Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 52 รายการ

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 57300.-

ทัวร์รัสเซีย : AMAZING MOSCOW-ST. PERTERBURG 7 วัน 4 คืน (221218)


THS13-TK-RU-18AUG-22DEC18

ID : 22851

มอสโคว์ -เนินเขาสแปร์โร่-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-ถนนอารบัต
สถานีรถไฟใต้ดิน -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสวิหาร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล  - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างกุม - สุสานเลนิน - ชมละครสัตว์-รถไฟความเร็วสูง Sapsan
เซนปีเตอร์เบิร์ก- ปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อน-พุชกิ้น
พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังนิโคลัส-โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ถนนเนฟสกี้
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 57,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-24 ส.ค./ 25-31 ส.ค. 61
1-7 ก.ย. / 8-14 ก.ย. /15-21 ก.ย.61
22-28 ก.ย. / 29 ก.ย.-5 ต.ค.61
6-12 ต.ค /27 ต.ค-2 พ.ย.61
3-9 พ.ย /10-16 พ.ย /17-23 พ.ย/ 24-30พ.ย.61
1-7 ธ.ค / 8-14 ธ.ค / 15-21 ธ.ค /22-28 ธ.ค.61
ราคา 57,300.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 57888.-

ทัวร์รัสเซีย : DME02 HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG (071118)


THZ1-TG-RU-8AUG-7NOV18

ID : 22637

เมืองมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า-สถานีรถไฟความเร็วสูง
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
ป้อมปีเตอร์ และ ปอล-พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้
มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - สถานีรถไฟความเร็วสูง-พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล
หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
ถนนอารบัต-จุดชมวิว สแปโรฮิลล์- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 57,888-61,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 13 พฤศจิกายน 2561
ราคา 57,888.-
03 - 09 กันยายน 2561
05 – 11 กันยายน 2561
10 – 16 กันยายน 2561
12 – 18 กันยายน 2561
24 – 30 กันยายน 2561
27ต.ค. – 02 พ.ย.61
ราคา 57,999.-
19 – 25 กันยายน 2561
ราคา 58,888.-
06 - 12 ตุลาคม 2561
15 - 21 ตุลาคม 2561
ราคา 58,999.-
08 – 14 สิงหาคม 2561
ราคา 59,888.-
08 - 14 ตุลาคม 2561
ราคา 60,999.-
10 – 16 ตุลาคม 2561
17 – 23 ตุลาคม 2561 
ราคา 61,888.-
20 - 26 ตุลาคม 2561
22 – 28 ตุลาคม 2561
ราคา 61,999.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 57900.-

ทัวร์รัสเซีย : GO3DME-TG010 Hydrofoils And Sapsan Train มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (081218)


THG1-TG-RU-20OCT-8DEC18

ID : 24312

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์-รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
มหาวิหารเซนท์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด-นั่งเรือไฮโดรฟอยล์สู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังแคทเธอรีน-พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ
ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 57,900-62,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-26 ต.ค.61
31 ต.ค.-6 พ.ย.61
ราคา 62,900.-
8-14 ธ.ค.61
ราคา 57,900.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 57900.-

ทัวร์รัสเซีย : GO3DME-EK010 รัสเซีย In Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน (281218)


THG1-EK-RU-17OCT-28DEC18

ID : 23533

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์-ซาร์กอร์ส
วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO  MARKET
ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล-นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 57,900-69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-24, 22-29 ต.ค.61
ราคา 57,900.-
25 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
27 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
28 ธ.ค.61-4 ม.ค.62
ราคา 69,900.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 57900.-

ทัวร์รัสเซีย : BT-RUS03 EK มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (281118)


THB11-EK-RU-7-28NOV18

ID : 23448

เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล-มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวีย-ตลาดอิสไมโลโว่
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์-ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา 
พระราชวังเคลมลิน-โบถส์อัสสัมชัญ-พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์
จัตุรัสแดง•มหาวิหารเซนต์บาซิล-ถนนอาร์บัตสตรีท
การแสดงละครสัตว์-สถานีรถไฟความเร็วสูง-เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ-โบสถ์หยดเลือด 
วิหารเซนต์ไอแซค-ป้อมปิเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
รับประทานอาหารเย็น ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวรัสเซีย
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์-ช้อปปิ้งที่เอาท์เลต วิลเลจ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7 พ.ย. 61-14 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61-28 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61-5 ธ.ค. 61
ราคา 57,900.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 59888.-

ทัวร์รัสเซีย : GO3DME-TG009 รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ 5 วัน 3 คืน (191218)


THG1-TG-RU-21NOV-19DEC18

ID : 24307

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์-มูร์มันสค์
พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์
ตามล่าหาแสงเหนือ-หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 พ.ย.61
10-14, 17-21 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
ราคา 59,888.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์รัสเซีย : GO3DME-TG006 CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (250319)


THG1-TG-RU-17OCT18-25MAR19

ID : 24313

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์-นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังแคทเธอรีน-มหาวิหารเซนท์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด
ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช็อปปิ้งที่ห้าง Galeria – นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-66,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-9, 14-20 พ.ย. 61
ราคา 59,900.-
16-22, 23-29 ม.ค., 26 ม.ค.-1 ก.พ. 62
6-12, 20-26 ก.พ., 27 ก.พ.-5 มี.ค. 62
9-15, 13-19, 20-26, 25-31 มี.ค. 62
ราคา 62,900.-
17-23 ต.ค., 31 ต.ค.-6 พ.ย. 61
ราคา 66,900.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 59900.-

ทัวร์รัสเซีย : GO3DME-TG007 SOVIET AND THE GALAXY รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (081218)


THG1-TG-RU-10OCT-8DEC18

ID : 24308

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์-บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังแคทเธอรีน-รับประทานอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส
มหาวิหารเซนท์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
ช็อปปิ้งที่ห้าง Galeria – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN
สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
พิพิธภัณฑ์อวกาศ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,900-67,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-20, 24-30 พ.ย. 61
8-14 ธ.ค. 61
ราคา 59,900.-
10-16 ต.ค.61
31 ต.ค.-6 พ.ย. 61
ราคา 67,900.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 61555.-

ทัวร์รัสเซีย : PF-TG7D5N PERFECT RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (291218)


THP3-TG-RU-10OCT-29DEC18

ID : 22933

มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์-SAPSAN EXPRESS
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค-Bronzehorseman
เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล
GUM-IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 61,555--66,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-16 ต.ค.61
17-23 ต.ค.61
ราคา 61,555.-
29 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
ราคา 66,999.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 62900.-

ทัวร์รัสเซีย : EK003 รัสเซีย ล่าแสงเหนือ NORTHERN LIGHT มอสโคว์-มูร์มันสค์ 8 วัน (270219)


THC9-EK-RU-30NOV18-27FEB19

ID : 24356

มอสโคว์ – ถนนอารบัท-สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
เมืองมูร์มันสค์ –ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า-หมู่บ้านซามี่
Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน –ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า
พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์
จัตุรัสแดง- วิหารเซนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม
พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆัง
รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย.-7 ธ.ค. 61
5-12 ธ.ค. 61
17-24 ม.ค. 62
29 ม.ค.-5 ก.พ.62
14-21 ก.พ. 62
20-27 ก.พ.62
27 ก.พ.-6 มี.ค. 62
ราคา 62,900.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 63900.-

ทัวร์รัสเซีย : Russia Northern Light Explorer 7 วัน 5 คืน (241118)


THV3-TG-RU-24-30NOV18

ID : 22087

มอสโคว์-เมอร์มังส์
กิจกรรมตามหาแสงเหนือ
หมู่บ้านซามิ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-30 พ.ย.61
ราคา 63,900.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 65888.-

ทัวร์รัสเซีย : RUS-PFTG7D5N PERFECT AURORA RUSSIA 7 วัน 5 คืน (221218)


THP3-TG-RU-24NOV-22DEC18

ID : 24402

MOSCOW – MURMANSK-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 65,888-67,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-30 พ.ย.61
05-11 ธ.ค.61
ราคา 65,888.-
22-28 ธ.ค.61
ราคา 67,888.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 65999.-

ทัวร์รัสเซีย : DME12 AURORA IN RUSSIA 7D5N BY TG (291218)


THZ1-TG-RU-3-29DEC18

ID : 24040

เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
เมืองมูร์มันสค์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 65,999-79,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 18 ธันวาคม 2561
ราคา 65,999.-
03 - 09 ธันวาคม 2561
08 – 14 ธันวาคม 2561
10 – 16 ธันวาคม 2561
22 – 28 ธันวาคม 2561
ราคา 66,999.-
05 - 11 ธันวาคม 2561
ราคา 71,999.-
29 ธ.ค.61 - 04 ม.ค.62
ราคา 79,999.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 66900.-

ทัวร์รัสเซีย : TG94 ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (241218)


THB12-TG-RU-5NOV-24DEC18

ID : 24103

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
ถนนอารบัต – ละครสัตว์-เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามหาแสงเหนือ
Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – หมู่บ้านพุชกิน-Saspan train
อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 - 11 Nov 18
19 - 25 Nov 18
26 Nov - 02 Dec 18
03 - 09 Dec 18
10 - 16 Dec 18
24 - 30 Dec 18
ราคา 66,900.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 66900.-

ทัวร์รัสเซีย : Hilight Russia 3 Cities 7 Days 5 Nights (221018)


THV3-TG-RU-22-28OCT18

ID : 22086

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-28 ต.ค.61
ราคา 66,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวรัสเซียกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์รัสเซีย ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราจะนำท่านไปยังกรุงมอสโก เมืองหลวงของประเทศที่มีจิตวิญญาณของความเป็นยุคกลาง และเข้าชมเซนต์ปีเตอร์ส ความงามด้านวัฒนธรรมและความสนุกที่เซนต์ปีเตอร์สจะมีโรงภาพยนตร์สุดหรู คอนเสิร์ตและงานเทศกาลตลอดทั้งปี และยังโรงแรมที่พักระดับโลก กิจกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปรวมตัวกันอยู่ทางทิศตะวันตกของรัสเซีย และท่านจะพบว่าการเดินทางมาทัวร์รัสเซียนั้นมีเพื่อนทัวร์จากทั่วโลกมากกว่า 150 ประเทศในรัสเซีย ด้วยภมิประเทศที่หลากหลาย เมืองที่สวยงามและธรรมชาติที่ลึกลับ จึงทำให้จำนวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัสเซียมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย การเดินทางท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทำให้ชีวิตมีรสชาติ มีสีสัน ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว กับคนที่เรารัก ทำให้การเดินทาง เป็นความทรงจำที่มีคุณค่ายิ่งนัก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์รัสเซียทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์รัสเซียให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์รัสเซียอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์รัสเซียอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์รัสเซีย แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางรัสเซีย ลองใช้บริการทัวร์รัสเซีย ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์รัสเซียดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวรัสเซียกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศรัสเซีย
รัสเซีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศในยูเรเชียเหนือ และเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก กว่า 10,000,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยของโลกถึงหนึ่งในแปด รัสเซียยังเป็นชาติมีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 9 ของโลก ...
เมืองหลวง: มอสโก
รหัสโทรศัพท์: +7
ประชากร: 143.5 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: รูเบิลรัสเซีย
ประธานาธิบดี: วลาดีมีร์ ปูติน
ระบบการปกครอง: สหพันธ์สาธารณรัฐ, ระบบกึ่งประธานาธิบดี, ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อย ประเทศรัสเซียตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย พื้นที่ของรัสเซียนั้นมีพื้นที่ตั้งอยู่ทั้งในทวีปอาเซียและทวีปยุโรปพื้นที่ 2 ใน 3 ของรัสเซียอยู่ในทวีปเอเชีย อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมี กรุงมอสโก เป็นเมืองหลวงและยังเป็นจุดศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศรัสเซียอีกด้วย หากนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้มา ทัวร์รัสเซีย ไม่อยากให้พลาดที่จะมาเที่ยวชมเมืองคาซาน (Kazan) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน (Republic of Tatarstan) เป็นสาธารณรัฐที่ปกครองตนเอง ในเขตสหพันธ์โวลก้าเป็น 1 ใน 7 เขตสหพันธ์ของประเทศรัสเซีย ตัวเมืองคาซานนั้นตั้งอยู่บนขุดที่แม่น้ำโวลก้าและแม่น้ำคาซานก้ามาบรรจบกัน ในปัจจุบันเมืองคาซานกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญเลยทีเดียวรวมไปจนถึงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เมืองคาซานนั้นมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์รัสเซียสถานที่ท่องเที่ยวแรกในคาซานที่อยากแนะนำก็คือ

เซ็นทรัลคาซาน (Central Kazan) บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของ เครมลินแห่งคาซานย่านนี้เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในบริเวณนี้ถูกประกาศให้เป็นมรดกของโลกในปี 2000 ซึ่งในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถือเป็นป้อมปราการสำคัญของตาตาร์เพียงที่เดียวที่หลงเหลืออยู่ในรัสเซียและยังเป็นสถานที่แสวงบุญสำคัญซึ่งจะประกอบไปด้วยอาคารประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นจากศตวรรษที่ 16-19 ในย่านนี้จะเป็นที่รวมอาคารเก่าแก่จำนวนมากอาคารที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ มหาวิหารแอนนันชิเอชั่น (Annunciation Cathedral) หรือ มหาวิหารแม่พระรับสารสร้างขึ้นระหว่างปี 1554 – 1562 เป็นศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการศึกษาที่สำคัญเป็นอย่างมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองคาซาน
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก