Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,รับจัดทัวร์ไต้หวัน,โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาประหยัด,เที่ยวไต้หวันราคาถูก

วิธีการจองและชำระเงิน

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 32 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อาลีซาน สุขใจ 4 วัน 3 คืน (210217)

THF5-CI-TW-12JAN-21FEB17

ID : 13007

ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง
ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.60 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-15 ม.ค.60
18-21 ก.พ.60
ราคา 21,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE09 GRAND TAIWAN 5D4N BY TG (230417)

THZ1-TG-TW-4JAN17-23APR17

ID : 13357

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง
อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - โรงงานพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตีก) - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - COSMETIC SHOP
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น ราคา 25,777-26,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04–08 มกราคม 2560
11–15 มกราคม 2560
25–29 มีนาคม 2560
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560
19-23 เมษายน 2560
ราคา 25,777.-
05-09 เมษายน 2560
16-20 เมษายน 2560
ราคา 26,777.-
08–12 กุมภาพันธ์ 2560
ราคา 27,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (260317)

THA7-IT-TW-1FEB-26MAR17

ID : 13392

วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – แวะชิมชาอูหลง
ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
D.I.Y โรงงานขนมพายสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )
ช้อปปิ้งร้านสินค้าพื้นเมืองและศูนย์เครื่องประดับ
ตลาดซีเหมินติง-บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว 
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 15,555-16,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 – 4 FEB 17
2 - 5 FEB 17 
15 - 18 FEB 17
16 - 19 FEB 17 
22- 25 FEB 17
23 - 26 FEB 17
1 – 4 MAR 17 
2 – 5 MAR 17
8 – 11 MAR 17
9 – 12 MAR 17
15 – 18 MAR 17
16 – 19 MAR 17
22 - 25 MAR 17
23 – 26 MAR 17
ราคา 15,555.-
9 – 12 FEB 17
ราคา 16,555.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ไทเป ไทจง จีหลง เย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน (220317)

THS3-XW-TW-28DEC16-22MAR17

ID : 13338

ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ศูนย์ปะการังแดง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-จีหลง
จีหลงไนท์มาร์เก็ต-อุทยานเย๋หลิ่ว-ดิวตี้ฟรี
ชมตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)
น้ำตกสือเฟิน-ผิงซี-ปล่อยโคมลอย-ตลาดเก่าแก่เซินเคิง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.59-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 18,888-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธันวาคม 59 – 01 มกราคม 60
ราคา 26,900.-
11-15 / 14-18 / 18-22 มกราคม 60
18-22 / 25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 60
18-22  มีนาคม 60
ราคา 18,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน (230317)

THG1-XW-TW-14JAN-23MAR17

ID : 13476

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง – ไทเป
อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) – Duty Free
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 18,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 19, 22 – 26 ม.ค.60
12 – 16, 19 – 23 ก.พ. 60
5 – 9, 12 – 16, 19 – 23 มี.ค. 60
ราคา 18,900.-
14 – 18, 21 – 25 ม.ค. 60
4 – 8, 5 – 9, 18 – 22 ก.พ. 60, 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 60
4 – 8, 11 – 15, 18 – 22 มี.ค. 60
ราคา 19,900.-
18 – 22 ม.ค. 60
8 – 12, 15 – 19 มี.ค. 60
ราคา 20,900.-
29 ม.ค. – 2 ก.พ. 60
ราคา 21,900.-
28 ม.ค. – 1 ก.พ. 60
ราคา 22,900.-
25 – 29 ม.ค. 60
ราคา 23,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN DELUXE 4 วัน 3 คืน (190317)

THA16-CI-TW-12JAN17-19MAR17

ID : 13404

ไต้หวัน - เถาหยวน  - ไทเป - ซื่อหลินไนท์เก็ต - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซาจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - ไทเป - GERMAIUM
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101  ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) - ร้านนมพายสับปะรด
DUTY FREE - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  
สายการบิน : CHINA AIRLINE (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น ราคา 20,888-21,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 15 ม.ค. 60
9 - 12 ก.พ. 60
24 - 27 ก.พ. 60
2 - 5 มี.ค. 60
9 - 12 มี.ค. 60
16 - 19 มี.ค. 60
ราคา 20,888.-
14 - 17 ม.ค. 60
16 - 19 ม.ค. 60
11 - 14 ก.พ. 60 
ราคา 21,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T10 ไทเป อาหลีซัน เหย่หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน (XW)

THB12-XW-TW-2NOV16-5FEB17

ID : 12186

หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ-อาหลี่ซัน-ป่าสนพันปี-นั่งรถไฟขึ้นชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น
ไทเป - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.59-ก.พ.60 ราคาเริ่มต้น 21,988-30,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 - 07 พ.ย. 59
ราคา 21,988.-
09 - 14 พ.ย. 59
16 - 21 พ.ย. 59
23 - 28 พ.ย. 59
18 - 23 ม.ค. 60
ราคา 22,988.-
13 - 18 ธ.ค. 59
ราคา 23,988.-
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 59
07 - 12 ธ.ค. 59
ราคา 24,988.-
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 60
ราคา 25,988.-
27 ธ.ค.59-1 ม.ค.60
28 ธ.ค.59-2 ม.ค.60
ราคา 30,988.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไทเป-ไถจง - สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า 4 วัน 3 คืน (270317)

THA16-CI-TW-12JAN17-27MAR17

ID : 13402

เถาหยวน  - ไถจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101  ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) GERMAIUM POWER
COSMETIC CENTER - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
สายการบิน : CHINA AIRLINE (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น ราคา 22,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 15 ม.ค. 60
9 - 12 ก.พ. 60
24 - 27 ก.พ. 60
2 – 5 มี.ค. 60
9 – 12 มี.ค. 60
16 – 19 มี.ค. 60
ราคา 22,900.-
26 - 29 ม.ค. 60
11 - 14 ก.พ. 60
24 - 27 มี.ค. 60
ราคา 23,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ALISHAN 4 D 3 N (090417)

THA16-CI-TW-15JAN17-9APR17

ID : 13403

ไต้หวัน - เถาหยวน  - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ไถจง  - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  - วัดเหวินหวู่  - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
ไทเป -  GERMAIUM POWER CENTER - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน -  ช้อปปิ้งซีเหมินติง - DUTY FREE - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - MITSUI OUTLEL
สายการบิน : CHINA AIRLINE (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น ราคา 23,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 - 18 ม.ค. 60
6 - 9 ก.พ. 60
25 - 28 ก.พ. 60
18 – 21 มี.ค. 60
ราคา 23,900.-
6 - 9 เม.ย 60
ราคา 24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ALL INSIDE TAIWAN 4D3N (260217)

THA7-CI-TW-8-26FEB17

ID : 13393

ไถจง –หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทจง
หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดเหวินอู่
วัดพระถังซัมจั๋ง –ไทเป (ไม่รวมขึ้นตึก 101 )-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป –ร้านพายสัปปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
สะพานคู่รักตั้นสุ่ย–ถนนโบราณตั้นสุ่ย-ขึ้นกระเช้าเมาคง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – DUTY FREE
ศูนย์เครื่องประดับและคอสเมติก
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.60 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-11 FEB 2017
15-18 FEB 2017
23-26 FEB 2017
ราคา 25,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน – ไทเป – ไทจง - อุทยานอารีซัน 5 วัน 4 คืน (200317)

THA16-CI-TW-16-20MAR17

ID : 13401

เถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธฑภัณฑ์กู้กง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทจง - วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดหวินอู่ - เจียอี้ไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้
นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน- เมืองไทจง
ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง - อุทยานเหยหลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - Duty Free
ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ศูนย์ GERMANIUM – ร้านขนมพายสัปประรด
วัดหลงซาน – GLORIA OUTLETS                    
สายการบิน : CHINA AIRLINE (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น ราคา 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 - 20 มี.ค 60
ราคา 29,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อารีซัน 5 วัน 4 คืน (160317)

THA7-CI-TW-12JAN-16MAR17

ID : 13394

เถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธฑภัณฑ์กู้กง
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไทจง – วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดหวินอู่ – เจียอี้ไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้
นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน
เมืองไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทจง – อุทยานเหยหลิ่ว
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – Duty Free  -ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ศูนย์ GERMANIUM – ร้านขนมพายสัปประรด - วัดหลงซาน
GLORIA OUTLETS 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.--มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ม.ค. 60
26-30 ม.ค 60
23-27 ก.พ 60
09-13 มี.ค 60
12-16 มี.ค 60
ราคา 29,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

รับจัดกรุ๊ปทัวร์