Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 76 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1-DAD FD04 เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (041118)


THG1-FD-VN-23JUN-4NOV18

ID : 22318

ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง -สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101
ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park
สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-นั่งรถสามล้อ
ตลาดฮานดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 มิถุนายน 2561
ราคา 9,900.-
30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
07-09 กรกฎาคม 2561
04-06 สิงหาคม 2561
01-03, 08-10 , 15-17 , 22-24 , 28-30 กันยายน 2561
29 กันยายน -01 ตุลาคม 2561
06-08 ตุลาคม 2561
04-06 พฤศจิกายน 2561
ราคา 11,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์เวียดนาม : VN04 SL เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน (280918)


THB11-SL-VN-25MAY-28SEP18

ID : 21748

กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก
วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน-ชมระบำโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-ถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 พ.ค.61-27 พ.ค.61
1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61
6 ก.ค.61-8 ก.ค.61
3 ส.ค.61-5 ส.ค.61
7 ก.ย.61-9 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61
ราคา 9,900.-
27 ก.ค.61-29 ก.ค.61
10 ส.ค.61-12 ส.ค.61
ราคา 11,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : WH001FD-1 WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (161118)


THP3-FD-VN-20JUL-16NOV18

ID : 22932

ดานัง-เว้-สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ
ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101-บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
ตลาดฮาน –สะพานมังกร-วัดหลินอึ๋ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 ก.ค.61
17-20 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
31 ส.ค.-03 ก.ย.61
07-10 ก.ย.61
14-17 ก.ย.61
21-24 ก.ย.61
28 ก.ย.-01 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
26-29 ต.ค.61
02-05 พ.ย.61
09-12 พ.ย.61
16-19 พ.ย.61
ราคา 9,999.-
10-13 ส.ค.61
11-14 ส.ค.61
ราคา 12,500.-
12-15 ต.ค.61
13-16 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
ราคา 12,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : CF002SL CLASSIC FUN PARK VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน (191018)


THP3-SL-VN-3AUG-19OCT18

ID : 22921

ฮานอย – ฮาลอง - ไนท์มาเก็ตฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า
สวนสนุก Sun World – ถนน 36 สายเก่า-จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
07-09 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
28-30 ก.ย.61
ราคา 9,999.-
10-12 ส.ค.61
12-14 ส.ค.61
19-21 ต.ค.61
ราคา 10,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : JVN22 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน (191018)


THJ6-VJ-VN-14JUN-19OCT18

ID : 22261

โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ตลาดเบนถัน
ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท
น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
สวนดอกไม้
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
28 ก.ย.-01 ต.ค.61
ราคา 9,999.-
14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
05-08 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
20-23 ก.ค.61
03-06 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
30 ส.ค.-02 ก.ย.61
04-07 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
19-22 ต.ค.61
ราคา 10,999.-
26-29 ก.ค.61
10-13 ส.ค.61
12-15 ต.ค.61
ราคา 12,999.-
27-30 ก.ค.61
ราคา 13,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : JVN24 เวียดนามใต้ ดาลัท เมืองตากอากาศ 3 วัน 2 คืน (201018)


THJ6-VZ-VN-23JUN-20OCT18

ID : 22259

ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-วัดติ๊กกลาม
พระราชวังฤดูร้อน-บ้านเพี้ยน
สถานีรถไฟเก่าดาลัท-วัดลิงเฟือก
สวนดอกไม้
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 มิ.ย.61
07-09 ก.ค.61
22-24 ก.ย.61
ราคา 9,999.-
25-27 ส.ค.61
08-10 ก.ย.61
05-07 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
ราคา 10,999.-
27-29 ก.ค.61
28-30 ก.ค.61
11-13 ส.ค.61
13-15 ต.ค.61
ราคา 11,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์เวียดนาม : JVN24 VIETNAM ดาลัท เมืองตากอากาศ 3D2N (201018)


THJ6-VZ-VN-5MAY-20OCT18

ID : 21107

ดาลัท - น้ำตกดาทันลา
วัดติ๊กกลาม - พระราชวังฤดูร้อน
บ้านเพี้ยน - สถานีรถไฟเก่าดาลัท
วัดลิงเฟือก - สวนดอกไม้
สายการบิน : Viet Jet Air (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999 - 11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 พ.ค.61
26-28 พ.ค.61
22-24 ก.ย.61
ราคา 9,999.-
09-11 มิ.ย.61
23-25 มิ.ย.61
07-09 ก.ค.61
25-27 ส.ค.61
08-10 ก.ย.61
05-07 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
ราคา 10,999.-
27-29 ก.ค.61
28-30 ก.ค.61
11-13 ส.ค.61
13-15 ต.ค.61
ราคา 11,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 10888.-

ทัวร์เวียดนาม : XIN CHAO…..ราคาปังเวอร์ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (261018)


THA7-VJ-VN-27JUL-26OCT18

ID : 22981

ไฮฟอง-ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม-จีน
ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร-LOVE MARKET
หมู่บ้านก๊าตก๊าต - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,888-13,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 27 ส.ค.61
7 – 10 ก.ย.61
21 - 24 ก.ย.61
28 ก.ย. – 1 ต.ค.61
ราคา 10,888.-
17 – 20 ส.ค.61
5 – 8 ต.ค.61
12 - 15 ต.ค.61
26 - 29 ต.ค.61
ราคา 11,888.-
10 – 13 ส.ค.61
21 – 24 ต.ค.61
ราคา 12,888.-
27 – 30 ก.ค.61
ราคา 13,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 10888.-

ทัวร์เวียดนาม : DAD04 MEMORIES DANANG 3D2N (030818)


THZ1-FD-VN-12MAY-3AUG18

ID : 21399

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้
ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลัก 
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101
หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 10,888 - 11,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 17 มิถุนายน 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
ราคา 10,888.-
12 – 14 พฤษภาคม 2561
19 – 21 พฤษภาคม 2561
ราคา 11,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 10888.-

ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM 3D2N (311218)


THZ1-PG-VN-29APR-31DEC18

ID : 21310

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้
ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 - หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 10,888 - 18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
ราคา 10,888.-
26 – 28 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กันยายน 2561
08 – 10 พฤศจิกายน 2561
06 – 08 ธันวาคม 2561
ราคา 11,888.-
20 – 22 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
ราคา 12,888.-
29 – 31 ธันวาคม 2561
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคา 18,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-PG001 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (191018)


THG1-PG-VN-29JUN-19OCT18

ID : 22548

เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ล่องเรือชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน-“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”นั่งเรือกระด้ง
สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น
ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก
สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
ราคา 10,900.-
17-20 สิงหาคม 2561
24-27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม-03 กันยายน 2561
07-10 กันยายน 2561
14-17 กันยายน 2561
21-24 กันยายน 2561
28 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
5-8 ตุลาคม 2561
ราคา 12,900.-
12-15 ตุลาคม 2561
19-22 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
10-13 สิงหาคม 2561
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11555.-

ทัวร์เวียดนาม : VISIT HALONG 4 วัน 3 คืน (261018)


THA7-VJ-VN-22JUN-26OCT18

ID : 22338

ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย
วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
นิงห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์
จัตุรัสบาดิงห์
สายการบิน : VIETJET AIR (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,555-14,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 27 ส.ค 61
7 – 10 ก.ย 61
21 - 24 ก.ย 61
28 ก.ย – 1 ต.ค 61
5 – 8 ต.ค 61
12 - 15 ต.ค 61
26 - 29 ต.ค 61
ราคา 11,555.-
22 – 25 มิ.ย 61
6 – 9 ก.ค 61
13 – 16  ก.ค 61
17 – 20 ส.ค 61
ราคา 12,555.-
10 – 13 ส.ค 61
21 – 24 ต.ค.61
ราคา 13,555.-
27 – 30 ก.ค.61
ราคา 14,555.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์เวียดนาม : EASY HOCHIMINH 4 วัน 3 คืน (211018)


THA7-VJ-VN-6JUL-21OCT18

ID : 22754

นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง
ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน 
มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream-ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว - ดาลัด -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า
วัดจรุ๊กลำ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดินดาลัด    
สวนดอกไม้เมืองหนาว 
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 27 ส.ค 61
7 – 10 ก.ย 61
21 – 24 ก.ย 61
28 ก.ย – 1 ต.ค 61
ราคา 11,888.-
6 – 9 ก.ค 61
13 – 16 ก.ค 61
17 - 20 ส.ค 61
5 – 8 ต.ค 61
ราคา 12,888.-
21 – 24 ต.ค 61
ราคา 13,888.-
27 – 30 ก.ค 61
ราคา 14,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์เวียดนาม : HAN05 THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD (311218)


THZ1-FD-VN-21JUN-31DEC18

ID : 22381

เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE
ตลาด LOVE MARKET–ภูเขาฮามรอง
SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน
ตลาด LOVE MARKET-ชายแดนเวียดนาม จีน
ตลาด COC LEU MARKET
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก
ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,888-21,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 24 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
ราคา 11,888.-
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
13 – 16 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 02 ต.ค.61
ราคา 13,888.-
04 – 07 ตุลาคม 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค.61
13 – 16 ธันวาคม 2561
ราคา 14,888.-
18 – 21 ตุลาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 15,888.-
05 – 08 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
ราคา 16,888.-
20 – 23 ตุลาคม 2561
ราคา 17,888.-
07 – 10 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 18,888.-
29 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
ราคา 21,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์เวียดนาม : SGN01 DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N BY FD (180119)


THZ1-FD-VN-21JUN18-18JAN19

ID : 22379

เมืองโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท
CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก
น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่
ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน-ทำเนียบรัฐบาล
วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบ๋นถั่น
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 24 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
07 – 10 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561
ราคา 11,888.-
16 – 19 สิงหาคม 2561
06 – 09 กันยายน 2561
13 – 16 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
18 - 21 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค.61
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
12 – 15 มกราคม 2562
18 – 21 มกราคม 2562
ราคา 12,888.-
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
ราคา 13,888.-
05 – 08 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 14,888.-
27 – 30 กรกฎาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
31 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 15,888.-
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 16,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

หลายๆท่านคงสงสัยว่าถ้าพูดถึงประเทศเวียดนามแล้วเราจะนึกถึงอะไร ก็อาจจะเป็น โฮจิมินห์ อาหารเวียดนาม หรือ สาวๆขาวๆในชุดเวียดนาม และเมืองที่น่าท่องเที่ยวละมีอะไร ก็อาจจะเป็น ฮาลองเบร์กับฮอยอัน ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ดาลัท โฮจิมินห์ซิตี้ ในสมัยนี้นั้นสะดวกกว่าเมื่อก่อนมาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราจะไปนั้นเราสามารถแต่งตัวได้ตามสบายแล้ว ไม่มีกฎระเบียบมากมายเหมือนแต่ก่อน ที่พัก โรงแรม ก็มีอยู่มากมาย มีตั้งแต่ระดับไม่มีดาวเลยจนถึงห้าดาว ส่วนอาหารการกินก็มีทั้งอาหารไทยจีนยุโรปและอาหารพื้นเมือง ส่วนเรื่องการช้อปปิ้งในเวียดนามตามเมืองใหญ่ๆ สามารถใช้เป็นเงินบาท ดอลล่าร์และเงินดองได้ แต่การจราจรของเวียดนามในปัจจุบันยังไม่ดีเท่าไรนัก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เวียดนามทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เวียดนามให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์เวียดนามอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เวียดนามอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เวียดนาม แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเวียดนาม ลองใช้บริการทัวร์เวียดนาม ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เวียดนามดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ...
เมืองหลวง: ฮานอย
รหัสโทรศัพท์: +84
สกุลเงิน: ด่ง
ประชากร: 88.78 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ วิหารวรรณกรรม ฮานอย

วิหารวรรณกรรม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งที่เป็นภาษาเวียดนามว่า วัดเหมียว ซึ่งเป็นวัดที่มีความโบราณเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งของเวียดนาม มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปี และยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ในบ้านเราที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

วันเหมียว หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไป วิหารวรรณกรรม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1070 ยุคของราชวงศ์ไล โดยพระเจ้าไล ไท ตอง สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศให้แก่ขงจื๊อ นักปราชญ์ชาวจีน ผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง ต่อมาในปี ค.ศ.1076 ได้มีการสร้างโรงเรียนสำหรับขุนนางขึ้นในบริเวณเดียวกับวัดแห่งนี้ เพื่อให้เหล่าขุนนางได้ศึกษาหาความรู้และสอบเป็นจอหงวน จนมาถึงยุคสมัยของราชวงศ์ตรัน จึงได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาเล่าเรียน วิชาที่เปิดสอนนั้นเป็นวิชาปรัชญาของขงจื้อ

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก