Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 109 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN03 DD เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน (311218)


THB11-DD-VN-17AUG-31DEC18

ID : 23433

โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน
ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 ส.ค.61-20 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
24 ส.ค.61-27 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
31 ส.ค.61-3 ก.ย.61
1 ก.ย.61-4 ก.ย.61
7 ก.ย.61-10 ก.ย.61
8 ก.ย.61-11 ก.ย.61
14 ก.ย.61-17 ก.ย.61
15 ก.ย.61-18 ก.ย.61
21 ก.ย.61-24 ก.ย.61
22 ก.ย.61-25 ก.ย.61
28 ก.ย.61-1 ต.ค.61
29 ก.ย.61-2 ต.ค.61
5 ต.ค.61-8 ต.ค.61
6 ต.ค.61-9 ต.ค.61
13 ต.ค.61-16 ต.ค.61
19 ต.ค.61-22 ต.ค.61
26 ต.ค.61-29 ต.ค.61
27 ต.ค.61-30 ต.ค.61
2 พ.ย.61-5 พ.ย.61
3 พ.ย.61-6 พ.ย.61
10 พ.ย.61-13 พ.ย.61
16 พ.ย.61-19 พ.ย.61
17 พ.ย.61-20 พ.ย.61
30 พ.ย.61-3 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61-4 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-17 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61-18 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61-24 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61-25 ธ.ค.61
ราคา 11,900.-
12 ต.ค.61-15 ต.ค.61
20 ต.ค.61-23 ต.ค.61
24 พ.ย.61-27 พ.ย.61
2 ธ.ค.61-5 ธ.ค.61
ราคา 12,900.-
8 ธ.ค.61-11 ธ.ค.61
31 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 13,900.-
7 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN05 FD ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ พักซาปา 2 คืน (130119)


THB11-FD-VN-5AUG18-13JAN19

ID : 23240

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
นั่งรถรางขึ้นกระเช้าขึ้นฟานซีปัน-ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 ส.ค.61-8 ส.ค.61
19 ส.ค.61-22 ส.ค.61
26 ส.ค.61-29 ส.ค.61
2 ก.ย.61-5 ก.ย.61
9 ก.ย.61-12 ก.ย.61
16 ก.ย.61-19 ก.ย.61
23 ก.ย.61-26 ก.ย.61
30 ก.ย.61-3 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
12 ส.ค.61-15 ส.ค.61
ราคา 12,900.-
7 ต.ค.61-10 ต.ค.61
14 ต.ค.61-17 ต.ค.61
28 ต.ค.61-31 ต.ค.61
4 พ.ย.61-7 พ.ย.61
11 พ.ย.61-14 พ.ย.61
18 พ.ย.61-21 พ.ย.61
25 พ.ย.61-28 พ.ย.61
2 ธ.ค.61-5 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61-12 ธ.ค.61
16 ธ.ค.61-19 ธ.ค.61
6 ม.ค.62-9 ม.ค.62
13 ม.ค.62-16 ม.ค.62
ราคา 13,900.-
21 ต.ค.61-24 ต.ค.61
23 ธ.ค.61-26 ธ.ค.61
ราคา 14,900.-
25 ธ.ค.61-28 ธ.ค.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1SGN-DD003 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี 4 วัน 3 คืน (291218)


THG1-DD-VN-26JUL-29DEC18

ID : 23085

โฮจิมินห์-ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม-ชมที่ทำการไปรษณีย์
ดาลัด-Datalla Water Fall(นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า
ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋-สวนดอกไม้เมืองหนาว
มุยเน่-Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง-อุโมงค์กู๋จี-วัดเทียนเฮา-ตลาดเบนถัน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-05 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม - 02 กันยายน 2561
06-09 กันยายน 2561
13-16 กันยายน 2561
20-23 กันยายน 2561
04-07 ตุลาคม 2561
11-14 ตุลาคม 2561
ราคา 11,900.-
09-12 สิงหาคม 2561
11-14  สิงหาคม 2561
12-15 ตุลาคม 2561
18-21 ตุลาคม 2561
19-22 ตุลาคม 2561
25-28 ตุลาคม 2561
01-04 พฤศจิกายน 2561                     
08-11 พฤศจิกายน 2561                     
15-18 พฤศจิกายน 2561                     
22-25 พฤศจิกายน 2561                     
02-05 ธันวาคม 2561                                        
06-09 ธันวาคม 2561                                        
20-23 ธันวาคม 2561                     
ราคา 12,900.-
26-29 กรกฎาคม 2561
10-13 สิงหาคม 2561
07-10 ธันวาคม 2561                     
13-16 ธันวาคม 2561                     
ราคา 13,900.-
20-23 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
27-30 ธันวาคม 2561                     
28-31 ธันวาคม 2561                     
29 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562               
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-PG002 เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (281218)


THG1-PG-VN-3AUG-28DEC18

ID : 23084

เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง
สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
07-09 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
05-07 ตุลาคม 2561
19-21 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
ราคา 11,900.-
02-04 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน -02 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
ราคา 12,900.-
12-14 ตุลาคม 2561
07-09 ธันวาคม 2561
ราคา 13,900.-
10-12 สิงหาคม 2561
ราคา 14,900.-
28-30 ธันวาคม 2561
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1PQC-PG001 เกาะฟู้โกว๊ก เวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน (281218)


THG1-PG-VN-3AUG-28DEC18

ID : 23082

เกาะฟู้โกว๊ก-นั่งกระเช้าชมเกาะฟู้โกว๊ก
ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเก็ต -เจดีย์ร้อยล้าน
เรือนจำฟู้โกว๊ก-ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ
Long Beach Center –หาดเยืองดอง
เมืองเยืองดอง-วัดดิงชาว-ฟาร์มผึ้ง และไร่พริกไท
“ซิมไวน์”(Sim Wine)-หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
05-07 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
ราคา 11,900.-
12-14  ตุลาคม 2561
19-21 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
02-04 พฤศจิกายน2561                                                          
09-11 พฤศจิกายน2561                                                          
16-18 พฤศจิกายน2561                                                          
23-25 พฤศจิกายน2561                                                          
30 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
07-09 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
ราคา 12,900.-
10-12 สิงหาคม 2561
09-11 ธันวาคม 2561
ราคา 13,900.-
28-30 ธันวาคม 2561
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-QR002 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง สุดมันส์ที่ Ha Long Park 3 วัน 2 คืน (301218)


THG1-QR-VN-14SEP-30DEC18

ID : 23081

ฮานอย – ฮาลอง –ไนท์มาเก็ตฮาลอง
ชมถ้านางฟ้า – สวนสนุก Ha Long Park
นั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ถนน 36 สายเก่า-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
วัดเจดีย์เสาเดียว
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-16 กันยายน 2561 
07-09 ธันวาคม 2561
ราคา 11,900.-
26-28 ตุลาคม 2561
08-10 ธันวาคม 2561
ราคา 12,900.-
12-14 ตุลาคม 2561
ราคา 13,900.-
29-31 ธันวาคม 2561 
30 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : Best Of Ho Chi Minh 4 วัน 3 คืน (191018)


THV3-FD-VN-19-22OCT18

ID : 21616

โฮจิมินห์ - กรมไปรษณีย์กลาง - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ดาลัด  
ไนท์มาร์เก็ตดาลัด – น้ำตกดาตันลา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิเบ๋าได่-หุบเขาแห่งความรัก
โบสถ์ไก่ - มุยเน่ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง-ตลาดเบนถั่น
อุโมงค์กู๋จี-ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนเฮา
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 ตุลาคม 2561
ราคา 11,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์เวียดนาม : DAD07 SO CUTE BANAHILLS 3D2N BY PG (311218)


THZ1-PG-VN-21OCT-31DEC18

ID : 24136

เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน-บานาฮิลล์
สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE-สวนสนุก FANTASY PARK
สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 10 พฤศจิกายน 2561
ราคา 11,999.-
06 – 08 ธันวาคม 2561
ราคา 12,999.-
21 – 23 ตุลาคม 2561
ราคา 13,999.-
29 – 31 ธันวาคม 2561
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์เวียดนาม : JVN31 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (141218)


THJ6-FD-VN-6SEP-14DEC18

ID : 23874

ดานัง-เว้-พระราชวังไดโนย
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
04-07 ต.ค.61
ราคา 11,999.-
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
01-04 พ.ย.61
08-11 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
ราคา 12,900.-
23-26 พ.ย.61
13-16 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61
ราคา 13,900.-
08-11 ธ.ค.61
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์เวียดนาม : DAD03 ROMANTIC BANAHILLS 4D3N BY FD (280319)


THZ1-FD-VN-15NOV18-28MAR19

ID : 23321

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
FANTASY PAKR – ตลาดฮานดานัง-สะพานมังกร
หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 11,999.-
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 ธันวาคม 2561
17 – 20 มกราคม 2562
24 – 27 มกราคม 2562
31 ม.ค. – 03 ก.พ.62
ราคา 13,999.-
29 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
ราคา 20,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12555.-

ทัวร์เวียดนาม : SXC-05 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (281218)


THA7-VJ-VN-7SEP-28DEC18

ID : 23683

ไฮฟอง-ฮานอย–ซาปา-นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา
กระเช้าฟานซิปัน-LOVE MARKET
หมู่บ้านก๊าตก๊าต-วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์ 
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,555-15,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7 – 10 ก.ย 61
21 - 24 ก.ย 61
28 ก.ย – 1 ต.ค 61
ราคา 12,555.-
5 – 8 ต.ค.61
12 - 15 ต.ค.61
26 - 29 ต.ค.61
2 – 5 พ.ย.61
9 – 12 พ.ย.61
16 – 19 พ.ย.61
23 – 26 พ.ย.61
ราคา 13,555.-
21 – 24 ต.ค.61
7 – 10 ธ.ค.61
21 – 24 ธ.ค.61
ราคา 14,555.-
28 – 31 ธ.ค 61
ราคา 15,555.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12555.-

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนาม ฮานอย 4 วัน 3 คืน (270918)


THA7-VN-VN-11MAY-27SEP18

ID : 21307

ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต
น้ำตกซิลเวอร์ –หุบเขาปากมังกร
ฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย
จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ
เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,555 - 14,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 14 พ.ค 61
25 - 28 พ.ค 61
ราคา 12,555.-
13 – 16 เม.ย 61
ราคา 14,555.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เวียดนาม : VN03 เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ น่าหม่ำ 5 วัน 4 คืน (300319)


THT18-VN-VN-7NOV18-30MAR19

ID : 24116

เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน
ซาปา – ตลาดไนท์มาร์เก็ตซาปา
นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน
ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน-กรุงฮานอย-เมืองฮาลอง
อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า - เมืองนิงห์บิงห์-นั่งเรือชมฮาลองบก
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 ม.ค.62
ราคา 12,888.-
7-11 พ.ย. 61
8-12 พ.ย. 61
9-13 พ.ย. 61
10-14 พ.ย. 61
14-18 พ.ย. 61
15-19 พ.ย. 61
16-20 พ.ย. 61
17-21 พ.ย. 61
21-25 พ.ย. 61
22-26  พ.ย. 61
23-27  พ.ย. 61
24-28 พ.ย. 61
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
1-5 ธ.ค. 61
5-9 ธ.ค. 61
12-16 ธ.ค. 61
13-17 ธ.ค. 61
14-18 ธ.ค. 61
15-19 ธ.ค. 61
19-23 ธ.ค. 61
20-24 ธ.ค. 61
2-6 ม.ค. 62
3-7 ม.ค. 62
4-8 ม.ค. 62
5-9 ม.ค. 62
9-13 ม.ค. 62
10-14 ม.ค. 62
11-15 ม.ค. 62
12-16 ม.ค. 62
16-20 ม.ค. 62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค. 62
19-23 ม.ค. 62
23-27 ม.ค. 62
24-28 ม.ค. 62
25-29 ม.ค. 62
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 62
6-10 ก.พ. 62
7-11 ก.พ. 62
8-12 ก.พ. 62
9-13 ก.พ. 62
13-17 ก.พ. 62
14-18 ก.พ. 62
20-24 ก.พ. 62
21-25 ก.พ. 62
22-26 ก.พ. 62
23-27 ก.พ. 62
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
1-5 มี.ค. 62
2-6 มี.ค. 62
6-10 มี.ค. 62
7-11 มี.ค. 62
8-12 มี.ค. 62
9-13 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
14-18 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
16-20 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
21-25 มี.ค. 62
22-26 มี.ค. 62
23- 27 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
28 มี.ค.- 1 เม.ย.62
29 มี.ค. - 2 เม.ย.62
30 มี.ค. - 3 เม.ย.62
ราคา 14,888.-
6-10 ธ.ค 61
7-11 ธ.ค 61
8-12 ธ.ค 61
15-19 ก.พ. 62
16-20 ก.พ. 62
ราคา 15,888.-
21-25 ธ.ค. 61
22-26 ธ.ค. 61
26-30 ธ.ค. 61
ราคา 16,888.-
27-31 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
ราคา 18,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เวียดนาม : HAN09 FANSIPAN IN LOVE 4D3N BY QR (291218)


THZ1-QR-VN-26JUL-29DEC18

ID : 22887

เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา
ตลาด LOVE MARKET-หมู่บ้าน CAT CAT
SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า
ตลาด LOVE MARKET-วัดเจิ่นกว๊อก
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 กันยายน 2561
ราคา 12,888.-
10 -  13 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
ราคา 13,888.-
02 – 05 ธันวาคม 2561
ราคา 14,888.-
26 – 29 กรกฎาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
08 – 11 ธันวาคม 2561
ราคา 15,888.-
29 ธ.ค.61 – 01 ม.ค. 62
ราคา 19,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เวียดนาม : HAN12 TOUCHING SAPA HALONG 4D3N BY SL (191018)


THZ1-SL-VN-22JUN-19OCT18

ID : 22382

เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง
ตลาด LOVE MARKET-หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE
SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย – จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว
เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 มิถุนายน 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
14 – 17 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
ราคา 12,888.-
05 – 08 ตุลาคม 2561
ราคา 13,888.-
19 – 22 ตุลาคม 2561
ราคา 14,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

หลายๆท่านคงสงสัยว่าถ้าพูดถึงประเทศเวียดนามแล้วเราจะนึกถึงอะไร ก็อาจจะเป็น โฮจิมินห์ อาหารเวียดนาม หรือ สาวๆขาวๆในชุดเวียดนาม และเมืองที่น่าท่องเที่ยวละมีอะไร ก็อาจจะเป็น ฮาลองเบร์กับฮอยอัน ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ดาลัท โฮจิมินห์ซิตี้ ในสมัยนี้นั้นสะดวกกว่าเมื่อก่อนมาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราจะไปนั้นเราสามารถแต่งตัวได้ตามสบายแล้ว ไม่มีกฎระเบียบมากมายเหมือนแต่ก่อน ที่พัก โรงแรม ก็มีอยู่มากมาย มีตั้งแต่ระดับไม่มีดาวเลยจนถึงห้าดาว ส่วนอาหารการกินก็มีทั้งอาหารไทยจีนยุโรปและอาหารพื้นเมือง ส่วนเรื่องการช้อปปิ้งในเวียดนามตามเมืองใหญ่ๆ สามารถใช้เป็นเงินบาท ดอลล่าร์และเงินดองได้ แต่การจราจรของเวียดนามในปัจจุบันยังไม่ดีเท่าไรนัก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เวียดนามทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เวียดนามให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์เวียดนามอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เวียดนามอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เวียดนาม แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเวียดนาม ลองใช้บริการทัวร์เวียดนาม ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เวียดนามดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ...
เมืองหลวง: ฮานอย
รหัสโทรศัพท์: +84
สกุลเงิน: ด่ง
ประชากร: 88.78 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ วิหารวรรณกรรม ฮานอย

วิหารวรรณกรรม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งที่เป็นภาษาเวียดนามว่า วัดเหมียว ซึ่งเป็นวัดที่มีความโบราณเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งของเวียดนาม มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปี และยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ในบ้านเราที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

วันเหมียว หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไป วิหารวรรณกรรม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1070 ยุคของราชวงศ์ไล โดยพระเจ้าไล ไท ตอง สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศให้แก่ขงจื๊อ นักปราชญ์ชาวจีน ผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง ต่อมาในปี ค.ศ.1076 ได้มีการสร้างโรงเรียนสำหรับขุนนางขึ้นในบริเวณเดียวกับวัดแห่งนี้ เพื่อให้เหล่าขุนนางได้ศึกษาหาความรู้และสอบเป็นจอหงวน จนมาถึงยุคสมัยของราชวงศ์ตรัน จึงได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาเล่าเรียน วิชาที่เปิดสอนนั้นเป็นวิชาปรัชญาของขงจื้อ

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก