Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 90 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN14 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (260719)


THJ6-TG-VN-21FEB-26JUL19

ID : 26311

ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ซาปา
ตลาด Love Market-หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์
ฟานซีปัน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36 สาย
นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
28 ก.พ.-03 มี.ค.62
01-04 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29 มี.ค.-01 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
04-07 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
05-08 เม.ย.62
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
13-16 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN081 PG มหัศจรรย์ BANAHILLS 4 วัน 3 คืน (280619)


THB11-PG-VN-22FEB-28JUN19

ID : 26195

ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง – ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่
บาน่าฮิลล์–วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดฟุ๊กเกี๋ยน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู–สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 ก.พ.62-25 ก.พ.62
23 ก.พ.62-26 ก.พ.62
28 ก.พ.62-03 มี.ค.62
01 มี.ค.62-04 มี.ค.62
02 มี.ค.62-05 มี.ค.62
09 มี.ค.62-12 มี.ค.62
16 มี.ค.62-19 มี.ค.62
23 มี.ค.62-26 มี.ค.62
28 มี.ค.62-31 มี.ค.62
30 มี.ค.62-02 เม.ย.62
25 เม.ย.62-28 เม.ย.62
03 พ.ค.62-06 พ.ค.62
10 พ.ค.62-13 พ.ค.62
11 พ.ค.62-14 พ.ค.62
17 พ.ค.62-20 พ.ค.62
18 พ.ค.62-21 พ.ค.62
24 พ.ค.62-27 พ.ค.62
31 พ.ค.62-03 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
14 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
ราคา 13,900.-
26 เม.ย.62-29 เม.ย.62
27 เม.ย.62-30 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
04 เม.ย.62-07 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
14 เม.ย.62-17 เม.ย.62
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : EASY WONDERFUL IN BANAHILL 4 วัน 3 คืน (250419)


THZ2-PG-VN-7MAR-25APR19

ID : 26134

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา
ล่องเรือแม่น้ำหอม-วัดเจดีย์เทียนมู่
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - นั่งเรือกระด้ง
เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น -  ดานัง
นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์
สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์
เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – สะพานมังกร
สะพานแห่งความรัก-วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62  ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 10 มี.ค. 62
19 – 22 เม.ย. 62
ราคา 15,900.-
04 – 07 เม.ย. 62
05 – 08 เม.ย. 62
ราคา 16,900.-
25 – 28 เม.ย. 62
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN005 VJ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 5 วัน 4 คืน (240419)


THB11-VJ-VN-30JAN-24APR19

ID : 26066

ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ยอดเขาฟานซีปัน-นิงห์บิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน-ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ม.ค.62-03 ก.พ.62
20 ก.พ.62-24 ก.พ.62
27 ก.พ.62-03 มี.ค.62
06 มี.ค.62-10 มี.ค.62
13 มี.ค.62-17 มี.ค.62
20 มี.ค.62-24 มี.ค.62
27 มี.ค.62-31 มี.ค.62
03 เม.ย.62-07 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
17 เม.ย.62-21 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
13 ก.พ.62-17 ก.พ.62
10 เม.ย.62-14 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
24 เม.ย.62-28 เม.ย.62
ราคา 16,900.-
06 ก.พ.62-10 ก.พ.62
11 เม.ย.62-15 เม.ย.62
12 เม.ย.62-16 เม.ย.62
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์เวียดนาม : ZDAD22 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4D3N (เลสโก หวานใจบานาฮิลล์) (311019)


THZ1-PG-VN-4JUL-31OCT19

ID : 26967

เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก
สะพานมังกร-ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
สะพานญี่ปุ่น-ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค -สะพานสีทอง
กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์
สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้
ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 07 กรกฎาคม 2562
05 – 08 กันยายน 2562
03 – 06 ตุลาคม 2562
ราคา 13,999.-
05 – 08 กรกฎาคม 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
12 – 15 กรกฎาคม 2562
18 – 21 กรกฎาคม 2562
19 – 22 กรกฎาคม 2562
25 – 28 กรกฎาคม 2562
26 – 29 กรกฎาคม 2562
01 – 04 สิงหาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
15 – 18 สิงหาคม 2562
16 – 19 สิงหาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
23 – 26 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
06 – 09 กันยายน 2562
12 – 15 กันยายน 2562
13 – 16 กันยายน 2562
19 – 22 กันยายน 2562
20 – 23 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
27 – 30 กันยายน 2562
04 – 07 ตุลาคม 2562
05 – 08 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
19 – 22 ตุลาคม 2562
20 – 23 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
26 – 29 ตุลาคม 2562
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 62
ราคา 14,999.-
13 – 16 กรกฎาคม 2562
14 - 17 กรกฎาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
ราคา 15,999.-
11 – 14 ตุลาคม 2562
12 – 15 ตุลาคม 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์เวียดนาม : ZHAN06 เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4D3N (เลสโก สาวเหนือเจ้า) (191219)


THZ1-TG-VN-11APR-19DEC19

ID : 26842

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต-ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน
กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์
ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮาลอง
ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต-ฮาลอง เบย์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 สิงหาคม 2562
ราคา 13,999.-
12 – 15 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
ราคา 14,999.-
09 – 12 สิงหาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
07 – 10 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
ราคา 15,999.-
26 – 29 กรกฎาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
05 – 08 ธันวาคม 2562
ราคา 16,999.-
11 – 14 เมษายน 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN05 THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N (080819)


THZ1-FD-VN-22FEB-8AUG19

ID : 25996

เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต
ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน
กระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน-ชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดก๊กเลี้ยว-เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด
ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,999.-
01 – 04 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
07 – 10 มิถุนายน 2562
05 – 08 กรกฎาคม 2562
ราคา 14,999.-
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
ราคา 15,999.-
13 – 16 กรกฎาคม 2562
14 – 17 กรกฎาคม 2562
ราคา 16,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN01 GRAND AMAZING VIETNAM 4D3N BY FD (270619)


THZ1-FD-VN-18JAN-27JUN19

ID : 24717

เมืองฮานอย - เมืองลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต
ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท-นั่งรถรางเมืองซาปา - ยอดเขาฟานซิปัน
กระเช้าไฟฟ้า - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย -จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ - เมืองนิงบิงห์-ฮาลองบก-เมืองฮาลอง
ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต-ฮาลอง เบย์
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 21 มกราคม 2562
ราคา 13,999.-
25 – 28 มกราคม 2562
01 – 04 มีนาคม 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
07 – 10 มิถุนายน 2562
27 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 15,999.-
11 – 14 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 14888.-

ทัวร์เวียดนาม : PG08 เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์ ออนเซ็น ท้าหนาว (290519)


THT18-PG-VN-24FEB-29MAY19

ID : 26377

เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์
สวนสนุก The Fantasy Park-LE JARDIN D’AMOUR
สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge)
สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ (Than Tai Hot Springs Park)
วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง-สวนน้ำ Ebisu Than Tai
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน
สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน
ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร
วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
02 – 05 มีนาคม 2562
04 - 07 มีนาคม 2562
06 - 09 มีนาคม 2562
10 - 13 มีนาคม 2562
12 - 15 มีนาคม 2562
16 - 19 มีนาคม 2562
18 - 21 มีนาคม 2562
20 - 23 มีนาคม 2562
24 - 27 มีนาคม 2562
26 - 29 มีนาคม 2562
30 มีนาคม – 02 เมษายน 2562
01 – 04 เมษายน 2562
23 – 26 เมษายน 2562
07 - 10 พฤษภาคม 2562
09 - 12 พฤษภาคม 2562
11 - 14 พฤษภาคม 2562
13 - 16 พฤษภาคม 2562
15 - 18 พฤษภาคม 2562
19 - 22 พฤษภาคม 2562
21 - 24 พฤษภาคม 2562
23 - 26 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
27 - 30 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562
ราคา 14,888.-
28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562
26 - 29 เมษายน 2562
28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2562
05 - 08 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,888.-
03 – 06 เมษายน 2562
21 - 24 เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 14888.-

ทัวร์เวียดนาม : PG07 เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์ บานาฮิ้ววว บานาฮิลล์ 2 คืน (300519)


THT18-PG-VN-23FEB-30MAY19

ID : 26376

เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์
นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์-สวนสนุก The Fantasy Park
โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple)
วัดลินห์อึ๋ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง
สะพานมังกร-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 กุมภาพันธ์ 2562
25-28 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562
03 – 06 มีนาคม 2562
05 -  08 มีนาคม 2562
11 - 14 มีนาคม 2562
13 - 16 มีนาคม 2562
17 - 20 มีนาคม 2562
19 - 22 มีนาคม 2562
23 - 26 มีนาคม 2562
25 - 28 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
31 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
02 – 05 เมษายน 2562
22 - 25 เมษายน 2562
08 – 11 พฤษภาคม 2562
12 - 15 พฤษภาคม 2562
14 - 17 พฤษภาคม 2562
16 - 19 พฤษภาคม 2562
18 - 21 พฤษภาคม 2562
20 - 23 พฤษภาคม 2562
22 - 25 พฤษภาคม 2562
26 - 29 พฤษภาคม 2562
28 - 31 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562
ราคา 14,888.-
15 - 18 มีนาคม 2562
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562
02 - 05 พฤษภาคม 2562
04 - 07 พฤษภาคม 2562
06 - 09 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,888.-
04 – 07 เมษายน 2562
20 - 23 เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 14888.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1CNXHAN-PG001 บินตรงเชียงใหม่ Xin Chào ชิล ชิล ฮานอย นิงห์บิงห์ 3 วัน 2 คืน (070619)


THG1-PG-VN-18JAN-7JUN19

ID : 25646

เชียงใหม่ - ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - นิงห์บิงห์
วัดไบ่ดิงห์-ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก
เมืองเก่าฮวาลือ - สุสานลุงโฮ - ทำเนียบเหลือง
เจดีย์เสาเดียว
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 20 ม.ค. 62
22 - 24, 29 - 31 มี.ค. 62
07 - 09 มิ.ย. 62
ราคา 14,888.-
04 - 06, 18 - 20 พ.ค. 62
ราคา 15,888.-
08 - 10 ก.พ. 62
ราคา 18,888.-
13 - 15 เม.ย. 62
ราคา 20,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์เวียดนาม : QE1DAD-PG001 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (200919)


THB15-PG-VN-31MAY-20SEP19

ID : 26818

นั่งกระเช้าขึ้น บานาฮิลล์-Fantasy Park
สะพานทองที่เปิดใหม่ -พักบนบานาฮิลล์
เมืองดานัง-สะพานมังกร (Dragon Brigde)
เมืองเว้-พระราชวังเว้- ล่องเรือชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่ -เมืองลังโก (Langco) -เมืองดานัง
ฮอยอัน -สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101
Hoi An Impressions Theme Park
นมัสการเจ้าแม่กวมอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
ราคา 14,900.-
14-17  มิ.ย. 62
28  มิ.ย.-01 ก.ค. 62
05-08,12-15,19-22 ก.ค. 62
02-05,16-19,23-26 ส.ค. 62
30 ส.ค.02 ก.ย. 62
06-09,13-16,20-23 ก.ย. 62
ราคา 15,900.-
26-29 ก.ค. 62
10-13 ส.ค. 62
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN07 FD เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงก์บิงห์ ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน (220819)


THB11-FD-VN-14MAR-22AUG19

ID : 26726

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง
นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 เม.ย.62-22 เม.ย.62
20 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
18 ก.ค.62-22 ก.ค.62
ราคา 14,900.-
30 พ.ค.62-03 มิ.ย.62
06 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
15 ส.ค.62-19 ส.ค.62
22 ส.ค.62-26 ส.ค.62
ราคา 15,900.-
14 มี.ค.62-18 มี.ค.62
21 มี.ค.62-25 มี.ค.62
28 มี.ค.62-1 เม.ย.62
25 เม.ย.62-29 เม.ย.62
09 พ.ค.62-13 พ.ค.62
16 พ.ค.62-20 พ.ค.62
23 พ.ค.62-27 พ.ค.62
04 ก.ค.62-08 ก.ค.62
25 ก.ค.62-29 ก.ค.62
01 ส.ค.62-05 ส.ค.62
ราคา 16,900.-
04 เม.ย.62-08 เม.ย.62
11 เม.ย.62-15 เม.ย.62
01 พ.ค.62-05 พ.ค.62
08 ส.ค.62-12 ส.ค.62
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 15991.-

ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-SAPA-FANSIPAN-NINH BINH 4D3N (051219)


THW5-TG-VN-16FEB-5DEC19

ID : 26249

เมืองฮานอย - เมืองหล่าวกาย - เมืองซาปา
หมู่บ้านก๊าต ก๊าต - ตลาดแห่งความรัก
ภูเขาปากมังกร - นั่งกระเช้าไปยอดเขาฟานซีปัน
ตลาดแห่งความรัก-ชายแดน HA KHAU BORDER
ตลาดโก๊กเหลว - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
นิงห์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาน - ตลาดนิงห์บิงห์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,991-16,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 - 19 Feb 19 
17 - 20 May 19 
14 - 17 Jul 19 
12 - 15 Sep 19 
27 - 30 Sep 19 
ราคา 15,991.-
09 - 12 Aug 19 
11 - 14 Oct 19 
05 - 08 Dec 19 
ราคา 16,991.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 16888.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1CNXHAN-PG002 บินตรงเชียงใหม่ Tuyệt quá!! เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (200619)


THG1-PG-VN-23JAN-20JUN19

ID : 25648

เชียงใหม่ - ฮานอย - นิงห์บิงห์ - วัดไบ่ดิงห์
เมืองเก่าฮวาลือ-ล่องเรือฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก
ฮาลอง - ตลาดกลางคืน-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
ถ้ำสวรรค์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน
ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24, 27-30 มี.ค. 62
ราคา 16,888.-
03-06, 17-20 พ.ค. 62
20-23 มิ.ย. 62
ราคา 17,888.-
23-26 ม.ค. 62
21-24 ก.พ. 62
ราคา 20,888.-
13-16 เม.ย. 62
ราคา 22,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

หลายๆท่านคงสงสัยว่าถ้าพูดถึงประเทศเวียดนามแล้วเราจะนึกถึงอะไร ก็อาจจะเป็น โฮจิมินห์ อาหารเวียดนาม หรือ สาวๆขาวๆในชุดเวียดนาม และเมืองที่น่าท่องเที่ยวละมีอะไร ก็อาจจะเป็น ฮาลองเบร์กับฮอยอัน ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ดาลัท โฮจิมินห์ซิตี้ ในสมัยนี้นั้นสะดวกกว่าเมื่อก่อนมาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราจะไปนั้นเราสามารถแต่งตัวได้ตามสบายแล้ว ไม่มีกฎระเบียบมากมายเหมือนแต่ก่อน ที่พัก โรงแรม ก็มีอยู่มากมาย มีตั้งแต่ระดับไม่มีดาวเลยจนถึงห้าดาว ส่วนอาหารการกินก็มีทั้งอาหารไทยจีนยุโรปและอาหารพื้นเมือง ส่วนเรื่องการช้อปปิ้งในเวียดนามตามเมืองใหญ่ๆ สามารถใช้เป็นเงินบาท ดอลล่าร์และเงินดองได้ แต่การจราจรของเวียดนามในปัจจุบันยังไม่ดีเท่าไรนัก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เวียดนามทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เวียดนามให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์เวียดนามอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เวียดนามอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เวียดนาม แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเวียดนาม ลองใช้บริการทัวร์เวียดนาม ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เวียดนามดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ...
เมืองหลวง: ฮานอย
รหัสโทรศัพท์: +84
สกุลเงิน: ด่ง
ประชากร: 88.78 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ วิหารวรรณกรรม ฮานอย

วิหารวรรณกรรม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งที่เป็นภาษาเวียดนามว่า วัดเหมียว ซึ่งเป็นวัดที่มีความโบราณเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งของเวียดนาม มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปี และยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ในบ้านเราที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

วันเหมียว หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไป วิหารวรรณกรรม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1070 ยุคของราชวงศ์ไล โดยพระเจ้าไล ไท ตอง สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศให้แก่ขงจื๊อ นักปราชญ์ชาวจีน ผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง ต่อมาในปี ค.ศ.1076 ได้มีการสร้างโรงเรียนสำหรับขุนนางขึ้นในบริเวณเดียวกับวัดแห่งนี้ เพื่อให้เหล่าขุนนางได้ศึกษาหาความรู้และสอบเป็นจอหงวน จนมาถึงยุคสมัยของราชวงศ์ตรัน จึงได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาเล่าเรียน วิชาที่เปิดสอนนั้นเป็นวิชาปรัชญาของขงจื้อ

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก