Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 120 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์เวียดนาม : FD02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด (230519)


THT18-FD-VN-2MAR-23MAY19

ID : 26373

เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน
ซาปา – ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ชมโบสถ์ซาปา
ตลาดซาปา-นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน
ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน-กรุงฮานอย-ชมสุสานโฮจิมินห์
จัตุรัสบาดิงห์ – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ร้านเยื่อไผ่
นั่งกระเช้าข้ามอ่าวฮาลอง – ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel
ฮาลองไนท์มาเก็ต-อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 15  มีนาคม 2562
18 – 21 มีนาคม 2562
ราคา 13,888.-
02 – 05  มีนาคม 2562
09 – 12  มีนาคม 2562
10 – 13  มีนาคม 2562
23 – 26  มีนาคม 2562
07 – 10  เมษายน 2562
19 – 22  เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
25 – 28 เมษายน 2562
03 – 06  พฤษภาคม 2562
04 – 07  พฤษภาคม 2562
23 – 26  พฤษภาคม 2562
ราคา 14,888.-
11 – 14  เมษายน 2562
12 – 15  เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-PG001 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (220319)


THG1-PG-VN-22-25MAR19

ID : 25643

เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ล่องเรือชมแม่น้ำหอม-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์
Fantasy Park-สะพานทอง -สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-25  มีนาคม 2562
ราคา 13,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-PG003 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ ภาค 2 เว่อร์วังอลังการ 4 วัน 3 คืน (310519)


THG1-PG-VN-24FEB-31MAY19

ID : 25642

นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทองที่เปิดใหม่
พักบนบานาฮิลล์-เมืองดานัง-สะพานมังกร (Dragon Brigde)
เมืองเว้-พระราชวังเว้- ล่องเรือชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
เมืองลังโก (Langco) -เมืองดานัง – ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-นมัสการเจ้าแม่กวมอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 พฤษภาคม 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
19-22 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,888.-
29 มีนาคม-01 เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
27-30 เมษายน 2562
03-06 พฤษภาคม 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
17-20 พฤษภาคม 2562
24-27 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562
ราคา 14,888.-
24-27 กุมภาพันธ์ 2562
05-08 เมษายน 2562
19-22 เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
15-18 เมษายน 2562
ราคา 20,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-FD003 Vietnam สุขใจ ฮานอย-ซาปา (Fansipan) 4 วัน 3 คืน (230519)


THG1-FD-VN-10JAN-23MAY19

ID : 25640

ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง็อกเซิน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-ลาวไก-ซาปา
ยอดเขาฮัมรอง-ตลาดเมืองซาปา
Fansipan-Silver Water Fall -Cat Cat Village
ชมสุสานลุงโฮ-ชมวัดเจดีย์เสาเดียว
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,888.-
01-04 มีนาคม 2562       
08-11 มีนาคม 2562       
15-18 มีนาคม 2562       
22-25 มีนาคม 2562       
29 มีนาคม-01 เมษายน 2562       
04-07 เมษายน 2562       
18-21 เมษายน 2562       
25-28 เมษายน 2562       
09-12 พฤษภาคม 2562       
ราคา 14,888.-
10-13 มกราคม 2562
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562
14-17 กุมภาพันธ์ 2562
21-24 กุมภาพันธ์ 2562
22-25 กุมภาพันธ์ 2562
02-05 พฤษภาคม 2562       
16-19 พฤษภาคม 2562       
ราคา 15,888.-
13-16 เมษายน 2562       
ราคา 17,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13899.-

ทัวร์เวียดนาม : PGD1 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (190919)


THS20-PG-VN-21FEB-19SEP19

ID : 26038

ดานัง – เว้ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์
ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่
ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก
ร้านหยก – วัดหลิงอิ๋ง – ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,899-19,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 3 มี.ค. 62
7-10 มีนาคม 2562
8-11 มีนาคม 2562
22-25 มีนาคม 2562
18-21 เมษายน 2562
2-5 พฤษภาคม 2562
9-12 พฤษภาคม 2562
17-20 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62
6-9 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
4 – 7 กรกฎาคม 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
18 – 21 กรกฎาคม 2562
1-4 สิงหาคม 2562
15-18 สิงหาคม 2562
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 62
5-8 กันยายน 2562
12-15 กันยายน 2562
19-22 กันยายน 2562
ราคา 13,899.-
12-15 เมษายน 2562
ราคา 19,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN082 PG มหัศจรรย์ BANAHILLS 4 วัน 3 คืน (280619)


THB11-PG-VN-4APR-28JUN19

ID : 26408

สะพานมังกร-ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้
ล่องแม่น้ำหอม-พระราชวังหลวง
นั่งสามล้อซิโคล่– ดานัง-บาน่าฮิลล์
วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 เม.ย.62-22 เม.ย.62
20 เม.ย.62-23 เม.ย.62
03 พ.ค.62-06 พ.ค.62
25 พ.ค.62-28 พ.ค.62
31 พ.ค.62-03 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
22 มิ.ย.62-25 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
ราคา 13,900.-
25 เม.ย.62-28 เม.ย.62
26 เม.ย.62-29 เม.ย.62
28 เม.ย.62-01 พ.ค.62
02 พ.ค.62-05 พ.ค.62
10 พ.ค.62-13 พ.ค.62
11 พ.ค.62-14 พ.ค.62
18 พ.ค.62-21 พ.ค.62
24 พ.ค.62-27 พ.ค.62
01 มิ.ย.62-04 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
08 มิ.ย.62-11 มิ.ย.62
14 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
15 มิ.ย.62-18 มิ.ย.62
ราคา 14,900.-
04 เม.ย.62-07 เม.ย.62
06 เม.ย.62-09 เม.ย.62
01 พ.ค.62-04 พ.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN14 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (260719)


THJ6-TG-VN-21FEB-26JUL19

ID : 26311

ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ซาปา
ตลาด Love Market-หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์
ฟานซีปัน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36 สาย
นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
28 ก.พ.-03 มี.ค.62
01-04 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29 มี.ค.-01 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
04-07 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
05-08 เม.ย.62
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
13-16 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN081 PG มหัศจรรย์ BANAHILLS 4 วัน 3 คืน (280619)


THB11-PG-VN-22FEB-28JUN19

ID : 26195

ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง – ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่
บาน่าฮิลล์–วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดฟุ๊กเกี๋ยน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู–สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 ก.พ.62-25 ก.พ.62
23 ก.พ.62-26 ก.พ.62
28 ก.พ.62-03 มี.ค.62
01 มี.ค.62-04 มี.ค.62
02 มี.ค.62-05 มี.ค.62
09 มี.ค.62-12 มี.ค.62
16 มี.ค.62-19 มี.ค.62
23 มี.ค.62-26 มี.ค.62
28 มี.ค.62-31 มี.ค.62
30 มี.ค.62-02 เม.ย.62
25 เม.ย.62-28 เม.ย.62
03 พ.ค.62-06 พ.ค.62
10 พ.ค.62-13 พ.ค.62
11 พ.ค.62-14 พ.ค.62
17 พ.ค.62-20 พ.ค.62
18 พ.ค.62-21 พ.ค.62
24 พ.ค.62-27 พ.ค.62
31 พ.ค.62-03 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
14 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
ราคา 13,900.-
26 เม.ย.62-29 เม.ย.62
27 เม.ย.62-30 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
04 เม.ย.62-07 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
14 เม.ย.62-17 เม.ย.62
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : EASY WONDERFUL IN BANAHILL 4 วัน 3 คืน (250419)


THZ2-PG-VN-7MAR-25APR19

ID : 26134

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา
ล่องเรือแม่น้ำหอม-วัดเจดีย์เทียนมู่
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - นั่งเรือกระด้ง
เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น -  ดานัง
นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์
สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์
เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – สะพานมังกร
สะพานแห่งความรัก-วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62  ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 10 มี.ค. 62
19 – 22 เม.ย. 62
ราคา 15,900.-
04 – 07 เม.ย. 62
05 – 08 เม.ย. 62
ราคา 16,900.-
25 – 28 เม.ย. 62
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : VN004A เวียดนามใต้ นครโฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน (230319)


THS6-DD-VN-23FEB-23MAR19

ID : 26116

นครโฮจิมินห์-ช้อปปิ้ง ตลาดราตรีดาลัท
ดาลัด-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
น้ำตกดาทันลา-สวนดอกไฮเดรนเยีย-มุยเน่
ฟานเทียด-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
ชมลำธารFAIRYSTREAM-อุโมงค์กู๋จี
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง
วัดเทียนหาว-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
สายการบิน : NOK AIR (DD) / AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
2-5 มีนาคม 2562
9-12 มีนาคม 2562
23-26 มีนาคม 2562
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN005 VJ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 5 วัน 4 คืน (240419)


THB11-VJ-VN-30JAN-24APR19

ID : 26066

ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ยอดเขาฟานซีปัน-นิงห์บิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน-ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ม.ค.62-03 ก.พ.62
20 ก.พ.62-24 ก.พ.62
27 ก.พ.62-03 มี.ค.62
06 มี.ค.62-10 มี.ค.62
13 มี.ค.62-17 มี.ค.62
20 มี.ค.62-24 มี.ค.62
27 มี.ค.62-31 มี.ค.62
03 เม.ย.62-07 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
17 เม.ย.62-21 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
13 ก.พ.62-17 ก.พ.62
10 เม.ย.62-14 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
24 เม.ย.62-28 เม.ย.62
ราคา 16,900.-
06 ก.พ.62-10 ก.พ.62
11 เม.ย.62-15 เม.ย.62
12 เม.ย.62-16 เม.ย.62
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-TC02-VN TAMCOC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (080319)


THP3-VN-VN-31DEC18-8MAR19

ID : 25344

ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า
ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง -ฮาลองบก – ล่องเรือฮาลองบก
ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh -นิงห์บิงห์ – วิหารวรรณกรรม
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 19 ก.พ. 62
22 – 25 ก.พ. 62
08 – 11 มี.ค. 62
ราคา 13,900.-
31 ม.ค.  – 03 ก.พ. 62
ราคา 14,900.-
31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN13 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4 วัน 3 คืน (300319)


THJ6-TG-VN-24NOV18-30MAR19

ID : 24985

ฮานอย-ซาปา-หุบเขาปากมังกร
ตลาด Love Market-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-ทะเลสาบคืนดาบ-จัตุรัสบาดิงห์
ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 พ.ย.61
01-04 ธ.ค.61
08-11 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
05-08 ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
02-05 ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
02-05 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
30 มี.ค.-2 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN061 FD มหัศจรรย์ Fansipan เวียดนามเหนือ 4 วัน (280419)


THB11-FD-VN-3JAN-28APR19

ID : 24764

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง
ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ร้านหยก-ถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 ม.ค.62-23 ม.ค.62
03 มี.ค.62-06 มี.ค.62
10 มี.ค.62-13 มี.ค.62
17 มี.ค.62-20 มี.ค.62
24 มี.ค.62-27 มี.ค.62
31 มี.ค.62-03 เม.ย.62
21 เม.ย.62-24 เม.ย.62
28 เม.ย.62-01 พ.ค.62
ราคา 13,900.-
03 ม.ค.62-06 ม.ค.62
27 ม.ค.62-30 ม.ค.62
07 เม.ย.62-10 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN07 SL ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน พัก 5 ดาว (280319)


THB11-SL-VN-3OCT18-25MAR19

ID : 24324

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา
ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 พ.ย.61-9 พ.ย.61
19 พ.ย.61-23 พ.ย.61
7 ม.ค.62-11 ม.ค.62
14 ม.ค.62-18 ม.ค.62
21 ม.ค.62-25 ม.ค.62
4 มี.ค.62-8 มี.ค.62
11 มี.ค.62-15 มี.ค.62
18 มี.ค.62-22 มี.ค.62
25 มี.ค.62-29 มี.ค.62
ราคา 13,900.-
3 ต.ค.61-7 ต.ค.61
10 ต.ค.61-14 ต.ค.61
17 ต.ค.61-21 ต.ค.61
24 ต.ค.61-28 ต.ค.61
31 ต.ค.61-4 พ.ย.61
7 พ.ย.61-11 พ.ย.61
12 พ.ย.61-16 พ.ย.61
14 พ.ย.61-18 พ.ย.61
21 พ.ย.61-25 พ.ย.61
26 พ.ย.61-30 พ.ย.61
28 พ.ย.61-2 ธ.ค.61
10 ธ.ค.61-14 ธ.ค.61
12 ธ.ค.61-16 ธ.ค.61
17 ธ.ค.61-21 ธ.ค.61
19 ธ.ค.61-23 ธ.ค.61
2 ม.ค.62-6 ม.ค.62
9 ม.ค.62-13 ม.ค.62
16 ม.ค.62-20 ม.ค.62
23 ม.ค.62-27 ม.ค.62
28 ม.ค.62-1 ก.พ.62
30 ม.ค.62-3 ก.พ.62
11 ก.พ.62-13 ก.พ.62
13 ก.พ.62-17 ก.พ.62
18 ก.พ.62-22 ก.พ.62
20 ก.พ.62-24 ก.พ.62
25 ก.พ.62-1 มี.ค.62
27 ก.พ.62-3 มี.ค.62
6 มี.ค.62-10 มี.ค.62
13 มี.ค.62-17 มี.ค.62
20 มี.ค.62-24 มี.ค.62
ราคา 14,900.-
3 ธ.ค.61-7 ธ.ค.61
5 ธ.ค.61-9 ธ.ค.61
24 ธ.ค.61-28 ธ.ค.61
26 ธ.ค.61-30 ธ.ค.61
4 ก.พ.62-8 ก.พ.62
6 ก.พ.62-10 ก.พ.62
ราคา 15,900.-
31 ธ.ค.61-4 ม.ค.62
ราคา 16,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

หลายๆท่านคงสงสัยว่าถ้าพูดถึงประเทศเวียดนามแล้วเราจะนึกถึงอะไร ก็อาจจะเป็น โฮจิมินห์ อาหารเวียดนาม หรือ สาวๆขาวๆในชุดเวียดนาม และเมืองที่น่าท่องเที่ยวละมีอะไร ก็อาจจะเป็น ฮาลองเบร์กับฮอยอัน ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ดาลัท โฮจิมินห์ซิตี้ ในสมัยนี้นั้นสะดวกกว่าเมื่อก่อนมาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราจะไปนั้นเราสามารถแต่งตัวได้ตามสบายแล้ว ไม่มีกฎระเบียบมากมายเหมือนแต่ก่อน ที่พัก โรงแรม ก็มีอยู่มากมาย มีตั้งแต่ระดับไม่มีดาวเลยจนถึงห้าดาว ส่วนอาหารการกินก็มีทั้งอาหารไทยจีนยุโรปและอาหารพื้นเมือง ส่วนเรื่องการช้อปปิ้งในเวียดนามตามเมืองใหญ่ๆ สามารถใช้เป็นเงินบาท ดอลล่าร์และเงินดองได้ แต่การจราจรของเวียดนามในปัจจุบันยังไม่ดีเท่าไรนัก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เวียดนามทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เวียดนามให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์เวียดนามอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เวียดนามอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เวียดนาม แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเวียดนาม ลองใช้บริการทัวร์เวียดนาม ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เวียดนามดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ...
เมืองหลวง: ฮานอย
รหัสโทรศัพท์: +84
สกุลเงิน: ด่ง
ประชากร: 88.78 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ วิหารวรรณกรรม ฮานอย

วิหารวรรณกรรม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งที่เป็นภาษาเวียดนามว่า วัดเหมียว ซึ่งเป็นวัดที่มีความโบราณเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งของเวียดนาม มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปี และยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ในบ้านเราที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

วันเหมียว หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไป วิหารวรรณกรรม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1070 ยุคของราชวงศ์ไล โดยพระเจ้าไล ไท ตอง สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศให้แก่ขงจื๊อ นักปราชญ์ชาวจีน ผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง ต่อมาในปี ค.ศ.1076 ได้มีการสร้างโรงเรียนสำหรับขุนนางขึ้นในบริเวณเดียวกับวัดแห่งนี้ เพื่อให้เหล่าขุนนางได้ศึกษาหาความรู้และสอบเป็นจอหงวน จนมาถึงยุคสมัยของราชวงศ์ตรัน จึงได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาเล่าเรียน วิชาที่เปิดสอนนั้นเป็นวิชาปรัชญาของขงจื้อ

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก