Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวพม่ากับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์พ่มา สำรวจวัดอันงดงาม พักผ่อนบนเรือ เยี่ยมชมหมูบ้านอัลไพน์ ชื่นชมเมืองอย่างกุ้ง การเดินทางไปยังประเทศพม่า จะค้นพบว่าเป็นภูมิประเทศที่เป็นตำนาน มีสมบัติโบราณมากมาย มีชาวบ้านที่เป็นมิตรด้วยบรรยากาศเงียบสงบ และท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ ทะเลสาปอินเลพม่า การที่ได้มาทัวร์พม่าท่านจะได้พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่ไม่เคยเห็ยที่ไหนมาก่อน เที่ยวแบบเจาะลึก วัดวาอารามที่สวยงาม พร้อมสถานที่สำคัญๆมากมาย.ชาวพม่าได้ชื่อว่า เป็นชนชาติที่ยังยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่ที่สุดชาติหนึ่งในโลก ปัจจุบันหลายคนใช้คำว่า Myanmar ซึ่งมาจากชื่อประเทศในภาษาพม่าว่า Myanma Naingngandaw ไม่ว่าจะมีความเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลทหารอย่างไรก็ตาม คำว่าเมียนมาร์ เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า Myanmar แต่ความจริงแล้ว ชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า มยะหม่า หรือ เมียนมา ส่วนในประเทศไทยจะสะกดว่า เมียนมาร์ ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์พม่าทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์พม่าให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์พม่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์พม่าอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 81 รายการ

ทัวร์พม่า : MMR08 ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน บิน FD (290318)

THB11-FD-MM-23NOV17-29MAR18

ID : 18473

ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
มหาเจดีย์ชเวดากอง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 ม.ค.61-15 ม.ค.61
ราคา 23,900.-
23 พ.ย.60-27 พ.ย.60
21 ธ.ค.60-25 ธ.ค.60
25 ม.ค.61-29 ม.ค.61
8 ก.พ.61-12 ก.พ.61
22 ก.พ.61-26 ก.พ.61
1 มี.ค.61-5 มี.ค.61
29 มี.ค.61-2 เม.ย.61
ราคา 24,900.-
9 ธ.ค.60-13 ธ.ค.60
ราคา 25,900.-
1 ธ.ค.60-5 ธ.ค.60
29 ธ.ค.60-2 ม.ค.61
30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61
ราคา 26,900.-

ทัวร์พม่า : MMR071 ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม 4 วัน (280418)

THB11-FD-MM-23NOV17-28APR18

ID : 18585

มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์
โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด-พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล
วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ
วัดแมวลอดห่วง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 พ.ย.60-26 พ.ย.60
30 พ.ย.60-3 ธ.ค.60
14 ธ.ค.60-17 ธ.ค.60
4 ม.ค.61-7 ม.ค.61
11 ม.ค.61-14 ม.ค.61
18 ม.ค.61-21 ม.ค.61
25 ม.ค.61-28 ม.ค.61
1 ก.พ.61-4 ก.พ.61
8 ก.พ.61-11 ก.พ.61
15 ก.พ.61-18 ก.พ.61
22 ก.พ.61-25 ก.พ.61
1 มี.ค.61-4 มี.ค.61
8 มี.ค.61-11 มี.ค.61
15 มี.ค.61-18 มี.ค.61
22 มี.ค.61-25 มี.ค.61
29 มี.ค.61-1 เม.ย.61
5 เม.ย.61-8 เม.ย.61
12 เม.ย.61-15 เม.ย.61
13 เม.ย.61-16 เม.ย.61
14 เม.ย.61-17 เม.ย.61
19 เม.ย.61-22 เม.ย.61
28 เม.ย.61-1 พ.ค.61
ราคา 24,900.-
21 ธ.ค.60-24 ธ.ค.60
ราคา 25,900.-
8 ธ.ค.60-11 ธ.ค.60
31 ธ.ค.60-3 ม.ค.61
ราคา 26,900.-
2 ธ.ค.60-5 ธ.ค.60
29 ธ.ค.60-1 ม.ค.61
30 ธ.ค.60-2 ม.ค.61
ราคา 27,900.-

ทัวร์พม่า : GT-CNXMDL-PG02 บินตรงเชียงใหม่!! มัณฑะเลย์ อินเล (บินภายใน) 3 วัน 2 คืน (130418)

THG12-PG-MM-16FEB-13APR18

ID : 19728

มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
อินเลย์ - เฮโฮ - เมืองยอง ชเว - วัดชเวยันเป
ตลาดเหยาม่า - วัดพองดออู (สักการะ พระบัวเข็ม)
พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ - Mandalay Hill
พระราชวังมัณฑะเลย์
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,899-27,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 18 ก.พ.61
23 – 25 มี.ค.61
ราคา 25,899.-
13 – 15 เม.ย.61
ราคา 27,899.-

ทัวร์พม่า : GT-CNXMDL-PG04 บินตรงเชียงใหม่!! มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม (บินภายใน) 4 วัน 3 คืน (120418)

THG12-PG-MM-22FEB-12APR18

ID : 19727

เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ - พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา 
วิหารธรรมยังยี - พิเศษสุดนั่งรถม้าชมเจดีย์เมืองพุกาม
ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์-เจดีย์โบตะทาวน์
วัดงาทัตจี - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี วัดบารมี
สก๊อตมาร์เก็ตพุกาม - เมืองอมรปุระ-สะพานไม้สักอูเบง
วัดมหากันดายงค์ - มิงกุน - มหาเจดีย์ยักษ์มิงกุน  
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ - Mandalay Hill
พระราชวังมัณฑะเลย์
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 26,899-28,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 ก.พ.61
29 มี.ค. – 01 เม.ย.61
ราคา 26,899.-
12 – 15 เม.ย.61
ราคา 28,899.-

ทัวร์พม่า : MMR09 แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว 6 วัน (010318)

THB11-FD-MM-24NOV17-1MAR18

ID : 18472

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์โบตาทาวน์
เจดีย์ชเวดากอง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น-เฮโฮ- รัฐฉาน
ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ
หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง-มัณฑะเลย์
พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,900-34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 ม.ค.61-17 ม.ค.61
9 ก.พ.61-14 ก.พ.61
1 มี.ค.61-6 มี.ค.61
ราคา 31,900.-
24 พ.ย.60-29 พ.ย.60
ราคา 32,900.-
28 ธ.ค.60-2 ม.ค.61
ราคา 33,900.-
8 ธ.ค.60-13 ธ.ค.60
ราคา 34,900.-

ทัวร์พม่า : GT-RGN DD09-พม่าสุดขอบฟ้า ไหว้พระ ขึ้นบอลลูน ย่าง (290118)

THG12-DD-MM-24JAN-29JAN18

ID : 19647

ไหว้พระ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
ขึ้นบอลลูน ชมวิวเมืองย่างกุ้ง 
ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.61 ราคาเริ่มต้น 5,995 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 มกราคม 2561 ราคา5,995.-
29 มกราคม 2561 ราคา5,995.-

ทัวร์พม่า : Happy Andaman 05 เกาะหัวใจมรกต ดำน้ำ 4 เกาะ (110518)

THP22-BUS-MM-3NOV17-11MAY18

ID : 18180

ระนอง – เกาะสอง
เกาะหัวใจมรกต
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-7,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-6 พฤศจิกายน 2560
6-9 พฤศจิกายน 2560
24-27 พฤศจิกายน 2560
27-30 พฤศจิกายน 2560
1-4 ธันวาคม 2560
4-7 ธันวาคม 2560
11-14 ธันวาคม 2560
15-18 ธันวาคม 2560
18-21 ธันวาคม 2560
22-25 ธันวาคม 2560
19-22 มกราคม 2561
22-25 มกราคม 2561
26-29 มกราคม 2561
29 ม.ค. -1 ก.พ.61
2-4 กุมภาพันธ์ 2561
5-8 กุมภาพันธ์ 2561
16-19 กุมภาพันธ์ 2561
19-22 กุมภาพันธ์ 2561
2-5 มีนาคม 2561
5-8 มีนาคม 2561
23-26 มีนาคม 2561
26-29 มีนาคม 2561
9-12 เมษายน 2561
16-19 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
23-26 เมษายน 2561
27-30 เมษายน 2561
30 เม.ย. - 3 พ.ค.61
4-7 พฤษภาคม 2561
7-10 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
ราคา 6,900.-
8-11 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค.60-1 ม.ค.61
6-9 เมษายน 2561
13-16 เมษายน 2561
ราคา 7,500.-

ทัวร์พม่า : Happy Andaman 04 สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า..เกาะนาวโอพี (110518)

THP22-BUS-MM-3NOV17-11MAY18

ID : 18179

ระนอง – เกาะสอง -เกาะนาวโอพี
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-7,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-6 พฤศจิกายน 2560
6-9 พฤศจิกายน 2560
24-27 พฤศจิกายน 2560
27-30 พฤศจิกายน 2560
1-4 ธันวาคม 2560
4-7 ธันวาคม 2560
11-14 ธันวาคม 2560
15-18 ธันวาคม 2560
18-21 ธันวาคม 2560
22-25 ธันวาคม 2560
19-22 มกราคม 2561
22-25 มกราคม 2561
26-29 มกราคม 2561
29 ม.ค. -1 ก.พ.61
2-4 กุมภาพันธ์ 2561
5-8 กุมภาพันธ์ 2561
16-19 กุมภาพันธ์ 2561
19-22 กุมภาพันธ์ 2561
2-5 มีนาคม 2561
5-8 มีนาคม 2561
23-26 มีนาคม 2561
26-29 มีนาคม 2561
9-12 เมษายน 2561
16-19 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
23-26 เมษายน 2561
27-30 เมษายน 2561
30 เม.ย. - 3 พ.ค.61
4-7 พฤษภาคม 2561
7-10 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
ราคา 6,900.-
8-11 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค.60-1 ม.ค.61
6-9 เมษายน 2561
13-16 เมษายน 2561
ราคา 7,500.-

ทัวร์พม่า : Happy Andaman 03 เกาะหัวใจมรกต ดำน้ำ 4 เกาะ (110518)

THP22-BUS-MM-3NOV17-11MAY18

ID : 18178

ระนอง – เกาะสอง
เกาะหัวใจมรกต-เกาะสน
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,500-9,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2560
3-6 พฤศจิกายน 2560 ราคา 8,900.-
6-9 พฤศจิกายน 2560 ราคา 8,500.-
24-27 พฤศจิกายน 2560 ราคา 8,900.-
27-30 พฤศจิกายน 2560 ราคา 8,500.-
ธันวาคม 2560
1-4 ธันวาคม 2560 ราคา 8,900.-
4-7 ธันวาคม 2560 ราคา 8,500.-
8-11 ธันวาคม 2560 ราคา 9,500.-
11-14 ธันวาคม 2560 ราคา 8,900.-
15-18 ธันวาคม 2560 ราคา 8,900.-
18-21 ธันวาคม 2560 ราคา 8,500.-
22-25 ธันวาคม 2560 ราคา 8,900.-
30 ธ.ค.60-1 ม.ค.61 ราคา 9,500.-
มกราคม 2561
19-22 มกราคม 2561 ราคา 8,900.-
22-25 มกราคม 2561 ราคา 8,500.-
26-29 มกราคม 2561 ราคา 8,900.-
29 ม.ค.-1 ก.พ.61 ราคา 8,500.-
กุมภาพันธ์ 2561
2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ราคา 8,900.-
5-8 กุมภาพันธ์ 2561 ราคา 8,500.-
16-19 กุมภาพันธ์ 2561 ราคา 8,900.-
19-22 กุมภาพันธ์ 2561 ราคา 8,500.-
มีนาคม 2561
2-5 มีนาคม 2561 ราคา 8,900.-
5-8 มีนาคม 2561 ราคา 8,500.-
23-26 มีนาคม 2561 ราคา 8,900.-
26-29 มีนาคม 2561 ราคา 8,500.-
เมษายน 2561
6-9 เมษายน 2561 ราคา 9,500.-
9-12 เมษายน 2561 ราคา 8,500.-
13-16 เมษายน 2561 ราคา 9,500.-
16-19 เมษายน 2561 ราคา 8,500.-
20-23 เมษายน 2561 ราคา 8,900.-
23-26 เมษายน 2561 ราคา 8,900.-
27-30 เมษายน 2561 ราคา 8,900.-
30 เม.ย. - 3 พ.ค.61 ราคา 8,900.-
พฤษภาคม 2561
 4-7 พฤษภาคม 2561 ราคา 8,900.-
7-10 พฤษภาคม 2561 ราคา 8,500.-
11-14 พฤษภาคม 2561 ราคา 8,900.-

ทัวร์พม่า : MDL001A มัณฑะเลย์-มิงกุน 3 วัน 2 คืน (230618)

THS6-8M-MM-30DEC17-23JUN18

ID : 19241

มัณฑะเลย์ –  สะพานไม้อูเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง – วัดมหากันดายง
ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์พญาเธียรดาน– วัดกุโสดอ
Mandalay Hill-พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14//26-28 พ.ค.61
9-11//23-25 มิ.ย.61
ราคา 9,900.-
13-15//27-29 ม.ค.61
10-12// 17-19 ก.พ.61 
3-5//24-26 มี.ค.61
ราคา 10,900.-
30 ธ.ค.60-1 ม.ค 61
15-17 เม.ย.61
ราคา 11,900.-
14-16 เม.ย.61
ราคา 12,900.-

ทัวร์พม่า : JMM22 มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ 3 วัน (250818)

THJ6-FD-MM-27JAN-25AUG18

ID : 19200

มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-โรงงานทองคำเปลว-Mandalay Hill
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ระฆังมิงกุน-ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี-เมืองสกายน์
เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 –29 ม.ค. 61
10 –12 มี.ค. 61
31 มี.ค.–02  เม.ย. 61
19 –21 พ.ค. 61
02 –04 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 61
21 –23 ก.ค. 61
04 –06 ส.ค. 61
25 –27 ส.ค. 61
ราคา 10,900.-
10 –12 ก.พ. 61
24 –26 ก.พ. 61
ราคา 11,900.-

ทัวร์พม่า : โปรเมียนมาร์ .. สาธุ .. ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3 วัน (270418)

THW2-8M-MM-27JAN-27APR18

ID : 19743

ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน
สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ม.ค.61
9-11 ก.พ.61
23-25 ก.พ.61
9-11 มี.ค.61
16-18 มี.ค.61
23-25 มี.ค.61
ราคา 10,999.-
16-18 ก.พ.61
27-29 เม.ย.61
ราคา 11,999.-
13-15 เม.ย.61
ราคา 12,999.-

ทัวร์พม่า : โปรเมียนมาร์ .. สาธุ .. ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3 วัน (270418)

THW2-8M-MM-9DEC17-27APR18

ID : 18685

ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน
สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ม.ค. / 9-11, 23-25 ก.พ. 61
9-11, 16-18, 23-25 มี.ค.61
ราคา 10,999.-
9-11 ธ.ค. 60 / 27-29 เม.ย.61
ราคา 11,999.- 
30 ธ.ค.60-1 ม.ค. 61 / 13-15 เม.ย.61
ราคา 12,999.-

ทัวร์พม่า : PERFECT MYANMAR BY LION AIR 3 วัน 2 คืน (230318)

THP3-SL-MM-13OCT17-23MAR18

ID : 17876

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง
พระนอนชเวตาเลียว–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ
สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-พระนอนเจ๊าทัตจี
ตลาดสก๊อต –พระหินอ่อน –ช้างเผือก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,500-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-21 ต.ค.60
26-28 ต.ค.60
27-29 ต.ค.60
28-30 ต.ค.60
ราคา 11,500.-
03-05 พ.ย.60
04-06 พ.ย.60
11-13 พ.ย.60
17-19 พ.ย.60
18-20 พ.ย.60
25-27 พ.ย.60
15-17 ธ.ค.60
16-18 ธ.ค.60
17-19 ธ.ค.60
21-23 ธ.ค.60
22-24 ธ.ค.60
23-25 ธ.ค.60
24-26 ธ.ค.60
05-07 ม.ค.61
06-08 ม.ค.61
12-14 ม.ค.61
13-15 ม.ค.61
19-21 ม.ค.61
20-22 ม.ค.61
26-28 ม.ค.61
27-29 ม.ค.61
02-04 ก.พ.61
03-05 ก.พ.61
09-11 ก.พ.61
10-12 ก.พ.61
23-25 ก.พ.61
24-26 ก.พ.61
09-11 มี.ค.61
10-12 มี.ค.61
16-18 มี.ค.61
17-19 มี.ค.61
23-25 มี.ค.61
ราคา 11,900.-
13-15 ต.ค.60
14-16 ต.ค.60
20-22 ต.ค.60
22-24 ต.ค.60
ราคา 12,888.-
21-23 ต.ค.60
04-06 ธ.ค.60
07-09 ธ.ค.60
10-12 ธ.ค.60
03-05 มี.ค.61
ราคา 13,500.-
01-03 ธ.ค.60
02-04 ธ.ค.60
03-05 ธ.ค.60
08-10 ธ.ค.60
09-11 ธ.ค.60
16-18 ก.พ.61
17-19 ก.พ.61
01-03 มี.ค.61
02-04 มี.ค.61
ราคา 13,900.-
29-31 ธ.ค.60
ราคา 14,500.-
30 ธ.ค.60-01 ม.ค.61
31 ธ.ค.60-02 ม.ค.61
01-03 ม.ค.61
ราคา 14,900.-

ทัวร์พม่า : VT001SL VINTAGE MYANMAR BY THAI LION AIR (230318)

THP3-SL-MM-14OCT17-23MAR18

ID : 17911

ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง
พระนอนชเวตาเลียว–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ
สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-พระนอนเจ๊าทัตจี
ตลาดสก๊อต-พระหินอ่อน –ช้างเผือก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,500-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-21 ต.ค.60
26-28 / 27-29 ต.ค.60
28-30 ต.ค.60
ราคา 11,500.-
03-05 / 04-06 พ.ย.60
10-12 / 11-13 พ.ย.60
17-19 / 18-20 พ.ย.60
24-26 / 25-27 พ.ย.60
15-17 / 16-18 ธ.ค.60
17-19 / 21-23 ธ.ค.60
22-24 / 23-25 ธ.ค.60
24-26 ธ.ค.60
05-07 / 06-08 ม.ค.61
12-14 / 13-15 ม.ค.61
19-21 / 20-22 ม.ค.61
26-28 / 27-29 ม.ค.61
02-04 / 03-05 ก.พ.61
09-11 / 10-12 ก.พ.61
23-25 / 24-26 ก.พ.61
09-11 / 10-12 มี.ค.61
16-18 / 17-19 มี.ค.61
23-25 มี.ค.61
ราคา 11,900.-
14-16 ต.ค.60
20-22 ต.ค.60
22-24 ต.ค.60
ราคา 12,888.-
21-23 ต.ค.60
04-06 / 07-09 ธ.ค.60
10-12 ธ.ค.60
03-05 มี.ค.61
ราคา 13,500.-
01-03 / 02-04 ธ.ค.60
03-05 ธ.ค.60
08-10 / 09-11 ธ.ค.60
16-18 / 17-19 ก.พ.61
01-03 / 02-04 มี.ค.61
ราคา 13,900.-
29-31 ธ.ค.60
ราคา 14,500.-
30 ธ.ค.60-01 ม.ค.61
31 ธ.ค.60-02 ม.ค.61
01-03 ม.ค.61
ราคา 14,900.-

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์พม่า แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางพม่า ลองใช้บริการทัวร์พม่า ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์พม่าดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวพม่ากับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศพม่า
พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930
เมืองหลวง: เนปยีดอ
สกุลเงิน: จัต
ทวีป: ทวีปเอเชีย
ภาษาราชการ: ภาษาพม่า
ระบบการปกครอง: รัฐเดี่ยว, ระบบประธานาธิบดี, ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ กับข้อมูลทั่วไปของประเทศพม่า

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาทัวร์พม่าวันนี้เรามีข้อมูลพื้นฐานของสหภาพเมียนมาร์ (Union of Myanmar) มาฝากกันคะ เมียนมาร์มีอาณาเขตประมาณ 657,740 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 50.2 ล้านคน พม่าเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะพิเศษก็คือมีพรมแดนติดต่อกับสองประเทศที่เป็นแหลางอารยะธรรมของโลกก็คือ จีนกับอินเดีย พม่ามีชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับธิเบตและจีน ส่วนทางตะวันออกติดกับลาว และทางทิศใต้ติดกับไทย

พม่ามีแนวเทือกเขาขนาดใหญ่ล้อมรอบซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ามียอดเขาที่สูงอยู่มากมายบางยอดเขานั้นมีความสูงกว่า 10,000 ฟุต อีกทั้งยังมีที่ราบลุ่มบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่ามากทอดยาวไปทางตอนใต้เป็นนาข้าว เมืองหลวงของพม่าคือเนปิดอย์ (Naypyidaw) เนปิดอย์เป็นเมืองหลวงใหม่ความเจริญรุ่งเรืองนั้นจึงยังอยู่ที่ย่างกุ้งแต่ในปัจจุบันมีประชากรย้ายเข้ามาในเมืองหลวงมากขึ้น นักท่องเที่ยวที่เตรียมตัวเดินทางมาทัวร์พม่า
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก