Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 88 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (251017)

THS3-XW-TW-21JUN-25OCT17

ID : 15290

ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-DUTY FREE
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)พิพิธภัณฑ์กู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง  
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 17,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 กรกฎาคม 2560
23-27 สิงหาคม 2560
06-10 กันยายน 2560
ราคา 17,999.-
21-25 มิถุนายน 2560
05-09 กรกฎาคม 2560
09-13 / 12-16 สิงหาคม 2560
20-24 กันยายน 2560
ราคา 18,999.-
18-22 ตุลาคม 2560 
21-25 ตุลาคม 2560
ราคา 22,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N (310118)

THZ1-XW-TW-12OCT17-31JAN18

ID : 17855

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่
เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี๋ย-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านชา – พิพิธภัณฑ์กู้กง -  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.60-ม.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,777-23,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 16 ตุลาคม 2560
13 – 17 ธันวาคม 2560
14 – 18 ธันวาคม 2560
20 – 24 ธันวาคม 2560
ราคา 18,777.-
03 – 07 มกราคม 2561
04 – 08 มกราคม 2561
10 – 14 มกราคม 2561
11 – 15 มกราคม 2561
17 – 21 มกราคม 2561
18 – 22 มกราคม 2561
24 – 28 มกราคม 2561
25 – 29 มกราคม 2561
31 ม.ค. – 04 ก.พ.2561
ราคา 18,888.-
22 – 25 ธันวาคม 2560
ราคา 19,777.-
20 – 24 ตุลาคม 2560
22 – 26 ตุลาคม 2560
01 – 05 ธันวาคม 2560
02 – 06 ธันวาคม 2560
06 – 10 ธันวาคม 2560
07 – 11 ธันวาคม 2560
08 – 12 ธันวาคม 2560
ราคา 20,777.-
27 -31 ธันวาคม 2560
31 ธ.ค – 04 ม.ค.2560
ราคา 22,777.-
28 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61
29 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61
30 ธ.ค.60 – 03 ม.ค.61
ราคา 23,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN อาลีซาน ดี๊ด๊า 5D4N (231217)

THF5-CI-TW-16SEP-23DEC17

ID : 17347

เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี้ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
COSMETIC SHOP-GLORIA OUTLET
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 18,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16  -20 SEP 17
23 – 27 SEP 17
30 SEP – 4 OCT 17
ราคา 18,999.-
07 – 11 OCT 17
14 – 18 OCT 17
28 OCT – 01 NOV 17
11 – 15 NOV 17
18 – 22 NOV 17
16 – 20 DEC 17 
23 – 27 DEC 17
ราคา 20,999.-
21 – 25 OCT 17
02 – 06 DEC 17
09 – 13 DEC 17
ราคา 21,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N (310118)

THZ1-XW-TW-14OCT17-31JAN18

ID : 17856

วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ร้านใบชา – ไทจง-ไทเป – ร้านพายสับปะรด–ร้านสร้อยสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว
ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)- ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.60-ม.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,777-25,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 22 ตุลาคม 2560
02 – 07 พฤศจิกายน 2560
09 – 14 พฤศจิกายน 2560
16 – 21 พฤศจิกายน 2560
23 – 28 พฤศจิกายน 2560
ราคา 19,777.-
14 – 19 ตุลาคม 2560
16 – 21 ตุลาคม 2560
01 – 06 พฤศจิกายน 2560
08 – 13 พฤศจิกายน 2560
15 – 20 พฤศจิกายน 2560
22 – 27 พฤศจิกายน 2560
13 – 18 ธันวาคม 2560
14 – 19 ธันวาคม 2560
ราคา 20,777.-
03 – 08 มกราคม 2561
04 – 09 มกราคม 2561
10 – 15 มกราคม 2561
11 – 16 มกราคม 2561
17 – 22 มกราคม 2561
18 – 23 มกราคม 2561
24 – 29 มกราคม 2561
25 – 30 มกราคม 2561
31 ม.ค. – 05 ก.พ.2561
ราคา 20,888.-
29 พ.ย. -04 ธ.ค.2560
20 – 25 ธันวาคม 2560
ราคา 21,777.-
21 – 26 ตุลาคม 2560
23 – 28 ตุลาคม 2560
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2560
06 – 11 ธันวาคม 2560
07 – 12 ธันวาคม 2560 
21 - 26 ธันวาคม 2560
ราคา 22,777.-
27 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61
30 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.61
ราคา 24,777.-
28 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61
29 ธ.ค.60 -03 ม.ค.61
ราคา 25,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ไทเป 101 – อาลีซัน Peak Peak 6 วัน 4 คืน (191217)

THG12-BR-TW-26SEP-19DEC17

ID : 16856

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดจงไถฉาน- เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – หมู่บ้านโบราณ HINOKI
ไถจง  – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป – COSMETIC
อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–พิพิธภัณฑ์กู้กง
GERMANIUM – ร้านขนมเหว่ยเก๋อ – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)
ซีเหมินติง-วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– Mitsui outlet
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 19,911 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ก.ย. – 1 ต.ค. 60
3 – 8, 23 – 28 ต.ค. 60
7 – 12 พ.ย., 28 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60
12 – 17, 19 – 24 ธ.ค. 60
ราคา 19,911.-

ทัวร์ไต้หวัน : EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN 2 (211217)

THZ2-XW-TW-7NOV-21DEC17

ID : 17869

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
อาลีซาน – ป่าสนพันปี – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมลอย)
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ทำ DIY พายสัปปะรด
พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง – ศูนย์เครื่องประดับ
COSMETIC CENTER-DUTY FREE
ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 19,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-12 พ.ย. 2560 ราคา 19,999.-
07-12 ธ.ค. 2560 ราคา 21,999.-
21-25 ธ.ค. 2560 ราคา 20,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN (251217)

THZ2-XW-TW-3OCT-25DEC17

ID : 17322

หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ-ฟาร์มแกะ
วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น
XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จิวเฟิ่น
ศูนย์เครื่องประดับ-COSMETIC CENTER
DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 19,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 22 พ.ย.60
28 พ.ย. – 03 ธ.ค.60
ราคา 19,999.-
03 – 08 ต.ค.60
ราคา 20,999.-
25 – 30 ธ.ค.60
ราคา 22,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE13 MAGICAL IN TAIWAN 5D3N BY BR (241217)

THZ1-BR-TW-9SEP-24DEC17

ID : 16127

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง-ไทเป
ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว
ร้าน Cosmetic-ตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 20,777-25,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 13 กันยายน 2560
17 – 21 กันยายน 2560
23 – 27 กันยายน 2560
ราคา 20,777.-
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560
04 – 08 ตุลาคม 2560
03 – 07 พฤศจิกายน 2560
08 – 12 พฤศจิกายน 2560
12 – 16 พฤศจิกายน 2560
17 – 21 พฤศจิกายน 2560
26 – 30 พฤศจิกายน 2560
ราคา 21,777.-
13 – 17 ธันวาคม 2560
17 – 21 ธันวาคม 2560
ราคา 22,777.-
24 – 28 ธันวาคม 2560
ราคา 23,777.-
22 – 26 ตุลาคม 2560
07 – 11 ธันวาคม 2560
ราคา 25,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 4 คืน (161217)

THF5-BR-TW-24AUG-16DEC17

ID : 16653

เมืองเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจี้ยอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง-เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์ GERMANIUM- COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 20,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 AUG – 04 SEP 17
04 - 08 SEP 17
ราคา 20,888.-
02 – 06 NOV 17
09 – 13 NOV 17
16  - 20 NOV 17
18 – 22 NOV 17
30 NOV – 04 DEC 17
14 – 18 DEC 17
16 -  20 DEC 17
ราคา 21,888.-
21 – 25 SEP 17
26 – 30 OCT 17
ราคา 22,888.-
24-28 AUG 17
ราคา 23,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE10 AMAZING TAIWAN 4D3N BY TG (271217)

THZ1-TG-TW-7SEP-27DEC17

ID : 16141

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ชั้น 86)
ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park      
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 21,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 10 กันยายน 2560
14 – 17 กันยายน 2560
ราคา 21,900.-
22 – 25 กันยายน 2560
28 – 31 ตุลาคม 2560
04 – 07 พฤศจิกายน 2560
11 – 14 พฤศจิกายน 2560
18 – 21 พฤศจิกายน 2560
25 – 28 พฤศจิกายน 2560
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560
16 – 19 ธันวาคม 2560
23 – 26 ธันวาคม 2560
ราคา 22,900.-
21 – 24 ธันวาคม 2560
ราคา 23,900.-
20 – 23 ตุลาคม 2560
07 – 10 ธันวาคม 2560
27 – 30 ธันวาคม 2560
ราคา 25,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR (301217)

THZ1-BR-TW-7OCT-30DEC17

ID : 16128

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – หมู่บ้านปีศาจ-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ
ตลาดซีเหมินติง-ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก
Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นซุ่ย
ตลาดปลาไทเป – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
นั่งกระเช้าเหมาคง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านใบชาไต้หวัน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 21,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 20 ตุลาคม 2560
04 – 08 พฤศจิกายน 2560
11 – 15 พฤศจิกายน 2560
25 – 29 พฤศจิกายน 2560
ราคา 21,900.-
07 – 11 ตุลาคม 2560
ราคา 22,900.-
23 – 27 ตุลาคม 2560
09 – 13 ธันวาคม 2560
ราคา 25,900.-
30 ธ.ค.– 03 ม.ค.61
ราคา 29,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย 4D3N (281217)

THF5-CI-TW-19OCT-28DEC17

ID : 17396

ไถจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด
ศูนย์ Germanium-เย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตลาดซีเหมินติง-COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 21,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 OCT 17
20-23 OCT 17
21-24 OCT 17
ราคา 21,999.-
02-05 DEC 17
08-11 DEC 17
28-31 DEC 17
ราคา 22,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW (260118)

THZ1-XW-TW-15OCT17-26JAN18

ID : 17857

วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้-ร้านชาไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO
ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.60-ม.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,777-28,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 21 ตุลาคม 2560
30 ต.ค. – 05 พ.ย.60
03 – 09 พฤศจิกายน 2560
14 – 20 พฤศจิกายน 2560
17 – 23 พฤศจิกายน 2560
24 – 30 พฤศจิกายน 2560
27 พ.ย. – 03 ธ.ค.60
28 พ.ย. – 04 ธ.ค.60
ราคา 22,777.-
05 – 11 มกราคม 2561
12 – 18 มกราคม 2561
19 – 25 มกราคม 2561
26 ม.ค. – 01 ก.พ.61
ราคา 23,777.-
15 – 21 ธันวาคม 2560
22 – 28 ธันวาคม 2560  
ราคา 24,777.-
01 – 07 ธันวาคม 2560
08 – 14 ธันวาคม 2560
ราคา 25,777.-
26 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61
30 ธ.ค.60 – 05 ม.ค.61
ราคา 27,777.-
27 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61
28 ธ.ค.60 – 03 ม.ค.61
29 ธ.ค.60 – 04 ม.ค.61
ราคา 28,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE01 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 4 วัน (211217)

THB11-BR-TW-7OCT-21DEC17

ID : 17313

ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่-อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา–ไถจง
ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเซ็ค–ซีเหมินติง
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นชั้น89)-พิพิธภัณฑ์กู้กง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 22,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
บิน BR (ECO CLASS)
1 พ.ย.60-4 พ.ย.60
ราคา 22,900.-
26 ต.ค. 60-29 ต.ค.60
16 พ.ย. 60-19 พ.ย.60
21 ธ.ค. 60-24 ธ.ค.60
ราคา 23,900.-
6 ธ.ค.60-9 ธ.ค.60
ราคา 24,900.-
7 ต.ค.60-10 ต.ค.60
ราคา 25,900.-
 
บิน BR (ELITE CLASS)
22 พ.ย.60-25 พ.ย.60
ราคา 27,900.-
28ต.ค.60-31 ต.ค.60
ราคา 28,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE05 TAIWAN GOOD VACATION 7D5N (291217)

THZ1-XW-TW-9OCT-29DEC17

ID : 16988

วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้-ร้านชาไต้หวัน–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองเกาสง - Liuhe Night Market-วัดฝอกวงซาน
Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง
Dome of  Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River)-ไทเป
วัดหลงซาน - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic
ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 23,777-28,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 15 ตุลาคม 2560
10 – 16 พฤศจิกายน 2560
ราคา 23,777.-
15 – 21 ธันวาคม 2560
ราคา 24,777.-
29 ธ.ค.60– 04 ม.ค.61
ราคา 28,777.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก