 2560
04-08 มี.ค. 2560
11-15 มี.ค. 2560
19-23 พ.ค. 2560
26-30 พ.ค. 2560
02-06 มิ.ย. 2560
09-13 มิ.ย. 2560
23-27 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย.-04 ก.ค. 2560
12-16 ก.ค. 2560
19-23 ก.ค. 2560
28ก.ค.-01ส.ค. 2560
02-06 ส.ค. 2560
16-20 ส.ค. 2560
23-27 ส.ค. 2560
30 ส.ค.-03 ก.ย. 2560
01-05 ก.ย. 2560
06-10 ก.ย. 2560
ราคา 17,999.-
11–15 ก.พ. 2560
01-05 มี.ค. 2560
18-22 มี.ค. 2560
11-15 พ.ค. 2560
14-18 มิ.ย. 2560
06-10 ก.ค. 2560 
15-19 ก.ย. 2560
20-24 ก.ย. 2560
04-08 ต.ค. 2560
13-17 ต.ค. 2560
ราคา 18,999.-
05-09 เม.ย. 2560
07-11 เม.ย. 2560
21-25 เม.ย. 2560
27-31 ต.ค. 2560
ราคา 19,999.-
28 เม.ย.-02 พ.ค. 2560 
29 เม.ย.-03 พ.ค. 2560 
03-07 พ.ค. 2560
10-14 ส.ค. 2560 
11-15 ส.ค. 2560 
19-23 ต.ค. 2560
20-24 ต.ค. 2560
ราคา 22,999.-
11-15 เม.ย. 2560
12-16 เม.ย. 2560
13-17 เม.ย. 2560
ราคา 25,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN อาลีซาน ดี๊ด๊า 5D4N (211017)

THF5-CI-TW-17JUN-21OCT17

ID : 15428

เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี้ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง–COSMETIC SHOP
GLORIA OUTLET
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 18,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-21 JUN 17
24 – 28 JUN 17
01-05 JUL 17
08-12 JUL 17
15-19 JUL 17
22-26 JUL 17
29 JUL-02 AUG 17
05-09 AUG 17
19-23 AUG 17
26-30 AUG 17
ราคา 18,999.-
02 – 06 SEP 17
09 -13 SEP 17
16  -20 SEP 17
23 – 27 SEP 17
30 SEP – 4 OCT 17
ราคา 19,999.-
12-16 AUG 17
07 – 11 OCT 17
14 – 18 OCT 17
ราคา 20,999.-
21 – 25 OCT 17
ราคา 21,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 6 วัน 4 คืน (200817)

THZ2-XW-TW-19APR-20AUG17

ID : 14752

ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ
ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ส.ค.60 ราคาเริ่มต้น 18,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 24 เม.ย. 2560
05 – 10 พ.ค. 2560
ราคา 19,999.-
06 – 11 มิ.ย. 2560
15 – 20 ส.ค. 2560
ราคา 18,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N (270817)

THF5-BR-TW-10JUN-27AUG17

ID : 15429

เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์GERMANIUM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC SHOP-TAIPEI FISH MARKET
MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 19,555-20,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 JUL 17
09-13 JUL 17
12-16 JUL 17
15-19 JUL 17
20-24 JUL 17
26-30 JUL 17
03-07 AUG 17
05-09 AUG 17
14–18 AUG 17
19-23 AUG 17
27-30 AUG 17
ราคา 19,555.-
10 – 14 JUN 17
21 – 25 JUN 17
ราคา 20,555.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ซุปตาร์ 5D4N (150817)

THA7-VZ-TW-4JUL-15AUG17

ID : 15578

เมืองฮวาเหลียน – อุทยานไท้หลู่เก๋อ – ชมโชว์พื้นเมืองหมู่บ้านปุโรวัน
ทะเลสาบ 7 ดาว – วัดญี่ปุ่น – เส้นแบ่งเขตศุนย์สูตร TOPICE OF CANCER
เมืองไถตง-เทศกาลบอลลูนเมืองไถตง – นั่งบอลลูน
ทะเลสาบปลาปลาคาร์ฟ-กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำ
โซวกู่หลวน– ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน
ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - เจียงไคเช็ค –ร้านพายสัปปะรด
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไทเป – ร้านศูนย์เครื่องประดับ
เหยหลิ่ว  - อี้หลาน
สายการบิน : THAI VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.60 ราคาเริ่มต้น 19,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 – 8  JUL 17 
ราคา 19,900.-
18 -22 JUL 17 
1 – 5 AUG 17
15 – 19 AUG 17
ราคา 23,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4 วัน 3 คืน (251117)

THF5-TG-TW-24JUN-25NOV17

ID : 15425

เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง
ชิมชาอู่หลง-ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium
พิพิธภัณฑ์กู้กง-COSMETIC SHOP
ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.60 ราคาเริ่มต้น 20,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 JUL -01 AUG 17
24-27 AUG 17
ราคา 20,999.-
24-27 JUN 17
07 – 10 SEP 17
21 – 24 SEP 17
ราคา 21,999.-
12-15 AUG 17
05 – 08 OCT 17
14 – 17 OCT 17
02 -05 NOV 17
16- 19 NOV 17
25 -28 NOV 17
ราคา 22,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW (011017)

THZ1-XW-TW-4JUN-1OCT17

ID : 15211

วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้-อุทยานอาลีซาน
ร้านชาอู่หลง – ไทจง-ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ
พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก)
COSMETIC SHOP-ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO
ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 21,777-23,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 22 กรกฎาคม 2560
23 – 29 กรกฎาคม 2560
30 ก.ค. – 05 ส.ค.2560
20 – 26 สิงหาคม 2560
27 ส.ค. – 02 ก.ย.2560
03 – 09 กันยายน 2560
11 – 17 กันยายน 2560
ราคา 21,777.-
04 – 10 มิถุนายน 2560
11 – 17 มิถุนายน 2560
18 – 24 มิถุนายน 2560
25 มิ.ย. – 01 ก.ค.2560
02 – 08 กรกฎาคม 2560
17 – 23 กันยายน 2560
25 ก.ย. – 01 ต.ค.2560 
ราคา 22,777.-
09 – 15 กรกฎาคม 2560
10 – 16 กรกฎาคม 2560
06 – 12 สิงหาคม 2560
13 – 19 สิงหาคม 2560
ราคา 23,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 4 คืน (161217)

THF5-BR-TW-13JUL-16DEC17

ID : 15430

เมืองเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจี้ยอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง-เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์ GERMANIUM- COSMETIC SHOP
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย่หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 21,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 AUG – 04 SEP 17
04 - 08 SEP 17
02 – 06 NOV 17
09 – 13 NOV 17
16  - 20 NOV 17
18 – 22 NOV 17
30 NOV – 04 DEC 17
14 – 18 DEC 17
16 -  20 DEC 17
ราคา 21,888.-
13-17 JUL 17
20-24 JUL 17
03-07 AUG 17
24-28 AUG 17
21 – 25 SEP 17
26 – 30 OCT 17
ราคา 23,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BY TG (030917)

THZ1-TG-TW-25MAY-3SEP17

ID : 15214

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง-ไทจง
โรงงานพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ศูนย์ COSMETIC -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก)
ตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.60 ราคาเริ่มต้น 21,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04  กรกฎาคม 2560
22 – 25 กรกฎาคม 2560
17 – 20 สิงหาคม 2560
31 ส.ค. – 03 ก.ย.2560
ราคา 21,900.-
25 – 28 พฤษภาคม 2560
27 – 30 พฤษภาคม 2560
01 – 04 มิถุนายน 2560
08 – 11 มิถุนายน 2560
ราคา 22,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน (201017)

THF5-CI-TW-18JUN-20OCT17

ID : 15431

ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป
ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว
ศูนย์สร้อย germanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 21,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 21 JUN 17
21 – 24 JUN 17
25 – 28 JUN 17
27-30 JUN 17
02-05 JUL 17 
04-07 JUL 17 
11-14 JUL 17 
14-17 JUL 17 
17-20 JUL 17 
23-26 JUL 17 
25-28 JUL 17
31JULY-03 AUG 17
02-05  AUG 17 
06-09  AUG 17 
08-11  AUG 17 
14-17  AUG 17 
16-19  AUG 17 
20-23  AUG 17 
22-25  AUG 17 
27-30  AUG 17 
29 AUG-01SEP 17
ราคา 21,999.-
01 – 04 SEP 17
04 – 07 SEP 17
08 – 11 SEP 17
11 – 14 SEP 17
13 -16 SEP 17
17 -20 SEP 17
19 -22 SEP 17
22 -25 SEP 17
25 -28 SEP 17
29 SEP-02 OCT 17
ราคา 22,999.-
07-10 JUL 17 
10-13  AUG 17 
11-14  AUG 17 
01 -04 OCT 17
06 -09 OCT 17
09 -12 OCT 17
13 -16 OCT 17
16 -19 OCT 17
ราคา 23,999.-
20 -23 OCT 17
ราคา 24,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ปังมาก!!! (251017)

THF5-CI-TW-7JUL-25OCT17

ID : 15427

ไทเป – TAIPEI FISH MARKET – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมืองไถจง –นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์ germanium-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 21,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 10 JUL 17
19 -22 OCT 17
25 -29 OCT 17
ราคา 21,999.-
20 – 23 OCT 17
21 -24 OCT 17
ราคา 22,999.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

รับจัดกรุ๊ปทัวร์