Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

พบทั้งหมด 45 รายการ

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 32900.-

ทัวร์ตุรกี : WOW TURKEY 8 DAYS (300319)


THP6-TK-TR-17FEB-30MAR19

ID : 25116

ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ
ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่เมืองบูร์ซ่า
มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 32,900-34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-24 ก.พ.62
ราคา 32,900.-
02-09 มี.ค./03-10 มี.ค./09-16 มี.ค./10-17 มี.ค.62
16-23 มี.ค./17-24 มี.ค./23-30 มี.ค./24-31 มี.ค.62
ราคา 33,900.-
30 มี.ค.-06 เม.ย./31 มี.ค.-07 เม.ย.62
ราคา 34,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 33900.-

ทัวร์ตุรกี : BT-IST01 TK มหัศจรรย์ TURKEY 8 วัน 5 คืน (200619)


THB11-TK-TR-23MAY-20JUN19

ID : 26730

ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า
ฟาร์มเชอรี่-พิธภัณฑ์เมฟลานา-สถานนีคารวาน
เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม
นครใต้ดินคาดัค-โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance
นั่งบอลลูนชมวิวเมือง (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน)
ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ-โรงงานเซรามิค จิวเวอรี่
ทะเลสาบน้ำเค็ม-กรุงอังการา-สุสานอาตาเตริ์ก
นครอิสตันบูล-ฮายาโซฟีอา-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
ช่องแคบบอสพอรัส-บลูมอสก์-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
ฮิปโปโดรม-ชมพระราชวังทอปกาปึ-สไปซ์มาเก็ต
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,900-34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 พ.ค.62-31 พ.ค.62
ราคา 33,900.-
06 มิ.ย.62-14 มิ.ย.62
12 มิ.ย.62-20 มิ.ย.62
20 มิ.ย.62-28 มิ.ย.62
ราคา 34,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 33900.-

ทัวร์ตุรกี : TURKEY EASY 8 DAYS (300519)


THP6-TK-TR-30MAY-6JUN19

ID : 26559

อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย
วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค.-06 มิ.ย.62
ราคา 33,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 33900.-

ทัวร์ตุรกี : TURKEY SUPER SAVE 8 วัน 5 คืน (200619)


THH2-TK-TR-21FEB-20JUN19

ID : 26123

อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย-ม้าไม้จำลอง-เมืองเปอร์กามัม
นั่งเคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าเคเบิ้ลคาร์)-วิหารเทพีอาร์เทมิส
บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-พิเศษ ! โชว์ระบำหน้าท้อง
เมืองเกอเรเม่–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์-เมืองอังการ่า
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช่
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,900-34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-28 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 33,900.-
7-14 มีนาคม 2562
21-28 มีนาคม 2562
25-2 พฤษภาคม 2562
2-9 พฤษภาคม 2562
20-27 มิถุนายน 2562
ราคา 34,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 33900.-

ทัวร์ตุรกี : Andaman To Wonderful Turkey (060419)


THP6-TK-TR-21FEB-6APR19

ID : 26042

อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา-มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
กรุงอังคาร่า
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,900-35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-28 ก.พ.62
16-23 มี.ค.62
23-30 มี.ค.62
ราคา 33,900.-
06-13 เม.ย.62
ราคา 35,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 34900.-

ทัวร์ตุรกี : BT-IST02 มหัศจรรย์ TURKEY 8 วัน 5 คืน (190619)


THB11-TK-TR-11MAR-19JUN19

ID : 26544

เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ
ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ 
เมืองคอนย่า-สถานีคาราวาน-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค-ชานักกาเล
ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน
เมืองอิสตันบูล-บลูมอสก์-ตลาดแกรนด์บาซาร์
 พระราชวังโดลมาบาห์เช่-ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
ช้อปปิ้ง สไปซ์มาเก็ต-ฮายาโซฟีอา
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
ฮิปโปโดรม-ชมพระราชวังทอปกาปึ
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 34,900-35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 - 16 พ.ค.62
22 - 29 พ.ค.62
ราคา 34,900.-
11 - 18 มี.ค.62
26 มี.ค.-02 เม.ย.62
04 - 11 มิ.ย.62
19 - 26 มิ.ย.62
ราคา 35,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 34992.-

ทัวร์ตุรกี : FT-IST GF01C ตุรกี บาห์เรน เที่ยวฟินสุดคุ้ม เที่ยวสองประเทศ 10 วัน 8 คืน (150519)


THF4-GF-TR-10APR-15MAY19

ID : 26846

มัสยิด Al Fateh-ป้อมปราการบาห์เรน Qal’at al-Bahrain
ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain)
ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Manama Souq
ผ่านชม Bahrain World Trade Center
อิสตันบูล-ชานัคคาเล่-เมืองโบราณทรอย
ม้าไม้แห่งกรุงทรอย-เมืองโบราณเปอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส-วิหารโอลิมเปียนเซอุส
โรงละครอะโครโปลิส-วิหารเอสเคลปิออน
เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ห้องสมุดของเซลซุส-วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน
โรงละครโบราณ-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี-เกอเรเม่
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โบสถ์เซนต์บาร์บารา
โบสถ์มังกร-โบสถ์แอปเปิ้ล-หุบเขาอุซิซาร์
โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามิก-โรงงานเครื่องประดับ
อังการ่า-Kocatepe Mosque-สุสานอตาเติร์ก
Vefa Bazaar-ร้านขนมเตอร์กิส-Taksim Square
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปี-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
สายการบิน : GULF AIR (GF)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 34,992-38,992 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-19 เม.ย. 62
ราคา 38,992.-
01-10 พ.ค. 62
15-24 พ.ค. 62
ราคา 34,992.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 34999.-

ทัวร์ตุรกี : TUR-ST8D-TK Surprise Tulip Turkey (270419)


THP3-TK-TR-6-27APR19

ID : 26052

เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 34,999-42,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-13 เม.ย. 62
ราคา 34,999.-
24 เม.ย.-01 พ.ค. 62
25 เม.ย.-02 พ.ค. 62
26 เม.ย.-03 พ.ค. 62
27 เม.ย.-04 พ.ค. 62
ราคา 35,999.-
07-14 เม.ย. 62 Bus 2
08-15 เม.ย. 62
07-14 เม.ย. 62 Bus 1
ราคา 36,999.-
15-22 เม.ย. 62 Bus 2 
16-23 เม.ย. 62
14-21 เม.ย. 62
15-22 เม.ย. 62 Bus 1
ราคา 39,999.-
09-16 เม.ย. 62
10-17 เม.ย. 62
11-18 เม.ย. 62
12-19 เม.ย. 62
13-20 เม.ย. 62
ราคา 42,999.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 35777.-

ทัวร์ตุรกี : POPULAR TURKEY 8 วัน 5 คืน (050619)


THH2-TK-TR-20MAR-5JUN19

ID : 26581

อิสตันบูล-อิชเมียร์-เมืองโบราณเอฟเฟซุส
บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คาราวานสไลน์
เมืองเกอเรเม่–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาซิซาร์-Blue Mosque สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำเยราบาติน
พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 35,777-47,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-27 มีนาคม 2562
ราคา 35,777.-
23-30 พฤษภาคม 2562
5-12 มิถุนายน 2562
ราคา 37,999.-
8-15 เมษายน 2562
9-16 เมษายน 2562
ราคา 47,999.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 35900.-

ทัวร์ตุรกี : TK301 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ดินแดนในฝันของนักเดินทาง 9 วัน 6 คืน (170519)


THB12-TK-TR-6APR-17MAY19

ID : 26223

เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary
เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้องตรุกี-นครใต้ดินไคมัคลึ
เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – กรุงอังการา
กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์ 
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 35,900-37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 16 Apr 19
ราคา 37,900.-
24 Apr - 02 May 19 
17 - 25 May 19
ราคา 35,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 36900.-

ทัวร์ตุรกี : TURKEY TROY 8 DAYS (121019)


THP6-TK-TR-8MAR-12OCT19

ID : 26561

อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย
วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 36,900-37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 พ.ค.-01 มิ.ย.62
01-08/02-09/08-15 มิ.ย.62
09-16/15-22/16-23/22-29 มิ.ย.62
30 มิ.ย.-07 ก.ค.62
ราคา 36,900.-
08-15/09-16/15-22/16-23 มี.ค.62
17-24/22-29 มี.ค.62
23-30/30 มี.ค.-06 เม.ย.62
31 มี.ค. -07 เม.ย.62
20-27 เม.ย.62
04-11/05-12 พ.ค.62
11-18/18-25 พ.ค.62
14-21 ก.ค.62
11-18 ส.ค.62
05-12/06-13 ต.ค.62
07-14/12-18 ต.ค.62
ราคา 37,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 36900.-

ทัวร์ตุรกี : GO3ADB-TK002 Back To Byzantine And Ottoman Empire Turkey บินภายใน 2 ขา 8 วัน 5 คืน (210619)


THG1-TK-TR-21JAN-21JUN19

ID : 25308

อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส
คูซาดาซึ – ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส - คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย-โชว์ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช
ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 36,900-42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-28 ม.ค. 62
ราคา 36,900.-
1-8 เม.ย. 62  
16-23 เม.ย. 62
11-18, 21-28 พ.ค. 62
11-18, 21-28 มิ.ย. 62
ราคา 38,900.-
6-13 เม.ย. 62
ราคา 42,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 37555.-

ทัวร์ตุรกี : TUR-PF8D-TK Perfect Turkey 8 Days (191019)


THP3-TK-TR-4MAY-19OCT19

ID : 26852

อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน-แกรนด์บาซ่าร์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลบาเช่
ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 37,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-11 พ.ค.62
12-19 ก.ค.62
27 ก.ค.-03 ส.ค.62
04-11 ต.ค.62
11-18 ต.ค.62
18-25 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62
ราคา 37,555.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 38900.-

ทัวร์ตุรกี : Tulip Festival In Istanbul 2019 9 วัน 6 คืน (170419)


THS1-TK-TR-1-17APR19

ID : 26109

อิสตันบูล - ชานัคคาเล่-คูซาดาซึ
เอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่-คอนย่า
คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 38,900-42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 เม.ย. 62 - 09 เม.ย. 62
06 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
ราคา 42,900.-
17 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62
ราคา 38,900.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 38900.-

ทัวร์ตุรกี : GO3IST-TK002 Belly Dance And Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน (210619)


THG1-TK-TR-20JAN-21JUN19

ID : 25309

อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-อังการ่า
คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี 
เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์-แกรนด์บาซาร์
ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 38,900-39,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-11, 15-24 เม.ย.62
22 เม.ย.-1 พ.ค. 62
5-14, 14-23, 22-31 พ.ค. 62
2-11, 14-23, 21-30 มิ.ย. 62
ราคา 38,900.-
20-29 ม.ค. 62
13-22 มี.ค. 62
25 มี.ค.-3 เม.ย. 62
ราคา 39,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ตุรกี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวตุรกีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ตุรกี ประเทศที่เชื่อมระหว่างตะวันออกและตะวันตก เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านโบราณคดี และยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นมรดกของโลกอีกด้วย ตุรกีมีอาณาเขตพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียว  ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก ก่อนคริสตกาล ตุรกีเป็นนครที่อุดมไปด้วยเรื่องราวแห่งตำนานและประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นสงครามเมืองทรอย และม้าไม้อันลือลั่น อิสตันบูล อดีตเมืองหล่วงแห่ง 3 อาณาจักร ชื่นชมทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์แห่งหุบเขาเกอเรเม ปามุกคาเล หรือ ปราสาทปุยฝ้ายที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมืองเอเฟซุส นครโบราณที่พรั่งพร้อมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมแห่งกรีก-โรมัน เป็นเมืองเดียวของตุรกีที่มีพื้นที่อยู่ใน 2 ทวีปคือทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลียน) และทวีปยุโรป (ฝั่ง Trace ของบอกฟอรัส) โดยทั้ง 2 ทวีป ถูกแบ่งออกจากกันโดยช่องแคบบอสฟอรัส ทะเลามาร์มารา และช่องแคบ ดาร์ดาแนลส์ ซี่งน่าไปสัมผัสซักครั้งในชีวิต ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ตุรกีทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ตุรกีให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ตุรกีอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ตุรกีอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ
 
***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***
 เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ตุรกี แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางตุรกี ลองใช้บริการทัวร์ตุรกี ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ตุรกีดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ตุรกี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวตุรกีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศตุรกี
ตุรกี หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี เป็นประเทศที่มีดินแดนทั้งในบริเวณเทรซบนคาบสมุทรบอลข่านในทวีปยุโรปใต้ และคาบสมุทรอานาโตเลียในยุโรปใต้เช่นกัน ตุรกีมีพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์มีเนีย อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน ..
เมืองหลวง: อังการา
รหัสโทรศัพท์: +90
สกุลเงิน: ลีราใหม่ตุรกี
ประชากร: 74 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: อับดุลลา กูล

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก