Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,รับจัดทัวร์ไต้หวัน,โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาประหยัด,เที่ยวไต้หวันราคาถูก

วิธีการจองและชำระเงิน

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 56 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ONE MORE TIME (170417)

THA7-IT-TW-23MAR-17APR17

ID : 13582

วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป –ชิมขนมพายสัปปะรด –ร้านศูนย์เครื่องประดับ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ตลาดซีเหมินติง-อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 18,555-23,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 26 MAR 60
ราคา 18,555.-
06 - 09 APR 60
07 - 10 APR 60
ราคา 19,555.-
12 - 15 APR 60
13 - 16 APR 60
14 - 17 APR 60
ราคา 23,555.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N (180317)

THF5-BR-TW-2FEB-18MAR17

ID : 13803

เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์GERMANIUM-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ซีเหมินติง-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
DUTY FREE-TAIPEI FISH MARKET-MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 19,555-20,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2 - 6 FEB 2017
5 – 9 FEB 2017
6 – 10 FEB 2017
ราคา 19,555.-
11 – 15 FEB 2017
17 – 21 FEB 2017
06-10 MAR 2017
09-13 MAR 2017
12– 16 MAR 2017
14– 18 MAR 2017
ราคา 20,555.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN…ALISHAN (030617)

THH2-TW-XW-6APR-3MAY17 (1)

ID : 13952

ทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดกวนอู 
อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟชมเส้นทางธรรมชาติที่อุทยานอาลีซาน 
ซือหลินไนท์มาร์เก็ต-DUTY FREE–ร้านปะการังแดง 
ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก
ไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89 –ซีเหมิงติง
สายการบิน : Nok Scoot  (XW)
เริ่มต้นเดือนทาง เม.ย.-พ.ค.60 ราคาเริ่มต้น19,700บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง : 
6-10 เมษายน 2560 ราคา20,700.-
10-13 เมษายน 2560 ราคา21,700.-
14-17 เมษายน 2560 ราคา23,700.-
29 เมษายน–3 พฤษภาคม 2560 ราคา19,700.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN 3D2N (260317)

THF5-TG-TW-23DEC16-26MAR17

ID : 13008

ไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่–เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด
ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว
ศูนย์สร้อย germanium -ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.59-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 ธ.ค.59
20-22 ม.ค.60
17-19 ก.พ.60
03-05 มี.ค.60
10-12 มี.ค.60
17-19 มี.ค.60
24-26 มี.ค.60
ราคา 19,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN TG SPECIAL PROMOTION 3 วัน 2 คืน (260317)

THS1-TG-TW-24FEB17-26MAR17

ID : 14164

เถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ –ไทเป – ซีเหมินติง
พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAY (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค. 60 ราคาเริ่มต้น ราคา 19,900-20,500  บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 มี.ค. 60
10-12 มี.ค. 60
17-19 มี.ค. 60
ราคา 19,900.-
24-26 ก.พ. 60
ราคา 20,200.-
24-26 มี.ค. 60
ราคา 20,500.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SPECIAL 3 วัน 2 คืน (TG)

THS1-TG-TW-16DEC16-26MAR17

ID : 12397

เถาหยวน - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - วัดจงไถ่ถาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทเป - ซีเหมินติง
พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.59-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 19,900-20,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 ธ.ค. 59 - 18 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59 - 25 ธ.ค. 59
06 ม.ค. 60 - 08 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60 - 22 ม.ค. 60
17 ก.พ. 60 - 19 ก.พ. 60
03 มี.ค. 60 - 05 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 60
17 มี.ค. 60 - 19 มี.ค. 60
ราคา 19,900.-
24 ก.พ. 60 - 26 ก.พ. 60
ราคา 20,200.-
24 มี.ค. 60 - 26 มี.ค. 60
ราคา 20,500.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T12 Cherry Blossom 6 วัน 4 คืน (190317)

THB12-XW-TW-7FEB-19MAR17

ID : 13600

หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ
ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
อาหลี่ซัน -  ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้-ไทเป -ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
อุทยานเหย๋หลิว - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 19,988-20,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-19 ก.พ. 60
21-26 ก.พ. 60
28ก.พ.-05 มี.ค. 60
14-19 มี.ค. 60
ราคา 19,988.-
07-12 ก.พ. 60
7-12 มี.ค 60
ราคา 20,988.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ปังมาก!!! (020417)

THF5-CI-TW-19FEB-2APR17

ID : 13507

ไทเป – TAIPEI FISH MARKET – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมืองไถจง –นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์ germanium-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 FEB’17
23-26 FEB’17
2-5 MAR’17
15-18 MAR’17
22-25 MAR’17
23-26 MAR’17
25-28 MAR’17
30 MAR-2 APR’17
ราคา 19,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : EASY PREMIUM IN TAIWAN (010417)

THZ2-CI-TW-8JAN17-1APR17

ID : 13382

ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่
ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว
ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - ศูนย์เครื่องสำอาง - ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป) - ตึกไทเป 101
DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet
สายการบิน : CHINA AIRLINE (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น ราคา 21,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 - 19 ม.ค. 2560
30ม.ค.–02ก.พ. 2560
26ก.พ.-01มี.ค.2560
05 – 08 มี.ค.2560
ราคา 21,900.-
08 - 11 ม.ค. 2560
19 - 22 ม.ค. 2560
05 – 08 ก.พ. 2560
08 - 11 ก.พ. 2560
15 - 18 ก.พ. 2560
22 - 25 ก.พ. 2560
09 - 12 มี.ค.2560
11 - 14 มี.ค.2560
16 - 19 มี.ค.2560
19 - 22 มี.ค.2560
23 - 26 มี.ค.2560
29มี.ค.-01เม.ย.2560
ราคา 22,900.-
 

ทัวร์ไต้หวัน : โอ้ววว ไต้หวัน (190317)

THF5-CI-TW-10FEB-19MAR17

ID : 13802

ไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินอู่-นั่งกระเช้าพาโนรามา-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตลาดซีเหมินติง-อุทยานเย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-DUTY FREE
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 13 ก.พ.60
9 – 12 มี.ค.60
16 – 19 มี.ค.60
ราคา 23,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE09 GRAND TAIWAN 5D4N BY TG (230417)

THZ1-TG-TW-4JAN17-23APR17

ID : 13357

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง
อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - โรงงานพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตีก) - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - COSMETIC SHOP
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น ราคา 25,777-26,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04–08 มกราคม 2560
11–15 มกราคม 2560
25–29 มีนาคม 2560
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560
19-23 เมษายน 2560
ราคา 25,777.-
05-09 เมษายน 2560
16-20 เมษายน 2560
ราคา 26,777.-
08–12 กุมภาพันธ์ 2560
ราคา 27,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เบาเบา 4D2N (140417)

THF5-BR-TW-11-14APR17

ID : 13893

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กระเช้าชมวิว
เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์GERMANIUM
พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรสถานเจียงไคเชค
ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก)-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย๋หลิ่ว-DUTY FREE-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-14 เม.ย.60 ราคา 26,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ไทเป ไทจง จีหลง เย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน (220317)

THS3-XW-TW-28DEC16-22MAR17

ID : 13338

ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ศูนย์ปะการังแดง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-จีหลง
จีหลงไนท์มาร์เก็ต-อุทยานเย๋หลิ่ว-ดิวตี้ฟรี
ชมตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)
น้ำตกสือเฟิน-ผิงซี-ปล่อยโคมลอย-ตลาดเก่าแก่เซินเคิง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.59-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 18,888-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธันวาคม 59 – 01 มกราคม 60
ราคา 26,900.-
11-15 / 14-18 / 18-22 มกราคม 60
18-22 / 25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 60
18-22  มีนาคม 60
ราคา 18,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN…ALISHAN (221017)

THH2-TW-XW-3MAY-22OCT17 (1)

ID : 13950

วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดกวนอู –อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟชมเส้นทางธรรมชาติที่อุทยานอาลีซาน –ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
DUTY FREE–ร้านปะการังแดง –ร้านพายสับปะรด 
อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก –ไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89 –ซีเหมิงติง
สายการบิน : Nok Scoot  (XW)
เริ่มต้นเดือนทาง พ.ค.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น18,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง : 
3-7 พฤษภาคม 2560 ราคา20,700.-
6-10 พฤษภาคม 2560 ราคา19,700.-
20-24 พฤษภาคม 2560 ราคา19,700.-
7-11 มิถุนายน 2560 ราคา19,700.-
21-25 มิถุนายน 2560 ราคา20,700.-
5-9 กรกฎาคม 2560 ราคา20,700.-
8-12 กรกฎาคม 2560 ราคา19,700.-
19-23 กรกฎาคม 2560 ราคา19,700.-
2-6 สิงหาคม 2560 ราคา19,700.-
9-13 สิงหาคม 2560 ราคา20,700.-
19-23 สิงหาคม 2560 ราคา18,700.-
6-10 กันยายน 2560 ราคา19,700.-
9-13 กันยายน 2560 ราคา18,700.-
20-24 กันยายน 2560 ราคา19,700.-
4-8 ตุลาคม 2560 ราคา20,700.-
14-18 ตุลาคม 2560 ราคา19,700.-
18-22 ตุลาคม 2560 ราคา22,700.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน (230317)

THG1-XW-TW-14JAN-23MAR17

ID : 13476

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง – ไทเป
อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) – Duty Free
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 18,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 19, 22 – 26 ม.ค.60
12 – 16, 19 – 23 ก.พ. 60
5 – 9, 12 – 16, 19 – 23 มี.ค. 60
ราคา 18,900.-
14 – 18, 21 – 25 ม.ค. 60
4 – 8, 5 – 9, 18 – 22 ก.พ. 60, 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 60
4 – 8, 11 – 15, 18 – 22 มี.ค. 60
ราคา 19,900.-
18 – 22 ม.ค. 60
8 – 12, 15 – 19 มี.ค. 60
ราคา 20,900.-
29 ม.ค. – 2 ก.พ. 60
ราคา 21,900.-
28 ม.ค. – 1 ก.พ. 60
ราคา 22,900.-
25 – 29 ม.ค. 60
ราคา 23,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN EVA FOR YOU 4D3N (150317)

THF5-BR-TW-25FEB-15MAR17

ID : 13366

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด
อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมืองไถจง – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง- วัดเหวินอู่ – หมู่บ้านเก้าชนเผ่า
กระเช้าพาโนรามาชมวิว-ศูนย์ Germanium
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) -พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตลาดซีเหมมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 18,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 ก.พ.60 ราคา 18,900.-
12-15 มี.ค.60 ราคา 19,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SAKURA 4D 3N (170417)

THA7-IT-TW-23MAR-17APR17

ID : 13587

หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – นั่งกระเช้า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่-ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง –ขนมพายสัปปะรด
ตึกไทเป 101 ไม่รวมบัตรขึ้นตึก-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
DUTY FREE - ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหยหลิ่ว
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 19,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 MAR 17
ราคา 19,888.-
6-9 APR 17
7-10 APR 17
ราคา 20,888.-
12-15 APR 17
13-16 APR 17
14-17 APR 17
ราคา 25,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN TOUCH OF YOUR HEART (170417)

THA7-IT-TW-1FEB-17APR17

ID : 13584

วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้-นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน- ชมป่าสนพันปี
เมืองไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป –ชิมขนมพายสัปปะรด
ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซีเหมินติง-อุทยานเหยหลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.60 ราคาเริ่มต้น 19,900-27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 FEB 60
08-12 FEB 60
15-19 FEB 60
22-26 FEB 60
01-05 MAR 60
08-12 MAR 60
15-19 MAR 60
ราคา 19,900.-
12 – 16 APR 2017
13 - 17 APR 2017
ราคา 27,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE07 THE BEST OF TAIWAN 4D3N BY TG (210317)

THZ1-TG-TW-5JAN17-21MAR17

ID : 13356

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง
อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว - ไทจง - โรงงานพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ศูนย์ COSMETIC - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) - ตลาดซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น ราคา 19,900 บาท  **เต็มทุกพีเรียด**

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 มกราคม 2560
12-15 มกราคม 2560
13-16 มกราคม 2560
02-05 มีนาคม 2560
03-06 มีนาคม 2560
09-12 มีนาคม 2560
18-21 มีนาคม 2560
ราคา 19,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T14:ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย่หลิ๋ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน (020717)

THB12-XW-TW-28MAR-2JUL17

ID : 14037

ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  
วัดเหวินหวู่  วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง 
ไทเป เหย่หลิ๋ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น 
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน 
นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซีเหมินติง 
พักโรงแรม4ดาว ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน  
เมนูเลิศ >> ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี สเต็กไต้หวัน
สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
เริ่มต้นเดือนทาง มี.ค.-ก.ค.60 ราคาเริ่มต้น19,988บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง : 
28 มี.ค.–02เม.ย. 60 ราคา21,988.-
04 - 09 เม.ย. 60 ราคา24,988.-
11 - 16 เม.ย. 60 ราคา27,988.-
18 - 23 เม.ย. 60 ราคา22,988.-
25 - 30 เม.ย. 60 ราคา21,988.-
02 - 07 พ.ค. 60 ราคา22,988.-
09 - 14 พ.ค. 60 ราคา22,988.-
16 - 21 พ.ค. 60 ราคา21,988.-
23 - 28 พ.ค. 60 ราคา21,988.-
30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60 ราคา21,988.-
06 - 11 มิ.ย. 60 ราคา19,988.-
13 - 18 มิ.ย. 60 ราคา19,988.-
20 - 25 มิ.ย. 60 ราคา19,988.-
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 60 ราคา19,988.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

รับจัดกรุ๊ปทัวร์