Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 120 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-FD005 เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน (310519)


THG1-FD-VN-31MAY-2JUN19

ID : 25636

นั่งกระเช้าขึ้น บานาฮิลล์-Fantasy Park
สะพานทองที่เปิดใหม่ -พักบนบานาฮิลล์
ดานัง-นั่งกระเช้าลง -นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง -สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101-ตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
ราคา 12,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12899.-

ทัวร์เวียดนาม : SLH1 ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (150319)


THS20-SL-VN-15FEB-15MAR19

ID : 26037

ฮานอย – วัดเฉินก๊วก -ซาปา
โบสถ์หินที่เก่าแก่-ตลาดไนท์เมืองซาปา
นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า)
น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Cat – ลาวไก
สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดียว
ทะเลสาบคืนดาบ-นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก
ถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-18 กุมภาพันธ์ 2562
22-24 กุมภาพันธ์ 2562
1-4 มีนาคม 2562
15-18 มีนาคม 2562
ราคา 12,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เวียดนาม : EASY ELEGANCE IN BANA HILL 4 วัน 3 คืน (270319)


THZ2-VZ-VN-14FEB-27MAR19

ID : 26260

สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 
นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์
สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์
เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา
ล่องเรือแม่น้ำหอม-วัดเจดีย์เทียนมู่
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - นั่งเรือกระด้ง
เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น -  ดานัง
วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน
หมู่บ้านหินอ่อน – ทะเลสาบสีเขียว 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
03 – 06 มีนาคม 2562
10 – 13 มีนาคม 2562
17 – 20 มีนาคม 2562
24 – 27 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 12,900.-
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN083 PG มหัศจรรย์ HOI AN 4 วัน 3 คืน (310519)


THB11-PG-VN-1MAR-31MAY19

ID : 26193

สะพานมังกร-บานาฮิลล์-นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้ง
ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park
ฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู-วัดลินห์อึ๋ง-เว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
เจดีย์เทียนมู่-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
พระราชวังหลวง-นั่งรถสามล้อซิโคล่-ดานัง-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 มี.ค.62-04 มี.ค.62
02 มี.ค.62-05 มี.ค.62
07 มี.ค.62-10 มี.ค.62
18 เม.ย.62-21 เม.ย.62
19 เม.ย.62-22 เม.ย.62
20 เม.ย.62-23 เม.ย.62
03 พ.ค.62-06 พ.ค.62
25 พ.ค.62-28 พ.ค.62
ราคา 12,900.-
08 มี.ค.62-11 มี.ค.62
09 มี.ค.62-12 มี.ค.62
14 มี.ค.62-17 มี.ค.62
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
16 มี.ค.62-19 มี.ค.62
21 มี.ค.62-24 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
23 มี.ค.62-26 มี.ค.62
28 มี.ค.62-31 มี.ค.62
29 มี.ค.62-01 เม.ย.62
30 มี.ค.62-02 เม.ย.62
25 เม.ย.62-28 เม.ย.62
26 เม.ย.62-29 เม.ย.62
27 เม.ย.62-30 เม.ย.62
28 เม.ย.62-01 พ.ค.62
02 พ.ค.62-05 พ.ค.62
10 พ.ค.62-13 พ.ค.62
11 พ.ค.62-14 พ.ค.62
17 พ.ค.62-20 พ.ค.62
18 พ.ค.62-21 พ.ค.62
24 พ.ค.62-27 พ.ค.62
31 พ.ค.62-03 มิ.ย.62
ราคา 13,900.-
04 เม.ย.62-07 เม.ย.62
05 เม.ย.62-08 เม.ย.62
06 เม.ย.62-09 เม.ย.62
01 พ.ค.62-04 พ.ค.62
ราคา 14,900.-
11 เม.ย.62-14 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
12 เม.ย.62-15 เม.ย.62
13 เม.ย.62-16 เม.ย.62
14 เม.ย.62-17 เม.ย.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN10 PG มหัศจรรย์ VIETNAM ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน (260419)


THB11-PG-VN-1FEB-26APR19

ID : 26112

ญาตราง-สวนสนุกวินเพิร์ล-ตลาดญาตราง
วัดลองเซิน-ปราสาทโพนคร-ดาลัด
ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-CRAZY HOUSE
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-โบสถ์หินญาตราง
ตลาด DAM-ร้าน SANEST
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 ก.พ.62-04 ก.พ.62
08 ก.พ.62-11 ก.พ.62
22 ก.พ.62-25 ก.พ.62
01 มี.ค.62-04 มี.ค.62
08 มี.ค.62-11 มี.ค.62
19 เม.ย.62-22 เม.ย.62
ราคา 12,900.-
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
29 มี.ค.62-01 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
15 ก.พ.62-18 ก.พ.62
05 เม.ย.62-08 เม.ย.62
12 เม.ย.62-15 เม.ย.62
26 เม.ย.62-29 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-FD001 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (240519)


THG1-FD-VN-17JAN-24MAY19

ID : 25635

ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall
Cat Cat Village –ตลาดเมืองซาปา(Love market)
ยอดเขาฮัมรอง-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-นิงห์บิงห์
ล่องเรือฮาลองบก -ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28-31 มีนาคม 62
ราคา 10,888.-
17-20 มกราคม 62
24-27 มกราคม 62
22-25 กุมภาพันธ์ 62
07-10 มีนาคม 62
14-17 มีนาคม 62
21-24 มีนาคม 62
19-22 เมษายน 62
03-06 พฤษภาคม 62
10-13พฤษภาคม 62
24-27 พฤษภาคม 62
ราคา 12,888.-
15-18 กุมภาพันธ์ 62
28 กุมภาพันธ์ -03 มีนาคม 62
26-29 เมษายน 62
ราคา 13,888.-
05-08 เมษายน 62
17-20 พฤษภาคม 62
ราคา 14,888.-
14-17 เมษายน 62
ราคา 16,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-WH04-FD WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (230319)


THP3-FD-VN-13DEC18-23MAR19

ID : 25317

ดานัง –สะพานมังกร-ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 – เว้ –สุสานกษัตริย์ ไคดินห์
แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่-พระราชวังโบราณ
บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
บานาฮิลล์-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 ธ.ค. 61
15-18 ธ.ค. 61
04-07 ม.ค. 62
11-14 ม.ค. 62
25-28 ม.ค. 62
01-04 มี.ค. 62
02-05 มี.ค. 62
08-11 มี.ค. 62
09-12 มี.ค. 62
15-18 มี.ค. 62
16-19 มี.ค. 62
22-25 มี.ค. 62
23-26 มี.ค. 62
ราคา 12,900.-
20-23 ธ.ค. 61
22-25 ธ.ค. 61
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN082 FD มหัศจรรย์ BANAHILLS 4 วัน 3 คืน (240319)


THB11-FD-VN-1DEC18-24MAR19

ID : 24852

สะพานมังกร-ฮอยอัน-- หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
เมืองโบราณฮอยอัน–วัดฟุ๊กเกี๋ยน--บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เจดีย์เทียนมู่-เว้-ล่องแม่น้ำหอม
พระราชวังหลวง-นั่งรถสามล้อซิคโคล่-ดานัง-บาน่าฮิลล์
บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง- ตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 ธ.ค.61-04 ธ.ค.61
09 ธ.ค.61-12 ธ.ค.61
10 ธ.ค.61-13 ธ.ค.61
13 ม.ค.62-16 ม.ค.62
16 ม.ค.62-19 ม.ค.62
20 ม.ค.62-23 ม.ค.62
18 ก.พ.62-21 ก.พ.62
19 ก.พ.62-22 ก.พ.62
20 ก.พ.62-23 ก.พ.62
24 ก.พ.62-27 ก.พ.62
27 ก.พ.62-02 มี.ค.62
03 มี.ค.62-06 มี.ค.62
10 มี.ค.62-13 มี.ค.62
17 มี.ค.62-20 มี.ค.62
24 มี.ค.62-27 มี.ค.62
ราคา 12,900.-
15 ธ.ค.61-18 ธ.ค.61
23 ธ.ค.61-26 ธ.ค.61
26 ธ.ค.61-29 ธ.ค.61
06 ม.ค.62-09 ม.ค.62
09 ม.ค.62-12 ม.ค.62
18 ม.ค.62-21 ม.ค.62
25 ม.ค.62-28 ม.ค.62
27 ม.ค.62-30 ม.ค.62
01 มี.ค.62-04 มี.ค.62
07 มี.ค.62-11 มี.ค.62
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
ราคา 13,900.-
04 ม.ค.62-07 ม.ค.62
02 มี.ค.62-05 มี.ค.62
ราคา 14,900.-
06 ธ.ค.61-09 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-17 ธ.ค.61
31 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN08 FD เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน พัก 4 ดาว (290319)


THB11-FD-VN-2OCT18-29MAR19

ID : 23958

เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์
ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 ต.ค.61-12 ต.ค.61
16 ต.ค.61-19 ต.ค.61
6 พ.ย.61-9 พ.ย.61
11 ม.ค.62-14 ม.ค.62
18 ม.ค.62-21 ม.ค.62
25 ม.ค.62-28 ม.ค.62
22 ก.พ.62-25 ก.พ.62
26 ก.พ.62-1 มี.ค.62
1 มี.ค.62-4 มี.ค.62
5 มี.ค.62-8 มี.ค.62
8 มี.ค.62-11 มี.ค.62
12 มี.ค.62-15 มี.ค.62
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
19 มี.ค.62-22 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
26 มี.ค.62-29 มี.ค.62
29 มี.ค.62-1 เม.ย.62
ราคา 12,900.-
2 ต.ค.61-5 ต.ค.61
26 ต.ค.61-29 ต.ค.61
30 ต.ค.61-2 พ.ย.61
2 พ.ย.61-5 พ.ย.61
9 พ.ย.61-12 พ.ย.61
16 พ.ย.61-19 พ.ย.61
20 พ.ย.61-23 พ.ย.61
27 พ.ย.61-30 พ.ย.61
30 พ.ย.61-3 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61-4 ธ.ค.61
2 ธ.ค.61-5 ธ.ค.61
15 ม.ค.62-18 ม.ค.62
22 ม.ค.62-25 ม.ค.62
29 ม.ค.62-1 ก.พ.62
14 ก.พ.62-17 ก.พ.62
16 ก.พ.62-19 ก.พ.62
19 ก.พ.62-22 ก.พ.62
ราคา 13,900.-
5 ต.ค.61-8 ต.ค.61
13 พ.ย.61-16 พ.ย.61
18 ธ.ค.61-21 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61-25 ธ.ค.61
8 ก.พ.62-11 ก.พ.62
ราคา 14,900.-
23 ต.ค.61-26 ต.ค.61
5 ก.พ.62-8 ก.พ.62
12 ก.พ.62-15 ก.พ.62
ราคา 15,900.-
4 ธ.ค.61-7 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61-14 ธ.ค.61
ราคา 16,900.-
25 ธ.ค.61-28 ธ.ค.61
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เวียดนาม : SW004VN SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน (080319)


THP3-VN-VN-4OCT18-8MAR19

ID : 23921

ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ลาวไก - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 
ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall)
ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU-จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 - 07 ต.ค. 61
22 – 25 ก.พ. 62
08 – 11 มี.ค. 62
ราคา 12,900.-
16 – 19 ก.พ. 62
ราคา 13,500.-
31 ม.ค.  – 03 ก.พ. 62
ราคา 13,900.-
31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12991.-

ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)


THW5-TG-VN-25MAY-8DEC19

ID : 26248

ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ล่องเรืองจ่างอาน
ตลาดกลางคืนฮาลองเบย์-ฮาลองเบย์
ถ้ำเทียนกุง-สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล
บ้านพักโฮจิมินห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว
ถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,991-13,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 - 27 May 19 
21 - 23 Jun 19 
27 - 29 Jul 19 
30 Aug - 01 Sep 19 
ราคา 12,991.-
25 - 27 Oct 19 
08 - 10 Dec 19 
ราคา 13,991.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์เวียดนาม : ZDAD16 WHISPER LOVE BANAHILLS 4D3N (290619)


THZ1-PG-VN-8MAR-29JUN19

ID : 26310

เมืองดานัง –  นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สะพานมือ
โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก
เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101
หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง
สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 15 มิถุนายน 2562
ราคา 12,999.-
08 – 11 มีนาคม 2562
10 – 13 มีนาคม 2562
13 – 16 มีนาคม 2562
08 – 11 พฤษภาคม 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
22 – 25 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
13 – 16 มิถุนายน 2562
19 – 22 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
16 – 19 มีนาคม 2562
17 – 20 มีนาคม 2562
20 – 23 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
01 – 04 เมษายน 2562
02 – 05 เมษายน 2562
03 – 06 เมษายน 2562
08 – 11 เมษายน 2562
09 – 12 เมษายน 2562
16 – 19 เมษายน 2562
17 – 20 เมษายน 2562
18 – 21 เมษายน 2562
19 – 22 เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
21 – 24 เมษายน 2562
22 – 25 เมษายน 2562
23 – 25 เมษายน 2562
27 – 30 เมษายน 2562
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 62
02 – 05 พฤษภาคม 2562
04 – 07 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
11 – 14 พฤษภาคม 2562
15 – 18 พฤษภาคม 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
18 – 21 พฤษภาคม 2562
19 – 22 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
01 – 04 มิถุนายน 2562
06 – 09 มิถุนายน 2562
08 – 11 มิถุนายน 2562
15 – 18 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
22 – 25 มิถุนายน 2562
26 – 29 มิถุนายน 2562
27 – 30 มิถุนายน 2562
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
ราคา 14,999.-
10 – 13 เมษายน 2562
24 – 27 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
06 – 09 เมษายน 2562
07 – 10 เมษายน 2562
15 – 18 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN02 DESTINY VIETNAM 5D4N (230819)


THZ1-VJ-VN-22FEB-23AUG19

ID : 25998

เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า
เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม+จีน
เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต-น้ำตกสีเงิน
ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 มีนาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
ราคา 12,999.-
22 – 26 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
10 – 14 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,999.-
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
05 – 09 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
ราคา 14,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZDAD13 LOVELY BANAHILLS 4D3N (080819)


THZ1-FD-VN-4APR-8AUG19

ID : 25371

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – วัดเทียนมู่
บาน่าฮิลส์–สะพานมือ – วัดหลินอึ๋ง-หาดหมีเคว
เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง
จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น
สะพานมังกร-ตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 12 พฤษภาคม 2562
ราคา 12,999.-
13 – 16 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
04 – 07 เมษายน 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
ราคา 14,999.-
13 – 16 กรกฎาคม 2562
ราคา 16,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 13500.-

ทัวร์เวียดนาม : GN001SL GRAND NORTH VIETNAM ฮานอย-ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน (270319)


THP3-SL-VN-1OCT18-27MAR19

ID : 23924

ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ตลาดซาปา
น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย
ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม-ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
ฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)
ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,500-15,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
 
เดินทางวัน จันทร์ / ศุกร์
01-05 ต.ค. 61
29 ต.ค.- 02 พ.ย. 61
05-09 พ.ย. 61
12-16 พ.ย. 61
19-23 พ.ย. 61
26-30 พ.ย. 61
03-07 ธ.ค. 61
17-21 ธ.ค. 61
24-28 ธ.ค. 61
07-11 ม.ค. 62
14-18 ม.ค. 62
21-25 ม.ค. 62
28 ม.ค.- 01 ก.พ. 62
11-15 ก.พ. 62
18-22 ก.พ. 62
25 ก.พ.- 01 มี.ค. 62
04-08 มี.ค. 62
11-15 มี.ค. 62
18-22 มี.ค. 62
25-29 มี.ค. 62
ราคา 13,500.-
04-08 ก.พ. 62
ราคา 15,500.-
 
เดินทางวัน พุธ / อาทิตย์
10-14 ต.ค. 61
17-21 ต.ค. 61
24-28 ต.ค. 61
31 ต.ค.- 04 พ.ย. 61
07-11 พ.ย. 61
14-18 พ.ย. 61
21-25 พ.ย. 61
28 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61
12-16 ธ.ค. 61
19-23 ธ.ค. 61
26-30 ธ.ค. 61
02-06 ม.ค. 62
09-13 ม.ค. 62
16-20 ม.ค. 62
23-27 ม.ค. 62
30 ม.ค. – 03 ก.พ.62
06-10 ก.พ. 62
13-17 ก.พ. 62
20-24 ก.พ. 62
27 ก.พ.- 03 มี.ค. 62
06-10 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
ราคา 14,500.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

หลายๆท่านคงสงสัยว่าถ้าพูดถึงประเทศเวียดนามแล้วเราจะนึกถึงอะไร ก็อาจจะเป็น โฮจิมินห์ อาหารเวียดนาม หรือ สาวๆขาวๆในชุดเวียดนาม และเมืองที่น่าท่องเที่ยวละมีอะไร ก็อาจจะเป็น ฮาลองเบร์กับฮอยอัน ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ดาลัท โฮจิมินห์ซิตี้ ในสมัยนี้นั้นสะดวกกว่าเมื่อก่อนมาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราจะไปนั้นเราสามารถแต่งตัวได้ตามสบายแล้ว ไม่มีกฎระเบียบมากมายเหมือนแต่ก่อน ที่พัก โรงแรม ก็มีอยู่มากมาย มีตั้งแต่ระดับไม่มีดาวเลยจนถึงห้าดาว ส่วนอาหารการกินก็มีทั้งอาหารไทยจีนยุโรปและอาหารพื้นเมือง ส่วนเรื่องการช้อปปิ้งในเวียดนามตามเมืองใหญ่ๆ สามารถใช้เป็นเงินบาท ดอลล่าร์และเงินดองได้ แต่การจราจรของเวียดนามในปัจจุบันยังไม่ดีเท่าไรนัก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เวียดนามทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เวียดนามให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์เวียดนามอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เวียดนามอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เวียดนาม แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเวียดนาม ลองใช้บริการทัวร์เวียดนาม ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เวียดนามดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ...
เมืองหลวง: ฮานอย
รหัสโทรศัพท์: +84
สกุลเงิน: ด่ง
ประชากร: 88.78 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ วิหารวรรณกรรม ฮานอย

วิหารวรรณกรรม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งที่เป็นภาษาเวียดนามว่า วัดเหมียว ซึ่งเป็นวัดที่มีความโบราณเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งของเวียดนาม มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปี และยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ในบ้านเราที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

วันเหมียว หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไป วิหารวรรณกรรม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1070 ยุคของราชวงศ์ไล โดยพระเจ้าไล ไท ตอง สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศให้แก่ขงจื๊อ นักปราชญ์ชาวจีน ผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง ต่อมาในปี ค.ศ.1076 ได้มีการสร้างโรงเรียนสำหรับขุนนางขึ้นในบริเวณเดียวกับวัดแห่งนี้ เพื่อให้เหล่าขุนนางได้ศึกษาหาความรู้และสอบเป็นจอหงวน จนมาถึงยุคสมัยของราชวงศ์ตรัน จึงได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาเล่าเรียน วิชาที่เปิดสอนนั้นเป็นวิชาปรัชญาของขงจื้อ

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก